Symptom:

Wann Dir benotzt DBCC CHECKDB mat REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS Parameter fir eng korrupt .MDF Datebank ze reparéieren, sou:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

Dir gesitt déi folgend Fehlermeldung:

DBCC Resultater fir 'Feeler1'.
Reparatur: D'Ausmooss (1: 296) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 0 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Reparatur: D'Ausmooss (1: 304) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 0 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Reparatur: D'Ausmooss (1: 312) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 0 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Reparatur: D'Ausmooss (1: 328) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 0 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Reparatur: D'Ausmooss (1: 360) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 0 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Reparatur: D'Ausmooss (1: 376) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 0 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Reparatur: D'Ausmooss (1: 384) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 0 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Reparatur: D'Ausmooss (1: 400) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 0 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Reparatur: D'Säit (1: 285) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Reparatur: D'Säit (1: 287) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Reparatur: D'Säit (1: 289) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Reparatur: D'Säit (1: 291) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Reparatur: D'Säit (1: 293) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Reparatur: D'Säit (1: 368) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Reparatur: D'Säit (1: 283) gouf vum Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéiert Eenheet ID 27021597770317824 (Typ Onbekannt) deallocéiert.
Msg 8948, Niveau 16, Staat 3, Linn 8
Datebank Feeler: Säit (1: 284) ass mat der falscher Zort an der PFS Säit markéiert (1: 1). PFS Status 0x70 erwaart 0x60.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8948, Niveau 16, Staat 3, Linn 8
Datebank Feeler: Säit (1: 286) ass mat der falscher Zort an der PFS Säit markéiert (1: 1). PFS Status 0x70 erwaart 0x60.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8948, Niveau 16, Staat 3, Linn 8
Datebank Feeler: Säit (1: 288) ass mat der falscher Zort an der PFS Säit markéiert (1: 1). PFS Status 0x70 erwaart 0x60.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8948, Niveau 16, Staat 3, Linn 8
Datebank Feeler: Säit (1: 290) ass mat der falscher Zort an der PFS Säit markéiert (1: 1). PFS Status 0x70 erwaart 0x60.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8948, Niveau 16, Staat 3, Linn 8
Datebank Feeler: Säit (1: 292) ass mat der falscher Zort an der PFS Säit markéiert (1: 1). PFS Status 0x70 erwaart 0x60.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8948, Niveau 16, Staat 3, Linn 8
Datebank Feeler: Säit (1: 294) ass mat der falscher Zort an der PFS Säit markéiert (1: 1). PFS Status 0x70 erwaart 0x60.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8948, Niveau 16, Staat 3, Linn 8
Datebank Feeler: Säit (1: 295) ass mat der falscher Zort an der PFS Säit markéiert (1: 1). PFS Status 0x70 erwaart 0x60.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8905, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Ausmooss (1: 296) an der Datebank ID 39 ass am GAM zougewisen, awer keng SGAM oder IAM huet et zougewisen.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8905, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Ausmooss (1: 304) an der Datebank ID 39 ass am GAM zougewisen, awer keng SGAM oder IAM huet et zougewisen.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8905, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Ausmooss (1: 312) an der Datebank ID 39 ass am GAM zougewisen, awer keng SGAM oder IAM huet et zougewisen.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8905, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Ausmooss (1: 328) an der Datebank ID 39 ass am GAM zougewisen, awer keng SGAM oder IAM huet et zougewisen.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8905, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Ausmooss (1: 360) an der Datebank ID 39 ass am GAM zougewisen, awer keng SGAM oder IAM huet et zougewisen.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8928, Niveau 16, Staat 6, Linn 8
Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 0 (Typ Onbekannt): Säit (1: 368) konnt net veraarbecht ginn. Gesinn aner Feeler fir Detailer.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8905, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Ausmooss (1: 376) an der Datebank ID 39 ass am GAM zougewisen, awer keng SGAM oder IAM huet et zougewisen.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8905, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Ausmooss (1: 384) an der Datebank ID 39 ass am GAM zougewisen, awer keng SGAM oder IAM huet et zougewisen.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8905, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Ausmooss (1: 400) an der Datebank ID 39 ass am GAM zougewisen, awer keng SGAM oder IAM huet et zougewisen.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 281475001417728 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 376) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (70:34).
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 284) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf an all IAM net zougewisen. PFS markéiert 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 285) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf net an all IAM zougewisen. PFS markéiert 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 285) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (8074:44).
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 286) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf an all IAM net zougewisen. PFS markéiert 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 287) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf net an all IAM zougewisen. PFS markéiert 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 287) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (7620:27).
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 288) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf an all IAM net zougewisen. PFS markéiert 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 289) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf net an all IAM zougewisen. PFS markéiert 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 289) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (8053:29).
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 290) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf an all IAM net zougewisen. PFS markéiert 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 291) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf net an all IAM zougewisen. PFS markéiert 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 291) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (7098:50).
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 292) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf an all IAM net zougewisen. PFS markéiert 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 293) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf net an all IAM zougewisen. PFS markéiert 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 293) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (7098:50).
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 294) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf an all IAM net zougewisen. PFS markéiert 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 295) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf an all IAM net zougewisen. PFS markéiert 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 313) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (7220:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 328) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (6846:34).
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 368) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf an all IAM net zougewisen. PFS markéiert 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 368) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (6:34).
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 385) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (7074:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597764222976 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 400) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (6818:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597769400320 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 296) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (4044:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597769465856 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 384) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (4076:34).
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 283) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf net an all IAM zougewisen. PFS markéiert 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597770317824 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 283) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (3374:54).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597783752704 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 297) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (10:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597783818240 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 298) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (18:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597783883776 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 299) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (42:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597783949312 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 300) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (14:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597784014848 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 301) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (14:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597784080384 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 302) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (32:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597784145920 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 303) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (56:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597784211456 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 304) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (34:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597784276992 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 305) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (30:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597784342528 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 306) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (10:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597784408064 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 307) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (98:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597784473600 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 308) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (34:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597784539136 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 309) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (20:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597784604672 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 310) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (38:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597784670208 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 311) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (30:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597784735744 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 312) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (32:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597787881472 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 360) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (24:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597787947008 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 361) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (6:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597788012544 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 362) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (30:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597788078080 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 363) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (60:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597788143616 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 364) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (36:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597788209152 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 365) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (8:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597788274688 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 366) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (50:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597788864512 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 367) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (24:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597788995584 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 377) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (34:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597789061120 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 378) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (52:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597789126656 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 379) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (90:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597789192192 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 380) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (34:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597789257728 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 381) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (52:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597789323264 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 382) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (76:34).
Msg 8909, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 0, Index ID -1, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 27021597789388800 (Typ Onbekannt), Säit ID (1: 383) enthält eng falsch Säit ID a senger Säit Header. De PageId an der Säit Header = (16:34).
CHECKDB huet 31 Allocatiounsfeeler a 44 Konsistenzfeeler fonnt, déi net mat engem eenzegen Objet verbonne sinn.
CHECKDB fixéiert 31 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler, déi net mat engem eenzegen Objet verbonne sinn.
Reparatur: IAM Kette fir Objet ID 27, Index ID 2, Partition ID 562949955190784, allocéieren Eenheet ID 562949955190784 (Typ In-row Daten), gouf virun der Säit ofgeschnidden (1: 288) a gëtt nei opgebaut.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 288) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 27, Index ID 2, Partition ID 562949955190784 higewisen, Unitéit ID 562949955190784 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
De Feeler gouf gefléckt.
CHECKDB huet 1 Allokatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysowners' fonnt (Objet ID 27).
CHECKDB fixéiert 1 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysowners' (Objet ID 27).
Reparatur: D'Säit (1:79) gouf dem Objet ID 34, Index ID 2, Partition ID 562949955649536, der Eenheet ID 562949955649536 (Typ In-row Daten) zougewisen.
Reparatur: IAM Kette fir Objet ID 34, Index ID 2, Partition ID 562949955649536, allocéieren Eenheet ID 562949955649536 (Typ In-row Daten), gouf virun der Säit ofgeschnidden (1: 295) a gëtt nei opgebaut.
Reparatur: D'Säit (1:80) gouf dem Objet ID 34, Index ID 3, Partition ID 844424932360192, der Eenheet ID 844424932360192 (Typ In-row Daten) zougewisen.
Reparatur: IAM Kette fir Objet ID 34, Index ID 3, Partition ID 844424932360192, allocéieren Eenheet ID 844424932360192 (Typ In-row Daten), gouf virun der Säit ofgeschnidden (1: 368) a gëtt nei opgebaut.
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 79) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf net an all IAM zougewisen. PFS markéiert 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 295) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 34, Index ID 2, Partition ID 562949955649536 higewisen, Unitéit ID 562949955649536 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 8906, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Säit (1: 80) an der Datebank ID 39 gëtt an der SGAM (1: 3) an PFS (1: 1) zougewisen, awer gouf net an all IAM zougewisen. PFS markéiert 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 368) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 34, Index ID 3, Partition ID 844424932360192 higewisen, Unitéit ID 844424932360192 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
De Feeler gouf gefléckt.
Msg 824, Niveau 24, Staat 2, Linn 8
SQL Server e logesche Konsequenz-baséiert I / O Feeler festgestallt: falsch pageid (erwaart 1: 261; aktuell 114: 34). Et ass geschitt beim Lies vun der Säit (1: 261) an der Datebank ID 39 bei Offset 0x0000000020a000 an der Datei 'C: Programm Dateien Microsoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Zousätzlech Messagen an der SQL Server Feelerprotokoll oder System Eventprotokoll ka méi Detailer ginn. Dëst ass eng schwéier Fehlerzoustand déi d'Datebankintegritéit bedroht a muss direkt korrigéiert ginn. Fëllt e komplette Datebank Konsistenzcheck (DBCC CHECKDB) aus. Dëse Feeler kann duerch vill Faktoren verursaacht ginn; fir méi Informatiounen, kuckt SQL Server Bicher Online.
Msg 824, Niveau 24, Staat 2, Linn 8
SQL Server e logesche Konsequenz-baséiert I / O Feeler fonnt: falsch pageid (erwaart 1: 369; aktuell 40:60). Et ass geschitt beim Lies vun der Säit (1: 369) an der Datebank ID 39 beim Offset 0x000000002e2000 an der Datei 'C: Programm Dateien Microsoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Zousätzlech Messagen an der SQL Server Feelerprotokoll oder System Eventprotokoll ka méi Detailer ginn. Dëst ass eng schwéier Fehlerzoustand déi d'Datebankintegritéit bedroht a muss direkt korrigéiert ginn. Fëllt e komplette Datebank Konsistenzcheck (DBCC CHECKDB) aus. Dëse Feeler kann duerch vill Faktoren verursaacht ginn; fir méi Informatiounen, kuckt SQL Server Bicher Online.

wou 'Feeler1' den Numm vun der korrupter MDF-Datebank ass, déi gefléckt gëtt.

Msg 8905 weist datt en Ausmooss u GAM zougewisen ass, awer kee SGAM oder IAM huet et zougewisen. Dëst ass en allocationsfeeler.

Screenshot vu Feelermeldung:

Genau Erklärung:

An MDF Datebank ginn d'Donnéeë gespäichert als Säiten. GAM, SGAM an IAM ginn all fir Allocatioune benotzt. An d'Donnéeë ginn an der Moosseenheet (8 Säiten) zougewisen amplaz vun enger Säit fir d'Performance ze verbesseren. Wann en Ausmooss vu GAM awer awer net vu SGAM oder IAM zougewisen gëtt, da wäert CHECKDB mellen Msg 8905, a probéiert et dann ze flécken.

Dir kënnt eist Produkt benotzen DataNumen SQL Recovery fir d'Daten aus der korrupter MDF Datei ze recuperéieren an dëse Feeler ze léisen.

Beispill Datei 1:

Probe korrupt MDF Dateien op CHECKDB REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS wäert fannen Msg 8905 Feeler, awer NET fäeg sinn d'Datebank erëmzefannen, wärend DataNumen SQL Recovery kann.

SQL Server Versioun Korrupt MDF Datei MDF Datei fixéiert vun DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Feeler11.mdf Feeler11_fixed.mdf