DataNumen Excel Repair Атаандаштык менен салыштыруу

DataNumen Excel Repair 3.6 Excel 2016-жылы Комплекстүү Оңдоо Функциясы Excel 6.0 үчүн калыбына келтирүү Excel калыбына келтирүү 15.9.1 Stellar Phoenix Excel оңдоо 5.5 Excel 3.0.15 үчүн калыбына келтирүү куралы SysTools Excel калыбына келтирүү 2.5 Microsoft Excel 11.10.05 үчүн тез калыбына келтирүү Excel калыбына келтирүү үчүн калыбына келтирүү 11.07 ExcelFIX 5.86 Менин Excel 1.1ди оңдоо R-Excel 1.2

Калыбына келтирүү баасы

Калыбына келтирүүнүн орточо көрсөткүчү * 78.73% 11.66% 60.40% 65.68% 15.00% 63.22% 5.20% 0.00% 27.80% 51.22% 10.00% 0.00%
Case 1 (10KB Excel 2003 xls файлы) 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0%
Case 2 (20KB Excel 2003 xls файлы) 100% 0% 100% 59.52% 100% 88% 52% 0% 60% 100% 0% 0%
Case 3 (50KB Excel 2007 xlsx файлы) 100% 0% 0% 100% 0% 67% 0% 0% 78% 0% 0% 0%
Case 4 (100 KB Excel 2007 xlsx файлы) 78.82% 66.60% 78% 66.6% 0% 56% 0% 0% 67% 0% 0% 0%
Case 5 (500 KB Excel 2010 xlsx файлы) 4.70% 0% 4.90% 0% 0% 3.2% 0% 0% 0% 4.72% 0% 0%
Case 6 (1 MB Excel 2010 xlsx файлы) 51.38% 50% 55.80% 0% 50% 41% 0% 0% 0% 51.379% 0% 0%
Case 7 (2 MB Excel 2010 xlsx файлы) 70.36% 0% 70.34% 66.67% 0% 55% 0% 0% 0% 70.365% 0% 0%
Case 8 (5 MB Excel 2010 xlsx файлы) 100% 0% 100% 100% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Case 9 (10 MB Excel 2013 xlsx файлы) 87.46% 0% 0% 91% 0% 71% 0% 0% 0% 91.17% 0% 0%
Case 10 (20 MB Excel 2013 xlsx файлы) 94.60% 0% 95% 73% 0% 73% 0% 0% 73% 94.6% 0% 0%

OS колдоо

32bit Windowsтун бардык версиялары Ооба Ооба Windows Vista колдоого алынбайт Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Windows Server 2008 колдоого алынбайт Ооба
64bit Windowsтун бардык версиялары Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Windows Server 2008/2012/2016 колдоого алынбайт Ооба

Excel колдоосу

32bit Excelдин бардык нускалары Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Excel 2010/2013 колдоого алынбайт Excel 2013/2016 колдоого алынбайт Ооба Ооба Ооба
64bit Excelдин бардык нускалары Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Excel 2010/2013 колдоого алынбайт Excel 2013/2016 колдоого алынбайт Ооба Ооба Жок

Excel File Format колдоо

Киргизүү Excel файлынын форматы (xls / xlw / xlsx) Ооба Ооба xlw форматы колдоого алынбайт xlw форматы колдоого алынбайт xlw форматы колдоого алынбайт xlw форматы колдоого алынбайт xlw / xlsx форматы колдоого алынбайт xlw / xlsx форматы колдоого алынбайт xlw форматы колдоого алынбайт xlw форматы колдоого алынбайт xlw / xlsx форматы колдоого алынбайт xlw / xlsx форматы колдоого алынбайт
Excel файлынын форматы (xls / xlsx) Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба xlsx форматы колдоого алынбайт xlsx форматы колдоого алынбайт Ооба Ооба xlsx форматы колдоого алынбайт xlsx форматы колдоого алынбайт

Объекттерди калыбына келтирүү мүмкүнчүлүктөрү

Жумуш барактарындагы уюлдук дайындарды калыбына келтирүү үчүн колдоо. Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Орус тили колдоого алынбайт Ооба Ооба Ооба Кытай, жапон жана орус тилдери колдоого алынбайт Ооба Япон жана орус тилдери колдоого алынбайт
Формулаларды калыбына келтирүү, анын ичинде жалпы формула жана массивге киргизилген формула Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Ооба Формулалар колдоого алынбайт Формулалар колдоого алынбайт Ооба Ооба Ооба Ооба
Клеткалар жана формулалар үчүн стандарттык форматтарды жана колдонуучунун форматтарын калыбына келтирүү үчүн колдоо. Ооба Ооба Валюта,
Дата форматтары xlsx форматында колдоого алынбайт
Ооба Ооба Дата убакыт,
Пайыз, үлүш,
Валюта,
Ыңгайлаштырылган форматтар колдоого алынбайт
Дата убакыт,
Пайыз, үлүш,
Валюта,
Ыңгайлаштырылган форматтар колдоого алынбайт
Дата убакыт,
Пайыз, үлүш,
Валюта,
Ыңгайлаштырылган форматтар колдоого алынбайт
Ооба Валюта форматтары xlsx форматында колдоого алынбайт Дата убакыт,
Валюта, Бөлчөк,
Ыңгайлаштырылган форматтар колдоого алынбайт
Убакыт, пайыз,
Бөлчөк,
Ыңгайлаштырылган форматтар колдоого алынбайт

Башка өзгөчөлүктөр

Дискеттер сыяктуу бузулган маалымат каражаттарында Excel файлдарын оңдоону колдоо, Zip дисктер, CDROM ж.б. Ооба Жок Жок Жок Жок Жок Жок Жок Жок Жок Жок Жок
Excel файлдарынын партиясын оңдоо үчүн колдоо. Ооба Жок Ооба Ооба Ооба Жок Жок Жок Ооба Ооба Жок Ооба
Кээ бир издөө критерийлерине ылайык, жергиликтүү компьютерден оңдолуучу Excel файлдарын таап, тандоого колдоо көрсөтүү. Ооба Жок Жок Жок Ооба Жок Жок Жок Жок Жок Жок Ооба
Windows Explorer менен интеграцияны колдойсуз, андыктан Excel файлын Windows Explorer контексттик менюсу менен оңой оңдой аласыз. Ооба Ооба Жок Жок Жок Жок Жок Жок Жок Жок Жок Жок
Сүйрөп таштоо ишин колдоо. Ооба Ооба Жок Ооба Жок Жок Жок Жок Ооба Ооба Жок Жок
Командалык сап параметрлерин колдоо. Ооба Ооба Ооба Жок Жок Жок Жок Жок Жок Жок Жок Жок