Эмне үчүн мен изделген электрондук почталарды же башка объектилерди туруктуу PST файлынан таба албай жатам?

Кээде сиз издеген электрондук почталар жана башка объектилер калыбына келтирилет, бирок алардын аталыштары өзгөртүлөт же файлдын бузулушунан улам "Recovered_Groupxxx" сыяктуу атайын папкаларга көчүрүлөт. Электрондук почталардын же башка объектилердин калыбына келтирилгендигин текшерүү үчүн, аларды издөө үчүн электрондук почта темаларын же объектинин башка касиеттерин колдонсоңуз болот.

Папка жөнүндө айта турган болсок, анда ошол папкадагы айрым электрондук каттарды дагы деле эсиңизде сактасаңыз, анда сиз бул электрондук каттарды алардын темалары боюнча издеп, издөө натыйжасына таянып, издеп жаткан папканы таба аласыз.