Веб-сайтыңыздагы материалдарды колдонуу

Ушул веб-сайтта камтылган маалыматтар, көркөм чыгармалар, текст же сүрөттөр (жалпысынан "Материалдар") автордук укук мыйзамдары менен корголгон. Материалдарды жеке же билим берүү максатында гана колдоно аласыз. Ансыз сиз Материалдарды башка максаттар үчүн өзгөртүүгө же колдонууга болбойт DataNumen, Inc. уруксат. Төмөндө каралгандан башка учурларда, сиз кайрадан басып чыгара албайсыз, көчүрө албайсыз, бost же ушул веб-сайтта ар кандай материалдарды жайылтуу.

Сиз жеке же билим берүү максатында гана ушул веб-сайтта Материалдарды басып чыгара аласыз жана сиз Материалга алгач киргизилген автордук укуктун бардык эскертүүлөрүн бардык нускаларда камтууңуз керек.

Ушул веб-сайттан жүктөлүп алынган же башкача жол менен алынган компьютердик программалардын бардыгы, колдонмонун шарттарына ылайык лицензияланганcable лицензиялык келишим.

Бул веб-сайтта камтылган материалдар тарабынан түзүлгөн DataNumen, Inc. ар кандай булактардан алынган жана эскертүүсүз өзгөртүлүшү мүмкүн.

Ушул веб-сайттан шилтеме берилген сайттар

Бул веб-сайттан шилтеме берилген сайттар астында эмес DataNumen, Inc. башкаруу, жана DataNumen, Inc. ушундай байланышкан сайттарда болгон кандайдыр бир билдирүүлөр же материалдар үчүн эч кандай жоопкерчиликти же жоопкерчиликти албайт. DataNumen, Inc. бул веб-сайттагы шилтемелер шилтеме берилген байланышкан жактардын жолдомолору же ырастамалары болушу керек эмес жана ыңгайлуулук үчүн гана берилет.

Жоопкерчиликтин жана Кепилдиктин чектелиши

Кардарлар кызматты пайдалануу толугу менен кардарлардын өз тобокелдигинде деп макулдугун беришет. DataNumen, Inc. КЫЗМАТТАР КАНДАЙ БОЛБОСУН, ЭЧ КАНДАЙ КЕПИЛДИГИСИЗ, АЙЫРМАСЫЗ ЖАНА ЖАЗЫЛБАСА, ЧЕКТЕСИЗ МААЛЫМАТ, КЫЗМАТ, ЧЫГАРЫЛБАС МҮМКҮНЧҮЛҮК ЖАНА ӨНДҮРҮЛГӨНДӨРГӨ ЧЕЙИН, БОЛГОНДО, DataNumen, Inc. ПРОГРАММАЛЫК ТАРТЫП АЛУУЧУГА ЛИЦЕНЗИЯЛАНДЫРЫЛГАН ЖАНА КЫЗМАТ ТҮРҮНДӨ ЖАЗЫЛГАН ЖЫЙЫНТЫКТАР. АТАЙЫН, DataNumen, Inc. ЭЧ КАНДАЙ ЖАНА БАРДЫК КЕПИЛДИКТЕРДЕН ЧЫГАРЫЛАТ, БИРОК, ЧЕКТЕЛБЕЙТ:
(1) МААЛЫМАТКА, ТУУРАЛУУЛУККА ЖАНА МААЛЫМАТТЫН МАЗМУНУНА, ӨНҮМДӨРҮНӨ ЖАНА КЫЗМАТТАРЫНА КАРАП КЕПИЛДИКТЕР; ЖАНА (2) ӨЗГӨЧӨ МАКСАТ ҮЧҮН САТЫМДУУЛУКТУН ЖАНА ФИТНЕСТИН АТАКТАРЫНЫН ЖАНА КЕПИЛДИКТЕРИ.

ЖООПКЕРЧИЛИКТИН БУЛ ЖООПКЕРЧИЛИГИ ИШТЕНГЕНДИКТЕН, КАТАЛЫКТАРДАН, ОРУНДАРДАН, ДЕПЛАЦИЯЛАРДАН, КЫЙМЫЛДАРДАН, КОМПЬЮТЕРЛЕРДИН ВИРУСУНАН, УУРДООДОН ЖАНА ЖОК КЫЛУУЛАРДАН ЖАНА УКУКТАЛБАГАН ЖОЛДОРДОН БОЛГОН ЗЫЯНДАРГА ЖАНА ЖАРААЛЫКТАРГА КОЛДОНУЛАТ. КАРДАРЛАР ӨЗГӨЧӨ ЫРААЗЫ БОЛУШАТ DataNumen, Inc. БАШКА КАРДАРДАРДЫН ЖАНА ҮЧҮНЧҮ ТАРАПТАРДЫН КАРААНДЫГЫН, КЫЙМЫЛЧЫЛЫГЫН ЖЕ МЫЙЗАМСЫЗ ЖҮРҮМ-ЖҮРҮШҮНҮН ЖАНА УНУТУЛГАН РЕСПУБЛИКАНЫН КОРГООЧУСУ МЕНЕН ЖАРАЛЫП АЛУУ КОРКУНУЧУ АЛДЫНДА ЖООП БЕРБЕЙТ.

ДА DataNumen, Inc. ЭЧ КАНДАЙ АГЕНТТЕРИ, ФИЛИАТИСТЕРИ ЖАНА МАЗМУНУНУН ЖАБДООЧУЛАРЫ КЫЗМАТТАН ПАЙДАЛАНЫЛГАНДАН БОЛГОНДУКТАН, ЖАНА ТАРАПТАН КЕЛГЕН ТУУРА, ТУУРА, ТУУРА, АЙЫРМАЛЫК ЖАНА КЕСЕПЕТТҮҮ ЗЫЯНДАР ҮЧҮН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕ БОЛБОЙТ, ЖАНА ОРАЙСТЫ КЫЗМАТ КЫЛГАНДАРГА КАБЫЛ АЛУУ . Кардарлар ушул жерден ушул бөлүмдүн жоболору кызматтын бардык мазмунуна карата колдонуларын түшүнүшөт.