រោគសញ្ញា៖

នៅពេលភ្ជាប់មូលដ្ឋានទិន្នន័យ .MDF នៅក្នុង SQL Serverអ្នកឃើញសារកំហុសដូចខាងក្រោមៈ

SQL Server រកឃើញកំហុស I / O ផ្អែកលើតក្កភាពត្រឹមត្រូវ៖ ឆេកសាំមិនត្រឹមត្រូវ (រំពឹងទុក៖ ០x២abc៣៨៩៤; ជាក់ស្តែង៖ ០x២ebe0e) វាបានកើតឡើងកំឡុងពេលអានទំព័រ (១: ១) នៅក្នុងលេខសម្គាល់លេខ ១២ នៅអុហ្វសិត ០x០០០០០០០០០០២០០០ ក្នុងឯកសារ 'xxx.mdf' ។ សារបន្ថែមនៅក្នុងឯកសារ SQL Server កំណត់ហេតុកំហុសឬកំណត់ហេតុព្រឹត្តិការណ៍ប្រព័ន្ធអាចផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀត។ នេះគឺជាស្ថានភាពកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដែលគំរាមកំហែងដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យហើយត្រូវតែកែតម្រូវភ្លាមៗ។ បំពេញការត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យពេញលេញ (DBCC CHECKDB) ។ កំហុសនេះអាចបណ្តាលមកពីកត្តាជាច្រើន; សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើល SQL Server សៀវភៅលើបណ្តាញ SQL Server, កំហុស៖ ៨២៤)

ដែល 'xxx.mdf' គឺជាឈ្មោះនៃឯកសារ MDF ដែលត្រូវបានចូលប្រើ។

ពេលខ្លះអ្នកមូលដ្ឋានទិន្នន័យ .MDF អាចត្រូវបានភ្ជាប់ដោយជោគជ័យ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមប្រតិបត្តិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ SQL ដូចជា

ជ្រើសរើស * ពី [តេឌីឌីប៊ី] ។ [ឌុប] ។ [test_table_1]

អ្នកនឹងទទួលបានសារកំហុសខាងលើ។

រូបថតអេក្រង់នៃសារកំហុស៖

ទទេ

ការពន្យល់ច្បាស់លាស់៖

ទិន្នន័យនៅក្នុងឯកសារ MDF ត្រូវបានរក្សាទុកជាទំព័រនីមួយៗទំព័រនីមួយៗគឺ 8KB ។ ទំព័រនីមួយៗមានប្រអប់ឆេកសាំស្រេចចិត្ត។

If SQL Server រកឃើញតម្លៃឆេកសាំនៅក្នុងទំព័រទិន្នន័យមួយចំនួនមិនត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកវានឹងរាយការណ៍អំពីកំហុសនេះ។

អ្នកអាចប្រើផលិតផលរបស់យើង DataNumen SQL Recovery ដើម្បីយកទិន្នន័យពីឯកសារ MDF ដែលខូចហើយដោះស្រាយកំហុសនេះ។

ឯកសារគំរូ៖

គំរូឯកសារ MDF ខូចដែលនឹងបង្កឱ្យមានកំហុស:

SQL Server កំណែ ឯកសារខូច MDF ឯកសារ MDF ជួសជុលដោយ DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2005 កំហុស 4_1.mdf កំហុស 4_1_fixed.mdf
SQL Server ១២,០០ 2008 ២០ កំហុស 4_2.mdf កំហុស 4_2_fixed.mdf
SQL Server 2012 កំហុស 4_3.mdf កំហុស 4_3_fixed.mdf
SQL Server 2014 កំហុស 4_4.mdf កំហុស 4_4_fixed.mdf