ពត៍មាន

DataNumen Excel Repair 2.1 ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 7 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2013

  • គាំទ្រដើម្បីរករូបមន្តដែលបានចែករំលែកនិងរូបមន្តបញ្ចូលចូលគ្នា។
  • គាំទ្រដើម្បីស្តារទ្រង់ទ្រាយលេខរបស់កោសិកា។
  • ជួសជុលកំហុសតូចតាចមួយចំនួន។

DataNumen SQL Recovery 1.1 ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 3 ខែសីហាឆ្នាំ 2013

  • គាំទ្រឯកសារលទ្ធផលក្នុងទ្រង់ទ្រាយ MDF ។
  • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវល្បឿនស្តារឡើងវិញ។
  • កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សតិក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការងើបឡើងវិញ។
->