នៅពេលអ្នកប្រើ Microsoft Excel ដើម្បីបើកឯកសារ Excel xls ឬ xlsx ខូចអ្នកនឹងឃើញសារកំហុសផ្សេងៗដែលអាចនឹងធ្វើអោយអ្នកច្រលំបន្តិច។ ដូច្នេះនៅទីនេះយើងនឹងព្យាយាមរាយរាល់កំហុសដែលអាចធ្វើបានតម្រៀបតាមប្រេកង់ដែលកើតឡើង។ អ្នកអាចប្រើឧបករណ៍ស្តារ Excel របស់យើង DataNumen Excel Repair ដើម្បីជួសជុលឯកសារ Excel ដែលខូច។ ខាងក្រោមនេះយើងនឹងប្រើ 'filename.xlsx' ដើម្បីបង្ហាញឈ្មោះឯកសារ Excel ដែលខូចរបស់អ្នក។