តើអ្នកអាចបន្ថែមបណ្តាញ backlink នៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្ញុំបានទេ?

ទេ។ សូមអភ័យទោសប៉ុន្តែយើងធ្វើ មិន ទទួលយកសំណើតំណ។ អ៊ីមែលនៃសំណើបែបនេះនឹងត្រូវបានយកជាសារឥតបានការហើយត្រូវបានរារាំងជារៀងរហូត។

អរគុណច្រើនចំពោះការយោគយល់របស់អ្នក!