ខ្ញុំមានសំណួរ / បញ្ហាទាក់ទងនឹងអត្ថបទប្លក់របស់អ្នក។ អ្វី​ដែល​ត្រូវធ្វើ?

សូមអភ័យទោសប៉ុន្តែយើង បុគ្គលិកខ្លី ដូច្នេះយើងធ្វើ មិន ផ្តល់ការគាំទ្រលើអត្ថបទប្លក់របស់យើងនៅ https://www.datanumen.com/blogs/។ ចំពោះសំណួរឬបញ្ហាទាក់ទងនឹងអត្ថបទប្លុករបស់យើងសូមព្យាយាមទំost ពួកគេនៅលើវេទិកាអនឡាញពាក់ព័ន្ធ។ ដើម្បីទទួលបានជំនួយអំពីរបៀបប្រើនិងកែប្រែលេខកូដ VBA នៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងអ្នកក៏អាចទំost សំណួររបស់អ្នកលើវេទិកាអភិវឌ្ឍន៍តាមអ៊ីនធរណេតដែលទាក់ទង។

អរគុណច្រើនចំពោះការយោគយល់របស់អ្នក!