ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង

ព័ត៌មានស្នាដៃសិល្បៈអត្ថបទឬរូបភាព (រួម“ សម្ភារៈ”) ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ។ អ្នកអាចចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់ឯកសារនេះសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនឬការអប់រំប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរឬប្រើប្រាស់សំភារៈសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដោយគ្មាន DataNumen, Inc ។ ការអនុញ្ញាត។ លើកលែងតែអ្វីដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោមអ្នកមិនអាចបោះពុម្ពផ្សាយឡើងវិញផលិតឡើងវិញទំost ឬចែកចាយឯកសារណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះ។

អ្នកអាចបោះពុម្ពឯកសារនៅលើគេហទំព័រនេះសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនឬការអប់រំតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកត្រូវតែបញ្ចូលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការរក្សាសិទ្ធិណាមួយដែលមានក្នុងឯកសារដើមទាំងអស់។

សូហ្វវែរកុំព្យួទ័រណាមួយដែលអាចទាញយកបានឬបើមិនដូច្នេះទេអាចរកបានពីគេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិស្របតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីcabកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណ។

សំភារៈដែលមានក្នុងគេហទំព័រនេះត្រូវបានចងក្រងដោយ DataNumen, Inc ។ ពីប្រភពផ្សេងៗគ្នាហើយអាចផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

គេហទំព័រភ្ជាប់ពីគេហទំព័រនេះ

គេហទំព័រភ្ជាប់ពីគេហទំព័រនេះមិនស្ថិតនៅក្រោមទេ DataNumen, Inc ។ ត្រួតពិនិត្យនិង DataNumen, Inc ។ មិនទទួលខុសត្រូវលើទំនួលខុសត្រូវឬសំភារៈណាមួយដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រភ្ជាប់នោះទេ។ DataNumen, Inc ។ មិនមានបំណងភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័រនេះដើម្បីជាការបញ្ជូនឬការយល់ព្រមរបស់អង្គភាពដែលភ្ជាប់ហើយត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់តែភាពងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះ។

ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវនិងការធានា

ការព្រមព្រៀងរបស់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះគឺមានភាពប្រថុយប្រថានចំពោះហានិភ័យរបស់អតិថិជន។ DataNumen, Inc ។ សេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូន“ ដូចជា” ដោយមិនមានការធានាពីប្រភេទណាមួយដែលមាននិរន្តភាពឬអនុវត្តដោយរាប់បញ្ចូលទៅនឹងដែនកំណត់ដែលមិនមានការធានាចំពោះសេវាកម្មសេវាកម្មដែលមិនមានការធានារឺចូលក្នុងសេវាកម្មដែលមាននៅក្នុងនោះឡើយ។ DataNumen, Inc ។ កម្មវិធីត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អតិថិជននិងអ្នករកស៊ីតាមរយៈសេវាកម្ម។ ពិសេស, DataNumen, Inc ។ បដិសេធរាល់ការធានានិងការបញ្ចូលទាំងអស់រួមបញ្ចូលតែមិនកំណត់ចំពោះ៖
(១) ការធានាណាមួយទាក់ទងនឹងភាពអាចរកបានភាពត្រឹមត្រូវឬខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានផលិតផលឬសេវាកម្ម។ និង (២) ការធានាណាមួយនៃប្រធានបទឬការធានានៃការគ្រប់គ្រងឬការចង់បានសម្រាប់គោលបំណង។

ការបដិសេធនេះអនុវត្តចំពោះការទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការខូចខាតឬបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយការធ្វេសប្រហែសណាមួយនៃការអនុវត្តការងារភាពច្របូកច្របល់ការលុបបំបាត់ការបំពានការរំលោភបំពានលើសហគ្រាសធុនធំការរំលោភសេពសន្ថវៈឬការចូលដំណើរការដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ពិសេសអតិថិជនជាក់លាក់ DataNumen, Inc ។ មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការការពារការរំលោភបំពានឬខុសច្បាប់របស់អតិថិជនផ្សេងទៀតឬភាគីទីបីហើយនោះជាហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ពីផលទុនដោយសន្តិវិធីជាមួយអតិថិជន។

នឺ DataNumen, Inc ។ មិនមាននិយោជិកណាមួយដែលទទួលបានការយល់ព្រមពីភ្នាក់ងារអាហ្វហ្កានិកឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិណាមួយដោយផ្ទាល់ឬមិនរាប់បញ្ចូលផ្នែកពិសេសឬផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬអសមត្ថភាពក្នុងការចូលប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។ ។ អតិថិជនផ្ទាល់ HEREBY ដឹងថាបទប្បញ្ញត្តិនៃផ្នែកនេះត្រូវអនុវត្តចំពោះខ្លឹមសារទាំងអស់លើសេវាកម្ម។