ពត៍មាន

DataNumen SQL Recovery 1.1 ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 3 ខែសីហាឆ្នាំ 2013

  • គាំទ្រឯកសារលទ្ធផលក្នុងទ្រង់ទ្រាយ MDF ។
  • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវល្បឿនស្តារឡើងវិញ។
  • កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សតិក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការងើបឡើងវិញ។