តើឃុកឃីគឺជាអ្វី?


ខូឃីស៍គឺជាផ្នែកតូចមួយនៃអត្ថបទដែលគេហទំព័រផ្ញើទៅកម្មវិធីរុករកហើយត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើស្ថានីយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចជាកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនទូរស័ព្ទចល័តកុំព្យូទ័របន្ទះ។ ល។ ឯកសារទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យគេហទំព័រចងចាំព័ត៌មានអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នក ដូចជាភាសានិងជម្រើសដែលពេញចិត្តដែលអាចធ្វើឱ្យដំណើរទស្សនកិច្ចបន្ទាប់របស់អ្នកមានភាពងាយស្រួលនិងធ្វើឱ្យគេហទំព័រមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក។ ខូឃីស៍ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកែលម្អបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើអ៊ីនធឺណិត។

តើខូឃីស៍ត្រូវបានប្រើយ៉ាងដូចម្តេច?


តាមរយៈការបើកមើលគេហទំព័រនេះអ្នកកំពុងទទួលយកថាយើងអាចដំឡើងខូឃីស៍នៅលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកហើយអោយយើងដឹងនូវព័ត៌មានដូចខាងក្រោមៈ

  • ព័ត៌មានស្ថិតិស្តីពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់។
  • ទ្រង់ទ្រាយចូលដំណើរការគេហទំព័រពីឧបករណ៍ចល័ត។
  • ការស្វែងរកចុងក្រោយលើសេវាកម្មគេហទំព័រនិងសេវាកម្មប្តូរទិន្នន័យ។
  • ព័ត៌មានអំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្ហាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់។
  • ការភ្ជាប់ទិន្ន័យទៅបណ្តាញសង្គមសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុករឺធ្វីតធ័រ

ប្រភេទខូឃីស៍ដែលបានប្រើ


គេហទំព័រនេះប្រើទម្រង់ទាំងពីរrarខុកឃីនិងវេនខូកឃីជាប់លាប់។ ខូគីសម័យរក្សាទុកព័ត៌មានតែនៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលមើលគេហទំព័រនិងខុកឃីជាប់លាប់ដែលផ្ទុកនៅក្នុងទិន្នន័យស្ថានីយដើម្បីចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់បានច្រើនជាងមួយវគ្គ។

ខូគីបច្ចេកទេស៖ ទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់រុករកតាមរយៈគេហទំព័រឬកម្មវិធីហើយប្រើជម្រើសឬសេវាកម្មផ្សេងៗនៅទីនោះ។ ឧទាហរណ៍ជាមួយការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍និងការទំនាក់ទំនងទិន្នន័យដើម្បីកំណត់សម័យចូលប្រើផ្នែកវេបដែលបានដាក់កម្រិតជាដើម។

ការកែប្រែខុកឃីផ្សេងៗ៖ ទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលប្រើសេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈទូទៅមួយចំនួនដែលបានកំណត់នៅក្នុងស្ថានីយរបស់អ្នកឬការកំណត់ដែលបានកំណត់ដោយអ្នកប្រើ។ ឧទាហរណ៍ភាសាប្រភេទនៃកម្មវិធីរុករកដែលអ្នកចូលប្រើសេវាកម្មការរចនាមាតិកាដែលបានជ្រើសរើស។

ខូគីវិភាគស្ថិតិ៖ ទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងការវិភាគឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានតាមរយៈខូឃីស៍ទាំងនេះត្រូវបានប្រើក្នុងការវាស់សកម្មភាពគេហទំព័រវែបសាយថ៍ឬវេទិកានិងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃការធ្វើនាវាចរណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងនេះក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មនិងមុខងារសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

ឃុកគីរបស់ភាគីទីបី៖ នៅលើគេហទំព័រមួយចំនួនអ្នកអាចតំឡើងខូឃីស៍របស់ភាគីទីបីដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនិងកែលម្អសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូន។ ឧទាហរណ៍សេវាកម្មស្ថិតិរបស់ Google វិភាគ។

បិទខូឃីស៍


អ្នកអាចរារាំងខូឃីស៍ដោយធ្វើឱ្យការកំណត់នៅលើកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកសកម្មដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបដិសេធការកំណត់ខូឃីស៍ទាំងអស់ឬមួយចំនួន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកប្រើការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីរារាំងខូឃីស៍ទាំងអស់ (រាប់បញ្ចូលទាំងខូឃីស៍សំខាន់ៗ) អ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលមើលផ្នែកខ្លះនៃផ្នែកគេហទំព័ររបស់យើងឬគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលអ្នកចូលមើលបានទេ។

លើកលែងតែខូឃីស៍ចាំបាច់ខូគីទាំងអស់នឹងអស់សុពលភាពបន្ទាប់ពីមួយរយៈ។