Демо-есепте қалпына келтірілетін күйдің мәні неде?

Демо-есепте, егер файлдың қалпына келтірілетін күйі «Толығымен қалпына келтіруге болады«, Бұл файлдағы барлық деректерді толығымен қалпына келтіруге болады.

Егер қалпына келтірілетін мәртебе «Ішінара қалпына келтіруге болады«, Файлдағы деректердің жалғыз бөлігі қалпына келтірілуі мүмкін.

Егер қалпына келтірілетін мәртебе «Қалпына келтіру мүмкін емес«, Содан кейін бұл файлдағы деректерді қалпына келтіру мүмкін емес.