სიმპტომი:

Microsoft Word- ით დაზიანებული Word დოკუმენტის გახსნისას გამოჩნდება დიალოგის ”File Conversion” და მოგთხოვთ შეარჩიოთ კოდირება, რომლის საშუალებითაც თქვენი დოკუმენტი იკითხება:

ფაილის კონვერტაციის დიალოგი

ამასთან, რაც არ უნდა აირჩიოთ კოდირება, დოკუმენტის ორიგინალი შინაარსი ვერასოდეს აღდგება.

ზუსტი განმარტება:

როდესაც Word დოკუმენტში კოდირების ინფორმაცია დაზიანებულია ანost, Word ვერ შეძლებს დოკუმენტის შინაარსის დეკოდირებას. ასე რომ, ის გამოჩნდება ფაილის კონვერტაციის დიალოგში და ითხოვს სწორად კოდირებას. ფაილის სტრუქტურისა და სხვა შინაარსის გაფუჭების გამო, მაშინაც კი, თუ სწორად დაშიფვრათ, Word მაინც ვერ შეძლებს შინაარსის სწორად გაშიფვრას, რაც წაუკითხავ და უსარგებლო დოკუმენტს წარმოადგენს. ასეთ შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი პროდუქტი DataNumen Word Repair Word დოკუმენტის შესასწორებლად და ამ შეცდომის მოსაგვარებლად.

ნიმუშის ფაილი:

Word დოკუმენტის კორუმპირებული ფაილის ნიმუში, რომელიც შეცდომას გამოიწვევს. შეცდომა 7_1.doc

ფაილი შეკეთდა DataNumen Word Repair: შეცდომა 7_1_fixed.doc