გვერდები SQL Server MDF და NDF მონაცემთა ბაზები

In SQL Server MDF და NDF მონაცემთა ბაზები, ყველა მონაცემი და მეტა მონაცემები (ეს არის მონაცემები, რომლებიც გამოიყენება სხვა მონაცემების სამართავად) გამოყოფილია 8KB გვერდად, შემდეგნაირად:

გვერდის ტიპი აღწერა
მონაცემთა გვერდი ჩანაწერის მონაცემების მონაცემთა ბაზაში შენახვა
ინდექსის გვერდი შეინახეთ კლასტერული და არასასურველი ინდექსები
GAM გვერდი შეინახეთ ინფორმაცია გლობალური განაწილების რუქაზე (GAM).
SGAM გვერდი შეინახეთ ინფორმაცია გლობალური განაწილების რუქაზე (SGAM).
IAM გვერდი შეინახეთ ინდექსის განაწილების რუკის ინფორმაცია (IAM).
PFS გვერდი შეინახეთ PFS გამოყოფის ინფორმაცია.