საგანმანათლებლო ფასდაკლება

ჩვენ გთავაზობთ დიდ ფასდაკლებებს სტუდენტებსა და თანამშრომლებს საგანმანათლებლო ორგანიზაციებში, ისევე როგორც თავად საგანმანათლებლო ორგანიზაციებს.

მონაწილეობის უფლება

საგანმანათლებლო ფასდაკლების მისაღებად საგანმანათლებლო ორგანიზაცია უნდა იყოს შემდეგი:
  • უნივერსიტეტი ან კოლეჯი - აკრედიტებული სახელმწიფო ან კერძო უნივერსიტეტი ან კოლეჯი (საზოგადოების, უმცროსი ან პროფესიული კოლეჯის ჩათვლით), რომელიც ანიჭებს ხარისხს, რომელიც მოითხოვს არანაკლებ ორწლიანი სრულ განაკვეთზე სწავლის ექვივალენტს *
  • დაწყებითი ან საშუალო სკოლა - აკრედიტებული საჯარო ან კერძო დაწყებითი ან საშუალო სკოლა, რომელიც უზრუნველყოფს სრულ განაკვეთზე სწავლებას *
  • საშინაო სკოლა - განისაზღვრება შინ სწავლების სახელმწიფო რეგლამენტით

რა არის დასაშვებობის დამადასტურებელი საბუთი?

ჩვენ ვიღებთ დასაშვებობის შემდეგ მტკიცებულებას:

გამოიყენეთ სკოლის მიერ გაცემული ელ.ფოსტის მისამართი:თუ შეძენით შეძლებთ სკოლაში გაცემულ ელ.ფოსტის მისამართს, დაუყოვნებლივ გადამოწმდება. (სკოლის ელ.ფოსტის მისამართი შეიძლება შეიცავდეს .edu, .k12 ან ელ.ფოსტის სხვა დომენებს, რომელსაც აფინანსებს საგანმანათლებლო დაწესებულებები.) თუ თქვენ არ გაქვთ სკოლაში გაცემული ელ.ფოსტის მისამართი, ან თქვენი ელ.ფოსტის მისამართის დადასტურება შეუძლებელია, მას შემდეგ რაც შეიძლება მოითხოვოთ უფლებამოსილების დამადასტურებელი დამატებითი მტკიცებულება შესყიდვა.

აკრედიტირებულ სკოლებში სტუდენტები და პედაგოგები
დასაშვებობის დამადასტურებელი საბუთი უნდა იყოს დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტი თქვენი სახელით, დაწესებულების სახელით და მიმდინარე თარიღით. ჩარიცხვის დამადასტურებელი საბუთების სახეებია:
• სკოლის პირადობის მოწმობა
• Მოსწრების ფურცელი
• Ტრანსკრიფცია
• სწავლის კანონპროექტი ან განცხადება

სახლის მოსწავლეები
დასაშვებობის დამადასტურებელი საბუთი შეიძლება შეიცავდეს:
• განზრახული წერილის დადასტურებული ასლი საშინაო სკოლაში
• ამჟამინდელი წევრობის პირადობა სკოლების ასოციაციაში (მაგალითად, სახლის სკოლის იურიდიული დაცვის ასოციაცია)
• მიმდინარე სასწავლო წლის სასწავლო გეგმის შეძენის დასტური

დაგვიკავშირდით თუ გაურკვეველი ხართ თუ არა კვალიფიკაცია.

 

როგორ შევიძინოთ ფასდაკლებით?

შეკვეთა საგანმანათლებლო ფასდაკლებით მუშავდება ინდივიდუალურად. გთხოვთ დაგვიკავშირდით საჭირო მტკიცებულებით. მას შემდეგ, რაც თქვენს საქმეს გადავამოწმებთ, ჩვენ გამოგიგზავნით შეკვეთის სპეციალურ ბმულს, რომ შეუკვეთოთ საგანმანათლებლო ფასდაკლებით.

* აკრედიტირებული სკოლებია ის სკოლები, რომლებსაც ამტკიცებს ასოციაცია, რომელიც აღიარებულია აშშ-ს განათლების დეპარტამენტის / განათლების სახელმწიფო საბჭოს ან კანადის / პროვინციული განათლების სამინისტროების მიერ და ასწავლიან სტუდენტებს, როგორც მათ ძირითად მიმართულებას. აშშ-ში ასეთი ასოციაციებია: კოლეჯებისა და სკოლების შუა შტატების ასოციაცია, კოლეჯებისა და სკოლების ჩრდილოეთ ცენტრალური ასოციაცია, სკოლებისა და კოლეჯების დასავლეთის ასოციაცია, კოლეჯებისა და სკოლების სამხრეთ ასოციაცია, სკოლებისა და კოლეჯების ახალი ინგლისის ასოციაცია, აკრედიტებული ჩრდილო-დასავლეთის ასოციაცია სკოლები.
 ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში დათარიღებული დოკუმენტები მიმდინარედ ითვლება.