Kode kesalahan Katrangan Kesalahan
5 Telpon utawa bantahan prosedur sing ora valid
6 Ngluwihi
7 Metu saka memori
9 Langganan ora ana jangkauan
10 Urutan iki wis diatasi utawa temporarily dikunci
11 Divisi kanthi nol
13 Ketik match sing ora cocog
14 Metu saka ruangan senar
16 Ekspresi kompleks banget
17 Ora bisa nindakake operasi sing dijaluk

Kaca:Next page