כיצד לפתור את שגיאת "הפרת שיתוף"?

הפרת השיתוף תתרחש כאשר אתה מתקן קובץ שנכבש גם על ידי תוכנית אחרת.

במקרה זה, אנו מציעים לך לבצע את הפעולות הבאות:

  1. צור עותק של הקובץ המקולקל.
  2. השתמש במוצר שלנו כדי לתקן את העותק במקום את הקובץ המקורי.