קוד שגיאה תאור הטעות
5 שיחת הליך או ויכוח לא חוקיים
6 הצפה
7 מתוך זיכרון
9 מנוי מחוץ לטווח
10 מערך זה קבוע או קצבrarנעול
11 חלוקה באפס
13 הקלד אי התאמה
14 מחוץ למיתר המיתרים
16 ביטוי מורכב מדי
17 לא ניתן לבצע את הפעולה המבוקשת
18 הפרעה למשתמש התרחשה
28 אזל שטח הערימה
47 יותר מדי לקוחות יישומי DLL
48 שגיאה בטעינת DLL
49 רע DL קורא האמנה
51 שגיאה פנימית
52 שם קובץ או מספר רע
53 הקובץ לא נמצא
54 מצב קבצים גרוע
55 הקובץ כבר פתוח
57 שגיאת קלט / פלט במכשיר
58 קובץ כבר קיים
59 אורך שיא גרוע
61 כונן מלא
62 קלט את סוף הקובץ
63 מספר שיא גרוע
67 יותר מדי קבצים
68 המכשיר אינו זמין
70 הרשאה נדחתה
71 הדיסק לא מוכן
74 לא ניתן לשנות את השם באמצעות כונן אחר
75 שגיאת גישה לנתיב / לקובץ
76 הנתיב לא נמצא
93 מחרוזת תבנית לא חוקית
96 לא ניתן לשקוע אירועי אובייקט מכיוון שהאובייקט כבר מפעיל אירועים למספר המרבי של מקבלי האירועים שהוא תומך בו
97 לא יכול להתקשר לפונקציה של חבר באובייקט שאינו מופע של הגדרת הכיתה
98 שיחת מאפיין או שיטה לא יכולה לכלול הפניה לאובייקט פרטי, לא כארגומנט או כערך החזרה
321 פורמט קובץ לא חוקי
322 לא ניתן ליצור קצב הכרחיrarקובץ y
325 פורמט לא חוקי בקובץ המשאבים
380 ערך נכס לא חוקי
381 אינדקס מערכי נכסים לא חוקי
382 ההגדרה אינה נתמכת בזמן הריצה
383 ההגדרה אינה נתמכת (מאפיין לקריאה בלבד)
385 זקוק לאינדקס מערך נכסים
387 ההגדרה אינה מותרת
393 לא לקבל תמיכה בזמן הריצה
394 לא נתמך (נכס לכתיבה בלבד)
422 הנכס לא נמצא
423 נכס או שיטה לא נמצאו
424 חפץ חובה
429 רכיב ActiveX אינו יכול ליצור אובייקט
430 מחלקה אינה תומכת באוטומציה או אינה תומכת בממשק צפוי
432 שם הקובץ או שם המחלקה לא נמצאו במהלך פעולת האוטומציה
438 האובייקט אינו תומך במאפיין או בשיטה זו
440 שגיאת אוטומציה
442 חיבור לסוג library או lib library עבור תהליך מרוחק היה lost. לחץ על אישור לתיבת הדו-שיח להסרת הפניה.
443 לאובייקט אוטומציה אין ערך ברירת מחדל
445 האובייקט אינו תומך בפעולה זו
446 האובייקט אינו תומך בטיעונים בשם
447 האובייקט אינו תומך בהגדרת המקום הנוכחי
448 טיעון בשם לא נמצא
449 הוויכוח לא אופציונלי
450 מספר שגוי של טיעונים או הקצאת נכסים לא חוקית
451 הליך נכס לא הוגדר והליך קבלת נכס לא החזיר אובייקט
452 סידור לא חוקי
453 פונקציית DLL שצוינה לא נמצאה
454 לא נמצא מקור קוד
455 שגיאת נעילת משאבי קוד
457 מפתח זה כבר משויך לאלמנט באוסף זה
458 משתנה משתמש בסוג אוטומציה שאינו נתמך ב- Visual Basic
459 אובייקט או מחלקה אינם תומכים במערך האירועים
460 פורמט הלוח לא חוקי
461 השיטה או חבר הנתונים לא נמצאו
462 מכונת השרת המרוחקת לא קיימת או שאינה זמינה
463 הכיתה אינה רשומה במכונה מקומית
481 תמונה לא חוקית
482 שגיאת מדפסת
735 לא ניתן לשמור את הקובץ ב- TEMP
744 טקסט החיפוש לא נמצא
746 החלפות ארוכות מדי
2001 ביטלת את הפעולה הקודמת. @@@ 1 @ 2 @ 5738 @ 1
2002 ניסית לבצע פעולה הכוללת פונקציה או תכונה שלא הותקנו בגירסה זו של Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2004 אין מספיק זיכרון לביצוע פעולה זו. סגור תוכניות לא נחוצות ונסה את הפעולה שוב.
2005 אין מספיק זיכרון פנוי ל- start Microsoft Access. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב.
למידע על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@@ 3
2006 שם האובייקט '| 1' שהזנת אינו עומד בכללי שמות האובייקטים של Microsoft Access. @ למידע נוסף אודות שמות לאובייקטים, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 553714184 @ 1
2007 כבר יש לך אובייקט מסד נתונים פתוח בשם'|.'@ השתמש בשם אחר לכל אובייקט מסד נתונים מאותו סוג.
אם ברצונך שאובייקט זה יחליף את האובייקט המקורי, סגור את האובייקט המקורי ולאחר מכן שמור אובייקט זה באותו שם.
למידע נוסף על שינוי שם של אובייקט מסד נתונים, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 1 @ 9043 @ 1
2008 אינך יכול למחוק את אובייקט מסד הנתונים '|' בזמן שהוא פתוח. @ סגור את אובייקט מסד הנתונים ואז מחק אותו. @@ 1 @@@ 1
2009 אינך יכול לשנות את שם אובייקט מסד הנתונים '|' בזמן שהוא פתוח. @ סגור את אובייקט מסד הנתונים ואז שם אותו. @@ 1 @@@ 1
2010 אינך יכול למחוק את אובייקט מסד הנתונים '|' בזמן שהוא פתוח. @ סגור את אובייקט מסד הנתונים ואז מחק אותו. @@ 1 @@@ 1
2011 הסיסמה שהזנת שגויה.
2014 נתת לזה | 1 שם זהה לזה שקיים | 2 במסד הנתונים שלך. @ אינך יכול לתת לטבלה ולשאילתה את אותו השם. @ תן לאובייקט זה שם שעדיין לא נעשה בו שימוש בטבלה או בשאילתה אחרת. . @ 1 @@@ 1
2015 אין אשפים רשומים מסוג זה. @ הפעל מחדש את Microsoft Access או את Microsoft Office Setup כדי להתקין מחדש את האשפים. אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההגדרות המותאמות אישית שלך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Access Microsoft.
למידע נוסף על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @@ 1 @@@ 1
2016 אינך יכול לשנות את התכונות של טבלאות מערכת.
2017 מיקרוסופט מסייעת בהגנה על Visual Basic עבור יישומי פרויקט באמצעות סיסמה. עליך לספק את הסיסמה בעורך Visual Basic לפני שתוכל לבצע פעולה זו. @@@ 1 @@@ 1
2018 שם דף הגישה לנתונים '|' שהזנת איות שגוי או מתייחס לדף גישה לנתונים שאינו פתוח או שאינו קיים. @@@ 1 @@@ 1
2019 המספר בו השתמשת כדי להפנות לדף הגישה לנתונים אינו חוקי. @ השתמש במאפיין ספירה כדי לספור את דפי הגישה לנתונים הפתוחים וודא שמספר הדף אינו גדול ממספר דפי הגישה לנתונים פתוחים מינוס אחד. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2021 מפעיל אחד או יותר בביטוי המסנן אינו חוקי. @ לרשימה חוקית של מפעילים עיין בקובץ העזרה @@ 1 @@@ 1
2022 הזנת ביטוי שדורש דף גישה לנתונים כדי להיות החלון הפעיל. @@@ 1 @ 2 @ 5601 @ 1
2024 תמונת המצב של הדוח לא נוצרה מכיוון שאין לך מספיק מקום פנוי בדיסק לקצבrary קבצי עבודה. @ כדי לתקן זאת, פנה מקום בדיסק (לדוגמה, ריק את סל המיחזור או מחק קבצים מיותרים). @@ 1 @@@ 1
2025 הקובץ אינו בפורמט הנכון עבור פרויקט Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2027 פעולה זו אינה נתמכת עבור מסדי נתונים של Microsoft Access 1.X. @@@ 1 @@@ 1
2028 Microsoft Access לא הצליחה לסגור את אובייקט מסד הנתונים.
2029 יישומי Microsoft Office אינם יכולים להשעות בזמן שפתוחים מסמכים ממיקום רשת. צא מהיישומים או סגור את המסמכים הפתוחים ונסה שוב.
2030 פרויקט Microsoft Access '| 1' ייפתח לקריאה בלבד מכיוון שאחת מהפעולות הבאות התרחשה: @ או שהקובץ נעול לעריכה על ידי משתמש אחר, הקובץ (או התיקיה שבה הוא נמצא) מסומן כ- Read- בלבד, או שציינת שברצונך לפתוח את הקובץ לקריאה בלבד. @@ 3 @@@ 1
2031 אינך יכול להמיר או להפעיל קובץ MDE. @@@ 1 @@@ 1
2033 שם מתנגש עם מודול, פרויקט או אובייקט lib קיימיםrary. @@@ 1 @@@ 1
2034 לא ניתן לקמפל פרויקט. @@@ 1 @@@ 1
2035 לא ניתן לטעון פרויקט של גרסה שגויה. @@@ 1 @@@ 1
2037 Microsoft Access לא הצליחה לבצע שם תיקון אוטומטי במהלך פעולה זו. האפשרות 'תיקון שם אוטומטי לתיקון' הוגדרה, אך הנתונים ושונות. אובייקטים לא נבדקו. @@@ 1 @@@ 3
2038 הקובץ '|' לא ניתן לפתוח מכיוון שהוא ננעל על ידי משתמש אחר.
2040 Microsoft Access אינו יכול לפעול. @@@ 1 @@@ 3
2041 Microsoft Access לא מצא את הקובץ '| 1'. קובץ זה נדרש ל- starאַיִל.
2042 אירעה שגיאת מערכת, או שאין מספיק זיכרון פנוי ל- start Microsoft Access. סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב.
2043 Microsoft Access לא מצליח למצוא את קובץ מסד הנתונים'|1.'@ וודא שהזנת את הנתיב ואת שם הקובץ הנכונים. @@ 1 @@@ 1
2044 אינך יכול לצאת מ- Microsoft Access כעת. @ אם אתה מפעיל מודול Visual Basic המשתמש ב- OLE או DDE, ייתכן שיהיה עליך להפריע למודול. @@ 1 @@@ 1
2045 שורת הפקודה בה היית start Microsoft Access מכיל אפשרות ש- Microsoft Access אינה מזהה. @ יציאה ושניתtart Microsoft Access באמצעות אפשרויות שורת פקודה תקפות. @@ 1 @@@ 1
2046 הפקודה או הפעולה '| 1' אינם זמינים כעת. @ * יתכן שאתה נמצא במסד נתונים לקריאה בלבד או במסד נתונים שלא הומר מגרסה קודמת של Microsoft Access.
* סוג האובייקט שהפעולה חלה עליו אינו נבחר כרגע או שאינו בתצוגה הפעילה. @ השתמש רק בפקודות ובפעולות המאקרו הזמינות כעת למסד נתונים זה. @ 1 @@@ 1
2048 אין מספיק זיכרון פנוי לפתיחת הקובץ'|.'@ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@@ 1
2050 הזן הגדרת פסק זמן של OLE / DDE בין 0 ל -300 שניות. @@@ 1 @@@ 1
2051 שם האובייקט '| 1' לא יכול להיות ארוך מ- | 2 תווים על פי כללי שמות האובייקטים של Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2052 אין מספיק זיכרון פנוי לעדכון התצוגה. סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב.
2053 שם הפקודה לא יכול להיות ריק. @ אנא בחר שם. @@ 1 @@@ 1
2054 Microsoft Access אינו מסוגל לטעון את הקישור הדינמי של Visual Basic for Applicationsrary (DLL) Vbe7. @ הפעל מחדש את תוכנית ההתקנה של Microsoft Access. @@ 1 @@@ 3
2055 הביטוי '|' שהזנת לא חוקי. @@@ 1 @ 1 @ 11732 @ 1
2056 Microsoft Access אינו יכול לספק עזרה תלויית הקשר. @@@ 1 @@@ 1
2057 לא נותר מספיק זיכרון מחסנית לביצוע הפעולה. @ הפעולה מסובכת מדי. נסה לפשט את הפעולה. @@ 1 @@@ 3
2058 הקובץ '| 1' אינו תואם. יש להתקין מחדש את Microsoft Access. @ הפעל את ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Access. אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההגדרות המותאמות אישית שלך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Access Microsoft.
למידע נוסף על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @@ 1 @@ 185309 @ 3
2059 Microsoft Access לא מצליח למצוא את האובייקט '| 1'. @ וודא שהאובייקט קיים ושאתה מאיית נכון את שמו. @@ 1 @@@ 1
2060 אינך יכול ליצור רשימת שדות המבוססת על שאילתת הפעולה'|.'@ לשאילתות פעולה אין שדות. טופס או דוח חייבים להיות מבוססים על טבלה או על שאילתת select או crosstab. @ שנה את המאפיין RecordSource עבור הטופס או הדוח, או פתח את שאילתת הפעולה ושנה אותה לשאילתת בחר. @ 1 @ 1 @ 9232 @ 1
2061 הזן מספר אפס או גדול מאפס עבור אפשרות זו. @@@ 1 @@@ 1
2062 שם הפקודה חייב להיות קצר מ- 255 תווים. @ אנא בחר שם. @@ 1 @@@ 1
2063 Microsoft Access אינו יכול ליצור, לפתוח או לכתוב לקובץ האינדקס '| 1'; קובץ המידע (.inf) שהוא משתמש בו כדי לעקוב אחר אינדקסי dBASE. @ קובץ האינדקס עלול להיפגע, או שאין לך הרשאת קריאה / כתיבה עבור כונן הרשת שאליו אתה מנסה לקשר. @ אתה יכול לקשר אליו את קובץ ה- dBASE מבלי לציין אינדקסי dBASE כלשהם, אך האינדקסים הקיימים לא ישמשו עם הטבלה המקושרת. @ 1 @@@ 1
2064 ערך שורת התפריטים '|' לא חוקי. @ סיפקת טיעון לשיטת DoMenuItem שמתייחס לשורת תפריטים שאינה חוקית. @ השתמש בערך קבוע או מספרי פנימי שמתייחס לערך שורת תפריט חוקי, כגון סרגל acForm. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2065 השם של התפריט, הפקודה או פקודת המשנה שהזנת אינו חוקי. @ סיפקת טיעון לשיטת DoMenuItem המתייחס לשם תפריט, פקודה או פקודת משנה שאינם תקפים. @ השתמש בערך קבוע או מספרי פנימי שמתייחס ל תפריט, פקודה או ערך פקודה משנה תקפים, כגון acRecordsMenu. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2067 ניתן להפעיל מאקרו של שורת תפריטים רק אם שם המאקרו של שורת התפריטים הוא ההגדרה המשמשת מאפיינים או אפשרויות מסוימים. @ ניסית להפעיל מאקרו של שורת תפריטים המכיל את הפעולה AddMenu.
הגדר אחד מהמאפיינים או האפשרויות הבאים לשם המאקרו של שורת התפריטים:
* המאפיין MenuBar של טופס או דוח.
* המאפיין ShortcutMenuBar של טופס, דוח או פקד.
* שורת התפריטים או שורת התפריטים קיצור דרך ב- Starתיבת דו-שיח.
שגיאה זו מתרחשת גם אם Microsoft Access מנסה להפעיל מאקרו של שורת תפריטים המכיל פעולה AddMenu העוקבת אחר פעולה שהופכת אובייקט אחר לאובייקט הפעיל. לדוגמא, פעולת OpenForm. @@ 2 @ 1 @ 3704 @ 1
2068 הפריט שנבחר מותאם אישית ואין לו עזרה תלוית הקשר. @ למידע נוסף על יצירת עזרה מותאמת אישית לטופס, דוח או בקרה, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10930 @ 1
2069 שילוב המקשים או המקשים | 1 ב | 2 מכיל תחביר לא חוקי או שאינו מותר. @ השתמש בתחביר SendKeys כדי לציין את שילובי המקשים או המקשים.
לשילובי המקשים או המקשים המותרים, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 1 @ 10144 @ 1
2070 כבר הקצאת את מקש או שילוב המקשים | 1 ב | 2 למאקרו אחר. @ רק המקש או שילוב המקשים הראשון ישמש. @@ 2 @ 1 @ 10144 @ 1
2071 בשלב זה לא ניתן להגדיר את המאפיין עגינה ל- '| 1'. @ אם ברצונך להגדיר את מאפיין העגינה '| 2', העבר את סרגל הכלים ממצבו הנוכחי ונסה שוב. @@ 1 @@@ 1
2072 כל האובייקטים יובאו בהצלחה.
2073 ייצא בהצלחה '|'.
2074 פעולה זו אינה נתמכת במסגרת עסקאות. @@@ 1 @@@ 1
2075 פעולה זו מחייבת מסד נתונים פתוח. @@@ 1 @@@ 1
2076 קושר בהצלחה '|'.
2077 ערכת התקליטים הזו אינה ניתנת לעדכון
2078 עזרה אינה זמינה בגלל חוסר זיכרון או התקנה לא נכונה של Microsoft Windows או Microsoft Access. @ למידע נוסף על פתרון בעיות בעיית זיכרון נמוכה, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @ אם עליך להתקין מחדש Microsoft Access, ייתכן שתרצה לשמור על אבטחתך או על הגדרותיך המותאמות אישית. לשם כך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Microsoft Access.
לקבלת מידע נוסף על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @ 1 @@@ 3
2079 הטופס הוא לקריאה בלבד מכיוון שהמאפיין Unique Table אינו מוגדר.
2080 סרגל הכלים או התפריט | כבר קיים. @ האם ברצונך להחליף את סרגל הכלים או התפריט הקיים? @@ 19 @@@ 2
2081 הפקודה Create From Macro פועלת רק כאשר נבחר מאקרו בחלונית הניווט. @@@ 1 @@@ 1
2083 מאגר המידע '|' הוא לקריאה בלבד. @ אין באפשרותך לשמור שינויים שבוצעו בנתונים או בהגדרות אובייקט במסד נתונים זה. @@ 1 @@@ 1
2084 שדה '|' מבוסס על ביטוי ולא ניתן לערוך אותו
2085 הגדרת מרווח הרענון של ODBC חייבת להיות בין 1 ל -32,766 שניות. @@@ 1 @@@ 1
2086 מערכת התקליטים דורשת טופס להיות ניתן לעדכון.
2087 Microsoft Access לא יכול להציג את תפריט המשנה תוספות. @ ביטוי תפריט המשנה תוספות '| 1' שהזנת חורג ממגבלת 256 התווים. @ קצר את הביטוי של שם מקרון או שם פונקציה במפתח תוספות התפריט של רישום Windows. הגדרה ולאחר מכן מילוי מחדשtart Microsoft Access.
למידע נוסף על התאמה אישית של הגדרות Microsoft Access ברישום Windows, לחץ על עזרה. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 3
2088 Microsoft Access לא יכול להציג את תפריט המשנה תוספות | 1 מכיוון שבהגדרה שהזנת ברישום Windows חסרה שם מאקרו או ביטוי לשם פונקציה. @@ ספק את הביטוי החסר במפתח תוספות התפריט של רישום Windows, ואז מיל 'tart Microsoft Access.
למידע נוסף על התאמה אישית של הגדרות Microsoft Access ברישום Windows, לחץ על עזרה. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 3
2089 Microsoft Access לא יכול להציג את אותו תפריט יותר מפעם אחת בשורת תפריטים. @@@ 1 @ 1 @ 3704 @ 1
2090 פעולה בקבוצת המאקרו של התפריט הגלובלי הנוכחי אינה יכולה לשנות את שורת התפריטים הגלובלית. @ Microsoft Access אין אפשרות להציג את שורת התפריטים הגלובלית מכיוון שהמקרו שנקרא כאשר הגדרת לראשונה את התפריט הגלובלי כולל פעולה נוספת המנסה לאפס את התפריט הגלובלי. . @ בדוק את מקרו של שורת התפריטים וודא שאתה מגדיר את שורת התפריטים הגלובלית פעם אחת בלבד. @ 1 @@@ 1
2091 '|' הוא שם לא חוקי. @@@ 1 @@@ 1
2092 הערך שציינת עבור ארגומנט ההגדרה בשיטת SetOption אינו הסוג הנכון של וריאנט עבור אפשרות זו. @ ציינת מחרוזת כאשר Microsoft Access ציפתה למספר. @ עיין בתיבת הדו-שיח אפשרויות גישה (לחץ על הכרטיסיה קובץ ואז לחץ על אפשרויות גישה) כדי לראות איזה סוג נתונים נדרש להגדרת אפשרות מסוימת זו. לדוגמא, ההגדרה של אפשרות ברירת המחדל של תיקיית מסדי נתונים חייבת להיות מחרוזת. כדי לראות איזה סוג של וריאנט העברת לשיטת SetOption, השתמש בפונקציה VarType.
למידע נוסף, חפש באינדקס העזרה 'סוג נתוני וריאנט' ו'פונקציית VarType '. @ 1 @@@ 0
2093 הערך המספרי עבור ארגומנט ההגדרה בשיטת SetOption אינו תואם שום תיבת רשימה או הגדרות קבוצת אפשרויות בתיבת הדו-שיח אפשרויות גישה. @ הגדרות תקפות הן 0 (הפריט הראשון ברשימה) דרך | (הפריט האחרון ברשימה). @@ 1 @ 1 @ 6210 @ 1optimize.ids
2094 Microsoft Access לא יכול למצוא את סרגל הכלים'|1.'@ ניסית להריץ מאקרו הכולל פעולת ShowToolbar או נוהל Visual Basic for Applications הכולל שיטת ShowToolbar.
* שם סרגל הכלים עשוי להיות מאוית שגוי או עשוי להתייחס לסרגל כלים מדור קודם שאינו זמין עוד.
* פעולה זו עשויה להתייחס לסרגל כלים מותאם אישית שנמחק או שונה שם במסד הנתונים הנוכחי.
* פעולה זו עשויה להתייחס לסרגל כלים מותאם אישית הקיים במסד נתונים אחר. @@ 1 @ 1 @ 6458 @ 1
2097 הטבלה שלשמה ניסית ליצור מפרט ייבוא ​​/ יצוא נוצרה בגירסה קודמת של Microsoft Access. @ כדי להמיר מסד נתונים זה לגרסה הנוכחית של Microsoft Access, לחץ על הכרטיסיה קובץ ואז לחץ על 'המר'. @@ 1 @@@ 0
2098 Microsoft Access אינו יכול ליצור את מסד הנתונים של דוחות כרגע מכיוון שהתקנת המחשב שלך דורשת שתפתח את מסד הנתונים באופן ידני כדי לקבל חיבורים מכל מקום. לחץ על הלחצן נהל למטה ובחר באפשרות מכל מקום ולחץ על כפתור צור דוחות שוב כדי להתקין אותו. @@@ 1 @@@ 1
2099 לא ניתן היה להשלים את הפעולה מכיוון שתג הפעולה '|' המערכת שלך אינה מוכרת. @@@ 1 @@@ 1
2100 פקד הבקרה או צורת המשנה גדול מדי עבור מיקום זה. @ המספר שהזנת עבור המאפיין שמאל, עליון, גובה או רוחב גדול מדי או שהוא מספר שלילי. @ צמצם את גודל הפקד או פקד משנה, או הזן מספר חיובי. @ 1 @@@ 1
2101 ההגדרה שהזנת אינה חוקית עבור נכס זה. @ כדי לראות את ההגדרות התקפות עבור נכס זה, חפש את שם הנכס באינדקס העזרה. @@ 1 @@@ 1
2102 שם הטופס '|' מאוית שגוי או מתייחס לטופס שאינו קיים. @ אם שם הטופס הלא חוקי נמצא במאקרו, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו ואת הטיעונים של המאקרו לאחר שתלחץ על אישור. פתח את חלון המאקרו והזן את שם הטופס הנכון. @@ 1 @@@ 1
2103 שם הדוח '|' הזנת בגיליון המאפיינים או במאקרו מאוית שגוי או מתייחס לדוח שאינו קיים. @ אם שם הדוח הלא חוקי נמצא במאקרו, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו ואת טיעוני המאקרו לאחר לחיצה בסדר. פתח את חלון המאקרו והזן את שם הדוח הנכון. @@ 1 @@@ 1
2104 הזנת את שם הבקרה '|', שכבר נמצא בשימוש. @ כבר יש לך שליטה על הטופס עם שם זה, או של פקד קיים שמו ממופה לשם זה עבור Visual Basic.
Visual Basic ממפה רווחים בשמות בקרה לקו תחתון. לדוגמא, השליטה שלי ו- My_Control מתייחסים כשמות כפולים. @@ 1 @ 1 @ 11734 @ 1
2105 אינך יכול ללכת לרשומה שצוינה. @ יתכן שאתה נמצא בסוף ערכת רשומות. @@ 1 @@@ 1
2106 | שגיאות 1 התרחשו בעת טעינת הטופס או הדוח. @ טענת טופס או דוח המכיל פקדים או מאפיינים ש- Microsoft Access אינו מזהה ומתעלם מהם. @@ 1 @@@ 1
2107 הערך שהזנת אינו עומד בכללי האימות שהוגדרו עבור השדה או הפקד. @ כדי לראות את כלל האימות, עבור לתצוגת עיצוב או לתצוגת פריסה, לחץ על השדה המתאים ואז, אם דף המאפיינים אינו פתוח, לחץ על F4 . לאחר מכן לחץ על הכרטיסייה נתונים בגליון המאפיינים. @ הזן ערך העומד בכלל האימות, או לחץ על ESC כדי לבטל את השינויים שלך. @ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2108 עליך לשמור את השדה לפני שתבצע את פעולת GoToControl, שיטת GoToControl או שיטת SetFocus. @ ניסית להעביר את המיקוד לפקד אחר בשיטת SetFocus, GoToControl או בשיטת GoToControl. @ הגדר את המאקרו או השיטה. למאפיין AfterUpdate במקום למאפיין BeforeUpdate כך שהוא שומר את השדה לפני שינוי המיקוד. @ 1 @ 1 @ 6314 @ 1
2109 אין שדה בשם '|' ברשומה הנוכחית. @@@ 1 @@@ 1
2110 Microsoft Access אינו יכול להעביר את המיקוד לפקד | 1. @ * הפקד עשוי להיות סוג שאינו יכול לקבל את המיקוד, כגון תווית.
* ניתן להגדיר את המאפיין הגלוי של השליטה לא.
* ניתן להגדיר את המאפיין מופעל של הפקד למספר @ @ 1 @ 1 @ 3016 @ 1
2111 לא ניתן לשמור את השינויים שביצעת. ייתכן שפעולת השמירה נכשלה בגלל הקצבrary נעילת הרשומות על ידי משתמש אחר.
* לחץ על אישור כדי לנסות שוב. יתכן שתצטרך ללחוץ על OK מספר פעמים (או להמתין עד שהמשתמש האחר יסגור את הטבלה).
* לחץ על ביטול אם ניסיונות חוזרים ונשנים לשמור את השינויים נכשלים. @@ 3 @@@ 1
2112 לא ניתן להדביק את הפריט בלוח בלוח הבקרה הזה. @@@ 1 @@@ 1
2113 הערך שהזנת אינו תקף עבור שדה זה. @ לדוגמה, ייתכן שהזנת טקסט בשדה מספרי או מספר שגדול יותר מההגדרה FieldSize מאפשרת. @@ 1 @@@ 1
2114 Microsoft Access אינו תומך בתבנית הקובץ '| 1', או שהקובץ גדול מדי. נסה להמיר את הקובץ לפורמט BMP. @@@ 1 @@@ 1
2115 המאקרו או הפונקציה שהוגדרו למאפיין BeforeUpdate או ValidationRule עבור שדה זה מונעים מ- Microsoft Access לשמור את הנתונים בשדה. @ * אם זה מאקרו, פתח את המאקרו בחלון המאקרו והסר את הפעולה שמכריחה שמירה ( לדוגמה, GoToControl).
* אם המאקרו כולל פעולת SetValue, הגדר את המאקרו למאפיין AfterUpdate של הפקד במקום זאת.
* אם זו פונקציה, הגדר מחדש את הפונקציה בחלון המודול. @@ 1 @@@ 1
2116 הערך מפר את כלל האימות של השדה או הרשומה. @ לדוגמה, ייתכן ששינית כלל אימות מבלי לוודא אם הנתונים הקיימים תואמים לכלל האימות החדש. @ לחץ על בטל כדי לשחזר את הערך הקודם, או הזן ערך חדש עומד בכללי האימות של השדה או הרשומה. @ 2 @ 1 @ 9121 @ 1
2117 Microsoft Access ביטל את פעולת ההדבקה. @ הטקסט בלוח ארוך מכדי להדביק בטופס. לדוגמה, ייתכן שהדבקת יותר מדי טקסט בתווית או הזנת יותר מדי טקסט במאפיין ColumnWidths. @ הדבק חלקים קטנים יותר. עבור תוויות, עליך להדביק פחות מ -2,048 תווים. @ 1 @@@ 1
2118 עליך לשמור את השדה הנוכחי לפני שתפעיל את הפעולה הנדרשת. * אם אתה מריץ מאקרו מחלונית הניווט, שמור תחילה את השדה ואז הפעל את המאקרו.
* אם שם המאקרו הוא ההגדרה של המאפיין BeforeUpdate בפונקציה Visual Basic, הגדר את המאפיין AfterUpdate לשם המאקרו במקום. @ @ 1 @ 1 @ 3033 @ 1
2119 לא ניתן להשתמש בפעולה דרישה בבקרה'|.'@ פקדים מסוימים, כגון תוויות ומלבנים, אינם יכולים לקבל את המיקוד; לכן, אינך יכול להחיל עליהם פעולת דרישה. @@ 1 @ 1 @ 3033 @ 1
2120 כדי ליצור טופס, דוח או עמוד גישה לנתונים באמצעות אשף זה, עליך לבחור תחילה בטבלה או בשאילתה שעליהם יתבסס דף הטופס, הדוח או גישה לנתונים. @@@ 1 @@@ 1
2121 Microsoft Access אינו יכול לפתוח את הטופס'|1.'@ הוא מכיל נתונים ש- Microsoft Access אינו מזהה.
צור מחדש את הטופס, או אם אתה שומר עותקי גיבוי של מסד הנתונים שלך, שלח עותק של הטופס. @@ 1 @@@ 1
2122 אינך יכול להציג טופס כטופס רציף אם הוא מכיל צורת משנה, פקד ActiveX, תרשים מאוגד או פקד דפדפן אינטרנט. @ הגדר את מאפיין DefaultView של הטופס כטופס יחיד, גליון נתונים, ציר טבלה או ציר תרשים. @ @ 1 @@@ 1
2123 שם הבקרה שהזנת אינו עומד בכללי שמות האובייקטים של Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2124 שם הטופס שהזנת אינו עומד בכללי שמות האובייקטים של Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2125 ההגדרה של מאפיין FontSize חייבת להיות בין 1 ל 127. @@@ 1 @ 1 @ 12551 @ 1
2126 ההגדרה עבור מאפיין ColumnCount חייבת להיות בין 1 ל -255. @@@ 1 @ 1 @ 936 @ 1
2127 ההגדרה של המאפיין BoundColumn לא יכולה להיות גדולה יותר מההגדרה של המאפיין ColumnCount. @@@ 1 @ 1 @ 839 @ 1
2128 Microsoft Access נתקל בשגיאות במהלך הייבוא ​​| 1. @ למידע שגיאה מפורט יותר, עיין בקובץ '| 2'. @@ 1 @@@ 1
2129 ההגדרה של המאפיין DefaultEditing חייבת להיות עריכה עריכה, קריאה בלבד, הזנת נתונים או לא ניתן להוסיף רשומות. @ הזן 1, 2, 3 או 4 למאפיין DefaultEditing. @@ 1 @@@ 1
2130 ההגדרות עבור מאפייני GridX ו- GridY חייבות להיות בין 1 ל -64. @@@ 1 @@@ 1
2131 ביטוי לא יכול לכלול 2,048 תווים. @@@ 1 @@@ 1
2132 ההגדרה של המאפיין DecimalPlaces חייבת להיות בין 0 עד 15, או 255 עבור Auto (ברירת מחדל). @@@ 1 @@@ 1
2133 אינך יכול להציב טופס (או דוח) בתוכו. @ בחר או הזן טופס או דוח אחר כדי לשמש כטופס המשנה או כדו"ח המשנה. @@ 1 @@@ 1
2134 ההגדרה עבור מאפיין Width חייבת להיות בין 0 עד 22 אינץ '(55.87 ס"מ). @@@ 1 @@@ 1
2135 נכס זה הוא לקריאה בלבד ולא ניתן להגדיר אותו. @@@ 1 @@@ 1
2136 להגדרת נכס זה, פתח את הטופס או הדוח בתצוגת העיצוב. @ למידע נוסף על נכס זה, חפש את שם הנכס באינדקס העזרה. @@ 1 @@@ 1
2137 אינך יכול להשתמש באיתור או החלף כעת. @ לא ניתן לחפש את השדות בגלל אחד מהדברים הבאים:
* השדות הם פקדים (כגון כפתורים או אובייקטים של OLE).
* בשדות אין נתונים.
* אין שדות לחיפוש. @@ 1 @@@ 1
2138 אינך יכול לחפש בשדה את הערך שצוין. @ פתור את השגיאה שניתנה בהודעת השגיאה הקודמת לפני שתנסה לחפש שוב. @@ 1 @@@ 1
2139 אינך יכול להחליף את הערך הנוכחי של השדה בטקסט החלופי. @ פתור שגיאות לפני שתבצע החלפות נוספות. @@ 1 @@@ 1
2140 Microsoft Access אינו יכול לשמור את השינוי שביצעת ברשומה בפעולה החלף מהסיבה המוצגת בהודעה הקודמת. @ לחץ על בטל או הזן ערך חדש בשדה. @@ 1 @@@ 1
2141 Microsoft Access לא מצליח למצוא את הטקסט שציינת בתיבה מצא מה. @@@ 1 @@@ 1
2142 הפעולה FindRecord מחייבת ארגומנט Find What. @ ניסית להפעיל מערך מאקרו לאחד ממאפייני השדה הנוכחי, אך השארת את הארגומנט Find What ריק. @ כאשר תלחץ על אישור, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו. והטיעונים של המאקרו. בחלון המאקרו, הזן טקסט או ביטוי עבור הארגומנט מצא מה, ונסה שוב את פעולת החיפוש. @ 1 @ 1 @ 3015 @ 1
2143 לא ציינת קריטריוני חיפוש עם פעולת FindRecord. @ בחלון המאקרו, הוסף פעולת FindRecord לפני פעולת FindNext. @@ 1 @ 1 @ 3015 @ 1
2144 ההגדרה של המאפיין ListRows חייבת להיות בין 1 ל -255. @@@ 1 @ 1 @ 4055 @ 1
2145 הגדרת המאפיין ColumnWidths חייבת להיות בערך 0 עד 22 אינץ '(55.87 ס"מ) עבור כל עמודה בתיבת רשימה או בתיבה משולבת. @ אם יש יותר מעמודה אחת, הפרד את המספרים באמצעות נקודה-פסיק או עם תו המפריד בין הרשימה. . תווי מפריד בין רשימות מוגדרים בקטע הגדרות אזוריות בלוח הבקרה של Windows. @@ 1 @ 1 @ 847 @ 1
2147 עליך להיות בתצוגת העיצוב כדי ליצור או למחוק פקדים. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
2148 המספר בו השתמשת להתייחס לטופס או לקטע הדוח אינו חוקי. @ וודא שהמספר קטן ממספר החלקים בטופס או בדוח. @@ 1 @@@ 1
2149 הקבוע שהזנת עבור סוג הבקרה אינו חוקי. @ לרשימת קבועים חוקיים שבהם תוכל להשתמש כדי ליצור פקד, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10905 @ 1
2150 סוג זה של בקרה אינו יכול להכיל בקרות אחרות. @@@ 1 @@@ 1
2151 פקד האב אינו יכול להכיל את סוג הפקד שבחרת. @ לדוגמה, השתמשת בפונקציה CreateControl כדי לייעד קבוצת אפשרויות כהורה של תיבת טקסט. @@ 1 @@@ 1
2152 ניתן להגדיר רמות קבוצתיות לדוחות בלבד, ולא לטפסים. @@@ 1 @@@ 1
2153 אינך יכול לציין יותר מ -10 רמות קבוצתיות. @@@ 1 @@@ 1
2154 אינך יכול להתקשר לפונקציה זו כאשר החלונית Group, Sort ו- Total פתוחה. @@@ 1 @@@ 1
2157 סכום השוליים העליונים, השוליים התחתונים, גובה כותרת הדף וגובה כותרת התחתונה של הדף גדול מאורך הדף עליו אתה מדפיס. @@@ 1 @@@ 1
2158 באפשרותך להשתמש בשיטת ההדפסה ובשיטות הגרפיות של הדוחות (Circle, Line, PSet, and Scale) רק בהליך אירוע או במקרו שהוגדר ל- OnPrint, OnFormat או מאפיין האירוע OnPage. @@@ 1 @ 1 @ 10129 @ 1
2159 אין מספיק זיכרון כדי לאתחל את שיטת ההדפסה או את אחת משיטות הגרפיקה של הדוחות (Circle, Line, PSet, Scale). @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב להדפיס או להציג תצוגה מקדימה של הדוח.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@@ 1
2160 Microsoft Access לא הצליח ליצור את הגרפיקה או הטקסט. @ אירעה שגיאה בעת אתחול שיטת ההדפסה או אחת משיטות הגרפיקה של הדוחות (Circle, Line, PSet, Scale). @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב להדפיס או להציג תצוגה מקדימה של הדוח .
למידע על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @ 1 @@@ 1
2161 הטקסט או הביטוי שהזנת אינם תואמים לסוג הנתונים שאתה מחפש. @ הגדר מחדש את הטקסט או הביטוי, או חפש בשדה אחר. @@ 1 @@@ 1
2162 מאקרו שהוגדר לאחד ממאפייני השדה הנוכחי נכשל בגלל שגיאה בארגומנט הפעולה של FindRecord. @ בחלון המאקרו, שנה את הארגומנט חפש כפי מעוצב לכן. אם ברצונך שהגדרת הארגומנט תישאר לא, בצע את כל הפעולות הבאות:
* בחר לא עבור ארגומנט התאמת מקרה.
* בחר כן עבור הארגומנט השדה הנוכחי היחיד.
* וודא שאתה מחפש בפקד מאוגד. @@ 2 @ 1 @ 3015 @ 1
2163 מספר העמוד בו השתמשת כארגומנט לפעולה או לשיטה GoToPage אינו קיים בצורה זו. @@@ 1 @ 1 @ 3017 @ 1
2164 אינך יכול להשבית שליטה בזמן שמוקד זה. @@@ 1 @ 2 @ 5250 @ 1
2165 אינך יכול להסתיר שליטה שיש לה את המוקד. @@@ 1 @@@ 1
2166 אינך יכול לנעול שליטה בזמן שיש בו שינויים שלא נשמרו. @@@ 1 @@@ 1
2167 נכס זה הוא לקריאה בלבד ולא ניתן לשנות אותו. @@@ 1 @@@ 1
2169 אינך יכול לשמור רשומה זו בשלב זה. ייתכן ש- Microsoft Access נתקל בשגיאה בעת ניסיון לשמור רשומה.
אם תסגור אובייקט זה כעת, שינויי הנתונים שביצעת יהיו lost.
האם אתה רוצה לסגור את אובייקט מסד הנתונים בכל מקרה? @@ 20 @@@ 2
2170 אין מספיק זיכרון כדי לאחזר נתונים עבור תיבת הרשימה. @ סגור תוכניות לא נחוצות. לאחר מכן סגור את הטופס הפעיל ופתח אותו מחדש ולחץ שוב על תיבת הרשימה.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@@ 1
2171 אינך יכול להכיל יותר משבע צורות משנה מקוננות בצורה ראשית. @ הסר את טופס המשנה המקוננת השמיני. @@ 1 @@@ 1
2172 אינך יכול להשתמש בשאילתת מעבר או בשאילתת מעבר קבוצה שאינה קבועה כמקור רשומה עבור טופס משנה או תת-דו"ח. @ לפני שאתה קושר את טופס המשנה או דו"ח המשנה לשאילתת מעבר, הגדר את המאפיין ColumnHeadings של השאילתה. @@ 2 @ 1 @ 9979 @ 1
2173 השליטה '|' לא ניתן לחפש במאקרו שמנסה לחפש. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* הוסף פעולת GoToControl לפני פעולת FindRecord.
* עבור פעולת FindRecord, שנה את טיעון הפעולה השדה הנוכחי היחיד מ- Yes ל- No.
* שנה את המיקוד לפקד שניתן לחפש. @@ 2 @ 1 @ 3015 @ 1
2174 אינך יכול לעבור לתצוגה שונה כרגע. @ Code בוצע כשניסית להחליף תצוגה. @ אם אתה מבצע ניפוי באגים בקוד, עליך לסיים את פעולת ניפוי הבאגים לפני שתחלף בין תצוגה. @ 1 @@@ 1
2175 אין מספיק זיכרון פנוי כדי להמשיך בפעולת החיפוש. @ סגור תוכניות לא נחוצות. ואז נסה שוב את פעולת החיפוש.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@@ 3
2176 ההגדרה עבור נכס זה ארוכה מדי. @ ניתן להזין עד 255 או 2,048 תווים עבור מאפיין זה, תלוי בסוג הנתונים. @@ 1 @@@ 1
2177 אינך יכול להוסיף דוח לטופס. @ ניתן להוסיף דוח לדוח בלבד. @@ 1 @@@ 1
2178 אינך יכול להוסיף קטע נוסף כעת. @ הגובה המקסימלי הכולל עבור כל החלקים בדוח, כולל כותרות החלקים, הוא 200 אינץ '(508 ס"מ). @ הסר או הקטן את הגובה של קטע אחד לפחות, ואז הוסף את קטע חדש. @ 1 @@@ 1
2181 לא ניתן למיין בשדה מחושב בצורה. @ ניתן למיין בשדה מחושב רק בשאילתה. @ ליצור שדה מחושב בשאילתה, למיין את השדה ואז לבסס את הטופס על השאילתה.
מכיוון שהשאילתה חייבת להתבצע לפני פתיחת הטופס, הטופס ייפתח לאט יותר. @ 1 @@@ 1
2182 אינך יכול למיין בשדה זה. @@@ 1 @@@ 1
2183 Microsoft Access אינו יכול ליצור אובייקט מהסוג המבוקש. @ אתה מנסה ליצור טופס מתוך דוח שנשמר כטקסט, או ליצור דוח מטופס שמור. @@ 1 @@@ 1
2184 הערך בו השתמשת עבור המאפיין TabIndex אינו חוקי. הערכים הנכונים הם מ- 0 עד |. @@@ 2 @ 1 @ 6348 @ 1
2185 אינך יכול להתייחס למאפיין או לשיטה לבקרה אלא אם כן יש לפוקוס את הפוקוס. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* העבר את המוקד לפקד לפני שאתה מפנה למאפיין. בקוד Visual Basic השתמש בשיטת SetFocus. במאקרו, השתמש בפעולת GoToControl.
* התייחס או הגדר את המאפיין מתהליך מאקרו או אירוע הפועל כאשר אירוע GotFocus עבור הפקד מתרחש. @ @ 2 @ 1 @ 6215 @ 1
2186 נכס זה אינו זמין בתצוגת העיצוב. @ עבור לתצוגת טופס כדי לגשת לנכס זה, או הסר את ההתייחסות לנכס. @@ 1 @@@ 1
2187 נכס זה זמין רק בתצוגת העיצוב. @@@ 1 @@@ 1
2188 לאובייקט שניסית לטעון מטקסט יש ערך לא חוקי עבור הנכס '| 1' על | 2. @@@ 1 @@@ 1
2189 הקוד מכיל שגיאת תחביר, או ש- Microsoft Access פונקציה שאתה זקוק לה אינה זמינה. @ אם התחביר נכון, בדוק את מפתח המשנה אשפי הבקרה או את Librarמפתח ies במקטע Microsoft Access ברישום Windows כדי לוודא שהערכים הדרושים לך רשומים וזמינים. @ אם הערכים נכונים, עליך לתקן את התוספת של Microsoft Access Utility, או את הקובץ acWzlib או שיש לאשף זה הושבת. כדי להפעיל מחדש את האשף הזה, הפעל שוב את Microsoft Access או את Microsoft Office Setup כדי להתקין מחדש את Microsoft Access. לפני שתתקין מחדש את Microsoft Access, מחק את מפתחות הרישום של Windows עבור התוספת Microsoft Access Utility ו- acWzlib. @ 1 @@@ 1
2190 נכס זה הוחלף בנכס חדש; השתמש במקום זאת בנכס החדש. @@@ 1 @@@ 1
2191 אינך יכול להגדיר את | מאפיין בתצוגה מקדימה של הדפסה או לאחר ההדפסה יש started. @ נסה להגדיר נכס זה באירוע OnOpen. @@ 1 @@@ 1
2192 מפת הסיביות שציינת אינה בתבנית מפת סיביות (.dib) שאינה תלויה במכשיר. @ ניסית להגדיר את המאפיין PictureData של טופס, דוח, כפתור או בקרת תמונה. @@ 1 @@@ 1
2193 השוליים השמאליים, השוליים הימניים או שני השוליים רחבים יותר מגודל הנייר שצוין בתיבת הדו-שיח הגדרת הדפסה. @@@ 1 @@@ 1
2194 אינך יכול להגדיר את המאפיין PictureData בתצוגת גליון נתונים. @ כדי לראות את ההגדרות החוקיות עבור מאפיין זה, חפש באינדקס העזרה 'מאפיין PictureData'. @@ 1 @@@ 1
2195 שם הסעיף שהזנת אינו עומד בכללי שמות האובייקטים של Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2196 Microsoft Access אינו יכול לאחזר את הערך של מאפיין זה. @ המאפיין אינו זמין מהתצוגה בה אתה מריץ את המאקרו או את קוד Visual Basic, או ש- Microsoft Access נתקל בשגיאה בעת אחזור ערך הנכס.
כדי לראות את ההגדרות התקפות עבור נכס זה, חפש את שם הנכס באינדקס העזרה. @@ 1 @@@ 1
2197 אינך יכול להגדיר את המאפיין SourceObject של פקד משנה למחרוזת אפס אם אתה מציג את הטופס הראשי בתצוגת טופס. @ תוכל להגדיר מאפיין זה למחרוזת באורך אפס מתצוגת עיצוב, תצוגת גליון נתונים או תצוגה מקדימה של הדפסה. . @@ 1 @@@ 1
2200 המספר שהזנת אינו חוקי. @@@ 1 @@@ 1
2201 הייתה בעיה באחזור פרטי המדפסת עבור | 1 על | 2. ייתכן שהאובייקט נשלח למדפסת שאינה זמינה. @@@@@@
2202 כרגע אין מדפסות המותקנות במחשב שלך. כדי להשתמש בתכונה זו, תחילה עליך להתקין מדפסת ב- Windows. @ למידע נוסף על התקנת מדפסת, חפש "" התקן מדפסת "" בעזרה של Windows. @@ 1 @@@ 1
2203 הקישור הדינמי library Commdlg נכשל: קוד השגיאה '0x |'. @ ייתכן שמנהל המדפסת של המדפסת שנבחרה הותקן בצורה שגויה.
למידע על בחירת מדפסת אחרת או התקנה מחדש של מדפסת זו ממיקרוסופט Windows, חפש באינדקס העזרה של Windows אחר 'הגדרת מדפסת'. @@ 1 @@@ 1
2204 מנהל ההתקן של ברירת המחדל של המדפסת אינו מוגדר כהלכה. @ למידע על הגדרת מדפסת ברירת מחדל, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows עבור 'מדפסת ברירת מחדל, הגדרה'. @@ 1 @@@ 1
2205 מנהל ההתקן של ברירת המחדל של המדפסת אינו מוגדר כהלכה. @ למידע על הגדרת מדפסת ברירת מחדל, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows עבור 'מדפסת ברירת מחדל, הגדרה'. @@ 1 @@@ 1
2206 מספר העמוד שהזנת אינו חוקי. @ למשל, זה עשוי להיות מספר שלילי או טווח לא חוקי, כגון 6 עד 3. @@ 1 @@@ 1
2207 Microsoft Access אינו יכול להדפיס פקודות מאקרו. @ ניסית להשתמש בפעולת PrintOut או בשיטה, אך האובייקט הפעיל הוא מאקרו. @ אם ברצונך להדפיס אובייקט שאינו מאקרו, השתמש בפעולה או בשיטה SelectObject כדי לבחור את הרצוי אובייקט לפני שתפעיל את פעולת PrintOut. @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2210 Microsoft Access אינו יכול להדפיס או להציג תצוגה מקדימה של הדף מכיוון שגודל העמוד שבחרת גדול מ- 22.75 אינץ '. @@@ 1 @@@ 1
2211 Microsoft Access אינו יכול להדפיס או להציג תצוגה מקדימה של חלון הבאגים. @@@ 1 @@@ 1
2212 Microsoft Access לא הצליח להדפיס את האובייקט שלך. @ ודא שהמדפסת שצוינה זמינה.
למידע על הגדרת מדפסת ברירת מחדל, חפש באינדקס העזרה של Windows אחר 'מדפסת ברירת מחדל, הגדרה'. @@ 1 @@@ 1
2213 הייתה בעיה באחזור פרטי המדפסת לאובייקט זה. ייתכן שהאובייקט נשלח למדפסת שאינה זמינה. @@@ 1 @@@ 1
2214 הייתה בעיה באחזור מידע מהמדפסת. מדפסת חדשה לא הוגדרה. @@@ 1 @@@ 1
2215 Microsoft Access אינו יכול להדפיס את PivotTable זה מכיוון שהוא | 1 עולה על 22.75 אינץ '. @ צמצם את | 1 על ידי ביצוע שינויים בעיצוב או נתונים כלולים של תצוגת PivotTable, ואז נסה להדפיס שוב. @@ 1 @@@ 1
2220 Microsoft Access אינו יכול לפתוח את הקובץ '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
2221 הטקסט ארוך מדי לעריכה. @@@ 1 @@@ 1
2222 שליטה זו היא לקריאה בלבד ולא ניתן לשנות אותה. @@@ 1 @@@ 1
2223 שם הקובץ '|' ארוך מדי. @ הזן שם קובץ באורך של 256 תווים או פחות. @@ 1 @@@ 1
2225 Microsoft Access לא הצליחה לפתוח את הלוח. @ הלוח לא מגיב, כנראה בגלל שאפליקציה אחרת משתמשת בו. סגור את כל היישומים האחרים ונסה את הפעולה שוב. @@ 1 @@@ 1
2226 הלוח לא מגיב, כך ש- Microsoft Access לא יכול להדביק את תוכן הלוח. @ * יישום אחר עשוי להשתמש בלוח.
* יתכן שלא יהיה מספיק זיכרון פנוי לפעולת ההדבקה.
סגור את כל היישומים האחרים ולאחר מכן העתק והדבק שוב. @@ 1 @@@ 1
2227 הנתונים בלוח ניזוקו, כך ש- Microsoft Access לא יכול להדביק אותם. @ ייתכן שיש שגיאה בלוח, או שלא יהיה מספיק זיכרון פנוי. נסה את הפעולה שוב. @@ 1 @@@ 1
2229 Microsoft Access לא יכול start שרת ה- OLE. @ ניסית להשתמש בטופס, בדוח או בגליון נתונים המכיל אובייקט OLE, אך ייתכן ששרת OLE (היישום המשמש ליצירת האובייקט) אינו רשום כהלכה. התקן מחדש את שרת ה- OLE כדי לרשום אותו כהלכה. @@ 1 @@@ 1
2234 Microsoft Access אינו יכול להדביק את אובייקט OLE. @@@ 1 @@@ 1
2237 הטקסט שהזנת אינו פריט ברשימה. @ בחר פריט מהרשימה, או הזן טקסט התואם לאחד הפריטים הרשומים. @@ 1 @@@ 1
2239 Microsoft Access זיהה שמאגר נתונים זה אינו עקבי ואינו יכול לנסות לשחזר את מסד הנתונים מכיוון שהקובץ הוא לקריאה בלבד. כדי לאפשר ל- Access לשחזר את מסד הנתונים, סגור את מסד הנתונים והגדר את הקובץ לקריאה / כתיבה, ואז פתח את מסד הנתונים. @@@ 1 @@@ 1
2243 לא ניתן לזהות את הנתונים בלוח; Microsoft Access אינו יכול להדביק את אובייקט OLE. @@@ 1 @@@ 1
2244 לא ניתן לקרוא את שם הקובץ שציינת במאפיין Picture עבור לחצן פקודה או לחצן החלפה. @ * הקובץ שציינת עלול להיות פגום. שחזר את הקובץ מעותק גיבוי או צור מחדש את הקובץ.
* הדיסק בו נמצא הקובץ עשוי להיות בלתי קריא. @@ 1 @@@ 1
2245 הקובץ שציינת אינו מכיל נתוני סמל חוקיים. @ ציין קובץ סמל חוקי. @@ 1 @ 1 @ 829 @ 1
2260 אירעה שגיאה בעת שליחת נתונים לשרת OLE (היישום המשמש ליצירת האובייקט). @ * יתכן שניסית לשלוח יותר מדי נתונים. אם אתה יוצר תרשים והתרשים מבוסס על שאילתה, שנה את השאילתה כך שתבחר פחות נתונים. אם התרשים מבוסס על טבלה, שקול לבסס אותה במקום זאת על שאילתה כדי שתוכל להגביל את הנתונים.
* ייתכן שאתה משתמש בשרת OLE שאינו מקבל את פורמט הלוח.
* יתכן שלא תוכל לעשות זאתtart שרת ה- OLE מכיוון שהוא אינו רשום כהלכה. התקן אותו מחדש כדי לרשום אותו.
* ייתכן כי במחשב שלך חסר זיכרון. סגור חלונות יישומים אחרים כדי לפנות זיכרון. @@ 1 @ 1 @ 8951 @ 1
2262 ערך זה חייב להיות מספר. @@@ 1 @@@ 1
2263 המספר גדול מדי. @@@ 1 @@@ 1
2264 Microsoft Access לא זיהה את יחידת המדידה. @ הקלד יחידה חוקית, כגון אינץ '(אינץ') או סנטימטרים (ס"מ). @@ 1 @@@ 1
2265 עליך לציין יחידת מידה, כגון אינץ '(אינץ') או סנטימטרים (ס"מ). @@@ 1 @@@ 1
2266 '|' יכול להיות שלא תהיה הגדרה חוקית עבור המאפיין RowSourceType, או שהייתה שגיאת הידור בפונקציה. @ למידע על הגדרות חוקיות עבור המאפיין RowSourceType, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 3853 @ 1
2267 אין מספיק מקום בדיסק כדי ליצור קצבrary קובץ חיץ להדפסה. @ פנה מקום בדיסק כדי לפנות מקום לקצבrarקובץ מאגר y. @@ 1 @@@ 1
2269 קצת librarלא ניתן היה לטעון מאגרי מידע מכיוון שצוינו רבים מדי. @ לשינוי library הפניות למסד נתונים, לחץ על הפניות בתפריט כלים. @@ 1 @ 1 @ 9017 @ 1
2272 ההגדרה עבור מרווח ניסיון העדכון מחדש חייבת להיות בין 0 ל -1,000 אלפיות השנייה. @@@ 1 @@@ 1
2273 ההגדרה עבור עדכוני ניסיון חוזר חייבת להיות בין 0 ל -10. @@@ 1 @@@ 1
2274 מאגר המידע '|' כבר פתוח כ- librarמסד נתונים y. @@@ 1 @@@ 1
2275 המחרוזת שהוחזר על ידי הבונה הייתה ארוכה מדי. @ התוצאה תחתוך. @@ 1 @@@ 1
2276 הבנאי המותאם אישית שבו אתה משתמש גרם לשגיאה על ידי שינוי המיקוד לחלון אחר בזמן השימוש בו. @ הזן ערך מבלי להשתמש בבונה המותאם אישית. @@ 1 @@@ 1
2277 הייתה שגיאת אתחול הגופן. @@@ 1 @@@ 1
2278 Microsoft Access לא יכול לשמור את השינויים שלך באובייקט OLE מאוגד זה. או שאין לך הרשאה לכתוב לרשומה בה מאוחסן האובייקט, או שהרשומה נעולה על ידי משתמש אחר.
העתק את האובייקט ללוח (בחר את האובייקט ולחץ על העתק בתפריט עריכה) ולחץ על בטל רשומה נוכחית בתפריט עריכה. לאחר מכן פתח את היישום בו השתמשת ליצירת האובייקט, הדבק את האובייקט מלוח השמירה ושמור אותו. @@ 1 @ 1 @ 10222 @ 1
2279 הערך שהזנת אינו מתאים למסכת הקלט '|' צוין עבור שדה זה. @@@ 2 @ 1 @ 9118 @ 1
2280 הוספת פורמטי פלט לרישום Windows יותר ממה ש- Microsoft Access יכול לאתחל. @ פורמטי פלט מסוימים לא יהיו זמינים. הסר את הפורמטים שאתה משתמש בהם לעתים קרובות או פחות. @@ 1 @@@ 1
2281 מידע על פורמט פלט חסר. נראה שיש בעיה בהתקנת Microsoft Access שלך. אנא התקן מחדש את Microsoft Access או צור קשר עם מנהל המערכת שלך או עם נציג דלפק העזרה. @@@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2282 הפורמט שבו אתה מנסה להפיק את האובייקט הנוכחי אינו זמין. @ או שאתה מנסה להוציא את האובייקט הנוכחי לפורמט שאינו תקף לסוג האובייקט שלו, או לפורמטים המאפשרים לך להפיק נתונים כמיקרוסופט. Excel, פורמט טקסט עשיר, טקסט MS-DOS או קובץ HTML חסרים ברישום Windows. הפעל את תוכנית ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Access או אם אתה מכיר את ההגדרות ברישום, נסה לתקן אותן בעצמך. למידע נוסף על הרישום, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2283 מפרט הפורמט עבור '| 1' אינו חוקי. @ אין באפשרותך לשמור נתוני פלט לקובץ בתבנית זו עד שתתקן את ההגדרה לפורמט ברישום Windows. הפעל את תוכנית ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Access או אם אתה מכיר את ההגדרות ברישום, נסה לתקן אותן בעצמך. למידע נוסף על הרישום, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2284 Microsoft Access אינו יכול לכתוב לקובץ. @ * ייתכן שהרשת אינה פועלת. המתן עד שהרשת פועלת ואז נסה שוב.
* יתכן ואין לך זיכרון. סגור חלון אחד או יותר של Microsoft Access, סגור יישומים אחרים ואז נסה שוב. @@ 1 @@@ 1
2285 Microsoft Access אינו יכול ליצור את קובץ הפלט. @ * יתכן שנגמר לך שטח דיסק בכונן היעד.
* ייתכן שהרשת לא עובדת. המתן עד שהרשת פועלת ואז נסה שוב.
* יתכן ואין לך זיכרון. סגור חלון אחד או יותר של Microsoft Access, סגור יישומים אחרים ואז נסה שוב. @@ 1 @@@ 1
2286 Microsoft Access אינו יכול לסגור את הקובץ. @ * ייתכן שהרשת אינה פועלת. המתן עד שהרשת פועלת ואז נסה שוב.
* יתכן ואין לך זיכרון. סגור חלון אחד או יותר של Microsoft Access, סגור יישומים אחרים ואז נסה שוב. @@ 1 @@@ 1
2287 Microsoft Access אינו יכול לפתוח את הפעלת הדואר. @ בדוק את יישום הדואר שלך כדי לוודא שהוא פועל כהלכה. @@ 1 @@@ 1
2288 Microsoft Access אינו יכול לטעון את הפורמט '| 1'. @ ההגדרה לפורמט זה ברישום Windows אינה נכונה. אינך יכול לשמור את נתוני הפלט לקובץ בתבנית זו עד שתתקן את ההגדרה ברישום. @ הפעל את ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Access או, אם אתה מכיר את ההגדרות ברישום, נסה לתקן אותן בעצמך. למידע נוסף על הרישום, לחץ על עזרה. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2289 Microsoft Access אינו יכול להפיק את המודול בפורמט המבוקש. @@@ 1 @@@ 1
2290 היו יותר מדי מקבלי הודעות; ההודעה לא נשלחה. @@@ 1 @@@ 1
2291 יש יותר מדי קבצים מצורפים להודעות; ההודעה לא נשלחה. @@@ 1 @@@ 1
2292 טקסט ההודעה ארוך מדי, ולכן הוא לא נשלח. @@@ 1 @@@ 1
2293 Microsoft Access אינו יכול לשלוח הודעת דואר אלקטרוני זו. @ לפני שתנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני מ- Microsoft Access, פתר את הבעיה שזוהתה בהודעה הקודמת, או הגדר את מחשבך לשליחת וקבלת הודעות דואר אלקטרוני. @@ 1 @@@ 1
2294 Microsoft Access אינו יכול לצרף את האובייקט; ההודעה לא נשלחה. @ * ייתכן שהרשת לא עובדת. המתן עד שהרשת פועלת ואז נסה שוב.
* יתכן ואין לך זיכרון. סגור חלון אחד או יותר של Microsoft Access, סגור יישומים אחרים ואז נסה שוב. @@ 1 @@@ 1
2295 מקבלי הודעות לא ידועים; ההודעה לא נשלחה. @@@ 1 @@@ 1
2296 הסיסמה אינה חוקית; ההודעה לא נשלחה. @@@ 1 @@@ 1
2297 Microsoft Access לא יכול לפתוח את הפעלת הדואר. @ ייתכן שהזיכרון שלך חסר. סגור חלון אחד או יותר של Microsoft Access, סגור יישומים אחרים ואז נסה שוב. ייתכן שתרצה לבדוק את יישום הדואר שלך כדי לוודא שהוא פועל כהלכה. @@ 1 @@@ 1
2298 Microsoft Access לא יכול starלא האשף, הבונה או התוסף. @ * הספריהrarלא ניתן להתקין מסד נתונים המכיל את האשף, הבנאי או התוסף. הצבע על תוספות בתפריט כלים ולאחר מכן לחץ על מנהל התוספות כדי לראות אם ה- librarמסד הנתונים y מותקן.
* ייתכן שלא יתבצע קומפילציה של האשף, הקבלן או קוד התוספת, ו- Microsoft Access לא יכול לקמפל אותו. ייתכן שקיימת שגיאת תחביר בקוד.
* המפתח של התוספת בקובץ הרישום של Windows עשוי להיות שגוי. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2299 Microsoft Access אינו יכול לפתוח את תיבת הזום. @ התוספת של Microsoft Access Utility חסרה או שונתה. הפעל מחדש את Microsoft Access או את הגדרת Microsoft Office כדי להתקין מחדש את Microsoft Access ואת התוסף Microsoft Access Utility. @@ 1 @ 1 @ 12620 @ 1
2300 Microsoft Access אינו יכול להפיק כיוון שנבחרו יותר מדי פקדים עם סגנונות שונים, כגון צבע וגופן. @ בחר פחות פקדים ואז נסה שוב. @@ 1 @@@ 1
2301 אין מספיק משאבי מערכת להפקת הנתונים. @ סגור חלון אחד או יותר של Microsoft Access וסגור יישומים אחרים. ואז נסה להעביר את הנתונים שוב. @@ 1 @@@ 1
2302 Microsoft Access אינו יכול לשמור את נתוני הפלט לקובץ שבחרת. @ * ייתכן שהקובץ פתוח. אם כן, סגור אותו ושמור שוב את נתוני הפלט בקובץ.
* אם אתה משתמש בתבנית, בדוק כדי לוודא שהתבנית קיימת.
* אם הקובץ אינו פתוח, ודא שיש לך מספיק מקום פנוי בדיסק.
* וודא שהקובץ קיים בנתיב שצוין.
* בדוק כדי לוודא שיש לך הרשאה לכתוב לתיקייה שצוינה. @@ 1 @@@ 1
2303 Microsoft Access אינו יכול להפיק נתונים כעת. @ * ייתכן שהרשת אינה פועלת. המתן עד שהרשת פועלת ואז נסה שוב.
* יתכן שנגמר לך שטח דיסק. פנו מקום בדיסק ונסו שוב. @@ 1 @@@ 1
2304 Microsoft Access לא יכול לשמור נתוני פלט לקובץ שצוין. @ וודא שיש לך מספיק מקום פנוי בדיסק בכונן היעד שלך. @@ 1 @@@ 1
2305 יש יותר מדי עמודות להפקה, בהתבסס על המגבלה שצוינה בתבנית הפלט או על ידי Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2306 יש יותר מדי שורות להפקה, בהתבסס על המגבלה שצוינה על ידי פורמט הפלט או על ידי Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2308 הקובץ '|' כבר קיים. @ האם ברצונך להחליף את הקובץ הקיים? @@ 20 @@@ 2
2309 יש ערך תוסף לא חוקי עבור'|1.'@ קיימת שגיאה ברישום Windows עבור תוסף זה. תקן את ההגדרה ואת המיקוםtart Microsoft Access. למידע על הרישום לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2311 אין מספיק זיכרון להפעלת הליך האירוע NotInList. @@@ 1 @@@ 1
2312 קיצור הדרך '|' יש ליצור מחדש. @ ייתכן שהקובץ חסר, פגום או בפורמט ישן יותר שלא ניתן לקרוא אותו. @@ 1 @@@ 1
2313 Microsoft Access לא יכול למצוא את מסדי הקיצור '| 1' או'|2.'@ יצירת מחדש את קיצור הדרך עם המיקומים הנכונים של מסדי הנתונים. @@ 2 @ 1 @ 9032 @ 1
2314 Microsoft Access לא מצליח למצוא את מסד הקיצור'|1.'@ צור מחדש את קיצור הדרך עם המיקום הנכון של מסד הנתונים. @@ 2 @ 1 @ 9032 @ 1
2315 מחרוזת הקלט ארוכה מדי. @@@ 1 @@@ 1
2316 לא ניתן לפתוח את הטבלה או השאילתה הזו מכיוון שאין בה שדות גלויים. @ זה יכול להיווצר אם הטבלה או השאילתה מכילים רק שדות מערכת, והאפשרות הצג אובייקטים של המערכת אינה פעילה. @ להפעלת האפשרות הצג אובייקטים מערכתיים, לחץ אפשרויות בתפריט כלים, לחץ על הכרטיסיה תצוגה ובחר את תיבת הסימון אובייקטים מערכתיים. @ 1 @@@ 1
2317 לא ניתן לתקן את מסד הנתונים '| 1' או שאינו קובץ מסד נתונים של Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2320 Microsoft Access אינו יכול להציג את השדה שעבורו הזנת איפה בשורה סה"כ. @ נקה את תיבת הסימון הצג עבור שדה זה. אם ברצונך ששדה זה יופיע בתוצאות השאילתה, הוסף אותו לרשת העיצוב פעמיים. עבור השדה שיופיע בתוצאות השאילתה, אל תציין היכן בשורה הכוללת וודא שתיבת הסימון הצג מסומנת . @@ 1 @@@ 1
2321 אינך יכול להגדיר קריטריונים לפני שתוסיף שדה או ביטוי לשורת השדה. @ הוסף שדה מרשימת השדות לעמודה והזן ביטוי, או מחק את הקריטריונים. @@ 1 @@@ 1
2322 אינך יכול למיין בכוכבית (*). @ מכיוון שכוכבית מייצגת את כל השדות בטבלה או בשאילתה הבסיסית, אינך יכול למיין עליה. @ הוסף את הכוכבית לרשת עיצוב השאילתות, יחד עם השדות הספציפיים שאתה רוצה למיין הלאה. נקה את תיבת הסימון הצג עבור שדות המיון, ואז ציין סדר מיון. @ 1 @@@ 1
2323 אינך יכול לציין קריטריונים לכוכבית (*). @ מכיוון שכוכבית מייצגת את כל השדות בטבלה או בשאילתה הבסיסית, אינך יכול לציין קריטריונים עבורה. @ הוסף את הכוכבית לרשת עיצוב השאילתה, יחד עם שדות שברצונך להגדיר עבורם קריטריונים ואז הזן קריטריונים עבור השדות הספציפיים. ברשת עיצוב השאילתות, נקה את תיבת הסימון הצג עבור שדות הקריטריונים לפני שתפעיל את השאילתה. @ 1 @@@ 1
2324 אינך יכול לחשב סכומים על הכוכבית (*). @ מכיוון שהכוכבית מייצגת את כל השדות בטבלה, אינך יכול לחשב את הסכומים עליה. הוסף את השדות שבהם ברצונך להשתמש לרשת העיצוב, ואז בחר את הסכום שברצונך לחשב עבור שדות ספציפיים. @ 1 @ 2 @ 11202 @ 1
2325 שם השדה שהזנת חורג ממגבלת 64 התווים של המאפיין LinkMasterFields. @ כאשר אתה משתמש בפקודה Relationships (בכרטיסיה Tools Database לחץ על Relationships) כדי להגדיר קשר בין הטבלאות העומדות בבסיס טופס ותת-טופס, Microsoft Access מקשר בין טופס ושינוי צורה אוטומטית וקובע את המאפיינים LinkChildFields ו- LinkMasterFields. @@ 1 @ 1 @ 3990 @ 1
2326 אינך יכול לציין קבוצה לפי, ביטוי או היכן בשורה סה"כ בעמודה זו. @ ציין פונקציה מצטברת, כגון סכום או ספירה, עבור השדה או הביטוי שאתה מגדיר כערך בשאילתת הצלבה.
למידע נוסף על פונקציות מצטברות, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 9980 @ 1
2327 עליך להזין קבוצה לפי בשורה סה"כ עבור שדה שמכיל כותרת עמודות בשורה הצולבת. @ הערכים הנגזרים מהשדה או הביטוי שאתה מגדיר ככותרת העמודה משמשים לקיבוץ נתונים בשאילתת הצלבה. @@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2328 אינך יכול להריץ שאילתת עדכון בכוכבית (*). @ מכיוון שכוכבית מייצגת את כל השדות בטבלה, אינך יכול לעדכן אותה. @ הסר את הכוכבית מרשת עיצוב השאילתות. הוסף את השדות שברצונך לעדכן לרשת העיצוב. @ 1 @ 1 @ 10001 @ 1
2329 כדי ליצור שאילתת צלבים, עליך לציין אפשרות אחת או יותר של כותרות שורה, אפשרות כותרת עמודה אחת ואפשרות ערך אחת. @@@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2330 Microsoft Access אינו יכול לייצג את ביטוי ההצטרפות | 1 בתצוגת העיצוב. @ * שדה אחד או יותר נמחקו או שמם שונה.
* השם של שדה או טבלה אחד או יותר שצוינו בביטוי ההצטרפות עשוי להיות מאוית שגוי.
* ההצטרפות עשויה להשתמש במפעיל שאינו נתמך בתצוגת העיצוב, כגון> או <. @@ 1 @@@ 1
2331 עליך להזין קבוצה לפי בשורה הכוללת לפחות אחת מאפשרויות כותרת השורה שאתה מזין בשורת הצלבות. @@@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2332 Microsoft Access אינו יכול להתאים את השדות שהוספת באמצעות הכוכבית (*) בשאילתת התוספת. @ מכיוון שהכוכבית מייצגת את כל השדות בטבלה או בשאילתה הבסיסית, אינך יכול לצרף כוכבית לשדה או ביטוי אחד, וכן אינך יכול להוסיף שדה או ביטוי אחד לכוכבית. @ הוסף כוכבית לכוכבית (למשל, טבלה לטבלה), או צרף שדות ספציפיים. @ 1 @ 1 @ 9999 @ 1
2333 עליך להזין את שם הטבלה שאליה אתה יוצר או לצרף רשומות. @ ניסית להגדיר טבלת make או להוסיף שאילתה מבלי לציין טבלת יעד. @@ 1 @@@ 1
2334 Microsoft Access אינו יכול להדפיס '| 1' מכיוון שמדובר בשאילתת פעולה. @ מכיוון ששאלות פעולה אינן מייצרות ערכת רשומות, אינך יכול להדפיס תצוגת גליון נתונים שלהן.
שים לב שנקודת קריאה (!) שהצטרפה לסמל שאילתה בחלונית הניווט מסמנת שאילתת פעולה. @ להדפסת תצוגת גליון נתונים של הרשומות שייבחרו על ידי השאילתה, הצג את השאילתה בתצוגת עיצוב, לחץ על כפתור גליון הנתונים ולאחר מכן לחץ על לחצן ההדפסה. @ 1 @@@ 1
2335 עליך לציין את אותו מספר שדות כאשר אתה מגדיר את המאפיינים LinkChildFields ו- LinkMasterFields. @ הזנת מספר שדות שונה עבור נכס אחד ממה שהזנת עבור השני.
אם אתה משתמש בפקודה Relationships (בכרטיסייה Tools Database, לחץ על Relationships) כדי להגדיר קשר בין הטבלאות העומדות בבסיס הטופס ותת הטופס, Microsoft Access יקשר את הטופס ותצורת המשנה באופן אוטומטי ואז יגדיר את המאפיינים LinkChildFields ו- LinkMasterFields. @@ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2337 אינך יכול לציין קריטריונים באותו שדה שעבורו הזנת ערך בשורה הצולבת. @ ניסית להציג שאילתת צלבים לאחר הזנת ערך בשורת הצלבה וקריטריונים בשורת הקריטריונים. @ אם ברצונך ששדה זה יספק את הערכים המוצלחים בטבלה בשאילתת הצלבים, מחק את הערך בשורה קריטריונים. אם אתה רוצה שזה יהיה שדה קריטריונים, השאר את השורה Crosstab ריקה. @ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2338 Microsoft Access חתך את הביטוי שהזנת. @ הביטוי '| 1' חורג ממגבלת 1,024 התווים לרשת עיצוב השאילתות. @@ 1 @@@ 1
2339 Microsoft Access אינו יכול ליצור קצבrarקישור y. @ הגעת למגבלה של מספר הקישורים במסד הנתונים שלך. Microsoft Access צריך ליצור קצבrarקישור y כדי לייבא את טבלת ה- ODBC שלך. @ הסר את כל הקישורים או הטבלאות שאינם נחוצים. @ 1 @@@ 1
2340 הביטוי שהזנת חורג ממגבלת 1,024 התווים לרשת עיצוב השאילתות. @@@ 1 @@@ 1
2342 פעולת RunSQL דורשת טיעון המורכב מהצהרת SQL. @ לדוגמא, שאילתת פעולה המוסיפה רשומות starts עם INSERT INTO. שאילתת הגדרת נתונים היוצרת טבלה starts עם CREATE TABLE. @@ 1 @ 1 @ 3698 @ 1
2343 הערך שהזנת חורג ממגבלת 64 התווים של נכס Alias. @@@ 1 @ 1 @ 6146 @ 1
2344 הערך שצוין עבור המספר העליון של השורות חייב להיות ערך שלם גדול מאפס. @@@ 1 @@@ 1
2345 הערך שצוין עבור האחוז העליון של השורות חייב להיות מספר שבין 1 למאה. @@@ 100 @@@ 1
2346 הערך שצוין עבור המספר העליון של השורות חייב להיות מספר גדול מאפס. @@@ 1 @@@ 1
2347 Microsoft Access לא מצליחה למצוא את שם הקובץ שהזנת עבור המאפיין DestinationDB בגיליון המאפיינים של שאילתת פעולה. @ ייתכן ששגית את שגיאת שם קובץ מסד הנתונים, או שהקובץ נמחק או שונה שם. @@ 1 @ 1 @ 6183 @ 1
2348 אינך יכול להשאיר את נכס הכינוי ריק. @@@ 1 @ 1 @ 6146 @ 1
2349 הערך שצוין עבור המספר העליון של השורות חייב להיות מספר שבין 1 ל -2,147,483,647. @@@ 1 @@@ 1
2350 Microsoft Access אינו יכול לשמור את השאילתה. @ * השאילתה היא שאילתת מעבר ולא ניתן לייצג אותה כמחרוזת SQL פשוטה. שמור את השאילתה כשאילתה בשם מבונה השאילתות. כאשר אתה סוגר את בונה השאילתות, Microsoft Access ימלא את המאפיין RecordSource או RowSource בשם השאילתה השמור.
* וודא שאין לשאילתת שגיאת תחביר SQL. @@ 1 @ 1 @ 4309 @ 1
2351 Microsoft Access אינו יכול לייצג סעיף VALUES משתמע ברשת עיצוב השאילתות. @ ערוך זאת בתצוגת SQL. @@ 1 @@@ 1
2352 אינך יכול לשנות שאילתה זו מכיוון שהיא נמחקה או שמה שונה על ידי משתמש אחר. @@@ 1 @@@ 1
2353 פרמטר שאילתה שגוי '|'. @@@ 1 @@@ 1
2354 לשאילתה או לטבלה זו יש ביטוי שלא ניתן להעריך.
2355 אתה יכול לבחור עד | ערכים במסנן עמודות עבור שדה רב ערכי. הסר כמה ערכים ואז נסה שוב.
2356 אינך יכול להקצות שדה בעל ערך רב או קבצים מצורפים למאפייני שדה קישור או קישור שדות צאצא. @@@ 1 @@@ 1
2360 חסר שם שדה. @ הגדרת סוג נתונים או תיאור לשדה מבלי לציין את שם השדה. @ הזן שם לשדה או מחק את השורה. @ 1 @@@ 1
2361 Microsoft Access לא יכול לשמור טבלה זו. @ אין שדות בטבלה זו. @ הגדר שדה אחד לפחות על ידי הזנת שם שדה ובחירת סוג נתונים. @ 1 @@@ 1
2362 כבר יש לך שדה בשם '|.' @@@ 1 @@@ 1
2363 Microsoft Access מאפשר שדה מספרי אוטומטי אחד בלבד בכל טבלה. @ השתמש בסוג נתוני המספר עבור שדות דומים. @@ 1 @@@ 1
2364 Microsoft Access אינו יכול לפתוח את הטבלה בתצוגת גליון הנתונים. @@@ 1 @@@ 1
2366 Microsoft Access לא הצליחה לשמור את הזמנת השדה. כל שאר השינויים נשמרו בהצלחה. @ לחץ על הכרטיסייה קובץ, הצבע על נהל ולאחר מכן לחץ על מסד נתונים קומפקטי ותיקון. @@ 1 @@@ 0
2370 הסרת או שינוי האינדקס עבור שדה זה תדרוש הסרת המפתח הראשי. @ אם ברצונך למחוק את המפתח הראשי, בחר שדה זה ולחץ על כפתור המפתח הראשי. @@ 1 @@@ 1
2371 Microsoft Access אינו יכול ליצור מפתח ראשי. השינויים שלך לא נשמרו. @@@ 1 @@@ 1
2372 שם השדה שהזנת אינו פועל לפי כללי שמות האובייקטים של Microsoft Access. אם הדבקת את השם מיישום אחר, נסה להקיש על ESC והקלד את השם שוב. @ למידע נוסף אודות שמות לאובייקטים, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 553714184 @ 1
2373 ההגדרה של נכס FieldSize חייבת להיות בין 0 ל -255. @@@ 1 @@@ 1
2374 אינך יכול ליצור אינדקס או מפתח ראשי ביותר מ -10 שדות. @@@ 1 @@@ 1
2375 אינך יכול להדביק מעבר לקצה הטבלה. @ ניסית להדביק שדות מעבר לשורה 255 בטבלה בתצוגת העיצוב. @@ 1 @@@ 1
2376 Microsoft Access אינו יכול ליצור מפתח ראשי. @ בחרת יותר מדי שדות עבור מפתח ראשי מרובה שדות. @@ 1 @@@ 1
2377 לאחר שתזין נתונים בטבלה, אינך יכול לשנות את סוג הנתונים של שדה כלשהו למספר אוטומטי, גם אם טרם הוספת נתונים לשדה זה. @ הוסף שדה חדש לטבלה והגדר את סוג הנתונים שלו כ מספר אוטומטי. Microsoft Access ואז מזין נתונים בשדה AutoNumber באופן אוטומטי, ומספור את הרשומות ברצףtarting עם 1. @@ 1 @@@ 1
2378 טבלה זו לקריאה בלבד. @ השתמש בשם אחר בתיבת הדו-שיח שמירה בשם כדי לשמור את השינויים שלך. @@ 1 @@@ 1
2379 אינך יכול ליצור מפתח ראשי בשדה מסוג נתונים זה. @ אינך יכול להגדיר מפתח ראשי בשדות עם שדה אובייקט OLE, תזכיר, קובץ מצורף או ריבוי ערכים. @@ 1 @@@ 1
2380 Microsoft Access אינו יכול ליצור מפתח ראשי מכיוון שלא נבחרו שדות. @ בחרת שורה ללא הגדרה של שדות. @ הצב את נקודת ההכנסה איפשהו בשורת השדה שברצונך להגדיר כמפתח הראשי. @ 1 @@@ 1
2381 Microsoft Access אינו יכול ליצור מפתח ראשי מכיוון שלשדה אין שם. @ תן שם לשדה ולאחר מכן הגדיר אותו כשדה מפתח ראשי. @@ 1 @@@ 1
2382 אינך יכול לעבור לתצוגת גליון נתונים ואינך יכול לחזור לתצוגת העיצוב. @ משתמש אחר פתח טבלה זו או שאילתה, טופס או דוח שקשורים לטבלה זו. @@ 1 @@@ 1
2383 Microsoft Access אינו יכול לשנות את סוג הנתונים. @ אין מספיק שטח דיסק או זיכרון. @@ 1 @@@ 1
2384 אינך יכול לשנות שדה אחד מסוג נתונים של מספר אוטומטי ולהוסיף שדה מספר אוטומטי נוסף בו זמנית. @ בצע את הפעולות הבאות:
1. מחק את שדה המספר האוטומטי שהוספת זה עתה, לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על שמור.
2.? הוסף את השדה המספר האוטומטי החדש ולאחר מכן שמור את הטבלה שוב. @@ 1 @@@ 0
2385 אירעה שגיאות במהלך פעולת השמירה. | @@@ 1 @@@ 1
2386 Microsoft Access לא הצליחה ליצור את הטבלה. @@@ 1 @@@ 1
2387 אינך יכול למחוק את הטבלה '|'; היא משתתפת באחת או יותר מערכות יחסים. @ אם ברצונך למחוק טבלה זו, תחילה מחק את יחסי הגומלין שלה בחלון היחסים. @@ 1 @@@ 1
2388 אינך יכול לשנות את המפתח הראשי. @ טבלה זו היא הטבלה הראשית במערכת יחסים אחת או יותר. @ אם ברצונך לשנות או להסיר את המפתח הראשי, תחילה מחק את הקשר בחלון היחסים. @ 1 @@@ 1
2389 אינך יכול למחוק את השדה'|.'@ זה חלק ממערכת יחסים אחת או יותר. @ אם ברצונך למחוק שדה זה, מחק תחילה את קשריו בחלון היחסים. @ 1 @@@ 1
2390 אינך יכול לשנות את סוג הנתונים או גודל השדה של שדה זה; זה חלק ממערכת יחסים אחת או יותר. @ אם ברצונך לשנות את סוג הנתונים של שדה זה, מחק תחילה את קשריו בחלון היחסים. @@ 1 @@@ 1
2391 שדה '| 1' אינו קיים בטבלת היעד'|2.'@ Microsoft Access לא הצליחה להשלים את פעולת הוספת. טבלת היעד חייבת להכיל את אותם שדות כמו הטבלה שממנה אתה מדביק. @@ 1 @@@ 1
2392 לא ניתן להגדיר את המאפיין הייחודי של מפתח ראשי למספר. @ מפתח ראשי, בהגדרה, מכיל רק ערכים ייחודיים. @ אם ברצונך לאפשר ערכים לא ייחודיים בשדה זה, הסר את הגדרת המפתח הראשי על ידי הגדרת המאפיין הראשי. למס '@ 1 @@@ 1
2393 אינך יכול להגדיר את המאפיין IgnoreNulls של מפתח ראשי ל- Yes. @ מפתח ראשי, בהגדרה, אינו יכול לאפשר ערכי null. @ אם ברצונך לערכי null בשדה זה, הסר את הגדרת המפתח הראשי על ידי הגדרת המאפיין Primary. למס '@ 1 @@@ 1
2394 שם האינדקס אינו חוקי. @ שם האינדקס עשוי להיות ארוך מדי (מעל 64 תווים) או להכיל תווים לא חוקיים. @@ 1 @@@ 1
2395 לאינדקסים חייבים להיות שמות. @@@ 1 @@@ 1
2396 Microsoft Access אינו יכול ליצור אינדקס או מפתח ראשי. @ שמות שדות אחד או יותר חסרים. @ הזן או בחר שדה אחד לפחות בעמודה שם שדה עבור כל אינדקס שאתה שם. @ 1 @@@ 1
2397 כבר יש לך אינדקס בשם '|.' @@@ 1 @@@ 1
2398 המפתח הראשי השתנה. @ טבלה זו היא הטבלה הראשית במערכת יחסים אחת או יותר. שינויים במפתח הראשי לא יישמרו. @@ 1 @@@ 1
2399 ההגדרה של נכס FieldSize חייבת להיות בין 1 ל -8000. @@@ 1 @@@ 1
2400 השורה שהכנסת לרשת חורגת מהמגבלה של 255 שורות (שדות) לטבלה או 1,000 שורות (פעולות) למאקרו. @@@ 1 @@@ 1
2401 אינך יכול למחוק את העמודה '| 1' כרגע. העמודה '| | 1' היא חלק מהמפתח הראשי לטבלה '| 2'. הוא משמש לזיהוי ואחסון של השורות בטבלה שלך במסד הנתונים. @ אינך יכול למחוק מפתח ראשי בעת שימוש בתצוגת גליון נתונים. למחיקת המפתח הראשי, פתח את הטבלה בתצוגת העיצוב והסר את שדה המפתח הראשי. @ 1 @@@ 1
2420 לביטוי שהזנת יש מספר לא חוקי. @@@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2421 לביטוי שהזנת יש ערך תאריך לא חוקי. @@@ 2 @ 1 @ 11729 @ 1
2422 הביטוי שהזנת מכיל מחרוזת לא חוקית. @ מחרוזת יכולה להיות באורך של עד 2048 תווים, כולל מרכאות פתיחה וסגירה. @@ 1 @@@ 1
2423 הביטוי שהזנת לא חוקי. (נקודה) או! אופרטור או סוגריים לא חוקיים. @ ייתכן שהזנת מזהה לא חוקי או סוגריים שהוקלדת בעקבות קבוע האפס. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2424 לביטוי שהזנת יש שדה, בקרה או שם מאפיין שלא ניתן למצוא ב- Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2425 לביטוי שהזנת יש שם פונקציה ש- Microsoft Access לא יכול למצוא. @@@ 1 @@@ 1
2426 לא ניתן להשתמש בפונקציה שהזנת בביטוי זה. @ * ייתכן שהשתמשת בפונקציה DoEvents, LBound, UBound, Spc או Tab בביטוי.
* ייתכן שהשתמשת בפונקציה צבירה, כגון ספירה, ברשת עיצוב או בפקד או בשדה מחושב. @@ 1 @@@ 1
2427 הזנת ביטוי שאין לו ערך. @ הביטוי עשוי להתייחס לאובייקט שאין לו ערך, כגון טופס, דוח או פקד תווית. @@ 1 @@@ 1
2428 הזנת ארגומנט לא חוקי בפונקציה צבירה של דומיין. @ * שדה בביטוי המחרוזת לא יכול להיות בתחום.
* שדה שצוין בביטוי הקריטריונים לא יכול להיות בתחום. @@ 2 @ 1 @ 10931 @ 1
2429 מפעיל ה- In שהזנת מחייב סוגריים. @@@ 1 @@@ 1
2430 לא הזנת את מילת המפתח ובמפתח בין ... ו. התחביר הנכון הוא כדלקמן:
ביטוי [לא] בין ערך 1 וערך 2 @@ 1 @@@ 1
2431 הביטוי שהזנת מכיל תחביר לא חוקי. @ יתכן שהזנת פסיק ללא ערך או מזהה קודמים. @@ 1 @@@ 1
2432 הביטוי שהזנת מכיל תחביר לא חוקי, או שעליך לצרף את נתוני הטקסט שלך במרכאות. @ ייתכן שהזנת פסיק לא חוקי או השמטת מרכאות.
לדוגמא, אם המאפיין ערך ברירת מחדל של שדה טקסט הוא "יואי, לואי ודיואי", עליו להיות כלוא במרכאות אם אתה מתכוון אליו כמחרוזת טקסט מילולית. זה מונע את הבלבול עם הביטוי "Huey Louie" ו- "Dewey". @@ 1 @@@ 1
2433 הביטוי שהזנת מכיל תחביר לא חוקי. @ יתכן שהזנת אופרטור, כמו אופרטור +, בביטוי ללא אופרנד מקביל. @@ 1 @@@ 1
2434 הביטוי שהזנת מכיל תחביר לא חוקי. @ יתכן והזנת אופרנד ללא מפעיל. @@ 1 @@@ 1
2435 לביטוי שהזנת יש יותר מדי סוגריים סוגרים. @@@ 1 @@@ 1
2436 בביטוי שהזנת חסר סוגר סוגר, סוגריים (]) או סרגל אנכי (|). @@@ 1 @@@ 1
2437 לביטוי שהזנת יש פסים אנכיים לא חוקיים (|). @@@ 1 @@@ 1
2438 הביטוי שהזנת מכיל תחביר לא חוקי. @ השמטת אופרנד או אופרטור, הזנת תו או פסיק לא חוקיים, או שהזנת טקסט מבלי להקיף אותו במרכאות. @@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2439 לביטוי שהזנת יש פונקציה המכילה מספר שגוי של ארגומנטים. @@@ 1 @@@ 1
2440 עליך לצרף ארגומנטים של פונקציות IIf בסוגריים. @@@ 1 @ 3 @ 1012957 @ 1
2442 לביטוי שהזנת יש סוגריים לא חוקיים. @ ייתכן שהשתמשת בתחביר הסוגריים עבור מזהה בשאילתה. השתמש בתחביר המזהה הסטנדרטי:
טפסים! [טופס]! [Control]. @@ 1 @ 1 @ 11729 @ 1
2443 ניתן להשתמש באופרטור Is רק בביטוי עם Null או Not Null. @@@ 1 @ 3 @ 1008950 @ 1
2445 הביטוי שהזנת מורכב מדי. @@@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2446 אין מספיק זיכרון זמין לביצוע חישוב זה. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@@ 1
2447 יש שימוש לא חוקי ב-. (נקודה) או! אופרטור או סוגריים לא חוקיים. @ ייתכן שהזנת מזהה לא חוקי או סוגריים שהוקלדת בעקבות קבוע האפס. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2448 אינך יכול להקצות ערך לאובייקט זה. @ * האובייקט עשוי להיות פקד בצורה לקריאה בלבד.
* האובייקט עשוי להיות בטופס הפתוח בתצוגת העיצוב.
* הערך עשוי להיות גדול מדי עבור שדה זה. @@ 1 @ 1 @ 9424 @ 1
2449 יש ביטוי לא חוקי בביטוי. @ לדוגמא, אולי ניסית להשתמש בשיטת ההדפסה עם אובייקט שאינו דוח או ניפוי באגים. @@ 2 @ 4 @ 2015551 @ 1
2450 Microsoft Access אינו יכול למצוא את הטופס המוזכר '| 1'. @ * הטופס אליו הפנית עשוי להיות סגור או שאינו קיים במסד נתונים זה. * ייתכן ש- Microsoft Access נתקל בשגיאת הידור במודול Visual Basic עבור הטופס. @@ 1 @ 1 @ 11735 @ 1
2451 שם הדוח '|' שהזנת איות שגוי או מתייחס לדוח שאינו פתוח או שאינו קיים. @@@ 1 @@@ 1
2452 לביטוי שהזנת יש התייחסות לא חוקית למאפיין ההורה. @ לדוגמה, ייתכן שאתה משתמש במאפיין האב עם פקד בטופס ראשי או בדוח ולא עם פקד בטופס משנה או בדוח משנה. @@ 2 @ 1 @ 4852 @ 1
2453 שם הבקרה '|' שהזנת בביטוי שלך מאוית שגוי או מתייחס לפקד בטופס או בדוח שלא פתוח או לא קיים. @@@ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2454 שם האובייקט '|' נכנסת בעקבות ה-! המפעיל בביטוי אינו חוקי. @ לדוגמא, ייתכן שניסית להזין מזהה עם שני שמות בקרה המופרדים על ידי ה-! מפעיל. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2455 הזנת ביטוי שיש לו התייחסות לא חוקית לנכס |. @ ייתכן שהנכס לא קיים או שהוא לא חל על האובייקט שציינת. @@ 2 @ 4 @ 2015567 @ 1
2456 המספר בו השתמשת להפניה לטופס אינו חוקי. @ השתמש במאפיין ספירה כדי לספור את הטפסים הפתוחים וודא שמספר הטופס אינו גדול ממספר הטפסים הפתוחים מינוס אחד. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2457 המספר בו השתמשת להפניה לדוח אינו חוקי. @ השתמש במאפיין ספירה כדי לספור את הדוחות הפתוחים וודא שמספר הדו"ח אינו גדול ממספר הדוחות הפתוחים. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2458 מספר הבקרה שציינת גדול ממספר הפקדים. @ השתמש במאפיין ספירה כדי לספור את הפקדים בטופס או בדוח ואז בדוק שמספר הבקרה שאתה מציין נמצא בטווח הפקדים הקיימים. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2459 אינך יכול להתייחס למאפיין ההורה של טופס או דוח כאשר אחד מהם פתוח בתצוגת העיצוב. @@@ 1 @@@ 1
2460 אינך יכול להתייחס למאפיין RecordsetClone של טופס פתוח בתצוגת Design. @@@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
2461 השתמש במספר קטע, ולא במחרוזת, כדי להפנות לטופס או לקטע דוחות. @@@ 1 @@@ 1
2462 מספר המדור שהזנת אינו חוקי. @@@ 1 @@@ 1
2463 השתמש במספר, ולא במחרוזת, כדי להתייחס לרמה קבוצתית. @@@ 2 @ 1 @ 6361 @ 1
2464 לא הוגדר שדה מיון או קיבוץ מוגדר עבור מספר רמת הקבוצה בה השתמשת. @ מספר חוקי של רמת קבוצה יכול להיות בין 0 (עבור השדה או הביטוי הראשון שאתה ממיין או מקבץ עליו) עד 9 (עבור העשירי). ספר את רמות הקבוצה בדוחותtarting עם אפס. @@ 1 @@@ 1
2465 Microsoft Access לא יכול למצוא את השדה '| 1' המכונה בביטוי שלך. ייתכן שייתכן שאיית שם השדה שגוי, או ששמו של השדה או שנמחק. @@ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2466 לביטוי שהזנת יש התייחסות לא חוקית למאפיין Dynaset. @ לדוגמה, ייתכן שהשתמשת במאפיין Dynaset עם טופס שאינו מבוסס על טבלה או שאילתה. @@ 1 @@@ 1
2467 הביטוי שהזנת מתייחס לאובייקט שנסגר או לא קיים. @ לדוגמה, ייתכן שהקצית טופס למשתנה של אובייקט טופס, סגרת את הטופס ואז הפנית למשתנה האובייקט. @@ 1 @@ @ 1
2468 הערך שהזנת עבור ארגומנט המרווח, המספר או התאריך בפונקציה אינו חוקי. @ בדוק את הארגומנט כדי לוודא שהזנת אותו כהלכה.
למידע נוסף על ערכי ארגומנטים תקפים, חפש באינדקס העזרה 'פונקציית DatePart', 'פונקציית DateAdd' או 'פונקציית DateDiff'. @@ 1 @@@ 1
2469 הביטוי | 2 שהזנת במאפיין ValidationRule של בקרת הטופס מכיל את השגיאה | 1. @ Microsoft Access אינה יכולה לנתח את הביטוי ValidationRule שהזנת. לדוגמה, אם אתה מזין את הביטוי = MyFunction () במאפיין ValidationRule, ואת פונקציה MyFunction אינה קיימת, Microsoft Access מציג את ההודעה הבאה:
שם פונקציה לא ידוע בכללי אימות: 'MyFunction'. @ כדי לעזור לך ליצור ביטויים כארגומנטים ב- Visual Basic, השתמש בבונה הביטוי. למידע נוסף, חפש באינדקס העזרה 'בונה ביטויים'. @ 1 @ 1 @ 11805 @ 1
2470 יש (n) '|' במאפיין ValidationRule של בקרת הטופס. @ כדי לעזור לך ליצור ביטויים כארגומנטים ב- Visual Basic, השתמש בבונה הביטוי. למידע נוסף, חפש באינדקס העזרה 'בונה ביטויים'. @@ 1 @ 1 @ 11805 @ 1
2471 הביטוי שהזנת כפרמטר שאילתה יצר שגיאה זו: '|' @@@ 2 @ 1 @ 11805 @ 1
2472 הגדרת המאפיין LinkMasterFields הביאה לשגיאה זו: '|' @@@ 2 @ 1 @ 3990 @ 1
2473 הביטוי | 2 שהזנת כהגדרת מאפיין האירוע הניב את השגיאה הבאה: | 1. @ * הביטוי לא יכול לגרום לשם של מאקרו, לשם של פונקציה שהוגדרה על ידי המשתמש או [נוהל אירוע].
* ייתכן שהייתה שגיאה בהערכת הפונקציה, האירוע או המאקרו. @@ 1 @@@ 1
2474 הביטוי שהזנת מחייב את השליטה בחלון הפעיל. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* פתח או בחר טופס או דוח המכיל את הפקד.
* צור פקד חדש בחלון הפעיל, ונסה שוב את הפעולה. @@ 1 @@@ 1
2475 הזנת ביטוי שדורש טופס להיות החלון הפעיל. @@@ 1 @ 2 @ 5601 @ 1
2476 הזנת ביטוי שדורש שדוח יהיה החלון הפעיל. @@@ 1 @ 2 @ 5603 @ 1
2477 הזנת ערך סוג אובייקט לא חוקי '|' באובייקט If TypeOf הוא מצב אובייקט של אם ... ואז ... הצהרה אחרת. @ סוג האובייקט יכול להיות כל אחד מהבאים: BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, Label, Line, ListBox, UnboundObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, PageBreak, מלבן, צורת משנה, דו"ח משנה, TextBox, ToggleButton, ImageControl או OLEControl. @@ 1 @@@ 1
2478 Microsoft Access אינו מאפשר לך להשתמש בשיטה זו בתצוגה הנוכחית. @ Most לא ניתן להשתמש בשיטות, כולל שיטות SetFocus ו- Requery, בצורה או בתצוגת עיצוב של דוח. @@ 2 @ 4 @ 2015551 @ 1
2479 נוהל האירוע '|' לא יכול להיות הליך פונקציה; זה חייב להיות הליך משנה. @ אם ברצונך להפעיל הליך פונקציה כאשר אירוע מתרחש, נסה אחת מהפעולות הבאות:
* הגדר את מאפיין האירוע לשם של מאקרו המכיל פעולת RunCode המפעילה את הליך ה- Function.
* הגדר את מאפיין האירוע ל- = FunctionName (). @@ 1 @@@ 1
2480 הפנית לנכס לפי טיעון מספרי שאינו ממספרי הנכסים באוסף. @ בדוק את מספרי הנכסים באוסף. @@ 1 @@@ 1
2481 אינך יכול להגדיר ערך בזמן שמסמך נמצא בתצוגה מקדימה של הדפסה. @@@ 1 @@@ 1
2482 Microsoft Access לא יכול למצוא את השם '| 1' שהזנת בביטוי. @ ייתכן שציינת פקד שלא נמצא באובייקט הנוכחי מבלי לציין את הטופס הנכון או את הקשר הדו"ח. @ להתייחס לפקד בטופס אחר או לדווח, להקדים את שם הבקרה עם שם האוסף. זה בדרך כלל טפסים או דוחות, ושם הטופס או הדוח שאליו שייך הפקד. לדוגמה, טפסים! [מוצרים]! [יחידות במלאי]. @ 1 @@@ 1
2483 אינך יכול לעבור לפקד קודם כאשר רק פקד אחד היה במוקד. @ השתמש במאפיין PreviousControl רק לאחר שהעברת את המיקוד לפקד שני. @@ 1 @ 1 @ 7144 @ 1
2484 אין גיליון נתונים פעיל. @@@ 1 @@@ 1
2485 Microsoft Access לא יכול למצוא את האובייקט'|1.'@ אם '| 1' הוא מאקרו או קבוצת מאקרו חדשה, וודא ששמרת אותו והקלדת את שמו נכון. @@ 1 @ 1 @ 10183 @ 1
2486 אינך יכול לבצע פעולה זו כרגע. @ ניסית להריץ מאקרו או השתמשת באובייקט DoCmd ב- Visual Basic כדי לבצע פעולה. עם זאת, Microsoft Access מבצעת פעילות נוספת המונעת לבצע פעולה זו כעת.
לדוגמה, לא ניתן לבצע פעולות בטופס בזמן ש- Microsoft Access מציירת מחדש פקד או מחשבת ביטוי. @ בצע את הפעולה מאוחר יותר. @ 1 @@@ 1
2487 הארגומנט מסוג אובייקט עבור הפעולה או השיטה ריק או לא חוקי. @ * לפעולה סגורה, GoToRecord, SearchForRecord או RepaintObject, הזן ערכים עבור שני הארגומנטים, או השאר את שניהם ריקים כדי לבצע את הפעולה באובייקט הפעיל.
* לפעולה של DeleteObject, Rename או CopyObject, הזן ערכים עבור שני הארגומנטים, או השאר את שניהם ריקים כדי לבצע את הפעולה על האובייקט שנבחר כעת בחלונית הניווט.
* לפעולה SendObject או OutputTo, הזן ערכים עבור שני הארגומנטים, או השאר את הארגומנט שם אובייקט ריק אם ברצונך לבצע את הפעולה באובייקט הפעיל מסוג האובייקט שצוין.
* אם אתה משתמש בשיטה עם אובייקט DoCmd, השתמש בקבוע מהותי שמשווה לסוג אובייקט חוקי או לערך המספרי המתאים לשם הארגומנט. @@ 1 @ 1 @ 12276 @ 1
2488 אינך יכול להשתמש בפעולת ApplyFilter בחלון זה. @ * ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה ApplyFilter, אך לא החלת את המסנן על טבלה, שאילתה, טופס או דוח.
* ייתכן שהחלת את המסנן על טופס, אך הטופס לא היה פתוח בתצוגת טופס או גליון נתונים.
* ייתכן שהחלת את המסנן על דוח אך לא השתמשת בפעולת ApplyFilter במאקרו שצוין על ידי הגדרת המאפיין OnOpen. @ השתמש בפעולה או בשיטה SelectObject כדי לבחור את הטבלה, השאילתה, הטופס או הדוח לפני החלת המסנן . @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2489 האובייקט '|' לא פתוח. @ * המאקרו שאתה מפעיל (באופן ישיר או עקיף) מכיל פעולת GoToRecord, RepaintObject או SelectObject, אך הארגומנט שם האובייקט שם לאובייקט שנסגר.
* הארגומנט שם האובייקט בשיטת GoToRecord, RepaintObject או SelectObject שם לאובייקט שנסגר. @ השתמש באחת מהפעולות או השיטות Open כדי לפתוח את האובייקט כך שתוכל לבצע את הפעולה הרצויה. @ 1 @@@ 1
2491 הפעולה או השיטה אינם חוקיים מכיוון שהטופס או הדוח אינם קשורים לטבלה או לשאילתה. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה ApplyFilter או SearchForRecord. עם זאת, הטופס או הדוח שהחלתם עליו את המסנן אינם מבוססים על טבלה או שאילתה, כך שלטופס או לדוח אין שום רשומות להחיל עליהם מסנן. @ השתמשו בפעולה או בשיטה SelectObject לבחירת הטופס הרצוי או דווח לפני שתפעיל את הפעולה ApplyFilter.
לבסיס טופס או דוח על טבלה או שאילתה, פתח את הטופס או הדוח בתצוגת Design והזן את הטבלה או שם השאילתה במאפיין RecordSource. @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2492 Microsoft Access לא יכול למצוא את המאקרו '| 2' בקבוצת המאקרו'|1.'@ השתמשת בתחביר macrogroupname.macroname כדי לציין מאקרו. לאחר מכן ניסית להפעיל את המאקרו (באופן ישיר או עקיף), או שהשתמשת בשיטת RunMacro להפעלת המאקרו. עם זאת, המאקרו שציינת אינו בקבוצת מאקרו זו. @ צור את המאקרו בקבוצת המאקרו, ציין את קבוצת המאקרו הנכונה או ציין את שם המאקרו הנכון. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2493 פעולה זו מחייבת טיעון של שם אובייקט. @@@ 1 @@@ 1
2494 הפעולה או השיטה דורשים טיעון שם טופס. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenForm, אך השארת את הארגומנט שם טופס ריק. @ בארגומנט שם טופס, הזן את שם הטופס במסד הנתונים הנוכחי. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2495 הפעולה או השיטה דורשים ארגומנט של שם טבלה. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה של ​​OpenTable, TransferSpreads, או TransferText, אך השארת את הארגומנט שם טבלה ריק. @ בארגומנט שם טבלה, הזן את שם הטבלה שהיא במסד הנתונים הנוכחי. @ 1 @@@ 1
2496 הפעולה או השיטה דורשים ארגומנט שם שאילתה. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenQuery, אך השארת את הארגומנט שם שאילתה ריק. @ בארגומנט שם שאילתה, הזן שם שאילתה. @ 1 @@@ 1
2497 הפעולה או השיטה דורשים טיעון שם דוח. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenReport, אך השארת את טיעון שם הדוח ריק. @ בארגומנט שם הדוח, הזן את שם הדוח. @ 1 @@@ 1
2498 ביטוי שהזנת הוא סוג הנתונים השגוי של אחד מהארגומנטים. @ ניסית להפעיל מאקרו או להשתמש בשיטה לביצוע פעולה, אך ביטוי הוערך לסוג הנתונים הלא נכון.
לדוגמא, בשיטת הסגירה ציינת מחרוזת עבור הארגומנט סוג אובייקט, אך ניתן להגדיר ארגומנט זה רק לקבועים מהותיים מסוימים או לשווי המקביל המספרי שלהם. @@ 1 @@@ 1
2499 אינך יכול להשתמש בפעולה GoToRecord או SearchForRecord או בשיטה באובייקט בתצוגת Design. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* עבור לתצוגת טופס או גליון נתונים לטופס.
* עבור לתצוגת גליון נתונים עבור שאילתה או טבלה.
* אם אתה מפעיל מאקרו או הליך Visual Basic המכיל פעולה הפותחת את האובייקט, הגדר את הארגומנט View לתצוגה הנכונה לפני שתבצע את הפעולה GoToRecord. @@ 2 @ 1 @ 3018 @ 1
2500 עליך להזין מספר גדול מאפס עבור ארגומנט ספירת חזרה. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה RunMacro, אך הזנת ערך פחות מאפס (או ביטוי המוערך פחות מאפס) בארגומנט ספירת החזרה. @ להפעלת המאקרו פעם אחת, השאר את הטיעון הזה ריק. @ 1 @@@ 1
2501 ה הפעולה בוטלה. @ השתמשת בשיטה של ​​אובייקט DoCmd לביצוע פעולה ב- Visual Basic, ואז לחצת על ביטול בתיבת דו-שיח.
לדוגמה, השתמשת בשיטת הסגירה כדי לסגור טופס שהשתנה, ואז לחצת על ביטול בתיבת הדו-שיח ששואלת אם ברצונך לשמור את השינויים שביצעת בטופס. @@ 1 @@@ 1
2502 הפעולה או השיטה דורשים ארגומנט של שם מקרו. @ * ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה RunMacro, אך השארת את ארגומנט Macro Name ריק.
* Microsoft Access ניסה ליצור שורת תפריטים מותאמת אישית עבור טופס או דוח, אך הארגומנט תפריט שם ​​מאקרו של הפעולה AddMenu ריק. @ בארגומנט תפריט שם ​​מאקרו, הזן את השם של קבוצת מאקרו או מאקרו שנמצאת ב מסד נתונים נוכחי. @ 1 @@@ 1
2503 אינך יכול להשתמש בפעולה זו עם האובייקט DoCmd. @ לרשימת הפעולות שהאובייקט DoCmd אינו תומך בהן וכמה חלופות לשימוש בפעולות אלה, לחץ על עזרה.
ניתן להשתמש בכל פעולות שאינן ברשימה זו עם האובייקט DoCmd. @@ 2 @ 1 @ 11313 @ 1
2504 הפעולה או השיטה דורשים לפחות | ארגומנט (ים). @ ניסית להפעיל מאקרו המכיל פעולה או השתמשת בשיטה או פעולה עם האובייקט DoCmd, אך לא הגדרת את מספר הארגומנטים הנדרש.
לדוגמה, אם אתה משתמש בפעולת MoveSize, עליך להגדיר לפחות אחד מארבעת הארגומנטים. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2505 ביטוי בויכוח | יש ערך לא חוקי. @ ניסית להפעיל מאקרו או השתמשת באובייקט DoCmd ב- Visual Basic. מספר הארגומנט לעיל הוא המיקום של הארגומנט כפי שהוא מופיע בחלון המאקרו, בתיבת הדו-שיח פעולה נכשלה או בדפדפן האובייקטים (אם אתה משתמש באובייקט DoCmd). @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* בחר הגדרה מתיבת הרשימה הנפתחת בכל ארגומנט.
* השתמש בקבוע מהותי המשווה לסוג אובייקט חוקי.
* החלף את הביטוי המתאים. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2506 ערך שהזנת עבור הארגומנט סוג העברה אינו חוקי. @ ביטוי בארגומנט סוג העברה אינו מוערך לערך מספרי חוקי. @ ערכים תקפים עבור הארגומנט סוג העברה הם כדלקמן:
* 0, 1 ו -2 לפעולת TransferDatabase.
* 0, 1 ו -2 לפעולת גיליון ההעברה.
* 0 עד 6 לפעולת TransferText. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2507 ה סוג אינו סוג מסד נתונים מותקן או שאינו תומך בפעולה שבחרת. @ השתמשת בשיטת TransferDatabase, אך ביטוי בארגומנט databasetype אינו מעריך לסוג מסד נתונים חוקי לייבוא, ייצוא או קישור.
למידע על סוגי מסדי נתונים תקפים, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 1 @ 4780 @ 1
2508 ערך שהזנת עבור הארגומנט spreadheettype אינו חוקי. @ השתמשת בשיטת TransferSpreadsheet, וביטוי בארגומנט spreadheettype אינו מוערך לערך מספרי חוקי. @ ערכים תקפים הם 0, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ו- 8. שים לב ש -1 הוא ערך לא חוקי; אינך יכול לייבא או לייצא לקובץ בפורמט Lotus .wks. @ 1 @ 1 @ 4781 @ 1
2509 ההגדרה עבור הארגומנט Range לא יכולה לארוך יותר מ -255 תווים. @@@ 1 @ 1 @ 4781 @ 1
2510 הביטוי שהזנת בארגומנט Specification Name חורג ממגבלת 64 התווים. @ בחר אחד משמות המפרט הקיימים מתיבת רשימת הארגומנטים כאשר אתה משתמש בפעולת TransferText במאקרו, או הזן שם ב- Visual Basic העוקב אחרי Microsoft Access כללים למתן חפצים. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2511 הפעולה או השיטה דורשים ארגומנט Specification Name. @ ניסית להשתמש בפעולת TransferText או בשיטה וציינת ארגומנט Type Transfer אך השארת את הארגומנט Specification Name ריק. @ בארגומנט Specification Name, הזן שם מפרט קיים מהארגומנט תיבת רשימות. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2512 Microsoft Access אינו יכול לנתח את הביטוי: '| 1'. @ לחץ על אישור כדי לחזור לארגומנט הפעולה או לביטוי המותנה שבו מופיע ביטוי זה, ואז לתקן את התחביר. @@ 1 @@@ 1
2513 הארגומנט שם מאקרו לא יכול להיות ארוך מ- 64 תווים על פי כללי שמות האובייקטים של Microsoft Access. @@@ 1 @ 1 @ 11734 @ 1
2514 הפעולה או השיטה דורשים ארגומנט שם בקרה. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה של ​​GoToControl, אך השארת את שם הבקרה ריק. @ בארגומנט שם בקרה, הזן שם שליטה או שדה מהטופס הפעיל או מגליון הנתונים. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2515 Microsoft Access אינו יכול לפתוח את המאקרו '| 1' מכיוון שהוא נשמר באמצעות גרסה אחרת של Microsoft Access. @ צור מחדש את המאקרו בגירסה הנוכחית של Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
2516 Microsoft Access לא יכול למצוא את המודול'|1.'@ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenModule, אך Microsoft Access לא מצליח למצוא את המודול שציינת בארגומנט שם המודול. @ הזן שם מודול חוקי ממסד הנתונים הנוכחי. @ 1 @@@ 1
2517 Microsoft Access לא יכול למצוא את ההליך'|1.'@* יתכן שהשתמשת בשיטת ההפעלה ב- Visual Basic אך הזנת שם הליך לא חוקי, או שהשתמשת בשיטת ההפעלה מבלי לפתוח תחילה מסד נתונים.
* ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenModule, אך השתמשת בשם הליך לא חוקי. @@ 1 @@@ 1
2520 הפעולה או השיטה דורשים ארגומנט של מודול או שם פרוצדורה. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenModule, אך לא הזנת שם בשם לא מודול או בארגומנט שם פרוצדורה בחלון המאקרו. @ הזן שם חוקי שם באחד מהטיעונים האלה. @ 1 @@@ 1
2521 ציינת סוג העברה שאינו תומך בארגומנט שם טבלת HTML. @ השאר את הארגומנט שם טבלת HTML ריק, אלא אם כן אתה משתמש בייבוא ​​HTML או קישור סוגי העברת HTML. @@ 1 @@@ 1
2522 הפעולה או השיטה דורשים ארגומנט של שם קובץ. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה TransferSpreadsheet או TransferText. @ בארגומנט שם הקובץ, הזן שם קובץ. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2523 הערך שהזנת עבור ארגומנט המופע אינו חוקי. @ השתמשת בשיטת ShowToolbar. @ ערכים תקפים עבור ארגומנט זה הם acToolbarYes, acToolbarWhereApprop ו- acToolbarNo, או הערכים המספריים המתאימים 0, 1 ו- 2. @ 1 @ 1 @ 12446 @ 1
2524 Microsoft Access אינו יכול להפעיל את היישום באמצעות פעולת RunApp. @ הנתיב ליישום אינו חוקי, או חסר רכיב ביישום. @ בדוק את הנתיב בסייר Windows או במנהל הקבצים. @ 1 @@@ 1
2525 ניתן לקרוא למקרו 19 פעמים בלבד. @ המאקרו שלך מכיל פעולת RunMacro אחת או יותר שקוראת למאקרו יותר מ -19 פעמים. @ השתמש בבלוק If כדי לעצור את המאקרו לאחר שהופעל 19 פעמים. @ 1 @@@ 1
2526 הפעולה SendKeys מחייבת את טעינת התוספת של Microsoft Access Utility. @ הפעל מחדש את Microsoft Access או את הגדרת Microsoft Office כדי להתקין מחדש את Microsoft Access ואת התוסף Microsoft Access Utility. @@ 1 @@ 185309 @ 1
2527 פורמטים של קבצי Lotus .wks אינם נתמכים בגירסה הנוכחית של Microsoft Access. @ המרת קובץ .wks לפורמט עדכני יותר, כגון .wk1. @@ 1 @@@ 1
2528 הארגומנט של פעולת המאקרו RunCommand חסר, או שהזנת מזהה פקודה לא חוקי לשיטת RunCommand. @@@ 1 @@@ 1
2529 הארגומנט של סרגל הכלים לא יכול להיות ארוך מ- 64 תווים. @@@ 1 @@@ 1
2530 לא ניתן להשתמש בשיטת SelectObject בדוח שמודפס כעת. @@@ 1 @@@ 1
2531 קובץ ה- HTML שלך אינו מכיל נתונים טבלאיים ש- Microsoft Access יכולה לייבא. @. @@ 1 @@@ 1
2532 Microsoft Access אינו יכול למצוא את הליך המאקרו או המשנה'|1.'@ המאקרו, קבוצת המאקרו או הליך המשנה שצוינו אינם קיימים.
שים לב שכאשר אתה מזין את התחביר macrogroupname.macroname בארגומנט, עליך לציין את השם שקבוצת המאקרו של המאקרו נשמרה לאחרונה תחתו. כמו כן, וודא כי המאקרו שהוזכר נשמר, או שתהליך המשנה להפניה מצפה ל- 0 ארגומנטים. @ 1 @@@ 1
2533 הפעולה ApplyFilter מחייבת שהארגומנט שם Filter או Where Condition מוגדר. @ ניסית להפעיל מאקרו המכיל פעולת ApplyFilter, אך לא הגדרת את הארגומנטים הנדרשים. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2534 הפעולה או השיטה דורשים ארגומנט שם של דף גישה לנתונים. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenDataAccessPage, אך השארת את ארגומנט השם של דף הגישה לנתונים ריק. @ בארגומנט שם של דף גישה לנתונים, הזן את שם גישה לנתונים דף במסד הנתונים הנוכחי. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2535 הפעולה ApplyFilter מכילה שם מסנן שאינו ניתן להחלה. @ שם המסנן אינו ארגומנט חוקי בפעולה ApplyFilter בשרת הלקוחות. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2537 התכונה '|' אינו זמין בזמן שנפתח מסד הנתונים במצב מושבת. @@@ 1 @@@ 1
2538 ה'| ' לא ניתן להפעיל פעולת מאקרו במצב מושבת. @@@ 1 @@@ 1
2539 ארגומנט השם של פעולת המאקרו SetLocalVar הוא שם שמור. אנא שנה את טיעון השם של פעולת SetLocalVar.
2540 הקובץ '| 1' שניסית להחליף הוא קובץ מערכת Microsoft Access שנמצא בשימוש ולא ניתן להחליפו או למחוק אותו. @@@ 1 @@@ 1
2541 תוכן הלוח נמחק ולא ניתן להדביק. @ יישומים מסוימים אינם שמים אובייקטים גדולים על הלוח. במקום זאת הם הניחו מצביע על האובייקט בלוח. המצביע עשוי להיעלם לפני שהדבק מתרחש. @@ 1 @@@ 1
2542 ציין את שם מסד הנתונים בשורת הפקודה כך שמיקרוסופט אקסס תוכל למצוא את המאקרו. @@@ 1 @@@ 1
2543 אינך יכול להדביק לעצמו אובייקט מסד נתונים. @@@ 1 @@@ 1
2544 Microsoft Access לא יכול למצוא את | 1 שהפנית אליו בארגומנט שם האובייקט. @ המאקרו שניסית להפעיל כולל פעולה SelectObject עם שם לא חוקי עבור הארגומנט שם האובייקט. @ בחלונית הניווט, אמת את שם האובייקט הרצוי. המאקרו לבחירה. ואז פתח את המאקרו בחלון המאקרו והזן את השם הנכון עבור הארגומנט Object Object. @ 2 @ 1 @ 3041 @ 1
2545 פעולת CopyObject מחייבת שתציין מסד נתונים יעד אחר או שם חדש להעתקה ממסד הנתונים הנוכחי. @ המאקרו שאתה מפעיל כולל פעולת CopyObject. @ פתח את המאקרו בחלון המאקרו ובחר את פעולת CopyObject. הזן מסד נתונים של יעד או שם חדש בתיבת הארגומנט המתאימה. @ 1 @ 1 @ 3009 @ 1
2546 בחר אובייקט מסד נתונים בחלונית הניווט לפני שתפעיל את המאקרו המכיל את | פעולה. @@@ 2 @ 1 @ 3009 @ 1
2547 מאגר המידע '|' ניסית למחוק ולהחליף הוא לקריאה בלבד ולא ניתן למחוק או להחליף אותו. @ הזן שם אחר למסד הנתונים החדש. @@ 1 @@@ 1
2548 Microsoft Access אינה יכולה להפעיל את אשף האבטחה מכיוון שמסד נתונים זה פתוח במצב בלעדי. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Access יפתח את מסד הנתונים במצב משותף ויפעיל את אשף האבטחה? @@ 19 @@@ 2
2549 Microsoft Access אינו יכול למחוק | 1 לאחר דחיסתו. מסד הנתונים הדחוס קיבל את השם | 2. @ אם אתה דוחס מסד נתונים באותו שם, Microsoft Access יוצר מסד נתונים דחוס חדש ואז מוחק את מסד הנתונים המקורי.
אולם במקרה זה מסד הנתונים המקורי לא נמחק מכיוון שהוא לקריאה בלבד. @ אם אתה יכול, הסר את הסטטוס לקריאה בלבד, מחק את מסד הנתונים המקורי ולאחר מכן שנה את שם מסד הנתונים החדש באמצעות השם המקורי.
אם אינך יכול להסיר את הסטטוס לקריאה בלבד, הודיע ​​על כך למנהל קבוצת העבודה שלך. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2550 Microsoft Access אינו יכול למחוק | 1 לאחר קידודו. מסד הנתונים המקודד קיבל את השם | 2. @ אם אתה מקודד מסד נתונים באותו שם, Microsoft Access יוצר מסד נתונים מקודד חדש ואז מוחק את מסד הנתונים המקורי.
אולם במקרה זה לא ניתן למחוק את מסד הנתונים המקורי מכיוון שהוא לקריאה בלבד. @ אם אתה יכול, הסר את המצב לקריאה בלבד, מחק את מסד הנתונים המקורי ולאחר מכן שנה את שם מסד הנתונים החדש באמצעות השם המקורי.
אם אינך יכול להסיר את הסטטוס לקריאה בלבד, הודיע ​​על כך למנהל קבוצת העבודה שלך. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2551 Microsoft Access אינו יכול למחוק | 1 לאחר פענוחו. מסד הנתונים המפוענח קיבל את השם | 2. @ אם אתה מפענח מסד נתונים באותו שם, Microsoft Access יוצר מסד נתונים מפוענח חדש ואז מוחק את מסד הנתונים המקורי.
אולם במקרה זה לא ניתן למחוק את מסד הנתונים המקורי מכיוון שהוא לקריאה בלבד. @ אם אתה יכול, הסר את המצב לקריאה בלבד, מחק את מסד הנתונים המקורי ולאחר מכן שנה את שם מסד הנתונים החדש באמצעות השם המקורי.
אם אינך יכול להסיר את הסטטוס לקריאה בלבד, הודיע ​​על כך למנהל קבוצת העבודה שלך. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2552 אינך יכול לקודד מסד נתונים שלא יצרת או שלא בבעלותך. @ ראה את הבעלים של מסד הנתונים או את מנהל קבוצת העבודה שלך. @@ 1 @@@ 1
2553 אינך יכול לפענח מסד נתונים שלא יצרת או שלא בבעלותך. @ ראה את הבעלים של מסד הנתונים או את מנהל קבוצת העבודה שלך. @@ 1 @@@ 1
2554 לא מצליחים למצוא את מסד הנתונים שציינת, או שלא ציינת מסד נתונים בכלל. @ ציין שם מסד נתונים חוקי בשורת הפקודה, והכלל נתיב במידת הצורך. @@ 1 @ 1 @ 10283 @ 1
2556 Microsoft Access אינו יכול להפעיל את אשף האבטחה מכיוון שמסד הנתונים משתמש בסיסמה. @ הסר את סיסמת מסד הנתונים על ידי לחיצה על בטל את סיסמת מסד הנתונים בקבוצה בכלי כלי מסד הנתונים בכרטיסיה כלי מסד נתונים. @@ 1 @@@ 1
2557 מסד הנתונים שניסית להמיר או נוצר או כבר הומר לגרסה המבוקשת של Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2559 Microsoft Access לא הצליחה לרענן את הטבלה המקושרת '| 1' במסד הנתונים '| 2' במהלך ההמרה. נסה לרענן את הקישורים באופן ידני באמצעות הפקודה 'מנהל טבלאות מקושרות' בקבוצה כלי מסד נתונים בכרטיסיה כלי מסד נתונים.
2560 Microsoft Access לא מצליחה לטעון את מאפייני מסד הנתונים. @@@ 1 @@@ 3
2561 Microsoft Access אינו יכול להציג את תיבת הדו-שיח מאפייני מסדי נתונים. @@@ 1 @@@ 1
2562 Microsoft Access לא מצליחה לשמור את מאפייני מסד הנתונים. @@@ 1 @@@ 1
2564 אינך יכול להסתיר את המסמך '|' בזמן שהוא פתוח. @ סגור תחילה את אובייקט מסד הנתונים ואז הסתר אותו. @@ 1 @@@ 1
2565 אינך יכול לבטל הסתרה של אובייקט מסד הנתונים '|' בזמן שהוא פתוח. @ סגור תחילה את אובייקט מסד הנתונים ואז בטל את הסתרתו. @@ 1 @@@ 1
2566 Microsoft Access לא מצליחה להגדיר את סמל היישום לקובץ '| 1'. @ ודא שהקובץ הוא קובץ סמל חוקי (.ico). אם אתה משתמש ב- Microsoft Windows, תוכל גם להשתמש בקובצי .bmp. @@ 1 @@@ 1
2567 Microsoft Access אינו יכול לפתוח או להמיר את מסד הנתונים של הגרסה הקודמת הזו. @ מסד הנתונים נוצר בגירסה קודמת של Microsoft Access. אין לך הרשאות אבטחה מתאימות לפתיחה או להמרה של מסדי נתונים שנוצרו בגרסאות קודמות. @@ 1 @@@ 1
2568 Microsoft Access אינו יכול לבטל פעולה זו. @ אובייקט באותו שם כבר קיים. משתמש אחר אולי יצר אובייקט בשם '|' לאחר שביצעת פעולה זו על אובייקט עם אותו שם. @@ 1 @@@ 1
2571 אינך יכול לשנות אובייקטים שנוצרו בגירסה קודמת של Microsoft Access. @ כדי להמיר מסד נתונים זה לגירסה הנוכחית של Microsoft Access, סגור את מסד הנתונים, לחץ על הכרטיסייה קובץ ולאחר מכן לחץ על המר. @@ 1 @@@ 0
2572 מסד נתונים זה נמצא במצב לא צפוי ו- Microsoft Access לא יכול לפתוח אותו. @ מסד נתונים זה הומר מגרסה קודמת של Microsoft Access באמצעות שיטת DAO CompactDatabase במקום הפקודה Convert Database (לחץ על הכרטיסיה File ולאחר מכן לחץ על Convert). המרה בשיטת DAO CompactDatabase הותירה את מסד הנתונים במצב המרה חלקית. @ אם ברשותך עותק של מסד הנתונים בפורמט המקורי שלו, לחץ על הכרטיסיה קובץ ואז לחץ על המר כדי להמיר אותו. אם מסד הנתונים המקורי כבר אינו זמין, צור מסד נתונים חדש וייבא את הטבלאות והשאילתות שלך כדי לשמור על הנתונים שלך ונסה שוב. לא ניתן לשחזר את אובייקטים אחרים של מסד הנתונים. @ 1 @@@ 1
2573 מסד נתונים זה הוא העתק שנוצר בגרסה אחרת של Access. @You יכול להמיר העתק זה רק על ידי סנכרון עם מאסטר העיצוב שלו. @ המירו את מאסטר העיצוב של קבוצת העתקים זו ואז סנכרנו את ההעתק עם מאסטר העיצוב. @ 1 @@@ 1
2574 אינך יכול ליצור מסד נתונים נוסף של Microsoft Access עם אותו שם ומיקום כמו מסד נתונים קיים. @ ביצעת את הפקודה Make MDE File, אך ניסית לתת למסד הנתונים החדש סיומת זהה לזה הישן. @ קבל את ברירת המחדל. סיומת mde למסד הנתונים MDE החדש שלך. @ 1 @@@ 1
2575 אינך יכול ליצור מסד נתונים של Microsoft Access MDE ממעתק מסד נתונים. @@@ 1 @@@ 1
2576 מסד נתונים זה הוא מאסטר / העתק של Microsoft Access 7.0 / 8.0 / 9.0. @ אם תלחץ על אישור, שמם של מסד הנתונים שבחרת יוחלף ל | 1 ואז יומר ל- | 2. כל מי שמשתמש בהעתק של מסד נתונים זה יצטרך לשדרג ל- Microsoft Access 2000 לאחר הסנכרון הבא. @@ 4 @@@ 2
2577 המאגר | כבר פתוח. @ סגור את מסד הנתונים לפני ביצוע הפקודה Make MDE File. @@ 1 @@@ 1
2578 Microsoft Access לא הצליחה ליצור את הקובץ .accde, .mde או .ade. @@@ 1 @@@ 1
2579 טפסים, דוחות מקרו, ומודולים מקומיים בהעתק זה לא יומרו. @ כדי לשמור על האובייקטים הללו, אנא דאגו לייבא אותם אל ה- Master Design מהעתק המקורי. @@ 1 @@@ 1
2580 מקור השיא '|' שצוין בטופס או בדוח זה אינו קיים. @ השם של מקור הרשומות עשוי להיות מאוית שגוי, מקור הרשומות נמחק או שונה שם, או שמקור הרשומות קיים במסד נתונים אחר. @ בתצוגת העיצוב של הטופס או הדוח או בתצוגת הפריסה, הצג את דף המאפיינים על ידי לחיצה על כפתור המאפיינים ואז הגדר את המאפיין RecordSource לטבלה או שאילתה קיימים. @ 1 @@@ 1
2581 עליך להגדיר שדה מיון או ביטוי לכותרת העליונה או לכותרת התחתונה של הקבוצה בדוח שניסית להציג או להדפיס. @@@ 1 @ 1 @ 8753 @ 1
2582 לא ניתן להגדיר את המאפיין GroupInterval ל- 0 כאשר המאפיין GroupOn מוגדר כ- Interval. @ לחץ על הכרטיסייה מיון ועיצוב קיבוץ ונסה אחת מהפעולות הבאות:
* שנה את הגדרת המאפיין GroupInterval למספר הגבוה מ- 0.
* שנה את הגדרת המאפיין GroupOn לכל ערך. @@ 1 @@@ 1
2583 ניתן לבצע את הפעולה או השיטה ApplyFilter רק מתוך מאקרו פתוח או הליך אירוע פתוח. @ * יתכן שניסית להפעיל מאקרו או הליך המכיל את הפעולה או השיטה ApplyFilter ממאפיין דוח שאינו המאפיין OnOpen.
* יתכן שניסית להפעיל מאקרו או הליך אירוע בדוח שכבר פתוח. @ כדי להשתמש בפעולת ApplyFilter בדוח, הגדר את המאפיין OnOpen לשם המאקרו, סגור את הדוח ואז פתח אותו מחדש. @ 1 @ 1 @ 3004 @ 1
2584 אינך יכול להשתמש בפונקציות מצטברות בכותרת עליונה או תחתונה. @ כותרת העמוד או כותרת התחתונה של הדוח שניסית להציג תצוגה מקדימה מכילה פקד מחושב עם פונקציה מצטברת בביטוי. @ אם ברצונך להציג את התוצאה של מצבור פונקציה בכותרת עליונה או תחתונה של הדף, צור פקד מחושב מוסתר בקטע המתאים בדוח. לאחר מכן צור תיבת טקסט לא מאוגדת בכותרת הדף או תחתונה.
אם אתה מפעיל מאקרו, השתמש בפעולה SetValue כדי להגדיר את ערך תיבת הטקסט הלא מאוגד לערך בפקד הנסתר. @ 1 @ 1 @ 11839 @ 1
2585 לא ניתן לבצע פעולה זו בעת עיבוד טופס או אירוע דוח. @ מאקרו שצוין כהגדרת המאפיין OnOpen, OnLoad, OnClose, OnFormat, OnRetreat, OnPage או OnPrint מכיל פעולה לא חוקית עבור הנכס. @ כאשר אתה לוחץ אישור, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו שנכשל ואת הטיעונים שלו. @ 1 @ 1 @ 11909 @ 1
2586 Microsoft Access שינתה את המאפיינים MoveLayout ו- NextRecord ל- True from False. @ הפונקציה מאקרו או Visual Basic המופעלת על ידי המאפיין OnFormat של אחד ממקטעי הדוח הגדירה את המאפיינים MoveLayout ו- NextRecord כ- False. אם שני המאפיינים מוגדרים כ- False יכולים הדוחות להדפיס ברציפות. @ שנה את המאקרו או הפונקציה כך שהוא מגדיר מאפיינים אלה לערכים הרצויים. @ 1 @ 1 @ 4656 @ 1
2587 Microsoft Access אינו יכול להשלים את פעולת הפלט. @ הקוד Visual Basic שהזנת מכיל שגיאת תחביר או שתהליכי הפלט אינם זמינים. @ ודא שאין שגיאת תחביר בקוד שלך. אם התחביר נכון, הפעל את תוכנית ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Access. אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההגדרות המותאמות אישית שלך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Access Microsoft.
למידע על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @ 1 @@ 185309 @ 1
2588 עליך לבחור טופס לשמירה כדוח. @@@ 1 @@@ 1
2589 הביטוי '|' אינו חוקי. פונקציות @ מצטברות מותרות רק בשדות הפלט של מקור הרשומה. @@ 1 @@@ 1
2590 פונקציות הצבירה Var ו- VarP אינן נתמכות בפרויקט Access. @@@ 1 @@@ 1
2591 אינך יכול לשנות מאפייני מדפסת באירוע OnOpen של דוח. @@@ 1 @@@ 1
2593 תכונה זו אינה זמינה ב- MDB או ב- ACCDB. @@@ 1 @@@ 1
2594 אינך יכול לסנן לפי טופס כאשר מקור רשומת הטופס הוא אובייקט ערכת רשומות. @@@ 1 @@@ 1
2595 Microsoft Access אינו יכול להגדיר מאפיין זה כאשר מאפיין DefaultSize מוגדר כ- True. @@@ 1 @@@ 1
2596 אובייקט המדפסת אינו זמין בתצורות משנה ודיווחי משנה. @@@ 1 @@@ 1
2597 לא ניתן לקשור את הדוח לערכת הרשומות שצוינה מכיוון שהצורה אינה תואמת את המיון והקיבוץ שצוינו בדוח. @@@ 1 @@@ 1
2599 תצוגת דוח אינה זמינה עבור דוח זה. @@@ 1 @@@ 1
2600 אמת את הסיסמה החדשה על ידי הקלדה מחדש בתיבה אמת ולחץ על אישור. @@@ 1 @@@ 1
2601 אין לך הרשאה לקרוא את'|.'@ כדי לקרוא את האובייקט הזה, עליך להיות בעל הרשאת קריאת עיצוב עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2602 אין לך הרשאה לשנות את'|.'@ כדי לשנות אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת שינוי עיצוב עבורו. אם האובייקט הוא טבלה, עליך להחזיק גם הרשאות מחיקת נתונים ועדכון נתונים.
למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2603 אין לך הרשאה להריץ'|.'@ כדי להריץ אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת פתיחה / הפעלה עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2604 אינך יכול להציג את ההרשאות של אובייקט זה. @ כדי להציג או לשנות הרשאות עבור אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת ניהול עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2605 אינך יכול להסיר חשבון משתמש זה מקבוצה'|1.'@* יתכן שניסית להסיר חשבון משתמש מקבוצת המשתמשים המוגדרת כברירת מחדל. Microsoft Access מוסיף באופן אוטומטי את כל המשתמשים לקבוצת המשתמשים המוגדרת כברירת מחדל. כדי להסיר חשבון משתמש מקבוצת המשתמשים, תחילה עליך למחוק את החשבון.
* יתכן וניסית להסיר את כל המשתמשים מקבוצת המנהלים. חייב להיות לפחות משתמש אחד בקבוצת המנהלים. @@ 1 @ 1 @ 10212 @ 1
2606 סוג האובייקט אינו חוקי. @@@ 1 @@@ 1
2607 אין לך הרשאה לחתוך את'|.'@ כדי לחתוך את האובייקט הזה, עליך להיות בעל הרשאת שינוי עיצוב עבורו. אם האובייקט הוא טבלה, עליך להיות בעל הרשאת מחיקת נתונים עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2608 אין לך הרשאה להעתיק'|.'@ כדי להעתיק אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת קריאת עיצוב עבורו. אם האובייקט הוא טבלה, עליך להיות בעל הרשאת נתוני קריאה עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2609 אין לך הרשאה למחוק את'|.'@ כדי למחוק אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת שינוי עיצוב עבורו. אם האובייקט הוא טבלה, עליך להיות בעל הרשאת מחיקת נתונים עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2610 עליך להזין מזהה אישי (PID) המורכב מלפחות 4 ולא יותר מ -20 תווים וספרות. @ Microsoft Access משתמש בשילוב של שם המשתמש או הקבוצה ו- PID כדי לזהות את המשתמש או הקבוצה.
שים לב כי Microsoft Access מסתיר את ה- PID לאחר יצירתו, לכן הקפד לרשום את שם חשבון המשתמש או הקבוצה המדויק ואת ערכי ה- PID. אם אי פעם תצטרך ליצור מחדש את החשבון, עליך לספק את אותו שם וערכי PID. @@ 1 @@@ 1
2611 Microsoft Access לא מצליח למצוא את קובץ קבוצת העבודה '| 1.' האם ברצונך להשתמש בקובץ ברירת המחדל של קבוצת העבודה? @@@ 20 @@@ 1
2612 שם החשבון לא חוקי. @ למידע על מוסכמות שמות, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10213 @ 1
2613 אין לך הרשאה לשנות את שם'|.'@ כדי לשנות את שם אובייקט מסד הנתונים, עליך להיות בעל הרשאת שינוי עיצוב עבור האובייקט. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2614 אין לך הרשאה להכניס טופס זה לטופס אחר. @ כדי להכניס טופס לטופס אחר כטופס משנה, עליך להיות בעל הרשאת עיצוב קריאה כדי להוסיף את הטופס. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2615 אין לך הרשאה לשנות את הבעלים של'|.'@ כדי לשנות את הבעלים של אובייקט מסד נתונים, עליך להיות בעל הרשאת ניהול עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
2616 אינך יכול לשנות הרשאות עבור'|.'@ כדי לשנות הרשאות עבור אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת ניהול עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
2617 אין לך הרשאה לייבא, לייצא או לקשר אל'|.'@ כדי לייבא, לייצא או לקשר לאובייקט זה, עליך לקבל הרשאות לעיצוב קריאה ולקריאת נתונים. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2618 עליך להיות מסד הנתונים פתוח לשימוש בלעדי כדי להגדיר או להסיר את סיסמת מסד הנתונים. @ כדי לפתוח את מסד הנתונים באופן בלעדי, סגור את מסד הנתונים ואז פתח אותו מחדש על ידי לחיצה על הכרטיסיה קובץ ובאמצעות הפקודה פתח. בתיבת הדו-שיח פתיחה, לחץ על החץ שליד לחצן פתח ולאחר מכן בחר פתח בלעדי. @@ 1 @@@ 1
2619 אינך יכול לשנות הרשאות עבור '|' בהעתק. @ ניתן לשנות הרשאות ב- Master Design עבור ערכת ההעתקים. @@ 3 @@@ 1
2620 הסיסמה שהזנת בתיבה סיסמה ישנה שגויה. @ הזן את הסיסמה הנכונה עבור חשבון זה. @@ 1 @@@ 1
2621 סיסמה זו אינה חוקית. @ ייתכן שהשתמשת בנקודה-פסיק. @@ 1 @@@ 1
2622 אינך יכול לשמור '|' מכיוון שהוא לקריאה בלבד. @ כדי לשמור, עבור לתצוגת העיצוב, לחץ על הכרטיסיה קובץ, הצבע על שמור בשם והזן שם חדש. @@ 3 @@@ 0
2624 אירעה שגיאה במהלך שינוי מסד הנתונים של קבוצות העבודה. @@@ 1 @@@ 1
2625 מנהל קבוצות העבודה לא יכול היה ליצור את קובץ המידע של קבוצת העבודה. וודא שציינת נתיב ושם קובץ חוקיים, שיש לך הרשאות מתאימות ליצירת הקובץ ושיש לך מספיק שטח דיסק בכונן היעד. (|) @@@ 1 @@@ 1
2626 שגיאה שמורה (|); אין הודעה לשגיאה זו. @@@ 1 @@@ 1
2627 אין מספיק מקום בדיסק. @@@ 1 @@@ 1
2628 אחד הפרמטרים שלך אינו חוקי. @@@ 1 @@@ 1
2629 לא ניתן היה לפתוח את קובץ קבוצת העבודה. זו ספריה. @@@ 1 @@@ 1
2630 הנתיב שצוין אינו חוקי. @@@ 1 @@@ 1
2631 הנתיב שצוין ארוך מדי. @@@ 1 @@@ 1
2632 שינוי קבוצת עבודה אינו יכול להמשיך ללא שמך, PIN והנתיב לקובץ המידע החדש של קבוצת העבודה.
2633 Microsoft Access אינו יכול לשנות את הסיסמה עבור חשבון הכניסה '| 1' מכיוון שהחיבור הנוכחי משתמש באבטחה משולבת של Microsoft Windows NT. @@@ 1 @@@ 1
2634 הסיסמה החדשה אינה תואמת את ערך הסיסמה המאמת. @@@ 1 @@@ 1
2635 Microsoft Access אינו יכול לשנות את הסיסמה מכיוון שהסיסמה הישנה אינה תואמת את הסיסמה של המשתמש המחובר כעת.
2636 קובץ קבוצת העבודה כבר קיים.
2637 לא ניתן לעשות זאתtart SQL Server שֵׁרוּת. למילואיםtarה SQL Server שירות, לחץ פעמיים על ה- SQL Server סמל מנהל המערכת במגש המערכת ולחץ על Start / המשך. @ כאשר השירות הוא starטד, ב- Microsoft Access, לחץ על הכרטיסיה קובץ, הצבע על משימות שרת, לחץ על חיבור ואז לחץ על אישור. @@ 19 @@@
2638 לא ניתן לעשות זאתtart SQL Server שֵׁרוּת. למילואיםtarה SQL Server שירות, לחץ פעמיים על ה- SQL Server סמל מנהל המערכת במגש המערכת ולחץ על Start / המשך. אם השירות נכשלtart, עבור למסוף השירותים וודא שפרטי הכניסה של שירות MSSQLServer נכונים. @ כאשר השירות הוא starטד, ב- Microsoft Access, לחץ על הכרטיסיה קובץ, הצבע על משימות שרת, לחץ על חיבור ואז לחץ על אישור. @@ 19 @@@
2639 Microsoft Access אינו יכול לפתוח | 1 בגלל מגבלות אבטחה. @ הגדרות אבטחה מגבילות את הגישה לקובץ מכיוון שהוא אינו חתום דיגיטלית. @@ 2 @ 1 @ 553714138 @ 2
2646 Microsoft Access אינו יכול ליצור קשר זה ולאכוף את שלמות ההפניה. @ הנתונים בטבלה '| 1' מפרים את כללי תקינות ההפניה.
לדוגמא, ייתכן שיש רשומות המתייחסות לעובד בטבלה הקשורה, אך אין רשומה עבור העובד בטבלה הראשית. @ ערוך את הנתונים כך שרשומות בטבלה הראשית קיימות עבור כל הרשומות הקשורות.
אם ברצונך ליצור את הקשר מבלי לעקוב אחר כללי שלמות ההפניה, נקה את תיבת הסימון אכוף את שלמות ההפניה. @ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2649 Microsoft Access אינו יכול לאכוף את שלמות ההפניה עבור מערכת יחסים זו. @ ודא שהשדות שאתה גורר הם שדות מפתח ראשוניים או באינדקס ייחודי ושהאינדקס או המפתח הראשי מוגדרים כהלכה.
אם ברצונך ליצור את הקשר מבלי לעקוב אחר כללי תקינות ההפניה, נקה את תיבת הסימון אכוף את שלמות ההפניה. @@ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2650 Microsoft Access אינו יכול ליצור קשר זה ולאכוף את שלמות ההפניה. @ * השדות שבחרת עשויים להכיל סוגי נתונים שונים.
* השדות עשויים להכיל את סוג הנתונים מספר אך לא אותה הגדרת מאפיין שדה גודל. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* בחר שדות עם אותו סוג נתונים.
* פתח את הטבלאות בתצוגת העיצוב ושנה את סוגי הנתונים וגדלי השדות כך שהשדות יתאימו.
אם ברצונך ליצור את הקשר מבלי לעקוב אחר כללי שלמות ההפניה, נקה את תיבת הסימון אכוף את שלמות ההפניה. @ 2 @ 1 @ 9086 @ 1
2651 אינך יכול ליצור קשר בין שדות עם סוג הנתונים Memo, OLE, Yes / No או Hyperlink. @ ניסית לאכוף את שלמות ההפניה למערכת יחסים, אך לאחד או יותר מהשדות שבחרת יש את Memo, OLE סוג נתונים אובייקט, כן / לא או היפר-קישור. @ בחר שדות ברשת שאין להם סוגי נתונים אלה, או פתח את הטבלאות בתצוגת העיצוב ושנה סוגי נתונים. @ 1 @@@ 1
2652 אינך יכול למחוק קשר שעבר בירושה ממסד נתונים מקושר. @@@ 1 @@@ 1
2680 הטופס או הדוח כוללים יותר אובייקטים של OLE ממה שמ- Microsoft Access יכול להציג בבת אחת. @ מחק חלק ממסגרות האובייקטים המאוגדות או הלא מאוגדות. @@ 1 @@@ 1
2683 אין שום אובייקט בשליטה זו. @@@ 1 @@@ 1
2684 אובייקט ה- OLE ריק. @ אינך יכול לערוך מסגרת אובייקט מאוגדת אם השדה בטבלה הבסיסית אינו מכיל אובייקט OLE. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה, לחץ על הוסף אובייקט והשתמש בתיבת הדו-שיח לאיתור הוסף את האובייקט לשדה. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2685 לאובייקט אין סוג נתוני אובייקט OLE. @ מסגרת האובייקט המאוגדת המכילה את האובייקט שניסית לערוך אינה קשורה לשדה עם סוג הנתונים OLE אובייקט. @ אם ברצונך להציג אובייקט OLE, הגדר את מאפיין ControlSource עבור מסגרת האובייקט המאוגדת לשדה עם סוג הנתונים של אובייקט OLE. או השתמש בפקד אחר, כגון תיבת טקסט, כדי להציג את הנתונים. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2686 ל- Microsoft Access אין אפשרות לשמור את האובייקט | 1. @ נגמר מקום הדיסק במחשב שלך בזמן ש- Microsoft Access שמר את האובייקט OLE.
למידע על פינוי שטח דיסק, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'שטח דיסק, פינוי'. @@ 1 @@@ 1
2690 משאב מערכת הכרחי להצגת | האובייקט אינו זמין. @ ייתכן שהמחשב חסר זיכרון. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב את הפעולה.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @ 1 @@@ 1
2691 Microsoft Access אינו יכול לתקשר עם שרת ה- OLE. ייתכן ששרת ה- OLE אינו רשום. @ כדי לרשום את שרת ה- OLE, התקן אותו מחדש. @ 1 @@@ 1
2694 הלוח אינו זמין. @ הלוח עשוי להיות בשימוש על ידי יישום אחר, או שמא במחשב שלך חסר זיכרון. @ אם במחשב שלך חסר זיכרון, סגור תוכניות לא נחוצות ולאחר מכן נסה את הפעולה שוב.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @ 1 @@@ 1
2695 Microsoft Access אינה מצליחה להציג את האובייקט | 1 שהומר. @ מחק את האובייקט במסגרת האובייקט המאוגד, ואז צור אותו מחדש. @@ 1 @@@ 1
2696 Microsoft Access אינו יכול לקרוא את אובייקט OLE. @ מחק את האובייקט במסגרת האובייקט המאוגד, ואז צור אותו מחדש. @@ 1 @@@ 1
2697 הייתה בעיה בטעינת ה - אובייקט. @ האובייקט שניסית ליצור או לערוך אינו אובייקט OLE חוקי. @ צור מחדש את האובייקט ואז הטמע אותו או קשר אותו שוב. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2698 ה האובייקט שניסית ליצור או לערוך גדול מכדי לשמור. @ * ייתכן שמאגר המידע שלך לא מכיל מספיק מקום לאובייקט.
* ייתכן כי המחשב שלך חסר שטח דיסק.
למידע על פינוי שטח דיסק, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'שטח דיסק, פינוי'. @@ 1 @@@ 1
2699 החיבור לשרת OLE היה lost, או שרת OLE נתקל בשגיאה בזמן השימוש בה. @ Restarאל שרת OLE ולאחר מכן נסה את הפעולה שוב. @@ 1 @@@ 1
2700 Microsoft Access לא יכול למצוא שרת OLE או lib-link דינמיrary (DLL) נדרש לפעולת OLE. @ שרת ה- OLE או ה- DLL עשויים שלא להיות רשומים. @ כדי לרשום את שרת ה- OLE או ה- DLL, התקן אותו מחדש. @ 1 @@@ 1
2701 שרת ה- OLE עבור אובייקט ה- OLE שניסית ליצור כבר פתוח. @ עבור לחלון שרת ה- OLE וסגור אותו. לאחר מכן נסה ליצור או לערוך את אובייקט OLE שוב. @@ 1 @@@ 1
2702 ה האובייקט אינו רשום. @ האובייקט עשוי להתקשר ליישום שאינו מותקן. @ כדי לרשום את היישום, התקן אותו מחדש. @ 1 @@@ 1
2703 Microsoft Access לא יכול לקרוא את האובייקט | 1 מכיוון שהתקשורת הופסקה. @ אם יישום שרת ה- OLE ממוקם בשרת רשת, וודא שהמחשב שלך מחובר אליו. @@ 1 @@@ 1
2704 ה לאובייקט שניסית לערוך אין מידע הניתן לתצוגה. @@@ 2 @ 1 @ 9360 @ 1
2707 Microsoft Access אינו יכול לפתוח את הקובץ המכיל את אובייקט OLE. @ * ייתכן שציינת שם קובץ לא חוקי או יחידת נתונים לא חוקית (כגון טווח תאים מגליון עבודה) בתוך הקובץ עבור אובייקט OLE.
* ייתכן שהקובץ שציינת לא יהיה זמין מכיוון שהוא נעול על ידי משתמש אחר או שאין לך הרשאה להשתמש בו. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* וודא שהקובץ זמין ושימוש בשם הקובץ הנכון.
* בדוק בתיעוד של שרת ה- OLE מידע אודות התחביר לשימוש בעת ציון נתוני אובייקט OLE. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2711 הארגומנט של שם הקובץ בפונקציה GetObject בהליך Visual Basic שהפעלת אינו חוקי. @ * יתכן שלא הזנת את שם הקובץ, או ייתכן שאיית שגיאה.
* ייתכן שיחידת הנתונים (כגון טווח תאים מגליון עבודה) אינה חוקית. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* ודא שהקובץ מותקן במחשב שלך ושימוש בשם הקובץ הנכון.
* בדוק בתיעוד של שרת ה- OLE מידע אודות התחביר לשימוש בעת ציון נתוני אובייקט OLE. @ 1 @ 3 @ 1010959 @ 1
2713 בעיה התרחשה כאשר Microsoft Access ניסתה לגשת לאובייקט | 1. @ * ייתכן שציינת שם קובץ לא חוקי או יחידת נתונים לא חוקית (כגון טווח תאים מגליון עבודה) בתוך הקובץ עבור אובייקט OLE.
* ייתכן שהקובץ שציינת לא יהיה זמין מכיוון שהוא נעול על ידי משתמש אחר או שאין לך הרשאה להשתמש בו. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* וודא שהקובץ מותקן במחשב שלך ושימוש בשם הקובץ הנכון.
* בדוק בתיעוד של שרת ה- OLE מידע אודות התחביר לשימוש בעת ציון נתוני אובייקט OLE. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2714 ה אובייקט אינו תומך בפעלים שניתן לבצע באובייקט OLE, כגון הפעלה או עריכה. @ עיין בתיעוד של שרת ה- OLE למידע על הפעלים שאובייקט OLE תומך בו, או השתמש במאפיין ObjectVerbs או במאפיין ObjectVerbsCount כדי למצוא את הפעלים נתמך על ידי אובייקט OLE. @@ 1 @ 1 @ 6970 @ 1
2715 אינדקס הפעולה או מאפיין הפועל עבור | האובייקט אינו חוקי. @ ההגדרה שהזנת עשויה להיות מספר שלילי או גדולה מדי. @@ 1 @ 1 @ 6967 @ 1
2717 ה לאובייקט אין מידע שניתן להציג. @ ניסית לבצע פעולה במסגרת של אובייקט מאוגד או לא מאוגד המכיל אובייקט OLE, אך אובייקט OLE ריק. @ לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המסגרת, לחץ על הוסף אובייקט ואז השתמש תיבת דו-שיח כדי לאתר או להוסיף או לקשר לאובייקט מקובץ שאינו ריק. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2719 אירעה בעיה בגישה לאובייקט | 1. @ * ייתכן ששרת OLE אינו זמין מכיוון שהוא נמצא בשרת רשת ואתה lost החיבור. נסה ליצור מחדש את החיבור.
* אובייקט OLE עשוי להיות מאוחסן בקובץ מקושר, אך הקובץ אינו זמין. הפעל את שרת ה- OLE מחוץ ל- Microsoft Access, ואז פתח את הקובץ המכיל את אובייקט OLE כדי לוודא שהוא עדיין קיים וניתן לגשת אליו. @@ 1 @@@ 1
2723 ה אובייקט אינו תומך בניסיון הפעולה. @ אובייקט OLE הוחלף לתמונה, או שהקישור לאובייקט נשבר. @ אם ברצונך לבצע את הפעולה, מחק את אובייקט OLE ואז הטמע אותו או הקשר אותו שוב. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2724 Lib או קישור דינמי אחד או יותרrarהדרושות לשימוש באובייקטים של OLE היא גרסה שגויה. @ הפעל את ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Access. אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההגדרות המותאמות אישית שלך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Access Microsoft.
למידע על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @@ 1 @@ 185309 @ 1
2725 שרת ה- OLE אינו רשום. @ כדי לרשום את שרת ה- OLE, התקן אותו מחדש. @@ 1 @@@ 1
2726 Microsoft Access אינו יכול לבצע את פעולת ה- OLE מכיוון שלא הצליחה לקרוא את הרישום של Windows שבו רשום שרת ה- OLE. @ התקן מחדש את שרת ה- OLE ולאחר מכן נסה את הפעולה שוב. אם הבעיות נמשכות, התקן מחדש את Microsoft Windows ואת היישומים האחרים במחשב שלך.
אם תתקין מחדש את Microsoft Access, ייתכן שתרצה לגבות תחילה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Microsoft Access כדי לשמור על הגדרות מותאמות אישית. למידע על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'.
למידע על הרישום של Windows, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'registry'. @@ 1 @@@ 1
2727 Microsoft Access אינו יכול לבצע את פעולת ה- OLE מכיוון שהיא לא הצליחה לכתוב לרישום Windows שבו רשום שרת ה- OLE. @ התקן מחדש את שרת ה- OLE ולאחר מכן נסה את הפעולה שוב. אם הבעיות נמשכות, התקן מחדש את Microsoft Windows ואת היישומים האחרים במחשב שלך.
אם תתקין מחדש את Microsoft Access, ייתכן שתרצה לגבות תחילה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Microsoft Access כדי לשמור על הגדרות מותאמות אישית. למידע על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'.
למידע על הרישום של Windows, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'registry'. @@ 1 @@@ 1
2729 אובייקט OLE שניסית לערוך תפוס. @ נסה שוב מאוחר יותר. @@ 1 @@@ 1
2730 הייתה תקשורת עם שרת OLE. @ נסה שוב מאוחר יותר. אם עדיין אינך מצליח לגשת לאובייקט, נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* פנו את זיכרון המערכת. למידע על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'.
* התקן מחדש את שרת ה- OLE כדי לוודא שהוא רשום.
* עיין בתיעוד של שרת ה- OLE למידע על התחביר לשימוש בעת ציון נתוני אובייקט OLE. @@ 1 @@@ 1
2731 אירעה שגיאה בגישה לשרת OLE. @ ייתכן ששרת OLE אינו רשום. @ כדי לרשום את שרת OLE, התקן אותו מחדש. @ 1 @@@ 1
2732 Microsoft Access אינו יכול לקרוא את האובייקט | 1. @ התקשורת בין Microsoft Access לשרת OLE הופרעה. @ וודא שהמחשב שלך מחובר לשרת הרשת עליו שרת ה- OLE. @ 1 @@@ 1
2733 לא ניתן לגשת לאובייקט OLE שניסית לערוך. @ אין לך הרשאה לשנות את האובייקט, או שמשתמש אחר פתח ונעל את האובייקט. @@ 1 @@@ 1
2734 אינך יכול לשמור את | אובייקט עכשיו. @ שרת OLE מפעיל פעולה, או שמשתמש אחר פתח ונעל את האובייקט. @ נסה לשמור שוב את האובייקט מאוחר יותר. @ 1 @@@ 1
2735 דיסק זה מוגן מפני כתיבה. אינך יכול לשמור את | מתנגד לכך. @@@ 1 @@@ 1
2737 Microsoft Access לא מצליח למצוא את הקובץ המכיל את אובייקט ה- OLE המקושר שניסית לעדכן באמצעות הפקודה OLE / DDE Links. ייתכן שייתכן שאיות שגוי בשם הקובץ, או שהקובץ נמחק או שונה שם. @ אם הקובץ עבר עבר למיקום אחר, השתמש בפקודה OLE / DDE Links כדי לשנות את המקור. או מחק את האובייקט וצור אובייקט מקושר חדש. @ 1 @@@ 1
2738 אין מספיק זיכרון להשלמת הפעולה. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב את הפעולה.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@@ 1
2739 אירעה שגיאה במהלך הפעולה עם אובייקט OLE. @ האובייקט נמצא בשימוש. @@ 1 @@@ 1
2741 נגמר מקום הדיסק במחשב שלך בזמן שמיקרוסופט אקסס שמרה את השינויים שביצעת באובייקט | 1. @ למידע על פינוי שטח דיסק, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'שטח דיסק, פנוי'. @@ 1 @@@ 1
2742 Microsoft Access לא הצליחה ליצור קבצים נוספים. @ ייתכן שהמחשב שלך חסר שטח זיכרון או שטח דיסק. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב את הפעולה.
למידע על פינוי זיכרון או שטח דיסק, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות' או 'שטח דיסק, פינוי'. @ 1 @@@ 1
2743 ה האובייקט מאוחסן בפורמט שאינו תואם לגרסת ה- OLE במחשב שלך. @@@ 1 @@@ 1
2744 Microsoft Access לא יכול למצוא את שרת ה- OLE. @ ההגדרה של המאפיין SourceDoc עשויה להיות לא חוקית, או שהקובץ נמחק, שונה שם או הועבר. @@ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2745 Share.exe או Vshare.386 חסרים במחשב שלך; תמיכת OLE זקוקה לכך שקבצים אלה יפעלו כהלכה. @ הפעל מחדש את Microsoft Access או את Microsoft Office Setup כדי להתקין מחדש את Microsoft Access, את תוכנית השיתוף ו- Vshare.386. @ אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההתאמה האישית שלך, גבה את המידע על קבוצת העבודה של Microsoft Access קוֹבֶץ. ואז שחזר את הקובץ למיקומו המקורי. למידע על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @ 1 @@ 185309 @ 3
2746 אינך יכול לעבור לתצוגת עיצוב מכיוון שהטופס שלך מכיל יותר מדי אובייקטים של OLE. @ סגור יישומים אחרים, סגור את הטופס ואז פתח את הטופס שוב בתצוגת העיצוב. לאחר מכן מחק חלק מאובייקטים OLE או העבר אותם לטופס אחר. @@ 1 @@@ 1
2747 שרת OLE אינו יכול להציג את האובייקט | 1. @ יש בעיה בקובץ המכיל את אובייקט OLE, או שאין מספיק זיכרון. @ פתח את שרת ה- OLE מחוץ ל- Microsoft Access, ואז פתח את אובייקט OLE. קוֹבֶץ.
אם אתה יכול לעשות זאת, ייתכן שהמחשב שלך חסר זיכרון. סגור תוכניות אחרות ולאחר מכן נסה את הפעולה שוב.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @ 1 @@@ 1
2748 פעולת האובייקט אוטומציה אינה זמינה עבור | אובייקט. @ בדוק בתיעוד הרכיב למידע על הפעולות הזמינות עבור אובייקט אוטומציה. @@ 1 @@@ 1
2749 אין מספיק זיכרון להשלמת פעולת האובייקט אוטומציה ב- | אובייקט. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב את הפעולה.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@@ 1
2750 המבצע על | האובייקט נכשל. @ ייתכן ששרת OLE אינו רשום. @ כדי לרשום את שרת OLE, התקן אותו מחדש. @ 1 @@@ 1
2751 פעולת היציאה או העדכון נכשלה. @ לחצת על מקש ESC (או על מקש אחר ששימש בשרת OLE כדי להפסיק פעולה) בזמן ש- Microsoft Access שמרה את השינויים שביצעת באובייקט OLE בצורה או בדוח. @ נסה לצאת או עדכן שוב. @ 1 @@@ 1
2753 אירעה בעיה בזמן ש- Microsoft Access התקשר עם שרת OLE או עם בקרת ActiveX. @ סגור את שרת ה- OLE ושובtart זה מחוץ ל- Microsoft Access. לאחר מכן נסה את הפעולה המקורית שוב ב- Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
2754 אירעה בעיה בזמן ש- Microsoft Access התקשר עם שרת OLE. @ נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* וודא שאתה מחובר לשרת הרשת שבו נמצא יישום שרת ה- OLE.
* סגור את שרת ה- OLE ומילויtart זה מחוץ ל- Microsoft Access. לאחר מכן נסה שוב את הפעולה המקורית מתוך Microsoft Access.
* התקן מחדש את שרת ה- OLE כדי לוודא שהוא רשום. @@ 1 @@@ 1
2755 הייתה בעיה בהפניה למאפיין או לשיטה של ​​האובייקט. @ ניסית להריץ הליך Visual Basic המפנה למאפיין או לשיטת אובייקט. @ נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* וודא שהרכיב רשום כהלכה.
* וודא שהמחשב שלך מחובר לשרת הרשת שבו נמצא הרכיב.
* סגור את הרכיב ומילויtart זה מחוץ ל- Microsoft Access. ואז נסה להפעיל את ההליך ב- Microsoft Access. @ 1 @@@ 1
2756 בעיה התרחשה כאשר Microsoft Access ניסה לגשת לאובייקט OLE. @ סגור את הטופס או הדוח של Microsoft Access המציג את אובייקט OLE וסגור את שרת ה- OLE. ואז פתח מחדש את הטופס או דווח כדי לראות אם הוא יכול להציג את אובייקט OLE. @@ 1 @@@ 1
2757 הייתה בעיה בגישה למאפיין או לשיטה של ​​אובייקט OLE. @ נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* ודא כי שרת ה- OLE רשום כהלכה על ידי התקנתו מחדש.
* וודא שהמחשב שלך מחובר לשרת שעליו שוכן יישום שרת ה- OLE.
* סגור את שרת ה- OLE ומילויtart זה מחוץ ל- Microsoft Access. לאחר מכן נסה את הפעולה המקורית שוב מתוך Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
2759 השיטה שניסית להפעיל על אובייקט נכשלה. @ * יתכן שציינת יותר מדי או מעט מדי ארגומנטים עבור מאפיין או שיטה של ​​אובייקט. עיין בתיעוד של הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה.
* יתכן שלא יהיה מספיק זיכרון להפעלת ההליך. סגור תוכניות לא נחוצות ונסה להפעיל את ההליך שוב.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@@ 1
2760 אירעה שגיאה במהלך הפניה לאובייקט. @ ניסית להפעיל הליך Visual Basic המתייחס בצורה לא נכונה למאפיין או לשיטה של ​​אובייקט. @@ 1 @@@ 1
2761 הייתה בעיה בהפניה למאפיין או לשיטה של ​​אובייקט. @ עיין בתיעוד הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @@ 1 @@@ 1
2762 | החזיר שגיאה בעת הפניה למאפיין של אובייקט. @ עיין בתיעוד הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @@ 1 @@@ 1
2763 | 1 החזיר את השגיאה: | 2. @ בדוק בתיעוד הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @@ 1 @@@ 1
2764 לא ניתן להגדיר את המאפיין או השיטה של ​​האובייקט. @ ניסית להפעיל הליך Visual Basic כדי להגדיר מאפיין או להחיל שיטה על אובייקט. עם זאת, המאפיין או השיטה אינם תומכים בארגומנטים בשם. @ בדוק בתיעוד הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @ 1 @@@ 1
2765 Visual Basic אינו יכול להמיר את סוג הנתונים של אחד מהארגומנטים שהזנת. @ ניסית להריץ הליך Visual Basic שמבצע שיטה או מגדיר מאפיין של אובייקט. @ עיין בתיעוד הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות. הוא זמין לפעולות אוטומציה. @ 1 @@@ 1
2766 האובייקט אינו מכיל את אובייקט האוטומציה'|.'@ ניסית להריץ הליך Visual Basic כדי להגדיר מאפיין או שיטה לאובייקט. עם זאת, הרכיב אינו הופך את המאפיין או השיטה לזמינים עבור פעולות אוטומציה. @ עיין בתיעוד של הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @ 1 @@@ 1
2767 האובייקט אינו תומך באנגלית אמריקאית; הוא פותח בשפה אחרת. @ השתמש בגרסת האובייקט שפותחה ב- Visual Basic שתומכת בשפה בה אתה משתמש. @@ 1 @@@ 1
2768 המספר בו השתמשת להפניית אלמנט במערך נמצא מחוץ לתחום המערך. @ לדוגמא, המערך הוא בין 0 ל -10, והזנת -1 או 11. @ עיין בתיעוד הרכיב למידע על מאפיינים ושיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @ 1 @@@ 1
2769 מאפיין של אובייקט האוטומציה דורש או מחזיר סוג נתונים שאינו נתמך על ידי Visual Basic. @ ניסית להפעיל הליך Visual Basic המפנה למאפיין של אובייקט אוטומציה. עם זאת, ערך הנכס אינו נתמך על ידי Visual Basic. @ עיין בתיעוד הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @ 1 @@@ 1
2770 האובייקט אליו התייחסת בהליך Visual Basic כאובייקט OLE אינו אובייקט OLE. @@@ 1 @@@ 1
2771 מסגרת האובייקט המאוגדת או הלא מאוגדת שניסית לערוך אינה מכילה אובייקט OLE. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המסגרת, לחץ על הוסף אובייקט ואז השתמש בתיבת הדו-שיח כדי לאתר או להוסיף או לקשר לאובייקט מקובץ שאינו ריק. @@ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2774 הרכיב אינו תומך באוטומציה. @ ניסית להפעיל הליך Visual Basic המפנה לאובייקט אוטומציה. @ עיין בתיעוד הרכיב למידע האם הוא תומך באוטומציה. @ 1 @@@ 1
2775 ציינת יותר מדי ארגומנטים בהליך Visual Basic, או שאין מספיק זיכרון להפעלת ההליך. @ ציין פחות ארגומנטים, או סגור תוכניות לא נחוצות, ואז נסה להפעיל את ההליך שוב.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@@ 1
2777 ארגומנט הכיתה בפונקציה CreateObject בהליך Visual Basic שאתה מנסה להפעיל אינו חוקי. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* ודא שהקובץ מותקן במחשב שלך ושימוש בשם הקובץ הנכון.
* בדוק בתיעוד של שרת ה- OLE מידע אודות התחביר לשימוש בעת ציון נתוני אובייקט OLE. @@ 1 @ 3 @ 1010851 @ 1
2778 Microsoft Access ניסתה ליצור קישור OLE, אך לא היה שום מסמך מקור לאובייקט זה. @@@ 1 @@@ 1
2782 עליך לציין מאפיין או שיטה עבור האובייקט. @ ניסית להריץ הליך Visual Basic המפנה ומגדיר מאפיין או שיטה עבור האובייקט. @ הזן מאפיין או שיטה עבור האובייקט. @ 1 @ 1 @ 6968 @ 1
2783 הזנת הגדרה לא חוקית עבור מאפיין הפעולה. @ השתמש באחד מהקבועים הפנימיים של Microsoft Access עבור מאפיין הפעולה.
לרשימת הגדרות חוקיות בהן תוכלו להשתמש במאפיין הפעולה, לחצו על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 6967 @ 1
2784 הנתיב שהזנת עבור הגדרת המאפיין SourceDoc עבור אובייקט OLE מקושר ארוך מדי. @ העבר את הקובץ למיקום עם נתיב קצר יותר. @@ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2785 שרת ה- OLE לא הצליח לפתוח את האובייקט. @ * יתכן שלא ניתן להתקין את שרת ה- OLE.
* יתכן וציינת הגדרה לא חוקית עבור המאפיין SourceDoc או SourceItem בגיליון מאפיינים, מאקרו או הליך Visual Basic. @ כדי לראות את ההגדרות החוקיות עבור אחד מהמאפיינים הללו, חפש את נושא המאפיין באינדקס העזרה. @ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2786 שרת OLE אינו תומך בקישור. @ ניסית להריץ הליך Visual Basic באמצעות מאפיין Action. עם זאת, מסרת מידע לא מספיק בכדי ליצור קישור. @@ 1 @@@ 1
2788 ה אובייקט אינו אובייקט מקושר. @ המאפיין שניסית להגדיר ב- Visual Basic חל רק על אובייקטים מקושרים. @@ 1 @@@ 1
2790 אינך יכול להטמיע אובייקט OLE במסגרת אובייקט מאוגדת או לא מאוגדת אם המאפיין OLETypeAllowed עבור מסגרת האובייקט המאוגד או הלא מאוגד מוגדר כ- Linked. @ הכנס אובייקט מקושר, או הגדר את המאפיין OLETypeAllowed ל- Embedded או או, ואז הטמע האובייקט. @@ 1 @ 1 @ 6439 @ 1
2791 Microsoft Access אינו יכול לקשר את אובייקט OLE או את מסגרת האובייקט המאוגד או הלא מאוגד. @ המאפיין OLETypeAllowed עבור מסגרת האובייקט המאוגדת או הלא מאוגדרת מוגדר כ- Embedded. @ Embed את האובייקט, או הגדר את המאפיין OLETypeAllowed ל- Linked או Either, ואז קשר את האובייקט. @ 1 @ 1 @ 6439 @ 1
2792 אינך יכול לשמור אובייקט OLE נעול. @@@ 1 @@@ 1
2793 Microsoft Access אינו יכול לבצע את הפעולה שצוינה במאפיין הפעולה של ההליך Visual Basic שאתה מנסה להריץ. @ ייתכן שמסגרת האובייקט תהיה נעולה או מושבתת. @ הגדר את המאפיין הנעול כלא ולא את המאפיין מופעל כן. 1 @@@ 1
2794 פקד ה- ActiveX שניסית להכניס אינו רשום. @ למידע על רישום פקד ActiveX לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 12639 @ 1
2797 אובייקט OLE זה נוצר בגרסה קודמת של OLE כך שלא ניתן להציגו כסמל. @ לקבלת אפקט הדומה להצגת אובייקט כסמל, הוסף שלט תמונה לטופס שלך והוסף את הסמל ליישום לבקרת התמונה. לאחר מכן הגדר את המאפיין OnDblClick של בקרת התמונה להליך Visual Basic הפותח את האובייקט OLE. @@ 1 @@@ 1
2798 אינך יכול להשתמש במאפיין Action למחיקת אובייקט OLE מאוגד מהטבלה או השאילתה הבסיסית. @ ניסית להפעיל הליך Visual Basic שמוחק את האובייקט במסגרת אובייקט מאוגד על ידי הגדרת מאפיין Action ל- acOLEDelete. @ מחק את התנגדו בדרך אחרת, כמו למשל בשיטת DAO Delete ב- Visual Basic. @ 1 @ 1 @ 13790 @ 1
2799 לא ניתן להפעיל את אובייקט ה- OLE עם קבלת המיקוד. @ אם בחרת אובייקט OLE או תרשים, והמאפיין AutoActivate עבור הפקד הזה מוגדר ל- GetFocus, יש להפעיל את האובייקט OLE או התרשים באופן אוטומטי כאשר הוא מקבל את המיקוד . עם זאת, רכיב ה- ActiveX אינו תומך בפעולה זו. @ עיין בתיעוד הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @ 1 @@@ 1
2800 אובייקט זה נעול. כל שינוי שתבצע יימחק לאחר סגירת הטופס. @ לחץ על הכרטיסיה קובץ, הצבע על שמור בשם ושמור את האובייקט תחת שם אחר. @@ 1 @@@ 0
2801 אובייקט OLE לא נטען מכיוון שלא בוצע אתחול לפקד ActiveX הלא מאוגד. @@@ 1 @ 1 @ 9015 @ 1
2802 אינך יכול להכניס פקד ActiveX במסגרת אובייקט מאוגדת או לא מאוגדת. @ פקדי ActiveX כלולים אוטומטית במסגרות הבקרה של ActiveX. @@ 1 @@@ 1
2803 אין לך את הרישיון הנדרש לשימוש בפקד ActiveX זה. @ ניסית לפתוח טופס המכיל אובייקט OLE או פקד ActiveX או שניסית ליצור פקד ActiveX. @ לקבלת הרישיון המתאים, פנה לחברה המספקת אובייקט OLE מורשה או בקרת ActiveX. @ 1 @@@ 1
2804 אינך יכול ליצור פקד ActiveX במסגרת אובייקט לא מאוגדת. @ פקדי ActiveX כלולים אוטומטית במסגרות הבקרה של ActiveX. @@ 1 @ 1 @ 11711 @ 1
2805 אירעה שגיאה בטעינת פקד ActiveX באחד הטפסים או הדוחות שלך. @ ודא שכל הפקדים שבהם אתה משתמש רשומים כהלכה. למידע על רישום פקד ActiveX לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 1 @ 12639 @ 1
2806 Microsoft Access אינו תומך בבקרת ActiveX זו. @@@ 1 @@@ 1
2807 אינך יכול להדביק אובייקט זה כסוג שציינת. @ בחר סוג אובייקט אחר. @@ 1 @@@ 1
2808 Microsoft Access אינו יכול למצוא את lib liblink קישור דינמי פעילrary (DLL) OleAcc. @ הפעל מחדש את תוכנית ההתקנה של Microsoft Access. @@ 1 @@@ 3
2811 Microsoft Access אינו מסוגל ליצור את דף הגישה לנתונים.
2812 | @ הנתיב שצוין לא היה חוקי, או יכול להיות ארוך מדי. @ אנא בדוק את הנתיב וודא שהוא נכון. @ 1 @@@ 1
2813 | @ לא ניתן היה לפתוח את הקובץ. כרגע הוא נמצא בשימוש. @@ 1 @@@ 1
2814 | @ לא ניתן לשמור את הקובץ. @@ 1 @@@ 1
2815 | @ לא ניתן לשמור את הקובץ במיקום חלופי. @@ 1 @@@ 1
2816 | @ לא ניתן לסגור את הקובץ. @@ 1 @@@ 1
2817 Microsoft Access אינו יכול לשמור (או לשלוח) את דף הגישה לנתונים.
2818 Microsoft Access לא מצליחה לאחזר את הקובץ: | 1. @ או שהקובץ אינו זמין, או שאין לך מספיק מקום בדיסק כדי להעתיק את הקובץ. @@ 1 @@@
2819 Microsoft Access לא מצליח לפתוח את דף הגישה לנתונים.
2820 Microsoft Access אינו יכול לשנות את BASE HREF עבור המסמך שלך.
2821 קובץ בשימוש
2822 Microsoft Access נתקל בשגיאה לא צפויה בזמן שניסה להתאושש משמירה נכשלה (או שליחה). @ ייתכן שדף הגישה לנתונים שלך אינו במצב שמיש. נסה לשמור במקום אחר. @@ 1 @@@
2823 שם דף הגישה לנתוני Microsoft Access '| 1' מאוית שגוי או מתייחס לדף שאינו קיים. @ אם שם הדף הלא חוקי נמצא במאקרו, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו ואת הארגומנטים של המאקרו לאחר אתה לוחץ על אישור. פתח את חלון המאקרו והזן את שם הדף הנכון. @@ 1 @@@ 1
2824 | @ אין לך הרשאות קובץ נאותות. @@ 1 @@@ 1
2825 | @ הקובץ לא קיים, או שאין לך גישה לקריאה לקובץ. @@ 1 @@@ 1
2827 | @ שגיאת קריאה של קובץ. @@ 1 @@@ 1
2828 | @ שגיאת כתיבת קבצים. @ הדיסק עשוי להיות מלא. @ 1 @@@ 1
2832 | @ בדוק הרשאות קבצים ומחק אותם ממיקומם במערכת הקבצים של המחשב שלך. @@ 1 @@@ 1
2833 | @ אירעה שגיאה בלתי צפויה. @@ 1 @@@ 1
2835 | @ ניסיון ליצור קובץ זה נכשל. @ אנא בחר מיקום אחר ונסה שוב את הפעולה. @ 1 @@@ 1
2837 | @ לא היה מספיק זיכרון. @ אנא סגור יישומים אחרים ונסה שוב את הפעולה. @ 1 @@@ 1
2838 Microsoft Access אינו יכול להציג תצוגה מקדימה של הנושא שנבחר.
2839 | @ ניסיון ליצור קצבrarהקובץ y נכשל. @ אנא אשר שיש לך שטח דיסק מספיק בכונן המערכת שלך ונסה שוב את הפעולה. @ 1 @@@ 1
2840 | @ לא ניתן לקרוא את רשימת הקבצים התומכים מדף הגישה לנתונים. @@ 1 @@@ 1
2842 Microsoft Access נתקל בשגיאה לאחר שמירת (או שליחה) של דף הגישה לנתונים שלך.
2845 Microsoft Access אינו מצליח לפתוח את דף הגישה לנתונים ממעטפת הדואר.
2846 | @ היעד השמור מלא. @ אנא פנה מקום ביעד או שמור במיקום אחר. @ 1 @@@ 1
2847 | @ לא ניתן ליצור תיקיה עבור הקבצים התומכים. @ יתכן שלא יהיו לך הרשאות מתאימות ביעד השמירה. @ 1 @@@ 1
2848 | @ אורך הנתיב המרבי חרג. @ אנא ציין שם קובץ קצר יותר, או השתמש בתיקיה שקרובה יותר לשורש. @ 1 @@@ 1
2849 | @ יש יותר מדי קבצים תומכים במסמך שלך. @ הסר כמה קבצים תומכים מהמסמך שלך, ונסה שוב. @ 1 @@@ 1
2850 | @ אין לך הרשאת כתיבה ביעד השמירה. @@ 1 @@@ 1
2851 | @ אתה שומר בשרת שאינו תומך בשמות קבצים ארוכים ואין לך הרשאה ליצור תיקיה. @ עליך להיות בעל הרשאה ליצור תיקיה ביעד השמירה כדי להשלים פעולה זו. @ 1 @@@ 1
2854 Microsoft Access לא הצליחה לנתח את מאפייני המסמך עבור דף גישה לנתונים זה. @ הם עשויים להיות פגומים. @@ 1 @@@ 1
2855 Microsoft Access לא יכול היה למחוק קובץ אחד או יותר שקשורים לדף.
2859 גישה לא הצליחה לטעון את מעטפת הדואר האלקטרוני. זה יכול להיגרם בגלל בעיית חיבור רשת או בעיה בהתקנת Office שלך. @@@ 1 @@@ 1
2860 אינך יכול להוסיף שדה מאוגד לכיתוב או לקטע ניווט רשומות.
2861 Microsoft Access אינו יכול להציג תצוגה מקדימה של דף האינטרנט שנבחר.
2862 | @ Access לא יכול לפתוח את סוג הקובץ שצוין משרת אינטרנט. @ ייתכן שבחרת את הקובץ השגוי. @ 1 @@@ 1
2863 | @ לא ניתן ליצור או לטעון קובץ בגלל בעיות הרשאות גישה או גישה. @@ 1 @@@ 1
2864 | @ קובץ זה (או קובץ תומך) כבר נמצא בשימוש, או שמא מוגדרת המאפיין לקריאה בלבד. @@ 1 @@@ 1
2865 | @ הדיסק מוגן מפני כתיבה. @@ 1 @@@ 1
2866 | @ כישלון שחיתות נתונים לא צפוי. @@ 1 @@@ 1
2867 | @ כישלון / פלט של נתונים לא צפויים. @@ 1 @@@ 1
2868 | @ אינך יכול לשמור דף גישה זה לנתונים מעצמו מכיוון שהוא לקריאה בלבד. @ אנא בחר קובץ אחר לשמירה. @ 1 @@@ 1
2869 | @ הקובץ לא קיים. @ אין לך הרשאה מספקת לשנות את קישור דף הגישה לנתונים כדי להצביע על קובץ חוקי. אנא פנה למנהל מסד הנתונים. @ 1 @@@ 1
2870 Microsoft Access נתקל בשגיאה בסנכרון ה- HTML מעורך הסקריפטים של Microsoft. @ בדוק אם קיימים שגיאות תחביר ב- HTML ונסה שוב. @@ 1 @@@ 1
2871 Microsoft Access אינה מצליחה ליצור דף גישה לנתונים באמצעות דף הקוד שנבחר באפשרויות האינטרנט. @ ייתכן שלא ניתן להתקין את דף הקוד במערכת שלך. @ אנא התקן את דף הקוד או בחר דף אחר באפשרויות האינטרנט. @ 1 @@@ 1
2873 | @ שם הקובץ שצוין הוא שם קובץ ארוך, אך אפשרות האינטרנט 'השתמש בשמות קבצים ארוכים' מושבתת. @ אנא ציין שם קובץ שמשתמש בשמונה תווים לכל היותר עבור השם ושלושה תווים עבור סיומת הקובץ. @ 1 @@@ 1
2874 לא ניתן להזיז או להדביק את שדה הקיבוץ '|' לחלק ברמה קבוצתית גבוהה יותר
2875 | @ לא ניתן להשלים את השמירה. @ ייתכן שהכונן או חיבור הרשת שניסית לשמור אליו כבר לא יהיו זמינים. @ 1 @@@ 1
2876 הגדרת הנתונים של דף גישה לנתונים זו נפגמה ולא ניתן לתקן אותה. עליך ליצור מחדש את הדף. השמירה הושבתה.
2877 במסד נתונים של Microsoft Access (.mdb), אינך יכול לקבץ על פקד המאוגד לשדה המכיל סוג נתונים מסוג Memo או OLE. בפרויקט Microsoft Access (.adp), אינך יכול לקבץ על פקד הקשור לשדה בעל סוג הנתונים Imageor Text.
2878 אינך יכול להוסיף שדה מאוגד לכיתוב או לקטע ניווט רשומות.
2879 קטעי ניווט של כיתוב ורשומות לא יכולים להכיל שדות מאוגדים.
2880 לא ניתן לערוך דפים המכילים ערכות מסגרות.
2881 דף אינטרנט זה מכיל מרחבי שמות XML שעלולים להתנגש עם מרחבי שמות Access. עליך לערוך את מקור ה- HTML כדי להבטיח שלכל מרחבי השמות תהיה קידומת ייחודית.
2882 | @ התיקיה שעמוד אינטרנט זה ישמש לארגון קבצים תומכים כבר שמורה לשימוש במיקום הנוכחי. @ בחר שם או מיקום אחר עבור דף אינטרנט זה. @ 1 @@@ 1
2883 נתיב קבצים תומך לדף גישה לנתונים זה שונה מחוץ ל- Access. @ אנא שמור דף זה במיקום אחר וודא שכל הקבצים התומכים נשמרים. @@ 1 @@@ 1
2884 לא מצליח למצוא את מסד הנתונים או כמה אובייקטים של מסד נתונים שאליו עמוד זה מתייחס. עדכן את פרטי החיבור של הדף, או תקן את ההפניות לאובייקטים החסרים של מסד הנתונים.
2885 דף זה משתמש במסד נתונים שאינו נתמך. לא תוכל לבצע שינויים בנתונים עד שתתחבר למסד נתונים נתמך
2886 רכיבים הדרושים לדפי גישה לנתונים אינם מותקנים.
2887 | @ הנתיב שצוין אינו נתיב או כתובת אתר מוחלטת (לא יחסית) חוקית. @ אנא הכנס נתיב חוקי. @ 1 @@@ 1
2888 Microsoft Access מזהה כמה אלמנטים HTML בין הבאנר לבין החלק של דף הגישה לנתונים שלך. שמירת דף זה ב- Access תפגום אותו. סגור את הדף מבלי לשמור אותו ולאחר מכן ערוך את הדף בעורך HTML אחר כדי להסיר אלמנטים אלה.
2889 לא ניתן למחוק את החלק הזה.
2890 אינך יכול לערוך דף זה מכיוון שהוא מכיל מסגרות. @ מעצב עמוד הגישה לנתונים אינו יכול לערוך דפים עם מסגרות. @@ 1 @@@ 1
2892 אינך יכול להעביר את פקד המסנן הקבוצתי למקטע אחר. מחק את פקד המסנן הקבוצתי מהקטע הנוכחי וצור אותו בקטע אחר.
2893 לא ניתן ליצור קישור לדף גישה לנתונים זה מכיוון שלא ניתן לנעול את מסד הנתונים באופן בלעדי. @ כדי ליצור את הקישור מאוחר יותר, פתח את הדף על ידי בחירה באפשרות 'ערוך דף אינטרנט שכבר קיים', ואז שמור. @@ 1 @@@ 1
2894 לא ניתן היה לעדכן את הקישור לדף הגישה לנתונים שצוין מכיוון שלא ניתן לנעול את מסד הנתונים באופן בלעדי. @ לעדכון הקישור, פתח דף זה שוב כאשר אתה האדם היחיד שמשתמש במסד הנתונים. @@ 1 @@@ 1
2895 דף זה תוכנן עם גרסה של רכיבי האינטרנט של Microsoft Office שאינה מותקנת כעת במחשב זה. אם לא התבקשת להתקין רכיבים אלה בעמוד זה, אנא פנה למחבר הדף לקבלת מיקום ההתקנה.
2896 הפעולה תקפה רק בדף גישה לנתונים שנפתח בתצוגת העיצוב. @ אנא העבירו את הדף לתצוגת עיצוב ונסו את הפעולה שוב. @@ 1 @@@ 1
2897 פתחת דף ששונה לאחרונה באמצעות Access 2000. כדי שתוכל לערוך את הדף, עליך לשמור אותו באמצעות גרסה עדכנית יותר של רכיבי האינטרנט של Microsoft Office.
האם אתה רוצה ש- Access ימיר דף זה על ידי שמירתו באמצעות גרסה עדכנית יותר של רכיבי האינטרנט של Microsoft Office?
2898 Microsoft Access יצרה עותק גיבוי של העמוד המקורי שלך. ניתן להשתמש בדף זה אם ברצונך לחזור לרכיבי האינטרנט של Office 2000.

שם דף הגיבוי הוא: '| 1'

2899 Microsoft Access לא הצליח ליצור עותק גיבוי של הדף המקורי שלך. לא ניתן לפתוח דף זה.
2900 Microsoft Access לא הצליח לשדרג את רכיבי האינטרנט של Office בדף שלך. לא ניתן לפתוח דף זה.
2901 שגיאה בטעינת פקד ActiveX '| 1' בטופס או בדוח '| 2'.
2902 גישה אינה מצליחה לשמור את | אובייקט מכיוון שהוא אינו תומך בהתמדה, או יתכן שנגמר מקום הדיסק במחשב שלך.
2903 האם ברצונך להגדיר תיקיה זו כמיקום ברירת המחדל עבור דפי גישה לנתונים? @ | @@ 19 @@@ 1
2904 עליך להתאים כל שדה משמאל לשדה מימין. @@@ 1 @@@ 1
2905 עליך לבחור שדה קישור לכל פרמטר. @@@ 1 @@@ 1
2906 '|' לא מכיל שדות שיכולים להשתתף בקשר. @ התוכן של המאפיין RecordSource עשוי להיות לא חוקי, או שה- RecordSource עשוי להכיל רק שדות שאינם מקובלים לשימוש בהצטרפות. @ תקן את המאפיין RecordSource עבור טופס זה או דווח ונסה פעולת השטח שלך שוב. @ 1 @@@ 1
2907 האם ברצונך לחזור אל '|' שנשמר? @@@ 19 @@@ 1
2908 מזהה הבקרה '|' כבר בשימוש. ציין מזהה אחר לבקרה.
2909 קשר זה אינו תקף מכיוון שהשדות בטבלה הראשונה אינם תואמים את השדות בטבלה השנייה. @ לתיקון הקשר, בחר לפחות שדה אחד מכל טבלה. @@ 1 @@@ 1
2910 קובץ חיבור זה מתייחס לספק שאינו נתמך על ידי דפי גישה לנתונים. @ אנא בחר קובץ חיבור אחר. @@ 1 @@@ 1
2911 אינך יכול לשנות את נתיב דף הגישה לנתונים בזמן שהוא נפתח. @ אנא סגור את הדף ונסה שוב. @@ 1 @@@ 1
2912 אם אתה יוצר דף גישה לנתונים בגירסה זו של Access, אינך יכול לפתוח אותו בתצוגת Design ב- Access 2000. @ אם התקנת את רכיבי האינטרנט של Microsoft Office XP, עם זאת, תוכל לפתוח דף זה בתצוגת עמוד ב- Access 2000. @ & אל תציג אזהרה זו שוב @ 3 @@@ 1
2913 לא ניתן לשמור בכתובת URL עם סימניה. @ אנא ציין נתיב חוקי. @@ 1 @@@ 1
2914 Microsoft Access לא הצליחה לקשר לקובץ חיבור. @ מחרוזת חיבור תוטמע בדף. @@ 1 @@@ 1
2915 Microsoft Access אינו מצליח להתחבר למקור הנתונים שצוין במחרוזת החיבור של דף זה. ייתכן שהשרת לא קיים ברשת, או שיש שגיאה במידע מחרוזת החיבור עבור דף זה. @@ 1 @@@ 1
2916 אינך יכול לערוך דפי HTML שנוצרו באמצעות PowerPoint ב- Microsoft Access.
2917 ערך צבע HTML לא חוקי.
2918 לא ניתן לפתוח או לקרוא את קובץ החיבור הזה. @ או שהקובץ ניזוק או שפורמט הקובץ אינו תקף. @@ 1 @@@ 1
2919 אינך יכול למקם שליטה זו בקטע שציינת.
2920 Microsoft Access אינה מצליחה לטעון את סכימת מסד הנתונים. @ Save הושבתה. @ או לתקן או להתקין מחדש את Microsoft Office. @ 1 @@@ 1
2921 Microsoft Access אינו יכול לפתוח דף זה מכיוון שהוא נוצר באמצעות גרסה חדשה יותר של Access. נסה לפתוח את הדף באמצעות גרסה חדשה יותר של Microsoft Access.
2922 Microsoft Access יצרה עותק גיבוי של הדף המקורי שלך. ניתן להשתמש בדף זה אם ברצונך לחזור לרכיבי האינטרנט של Office XP.

שם דף הגיבוי הוא: '| 1'

2923 אין לך את ההרשאות הנכונות. פנה למנהל השרת.
2924 אינך יכול לדחוס קובץ שנפתח משרת אינטרנט.
2925 אינך יכול להצפין קובץ שנפתח משרת אינטרנט.
2926 בגלל הגדרות האבטחה שלך ומדיניות האבטחה הנוכחית שלך, בקרה זו מושבתת. כדי לשנות את המדיניות שלך ולהפעיל את מסד הנתונים, השתמש בסרגל ההודעות.
3000 שגיאה שמורה (|); אין הודעה לשגיאה זו.
3001 טיעון לא חוקי.
3002 לא יכול היה starמפגש.
3003 לא יכול היה starעסקה; יותר מדי עסקאות שכבר קיננו.
3004 **********
3005 '|' אינו שם מסד נתונים חוקי.
3006 מסד נתונים '|' נעול באופן בלעדי.
3007 לא ניתן לפתוח את librarמסד הנתונים y '|'.
3008 השולחן '|' כבר נפתח באופן בלעדי על ידי משתמש אחר, או שהוא כבר פתוח דרך ממשק המשתמש ולא ניתן לתפעל אותו באופן תכנותי.
3009 ניסית לנעול שולחן '|' בזמן פתיחתו, אך לא ניתן לנעול את השולחן מכיוון שהוא נמצא כעת בשימוש. המתן רגע ואז נסה את הפעולה שוב.
3010 טבלה '|' כבר קיים.
3011 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access לא מצא את האובייקט '|'. ודא שהאובייקט קיים ושאיית נכון את שמו ואת שם הנתיב. אם '|' אינו אובייקט מקומי, בדוק את חיבור הרשת שלך או פנה למנהל השרת.
3012 אובייקט '|' כבר קיים.
3013 לא ניתן היה לשנות את שם קובץ ISAM הניתן להתקנה.
3014 לא ניתן לפתוח טבלאות נוספות.
3015 אינדקס לא נמצא.
3016 שדה לא יתאים לרשומה.
3017 גודל השדה ארוך מדי.
3018 לא ניתן היה למצוא שדה.
3019 הפעולה לא חוקית ללא אינדקס נוכחי.
3020 עדכן או בטל עדכן ללא AddNew או Edit.
3021 אין שיא עדכני.
3022 השינויים שביקשת בטבלה לא צלחו מכיוון שהם ייצרו ערכים כפולים באינדקס, במפתח הראשי או בקשר. שנה את הנתונים בשדה או בשדות שמכילים נתונים כפולים, הסר את האינדקס או הגדר מחדש את האינדקס כדי לאפשר כניסות כפולות ונסה שוב.
3023 AddNew או Edit כבר בשימוש.
3024 לא ניתן למצוא את הקובץ '|'.
3025 לא ניתן לפתוח קבצים נוספים.
3026 אין מספיק מקום בדיסק.
3027 לא ניתן לעדכן. מסד נתונים או אובייקט הוא לקריאה בלבד.
3028 לא יכול starלא את הבקשה שלך. קובץ המידע של קבוצת העבודה חסר או נפתח אך ורק על ידי משתמש אחר.
3029 לא שם חשבון או סיסמה חוקיים.
3030 '|' אינו שם חשבון חוקי.
3031 לא סיסמה חוקית.
3032 לא ניתן לבצע פעולה זו.
3033 אין לך את ההרשאות הדרושות לשימוש ב'| ' לְהִתְנַגֵד. בקש ממנהל המערכת שלך או מי שיצר אובייקט זה לקבוע את ההרשאות המתאימות עבורך.
3034 ניסית לבצע או להחזיר עסקה מבלי להתחיל תחילה בעסקה.
3035 משאבת המערכת חרגה.
3036 מסד הנתונים הגיע לגודל מרבי.
3037 לא ניתן לפתוח טבלאות או שאילתות נוספות.
3038 משאבת המערכת חרגה.
3039 לא ניתן היה ליצור אינדקס; יותר מדי אינדקסים כבר מוגדרים.
3040 שגיאת קלט / פלט בדיסק במהלך הקריאה.
3041 לא ניתן לפתוח מסד נתונים שנוצר עם גרסה קודמת של היישום שלך.
3042 מתוך ידיות קבצים של MS-DOS.
3043 גישתך לרשת הופרעה. להמשך, סגור את מסד הנתונים ואז פתח אותו שוב.
3044 '|' אינו נתיב תקף. וודא ששם הנתיב מאוית כהלכה ושהוא מחובר לשרת עליו הקובץ שוכן.
3045 לא ניתן היה להשתמש ב- '|'; הקובץ כבר בשימוש.
3046 לא ניתן היה לשמור; נעול כעת על ידי משתמש אחר.
3047 השיא גדול מדי.
3048 לא ניתן לפתוח מאגרי מידע נוספים.
3049 לא ניתן לפתוח את מסד הנתונים '|'. יתכן שלא מדובר במסד נתונים שהיישום שלך מזהה, או שהקובץ עלול להיות פגום.
3050 לא ניתן היה לנעול את הקובץ.
3051 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access אינו יכול לפתוח או לכתוב לקובץ '|'. הוא כבר נפתח באופן בלעדי על ידי משתמש אחר, או שאתה זקוק להרשאה כדי להציג ולכתוב את הנתונים שלו.
3052 ספירת נעילת שיתוף הקבצים חרגה. הגדל את ערך הרישום של MaxLocksPerFile.
3053 יותר מדי משימות לקוח.
3054 יותר מדי שדות תזכיר, OLE או היפר-קישור.
3055 לא שם קובץ חוקי.
3056 לא ניתן היה לתקן מסד נתונים זה.
3057 הפעולה אינה נתמכת בטבלאות מקושרות.
3058 אינדקס או מפתח ראשי אינם יכולים להכיל ערך Null.
3059 הפעולה בוטלה על ידי המשתמש.
3060 סוג נתונים שגוי עבור הפרמטר '|'.
3061 מעט מדי פרמטרים. צפוי |.
3062 כינוי פלט כפול '|'.
3063 יעד פלט כפול '|'.
3064 לא ניתן לפתוח שאילתת פעולה '|'.
3065 לא ניתן לבצע שאילתה נבחרת.
3066 על השאילתה לכלול לפחות שדה יעד אחד.
3067 קלט שאילתה חייב להכיל לפחות טבלה או שאילתה אחת.
3068 לא שם כינוי חוקי.
3069 שאילתת הפעולה '|' לא יכול לשמש כמקור שורה.
3070 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access אינו מזהה את '|' כשם שדה או ביטוי חוקי.
3071 ביטוי זה הוקלד באופן שגוי, או שהוא מורכב מכדי להעריך אותו. לדוגמא, ביטוי מספרי עשוי להכיל יותר מדי אלמנטים מסובכים. נסה לפשט את הביטוי על ידי הקצאת חלקים מהביטוי למשתנים.
3072 |
3073 על הפעולה להשתמש בשאילתה הניתנת לעדכון.
3074 לא ניתן לחזור על שם הטבלה '|' בסעיף FROM.
3075 | 1 בביטוי השאילתה '| 2'.
3076 | בביטוי קריטריונים.
3077 | בביטוי.
3078 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access אינו יכול למצוא את טבלת הקלט או את שאילתת '|'. וודא שהוא קיים ושמו מאוית כהלכה.
3079 השדה שצוין '|' יכול להתייחס ליותר מטבלה אחת המפורטת בסעיף FROM בהצהרת ה- SQL שלך.
3080 שולחן הצטרף '|' לא מופיע בסעיף FROM.
3081 לא ניתן להצטרף ליותר משולחן אחד עם אותו שם (|).
3082 הצטרף למבצע '|' מתייחס לשדה שאינו נמצא באחת הטבלאות המצורפות.
3083 לא ניתן להשתמש בשאילתת דוחות פנימית.
3084 לא ניתן להוסיף נתונים עם שאילתת הפעולה.
3085 פונקציה לא מוגדרת '|' בביטוי.
3086 לא ניתן למחוק מהטבלאות שצוינו.
3087 ביטויים רבים מדי בסעיף GROUP BY.
3088 ביטויים רבים מדי בסעיף ORDER BY.
3089 יותר מדי ביטויים בפלט DISTINCT.
3090 לטבלה המתקבלת אסור להכיל יותר משדה מספר אוטומטי אחד.
3091 יש סעיף (|) ללא קיבוץ או צבירה.
3092 לא ניתן להשתמש בסעיף HAVING בהצהרת TRANSFORM.
3093 סעיף ORDER BY (|) מתנגש עם DISTINCT.
3094 סעיף ORDER BY (|) מתנגש עם סעיף GROUP BY.
3095 לא יכולה להיות פונקציה מצטברת בביטוי (|).
3096 לא יכולה להיות פונקציה מצטברת בסעיף WHERE (|).
3097 לא יכולה להיות פונקציה מצטברת בסעיף ORDER BY (|).
3098 לא יכולה להיות פונקציה מצטברת בסעיף GROUP BY (|).
3099 לא יכולה להיות פונקציה מצטברת בפעולה JOIN (|).
3100 לא ניתן להגדיר שדה '|' במפתח ההצטרפות לנול.
3101 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access לא יכול למצוא רשומה בטבלה '| 2' עם שדות / התאמות מפתח '| 1'.
3102 הפניה מעגלית הנגרמת על ידי '|'.
3103 התייחסות מעגלית הנגרמת על ידי כינוי '|' ברשימת ה- SELECT של הגדרת השאילתה.
3104 לא ניתן לציין כותרת עמודה קבועה '|' בשאילתת הצלבה יותר מפעם אחת.
3105 חסר שם שדה יעד בהצהרת SELECT INTO (|).
3106 חסר שם שדה יעד בהצהרת UPDATE (|).
3107 לא ניתן להוסיף רשומה; אין הכנסת הרשאה ל'| '.
3108 לא ניתן לערוך רשומות; אין הרשאת עדכון ב- '|'.
3109 לא ניתן למחוק רשומות; אין הרשאת מחיקה ב- '|'.
3110 לא יכול היה לקרוא הגדרות; אין הרשאת הגדרות קריאה לטבלה או לשאילתה '|'.
3111 לא ניתן היה ליצור; אין לשנות הרשאת תכנון לטבלה או לשאילתה '|'.
3112 לא ניתן לקרוא רשומות; אין אישור קריאה ב- '|'.
3113 לא ניתן לעדכן את '|'; השדה לא ניתן לעדכון.
3114 לא ניתן לכלול אובייקט תזכיר, OLE או היפר-קישור כשבוחרים ערכים ייחודיים (|).
3115 לא יכול להיות שדות תזכיר, OLE או אובייקט היפר-קישור בארגומנט המצרפי (|).
3116 לא יכול להכיל שדות תזכיר, OLE או היפר-קישור בקריטריונים (|) לפונקציה מצטברת.
3117 לא ניתן למיין באובייקט תזכיר, OLE או היפר-קישור (|).
3118 לא ניתן להצטרף לאובייקט Memo, OLE או Hyperlink (|).
3119 לא ניתן לקבץ באובייקט תזכיר, OLE או היפר-קישור (|).
3120 לא ניתן לקבץ בשדות שנבחרו עם '*' (|).
3121 לא ניתן לקבץ בשדות שנבחרו עם '*'.
3122 שאילתתך אינה כוללת את הביטוי שצוין '|' כחלק מפונקציה מצטברת.
3123 לא ניתן להשתמש ב- '*' בשאילתת הצלבים.
3124 לא ניתן להזין משאילתת דוחות פנימית (|).
3125 '|' אינו שם חוקי. ודא שהוא לא כולל תווים או פיסוק לא חוקיים ושהוא לא ארוך מדי.
3126 סוגריים לא חוקיים של השם '|'.
3127 משפט INSERT INTO מכיל את שם השדה הלא ידוע הבא: '|'. וודא שהקלדת את השם כהלכה, ונסה שוב את הפעולה.
3128 ציין את הטבלה המכילה את הרשומות שברצונך למחוק.
3129 משפט SQL לא חוקי; צפוי 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT' או 'UPDATE'.
3130 שגיאת תחביר בהצהרת DELETE.
3131 שגיאת תחביר בסעיף FROM.
3132 שגיאת תחביר בסעיף GROUP BY.
3133 שגיאת תחביר בסעיף HAVING.
3134 שגיאת תחביר בהצהרת INSERT INTO.
3135 שגיאת תחביר בפעולת JOIN.
3136 סעיף ה- LEVEL כולל מילה או טיעון שמורים שאויו שגוי או חסר, או שהפיסוק אינו נכון.
3137 חסר נקודה-פסיק (;) בסוף משפט SQL.
3138 שגיאת תחביר בסעיף ORDER BY.
3139 שגיאת תחביר בסעיף PARAMETER.
3140 שגיאת תחביר בסעיף PROCEDURE.
3141 משפט SELECT כולל מילה שמורה או שם ארגומנט שגוי או חסר, או שהפיסוק אינו נכון.
3142 תווים שנמצאו לאחר סיום הצהרת SQL.
3143 שגיאת תחביר בהצהרת TRANSFORM.
3144 שגיאת תחביר בהצהרת UPDATE.
3145 שגיאת תחביר בסעיף WHERE.
3146 שיחת ODBC נכשלה.
3151 חיבור ODBC אל '|' נִכשָׁל.
3154 ODBC – לא מצא את ה- DLL '|'.
3155 ODBC – הכנס לשולחן מקושר '|' נִכשָׁל.
3156 ODBC – מחק בטבלה מקושרת '|' נִכשָׁל.
3157 ODBC –עדכון בטבלה מקושרת '|' נִכשָׁל.
3158 לא ניתן היה לשמור את הרשומה; נעול כעת על ידי משתמש אחר.
3159 לא סימניה חוקית.
3160 השולחן אינו פתוח.
3161 לא ניתן היה לפענח את הקובץ.
3162 ניסית להקצות את הערך Null למשתנה שאינו מסוג נתוני Variant.
3163 השדה קטן מכדי לקבל את כמות הנתונים שניסית להוסיף. נסה להכניס או להדביק פחות נתונים.
3164 לא ניתן לעדכן את השדה.
3165 לא ניתן היה לפתוח את קובץ ה- inf.
3166 לא ניתן לאתר את קובץ התזכורת המבוקש של Xbase.
3167 הרשומה נמחקה.
3168 קובץ .inf לא חוקי.
3169 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access לא יכול היה לבצע את הצהרת SQL מכיוון שהיא מכילה שדה בעל סוג נתונים לא חוקי.
3170 לא ניתן למצוא את ISAM הניתן להתקנה.
3171 לא ניתן למצוא את נתיב הרשת או את שם המשתמש.
3172 לא ניתן היה לפתוח את Paradox.net.
3173 לא ניתן לפתוח את הטבלה 'MSysAccounts' בקובץ המידע של קבוצת העבודה.
3174 לא ניתן לפתוח את הטבלה 'MSysGroups' בקובץ המידע של קבוצת העבודה.
3175 התאריך הוא מחוץ לטווח או בפורמט לא חוקי.
3176 לא ניתן היה לפתוח את הקובץ '|'.
3177 לא שם טבלה חוקי.
3179 נתקל בסוף הקובץ הבלתי צפוי.
3180 לא ניתן היה לכתוב לקובץ '|'.
3181 טווח לא חוקי.
3182 פורמט קובץ לא חוקי.
3183 לא ניתן להשלים את השאילתה. או שגודל תוצאת השאילתה גדול מהגודל המרבי של מסד נתונים (2 ג'יגה בייט), או שאין מספיק קצבrary שטח אחסון בדיסק לאחסון תוצאת השאילתה.
3184 לא ניתן היה לבצע שאילתה; לא מצא טבלה מקושרת.
3185 בחר ב- במסד נתונים מרוחק ניסה לייצר יותר מדי שדות.
3186 לא ניתן היה לשמור; נעול כעת על ידי המשתמש '| 2' במכונה '| 1'.
3187 לא יכול היה לקרוא; נעול כעת על ידי המשתמש '| 2' במכונה '| 1'.
3188 לא ניתן היה לעדכן; נעול כעת על ידי הפעלה אחרת במכונה זו.
3189 הטבלה '| 1' נעולה אך ורק על ידי המשתמש '| 3' במכונה '| 2'.
3190 מוגדרים יותר מדי שדות.
3191 לא ניתן להגדיר שדה יותר מפעם אחת.
3192 לא ניתן למצוא את טבלת הפלט '|'.
3193 (לא ידוע)
3194 (לא ידוע)
3195 (ביטוי)
3196 מאגר המידע '|' כבר בשימוש על ידי אדם או תהליך אחר. כאשר מסד הנתונים זמין, נסה את הפעולה שוב.
3197 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access עצר את התהליך מכיוון שאתה ומשתמש אחר מנסים לשנות את אותם נתונים בו זמנית.
3198 לא יכול היה starמפגש. יותר מדי הפעלות כבר פעילות.
3199 לא ניתן היה למצוא הפניה.
3200 לא ניתן למחוק או לשנות את הרשומה מכיוון שהטבלה '|' כולל רשומות קשורות.
3201 אינך יכול להוסיף או לשנות רשומה מכיוון שנדרש רשומה קשורה בטבלה '|'.
3202 לא ניתן היה לשמור; נעול כעת על ידי משתמש אחר.
3203 לא ניתן להשתמש בשאילתות משנה בביטוי (|).
3204 מסד נתונים כבר קיים.
3205 יותר מדי כותרות עמודות צולבות (|).
3206 לא יכול ליצור קשר בין שדה לבין עצמו.
3207 פעולה לא נתמכת על שולחן פרדוקס ללא מפתח ראשי.
3208 הגדרה לא חוקית נמחקה במפתח Xbase של הרישום של Windows.
3209 **********
3210 מחרוזת החיבור ארוכה מדי. מחרוזת החיבור לא יכולה לכלול 255 תווים.
3211 מנוע מסד הנתונים לא הצליח לנעול את הטבלה '|' מכיוון שהוא כבר בשימוש על ידי אדם או תהליך אחר.
3212 לא ניתן היה לנעול את השולחן '| 1'; נמצא כעת בשימוש על ידי המשתמש '| 3' במכונה '| 2'.
3213 הגדרת תאריך לא חוקית במפתח Xbase של הרישום של Windows.
3214 הגדרת סימן לא חוקית במפתח Xbase של הרישום של Windows.
3215 יותר מדי משימות Btrieve.
3216 פרמטר '|' צוין היכן נדרש שם טבלה.
3217 פרמטר '|' צוין היכן נדרש שם מסד נתונים.
3218 לא ניתן היה לעדכן; כרגע נעול.
3219 פעולה לא חוקית.
3220 רצף איסוף שגוי.
3221 הגדרות לא חוקיות במפתח Btrieve של הרישום של Windows.
3222 שאילתה לא יכולה להכיל פרמטר מסד נתונים.
3223 '|' אינו חוקי מכיוון שהוא ארוך מדי, או מכיל תווים לא חוקיים.
3224 לא ניתן לקרוא את מילון הנתונים של Btrieve.
3225 נתקל במבוי נעילה של שיא בעת ביצוע פעולת Btrieve.
3226 שגיאות שנתקלו במהלך השימוש ב- DLL של Btrieve.
3227 הגדרת Century לא חוקית במפתח Xbase של הרישום של Windows.
3228 רצף האיסוף שנבחר אינו נתמך על ידי מערכת ההפעלה.
3229 Btrieve – לא יכול לשנות שדה.
3230 קובץ נעילת פרדוקס לא מעודכן.
3231 שדה ODBC יהיה ארוך מדי; נתונים קטומים.
3232 ODBC - לא הצליח ליצור טבלה.
3234 פג הזמן הקצוב לשאילתות ODBC – מרחוק.
3235 סוג נתוני ODBC אינו נתמך בשרת.
3238 נתוני ODBC מחוץ לטווח.
3239 יותר מדי משתמשים פעילים.
3240 מנוע Btrieve - מנוע Btrieve חסר.
3241 הוצא משאבים מחוץ.
3242 הפניה לא חוקית בהצהרת SELECT.
3243 אף אחד משמות שדות הייבוא ​​אינו תואם לשדות בטבלה המצורפת.
3244 לא ניתן לייבא גיליון אלקטרוני המוגן באמצעות סיסמה.
3245 לא ניתן לנתח שמות שדות מהשורה הראשונה בטבלת הייבוא.
3246 פעולה לא נתמכת בעסקאות.
3247 הגדרת הטבלה המקושרת ל- ODBC השתנתה.
3248 הגדרת NetworkAccess לא חוקית ברישום Windows.
3249 הגדרת PageTimeout לא חוקית ברישום Windows.
3250 לא ניתן היה לבנות מפתח.
3251 פעולה זו אינה נתמכת עבור אובייקט מסוג זה.
3252 לא ניתן לפתוח טופס שהשאילתה הבסיסית שלו מכילה פונקציה המוגדרת על ידי המשתמש המנסה להגדיר או לקבל את המאפיין RecordsetClone של הטופס.
3254 ODBC - לא ניתן לנעול את כל הרשומות.
3256 קובץ האינדקס לא נמצא.
3257 שגיאת תחביר ב- הצהרת אפשרות עם OWNERACCESS.
3258 לא ניתן היה לבצע את משפט ה- SQL מכיוון שהוא מכיל צירופים חיצוניים דו-משמעיים. כדי לאלץ את ביצוע ההצטרפות תחילה, צור שאילתה נפרדת שמבצעת את ההצטרפות הראשונה ואז כלול את השאילתה בהצהרת SQL שלך.
3259 סוג נתוני שדה לא חוקי.
3260 לא ניתן היה לעדכן; נעול כעת על ידי המשתמש '| 2' במכונה '| 1'.
3261 טבלה '|' נעול אך ורק על ידי המשתמש '| 2' במכונה '| 1'.
3262 לא ניתן היה לנעול את השולחן
3263 אובייקט מסד נתונים לא חוקי.
3264 אין שדה מוגדר - אינו יכול להוסיף את TableDef או את Index.
3265 פריט לא נמצא באוסף זה.
3266 לא ניתן להוסיף שדה שהוא כבר חלק מאוסף שדות.
3267 ניתן להגדיר נכס רק כאשר השדה הוא חלק מאוסף השדות של אובייקט Recordset.
3268 לא ניתן להגדיר מאפיין זה לאחר שהאובייקט הוא חלק מאוסף.
3269 לא ניתן להוסיף אינדקס שכבר חלק מאוסף אינדקסים.
3270 הנכס לא נמצא.
3271 ערך נכס לא חוקי.
3272 אובייקט אינו אוסף.
3273 השיטה אינה מיושמתcable לאובייקט זה.
3274 טבלה חיצונית אינה במתכונת הצפויה.
3275 שגיאה לא צפויה ממנהל נתונים של מסד נתונים חיצוני (|).
3276 הפניה לא חוקית של אובייקט מסד נתונים.
3277 לא יכול להכיל יותר מ -10 שדות באינדקס.
3278 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access לא אותחל.
3279 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access כבר מאותחל.
3280 לא ניתן למחוק שדה שהוא חלק מהאינדקס או שהוא נחוץ למערכת.
3281 לא ניתן למחוק אינדקס או טבלה זו. זהו האינדקס הנוכחי או שהוא משמש במערכת יחסים.
3282 פעולה לא נתמכת בטבלה שמכילה נתונים.
3283 המפתח הראשי כבר קיים.
3284 אינדקס כבר קיים.
3285 הגדרת אינדקס לא חוקית.
3286 הפורמט של קובץ התזכיר אינו תואם לפורמט מסד הנתונים החיצוני שצוין.
3287 לא ניתן ליצור אינדקס בשדה הנתון.
3288 מדד הפרדוקס אינו ראשוני.
3289 שגיאת תחביר בסעיף CONSTRAINT.
3290 שגיאת תחביר בהצהרת CREATE TABLE.
3291 שגיאת תחביר בהצהרת CREATE INDEX.
3292 שגיאת תחביר בהגדרת השדה.
3293 שגיאת תחביר בהצהרת ALTER TABLE.
3294 שגיאת תחביר בהצהרת DROP INDEX.
3295 שגיאת תחביר ב- DROP TABLE או DROP INDEX.
3296 ביטוי JOIN אינו נתמך.
3297 לא ניתן היה לייבא טבלה או שאילתה. לא נמצאו רשומות, או שכל הרשומות מכילות שגיאות.
3298 ישנם מספר טבלאות בשם זה. אנא ציין בעלים בפורמט 'owner.table'.
3299 שגיאת תאימות מפרט ODBC (|). דווח על שגיאה זו למפתח היישום שלך.
3300 לא ניתן ליצור קשר.
3301 לא ניתן לבצע פעולה זו; תכונות בגירסה זו אינן זמינות במאגרי מידע עם פורמטים ישנים יותר.
3302 לא ניתן לשנות כלל בזמן שהכללים לטבלה זו נמצאים בשימוש.
3303 לא ניתן למחוק שדה זה. זה חלק ממערכת יחסים אחת או יותר.
3304 עליך להזין מזהה אישי (PID) המורכב מ -4 לפחות ולא יותר מ -20 תווים וספרות.
3305 מחרוזת חיבור לא חוקית בשאילתת המעבר.
3306 כתבת שאילתת משנה שיכולה להחזיר יותר משדה אחד מבלי להשתמש במילה שמורה EXISTS בסעיף FROM של השאילתה הראשית. עיין בהצהרת SELECT של שאילתת המשנה כדי לבקש שדה אחד בלבד.
3307 מספר העמודות בשתי הטבלאות או השאילתות שנבחרו של שאילתת איחוד אינם תואמים.
3308 ארגומנט TOP לא חוקי בשאילתת בחר.
3309 ערך הנכס גדול מדי.
3310 מאפיין זה אינו נתמך עבור מקורות נתונים חיצוניים או עבור מסדי נתונים שנוצרו עם גרסה קודמת של Microsoft Jet.
3311 הנכס שצוין כבר קיים.
3312 לא ניתן להציב כללי אימות וערכי ברירת מחדל בטבלאות מערכת או מקושרות.
3313 לא ניתן למקם ביטוי אימות זה בשדה זה.
3314 עליך להזין ערך בסמל '|' שדה.
3315 שדה '|' לא יכול להיות מחרוזת באורך אפס.
3316 |
3317 ערך אחד או יותר אסורים על ידי כלל האימות '| 2' שהוגדר עבור '| 1'. הזן ערך שהביטוי עבור שדה זה יכול לקבל.
3318 ערכים שצוינו בסעיף TOP אינם מורשים במחיקת שאילתות או דוחות.
3319 שגיאת תחביר בשאילתת האיחוד.
3320 | בביטוי אימות ברמת הטבלה.
3321 לא צוין מסד נתונים במחרוזת החיבור או בסעיף IN.
3322 שאילתת הצלבה מכילה כותרת עמודה קבועה אחת או יותר.
3323 לא ניתן להשתמש בשאילתה כמקור בשורה.
3324 השאילתה היא שאילתת DDL ולא ניתן להשתמש בה כמקור שורה.
3325 שאילתת מעבר עם המאפיין ReturnsRecords שהוגדר כ- True לא החזירה שום רשומה.
3326 ערכת התקליטים הזו אינה ניתנת לעדכון.
3327 שדה '|' מבוסס על ביטוי ולא ניתן לערוך אותו.
3328 הטבלה לקריאה בלבד.
3329 רשום בטבלה '|' נמחק על ידי משתמש אחר.
3330 רשום בטבלה '|' נעול על ידי משתמש אחר.
3331 כדי לבצע שינויים בשדה זה, שמור תחילה את הרשומה.
3332 לא ניתן להזין ערך לשדה ריק בצד 'אחד' של החיבור החיצוני.
3333 רשומות בטבלה '|' לא יהיה שום שיא בצד 'האחד'.
3334 יכול להיות נוכח רק בפורמט גרסה 1.0.
3335 מחק נקרא רק עם cbData שאינו אפס.
3336 Btrieve: אפשרות IndexDDF לא חוקית בהגדרת האתחול.
3337 אפשרות DataCodePage לא חוקית בהגדרת האתחול.
3338 Btrieve: אפשרויות Xtrieve אינן נכונות בהגדרת האתחול.
3339 Btrieve: אפשרות IndexDeleteRenumber לא חוקית בהגדרת האתחול.
3340 שאילתה '|' מושחת.
3341 השדה הנוכחי חייב להתאים למפתח ההצטרפות '|' בטבלה המשמשת הצד 'האחד' של מערכת יחסים בין רבים. הזן רשומה בטבלת הצד 'אחת' עם ערך המקש הרצוי, ואז הזן את הערך עם מקש ההצטרפות הרצוי בטבלה 'רבים בלבד'.
3342 אובייקט תזכיר, OLE או היפר-קישור לא חוקי בשאילתת המשנה '|'.
3343 פורמט מסד נתונים לא מזוהה '|'.
3344 מנוע מסד הנתונים אינו מזהה את השדה '| 1' בביטוי אימות, או את ערך ברירת המחדל בטבלה '| 2'.
3345 התייחסות שדה לא ידועה או לא חוקית '|'.
3346 מספר ערכי השאילתה ושדות היעד אינם זהים.
3347 לא ניתן להוסיף רשומות; המפתח העיקרי לטבלה '|' לא בערכת תקליטים.
3348 לא ניתן להוסיף רשומות; הצטרף למפתח הטבלה '|' לא בערכת תקליטים.
3349 אינך יכול לתעד את השינויים שלך מכיוון שערך שהזנת מפר את ההגדרות שהוגדרו עבור טבלה או רשימה זו (לדוגמה, ערך קטן מהמינימום או גדול מהמקסימום). תקן את השגיאה ונסה שוב.
3350 האובייקט אינו חוקי לפעולה.
3351 הביטוי ORDER BY (|) כולל שדות שלא נבחרו על ידי השאילתה. רק השדות המבוקשים בשאילתה הראשונה יכולים להיכלל בביטוי ORDER BY.
3352 אין שם שדה יעד בהצהרת INSERT INTO (|).
3353 Btrieve: לא ניתן למצוא את הקובץ Field.ddf.
3354 ב מost שאילתת משנה זו יכולה להחזיר רשומה אחת.
3355 שגיאת תחביר בערך ברירת המחדל.
3356 ניסית לפתוח מסד נתונים שכבר נפתח אך ורק על ידי המשתמש '| 2' במכונה '| 1'. נסה שוב כאשר מסד הנתונים זמין.
3357 שאילתה זו אינה שאילתת הגדרת נתונים כהלכה.
3358 לא ניתן לפתוח את קובץ המידע של קבוצות העבודה של מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access.
3359 שאילתת המעבר חייבת להכיל תו אחד לפחות.
3360 השאילתה מורכבת מדי.
3361 אסור לאיגודים בשאילתת משנה.
3362 עדכון / מחיקה של שורה אחת השפיעו על יותר משורה אחת בטבלה מקושרת. אינדקס ייחודי מכיל ערכים כפולים.
3363 לא ניתן להוסיף רשומה; אין שום שיא מקביל בצד 'האחד'.
3364 לא ניתן להשתמש בשדה Memo, OLE או Hyperlink Object '|' בסעיף SELECT של שאילתת איגוד.
3365 ערך המאפיין אינו תקף עבור אובייקטים REMOTE.
3366 לא ניתן להוסיף קשר ללא הגדרת שדות.
3367 לא ניתן להוסיף. אובייקט בשם זה כבר קיים באוסף.
3368 הקשר צריך להיות באותו מספר שדות עם אותם סוגי נתונים.
3369 **********
3370 לא ניתן לשנות את עיצוב הטבלה '|'. הוא נמצא במסד נתונים לקריאה בלבד.
3371 לא ניתן למצוא טבלה או אילוץ.
3372 אין אינדקס כזה '| 2' על השולחן '| 1'.
3373 לא ניתן ליצור קשר. טבלה הפניה '|' אין מפתח ראשי.
3374 השדות שצוינו אינם מאוחסנים באופן ייחודי בטבלה '|'.
3375 בטבלה '| 1' כבר יש אינדקס בשם '| 2'.
3376 טבלה '|' לא קיים.
3377 אין קשר כזה '| 2' על השולחן '| 1'.
3378 יש כבר מערכת יחסים בשם '|' במסד הנתונים הנוכחי.
3379 לא ניתן ליצור קשרים לאכיפת שלמות התייחסות. הנתונים הקיימים בטבלה '| 2' מפרים את כללי תקינות ההפניה בטבלה '| 1'.
3380 שדה '| 2' כבר קיים בטבלה '| 1'.
3381 אין שדה בשם '| 2' בטבלה '| 1'.
3382 גודל השדה '|' ארוך מדי.
3383 לא ניתן למחוק את השדה '|'. זה חלק ממערכת יחסים אחת או יותר.
3384 לא ניתן למחוק נכס מובנה.
3385 מאפיינים שהוגדרו על ידי המשתמש אינם תומכים בערך Null.
3386 נכס '|' יש להגדיר לפני השימוש בשיטה זו.
3387 לא ניתן למצוא את ספריית TEMP.
3388 פונקציה לא ידועה '| 2' בביטוי אימות או ערך ברירת מחדל ב- '| 1'.
3389 תמיכת שאילתות אינה זמינה.
3390 שם החשבון כבר קיים.
3391 אירעה שגיאה. נכסים לא נשמרו.
3392 **********
3393 לא ניתן לבצע הגבלת הצטרפות, קבוצה, מיון או אינדקס. ערך שמחפשים או ממיינים עליו ארוך מדי.
3394 לא ניתן לשמור רכוש; נכס הוא נכס סכמה.
3395 **********
3396 לא ניתן לבצע פעולת מדורגים. מכיוון שרשומות קשורות קיימות בטבלה '|', כללי תקינות התייחסות יופרו.
3397 לא ניתן לבצע פעולות מדורגים. בטבלה '|' חייבת להיות רשומה קשורה.
3398 לא ניתן לבצע פעולת מדורגים. זה יביא למפתח null בטבלה '|'.
3399 לא ניתן לבצע פעולות מדורגים. זה יביא למפתח כפול בטבלה '|'.
3400 לא ניתן לבצע פעולות מדורגים. זה יביא לשני עדכונים לשדה '| 2' בטבלה '| 1'.
3401 לא ניתן לבצע פעולת מדורגים. זה יגרום לשדה '|' להיות אפס, וזה אסור.
3402 לא ניתן לבצע פעולת מדורגים. זה יגרום לשדה '|' להפוך למחרוזת באורך אפס, שאינה מותרת.
3403 לא ניתן לבצע פעולות מדורגות: '|'.
3404 לא ניתן לבצע פעולות מדורגים. הערך שהוזן אסור על ידי כלל האימות '| 2' שהוגדר עבור '| 1'.
3405 שגיאה '|' בכלל אימות.
3406 הביטוי שאתה מנסה להשתמש במאפיין DefaultValue אינו חוקי מכיוון ש'| '. השתמש בביטוי חוקי כדי להגדיר מאפיין זה.
3407 הטבלה MSysConf של השרת קיימת, אך היא בפורמט שגוי. פנה למנהל המערכת שלך.
3408 הופעלו יותר מדי מושבי FastFind.
3409 הגדרת שדה לא חוקית '|' בהגדרת אינדקס או קשר.
3411 ערך לא חוקי. לא ניתן לבצע פעולות מדורגים בטבלה '| 1' מכיוון שהערך שהוזן גדול מדי עבור השדה '| 2'.
3412 לא ניתן לבצע עדכון מדורגים על השולחן מכיוון שהוא נמצא כעת בשימוש על ידי משתמש אחר.
3413 לא ניתן לבצע פעולות מדורגים בטבלה '| 1' מכיוון שהיא נמצאת כעת בשימוש על ידי המשתמש '| 3' במכונה '| 2'.
3414 לא ניתן לבצע פעולות מדורגים בטבלה '| 1' מכיוון שהיא נמצאת כעת בשימוש.
3415 מחרוזת באורך אפס תקפה רק בשדה טקסט או תזכיר.
3416 |
3417 לא ניתן להשתמש בשאילתת פעולה כמקור שורה.
3418 לא ניתן לפתוח את '|'. משתמש אחר פותח את הטבלה באמצעות קובץ בקרת רשת שונה או סגנון נעילה.
3419 לא ניתן לפתוח את הטבלה הזו של Paradox 4.x או 5.x מכיוון ש- ParadoxNetStyle מוגדר כ- 3.x ברישום Windows.
3420 האובייקט אינו חוקי או שאינו מוגדר עוד.
3421 שגיאת המרה מסוג נתונים.
3422 לא ניתן לשנות את מבנה הטבלה. למשתמש אחר הטבלה פתוחה.
3423 אינך יכול להשתמש ב- ODBC כדי לייבא, לייצא או לקשר טבלת מסדי נתונים חיצונית של Microsoft Access או ISAM למסד הנתונים שלך.
3424 לא ניתן ליצור מסד נתונים מכיוון שהמקום אינו חוקי.
3425 שיטה או מאפיין זה אינם זמינים כעת בערכת רשומות זו.
3426 פעולה זו בוטלה על ידי אובייקט משויך.
3427 שגיאה באוטומציה של DAO.
3428 אירעה בעיה במסד הנתונים שלך. תקן את הבעיה על ידי תיקון ודחיסת מסד הנתונים.
3429 גרסה לא תואמת של ISAM הניתן להתקנה.
3430 בעת טעינת ה- ISAM המותקן של Microsoft Excel, OLE לא הצליחה לבצע אתחול.
3431 זה לא קובץ Microsoft Excel 5.0.
3432 שגיאה בפתיחת קובץ Microsoft Excel 5.0.
3433 הגדרה לא חוקית במפתח Excel במקטע מנועים ברישום Windows.
3434 לא ניתן להרחיב את הטווח שמו.
3435 לא ניתן למחוק תאי גיליון אלקטרוני.
3436 כשל ביצירת קובץ.
3437 הגיליון האלקטרוני מלא.
3438 הנתונים המיוצאים אינם תואמים לפורמט המתואר בקובץ Schema.ini.
3439 ניסית לקשר או לייבא קובץ מיזוג דואר של Microsoft Word. למרות שאתה יכול לייצא קבצים כאלה, אתה לא יכול לקשר או לייבא אותם.
3440 נעשה ניסיון לייבא או לקשר קובץ טקסט ריק. כדי לייבא או לקשר קובץ טקסט, הקובץ חייב להכיל נתונים.
3441 מפריד שדות מפרט קובץ טקסט תואם למפריד עשרוני או לתחום טקסט.
3442 במפרט קובץ הטקסט '| 1', האפשרות | 2 אינה חוקית.
3443 מפרט הרוחב הקבוע '| 1' אינו מכיל רוחב עמודות.
3444 במפרט הרוחב הקבוע '| 1', העמודה '| 2' אינה מציינת רוחב.
3445 גרסה שגויה של קובץ ה- DLL '|' נמצא.
3446 VBAJET32.dll חסר. נסה להתקין מחדש את מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access.
3447 VBAJET32.dll נכשל באתחול בעת קריאתו. נסה להתקין מחדש את מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access.
3448 שיחה לפונקציית מערכת OLE לא הצליחה. נסה להתקין מחדש את היישום שהחזיר את השגיאה.
3449 לא נמצא קוד מדינה / אזור במחרוזת החיבור לטבלה מקושרת.
3450 שגיאת תחביר בשאילתה. סעיף שאילתה לא שלם.
3451 התייחסות לא חוקית בשאילתה.
3452 אינך יכול לבצע שינויים בעיצוב מסד הנתונים בשכפול זה.
3453 אינך יכול ליצור או לשמור על קשר מאולץ בין טבלה משוכפלת לטבלה מקומית.
3455 לא ניתן לבצע תגובה של מסד הנתוניםcabאותם.
3456 לא ניתן ליצור את האובייקט | 2 בתגובה מיכל אחתcabאותם.
3457 אינך יכול להגדיר את המאפיין KeepLocal עבור אובייקט שכבר משוכפל.
3458 לא ניתן להגדיר את המאפיין KeepLocal במסד נתונים; ניתן להגדיר אותו רק על האובייקטים במסד נתונים.
3459 לאחר שכפול מסד נתונים, אינך יכול להסיר את תכונות השכפול ממסד הנתונים.
3460 הפעולה שניסית מתנגשת עם פעולה קיימת בה מעורב חבר זה בקבוצת ההעתקים.
3461 מאפיין השכפול שאתה מנסה להגדיר או למחוק הוא לקריאה בלבד ולא ניתן לשנותו.
3462 כישלון טעינת קובץ DLL.
3463 לא ניתן למצוא את ה- .dll '| 2'.
3464 אי - התאמה בסוג נתונים בביטוי קריטריונים.
3465 כונן הדיסק שאליו אתה מנסה לגשת אינו קריא.
3468 הגישה נדחתה בעת גישה לתיקיית dropbox '| 2'.
3469 הדיסק עבור תיקיית dropbox '| 2' מלא.
3470 כשל בדיסק בגישה לתיקיית dropbox '| 2'.
3471 אי כתיבה לקובץ יומן הסנכרון.
3472 הדיסק מלא בשביל '| 1'.
3473 כשל בדיסק בעת גישה לקובץ יומן הרישום '| 1'.
3474 לא ניתן לפתוח את קובץ יומן הרישום '| 1' לכתיבה.
3475 הפרת שיתוף בעת ניסיון לפתוח את קובץ יומן הרישום '| 1' במצב הכחשת כתיבה.
3476 נתיב dropbox לא חוקי '| 2'.
3477 כתובת Dropbox '| 2' אינה חוקית מבחינה תחבירית.
3478 ההעתק אינו העתק חלקי.
3479 לא ניתן לייעד העתק חלקי כ- Master Design עבור ערכת ההעתקים.
3480 מערכת היחסים '|' בביטוי המסנן החלקי אינו חוקי.
3481 שם הטבלה '|' בביטוי המסנן החלקי אינו חוקי.
3482 ביטוי המסנן עבור ההעתק החלקי אינו חוקי.
3483 הסיסמה שסופקה לתיקיית dropbox '| 2' אינה חוקית.
3484 הסיסמה המשמשת את Synchronizer לכתיבה לתיקיית Dropbox יעד אינה חוקית.
3485 לא ניתן לשכפל את האובייקט מכיוון שמסד הנתונים אינו משוכפל.
3486 אינך יכול להוסיף שדה מספר זיהוי שכפול נוסף למספר אוטומטי לטבלה.
3487 לא ניתן להמיר את מסד הנתונים שאתה מנסה לשכפל.
3488 הערך שצוין אינו ReplicaID עבור אף חבר בקבוצת ההעתקים.
3489 לא ניתן לשכפל את האובייקט שצוין מכיוון שחסר בו משאב הכרחי.
3490 לא ניתן ליצור העתק חדש מכיוון שלא ניתן היה לשכפל את האובייקט '| 2' במיכל '| 1'.
3491 יש לפתוח את מסד הנתונים במצב בלעדי לפני שניתן לשכפל אותו.
3492 הסנכרון נכשל מכיוון שלא ניתן היה להחיל שינוי בעיצוב על אחת מהעתקים.
3493 לא ניתן להגדיר את פרמטר הרישום שצוין עבור Synchronizer.
3494 לא ניתן לאחזר את פרמטר הרישום שצוין עבור הסנכרון.
3495 אין סנכרון מתוזמן בין שני הסנכרונים.
3496 מנהל שכפול אינו יכול למצוא את ExchangeID בטבלת MSysExchangeLog.
3497 לא ניתן להגדיר לוח זמנים לסינכרון.
3499 לא ניתן לאחזר את נתיב הנתיב המלא עבור חבר בערכת ההעתקים.
3500 אינך יכול לציין שני סינכרונים שונים לניהול אותו העתק.
3502 ה- Master Master או העתק אינם מנוהלים על ידי Synchronizer.
3503 הרישום של Synchronizer לא נקבע ערך עבור המפתח ששאלת.
3504 מזהה הסנכרון אינו תואם מזהה קיים בטבלה MSysTranspAddress.
3505 ניסית למחוק או לקבל מידע על מסנן חלקי שאינו קיים ב- MSysFilters.
3506 Synchronizer אינו מצליח לפתוח את יומן Synchronizer.
3507 כשל בכתיבת יומן הסנכרון.
3508 אין תחבורה פעילה עבור המסנכרן.
3509 לא ניתן למצוא תחבורה חוקית עבור סינכרון זה.
3510 חבר בערכת ההעתקים שאתה מנסה לסנכרן נמצא בשימוש כרגע בסנכרון אחר.
3512 קריאת תיקיית ה- dropbox נכשלה.
3513 הכתיבה לתיקיית ה- dropbox נכשלה.
3514 Synchronizer לא הצליח למצוא סנכרון מתוזמן או לפי דרישה לעיבוד.
3515 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access לא הצליח לקרוא את שעון המערכת במחשב שלך.
3516 סינכרון היעד אינו מוגדר לתמוך בסנכרון עקיף, והעתק היעד אינו זמין לסנכרון ישיר.
3517 Synchronizer לא הצליח למצוא הודעות לעיבוד.
3518 לא ניתן למצוא את Synchronizer בטבלה MSysTranspAddress.
3519 שליחת ההודעה נכשלה.
3520 שם ההעתק או המזהה אינם תואמים לחבר המנוהל כעת בערכת ההעתק.
3521 לא ניתן לסנכרן שני חברים בקבוצת ההעתקים מכיוון שאין נקודה משותפת ל- starלא הסינכרון.
3522 Synchronizer לא יכול למצוא את הרשומה של סנכרון ספציפי בטבלה MSysExchangeLog.
3523 Synchronizer לא יכול למצוא מספר גרסה ספציפי בטבלה MSysSchChange.
3524 ההיסטוריה של שינויי העיצוב ברפליקה אינה תואמת את ההיסטוריה במאסטר דיזיין.
3525 Synchronizer לא הצליח לגשת למסד הנתונים של ההודעות.
3526 השם שנבחר עבור אובייקט המערכת כבר נמצא בשימוש.
3527 Synchronizer או Replication Manager לא הצליחו למצוא את אובייקט המערכת.
3528 אין נתונים חדשים בזיכרון המשותף לקריאת Synchronizer או Replication Manager.
3529 מנהל הסנכרון או שכפול מצא נתונים שלא נקראו בזיכרון המשותף. הנתונים הקיימים יוחלפו.
3530 המסנכרן כבר משרת לקוח.
3531 תם הזמן הקצוב לאירוע.
3532 לא ניתן היה לאתחל את הסנכרון.
3533 אובייקט המערכת המשמש את התהליך עדיין קיים לאחר הפסקת התהליך.
3534 Synchronizer חיפש אירוע מערכת אך לא מצא אחד שידווח ללקוח.
3535 הלקוח ביקש מהסנכרון לסיים את הפעולה.
3536 Synchronizer קיבל הודעה לא חוקית עבור חבר בערכת ההעתקים שהוא מנהל.
3537 לקוח ה- Synchronizer כבר לא נמצא ולא ניתן להודיע ​​לו.
3538 לא ניתן לאתחל את Synchronizer מכיוון שיש יותר מדי יישומים הפועלים.
3539 אירעה שגיאת מערכת או שקובץ ההחלפה שלך הגיע למגבלה.
3540 קובץ ההחלפה שלך הגיע למגבלה או פגום.
3541 לא ניתן היה לכבות את הסנכרון כהלכה והוא עדיין פעיל.
3542 התהליך הופסק בעת ניסיון לסיים את לקוח הסנכרון.
3543 סנכרון לא הוגדר.
3544 Synchronizer כבר פועל.
3545 שני ההעתקים שאתה מנסה לסנכרן הם מקבוצות העתק שונות.
3546 סוג הסינכרון שאתה מנסה אינו תקף.
3547 Synchronizer לא הצליח למצוא העתק מהמערכת הנכונה להשלמת הסנכרון.
3548 GUIDs אינם תואמים או שה GUID המבוקש לא נמצא.
3549 שם הקובץ שסיפקת ארוך מדי.
3550 אין אינדקס בעמודה GUID.
3551 לא ניתן למחוק את פרמטר הרישום שצוין עבור Synchronizer.
3552 גודלו של פרמטר הרישום עולה על המקסימום המותר.
3553 לא ניתן ליצור את ה- GUID.
3555 כל הכינויים החוקיים עבור העתקים כבר נמצאים בשימוש.
3556 נתיב לא חוקי לתיקיית Dropbox היעד.
3557 כתובת לא חוקית לתיקיית Dropbox היעד.
3558 שגיאת קלט / פלט בדיסק בתיקיית dropbox היעד.
3559 כשל בכתיבה מכיוון שדיסק היעד מלא.
3560 שני חברי ערכת ההעתקים שאתה מנסה לסנכרן הם בעלי אותו ReplicaID.
3561 שני חברי ערכת ההעתקים שאתה מנסה לסנכרן שניהם מאסטרים בעיצוב.
3562 הגישה נדחתה בתיקיית Dropbox היעד.
3563 שגיאה אנושה בגישה לתיקיית Dropbox מקומית.
3564 Synchronizer לא יכול למצוא את קובץ המקור להודעות.
3565 קיימת הפרת שיתוף בתיקיית dropbox המקור מכיוון שמסד הנתונים של ההודעות פתוח ביישום אחר.
3566 שגיאת קלט / פלט ברשת.
3567 הודעה בתיקיית dropbox שייכת לסנכרון הלא נכון.
3568 Synchronizer לא הצליח למחוק קובץ.
3569 חבר זה בקבוצת ההעתקים הוסר באופן הגיוני מהקבוצה ואינו זמין עוד.
3570 המסננים המגדירים העתק חלקי שונו. יש לאכלס את ההעתק החלקי.
3571 העדכון לקבוע עמודה בהעתק חלקי הפר הכלל המסדיר העתקים חלקיים.
3572 שגיאת קלט / פלט בדיסק התרחשה במהלך קריאה או כתיבה לספריית TEMP.
3573 הספריה ששאלת עבור רשימת העתקים אינה ספרייה מנוהלת.
3574 ה- ReplicaID עבור חבר זה בקבוצת העתקים הוקצה מחדש במהלך הליך העברה או העתקה.
3575 כונן הדיסק אליו אתה מנסה לכתוב מלא.
3576 מסד הנתונים שאתה מנסה לפתוח כבר נמצא בשימוש על ידי יישום אחר.
3577 לא ניתן לעדכן את עמודת מערכת השכפול.
3578 כישלון מסד הנתונים; לא יכול לקבוע אם מסד הנתונים פתוח במצב בלעדי.
3579 לא ניתן היה ליצור טבלאות מערכת שכפול הדרושות להפיכת מסד הנתונים למענהcabאותם.
3580 לא ניתן להוסיף שורות הדרושות להפיכת מסד הנתונים למענהcabאותם.
3581 לא ניתן לפתוח את טבלת מערכת השכפול '|' מכיוון שהטבלה כבר בשימוש.
3582 לא ניתן ליצור העתק חדש מכיוון שלא ניתן היה להפוך את האובייקט | 2 במכולה 1 לתשובהcabאותם.
3583 לא ניתן ליצור את האובייקט | 2 בתגובה מיכל אחתcabאותם.
3584 אין מספיק זיכרון להשלמת הפעולה.
3585 לא ניתן לשכפל את הטבלה; מספר העמודות עולה על המקסימום המותר.
3586 שגיאת תחביר בביטוי מסנן חלקי בטבלה | 1.
3587 ביטוי לא חוקי במאפיין ReplicaFilter.
3588 שגיאה בעת הערכת הביטוי המסנן החלקי.
3589 הביטוי המסנן החלקי מכיל פונקציה לא ידועה.
3590 מפר את הכללים להעתקים חלקיים.
3591 נתיב קובץ היומן '| 1' אינו חוקי.
3592 אינך יכול לשכפל מסד נתונים מוגן בסיסמה או להגדיר הגנה על סיסמה במסד נתונים משוכפל.
3593 אינך יכול לשנות את מאפיין מאסטר הנתונים עבור קבוצת העותקים המשוכפלים.
3594 אינך יכול לשנות את מאפיין מאסטר הנתונים עבור קבוצת העותקים המשוכפלים. זה מאפשר שינויים בנתונים רק במאסטר דיזיין.
3595 טבלאות המערכת בהעתק שלך אינן מהימנות עוד ואין להשתמש בהעתק.
3600 ביטויי צבירה אינם יכולים להשתמש ב- GUID.
3605 אין אפשרות לסנכרן עם מסד נתונים שאינו משוכפל. ה'| ' מסד נתונים אינו מאסטר עיצוב או העתק.
3607 מאפיין השכפול שאתה מנסה למחוק הוא לקריאה בלבד ולא ניתן להסירו.
3608 אורך השיא ארוך מדי לטבלת פרדוקס באינדקס.
3609 לא נמצא אינדקס ייחודי עבור השדה המוזכר בטבלה הראשית.
3610 אותה טבלה '|' התייחסות כמקור וגם ליעד בשאילתת make-table.
3611 לא ניתן לבצע הצהרות הגדרת נתונים על מקורות נתונים מקושרים.
3612 סעיף GROUP BY רב-מפלסי אינו מורשה בשאילתת משנה.
3613 לא ניתן ליצור קשר בטבלאות ODBC מקושרות.
3614 GUID אסור בביטוי קריטריונים של שיטת מצא.
3615 הקלד חוסר התאמה בביטוי.
3616 עדכון הנתונים בטבלה מקושרת אינו נתמך על ידי ISAM זה.
3617 מחיקת נתונים בטבלה מקושרת אינה נתמכת על ידי ISAM זה.
3618 לא ניתן היה ליצור טבלת חריגים בייבוא ​​/ יצוא.
3619 לא ניתן היה להוסיף רשומות לטבלת החריגים.
3620 החיבור לצפייה בגליון העבודה המקושר של Microsoft Excel היה lost.
3621 לא ניתן לשנות סיסמה במסד נתונים פתוח משותף.
3622 עליך להשתמש באפשרות dbSeeChanges עם OpenRecordset בעת גישה ל- SQL Server טבלה עם עמודת IDENTITY.
3623 אין אפשרות לגשת למגבלת FoxPro 3.0 DBF קובץ '|'.
3624 לא יכול היה לקרוא את הרשומה; נעול כעת על ידי משתמש אחר.
3625 מפרט קובץ הטקסט '|' לא קיים. אינך יכול לייבא, לייצא או לקשר באמצעות המפרט.
3626 הפעולה נכשלה. יש יותר מדי אינדקסים על השולחן '|'. מחק חלק מהאינדקסים על השולחן ונסה שוב את הפעולה.
3627 לא ניתן למצוא את קובץ ההפעלה של הסנכרון (mstran40.exe).
3628 העתק השותף אינו מנוהל על ידי מסנכרן.
3629 המסנכרן '| 1' משתמש גם באותה דרופבוקס של מערכת הקבצים '| 2'.
3630 המסנכרן '| 1' משתמש גם באותה דרופבוקס של מערכת הקבצים '| 2'.
3631 שם טבלה לא חוקי במסנן
3632 הובלה באינטרנט אינה מופעלת במסנכרן המרוחק.
3633 לא ניתן לטעון את ה- DLL: '|'
3634 לא ניתן ליצור העתק באמצעות העתק חלקי.
3635 לא ניתן ליצור העתק חלקי של מסד נתונים של המערכת.
3636 לא ניתן לאכלס את העתק או לשנות את מסנן ההעתק מכיוון שלעתק יש התנגשויות או שגיאות נתונים.
3637 לא ניתן להשתמש במקלדת הצלבים של עמודה שאינה קבועה כשאילתת משנה.
3638 לא ניתן לבצע מסד נתונים נשלט על ידי מקורcabאותם.
3639 לא ניתן ליצור העתק של מסד נתונים של המערכת.
3640 חיץ האחזור היה קטן מדי מכמות הנתונים שביקשת.
3641 נותרו פחות רשומות בערכת התקליטים ממה שביקשת.
3642 בוצעה ביטול בניתוח.
3643 אחד הרשומות בערכת התקליטים נמחק על ידי תהליך אחר.
3645 אחד הפרמטרים המחייבים אינו נכון.
3646 אורך השורה שצוין קצר מסכום אורכי העמודות.
3647 טור המבוקש אינו מוחזר לערכת התקליטים.
3648 לא ניתן לסנכרן העתק חלקי עם העתק חלקי אחר.
3649 דף הקוד הספציפי לשפה לא צוין או לא נמצא.
3650 או שהאינטרנט איטי מאוד או שיש בעיה כלשהי בהגדרת מנהל השכפול במחשב שרת האינטרנט.
3651 כתובת אינטרנט לא חוקית.
3652 כשל בכניסה לאינטרנט.
3653 האינטרנט לא מוגדר.
3654 כשל פנימי באינטרנט.
3655 לא ניתן לטעון או לאתחל את wininet.dll.
3656 שגיאה בהערכת ביטוי חלקי
3657 שגיאה בהערכת ביטוי המסנן הבוליאני לטבלה '| 1'.
3658 טור בינארי '|' לא ניתן להשתמש במסנן בוליאני.
3659 הקשר '| 1' אינו נאכף. יש לאכוף קשר בביטוי פילטר חלקי.
3660 ההחלפה המבוקשת נכשלה בגלל '| 1'.
3661 ההחלפה המבוקשת נכשלה מכיוון '| 1'
3663 פעולה זו דורשת lib סמן אחרrary.
3664 שיחת OpenConnection אסינכרונית עדיין לא הושלמה; אינך יכול עדיין להפנות לאובייקט החיבור שהוחזר עד להשלמתו.
3665 אינך יכול לשנות את אובייקט מערכת השכפול '|'.
3666 אינך יכול לשנות את אובייקט מערכת השכפול '|'.
3667 פעולה אחרת מונעת ביצוע פעולה זו.
3668 לא ניתן לבצע פעולה זו מכיוון שאין חיבור פעיל.
3669 הביצוע בוטל.
3670 הסמן אינו תקף.
3671 לא ניתן למצוא טבלה לעדכון.
3672 טעינת RDOCURS.DLL נכשלה.
3673 טבלה זו מכילה תאים הנמצאים מחוץ לטווח התאים המוגדר בגיליון אלקטרוני זה.
3674 לא ניתן היה למצוא או לטעון את ה- dll באינטרנט (wininet.dll).
3675 אי קריאה מידית אינטרנט. נסה את הפעולה שוב.
3676 אי כתיבה לידית אינטרנט. נסה את הפעולה שוב.
3677 כישלון ביצוע בקשת ה- HTTP ל- starלא מסנכרן אינטרנט בשרת האינטרנט. השתמש במנהל שכפול כדי להגדיר את סנכרון האינטרנט בשרת האינטרנט.
3678 אי התחברות לשירות ה- FTP בשרת האינטרנט. וודא ששירות ה- FTP פועל כהלכה בשרת ותומך בחיבורים אנונימיים.
3679 אי ביצוע קובץ פתוח באמצעות שירות FTP. וודא כי ל- FTP dropbox יש הרשאות קריאה.
3680 כישלון בקבלת קובץ מהשרת באמצעות FTP. וודא כי ל- FTP dropbox יש הרשאות קריאה.
3681 כישלון בהצבת קובץ לשרת באמצעות FTP. וודא כי ל- Dropbox FTP יש הרשאות כתיבה.
3682 כישלון במחיקת קובץ בשרת באמצעות FTP. וודא כי ל- Dropbox FTP יש הרשאות קריאה וכתיבה.
3683 מסנכרן האינטרנט יצא במפתיע בשרת. עיין בהיסטוריית חילופי העתקים של השותפים בשרת האינטרנט כדי להבין את הבעיה.
3684 אין העתק מתאים איתו ניתן להחליף.
3685 כתובת HTTP לא חוקית.
3686 נתיב או שם העתק לא חוקיים.
3687 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: אפשרות.
3688 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: עבור.
3689 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: הרשאות.
3690 תחביר SQL לא חוקי - צפוי זכות / הרשאת טבלה.
3691 תחביר SQL לא חוקי - צפוי שם אובייקט.
3692 אסימונים לא חוקיים הקשורים לתחביר SQL אינם תואמים. מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access ציפה ש- GRANT… TO, REVOKE ... FROM, ADD ... TO או DROP ... FROM.
3693 תחביר SQL לא חוקי - שם משתמש או קבוצה צפוי.
3694 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: מענק.
3695 תחביר SQL לא חוקי - שגיאת תחביר של GRANT / REVOKE.
3696 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: משתמש (או) קבוצה.
3697 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: סיסמה.
3698 תחביר SQL לא חוקי - סיסמה צפויה.
3699 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: משתמש.
3700 דיוק לא חוקי לסוג נתונים עשרוני.
3701 קנה מידה לא חוקי לסוג נתונים עשרוני.
3702 הרוחב של עמודת הטקסט של Unicode חייב להיות מספר זוגי של בתים.
3703 הפעולה אינה נתמכת בתגובהcabמאגרי מידע שלא הומרו לגרסה הנוכחית.
3704 ניסית לפתוח מסד נתונים שכבר נפתח על ידי המשתמש '| 2' במכונה '| 1'. נסה שוב כאשר מסד הנתונים זמין.
3705 לא ניתן לבצע את התגובה לשולחן | 2cable - יותר מדי עמודות.
3706 לא ניתן לבצע את התגובה לשולחן | 2cable - יותר מדי אינדקסים.
3707 האפשרויות המדורגות להתייחסות החדשה מתנגשות עם ההתייחסות הקיימת '|'.
3708 שגיאת תחביר בהצהרת העסקה. צפויה תנועה, עבודה או כלום.
3709 מפתח החיפוש לא נמצא בשום רשומה.
3710 תיקיית MAPI או פנקס הכתובות לא נמצאו.
3711 תגובה משוחזרתcable data. שורה זו התאוששה מתגובה פגומהcabמסד הנתונים. ודא שתוכן הרשומה תקין ואז הכנס מחדש את הרשומה, או מחק רשומת התנגשות זו.
3712 אַחֵר. רשומה זו נדחתה עקב בעיית סכסוכי שכפול לא מוגדרת.
3713 עדכון / עדכון קונפליקט. העתק אחר עודכן גם את הרשומה הזו. התיעוד הזה אניost הסכסוך. שלח מחדש את העדכון שלך או מחק את רשומת ההתנגשות הזו.
3714 שולחן נעול. לא ניתן היה להחיל רשומה זו במהלך הסנכרון מכיוון שהטבלה ננעלה על ידי משתמש אחר. הגש מחדש את רשומת הסכסוך הזו.
3715 הפרת מפתח ייחודית. לרשומה זו ערך מפתח זהה לזה של רשומה אחרת, בעוד שרק ערכים ייחודיים מותרים. או שנה את ערך המפתח ברשומת הסכסוך הזו או ברשומה הזוכה ואז שלח רשומה זו מחדש, או מחק את רשומת הסכסוך הזו.
3716 הפרת TLV. רשומה זו מכילה ערך שדה שאינו עומד במגבלת אימות רמת הטבלה. או עדכן את ערך השדה שמפר את כלל האימות ואז שלח רשומת התנגשות זו או מחק את רשומת ההתנגשות הזו.
3717 מחק / התנגשות RI. רשומת המפתח הראשית נמחקה על ידי העתק אחר, ולכן רשומת הפניה הזו נדחתה. או צור רשומת מפתח ראשית חדשה העונה על מגבלת תקינות ההפניה ואז הגש מחדש את העדכון שלך, או מחק רשומת סכסוך זו.
3718 עדכון / התנגשות RI. רשומת המפתח הראשית עודכנה על ידי עותק משוכפל אחר, ולכן רשומת הפניה הזו נדחתה. או צור רשומת מפתח ראשית חדשה העונה על מגבלת תקינות ההפניה, שנה את ערך המפתח הזר ברשומת התנגשות זו כך שתתאים לערך מפתח ראשי תקף ואז הגש מחדש את העדכון שלך, או מחק רשומת התנגשות זו.
3719 הפרת מפתח זר שנבעה כתיעוד לא חוקי של מפתח מפתח שהיה מעורב בסכסוך שכפול. או צור רשומת מפתח ראשית חדשה העונה על מגבלת תקינות ההפניה, שנה את ערך המפתח הזר ברשומת התנגשות זו כך שתתאים לערך מפתח ראשי תקף ואז שלח רשומת התנגשות זו או מחק רשומת התנגשות זו.
3720 לא ניתן לשנות שדה '|'. זה חלק ממערכת יחסים אחת או יותר.
3721 תחביר SQL לא חוקי - שם אילוץ צפוי.
3722 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: DEFAULT.
3723 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: COMPRESSION לעקוב אחר.
3724 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: UPDATE או DELETE.
3725 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: CASCADE, SET NULL או NO ACTION.
3726 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: NULL.
3727 תחביר SQL לא חוקי - מותר רק כלל עדכון אחד ו / או כלל מחיקה אחד.
3728 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: AS.
3729 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: SELECT.
3730 VIEW לא יכול להכיל פרמטר.
3731 מספר הכינויים שצוינו יהיה זהה למספר עמודות הפלט.
3732 שם השאילתה הצפוי לאחר EXECUTE.
3733 מסד הנתונים הוכנס למצב על ידי משתמש לא ידוע המונע פתיחה או נעילה.
3734 מסד הנתונים הוכנס למצב על ידי המשתמש '| 2' במכונה '| 1' המונע פתיחה או נעילה.
3735 יותר מדי עמודות באינדקס הפוך.
3736 עדכן / מחק סכסוך. רשומה מעודכנת זו נמחקה בהעתק אחר. או הכנס מחדש את רשומת הסכסוך או מחק אותה.
3737 לא ניתן ליצור העתק מסוג זה מעותק המקור הנתון.
3738 העתקים מקומיים או אנונימיים חייבים להסתנכרן רק עם העתק הרכזת המיועד שלהם.
3739 העתק ה- proxy הוסר.
3740 לא ניתן להוסיף עמודה חדשה לטבלת הקונפליקט '|'. מחק עמודות מיושנות ודחס את מסד הנתונים.
3741 סנכרון שותפים לא חוקי. העתק מקומי או אנונימי חייב להסתנכרן עם העתק רכזת ייעודי.
3742 פג תוקף של פונקציית אינטרנט.
3743 העתק לא סונכרן בתוך תקופת השמירה של קבוצת העותקים.
3744 עמודות נגד בתגובהcabלא ניתן לשנות את הטבלאות.
3745 האורך המשולב של שם שרת האינטרנט, שם השיתוף של HTTP ושם כינוי ה- FTP לא יעלה על 252 תווים.
3746 שגיאת תחביר בסעיף הפרמטרים. ודא שהפרמטר קיים ושהקלדת נכון את ערכו.
3747 לפרמטר אין ערך ברירת מחדל.
3748 פרמטר | אין ערך ברירת מחדל.
3749 האובייקט אינו הליך מאוחסן.
3750 אובייקט | אינו הליך מאוחסן.
3751 נעילת שורות מתבקשת, אך DB נמצא במצב נעילת עמודים.
3752 נעילת עמוד מבוקשת, אך DB נמצא במצב נעילת שורות.
3753 לא ניתן ליצור העתק של העתק SQL של ​​מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access.
3754 לא ניתן למחוק מהעתק מניעת מחיקה.
3755 אילוץ בדיקה '|' לא קיים.
3756 אילוץ בדיקה '|' כבר קיים.
3757 לא ניתן היה לטעון כראוי את מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access הממיין קובצי DLL.
3758 קנה המידה של הערך העשרוני הביא לקטיעת נתונים.
3759 קנה המידה של הערך העשרוני הביא לקטיעת נתונים.
3760 קנה המידה של הערך העשרוני הביא להצפת נתונים.
3761 הדיוק של השדה העשרוני קטן מכדי לקבל את המספר שניסית להוסיף.
3762 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: ACTION.
3763 שינויים בסכימה בו זמנית גרמו לכישלון פעולת העתק היצירה. נסה שוב.
3764 היצירה מחדש של אינדקס אחד או יותר נכשלה.
3765 שגיאת תחביר בסעיף האילוץ.
3766 רק שאילתות SELECT פשוטות מותרות ב- VIEWS.
3767 טבלה '|' לא ניתן היה להשיבcable כי לא ניתן היה לפתוח אותו באופן בלעדי.
3768 FastFind לא יכול לחפש אחר הפניות שאינן עמודות.
3769 לא ניתן לשנות את שם טבלאות הסכסוך.
3770 הגדרת מונה אינה בתחום חוקי.
3771 לא ניתן להפוך העתקים מקומיים או אנונימיים למאסטר בעיצוב.
3772 ללא הרשאת מנהל, עדיפות העתק חייבת להיות בטווח 0 - |.
3773 לא ניתן למחוק אובייקט אחד או יותר:.
3774 ערך הסיכה אינו חוקי.
3775 לא ניתן לטעון את מסד הנתונים של Microsoft Access SQL Server מתאם - MSRPJT40.dll.
3776 לא ניתן להחליף בין שני מסדי נתונים של Microsoft Access SQL Server העתקים.
3777 פעולה לא חוקית שבוצעה במסד נתונים של Microsoft Access SQL Server הֶעתֵק מְדוּיָק.
3778 מסד הנתונים של Microsoft Access שגוי או חסר עבור קבוצת העתקים זו של SQL / Microsoft Access.
3779 לא ניתן לשנות מאפיין מעקב ברמת העמודה באובייקטים שכבר הם Replicabאותם.
3780 תחביר SQL לא חוקי - צפוי שם תצוגה.
3781 תחביר SQL לא חוקי - צפוי שם פרוצדורה.
3782 תחביר SQL לא חוקי - כרגע רק אילוץ CHECK אחד ברמת העמודה מותר.
3783 תחביר SQL לא חוקי - אינו יכול להשתמש במספר עמודות במגבלת CHECK ברמת העמודה.
3784 מסד הנתונים כבר נשלחcabאותם.
3785 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: מסד נתונים.
3786 תחביר SQL לא חוקי - צפויה הרשאת מסד נתונים, כגון CREATEDB או CONNECT.
3787 פעולה זו אינה מותרת בשאילתות משנה.
3788 לא ניתן ליצור אינדקס בתיקיה / פנקס כתובות MAPI זה.
3789 אילוץ ברמה העמודה לא חוקי.
3790 אובייקט זה דורש גרסה חדשה יותר של מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access.
3791 אינדקס זה דורש מנוע מסד נתונים של Microsoft Access |.
3792 האינדקס '| 2' מחייב מנוע מסד נתונים של Microsoft Access | 1.
3793 העמודה '| 2' מחייבת מנוע מסד נתונים של Microsoft Access | 1.
3794 לטבלה זו נדרש מנוע מסד נתונים של Microsoft Access |.
3795 הטבלה '| 2' מחייבת מנוע מסד נתונים של Microsoft Access | 1.
3796 הגרסה של AceRecr.DLL שנטענה הייתה ישנה מדי. הפעל את ההתקנה שוב כדי לקבל את הגרסה הנכונה של קובץ זה.
3797 חילופי מנועי מסד הנתונים של SQL / Microsoft Access נכשלו, חפש בהיסטוריה של סוכן SQLServer לקבלת פרטים.
3798 אין אפשרות להגביל את אילוצי ה- CHECKcabמאגרי מידע.
3799 לא ניתן למצוא את השדה '|'.
3800 '|' אינו אינדקס בטבלה זו.
3801 לא ניתן להשתמש באובייקט (|) בסעיף אילוץ CHECK.
3802 שגיאה בהערכת | אילוץ לבדוק. |
3803 לא ניתן להשלים DDL בטבלה זו מכיוון שהיא מופנית על ידי אילוץ | על השולחן |.
3804 לא מותקנים לקוחות MAPI במחשב זה. התקן לקוח MAPI (כמו Outlook) במחשב זה.
3805 אילוצי בדיקה על השולחן לא יועבר לטבלה זו. ניתן ליצור אילוצי CHECK רק באמצעות הצהרות SQL DDL.
3806 לא ניתן להגדיר מספר מאפייני NULL, NOT NULL.
3807 שאילתה | מכיל שם עמודה דו משמעי המתנגש עם שם המתאם (alias) |. או התאם את שם העמודה באופן מלא או שנה את שם המתאם (כינוי).
3808 זקוק למאגר מערכת בפורמט גרסה 4.x ומעלה כדי לבצע פעולה זו.
3809 שאילתה | נוצר עם מהדורה מאוחרת יותר של מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access ועשוי להיות תחביר שגרסה זו של מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access אינה יכולה לבצע. ניתן לבצע שאילתה זו רק עם גרסת מסד הנתונים של Microsoft Access שיצרה אותה.
3810 מילת מפתח לא מוכרת מתי.
3811 לא ניתן היה לבצע את השאילתה.
3812 אינך יכול לעדכן שדה זה מכיוון שהערך שאתה מנסה להחיל אינו חוקי או יפר כלל שלמות נתונים. אנא תקן ונסה שוב.
3813 שאילתות מעבר SQL מושבתות.
3814 עמודות שמקבלות ערכים מרובים עבור רשומה אינן יכולות להיכלל בקשר עם מספר עמודות.
3815 לא ניתן לכלול עמודות המקבלות ערכים מרובים עבור רשומה באינדקס מרובה עמודות.
3816 האינדקס הייחודי ב- '|' לא ניתן למחוק את העמודה.
3817 התחום הרב ערכי '|' אינו תקף בשאילתת CROSSTAB.
3818 לא ניתן להשלים את הפעולה במסד נתונים זה מכיוון שהוא משתמש בקבצים מצורפים או בשדות בדיקת ערך רב.
3819 לא ניתן לבצע חיפוש בעמודות המקבלות ערכים מרובים עבור רשומה.
3820 אינך יכול להזין ערך זה מכיוון שהוא משכפל ערך קיים בשדה בדיקה או קבצים מצורפים רב ערך. שדות חיפוש או קבצים מצורפים רב-ערכיים אינם יכולים להכיל ערכים כפולים.
3821 אינך יכול לשנות שדה בדיקת ערך רב-ערך לסוג הנתונים שנבחר.
3822 לא ניתן להוסיף את הערך לשורה חדשה זו עד שהשורה התחייבה. התחל קודם את השורה ואז נסה להוסיף את הערך.
3823 אינך יכול לערוך שדה זה מכיוון שהוא שוכן בגיליון אלקטרוני מקושר של Excel. היכולת לערוך נתונים בגיליון אלקטרוני מקושר של Excel הושבתה במהדורת Access זו.
3824 שאילתת INSERT INTO אינה יכולה להכיל שדה רב ערכי.
3825 לא ניתן להשתמש ב- SELECT * בשאילתת INSERT INTO כאשר מקור המקור או טבלת היעד מכילים שדה רב ערכי.
3826 שאילתת UPDATE או DELETE לא יכולה להכיל שדה רב ערכי.
3827 לא ניתן לבצע פונקציה מצטברת בעמודה מרובת ערכים כאשר סעיף JOIN מכיל עמודת ריבוי ערכים שונה.
3828 לא ניתן להפנות לטבלה עם שדה רב ערכי באמצעות סעיף IN המתייחס למסד נתונים אחר.
3829 התחום הרב ערכי '|' לא ניתן להשתמש בסעיף ORDER BY.
3830 התחום הרב ערכי '|' לא ניתן להשתמש בסעיף GROUP BY.
3831 התחום הרב ערכי '|' לא ניתן להשתמש בסעיף WHERE או HAVING.
3832 פורמט הקובץ הנוכחי כבר אינו תומך באבטחה ברמת המשתמש. תהליך ההמרה או הדחיסה הסיר את ההרשאות ברמת המשתמש.
3833 התחום הרב ערכי '|' אינו תקף בסעיף JOIN שצוין.
3834 השדה הרב ערכי '| 1' אינו תקף בביטוי '| 2'.
3835 לא ניתן להשתמש במילת המפתח DISTINCT בשדה רב הערכים '|'.
3836 אתה מנסה לעבוד עם קובץ פרדוקס הדורש את מנוע מסד הנתונים Borland (BDE). Microsoft Access אינו יכול לטעון את ה- BDE, או שה- BDE אינו מותקן כהלכה. כדי לתקן זאת, הפעל את תוכנית ההתקנה של ה- BDE.
3837 התחום הרב ערכי '|' לא ניתן להשתמש בשאילתת UNION.
3838 שדות מרובי ערכים אינם מורשים בהצהרות SELECT INTO.
3839 הקובץ שצוין קיים כבר.
3840 הקובץ המצורף שאתה מוסיף עולה על משאבי המערכת הזמינים.
3841 אין אפשרות להתחבר לאתר SharePoint '|'. נסה שוב מאוחר יותר.
3842 הביטוי '|' חייב להיות חלק מפונקציה מצטברת.
3843 שאילתת INSERT INTO המכילה שדה בעל ערך רב אינה יכולה להכיל שדה אחר.
3844 לא ניתן להפנות לשדה רב ערכי במשפט UPDATE או DELETE המכיל שדות אחרים.
3845 Microsoft Access אינו תומך בקישור למסד נתונים של Access או חוברת עבודה של Microsoft Office Excel השמורה בפורמט שהוא בגירסה מאוחרת יותר מאשר בפורמט מסד הנתונים הנוכחי.
3846 התחום הרב ערכי '|' ב- ORDER BY חייב להופיע גם ברשימת SELECT.
3847 ODBCDirect כבר לא נתמך. כתוב את הקוד כדי להשתמש ב- ADO במקום ב- DAO.
3848 אינך יכול לרשום את השינויים שלך מכיוון שערך שהזנת מפר את ההגדרות שהוגדרו עבור השדה '|' (למשל, ערך קטן מהמינימום או גדול מהמקסימום). תקן את השגיאה ונסה שוב.
3849 שכפול נתמך רק במאגרי מידע בפורמט Access 2000 או Access 2002-2003. השתמש בתכונת ההמרה ביישום שלך כדי להמיר את מסד הנתונים לפורמט הנכון.
3850 קובץ זה נוצר בגרסת בטא קודמת של Excel 2007. פתח את הקובץ עם Excel 2007 כדי לשמור אותו ב- most הגרסה האחרונה של פורמט הקובץ Excel 2007 לפני פתיחת הקובץ ב- Access 2007 ואילך.
3851 הסכימה לטבלה זו השתנתה. עליך לרענן את הטבלה לפני עריכה או הוספה של רשומות חדשות.
3852 לא ניתן לעדכן שדה בעל ערך רב אם מערך הרשומות האב שלו אינו במצב עריכה. כדי למקם את ערכת רשומות האב במצב עריכה השתמש בשיטת AddNew או Edit.
3853 Microsoft Access אינו יכול ליצור את מסד הנתונים בפורמט שצוין בגלל מדיניות קבוצתית שקבעה מנהל המערכת שלך. צור את מסד הנתונים באמצעות פורמט קובץ אחר או פנה למנהל המערכת שלך.
3854 פעולה זו תיכשל מכיוון שקובץ הטקסט שאתה עומד לייבא מכיל יותר מ -255 עמודות. אנו ממליצים לך קודם לעשות עותק גיבוי של קובץ המקור שלך, להקטין את מספר העמודות ל -255 ומטה ואז לנסות שוב.
3855 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access אינו יכול לקרוא את הנתונים ב- | 1.
הגרסה המינימלית הנדרשת לקריאת הנתונים היא | 2.
3856 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access אינו יכול לעדכן את הנתונים ב- | 1.
הגרסה המינימלית הנדרשת לעדכון הנתונים היא | 2.
3857 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access אינו יכול לשנות את העיצוב של | 1.
הגרסה המינימלית הנדרשת לשינוי העיצוב היא | 2.
3858 ביטוי לא נתמך להמרה
3859 הביטוי | לא ניתן להשתמש בעמודה מחושבת.
3860 הביטוי | לא ניתן להמיר בשאילתה.
3861 הביטוי | לא ניתן להמיר בתוצאות של שאילתה.
3862 הביטוי | לא ניתן להמיר במקרו ממשק משתמש.
3863 הביטוי | לא ניתן להמיר בערך ברירת מחדל.
3864 הביטוי | לא ניתן להמיר בכלל אימות.
3865 לא ניתן לשמור את הביטוי מכיוון שהוא מכיל הפניה מעגלית.
3866 לא ניתן לשמור את הביטוי מכיוון שהוא מתייחס לעצמו.
3867 לא ניתן לשמור את הביטוי מכיוון שהוא מתייחס לטבלה אחרת.
3868 אין מאקרו נתונים AXL המאוחסן לטבלה שצוינה.
3869 מאקרו הנתונים AXL אינו תואם לשרת שאיתו אתה מנסה לסנכרן.
3870 Microsoft Access אינו יכול לפרש את הטקסט שאתה מדביק כמקרו נתונים. תקן את הטקסט ואז נסה שוב.
3871 הארגומנט שצוין אינו חוקי.
3872 מגבלת משאבי מאקרו נתונים נפגעה. זה יכול להיגרם על ידי מאקרו נתונים שקורא לעצמו באופן רקורסיבי. המעודכן () ניתן להשתמש בפונקציה כדי לזהות איזה שדה ברשומה עודכן כדי לסייע במניעת שיחות רקורסיביות.
3873 פעולת '| 1' נכשלה מכיוון שהיא אינה נתמכת מאירוע '| 2'.
3874 אי התאמה בין סוגים בשדה '|'.
3875 מאקרו הנתונים '|' לא ניתן למצוא.
3876 הפעולה 'ExitForEachRecord' זמינה רק בלולאת ForEachRecord.
3877 פעולת 'SendEmail' נכשלה מכיוון שלא צוינו נמענים.
3878 פעולת 'SendEmail' נכשלה מכיוון שלא ניתן לסמוך על מסד הנתונים הנוכחי.
3879 הסיסמה אינה חוקית; ההודעה לא נשלחה.
3880 לא ניתן היה לפתוח את מושב הדואר. אולי חסר לך הזיכרון. סגור יישומים אחרים ונסה שוב. ייתכן שתרצה לבדוק את יישום הדואר שלך כדי לוודא שהוא פועל כהלכה.
3881 לא ניתן היה לשלוח את הדואר האלקטרוני. אנא ודא שהמחשב שלך מוגדר לשליחה ולקבלת הודעות דואר אלקטרוני.
3882 צריך לחשב מחדש את העמודה המחושבת הזו.
3883 עמודה מחושבת זו מכילה ביטוי לא חוקי.
3884 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access נתקל בשגיאה בעת התחברות לשירותי נתונים:
'|'.
3885 סוג השדה '|' לא ניתן להשתמש כחלק מעמודה מחושבת. דוגמאות לסוגים שאינם נתמכים כוללים שדות רב-ערכיים ושדות בינאריים.
3887 לא ניתן לשמור עמודה מחושבת ללא ביטוי חוקי במאפיין הביטוי.
3888 לא ניתן להשתמש בעמודות מחושבות בקשרי מערכת.
3889 המשתנה '|' לא ניתן למצוא.
3890 המזהה '|' לא ניתן למצוא.
3891 שאילתות המכילות טבלאות מקושרות, שאילתות פעולה והפניות למסדי נתונים אינן מורשות במאקרו נתונים.
3892 הפונקציה '|' אינו תקף לביטויים המשמשים במקרו נתונים.
3893 קבוע לא חוקי '|' בביטוי מאקרו נתונים.
3894 טקסט לא חוקי '|' בביטוי מאקרו נתונים.
3895 אינך יכול לרשום את השינויים שלך מכיוון שערך שהזנת מפר את ההגדרות שהוגדרו עבור השדה '|' (למשל, ערך קטן מהמינימום או גדול מהמקסימום). תקן את השגיאה ונסה שוב.
3896 מגבלת 20 האירועים הרקורסיביים חרגה. זה יכול להיגרם על ידי אירוע After Update שמשנה נתונים בטבלה שמפעילה אותם. אתה יכול להשתמש בעדכון () פונקציה כדי לקבוע אילו שדות שונו ברשומה.
3897 הכינוי '|' לא ניתן למצוא.
3898 אין הקשר נתונים לביצוע הפעולה. שגיאה זו יכולה להיגרם על ידי שימוש בפעולת RunDataMacro להפעלת מאקרו נתונים הקורא DeleteRecord או EditRecord ללא כינוי מוגדר.
3899 לא ניתן להכניס או לעדכן את פריט הרשימה מכיוון שנמצאו ערכים כפולים עבור שדה אחד או יותר ברשימה.
3900 פעולת המחיקה אינה מותרת מכיוון שתיעוד צאצא עדיין קיים.
3901 לפחות שדה בדיקת יחסים אחד מצביע על פריטים שאינם קיימים ברשימה זו.
3902 לא ניתן להוסיף קישורים לשמירה משום שמסד הנתונים '|' לא ניתן לפתוח במצב בלעדי.
3903 מאגר המידע '|' לא ניתן לפתוח במצב בלעדי מכיוון שהוא מכיל קישורים במצב שמור.
3904 לא ניתן לעדכן טבלה מכיוון שאין חיבור לאתר SharePoint. נסה את העדכון שוב כאשר החיבור לשרת משוחזר.
3905 השולחן '|' לא ניתן לעדכן מכיוון שאין חיבור לאתר SharePoint. נסה את העדכון שוב כאשר החיבור לשרת משוחזר.
3906 הטבלה המקושרת אינה זמינה. Microsoft Access אינו יכול ליצור קשר עם השרת. בדוק את חיבור הרשת שלך או פנה למנהל השרת.
3907 טבלה מקושרת '|' זה לא זמין. Microsoft Access אינו יכול ליצור קשר עם השרת. בדוק את חיבור הרשת שלך או פנה למנהל השרת.
3908 לא ניתן להוסיף, לעדכן או למחוק נתונים עד שנאספו כל הנתונים הקשורים מהשרת.
3909 לא ניתן להוסיף, לעדכן או למחוק נתונים מכיוון שטבלת הנתונים '|' לא הושג מהשרת.
3910 הגדרות ההצפנה שלך אינן תקפות. התקן מחדש את Microsoft Access או פנה למנהל המערכת לקבלת מידע נוסף.
3911 Microsoft Access אינו יכול לפתוח קובץ זה מכיוון שהתוכן נפגע.
3912 טבלה אינה מסונכרנת עם אתר SharePoint. סגור ופתח מחדש את השולחן כדי לאחזר את ה- most נתונים עדכניים מאתר SharePoint.
3913 השולחן '|' אינו מסונכרן עם אתר SharePoint. סגור ופתח מחדש את השולחן כדי לאחזר את most נתונים עדכניים מאתר SharePoint.
3914 רצף האיסוף שנבחר אינו נתמך בתבנית הקובץ שצוינה.
3915 הביטוי | לא ניתן להמיר במאקרו נתונים.
3916 הנכס '|' ניתן להגדיר או לשנות רק על ידי מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access.
3918 Microsoft Access אינו תומך בפעולה זו עבור סוג זה של IISAM. כדי לבצע פעולה זו, עליך להשתמש במערכת Microsoft Office 2007 ומעלה.
3919 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access נתקל בשגיאה במהלך התקשורת עם SharePoint.
מידע מפורט יותר: '|'
3920 לא ניתן לבצע שאילתה. פעולה או תחביר לא חוקיים באמצעות שדה רב-ערכי.
3921 לא ניתן להפנות לטבלה עם שדה רב ערכי באמצעות סעיף FROM המתייחס למסד נתונים אחר.
3922 הביטוי | לא ניתן להמיר בצורה.
3923 אין תמיכה בהכללת ביטויים קבועים בפעולת הצטרפות חיצונית.
3924 גישה לא הצליחה להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט.
3925 הגדרת השאילתה אינה חוקית, ולכן לא ניתן ליצור את אובייקט השאילתה.
3926 Access לא הצליחה להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט משום שהיא משתמשת בסוג שאילתה שאינו נתמך, בביטויים שאינם נתמכים, בקריטריונים שאינם נתמכים, או בתכונות אחרות שאינן נתמכות באינטרנט.
3927 Access לא הצליחה להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מכיוון שהיא מכילה שאילתת משנה.
3928 Access לא הצליחה להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט משום שהיא נשענת על שאילתה אחרת שאינה תואמת את האינטרנט.
3929 Access לא הצליחה להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מכיוון שהיא אינה כוללת שדות בתוצאותיה.
3930 Access לא הצליחה להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מכיוון שהיא מציגה יותר מדי שדות בתוצאותיה.
3931 Access לא הצליחה להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מכיוון שהיא נשענת על סעיף ORDER BY שאינו נתמך באינטרנט.
3932 Access לא הצליחה להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מכיוון שהיא מציינת סוג JOIN שאינו נתמך באינטרנט.
3933 Access לא הצליח להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מכיוון שמדובר בשאילתה בין מוצרים.
3934 Access לא הצליחה להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מכיוון שהיא לא מציינת איזו טבלה לבחור מתוך.
3935 Access לא הצליחה להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מכיוון שתוצאות השאילתה מכילות שדות מרובים עם אותו שם.
3936 Access לא הצליחה להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מכיוון שלא ניתן היה להמיר חלק מהפרמטרים שלה לשימוש באינטרנט.
3937 Access לא הצליחה להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מכיוון שחלק מהפרמטרים שלה מוצגים כשדות תוצאות או משמשים בהצהרות ORDER BY.
3938 לא ניתן לשמור את הביטוי מכיוון שהתוצאה שלו היא סוג לא חוקי, כגון NULL.
3939 |1
3940 לא ניתן היה לכפות את מספר הארגומנט | 1 למספר שלם לפעולה | 2.
3941 לא ניתן היה לכפות את מספר הארגומנט | 1 למחרוזת עבור הפעולה | 2.
3942 לא ניתן היה להכריח את הארגומנט מספר | 1 לבוליאני לפעולה | 2.
3943 פרמטר חסר '| 1' בעת ניסיון להריץ מאקרו נתונים בשם.
3944 סוג השדה '|' לא ניתן להשתמש בכללי אימות לטבלאות אינטרנט. סוגים לא חוקיים כוללים תזכיר, בינארי וחיפוש.
3945 טבלאות מערכת אינן יכולות להכיל מאקרו נתונים.
3946 לא ניתן להשתמש בפעולת OnError כש- Go To מוגדר ל- Macro Name לפני האירועים.
3947 השרת אינו תומך בסוג השדה '|' כחלק מעמודה מחושבת. דוגמאות לסוגים שאינם נתמכים כוללים שדות רב ערך, תזכיר, היפר-קישור, בינארי, מספר אוטומטי וחיפוש.
3948 לא ניתן לשמור את הביטוי מכיוון שהשרת אינו תומך בסוג התוצאה שלו, כגון בינארי או NULL.
3949 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access אינו יכול לדחוס את הנתונים ב- | 1 מכיוון שהוא מכיל אובייקטים מגרסה חדשה יותר.
3950 שגיאת תחביר בביטוי.
3951 היישום השתנה בשרת. השורה שהזנת האחרונה שלך לא תישמר. העתק והדבק את השורה האחרונה שהזנת בקצבrarולאחר מכן סנכרן את היישום עם השרת.
3952 הפעלת מאקרו הנתונים נכשלה מכיוון שהגדרת ה- AXL שלה לא חוקית.
3953 שם ה- var המקומי '| 1' אינו חוקי. שמות משתנים מקומיים חייבים להיות באורך של לפחות 64 תווים, עשויים שלא להיות start עם סימן שווה או רווח, וייתכן שלא יכיל אף אחת מהתווים הבאים כולל CR, LF או TAB:.! [] /: *? "" <> | 2 # {}% &.
3954 שם הפרמטר '| 1' אינו חוקי. שמות פרמטרים חייבים להיות באורך של לפחות 64 תווים, עשויים שלא להיות start עם סימן שווה או רווח, וייתכן שלא יכיל אף אחת מהתווים הבאים כולל CR, LF או TAB:.! [] /: *? "" <> | 2 # {}% &.
3955 שם מאקרו הנתונים '| 1' אינו חוקי.
3956 מסד הנתונים שאתה מנסה לפתוח דורש גרסה חדשה יותר של Microsoft Access.
3957 לא ניתן היה להוסיף את השדה בשרת. סנכרן עם השרת והסר כל הפניות לשדות מוסתרים, חיפוש, מספר אוטומטי, היפר-קישור ותזכירים.
3958 לא ניתן למחוק את השדה בשרת. סנכרן עם השרת וודא שאף שדה אחר אינו מפנה לשדה זה.
3959 עמודות מחושבות אינן מורשות בהצהרות SELECT INTO.
3960 הביטוי | לא ניתן להמיר עבור פעולת המאקרו החל מסנן.
3961 המספר המרבי של פרמטרים עבור מאקרו נתונים בשם, ForEachRecord ו- LookupRecord הוא 255.
3962 EditRecord נכשל עקב התנגשויות נתונים חוזרות ונשנות בעת ניסיון לבצע נתונים.
3963 הפעולה '| 1' אינה חוקית בתוך CreateRecord או EditRecord.
3964 הפעולה '| 1' אינה תקפה מחוץ ל- CreateRecord ו- EditRecord.
3965 לא ניתן היה לשנות את השדה '| 1' מכיוון שהרשומה אינה מתעדכנת כרגע. השתמש ב- EditRecord כדי להפוך את הרשומה לעדכנית.
3966 לא ניתן היה לשנות את השדה '| 1'. באירוע BeforeChange ניתן לעדכן רק את הרשומה שמשתנה.
3967 EditRecord נכשל מכיוון שהכינוי '| 1' מייצג רשומה הנקראת בלבד.
3968 EditRecord נכשל מכיוון שכינוי ברירת המחדל מייצג רשומה שקוראת בלבד.
3969 לא ניתן להוסיף קבצים מצורפים לשורות חדשות לפני שהשורות הוגשו לשרת. התחל קודם את השורה ואז נסה לצרף את המסמך אליה.
3970 לא ניתן לשמור את הביטוי מכיוון שהוא יארך יותר מ- 255 תווים בעת פרסוםו.
3971 לא ניתן לפתוח טבלה מקושרת. אין לך הרשאה להציג את הרשימה כולה מכיוון שהיא גדולה מסף תצוגת הרשימה שנאכף על ידי מנהל השרת.
3972 טבלה מקושרת '|' לא ניתן לפתוח. אין לך הרשאה להציג את הרשימה כולה מכיוון שהיא גדולה מסף תצוגת הרשימה שנאכף על ידי מנהל השרת.
3973 ערכים המאוחסנים בשדות רב-ערכיים וקבצים מצורפים אינם נתמכים בשאילתות מאקרו לנתונים.
3974 לא ניתן היה לקרוא את השדה '| 1' מכיוון שהוא שדה רב ערך או קובץ מצורף.
3975 לא ניתן היה להגדיר את השדה '| 1' מכיוון שמדובר בשדה רב ערך או קובץ מצורף.
3976 לא ניתן היה לקרוא את העמודה '| 1' מכיוון שהיא עמודה מחושבת ברשומה שאוחזרה מ- ForEachRecord או LookupRecord ושונתה על ידי EditRecord.
3977 לא ניתן היה לשלוח את נתוני ה- URL '| 1' בשדה '| 2' לשרת. כתובת האתר עשויה להיות לא חוקית או ארוכה מ- 255 תווים.
3978 חישוב הפרש היום או הזמן בעזרת סימן + או - אינו נתמך. אנא השתמש בפונקציה DateAdd () במקום זאת.
3979 הטבלה המקושרת שונתה בשרת. השורה שהזנת האחרונה שלך לא תישמר. העתק והדבק את השורה האחרונה שהזנת בקצבrarולאחר מכן סנכרן את הטבלה המקושרת עם השרת על ידי לחיצה ימנית על הטבלה המקושרת, בחירה באפשרויות נוספות ולחיצה על רענן רשימה.
3980 הטבלה המקושרת '|' השתנה בשרת. השורה שהזנת האחרונה שלך לא תישמר. העתק והדבק את השורה האחרונה שהזנת בקצבrarולאחר מכן סנכרן את הטבלה המקושרת עם השרת על ידי לחיצה ימנית על הטבלה המקושרת, בחירה באפשרויות נוספות ולחיצה על רענן רשימה.
3981 היו שגיאות בביצוע השאילתה בכמויות גדולות או בשליחת נתונים לשרת. חבר מחדש את הטבלאות כדי לפתור את ההתנגשויות או למחוק את השינויים הממתינים.
3982 לא ניתן היה לקרוא את השדה '| 1' מכיוון שהוא המפתח העיקרי של הרשומה שנוצרת. ערך שדה זה יהיה זמין במשתנה LastCreateRecordIdentity לאחר השלמת החסימה CreateRecord.
3983 טיעון לפונקציה המעודכן לא היה חוקי. יש לספק את שם השדה כערך מחרוזת הכלול במרכאות.
3984 Access לא הצליחה להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מכיוון שהיא מכילה צירוף מחזורי.
3985 בתוך ForEachRecord רק את הרשומות של outermost ניתן לערוך או למחוק ForEachRecord.
3986 לא ניתן להשתמש ב- CreateRecord בתוך ForEachRecord.
3987 לא ניתן להוסיף נתונים מכיוון שאין רשומה תואמת.
3988 הטבלה גדולה מכדי שניתן יהיה לשמור את השינוי הזה.
3989 אין לך הרשאה לשנות את העיצוב של רשימה זו.
3990 ביצוע מאקרו נתונים בטבלה '| 1' נכשל מכיוון שהוא עדיין לא סונכרן עם השרת. אנא סנכרן טבלה זו עם השרת באמצעות הפקודה "" סנכרן הכל "ונסה שוב.
3991 ביצוע השאילתה נכשל מכיוון שהמזהה '| 1' לא נמצא.
3992 כלל האימות מכיל שגיאת תחביר ולא ניתן לשמור אותו. שדה או פונקציה עשויים להיות שגויים או חסרים.
3993 פסק זמן מנע מהשינוי בשרת.
3994 השדה '|' לא ניתן לשנות כי הוא מכיל תווים לא חוקיים, פיסוק לא חוקי או שם שדה קיים. תקן את השם בשרת ורענן את הטבלה.
3995 בטבלה זו כבר יש את המספר המרבי של שדות עם סוג הנתונים שצוין. למטרות חישוב זה, מספר ומטבע נחשבים לאותו סוג נתונים.
3996 Microsoft Access אינו יכול לחבר מחדש אחת או יותר מהטבלאות המנותקות. אנא בדוק קישוריות רשת וזמינות שרתים.
3997 Microsoft Access זיהה שינויים באובייקט פתוח. אנא סגור ופתח מחדש את האובייקט כדי לקבל עדכונים.
3998 הפונקציה המעודכנת אינה נתמכת בשדות תזכיר, טקסט עשיר, היפר-קישור, אובייקט OLE, רב-ערך או קבצים מצורפים.
3999 אינך יכול להפנות לשורות שנוצרו כאשר אתה מנותק מהשרת מכיוון שהדבר מפר את הגדרות החיפוש שהוגדרו עבור טבלה או רשימה זו. אנא חבר מחדש את כל הטבלאות לשרת ונסה שוב.
4000 |
4001 ערך אחד או יותר אסורים על ידי כלל האימות שהוגדר עבור '| 1'. הזן ערך שהביטוי עבור שדה זה יכול לקבל.
4002 הערך '| 1' אינו זמין מכיוון שהשדה הוא מסוג תזכיר, טקסט עשיר, קישור או אובייקט OLE.
4003 המספר המרבי של משתני ההחזר הוא 255.
4004 שם משתנה ההחזר '| 1' אינו חוקי. שמות משתני החזרה חייבים להיות באורך של 64 תווים או שווים, עשויים שלא להיות start עם סימן שווה או רווח, וייתכן שלא יכיל אף אחת מהתווים הבאים, כולל CR, LF או TAB:.! [] /: *? "" <> | 2 # {}% &.
4005 משתנה ההחזר '| 1' ארוך מדי. מחרוזת המשתנה להחזר לא יכולה לחרוג מ- 2 תווים.
4006 זוהו שמות פלט כפולים. שנה את השם או הכינוי של אחת היציאות.
4007 Access אינו יכול למיין שדה או ביטוי מכיוון שהוא אינו מופיע בפלט השאילתה.
4008 Access לא הצליחה לשמור את השאילתה מכיוון שהיא משתמשת בסוג שאילתה שאינה נתמכת, בביטויים שאינם נתמכים, בקריטריונים שאינם נתמכים או בתכונות אחרות שאינן נתמכות במסד נתונים זה.
4009 Access לא הצליחה לשמור את השאילתה מכיוון שהיא אינה כוללת שדות בתוצאותיה.
4010 Access לא הצליחה לשמור את השאילתה מכיוון שהיא מציגה יותר מדי שדות בתוצאותיה.
4011 Access לא הצליחה לשמור את השאילתה מכיוון שהיא אינה מציינת איזו טבלה לבחור מתוך.
4012 Access לא הצליחה לשמור את השאילתה מכיוון שתוצאות השאילתה מכילות מספר שדות עם אותו שם.
4013 Access לא הצליחה לשמור את השאילתה מכיוון שלא ניתן היה להמיר חלק מהפרמטרים שלה לשימוש במסד נתונים זה.
4014 הפניה מעגלית הנגרמת על ידי '|'. '|' הוסר מהשאילתה.
4015 לא ניתן לשמור את השאילתה מכיוון ש- Access אינו יכול לקבוע איזו צירוף יש לבצע תחילה. כדי לאלץ את אחת הצירופים לביצוע תחילה, צור שאילתה נפרדת שמבצעת את ההצטרפות הראשונה, ואז כלול את השאילתה כאובייקט מקור לשאילתה זו.
4016 לביטוי שהזנת יש שם פונקציה או אופרטור שלא ניתן למצוא.
4017 הגרסה הנוכחית של Microsoft Access אינה תומכת במסדי נתונים משוכפלים. כדי להשתמש במסד נתונים זה, פתח בגירסה קודמת של Microsoft Access.
4018 מסד הנתונים שאתה מנסה לפתוח יכול להיפתח רק על ידי Microsoft Access.
4019 מסד הנתונים שאתה מנסה לפתוח לא יכול להיפתח על ידי מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access אובייקט Data Access Library. ניתן לפתוח אותו רק ישירות באמצעות Microsoft Access.
6000 אירעה שגיאות במהלך פעולת השמירה. @@@ 1 @@@ 1
6001 טופס או דוח לא יכולים להיות גליון הנתונים של טבלה או שאילתה. @ רק טבלה או שאילתה יכולים להיות מוכנסים לטבלה או שאילתה אחרת. @@ 1 @@@ 1
6002 Microsoft Access אינו יכול להרחיב את גליון תת-נתונים זה מכיוון שכל הרשומות נעולות. @ או המאפיין RecordLocks של הטופס או הדוח או אפשרות נעילת הרשומות המוגדרת כברירת מחדל בקטע מתקדם בתיבת הדו-שיח אפשרויות גישה (לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות גישה) מוגדר לכל הרשומות. מנעולים או רשומה ערוכה, לפי הצורך. @ 1 @ 1 @ 472 @ 1
6003 ההגדרה עבור נכס Precision חייבת להיות בין התאריכים 1 עד 28. @@@ 1 @@@ 1
6004 ההגדרה עבור מאפיין Scale חייבת להיות בין 0 ל -28. @@@ 1 @@@ 1
6005 שם הטבלה או השאילתה '|' שהזנת בגיליון המאפיינים או במאקרו מאוית שגוי או מתייחס לטבלה או לשאילתה שלא קיימים. @ אם השם הלא חוקי נמצא במאקרו, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו ואת הארגומנטים של המאקרו אחריך לחץ על אישור. פתח את חלון המאקרו והזן את השם הנכון. @@ 1 @@@ 1
6006 סינון לפי בחירה של ערך חלקי נתמך רק בשדות המכילים נתוני תווים. @@@ 1 @@@ 1
6007 לא ניתן לפתוח טופס הקשור להליך מאוחסן במסנן שרת לפי מצב טופס. @@@ 1 @@@ 1
6008 Microsoft Access נתקל בשגיאה בסגירת החיבור שלך. @ סגור את כל חלונות היישום שלך לפני שתנסה שוב. @@ 1 @@@ 1
6009 מחרוזת חיבור לא חוקית. @ יתכן שתצטרך לציין מחרוזת חיבור חוקית ולנסות אותה שוב. @@ 1 @@@ 1
6010 שימוש לא חוקי בשיטת העברה. @ שיטת העברה אינה חלהcable לתצורות משנה או לדוחות משנה. @@ 1 @@@ 1
6011 האם ברצונך לשמור את שינויי הנתונים בטופס '|'? @@@ 13 @@@ 4
6012 Microsoft Access לא יכול להגדיר מאפיין זה ל- No כרגע. @ אין באפשרותך להגדיר את תצוגת טופס הרשאה, אפשר תצוגת גליון נתונים, אפשר תצוגת PivotTable, ואפשר למאפייני תצוגת PivotChart ל- No בו זמנית. @ הגדר אחד מהמאפיינים האחרים ל- כן לפני שתשנה את המספר הזה ל- No. @ 1 @@@ 1
6013 לא ניתן להסיר את הפריט. '|' לא נמצא ברשימה. @@@ 1 @@@ 1
6014 יש להגדיר את המאפיין RowSourceType ל'רשימת ערך 'כדי להשתמש בשיטה זו. @@@ 1 @@@ 1
6015 לא ניתן להוסיף פריט זה. האינדקס גדול מדי. @@@ 1 @@@ 1
6017 Microsoft Access אינו תומך במאפיין המבוקש עבור סוג זה של אובייקט מסד נתונים. @ המאפיינים DateCreated ו- DateModified אינם נתמכים עבור טבלאות, שאילתות, נהלים מאוחסנים, דיאגרמות מסד נתונים ופונקציות במסד נתונים של שרת לקוח. @@ 1 @@@ 1
6018 הטופס או תבנית הדוח פתוחים בתצוגת העיצוב. לפני יצירת טופס או דוח חדשים, סגור את התבנית המתאימה. @@@ 1 @@@ 1
6020 פורמט זה אינו תומך באובייקטים בשם '|'. שנה את שם האובייקט ונסה שוב. @@@ 1 @@@ 1
6021 Microsoft Access אינו יכול לבנות טופס או דוח המבוסס על הנתונים שהוחזרו על ידי אובייקט הפונקציה שבחרת כרגע. @ בחר טבלה, שאילתה, טופס או דוח, ונסה שוב. @@ 1 @@@ 1
6023 ההגדרה 'ספירת שיאים מרבית' לא יכולה להיות מספר שלילי. @@@ 1 @@@ 1
6024 ההגדרה 'ספירת רשומות מקסימלית' אינה יכולה להכיל טקסט - הזן מספר. @@@ 1 @@@ 1
6025 לא ניתן להשתמש בפעולה Require בבקרה הקשורה ל- Recordset. @@@ 1 @@@ 1
6026 כדי להשתמש בשיטה זו יש להגדיר את המאפיין RowSourceType כ'טבלה / שאילתה '. @@@ 1 @@@ 1
6028 אובייקט ה- OLE לא הצליח להתמיד בעצמו. לא תוכל לבטל פעולה זו. @@@ 1 @@@ 1
6029 | @@@ 1 @@@ 1
6030 יש לשמור את הרשומה הנוכחית ב | 1 | 2 לפני שתוכל להשלים פעולה זו. @ האם ברצונך לשמור את הרשומה הנוכחית ב | 1 | 2? @@ 3 @@@ 1
6031 אינך יכול לשנות את מבנה הטבלה '|' מכיוון שהיא כבר בשימוש על ידי אדם אחר או תהליך אחר. @@@ 1 @@@ 1
6032 הערך שהזנת אינו חוקי עבור שדה זה. @ לדוגמה, ייתכן שהזנת ערך null. @@ 1 @@@ 1
6033 הטופס '| 1' לא קיים. @ הזן את השם של טופס קיים במאפיין עריכת פריטי רשימה של הפקד '| 2' או השאר את הנכס ריק. @@ 1 @@@ 1
6034 נכס זה זמין רק לבקרות קבצים מצורפים המאוגדות לשדות קבצים מצורפים. @@@ 1 @@@ 1
6035 תצוגת פריסה לא זמינה עבור זה |. @@@ 1 @@@ 1
6036 אינך יכול להוסיף טופס לטופס אחר המציג מספר פריטים. @@@ 1 @@@ 1
6037 אובייקט זה נשמר בפורמט לא חוקי ולא ניתן לקרוא אותו. @@@ 1 @@@ 1
6038 Microsoft Access לא הצליחה לעדכן את רשימת הערכים. @ הטבלה עשויה להינעל על ידי משתמש אחר, היא עשויה להיות לקריאה בלבד או שלא תהיה לך הרשאה לשנות את הטבלה. @@ 1 @@@ 1
6039 האם ברצונך לשמור את גליון הנתונים כך שיהיה זמין לשימוש על ידי טפסים ודוחות אחרים? @@@ 33 @ 1 @ 151798 @ 4
6040 מכיוון שבדיקת תלות אינה מופעלת במסד נתונים זה, Access אינה יכולה לאמת אם גליון הנתונים הזה משמש בטפסים או בדוחות אחרים. @ האם ברצונך לשמור את גליון הנתונים כך שהוא יהיה זמין לשימוש על ידי טפסים ודוחות אחרים? @@ 33 @ 1 @ 151798 @ 4
6041 ניתן לשנות את פרטי הקיבוץ בתצוגת פריסה ותצוגת עיצוב. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6042 מחיקת פקד | 1 תסיר לצמיתות את הגדרות הסינון, הקיבוץ או מיון המבוססות על הפקד מהטופס או הדוח. @ האם אתה בטוח שברצונך למחוק את הפקד | 1? @@ 20 @ 1 @ 5833 @ 4
6043 מחיקת הפקדים שנבחרה תסיר לצמיתות הגדרות סינון, קיבוץ או מיון המבוססות על פקדים אלה מהטופס או הדוח. @ האם אתה בטוח שברצונך למחוק את הפקדים? @@ 20 @ 1 @ 5833 @ 4
6044 לא תוכל לבטל את היצירה או המחיקה של אובייקט זה. @ האם אתה עדיין רוצה להמשיך? @@ 20 @ 1 @@ 4
6045 Microsoft Access אינו יכול לשמור את הטופס או הדוח מכיוון שהוא מציג תווים משפה שלא ניתן לשמור באזור המערכת הנוכחי שלך. @ החלף את אזור המערכת לשפה בטופס או בדוח, ואז נסה שוב. @@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6046 לא ניתן לשמור את השינויים שלך מכיוון שהשדה '|' עודכן על ידי משתמש אחר.
6047 מספר השדות מהטבלה או השאילתה שבחרת חורג מהגובה המרבי בטפסים של Microsoft Access. @ Microsoft Access תיצור טופס חדש ללא שדות ותפתח את רשימת השדות כך שתוכל לבחור בנפרד שדות להוסיף לאובייקט זה. @@ 3 @@@ 2
6048 מספר השדות מהטבלה או השאילתה שבחרת חורג מהרוחב המרבי בטפסים ובדוחות של Microsoft Access. @ Microsoft Access תיצור טופס חדש או דוח ללא שדות ותפתח את רשימת השדות כך שתוכל לבחור שדות להוסיף בנפרד. חפץ. @@ 3 @@@ 2
6049 מאחר שמאגרי מידע בפורמט הנוכחי אינם תומכים בבקרת הקבצים המצורפים, לא תוכל להשלים פעולה זו.
6050 Microsoft Access לא הצליח להפעיל את בקרת דפדפן האינטרנט.
6051 דפדפן האינטרנט לא הצליח לנתח את השינוי
6052 דפדפן האינטרנט אינו יכול ליישם את השינוי.
6053 כדי להחיל שינוי זה, סגור את הטופס או הדוח ופתח אותו מחדש
6054 פעולת המאקרו BrowseTo דורשת ארגומנט נתיב תקף. טיעון נתיב תקף הוא מהצורה: MainForm1.Subform1> Form1.Subform1
6055 לטופס זה כבר יש בקרת ניווט. @ לא תוכל להשלים פעולה זו. @@ 1 @@@ 1
6056 שליטת דפדפן האינטרנט אינה נתמכת בדוח או בצורה רציפה.
6057 מכיוון שמאגרי מידע בפורמט הנוכחי אינם תומכים בבקרת ה- Empty Cell, לא תוכל להשלים פעולה זו.
6058 בקרת הניווט אינה נתמכת על ידי פורמט מסד הנתונים הנוכחי.
6059 לא ניתן ליצור אינטרנט | מבוסס על מקור שאינו תואם לאינטרנט.
6060 בקרת הניווט אינה נתמכת בדוחות.
6061 חלק מהבקרות על האובייקט הזה שיתפו את אותו השם. @ פקדים אלה קיבלו שמות ייחודיים. @@ 1 @@@ 1
6062 עליכם להיות בתצוגת עיצוב או פריסה כדי ליצור או למחוק פקדים. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6063 שינוי עמדת הדיווח הופסק
6064 פקודת תפריט לא חוקית.
7700 Microsoft Access לא מצליח להשלים את הפעולה. @ נסה את הפעולה שוב. אם השגיאה נמשכת, המשךtart Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
7701 Microsoft Access אינו יכול לסנכרן עם Synchronizer'|1.'@ סיבה אפשרית לכישלון הסינכרון עם '| 1' היא שגם ה- Synchronizer וגם Microsoft Access ניסו לכתוב למסד הנתונים הנוכחי במקביל.
נסה שוב לסנכרן עם '| 1'. @ האם ברצונך להמשיך לסנכרן עם יתר הסנכרונים? @ 19 @@@ 2
7702 הפונקציה המסופקת על ידי המשתמש בשם '|', התוכנית שתסייע לך בפתרון סכסוכים, לא נמצאה. @ פנה למחבר יישום מסד הנתונים המותאם אישית הזה. @ @ 1 @@ @ 3
7703 אין התנגשויות סינכרון לפתור. @@@ 1 @@@ 1
7704 אינך יכול לשנות את העיצוב של '|' בשכפול. @ שינויים בעיצוב לאובייקטים משוכפלים יכולים להתבצע רק ב- Master Design.
האם ברצונך לפתוח אותו כקריאה בלבד? @@ 19 @@@ 2
7705 לחבר זה בקבוצת ההעתקים יש התנגשויות מסנכרון שינויים עם חברים אחרים. @ האם ברצונך לפתור עימותים אלה כעת? @@ 19 @@@ 2
7708 '| 1' היה מאסטר העיצוב האחרון המיועד לערכת ההעתקים. האם '| 2' הועבר, שונה שם, נמחק או הושחת? @ לעולם לא אמור להיות לך יותר ממנהל תכנון אחד לכל קבוצת העתקים. קיום של יותר ממנהל עיצוב אחד בקבוצת העתקים מונע מאנשי הסט להסתנכרן כהלכה. @ השתמש בסייר Windows כדי לקבוע אם הקובץ הועבר או נמחק. פתח את הקובץ כדי לקבוע אם הוא פגום. @ 13 @@@ 2
7709 כדי להפוך את ההעתק הזה למאסטר העיצוב עבור קבוצת העותקים המשוכפלים, בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה כלי מסד נתונים, לחץ על אפשרויות שכפול, לחץ על סנכרן עכשיו, הזן את הנתיב אל '|' (המאסטר הנוכחי לעיצוב), ואז בחר בתיבת הסימון הפוך ... את מאסטר העיצוב. @@@ 1 @@@ 1
7710 כדי להפוך את ההעתק הזה למנהל העיצוב עבור ערכת ההעתקים, ראשית סנכרן את ההעתק הזה עם כל העותקים האחרים שבסט.
אם כבר סנכרנת העתק זה, האם ברצונך להפוך אותו למנהל העיצוב? @@ 19 @@@ 2
7711 חבר זה בקבוצת ההעתקים הוא כעת ה- Master Master. כעת Microsoft Access יסגור ויפתח מחדש את מסד הנתונים על מנת שהשינויים ייכנסו לתוקף. @@@ 1 @@@ 1
7712 חבר זה בקבוצת ההעתקים חרג ממספר הימים המרבי המותר בין סנכרונים ולא ניתן לסנכרן אותו עם אף חבר אחר בקבוצת ההעתקים. @ מחק את חבר קבוצת העותקים המשוכפל הזה וצור העתק חדש. @@ 1 @@@ 1
7713 חבר זה בערכת העתק יפוג בתאריך | ימים מכיוון שהוא לא סונכרן עם חבר אחר בקבוצת ההעתקים. @ אם החבר רשאי לפוג, לא ניתן עוד לסנכרן אותו עם אף חבר אחר בקבוצת ההעתקים. @ עליך לסנכרן חבר זה עם חבר אחר בהקדם ככל האפשר. כדי לסנכרן, בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה כלי מסד נתונים, לחץ על אפשרויות שכפול ולאחר מכן לחץ על סנכרן כעת. @ 1 @@@ 1
7714 Microsoft Access אינו יכול לסגור את מסד הנתונים כרגע. @ ודא שאין קוד Visual Basic שמופעל במסד הנתונים הנוכחי. ייתכן שיהיה עליך להפעיל את ההתקנה שוב כדי להתקין כראוי את שכפול המזוודה. @@ 1 @@@ 1
7715 Microsoft Access אינו יכול להשלים פעולה זו מכיוון שהיא אינה מצליחה למצוא או לאתחל את lib-link-linkrary AceRclr. @ הפעל מחדש את Microsoft Access או את Microsoft Office Setup כדי להתקין מחדש את שכפול המזוודה של Microsoft. במהלך ההתקנה, לחץ על הוסף / הסר ובחר שכפול מזוודות של מיקרוסופט.
אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההגדרות המותאמות אישית שלך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Access Microsoft.
למידע על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @@ 1 @@@ 3
7716 יש לסגור את מסד הנתונים לפני הסנכרון. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Access יסגור את מסד הנתונים ויסנכרן עם '| 1'? @@ 19 @@@ 2
7717 יש לסגור את כל האובייקטים הפתוחים לפני הסנכרון. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Access יסגור את האובייקטים? @@ 19 @@@ 2
7718 Microsoft Access אינו יכול לסנכרן חבר זה בקבוצת ההעתקים מכיוון שאובייקט אחד או יותר פתוחים. @ מכיוון שסינכרון עשוי להיות כרוך בעדכון הנתונים או בעיצוב מסד הנתונים, יש לסגור את כל האובייקטים לפני שתסנכרן. @ סגור את כל האובייקטים ונסה שוב. @ 1 @@@ 1
7719 אינך יכול לשמור שינויי עיצוב ב- '|' בשכפול. @ שינויים בעיצוב לאובייקטים משוכפלים יכולים להתבצע רק במנהל העיצוב. @@ 1 @@@ 1
7720 אינך יכול לשמור שינויים בתכנון ב- '| 1' ברפליקה. ניתן לבצע שינויים בעיצוב לאובייקטים משוכפלים ב- Master Design.
האם ברצונך לשמור אותו כאובייקט חדש ומקומי? @@ 19 @@@ 2
7721 אינך יכול למחוק או לשנות שם של '|' בשכפול. @ לא ניתן לבצע פעולות אלה בשכפול; ניתן לבצע אותם רק במנהל העיצוב. @@ 1 @@@ 1
7724 Microsoft Access המירה את '| 1' ל- Master Design עבור ערכת ההעתקים. @ רק ה- Master Master יכול לקבל שינויים במבנה מסד הנתונים; עם זאת, ניתן לבצע שינויים בנתונים ב- Master Design או בכל העתק. @@ 1 @@@ 1
7725 Microsoft Access המירה את '| 1' ל- Master Design עבור ערכת ההעתקים ויצרה העתק ב- '| 2'. @ רק ה- Design Master יכול לקבל שינויים במבנה מסד הנתונים; עם זאת, ניתן לבצע שינויים בנתונים ב- Master Design או בכל העתק. @@ 1 @@@ 1
7726 Microsoft Access יצרה העתק בכתובת '| 2'. @@@ 1 @@@ 1
7727 Microsoft Access אינו יכול ליצור העתק מכיוון שמסד נתונים זה כבר פתוח במצב בלעדי. האם אתה רוצה ש- Microsoft Access יסגור את מסד הנתונים? @@ 19 @@@ 2
7728 Microsoft Access אינו יכול להחליף את '| 1': לא ניתן ליצור את ההעתק במיקום זה. @ הקובץ שאתה מנסה להחליף עשוי להיות פתוח. @ סגור יישומים אחרים העשויים להשתמש בקובץ זה. @ 1 @@ @ 1
7729 Microsoft Access אינו יכול ליצור העתק חדש ב- '| 1' מכיוון שלמקור יש את אותו נתיב ושם קובץ. @ בחר נתיב או שם קובץ אחר עבור העתק החדש. @@ 1 @@@ 1
7730 הסנכרון הושלם בהצלחה. @@@ 1 @@@ 1
7731 Microsoft Access אינו יכול לסנכרן חבר זה בקבוצת ההעתקים מכיוון שהוא פתוח במצב בלעדי. @ כדי לפתוח את מסד הנתונים במצב משותף, סגור את מסד הנתונים ופתח אותו מחדש. @@ 1 @@@ 1
7732 '|' נשמר כטבלה מקומית. שינויים שבוצעו בטבלה לא יישלחו לעותקים המשוכפלים בערכה. @ כדי להפוך טבלה זו לזמינה לחברים אחרים בערכת ההעתקים, סגור את הטבלה, לחץ עליה לחיצה ימנית בחלונית הניווט, לחץ על מאפייני טבלה בתפריט הקיצור. ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון משוכפל. @@ 1 @@@ 1
7733 בקשת הסנכרון התקבלה, והמסנכרן ישלים את התהליך ככל שיהיו זמינים המשאבים. @ וודא שהסנכרון עבור חבר זה בערכת ההעתקים פועל. עשויות לחלוף מספר דקות עד שהסינכרון יתרחש. @@ 1 @@@ 1
7734 Microsoft Access שמרה את העיצוב של הטבלה '| 1', אך היא לא תיעשה תגובהcable עד סגירת חלון השולחן. @@@ 1 @@@ 1
7735 ניתן לבצע שינויים באובייקט זה רק במנהל העיצוב. @ כל שינוי שתבצע יימחק כאשר הטופס נסגר. @ כדי לשמור את השינויים שלך, לחץ על הכרטיסיה קובץ, הצבע על שמור בשם ואז שמור את האובייקט תחת שם אחר. @ 1 @@@ 0
7737 Microsoft Access המירה את '| 1' למאסטר העיצוב עבור ערכת ההעתקים ויצרה העתק בשעה '| 2'. @ ההעתק החדש לא יופיע ברשימת שותפי הסינכרון הפוטנציאליים עד שמסד נתונים זה ייסגר ונפתח מחדש. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Access יסגור ויפתח מחדש את מסד הנתונים כעת? @ 19 @@@ 2
7738 Microsoft Access יצרה בהצלחה העתק ב- '| 2'. @ עם זאת, ההעתק החדש לא יופיע ברשימת שותפי הסינכרון הפוטנציאליים עד שמסד נתונים זה ייסגר ונפתח מחדש. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Access יסגור ויפתח מחדש את מסד הנתונים כעת ? @ 19 @@@ 2
7739 Microsoft Access מחק את '| 1' והסיר אותו מערכת ההעתקים. @ שינוי זה לא משתקף עד סגירת בסיס הנתונים ונפתח מחדש. @ אנא סגור ופתח מחדש את מסד הנתונים כשתסיים לסנכרן העתקים. @ 1 @@@ 1
7740 Microsoft Access אינו יכול לסנכרן עם מסד נתונים מגרסה קודמת. @ המרת מסד הנתונים שאיתו אתה מנסה לסנכרן לפני סנכרון. @@ 1 @@@ 1
7741 Microsoft Access אינו יכול ליצור העתק חדש ב- '| 1' מכיוון שהערך שהוזן עבור עדיפות הוא מחוץ לטווח. @ עדיפות עבור העתקים חדשים צריכה להיות בטווח 0-100. @@ 1 @@@ 1
7742 Microsoft Access אינו יכול לשכפל מסד נתונים מוגן בסיסמה.
7743 פעולות גיבוי, שחזור ושחרור של מסדי נתונים זמינות רק כאשר יש לך גרסה של מיקרוסופט SQL Server נתמך על ידי Microsoft Access המותקן במחשב המקומי שלך. עיין באתר האינטרנט של Microsoft Office Update לקבלת המידע וההורדות העדכניים ביותר.
7744 Microsoft Access אינו יכול ליצור העתק חדש בשעה '| 1' מכיוון שהערך שהוזן עבור עדיפות הוא מחוץ לטווח. @ עדיפות עבור העתקים אנונימיים צריכה להיות 0. @@ 1 @@@ 1
7745 אינך יכול להעתיק אובייקטים מקומיים ברפליקה. ניתן לבצע שינויים בעיצוב לאובייקטים משוכפלים רק במאסטר דיזיין.
7746 הרכיבים הניהוליים של מסד הנתונים נכשלו בטעינה או אתחול. וודא שהרכיבים מותקנים ורשומים באופן מקומי.
7747 לא ניתן להמיר העתקות מסדי נתונים לגרסאות קודמות של Microsoft Access.
7748 שלב זה של תהליך ההמרה הסתיים. להשלמת תהליך ההמרה, סנכרן העתק זה למנהל העיצוב (המומר).
7749 פתח את מאסטר העיצוב וסנכרן להעתק זה לפני הפתיחה.
7750 בתצוגת גליון נתונים, אינך יכול להגדיר מאפיין שליטה אם הפקד הוא חלק מקבוצת אפשרויות. @@@ 1 @@@ 1
7751 בתצוגת העיצוב, אינך יכול לאחזר את הערך של המאפיין ObjectPalette עבור אובייקט OLE הכלול במסגרת אובייקט מאוגדת. @ Microsoft Access אינה מציגה את אובייקט OLE במסגרת האובייקט בתצוגת העיצוב. @ הסר את ההפניה אל מאפיין ObjectPalette, או עברו לתצוגת טופס לפני שאתם מריצים את המאקרו או קוד Visual Basic שמפנה למאפיין ObjectPalette. @ 1 @@@ 1
7752 Microsoft Access אינו יכול להחיל את המסנן מכיוון שכל הרשומות נעולות. @ או המאפיין RecordLocks של הטופס או הדוח או אפשרות ברירת המחדל לנעילת רשומות בקטע מתקדם בתיבת הדו-שיח אפשרויות גישה (לחץ על הכרטיסיה קובץ ואז לחץ על גישה אפשרויות) מוגדר לכל הרשומות. @ אפס את הערך ללא מנעולים או רשומה ערוכה, לפי הצורך. @ 1 @ 1 @ 472 @ 1
7753 | @@@ 1 @ 2 @ 7236 @ 1
7754 אינך יכול למקם עמודות בין שתי עמודות קפואות בגליון נתונים. @ כדי לבטל את הקפאת כל העמודות, בכרטיסיה בית, בקבוצה רשומות, לחץ על עוד ואז לחץ על בטל את הקפאת כל העמודות. @@ 1 @ 1 @ 9174 @ 1
7755 תכונה זו לא הותקנה או לא הושבתה. @ להתקנת תכונה זו, הפעל מחדש את Microsoft Access או את תוכנית ההתקנה של Microsoft Office, או אם אתה משתמש בתוסף של צד שלישי, התקן מחדש את התוסף. להפעלת אשף זה מחדש, לחץ על הכרטיסיה קובץ ואז לחץ על אפשרויות גישה. לחץ על תוספות ואז ברשימה נהל, לחץ על פריטים מושבתים ואז לחץ על המשך. @@ 1 @@@ 3
7758 פקד ActiveX זה אינו מופעל בתצוגת טופס. @ אין באפשרותך להגדיר את המאפיינים מופעלים או TabStop כ- True. @@ 1 @@@ 1
7759 פקד ActiveX זה אינו גלוי בתצוגת הטופס. @ אינך יכול להגדיר את המאפיינים הגלויים או TabStop כ- True. @@ 1 @@@ 1
7760 נכס זה נעול ולא ניתן לשנות אותו. @@@ 1 @@@ 1
7761 אירעה שגיאה כששינית את השליטה. @@@ 1 @@@ 1
7762 מחרוזת התבנית אינה חוקית. @@@ 2 @ 1 @ 10109 @ 1
7763 תכונה זו לא הותקנה, או הושבתה. @ להתקנת תכונה זו, הפעל מחדש את Microsoft Access או את תוכנית ההתקנה של Microsoft Office, או אם אתה משתמש בתוסף של צד שלישי, התקן מחדש את התוסף. להפעלת אשף זה מחדש, לחץ על הכרטיסיה קובץ ואז לחץ על אפשרויות. לחץ על תוספות, ואז ברשימה נהל, לחץ על פריטים מושבתים ולאחר מכן לחץ על עבור. @@ 1 @@@ 3
7766 לא ניתן לשנות בקרה זו לסוג שביקשת. @@@ 1 @@@ 1
7767 אירעה שגיאה בעת יצירת Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
7768 על מנת לשנות נתונים באמצעות טופס זה, המיקוד חייב להיות בשדה מאוגד שניתן לשנות. @@@ 1 @@@ 1
7769 פעולת הסינון בוטלה. המסנן יהיה ארוך מדי. @@@ 1 @@@ 1
7770 Microsoft Access לא החיל את המסנן. ייתכן ש- Microsoft Access לא תוכל להחיל את המסנן אם הזנת סוג נתונים לא חוקי באחד השדות.
האם אתה רוצה לסגור את המסנן בכל זאת? @ אם תלחץ על כן, Microsoft Access תבנה את המסנן, אך לא תחיל אותו על ערכת הרשומות. לאחר מכן הוא יסגור את חלון הפילטר לפי טופס. @ 19 @@@ 2
7771 אינך יכול להגדיר את המאפיין ColumnOrder כאשר אתה נמצא בתצוגת טופס או בתצוגה מקדימה של הדפסה. @@@ 1 @@@ 1
7773 Microsoft Access אינו יכול להגדיר את המאפיין LimitToList ל- No כרגע. @ העמודה הגלויה הראשונה, אשר נקבעת על ידי המאפיין ColumnWidths, אינה שווה לעמודה המאוגדת. @ התאם תחילה את המאפיין ColumnWidths ולאחר מכן הגדר את המאפיין LimitToList. . @ 1 @ 1 @ 929 @ 1
7774 אינך יכול להגדיר את המאפיין MenuBar כאשר אובייקט OLE פעיל במקום. @@@ 1 @@@ 1
7775 יש יותר מדי פקדים בטופס כדי לאפשר סינון לפי טופס. @@@ 1 @@@ 1
7777 השתמשת במאפיין ListIndex באופן שגוי. @@@ 2 @ 1 @ 6997 @ 1
7778 אינך יכול לשמור אובייקט כאשר אתה נמצא בחלון 'סינון לפי טופס'. @ עבור לתצוגת טופס ולאחר מכן לשמור את האובייקט. @@ 1 @@@ 1
7779 אינך יכול להגדיר מאפיין MenuBar של טופס ממאקרו של שורת התפריטים. @@ 1 @@@ 1
7780 אתה מנסה להכניס לקטע שלא יכול לגדול מספיק לשליטה שאתה מנסה להוסיף. @ הגובה הכולל המרבי של כל הקטעים בדוח, כולל כותרות החלקים, הוא 200 אינץ '(508 ס"מ). הסר, או הקטן את הגובה של קטע אחד לפחות. ואז נסה להוסיף שוב את הפקד. @ 1 @@@ 1
7782 אינך יכול ליצור מופע חדש של טופס זה או דוח בזמן שהוא בתצוגת העיצוב. @@@ 1 @@@ 1
7784 האובייקט שבחרת כבר פתוח לעיצוב כצורת משנה או כדיווח משנה. כדי לפתוח אובייקט זה בתצוגת עיצוב, בחר בתבנית המשנה או בתת-המשנה באובייקט שבו הוא כבר פתוח ואז בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על צורת משנה בחלון חדש.
7785 Microsoft Access לא בנתה את המסנן. @ יש שגיאה בשדה הנוכחי.
האם אתה רוצה לסגור את המסנן בכל זאת? @ אם תלחץ על כן, Microsoft Access יבטל את השינויים במסנן ולאחר מכן יסגור את החלון סינון לפי טופס. @ 19 @@@ 2
7789 אי התאמה בין סוגים. @@@ 1 @@@ 1
7790 Microsoft Access אינו יכול ליצור את | 1. @ או הייתה שגיאה בקבלת מידע מהטבלה או השאילתה שבחרת, או שלא ניתן היה ליצור | 2 חדש. @@ 1 @@@ 1
7791 אירעה שגיאה ביצירת | 1. @ יתכן שדלגים על חלק מהשדות בגלל שהייתה שגיאה בקבלת מידע עליהם או מכיוון שהם לא התאימו ל- | 2. @@ 1 @@@ 1
7792 אינך יכול לפתוח טופס משנה או דוח משנה כאשר הוא פתוח גם בתצוגת העיצוב. @@@ 1 @@@ 1
7793 עליך לשמור את הטופס '|' לפני שתוכל להטמיע אותו. @@@ 1 @@@ 1
7794 Microsoft Access לא הצליחה למצוא את סרגל הכלים '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
7795 סרגל הכלים המותאם אישית '|' הוא הסוג הלא נכון (תפריט, תפריט קיצור דרך או סרגל כלים) עבור הנכס בו הוא משמש. @@@ 1 @@@ 1
7796 התהליך נכשל מכיוון שאין מדפסת מותקנת. @ מכיוון ש- Microsoft Access שומרת את הגדרות המדפסת בכל טופס או דוח, יש צורך במדפסת כדי להמיר, לאפשר, להעתיק ולהדביק, לייבא או לייצא את הטפסים או הדוחות שלך. להתקנת מדפסת:
ב- Microsoft Windows XP, לחץ על Starלחץ ואז לחץ על מדפסות ופקסים. תחת משימות מדפסת, לחץ על הוסף מדפסת.
ב- Microsoft Windows 2000, לחץ על Start, הצבע על הגדרות ואז לחץ על מדפסות. לחץ פעמיים על הוסף מדפסת.
עקוב אחר ההוראות באשף. @@ 1 @@@ 1
7797 עליך לשמור אובייקטים חדשים במסד הנתונים לפני שתוכל לשמור אותם בפורמט חיצוני זה. @@@ 1 @@@ 1
7798 אתה יכול לשמור רק שאילתות בחירה, הצלבה, ואיחוד בפורמט זה. @@@ 1 @@@ 1
7799 טופס או דוח זה מבוסס על שאילתה החורגת ממגבלת הנתונים ברשומה אחת. @ אל תכלול כל שדה מיותר מהשאילתה, או שנה חלק מסוגי השדות ל'זכר 'בטבלאות המקור. @@ 1 @@@ 1
7800 אינך יכול ליצור מסד נתונים של Microsoft Access MDE ממסד נתונים בפורמט ישן. @ סגור את מסד הנתונים והמיר אותו לגרסה הנוכחית של Microsoft Access. לאחר מכן צור את מסד הנתונים של MDE. @@ 1 @@@ 1
7801 מסד נתונים זה בפורמט לא מזוהה. @ ייתכן שמסד הנתונים נוצר עם גירסה מאוחרת יותר של Microsoft Access מאשר זו בה אתה משתמש. שדרג את הגירסה של Microsoft Access לגרסה הנוכחית, ואז פתח את מסד הנתונים הזה. @@ 1 @@@ 1
7802 הפקודה שציינת אינה זמינה במסד נתונים .mde, .accde או .ade. @@@ 1 @@@ 1
7803 Microsoft Access לא יכול לשנות את השם | 1 ל- | 2. פעולת ההמרה נכשלה. @@@ 1 @@@ 1
7805 זה כבר מסד נתונים של MDE. @@@ 1 @@@ 1
7806 למסד נתונים זה אין פרויקט Visual Basic, ולכן לא ניתן להפוך אותו לקובץ MDE. @ פתח את מסד הנתונים ב- Microsoft Access כדי ליצור את פרוייקט Visual Basic. @@ 1 @@@ 1
7807 אינך יכול להמיר את מסד הנתונים הפתוח לקובץ MDE על ידי הפעלת מאקרו או קוד Visual Basic. @ במקום להשתמש במאקרו או בקוד, בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה כלי מסד נתונים, לחץ על הפוך MDE. @@ 1 @@@ 1
7808 Microsoft Access אינו יכול להחליף קובץ קיים כתוצאה מהמרת מסד הנתונים של Microsoft Access. עליך לבחור שם קובץ חדש. @@@ 1 @@@ 1
7809 אינך יכול לשנות שם של אובייקט 1 בגירסת הלקוח / שרת של Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
7810 אינך יכול לדחוס את מסד הנתונים הפתוח על ידי הפעלת מאקרו או קוד Visual Basic. @ במקום להשתמש במאקרו או קוד, לחץ על הכרטיסיה קובץ ואז לחץ על מסד נתונים קומפקטי ותיקון. @@ 1 @@@ 0
7811 Microsoft Access דורשת את Microsoft SQL Server 6.5 ואילך עבור פרויקטים של Access. עליך לשדרג את מסד הנתונים של SQL שנבחר ל- Microsoft SQL Server 6.5 ואילך. @@@ 1 @@@ 1
7812 ניתן לחבר פרויקטים של Microsoft Access רק למיקרוסופט SQL Server
7815 Microsoft Access לא הצליחה ליצור מסד נתונים של ADE. @@@ 1 @@@ 1
7816 Microsoft Access דורש את Microsoft זה SQL Server 6.5 ההתקנה תשודרג ל- Service Pack 5 על מנת להתחבר בהצלחה לשרת זה. @@@ 1 @@@ 1
7817 קובץ מסד הנתונים '|' כבר פתוח. אינך יכול לקודד לקובץ פתוח. @@@ 1 @@@ 1
7819 בחרת בקובץ תבנית מסד נתונים שאינו נתמך בגירסה הנוכחית של Microsoft Access. @ ליצירת מסד נתונים באמצעות אשף מסד הנתונים, לחץ על הכרטיסייה מסדי נתונים בתיבת הדו-שיח חדשה ואז לחץ פעמיים על סמל מסד נתונים. @@ 1 @@@ 1
7821 משתנה הסביבה TEMP אינו מוגדר. Microsoft Access לא מצליחה למצוא את הקצבrarספריית קבצים y. @@@ 1 @@@ 1
7822 Microsoft Access אינו יכול לאתחל את אובייקט ההעברה. ודא שיש לך את Microsoft SQL Server או את מיקרוסופט SQL Server מנוע שולחן העבודה מותקן במכונה המקומית. @@@ 1 @@@ 1
7823 שם מסד הנתונים של המקור או היעד חסר. פעולת ההעברה לא יכולה להמשיך. @@@ 1 @@@ 1
7824 שם שרת המקור או היעד חסר. פעולת ההעברה לא יכולה להמשיך. @@@ 1 @@@ 1
7825 Microsoft Access לא יכול למצוא את השרת '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
7826 סוג אובייקט מסד הנתונים אינו נתמך על ידי פעולת ההעברה של Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
7827 למסד הנתונים הנוכחי '| 1' יש | 2 חיבורים פעילים. על Microsoft Access לנתק את כל היישומים לפני שתוכל להעתיק את קובץ מסד הנתונים. מה ברצונך לעשות לכל החיבורים הפעילים ?? & להתנתק? בטל @@@ 35 @@@
7828 האובייקט '| 1' אינו מיקרוסופט תקף SQL Server אובייקט מסד נתונים. Microsoft Access אינו יכול להעביר אובייקט זה. @@@ 1 @@@ 1
7829 סקריפט SQL המשמש ליצירת אובייקטים של מסד נתונים פגום. Microsoft Access אינו יכול ליצור את האובייקטים החדשים. @@@ 1 @@@ 1
7830 סקריפט SQL המשמש ליצירת אובייקט מסד נתונים '| 1' פגום. Microsoft Access אינו יכול ליצור את האובייקט החדש. @@@ 1 @@@ 1
7831 Microsoft Access אינו יכול ליצור את הקובץ '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
7832 המאגר הנוכחי '|' משוכפל ולא ניתן להעתיק אותו עד שתשבית את השכפול. השתמש במיקרוסופט SQL Server מנהל ארגוני להסרת פרסומים ומנויים לפני העתקת קובץ מסד הנתונים. @@@ 1 @@@ 1
7833 המאגר הנוכחי '|' מכיל יותר מקובץ נתונים אחד ולא ניתן להעתיק אותו. @@@ 1 @@@ 1
7834 אשף מאגר העברות לא סיפק מספיק מידע לביצוע פעולת ההעברה. @@@ 1 @@@ 1
7835 Microsoft Access אינו יכול להעתיק את קובץ מסד הנתונים מכיוון שאובייקט אחד או יותר פתוחים. האם אתה רוצה לסגור את כל האובייקטים? @@@ 1 @@@ 1
7836 Microsoft Access אינו יכול להעתיק את קובץ מסד הנתונים מכיוון שאובייקט אחד או יותר פתוחים. סגור את כל האובייקטים ונסה שוב. @@@ 1 @@@ 1
7837 טיעון לא חוקי בתסריט. @@@ 1 @@@ 1
7838 היו שגיאות במהלך פעולת העברת מסד הנתונים. פתח את קובץ יומן ההעברה לפרטים. @@@ 1 @@@ 1
7839 אירעו שגיאות במהלך פעולת העברת מסד הנתונים. @@@ 1 @@@ 1
7840 פעולת העברת מסד הנתונים נכשלה. מאגר היעד '|' נוצר ונמצא במצב לא ידוע. מה תרצה לעשות עם מסד הנתונים של היעד ?? & שמור? & מחק @@@ 35 @@@
7841 קובץ היעד '|' כבר קיים. הגדר את דגל החלף ל- TRUE אם ברצונך להחליף את הקובץ הקיים. @@@ 1 @@@ 1
7842 פעולת מסד נתונים זו זמינה רק כאשר יש לך גרסה של מיקרוסופט SQL Server נתמך על ידי Microsoft Access המותקן במחשב המקומי שלך. עיין באתר האינטרנט של Microsoft Office Update לקבלת המידע העדכני ביותר וההורדות. @@@ 1 @@@ 1
7843 אתה יכול להעתיק רק מסד נתונים שנמצא במחשב המקומי שלך. כדי ליצור עותק של מסד נתונים במחשב מרוחק, לחץ על הכרטיסייה קובץ, הצבע על משימות שרת ולאחר מכן לחץ על העברת מסד נתונים. @@@ 1 @@@ 0
7844 Microsoft Access אינו יכול להעתיק את קובץ מסד הנתונים מכיוון שקיימים חיבורים פעילים למסד הנתונים הנוכחי. @@@ 1 @@@ 1
7845 | @@@ 1 @@@ 1
7846 Microsoft Access אינו יכול לדחוס ולתקן את מסד הנתונים הנוכחי. @@@ 1 @@@ 1
7847 | 1 'כבר קיים. על Microsoft Access ליצור גיבוי של הקובץ שלך לפני שתבצע את פעולת התיקון. הזן שם לקובץ הגיבוי. @@@ 1 @@@ 1
7848 פעולת ההעברה בוטלה. מאגר היעד '|' נוצר ונמצא במצב לא ידוע. מה תרצה לעשות עם מסד הנתונים של היעד ?? & שמור? & מחק @@@ 35 @@@
7849 פעולת התיקון בוטלה מכיוון ש- Microsoft Access לא הצליחה ליצור גיבוי של הקובץ. יתכן שאין לך הרשאות מספיקות או מספיק מקום בדיסק כדי ליצור את קובץ הגיבוי. כדי לתקן את הקובץ באופן ידני, לחץ על הכרטיסיה קובץ, הצבע על ניהול ולאחר מכן לחץ על מסד נתונים קומפקטי ותיקון. @@@ 1 @@@ 1
7850 האשף שביקשת אינו מותקן או במצב גרוע. אנא התקן או התקן מחדש את האשף. אם אין לך הרשאה לעשות זאת במחשב שלך, אנא פנה לנציג דלפק העזרה שלך. @@@ 1 @ 1 @ 153723 @ 1
7851 שם סרגל הכלים '|' שהזנת כבר קיים. @ הזן שם ייחודי לסרגל הכלים הזה. @@ 1 @@@ 1
7852 שם סרגל הכלים '| 1' שהזנת אינו פועל לפי כללי שמות האובייקטים של Microsoft Access. @ למידע נוסף אודות שמות לאובייקטים, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
7853 רוחב העמודות המוגדר כברירת מחדל חייב להיות 0.1 אינץ 'לפחות. @@@ 1 @@@ 1
7854 אינך יכול לייצא אובייקטים של מסדי נתונים (למעט טבלאות) מהגרסה הנוכחית של Microsoft Access לגירסאות קודמות של Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
7855 עליך להיות מסד נתונים פתוח כדי ליצור סרגלי כלים מותאמים אישית, ולא ניתן לקרוא את מסד הנתונים בלבד. @@@ 1 @@@ 1
7856 '|' לא ניתן לייבא, לייצא או להעתיק לקבצי פרויקט Access. @@@ 1 @@@ 1
7858 הגדרת רוחב הכרטיסייה בתיבת הדו-שיח אפשרויות (תפריט כלים) עבור חלון המודול או הבאגים חייבת להיות בין 1 ל -32. @@@ 1 @@@ 1
7859 Microsoft Access לא יכול starמכיוון שאין רישיון לכך במכונה זו.
7860 הפרופיל '|' שציינת בשורת הפקודה אינו קיים ברישום Windows. @@@ 1 @@@ 1
7861 '|' לא ניתן לייבא, לייצא או להעתיק לקבצי מסד הנתונים של Access. @@@ 1 @@@ 1
7862 Microsoft Access לא יכול למצוא את האשף. אשף זה לא הותקן, או שיש הגדרה שגויה ברישום Windows, או אשף זה הושבת. @ כדי להפעיל מחדש את האשף הזה, לחץ על הכרטיסיה קובץ ולחץ על אפשרויות גישה. לחץ על תוספות ואז ברשימה נהל, לחץ על פריטים מושבתים ואז לחץ על המשך. הפעל מחדש את Microsoft Access או תוכנית ההתקנה של Microsoft Office כדי להתקין מחדש את האשפים. אם האשף החסר אינו אשף Microsoft Access, התקן אותו מחדש באמצעות מנהל התוספות. @@ 1 @@@ 3
7864 יש כבר מסד נתונים קיים עם השם שהזנת. תן למסד הנתונים החדש שם ייחודי.
7865 Microsoft Access אינו יכול לפתוח את מסד הנתונים מכיוון שהוא חסר, או נפתח אך ורק על ידי משתמש אחר, או שאינו קובץ ADP.
7866 מסד הנתונים כבר פתוח.
7867 אינך יכול להשתמש בפעולת מאקרו SetMenuItem בתפריט ברירת מחדל. @ SetMenuItem מיועד לתפריטים מותאמים אישית בלבד. @@ 1 @@@ 1
7868 לפעולת SetMenuItem אין מספיק מידע לביצוע. @ טיעון אינו חוקי, או שאין מספיק טיעונים. @@ 1 @@@ 1
7869 Microsoft Access לא מצליח למצוא את מסד הנתונים'|1.'@ בדוק את שם מסד הנתונים (והנתיב, אם צוין) כדי לוודא שהזנת אותו כהלכה. @@ 1 @@@ 1
7870 שם הטבלה שהזנת אינו עומד בכללי שמות האובייקטים של Microsoft Access. @ למידע נוסף אודות שמות לאובייקטים, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
7871 ערכת רשומות זו אינה ניתנת לעדכון.
7872 '|' לא ניתן לייבא, לייצא או להעתיק למסד נתונים אחר או לקובץ פרוייקט אחר. @@@ 1 @@@ 1
7873 Microsoft Access לא יכול למצוא את האובייקט '| 1'. @ * איות שגוי של שם האובייקט. בדוק אם חסרים קו תחתון (_) או פיסוק אחר וודא שלא נכנסת למרחבים מובילים.
* ניסית לפתוח טבלה מקושרת, אך הקובץ המכיל את הטבלה אינו נמצא בנתיב שציינת. השתמש במנהל השולחן המקושר כדי לעדכן את הקישור ולהצביע על הנתיב הנכון. @@ 1 @@@ 1
7874 הטבלה '| 1' כבר קיימת. @ יצרת או שינית שם לטבלה ואז ניסית לשמור אותה. לפני שמיקרוסופט אקסס הצליחה לשמור את הטבלה, משתמש אחר יצר או שינה שם של אותו שם. @@ 1 @@@ 1
7875 אין מספיק קצבrary שטח דיסק כדי להשלים את הפעולה. @ שטח דיסק פנוי ואז נסה את הפעולה שוב.
למידע נוסף על קצב הקמהrary שטח שטח, חפש באינדקס העזרה של Microsoft עבור 'שטח דיסק, פנוי'.
למידע על דחיסת מסד נתונים לפינוי מקום פנוי, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 1 @ 9009 @ 3
7876 Microsoft Access אינו יכול למיין את התזכיר, אובייקט ה- OLE או ההיפר-קישור '| 1'. @ סעיף ORDER BY של משפט SQL אינו יכול לכלול שדות תזכיר, אובייקט OLE או היפר-קישור. @@ 1 @@@ 1
7877 הנתונים שונו. @ משתמש אחר ערך את הרשומה הזו ושמר את השינויים לפני שניסית לשמור את השינויים שלך. @ ערוך מחדש את הרשומה. @ 1 @@@ 1
7878 IDA לא חוקי הועבר לטיפול בשגיאות ב- Microsoft Access. @ אנא דווח על שגיאה זו ועל השלבים שגרמו לה. @@ 1 @@@ 1
7879 הערך שהזנת הוא סוג נתונים שגוי עבור שדה זה. @ הזן מספר שלם. @@ 1 @@@ 1
7880 אשף המרת המאקרו לא יכול להיות star@ אשף זה לא יכול להיות מותקן, או שהאשף הזה הושבת. @ להפעלת אשף זה מחדש, לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות גישה. לחץ על תוספות ואז ברשימה נהל, לחץ על פריטים מושבתים ואז לחץ על המשך. הפעל מחדש את Microsoft Access או את תוכנית ההתקנה של Microsoft Office כדי להתקין מחדש את האשף הזה. אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההגדרות המותאמות אישית שלך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Access Microsoft.
למידע נוסף על גיבוי קבצים, חפש 'גיבוי קבצים' בעזרה של Microsoft Windows. @ 1 @@@ 2
7881 אינך יכול להמיר, להפעיל או לקודד קובץ Access Project. @@@ 1 @@@ 1
7882 אינך יכול להגדיר את המאפיין MenuBar אלא אם מסד נתונים פתוח. @@@ 1 @@@ 1
7883 אתה לא יכול לייצא אובייקט לעצמו. @ בחר מסד נתונים אחר לייצוא אליו, או לתת לאובייקט שם חדש. @@ 1 @@@ 1
7885 Microsoft Access לא יכול למצוא את lib-link הקישור הדינמיrary (DLL) Mso. @ הפעל מחדש את תוכנית ההתקנה של Microsoft Access או Microsoft Office. @@ 1 @@@ 3
7886 מזהה רשומה ייחודי אינו יכול להכיל יותר מעשרה שדות. @@@ 10 @@@ 1
7887 עליך להגדיר את גודל הגופן המוגדר כברירת מחדל למספר בין | 1 עד | 2. @ למידע נוסף על מאפיין FontSize, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 2 @ 5477 @ 1
7888 הקובץ '|' לא קיים. @@@ 1 @@@ 1
7889 הקובץ '|' לא מכיל נתונים. @ אי אפשר לייבא גיליון אלקטרוני ריק או לקשר אליו. @@ 1 @@@ 1
7891 אירעה שגיאה בעת שמירת אפשרויות המודול. @ ייתכן שאתה מריץ את Visual Basic במצב הפסקה. @ אפס את קוד הריצה לפני שתשנה את אפשרויות המודול. @ 1 @@@ 1
7892 אינך יכול לייבא אובייקטים למסד נתונים שנוצר בגירסה קודמת של Microsoft Access. @ כדי להמיר את מסד הנתונים לגירסה הנוכחית של Microsoft Access, לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על המר @ @ 1 @ 1 @ 9029 @ 0
7894 Microsoft Access לא הצליחה ליצור חלון. @ חסרה במשאבים או בזיכרון. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @ 1 @@@ 3
7895 שגיאה '|' בכלל האימות. @@@ 2 @ 1 @ 687 @ 1
7896 שגיאה '|' בערך ברירת המחדל. @@@ 2 @ 1 @ 2264 @ 1
7897 הביצוע של יישום זה הופסק בגלל שגיאת זמן ריצה. @ היישום לא יכול להמשיך והוא ייסגר. @@ 1 @@@ 3
7898 Microsoft Access לא יכול להיות started. @ Microsoft Access לא הצליחה לאתחל את הרישום של Windows. @ הפעל מחדש את Microsoft Access או את Microsoft Office Setup כדי להתקין מחדש את Microsoft Access. @ 1 @@ 185309 @ 3
7900 Microsoft Access אינו יכול להמיר את מסד הנתונים מכיוון שהוא אינו יכול ליצור טבלת שגיאות. @@@ 1 @@@ 1
7901 Microsoft Access אינו יכול להמיר את מסד הנתונים מכיוון שהוא אינו יכול לכתוב לטבלת השגיאות. @@@ 1 @@@ 1
7902 אירעו שגיאות בהמרת | 1 כללי אימות וערכי ברירת מחדל. @ ראה טבלת שגיאות '| 2' לרשימת שגיאות. @@ 1 @@@ 1
7903 Microsoft Access אינו יכול להוסיף שדה זה. @ הטבלה כוללת יותר מדי שדות. המגבלה היא 255. @@ 1 @@@ 1
7904 אירעה שגיאה בבונה השדות. @ החלפת או שינית את בונה השדה המוגדר כברירת מחדל, ו- Microsoft Access אינו יכול להריץ את הגרסה החדשה. התקן מחדש את Microsoft Access כדי לתקן את השגיאה. @@ 1 @@ 185309 @ 1
7905 Microsoft Access אינו יכול לשנות את סוגי נתוני השדה האלה. @ חלק מהנתונים בטבלה זו מפרים את כלל אימות הרשומות. @ לפני שניתן לשנות סוגי נתונים כלשהם, הסר את כלל אימות הרשומות או תקן את הנתונים. @ 1 @@@ 1
7906 Microsoft Access לא הצליח להפעיל את אשף החיפוש, או שאשף זה הושבת. @ הפעל מחדש את Microsoft Access או את תוכנית ההתקנה של Microsoft Office, לחץ על הוסף / הסר ובחר את תיבת הסימון אשפים. כדי להפעיל מחדש את האשף הזה, לחץ על הכרטיסיה קובץ ואז לחץ על אפשרויות גישה. לחץ על תוספות ואז ברשימה נהל, לחץ על פריטים מושבתים ואז לחץ על המשך. @@ 1 @@@ 1
7907 אין לך הרשאה לשנות את העיצוב של הטבלה הזו. @ למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
7908 אינך יכול לשנות טבלה זו כעת מכיוון שמישהו אחר משתמש בה. @@@ 1 @@@ 1
7909 Microsoft Access אינו יכול להוסיף עמודה נוספת לטבלה זו. @ אתה יכול להכיל עד 255 עמודות בטבלה שלך. @@ 1 @@@ 1
7910 Microsoft Access אינו יכול למחוק עמודה זו. @ על הטבלאות לכלול עמודה אחת לפחות. @@ 1 @@@ 1
7911 Microsoft Access לא יכול למחוק אינדקס זה. @ טבלה זו משתתפת בקשר אחד או יותר. @ מחק תחילה את קשריו בחלון היחסים. @ 1 @@@ 1
7912 לאחר שתשמור את השינוי בסוג הנתונים של עמודה זו, לא תוכל לחזור לסוג הנתונים הקודם. @ האם אתה בטוח שברצונך לשנות את סוג הנתונים? @@ 20 @@@ 2
7913 אינך יכול לשנות שדה מספר אוטומטי בעל ערך אקראי לשדה מספר אוטומטי מצטבר. @ הערכים של שדות מספר אוטומטי בעל ערך אקראי אינם רציפים. @@ 1 @@@ 1
7914 אינך יכול להמיר ערכי ReplicationID לסוגי נתונים אחרים. @@@ 1 @@@ 1
7915 אינך יכול למחוק את השדה '|'; זהו שדה של מערכת שכפול. @ השתמש בשאילתת make-table כדי ליצור טבלה חדשה המכילה את כל השדות בטבלה פרט לשדות המערכת. למידע על שאילתות בטבלה, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 9993 @ 1
7916 Microsoft Access אינו מסוגל starלא אשף החיפוש. @ אשף החיפוש אינו חל על שדות מסוג נתונים זה. @@ 1 @@@ 1
7917 '|' לא ניתן ליצור מכיוון שהפרויקט מנותק. @ כדי לחבר את הפרויקט למסד נתונים, לחץ על חיבור תחת משימות שרת בתפריט קובץ. @@ 1 @@@ 1
7919 סוג הנתונים המוגדר כברירת מחדל שבחרת אינו נתמך בכל הגרסאות של מיקרוסופט SQL Server. @ אם השרת אינו תומך בסוג הנתונים שבחרת, סוג הנתונים varchar ישמש במקומו. @@ 1 @@@ 1
7920 ה'| ' עמודת הבדיקה שונתה לאחסון ערכים מרובים. אינך יכול לבטל הגדרה זו. @@@ 1 @@@ 1
7921 שינית את '|' עמודת בדיקה לאחסון ערכים מרובים. לא תוכל לבטל שינוי זה לאחר שתשמור את הטבלה. @ האם ברצונך לשנות '|' לאחסן ערכים מרובים? @@ 19 @@@ 2
7922 שינית את '|' עמודת בדיקה שתוצג על ידי תיבת טקסט. לאחר שמירת הטבלה, שינוי זה יהפוך את העמודה לקריאה בלבד ותאבד את מאפייני החיפוש. @ האם ברצונך לשנות '|' להיות מוצג על ידי תיבת טקסט? @@ 19 @@@ 2
7923 סוג הנתונים של השדה '| 1' הוא | 2. לא ניתן לשנות סוג נתונים זה לאחר שמירת השדה.
7924 אינך יכול להגדיר '| 1' לסוג הנתונים | 2. @ תוכל להוסיף שדה חדש במקום. @@ 1 @@@ 1
7925 הטבלה או השאילתה שאתה מייצא מכילה יותר מעמודה מצורפת אחת. Microsoft SharePoint Foundation תומך רק בעמודה מצורפת אחת. הסר את כל עמודות הקבצים למעט אחת, ואז נסה לייצא מחדש את הטבלה או השאילתה.
7926 אינך יכול לשנות את העמודה '|' לאחסון ערכים מרובים; זה חלק מקשרי עמודות מרובים. @ אם ברצונך לשנות את העמודה לאחסון ערכים מרובים, מחק תחילה את הקשר בחלון קשרי גומלין. @@ 1 @@@ 1
7927 אינך יכול לשנות את העמודה '|' לאחסון ערכים מרובים; זה חלק ממערכת יחסים נאכפת. @ אם ברצונך לשנות את העמודה כדי לאחסן מספר ערכים, מחק תחילה את הקשר בחלון היחסים. @@ 1 @@@ 1
7928 לא ניתן ליצור את השדה המחושב. @ ודא שהביטוי '| 1' כולל שדות שקיימים בטבלה הנוכחית. @@ 1 @@@ 1
7929 יש עמודות מחושבות בטבלה זו שתלויות בעמודה '| 1'. @ שינוי או מחיקה של עמודה זו עלול לגרום לשגיאות באחת או יותר מהעמודות המחושבות התלויות. @ האם ברצונך להמשיך? @ 19 @@@ 2
7930 '|' לא ניתן להסיר מהגדרת הרשימה.
7931 סוג הנתונים של '|' לא ניתן לשנות.
7932 Microsoft SharePoint Foundation אינו תומך בשינוי סוג נתונים זה.
7933 שגיאה מונעת את שינוי סוג הנתונים בשדה '|'.
7934 האינטרנט אינו תומך במספר עמודות קבצים מצורפים.
7935 אירעה שגיאה בניסיון לשמור את הנוסחה עבור העמודה המחושבת. @ עשויה להיות שגיאה בנוסחה, או שניתן היה להשתמש בסוג שדה אסור. לא ניתן להשתמש בשדות תזכורת, שדות היפר-קישור ושדות עם בדיקת טבלה או שאילתה. @@ 1 @@@ 1
7951 הזנת ביטוי שיש לו הפניה לא חוקית למאפיין RecordsetClone. @ לדוגמה, ייתכן שהשתמשת במאפיין RecordsetClone עם טופס או דוח שאינם מבוססים על טבלה או שאילתה. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7952 ביצעת שיחת פונקציות לא חוקית. @ בדוק את התחביר של הפונקציה שאתה מנסה להשתמש בה. @@ 1 @@@ 1
7953 הערך שהזנת אינו תואם לסוג הנדרש. @ * המשתנה, המאפיין או האובייקט עשויים שלא להיות מהסוג הנכון.
* ייתכן שהשתמשת בבניית If TypeOf עם משהו אחר שאינו שליטה. @@ 1 @@@ 1
7954 הביטוי שהזנת מחייב את השליטה בחלון הפעיל. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* פתח או בחר טופס או דוח המכיל את הפקד.
* צור פקד חדש בחלון הפעיל, ונסה שוב את הפעולה. @@ 1 @@@ 1
7955 אין אובייקט ההקשר הנוכחי של הקוד. @@@ 1 @@@ 1
7956 התחביר של שאילתת המשנה בביטוי זה אינו נכון. @ בדוק את התחביר של שאילתת המשנה וסגור את שאילתת המשנה בסוגריים. @ @ 2 @ 1 @ 9989 @ 1
7957 התחביר LIKE בביטוי אינו תקף.
7958 הביטוי מכיל קבוע GUID בצורה מעוצבת.
7959 הביטוי מכיל שם מעורפל. ודא שכל שם בביטוי מתייחס לאובייקט ייחודי.
7960 הייתה שגיאה בהרכבת פונקציה זו. @ המודול של Visual Basic מכיל שגיאת תחביר. @ בדוק את הקוד ואז הידור אותו מחדש. @ 1 @@@ 1
7961 Microsoft Access לא יכול למצוא את המודול '| 1' המכונה בביטוי מאקרו או בקוד Visual Basic. @ המודול שהפנית אליו עשוי להיות סגור או לא קיים במסד נתונים זה, או שהשם עשוי להיות מאוית שגוי. @@ 1 @ @@ 1
7962 מספר האינדקס בו השתמשת להתייחס למודול אינו חוקי. @ השתמש במאפיין ספירה כדי לספור את המודולים הפתוחים וודא שמספר המודול אינו גדול ממספר המודולים הפתוחים מינוס 1. @@ 1 @@@ 1
7963 Microsoft Access אינו יכול להפעיל את פונקציית המאקרו או הקריאה החזרה '| 1'. @ ודא שהמקרו או הפונקציה קיימים ולוקחת את הפרמטרים הנכונים. @@ 1 @@@ 1
7964 הזנת ביטוי שיש לו התייחסות לא חוקית למאפיין Recordset. @ אתה יכול להשתמש רק בערכת רשומות dynaset או ב- snapshot כדי להגדיר מאפיין זה. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7965 האובייקט שהזנת אינו מאפיין תקליטי של תקליט. @ לדוגמה, ייתכן שהשתמשת בערכת רשומות קדימה בלבד, או ניסית להגדיר אותה לאפס. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7966 מספר תנאי הפורמט שציינת גדול ממספר תנאי הפורמט. @ השתמש במאפיין Count כדי לספור את תנאי הפורמט של הפקד ואז בדוק שמספר תנאי הפורמט שאתה מציין נמצא בטווח של תנאי הפורמט הקיימים. @@ 1 @@@ 1
7967 חסר ערך מינימלי או מקסימלי נדרש. @@@ 1 @@@ 1
7968 סוג תנאי הפורמט שציינת אינו חוקי. @ ערכים תקפים עבור המאפיין Type הם 0 עד 2 עבור התנאי הראשון, ו- 0 עד 1 לכל תנאי הפורמט האחרים. @@ 1 @@@ 1
7969 תנאי הפורמט שמפעיל שציינת אינו חוקי. @ ערכים תקפים עבור מאפיין המפעיל הם 0 עד 7. @@ 1 @@@ 1
7971 Microsoft Access אינו יכול לעקוב אחר ההיפר-קישור אל '| 1'. @ אנא אמת את היעד. @@ 1 @@@ 1
7972 Microsoft Access נתקל בשגיאה בניסיון להציג את תיבת הדו-שיח היפר-קישור. @@@ 1 @@@ 1
7974 Microsoft Access נכשל בהכנסת היפר-קישור למיקום הנוכחי. @@@ 1 @@@ 1
7975 בחרת בסוג בקרה לא חוקי לשימוש עם היפר-קישורים. @ אתה יכול להשתמש רק בהיפר-קישורים עם תוויות, תמונות, כפתורי פקודה או תיבות טקסט מאוגדות. @@ 1 @@@ 1
7976 אין היפר-קישור מאוחסן בשליטה זו. @@@ 1 @@@ 1
7977 Microsoft Access אינו יכול להדביק את הנתונים בלוח כהיפר-קישור. @@@ 1 @@@ 1
7978 Microsoft Access לא מצליחה להוסיף את ההיפר-קישור הנוכחי לתיקיית המועדפים. @@@ 1 @@@ 1
7979 אינך יכול להשתמש בבונה נכסי ההיפר-קישור כאשר נבחר יותר מפיקוד אחד. @@@ 1 @@@ 1
7980 המאפיין HyperlinkAddress או HyperlinkSubAddress הוא לקריאה בלבד עבור היפר-קישור זה. @@@ 1 @@@ 1
7981 הערכים עבור 'שם קובץ או דף אינטרנט' ו / או 'טקסט לתצוגה' ארוכים מדי. @ הערכים יחתכו. כדי לשמור על הערכים המקוריים שלך, לחץ על ביטול בתיבת הדו-שיח עריכת היפר-קישור. @@ 1 @@@ 1
7983 Microsoft Access אינו יכול לעקוב אחר ההיפר-קישור. @@@ 1 @@@ 1
7990 הזנת שם פרויקט לא חוקי. @ ייתכן שמחקת את שם פרויקט ברירת המחדל ושכחת לציין שם חדש. @@ 1 @@@ 3
7991 התוסף של בקרת קוד המקור של Microsoft Access אינו זמין; אובייקט זה ייפתח לקריאה בלבד. @@@ 1 @@@ 3
7992 התוסף של בקרת קוד המקור של Microsoft Access לא יכול להיות started. @@@ 1 @@@ 3
7993 האובייקט | כרגע נעשה צ'ק-אין ולכן הוא לקריאה בלבד. @ כדי לשנות את האובייקט, סגור אותו תחילה, בדוק אותו ופתח אותו מחדש. @@ 1 @@@ 1
7994 הייתה בעיה בתקשורת עם התוסף בקרת קוד המקור. @@@ 1 @@@ 3
7995 התפריטים בטופס או בדוח שלך המבוססים על פקודות מאקרו של Microsoft Access לא ייראו בזמן שתיבת הדו-שיח התאמה אישית פתוחה. @ כדי לקבל את מלוא העוצמה של התאמה אישית של תפריט או סרגל כלים, המיר את התפריטים מבוססי המאקרו לתפריטים או לסרגלי כלים. כאשר המאקרו נבחר בחלונית הניווט, הצבע על מאקרו בתפריט כלים וצור תפריט, סרגל כלים או תפריט קיצור דרך מאותו מאקרו. @@ 1 @@@ 1
7996 Microsoft Access לא הצליחה ליצור את הנתונים והשונות. אובייקטים מכיוון שלא ניתן היה למצוא את הטבלה המקושרת '| 1. הקובץ, או מחק את הקישור ממאגר המידע הנוכחי שלך. @@ 1 @@@ 1
7997 אינך יכול לשמור את המודול הסטנדרטי '|' מעל מודול כיתה עם אותו שם. @ שמור את המודול הסטנדרטי בשם אחר, או מחק תחילה את מודול הכיתה. @@ 1 @@@ 1
7998 אינך יכול לשמור את מודול הכיתה '|' מעל מודול סטנדרטי עם אותו שם. @ שמור את מודול הכיתה בשם אחר, או מחק תחילה את המודול הסטנדרטי. @@ 1 @@@ 1
7999 Microsoft Access אינו יכול למחוק קשר זה מכיוון שאין לך את הנתונים והשונות. אובייקטים נבדקו. @ בדוק את הנתונים והשונות. אובייקטים ואז מחק את הקשר. @@ 1 @@@ 1
8000 השם שהזנת כבר קיים עבור אובייקט אחר מאותו סוג במאגר זה. @ האם ברצונך להחליף את הקיים |? @@ 20 @@@ 2
8001 '|' השתנה מאז הפעם האחרונה שפתחת אותו, על ידי משתמש אחר או בגלל שנפתח מופע אחר שלו במחשב שלך. @ האם ברצונך להחליף את השינויים שביצעת או משתמש אחר? @ * כדי לשמור את most שינויים אחרונים וזורקים את השינויים של המשתמש האחר או את השינויים הקודמים שלך, לחץ על כן.
* כדי לשמור גרסה זו של האובייקט בשם אחר, לחצו על No. @ 19 @@@ 2
8003 עליך לשמור את | לפני שתוכל ליצור אובייקט חדש על בסיסו. @ האם ברצונך לשמור את | וליצור אובייקט חדש? @@ 13 @@@ 2
8004 הפריסה של '|' השתנה מאז הפעם האחרונה שפתחת אותו, על ידי משתמש אחר או בגלל שנפתח מופע אחר שלו במחשב שלך. @ האם ברצונך להחליף את השינויים שביצעת או משתמש אחר? @ * כדי לשמור את most שינויים אחרונים וזורקים את השינויים של המשתמש האחר או את השינויים הקודמים שלך, לחץ על כן.
* לביטול שמירת גרסת אובייקט זו, לחץ על No. @ 19 @@@ 2
8006 השם שהזנת כבר קיים עבור אובייקט אחר מאותו סוג במסד נתונים זה. @ האם ברצונך להחליף את הקיים |? לא תוכל לבטל פעולה זו. @@ 20 @@@ 2
8007 אינך יכול להיכנס למצב בלעדי כרגע מכיוון שמסד נתונים זה נפתח על ידי משתמשים אחרים או משום שאין לך הרשאות לפתוח באופן בלעדי. @@@ 1 @@@ 1
8008 ההליך המאוחסן בוצע בהצלחה אך לא החזיר רשומות.
8050 האם ברצונך לשמור שינויים בעיצוב |? @@@ 13 @@@ 2
8052 האם אתה רוצה למחוק את | 1 ולרוקן את הלוח? @ ניסית למחוק אובייקט מסד נתונים שנמצא כרגע בלוח Microsoft Access. אם תמחק אותו ממסד הנתונים שלך, לא תוכל להדביק אותו מאוחר יותר. @@ 20 @@@ 2
8053 האם אתה רוצה למחוק את |? מחיקת אובייקט זה תסיר אותו מכל הקבוצות. @ למידע נוסף על אופן מניעת הצגת הודעה זו בכל פעם שאתה מוחק אובייקט, לחץ על עזרה. @ @ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
8054 פעולה זו תגרום ל- Microsoft Access לרוקן את הלוח. האם אתה רוצה להמשיך? @@@ 19 @@@ 2
8055 Microsoft Access אינו יכול לשנות את ספריית העבודה ל-'|1.'@ ודא שהכונן תקף והנתיב באורך של 260 תווים או פחות. @@ 1 @@@ 1
8057 |
8058 האם ברצונך לשמור שינויים בפריסה של |? @@@ 13 @@@ 2
8059 האם ברצונך להסיר את הקישור ל- | 1? @ אם אתה מוחק את הקישור, אתה מוחק רק את המידע ש- Microsoft Access משתמשת בו כדי לפתוח את הטבלה, ולא את הטבלה עצמה. @@ 19 @@@ 2
8060 סרגל הכלים '| 1' אינו קריא בחלקו. @ Microsoft Access אינה יכולה להציג את כל כפתורי סרגל הכלים. סרגל הכלים שצוין עשוי להיות בתבנית שונה מזו של סרגלי הכלים בגירסה הנוכחית של Microsoft Access. @ לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ולאחר מכן הוסף את הכפתורים החסרים בסרגל הכלים. Microsoft Access תעדכן את סרגל הכלים לפורמט האחרון. @ 1 @ 1 @ 10064 @ 1
8061 האם אתה בטוח שברצונך לשחזר את הגדרות ברירת המחדל לסרגל הכלים או לשורת התפריטים המובנית | 1? @ אם התאמת בעבר, העברת, שינית את הראות או שינית אחרת את סרגל הכלים או שורת התפריטים, או כל אחד מהתפריטים ש לאחר מפל ממנו, Microsoft Access מסיר את השינויים שלך, מחזיר את הכפתורים המקוריים לסדר המקורי שלהם, ומציג או מסתיר את סרגל הכלים בהתבסס על ההגדרה המקורית. כדי להחזיר את סרגל הכלים או שורת התפריטים המובנים למצבם המקורי, לחץ על כן. @@ 19 @@@ 2
8063 יישום המקור אינו מגיב. האם ברצונך להמשיך ולהמתין? ערוץ DDE הוקם, אך חילופי הנתונים לא הושלמו בפרק הזמן שצוין בהגדרת הזמן הקצוב של OLE / DDE בתיבת הדו-שיח אפשרויות גישה (לחץ על הכרטיסיה קובץ ואז לחץ על גישה אפשרויות *. * כדי להמשיך ולהמתין להשלמת חילופי הנתונים, לחץ על כן.
כדי לבטל את חילופי הנתונים ולנסות שוב מאוחר יותר, לחץ על No. @ 20 @@@ 1
8064 לטבלה מקושרת זו יש אינדקסים המשתמשים בסדר מיון שאינו נתמך. @ אם תשנה טבלה זו, מנוע מסד הנתונים של Microsoft Access אינו יכול לשמור נכון על אינדקסי הטבלה. כתוצאה מכך, הנתונים שלך עשויים להופיע בסדר הלא נכון, ופונקציות המשתמשות באינדקסים של הטבלה עשויות לגרום לתוצאות בלתי צפויות. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* בטל פעולה זו. השתמש ביישום שבו נוצרה הטבלה כדי ליצור מחדש את האינדקסים וודא שאתה מציין סדר ASCII או סדר מיון בינלאומי. ואז נסה שוב לקשר את הטבלאות.
* השתמש בטבלה זו על בסיס קריאה בלבד. @ 1 @ 1 @ 9057 @ 1
8065 אינך יכול למחוק את הטבלה '| 1' עד שנמחקו קשריה לטבלאות אחרות. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Access תמחק את הקשרים כעת? @@ 19 @@@ 2
8067 האם ברצונך למחוק לצמיתות את |? @ אם תלחץ על כן, לא תוכל לבטל את המחיקה. @@ 19 @@@ 2
8069 Microsoft Access לא הצליח ליצור את סרגל הכלים המותאם אישית '| 1.' @@@ 1 @@@ 3
8071 האם ברצונך להסיר את מסד הנתונים הדחוס מבקרת קוד המקור? @@@ 19 @@@ 2
8072 על Microsoft Access לסגור את | 1 כדי להשלים פעולה זו. @ האם תרצה ש- Microsoft Access תסגור אותה כעת? @@ 19 @@@ 1
8073 אין לך את האפשרות | 1. @ Microsoft Access אינה יכולה לבדוק אובייקט בזמן שהוא פתוח, ואינך יכול לבצע שינויים בעיצוב עד שתבדוק אותו. @ אם ברצונך לבצע שינויים עיצוביים באובייקט זה. תחילה סגור אותו, בדוק אותו ואז פתח אותו מחדש. @ 1 @@@ 1
8074 Microsoft Access חייבת לשמור את | 1 על מנת להשלים פעולה זו. @ האם תרצה ש- Microsoft Access תשמור אותה כעת? @@ 19 @@@ 1
8075 אין לך את הנתונים והשונות. חפצים נבדקו. אינך יכול ליצור טבלה חדשה או לשמור שינויים בדף גישה לנתונים. @@@ 1 @@@ 1
8076 כדי לייבא טבלאות, קשרים, תפריטים, סרגלי כלים, מפרט ייבוא ​​/ ייצוא או דפי גישה לנתונים, עליך להיות בעל הנתונים והשונות. חפצים נבדקו. @@@ 1 @@@ 2
8077 האם אתה בטוח שברצונך לחתוך את |? @@@ 19 @@@ 2
8078 אובייקט זה יוסר ממסד הנתונים המקומי שלך, אך לא מבקרת קוד המקור. @ בפעם הבאה שתקבל מסד נתונים זה מבקרת קוד המקור, האובייקט יופיע שוב. האם אתה בטוח שברצונך למחוק את האובייקט המקומי? @@ 20 @@@ 2
8079 Microsoft Access לא הצליחה להוסיף הפניה לסוג library עבור בקרה זו כי נתונים ושונים. אובייקטים לא נבדקו. @ בדוק את הנתונים והשונות. אובייקטים והוסף הפניה ל library '| 1'. @@ 1 @@@ 1
8080 אירעה שגיאה בעת ניסיון ליצור את הטבלה המקושרת '|'. @ בדוק כדי לוודא שטבלת המקור או הקובץ זמינים, ואז נסה שוב לבצע את הפעולה ב- Data and Misc. חפצים. @@ 1 @@@ 1
8081 הגדרת את המאפיין Type של | 1 ל- Popup, שמשנה את סרגל הכלים לתפריט קיצור דרך. @ תפריט הקיצור נעלם מכיוון ש- Microsoft Access מוסיף | 2 לסרגל הכלים של תפריטי הקיצור. להשלמת תפריט הקיצור, סגור את הגיליון מאפייני סרגל הכלים, הצג את סרגל הכלים של תפריטי קיצור, לחץ על הקטגוריה המותאמת אישית והוסף את הפקודות הרצויות. @@ 1 @@@ 1
8082 על Microsoft Access לשמור את | 1 במסד הנתונים הנוכחי על מנת להשלים פעולה זו. @ האם תרצה ש- Microsoft Access תשמור אותה כעת? @@ 19 @@@ 2
8086 אירעה שגיאה בניסיון להוסיף הפניה אחת או יותר מפרויקט בקרת קוד המקור. @ The librarיתכן ש- y לא רשומים במחשב שלך. בדוק את הפניות הפרויקט שלך והוסף כל הפניה חסרה לאחר רישום הרכיבים החסרים שמאגר נתונים זה דורש. @@ 1 @@@ 1
8087 שחזור מסד נתונים דורש שאף אחד לא משתמש כרגע במסד הנתונים. @ האם ברצונך לסגור את כל האובייקטים, לבחור קובץ גיבוי ולשחזר את מסד הנתונים מגיבוי? @@ 19 @@@ 2
8088 הטלת מסד נתונים מחייבת שאף אחד לא משתמש כרגע במסד הנתונים. @ האם ברצונך לסגור את כל האובייקטים הפתוחים ולשחרר את מסד הנתונים? @@ 19 @@@ 2
8090 האם אתה בטוח שברצונך למחוק את טבלת הקונפליקט |? @ לא תוכל לבטל פעולה זו. @@ 19 @@@ 2
8091 מאגר זה מופעל לפרסום. @ האם ברצונך למחוק פרסומים קיימים ולשחרר את מסד הנתונים? @@ 19 @@@ 2
8092 גישה לא הצליחה לשמור את הפרויקט שלך. @ האם ברצונך לבטל את פעולת הסגירה?
* לביטול פעולת הסגירה לחץ על כן.
* לסגירה מבלי לשמור, לחץ על לא.
@@ 19 @@@ 2
8096 Microsoft Access אינו יכול לשנות את מדריך העבודה ל-'|1.'@ אנא הזן מיקום שאינו אינטרנט. @@ 1 @@@ 1
8097 מחרוזת החיבור של דף זה מציינת נתיב מוחלט. ייתכן שהדף לא יוכל להתחבר לנתונים דרך הרשת. כדי להתחבר דרך רשת, ערוך את מחרוזת החיבור כדי לציין נתיב רשת (UNC). @ & אל תציג אזהרה זו שוב @ 553714119 @@@@ 1
8098 המחשב שלך התחיל לפעול לאחר מצב השעיה קריטית. כל השינויים שלא נשמרו היו אולי lost. כדי להבטיח פעולה תקינה, סגור את הקבצים ופתח אותם מחדש. מילואיםtarמומלץ להשתמש ב- Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
8100 הדוח עדיין רחב יותר מדף אחד. @ כדי להתאים את הדוח לעמוד אחד הקטן את רוחב הדוח או הגדל את רוחב הדף. @ תוכל להקטין את רוחב הדוח על ידי בחירת כל פקד שנמצא הכי רחוק ימינה, והעבר אותו אל שמאל, והסרת שטח הדיווח הנוסף. יתכן שתצטרך לחזור על כך מספר פעמים.
ניתן להגדיל את רוחב העמוד על ידי התאמת אפשרויות הגדרת העמוד. @ 1 @@@ 1
8101 הדוח עדיין רחב יותר מדף אחד. @ כדי להתאים את הדוח לעמוד אחד הקטן את רוחב הדוח או הגדל את רוחב העמוד. @ תוכל להקטין את רוחב הדוח על ידי בחירת כל פקד שנמצא הכי רחוק משמאל, והעבר אותו אל מימין, והסרת שטח הדיווח הנוסף. יתכן שתצטרך לחזור על כך מספר פעמים.
ניתן להגדיל את רוחב העמוד על ידי התאמת אפשרויות הגדרת העמוד. @ 1 @@@ 1
8103 האם ברצונך למחוק את השינויים הממתינים ולמחוק את הקישור לרשימה |? @ ברשימה המקושרת שאתה מנסה למחוק יש שינויים שלא נשמרו בשרת. האם אתה עדיין רוצה למחוק את הרשימה המקושרת ולאבד את השינויים הממתינים האלה? @@ 19 @@@ 2
8104 השם שסיפקת הוא מילה שמורה. למילים שמורות יש משמעות ספציפית ל- Microsoft Access או למנוע הנתונים של Microsoft Access. @ אם אתה משתמש במילה שמורה, אתה עלול לקבל שגיאה בהתייחסות לשדה זה. @@ 5 @ 1 @ 141675 @ 1
8105 עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקף.
8106 הצפנה באמצעות צופן בלוקים אינה תואמת לנעילה ברמת השורה. התעלמות מנעילת מפלס השורה.
8107 Microsoft Access אינו יכול לשמור את מסד הנתונים בפורמט הקובץ | 1. @ הסדר המיון שצוין מסד הנתונים, | 2, אינו נתמך עבור ה- tarקבל פורמט מסד נתונים. @@ 1 @@@ 1
8108 עליך לשמור שינויים בטבלה לפני פתיחת מאקרו לנתוני אירועים. @ האם ברצונך לשמור שינויים בטבלה? @@ 19 @@@ 2
8109 אם תמחק |, תמחק גם את כל הנתונים והתצוגות המשתמשות בהם. @ אינך יכול לבטל פעולה זו. @ האם אתה בטוח שברצונך למחוק |? @ 19 @@@ 2
8110 אם תמחק את |, תמחק גם את כל הנתונים והתצוגות המשתמשות בהן. @ אינך יכול לבטל פעולה זו. @ האם אתה בטוח שברצונך למחוק | ?? ולמחוק? & ביטול @ 36 @@@ 2
8111 השבתת כל הקישוריות תמנע גישה של תוכניות או דוחות חיצוניים לאפליקציה ועלולה לגרום להישבר של יישומים אחרים. @ האם אתה בטוח שברצונך להשבית את כל הקישוריות? @@ 19 @@@ 2
8112 Microsoft Access אינו יכול לחבר אותך למסד הנתונים כרגע. זה יכול להיות תוצאה של חסרים מנהלי התקנים או בעיה כללית יותר בפנייה לשרת. אנו ממליצים להתקין את ה- SQL Server מנהלי התקנים של לקוח מקומי 2012 אם הם עדיין לא מותקנים. @ תרצה שנפתח דף שבו תוכל להוריד מנהלי התקנים אלה עכשיו? @@ 19 @@@ 2
8400 מאגר המידע '|' הוא לקריאה בלבד. @ לא תוכל לשמור שינויים שבוצעו בנתונים או בהגדרות אובייקט במסד נתונים זה. @@ 3 @ 1 @ 9033 @ 1
8401 אינך יכול לבצע שינויים באובייקטים של מסד הנתונים במסד הנתונים'|1.'@ מסד נתונים זה נוצר בגירסה קודמת של Microsoft Access. @ כדי להמיר מסד נתונים זה לגירסה הנוכחית של Microsoft Access, לחץ על הכרטיסיה קובץ ואז לחץ המר. @ 3 @ 1 @ 9029 @ 0
8402 הקובץ '|' כבר קיים. @ האם ברצונך להחליף את הקובץ הקיים?
אם ברצונך לדחוס או להמיר לשם קובץ אחר, לחץ על לא. הזן את שם הקובץ החדש אחרי אפשרות / compact או / convert בשורת הפקודה, והפעל את הפקודה שוב. @@ 20 @@@ 2
8403 ההגדרה שהזנת אינה חוקית. לא ניתן לעדכן את סדר המיון של מסד הנתונים.
ההגדרה שהזנת עבור אפשרות סדר מיון מסד נתונים חדש (קטגוריית התאמה אישית) של תיבת הדו-שיח אפשרויות גישה (לחץ על הכרטיסיה קובץ ואז לחץ על אפשרויות גישה) אינה סדר מיון תקף לגרסת מסד הנתונים שאתה דוחס. @@ 1 @@@ 1
8404 אינך יכול לפתוח את '| 1' לשימוש בלעדי מכיוון שמשתמש אחר פתוח למסד הנתונים או משום שאין לך הרשאות לפתוח באופן בלעדי. @ Microsoft Access יפתח את מסד הנתונים לגישה משותפת. @@ 3 @@@ 1
8405 מסד נתונים זה נוצר באמצעות גרסה קודמת של Microsoft Access. @ - באפשרותך לשתף את מסד הנתונים עם משתמשים בגירסאות קודמות של Microsoft Access, אולם שיפורים מסוימים לא יהיו זמינים.
- באפשרותך לפתוח את מסד הנתונים, להציג אובייקטים ולשנות רשומות באמצעות מהדורה זו של Microsoft Access, אך שינויים בעיצוב יושבתו.
- כדי לבצע שינויים בתכנון עליך להשתמש בגרסה קודמת של Microsoft Access התומכת בפורמט מסד הנתונים הישן, או לשדרג את מסד הנתונים. @@ 1 @@@ 1
8406 האם השורה הראשונה בנתונים שלך מכילה כותרות עמודות? @@@ 20 @@@ 1
8409 Microsoft Access גיבתה את מסד הנתונים | 1 ב | 2. הערה: גובו רק אובייקטים הקשורים לשרת. כדי לגבות את הפרויקט שלך, לחץ על גבה פרויקט בתפריט קובץ
8410 Microsoft Access שוחזר בהצלחה מסד נתונים | 1 מהגיבוי שלו ב- | 2
8412 השם שהזנת קיים כבר קיצור דרך אחר בקבוצה זו. @ האם ברצונך להחליף את קיצור הדרך הקיים '|?' @@ 20 @@@ 2
8414 Microsoft Access נתקל בשגיאה אחת או יותר במהלך ההמרה. כדי להציג סיכום של שגיאות אלה, פתח את הטבלה '| 1'. @@@ 2 @ 1 @ 553714191 @ 1
8415 קובץ ה- HTML המשויך לקישור זה הועבר, שונה שם או נמחק. @ File: '|'? & עדכן קישור ...? ביטול @@ 35 @@@ 2
8416 שינוי שם של פונקציה שהוגדרה על ידי משתמש מסיר את ההרשאות הקיימות והמאפיינים המורחבים. @ האם ברצונך להשלים את פעולת השם? @@ 20 @@@ 2
8417 הקובץ '|' לא ניתן לפתוח מכיוון שהוא ננעל על ידי משתמש אחר. @ נסה שוב כשהקובץ זמין. @@ 3 @@@ 1
8500 לטופס עם אובייקט טופס משנה לא ניתן להגדיר את מאפיין DefaultView שלו לטפסים רציפים. @ ניסית להוסיף טופס משנה לטופס בתצוגת העיצוב.
Microsoft Access יאפס את הנכס לטופס יחיד. @@ 1 @@@ 1
8501 אינך יכול לשנות שדה זה מכיוון שהוא לקריאה בלבד. @ שדות מסוימים, כגון שדה מחושב, הם לקריאה בלבד לפי עיצוב. עם זאת, כל שדה ניתן לקריאה בלבד אם המאפיין הנעול שלו מוגדר כן. @@ 1 @ 1 @ 865 @ 1
8502 Microsoft Access הגיע לסוף הרשומות. @ האם אתה רוצה להמשיך לחפש מההתחלה? @@ 19 @@@ 2
8503 Microsoft Access הגיעה לתחילת הרשומות. @ האם ברצונך להמשיך לחפש מהסוף? @@ 19 @@@ 2
8504 Microsoft Access סיימה לחפש את הרשומות. פריט החיפוש לא נמצא. @@@ 1 @@@ 1
8505 האם אתה רוצה להמשיך לחפש או להחליף? @@@ 19 @@@ 2
8507 אין מספיק זיכרון להפעלת המאקרו שמעדכן את המסנן הפעיל. @ Microsoft Access סוגר את חלון המסנן.
סגור תוכניות לא נחוצות. ואז נסה שוב לפתוח את חלון המסנן.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@@ 3
8508 Microsoft Access לא יכול למצוא'|1.'@ מחרוזת הטקסט שהזנת בתיבה מצא מה לא ניתן להעריך מול השדה הנוכחי. @ הזן מחדש את מחרוזת הטקסט כך שתתאים לסוג הנתונים של השדה. @ 1 @@@ 1
8509 לא תוכל לבטל את פעולת ה- Replace הזו. @ אין מספיק זיכרון פנוי לשימוש בפקודה Undo.
האם אתה רוצה להמשיך? @@ 19 @@@ 2
8510 Microsoft Access אינו יכול לשמור את הרשומה הנוכחית. @ האם ברצונך לבטל את השינויים ברשומה ולהמשיך בפעולת ההדבקה? @@ 19 @@@ 2
8511 רשומות שמיקרוסופט אקסס לא הצליחה להדביק הוכנסו לטבלה חדשה בשם'|1.'@ בחלונית הניווט, פתח את הטבלה החדשה כדי לראות את הרשומות שלא נשלחו.
לאחר שתתקן את הבעיות שהביאו לשגיאות ההדבקה, העתק והדבק את הרשומות מהטבלה החדשה. @@ 1 @@@ 1
8512 אף אחד משמות השדות שהדבקת על הלוח לא תואם את שמות השדות בטופס. Microsoft Access מתייחסת לנתונים בשורה הראשונה בלוח כשמות שדות. אם העתקת את הנתונים מיישום אחר, ייתכן ששורת הנתונים הראשונה תפסה את מקומם של שמות השדות.
האם אתה רוצה להדביק את שמות השדות בסדר שהגדרת באמצעות הפקודה Tab Order? @@ 21 @ 1 @ 11022 @ 2
8513 חלק משמות השדות עבור הנתונים שניסית להדביק אינם תואמים לשמות שדות בטופס. Microsoft Access מתייחסת לנתונים בשורה הראשונה בלוח כשמות שדות. במקרה זה, חלק משמות השדות הללו אינם תואמים את שמות השדות בטופס.
האם ברצונך להדביק רק את הנתונים ששמותיהם תואמים את שמות השדות בלוח? @@ 19 @ 1 @ 11022 @ 2
8514 האם ברצונך לדכא הודעות שגיאה נוספות המסבירות לך מדוע לא ניתן להדביק רשומות? @ אם תלחץ על לא, תופיע הודעה לכל רשומה שאינה ניתנת להדבקה. @@ 13 @@@ 2
8515 העתקת כמות גדולה של נתונים ללוח. @ כאשר אתה מעתיק נתונים ללוח, רק ההפניה לאובייקט מועתקת. עם זאת, אם תסגור את מסמך המקור, על Microsoft Access להדביק את כל הנתונים ממקורו. בהתאם לכמות הנתונים, זה יכול לקחת זמן מה.
האם ברצונך לשמור נתונים אלה בלוח? @@ 19 @@@ 2
8516 בחרת יותר רשומות ממה שניתן להעתיק ללוח בו זמנית. @ חלק את הרשומות לשתי קבוצות או יותר ואז העתק והדבק קבוצה אחת בכל פעם.
המספר המרבי של רשומות שתוכלו להדביק בו זמנית הוא כ- 65,000. @@ 1 @@@ 1
8517 האם ברצונך לדכא הודעות שגיאה נוספות המודיעות לך מדוע לא ניתן למחוק רשומות? @ אם תלחץ על לא, תופיע הודעה לכל רשומה שלא ניתן למחוק אותה. @@ 13 @@@ 2
8518 לא תוכל לבטל פעולת החלפה זו. @ האם ברצונך להמשיך? @@ 19 @@@ 2
8519 אתה עומד למחוק | רשומות. @ אם תלחץ על כן, לא תוכל לבטל פעולת מחיקה זו.
האם אתה בטוח שברצונך למחוק רשומות אלה? @@ 19 @@@ 2
8520 אתה עומד להדביק | רשומות. @ האם אתה בטוח שברצונך להדביק רשומות אלה? @@ 19 @@@ 2
8521 לא תוכל לבטל פעולת מחיקה זו. @ הפקודה בטל לא תהיה זמינה מכיוון שפעולה זו גדולה מדי או שאין מספיק זיכרון פנוי.
האם אתה רוצה למחוק את הפריטים האלה? @@ 19 @@@ 2
8522 כל הטיימרים נמצאים בשימוש. @ הגדר את המאפיין TimerInterval לאפס כך שתוכלו starלא טיימר אחר. @@ 2 @ 1 @ 6342 @ 1
8523 האם אתה רוצה למחוק את המידע על לוח הצבעים המותאם אישית מטופס זה או לדווח ולחזור לפלטת ברירת המחדל? @@@ 20 @@@ 2
8524 האם ברצונך להסיר תמונה זו מהפקד הזה? @@@ 20 @@@ 2
8525 הנתונים המרוחקים אינם נגישים. @ ניסית לפתוח טופס או דוח הכוללים פונקציה DDE או DDESend בפקד מחושב שמציין יישום שרת OLE.
האם אתה רוצהtarלא הבקשה |? @@ 19 @@@
8526 Microsoft Access נתקל בבעיה בעת ניסיון להחליף תצוגה ועליו לסגור חלון זה. @@@ 1 @@@ 1
8527 האם ברצונך למחוק את החלק הקבוצתי של אובייקט מסד הנתונים '|' ותוכנו? @ כותרת הקבוצה או הכותרת התחתונה שרוצים למחוק מכילה פקדים שיימחקו יחד עם הקטע. @@ 20 @@@ 2
8528 מחיקת חלקים אלה תמחק גם את כל הפקדים שבהם. לא תוכל לבטל פעולה זו. @ האם ברצונך למחוק קטעים אלה בכל מקרה? @@ 20 @@@ 2
8529 לרמת הקיבוץ שאתה מנסה למחוק יש כותרת קבוצתית או קטע תחתון קבוצתי. החלק מכיל פקדים שיימחקו גם. @ האם ברצונך להמשיך? @@ 20 @@@ 2
8530 מערכות יחסים המציינות מחיקות מדורגות עומדות לגרום | יש למחוק רשומות בטבלה זו, יחד עם רשומות קשורות בטבלאות קשורות. @ האם אתה בטוח שברצונך למחוק רשומות אלה? @@ 21 @ 1 @ 9096 @ 2
8531 רוחב המקטעים גדול מרוחב העמוד, ואין פריטים במרחב הנוסף, ולכן חלק מהדפים עשויים להיות ריקים. @ לדוגמא, רוחב הדוח עשוי להיות רחב יותר מרוחב העמוד. @@ 3 @@@ 1
8532 האם אתה רוצה להסיר תמונה זו מהטופס? @@@ 20 @@@ 2
8533 ייתכן שחלק מהנתונים לא יוצגו. @ אין מספיק שטח אופקי בדף למספר העמודות ומרווחי העמודות שציינת. @ לחץ על הגדרת עמוד בתפריט קובץ, לחץ על הכרטיסייה עמודות ואז צמצם את מספר העמודות או גודל העמודות. @ 3 @@@ 1
8534 כשאתה שומר טופס או דוח זה, כל קוד שמאחוריו יימחק. @ הגדרת את המאפיין HasModule ל- No, ויוצר טופס או דוח שנפתח מהר יותר. כל פקודות מאקרו הקשורות לטופס או לדוח זה לא יושפעו, וגם לא יקודד במודולים נפרדים הנקראים מגליון המאפיין הזה. @ האם אתה בטוח שברצונך לעשות זאת? @ 20 @@@ 2
8539 קשרים שמציינים מחיקות מדורגות עומדים לגרום למחיקת רשומות בטבלה זו ובטבלאות קשורות. @ האם אתה בטוח שברצונך למחוק רשומות אלה? @@ 21 @ 1 @ 9096 @ 2
8540 אתה עומד למחוק רשומה אחת או יותר. @ אם תלחץ על כן, לא תוכל לבטל פעולת מחיקה זו.
האם אתה בטוח שברצונך למחוק רשומות אלה? @@ 19 @@@ 2
8541 Microsoft Access לא הצליח לבצע את פעולת המחיקה. אירעה שגיאה במהלך פעולת המחיקה, לא נמחקו רשומות.
8542 Microsoft Access לא זיהה קשר בין השדות שבחרת. @ האם ברצונך ליצור קשר עבורך כעת? @@ 19 @@@ 3
8544 לא תוכל לבטל את פעולת ההדבקה הזו. @ האם אתה רוצה להמשיך? @@ 19 @@@ 2
8546 תחילה יש לשמור את האובייקט הנוכחי לפני ייצוא נתונים ל- XML. @ האם תרצה לשמור '|' ואז להמשיך? @@ 19 @@@ 2
8547 האם ברצונך לשמור את השינויים שבוצעו במקרו ולעדכן את הנכס? @@@ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
8548 כדי להשלים פעולה זו, על Access לשנות את המאפיין RecordSource של הטופס או הדוח הנוכחי. @ Access תיצור שאילתה חדשה ותטמיע אותה ישירות למאפיין RecordSource של הטופס או הדוח. הטופס או הדו"ח כבר לא יתבססו על '|' שאילתה. @ האם ברצונך לקבל שינוי זה? @ 19 @@@ 2
8549 טבלה זו מכילה שדה בדיקת מידע אחד או יותר. לא ניתן לשנות ערכי תצוגה עבור שדות בדיקה באמצעות הפעולה החלף. @@@ 1 @ 1 @ 865 @ 1
8550 טבלה או שאילתה הדרושים ליצירת הטופס, הדוח או השאילתה החדשים פתוחים כעת בתצוגת העיצוב. @ שמור או מחק את השינויים בטבלה או בשאילתה זו ופתח אותה בתצוגת גליון הנתונים, ואז נסה שוב. @@ 1 @ @@ 1
8551 האם ברצונך להסיר תמונה זו מהדוח? @@@ 20 @@@ 2
8552 האם ברצונך לשמור את השינויים שבוצעו במקרו על ידי שמירת הטבלה? @@@ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
9502 Microsoft Access לא תוכל לבטל פעולה זו או פעולות שלאחר מכן. כדי להנגיש משאבים רבים יותר כך ש- Access יוכל להקליט פעולות עיצוב נוספות, סגור את החלון ונפתח מחדש. @ האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@@ 2
9504 הקובץ '|' אינו ניתן לקריאה על ידי מנוע מסד הנתונים של Access. @ אם אתה חושב שיש לך מסד נתונים חוקי של Access, זה most ככל הנראה בגלל שינוי פורמט הקובץ האחרון. האם ברצונך לנסות לשדרג את פורמט מסד הנתונים? @@ 19 @@@ 2
9505 Microsoft Access זיהתה כי מסד נתונים זה נמצא במצב לא עקבי, ותנסה לשחזר את מסד הנתונים. במהלך תהליך זה ייעשה עותק גיבוי של מסד הנתונים וכל האובייקטים ששוחזרו ימוקמו במסד נתונים חדש. גישה תפתח את מסד הנתונים החדש. שמות האובייקטים שלא שוחזרו בהצלחה יירשמו בטבלה "" שגיאות שחזור ". @@@ 1 @@@ 2
9507 Microsoft Access לא הצליח לטעון את כל ה- librarמודולים y. @@@ 1 @@@ 1
9508 Microsoft Access לא הצליח לסגור את מסד הנתונים'|1.'@ ייתכן שהשינוי האחרון שלך לא נשמר מכיוון שרשומה ננעלה על ידי משתמש אחר. כדי להימנע מאיבוד נתונים, המתן עד שהמשתמש האחר יסיים את עריכת הרשומה, ואז לחץ שוב על אישור. אם תלחץ על ביטול, תאבד שינויים שלא נשמרו. @@ 3 @@@ 2
9509 אינך יכול לבטל פקודה זו, ולאחר השלמתה, לא תוכל לערוך אובייקט זה. @ האם ברצונך להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@@ 2
9511 | @@@ 1 @@@ 1
9513 Microsoft Access לא הצליחה לתקן לחלוטין את הטבלה '| 1' ומחקה ערכי שדות תזכיר, אובייקט OLE או היפר-קישור. @ לשחזור הנתונים, שחזר מעותק הגיבוי של מסד הנתונים.
שים לב שהנתונים בשדה שנמחק עשויים להיפגע ממגזר לא טוב בדיסק הקשיח שלך. למידע נוסף על בדיקת שגיאות במשטח הדיסק, בקבצים ובתיקיות, חפש באינדקס העזרה של Windows אחר 'בדיקת שגיאות בדיסק'. @@ 1 @@@ 1
9514 לא ניתן היה לשחזר רשומה אחת או יותר ונמחקו מהסימן '|' שולחן. @@@ 1 @@@ 1
9515 ה'| ' השולחן נחתך; הנתונים היו lost. @@@ 1 @@@ 1
9516 אינדקס אחד או יותר מה' | ' לא ניתן היה לתקן את הטבלה ונמחק. @@@ 1 @@@ 1
9517 הפקודה 'שמור בשם' אינה יכולה לעבד שום טופס משנה הכלול בדו"ח שלך. @ האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@@ 2
9518 אירעה שגיאה בהוספת מילה זו למילון המותאם אישית. @ * קובץ המילון עשוי להיות לקריאה בלבד.
* עשויה להיות שגיאת דיסק. @@ 1 @@@ 1
9519 אירעה שגיאה בהוספת מילה זו לרשימה שנה הכל. @ ייתכן שהמילון מלא. @@ 1 @@@ 1
9520 אירעה שגיאה בהוספת המילה לרשימת התעלם מהכל. @ ייתכן שהמילון מלא. @@ 1 @@@ 1
9521 המילה שצוינה גדולה מדי. @ מילים לא יכולות לכלול 64 תווים. @@ 1 @@@ 1
9523 Microsoft Access אינו יכול לפתוח את המילון המותאם אישית '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
9524 Microsoft Access לא יכול starלא בודק את האיות מכיוון שהוא לא מותקן. @@@ 1 @@@ 1
9525 Microsoft Access אינו יכול לפתוח את קובץ המילון הראשי. @ ודא שקובץ זה הותקן כהלכה. @@ 1 @@@ 1
9526 בודק האיות פועל רק בשדות טקסט המכילים נתוני טקסט. @ אתה מנסה לבדוק שדה עם סוג נתונים שאינו טקסט או תזכיר. @@ 1 @@@ 1
9527 בודק האיות אינו יכול להמשיך; תחילה עליך לבחור נתונים מטבלה, שאילתה, תצוגה, נוהל מאוחסן או טופס. @@@ 1 @@@ 1
9529 Microsoft Access אינו יכול להפעיל את בודק האיות מכיוון שהנתונים בטופס זה או בשאילתה אינם ניתנים לעדכון. @@@ 2 @ 1 @ 9932 @ 1
9530 אירעה שגיאה בניסיון לשנות את תוכן השדה'|.'@ השדה עשוי להיות נעול או לקריאה בלבד, או שאין לך הרשאות לשנות אותו. למידע על הרשאות אבטחה ומי יכול לשנות אותן, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
9532 ה'| ' לא ניתן לשנות את השדה מכיוון שמדובר בשדה לקריאה בלבד. @@@ 1 @@@ 1
9533 אירעה שגיאה בניסיון להוסיף את צמד המילים לרשימת התיקון האוטומטי. @@@ 1 @@@ 1
9534 הבחירה הנוכחית אינה מכילה שדות שניתן לבדוק אם קיימים שגיאות כתיב. @ ניתן לבדוק את האיות של פקדי תיבות הטקסט באמצעות סוגי נתונים טקסט או תזכורת. @ @ 1 @@ @ 1
9535 הזנת למילון ראשי לא חוקי. @ אנא בחר ערך חוקי. @@ 1 @@@ 1
9536 בדיקת האיות הושלמה. @@@ 1 @@@ 1
9537 עליך למלאtarלא בודק האיות כדי ששינוי המילון ייכנס לתוקף. @@@ 1 @@@ 1
9539 ציינת מילה שלא מצויה במילון הראשי או המותאם אישית. @ האם ברצונך להשתמש במילה זו ולהמשיך לבדוק? @@ 20 @@@ 1
9541 בודק האיות לא יכול לבטל את השינוי האחרון שלך. @ הנתונים בשדה '|' שונה על ידי משתמש אחר. לחידוש בדיקת האיות, לחץ על אישור. @@ 1 @@@ 1
9542 יש לסגור את מסד הנתונים הזה לפני שתוכל ליצור העתק. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Access יסגור את מסד הנתונים הזה וייצור את העתק?
אם תמשיך, Microsoft Access יסגור את מסד הנתונים שלך וימיר אותו ל- Master Design. מסד הנתונים עשוי לגדול. @@ 19 @@@ 2
9543 ממיר Hangul Hanja אינו יכול להמשיך. אין להמיר נתוני Hangul או Hanja. @@@ 1 @@@ 1
9544 Microsoft Access אינו יכול לרשום את המילון המותאם אישית '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
9545 לאחר שהמרת קובץ זה לפורמט הקובץ Access 2002 - 2003, לא ניתן לשתף את הקובץ החדש עם משתמשי Access 2000 או משתמשי Access 97. @ למידע נוסף אודות המרה, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9547 לאחר שהמרת קובץ זה לפורמט הקבצים Access 2000, לא ניתן לשתף את הקובץ החדש עם משתמשי Access 97. @ כל פונקציונליות ספציפית ל- Access 2002 ואילך לא תהיה זמינה ב- Access 2000. @ למידע נוסף אודות המרה, לחץ על עזרה. @ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9548 לאחר שהמרת קובץ זה לפורמט קובץ Access 97, כל פונקציונליות ספציפית ל- Access 2000 ואילך תהיה lost. @ למידע נוסף על המרה, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9549 מסד נתונים זה שודרג לפורמט הקבצים Access 2007. לא ניתן לשתף את מסד הנתונים החדש עם משתמשי Access 2003 או גרסאות קודמות. @ למידע נוסף אודות המרה, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9550 המאפיין פורמט טקסט של השדה המאוגד '|' אינו כרגע טקסט עשיר. עליך לשנות את המאפיין תבנית טקסט בשדה הטבלה לפני שתשנה את המאפיין של פקד זה. אם תשנה את המאפיין תבנית טקסט של פקד זה לטקסט עשיר לפני שתשנה את המאפיין של השדה המאוגד, יתכן ונתונים מסוימים שאינם חוקיים HTML לא יוצגו. @ האם ברצונך להמשיך?
9551 המאפיין פורמט טקסט של השדה המאוגד '|' אינו כרגע טקסט רגיל. עליך לשנות את המאפיין תבנית טקסט בשדה הטבלה לפני שתשנה את המאפיין של פקד זה. אם תשנה את המאפיין תבנית טקסט של פקד זה לטקסט רגיל לפני שתשנה את המאפיין של השדה המאוגד, ייתכן שיהיו נתונים מסוימים כתגי HTML. @ האם ברצונך להמשיך? @@ 19 @@@ 2
9552 היישום כבר מסונכרן עם השרת.
9553 יש עדכונים ממתינים ליישום זה שיש להחיל לפני שתוכל לשמור את השינויים שלך בשרת. האם ברצונך להחיל עדכונים אלה כעת?
9554 האתר '|' כבר קיים. אנא בחר שם אחר.
9555 קובץ חיבור זה מכיל הגדרות המתנגשות עם חיבורים שהותקנו כבר במסד הנתונים שלך.
לחץ על אישור כדי להחליף את הגדרת החיבור הקיימת. לחץ על ביטול כדי לשמור על הגדרת החיבור הקיימת ולבטל את ההתקנה.
9556 מחיקת אובייקט זה ממסד הנתונים תגרום להפסקת התפקוד של טבלאות וביטויים מקושרים.
10000 תחילה עליך לשמור את הטבלה. @ האם ברצונך לשמור את הטבלה כעת? @@ 19 @@@ 1
10001 תחילה עליך לשמור את התצוגה. @ האם ברצונך לשמור את התצוגה כעת? @@ 19 @@@ 1
10002 תחילה עליך לשמור את ההליך המאוחסן. @ האם ברצונך לשמור את ההליך המאוחסן כעת? @@ 19 @@@ 1
10003 תחילה עליך לשמור את השאילתה. @ האם ברצונך לשמור את השאילתה כעת? @@ 19 @@@ 1
10004 האם ברצונך למחוק לצמיתות את השדות שנבחרו ואת כל הנתונים בשדות? @ למחוק לצמיתות את השדות, לחץ על כן. @@ 19 @@@ 2
10005 לא מוגדר מפתח ראשי. @ למרות שמפתח ראשי אינו נדרש, מומלץ מאוד. לטבלה חייבת להיות מפתח ראשי כדי להגדיר קשר בין טבלה זו לטבלאות אחרות במסד הנתונים.
האם אתה רוצה ליצור מפתח ראשי עכשיו? @@ 13 @@@ 2
10006 שינוי בסוג נתונים זה מחייב הסרת אינדקס אחד או יותר. @ סוג השדה החדש שבחרת אינו מאפשר אינדקסים. אם תלחץ על כן, Microsoft Access תמחק את האינדקסים הכוללים שדה זה. @ האם ברצונך לשנות את סוג הנתונים ולהסיר את האינדקסים? @ 20 @@@ 2
10007 מחיקת שדה '| 1' מחייבת את Microsoft Access למחוק את המפתח הראשי. @ האם ברצונך למחוק שדה זה בכל זאת? @@ 19 @@@ 2
10008 מחיקת שדה '| 1' מחייבת את Microsoft Access למחוק אינדקס אחד או יותר. @ אם תלחץ על כן, Microsoft Access ימחק את השדה ואת כל האינדקסים שלו.
האם אתה רוצה למחוק שדה זה בכל זאת? @@ 19 @@@ 2
10009 או אובייקט הקשור לשולחן '|' פתוח או שמשתמש אחר פותח את הטבלה. האם ברצונך לפתוח את הטבלה כקריאה בלבד? @ כדי לפתוח את הטבלה כקריאה בלבד, לחץ על כן. @ לפתיחת הטבלה כקריאה / כתיבה לחץ על לא, וודא שהטבלה וכל האובייקטים הכרוכים בה סגורים ולאחר מכן נסה לפתוח אותו שוב בתצוגת העיצוב. @ 19 @@@ 2
10010 טבלה '|' הוא טבלה מקושרת שלא ניתן לשנות את העיצוב שלה. אם ברצונך להוסיף או להסיר שדות או לשנות את המאפיינים או סוגי הנתונים שלהם, עליך לעשות זאת במסד הנתונים של המקור. @ האם ברצונך לפתוח אותו בכל זאת? @@ 19 @@@ 2
10011 Microsoft Access נתקל בשגיאות בעת המרת הנתונים. @ תוכן השדות ברשומה אחת נמחק.
האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@@ 2
10012 Microsoft Access אינו יכול לאחזר מאפייני שדות מטבלאות המערכת. @ מסד נתונים זה צריך להיות מתוקן. אם תלחץ על כן, Microsoft Access יפתח את הטבלה בתצוגת העיצוב. ההגדרות של המאפיינים FieldName, DataType, FieldSize, Indexed ו- Primary יישארו ללא פגע, אך ההגדרות של מאפייני שדה אחרים יהיו lost.
אתה יכול לנסות להגדיר מחדש את ה- lost מאפיינים, אך אנו ממליצים לשחזר את מסד הנתונים מעותק גיבוי, או לסגור אותו ולהשתמש בפקודה קומפקט ותיקון מסד נתונים (לחץ על הכרטיסיה קובץ והצביע על נהל).
האם אתה רוצה להמשיך? @@ 20 @@@ 1
10013 Microsoft Access אינו יכול לשמור שינויים במאפיינים עבור טבלאות מקושרות. @ האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@@ 2
10014 Microsoft Access לא הצליחה להוסיף את כל הנתונים לטבלה. @ תוכן השדות ב | רשומה אחת נמחקו, ו- | 1 רשומות היו Lost עקב הפרות מפתח.
* אם נתונים נמחקו, הנתונים שהדבקת או ייבאת אינם תואמים את סוגי נתוני השדה או את המאפיין FieldSize בטבלת היעד.
* אם הרשומות היו lost, או שהרשומות שהדבקת מכילות ערכי מפתח ראשוניים שכבר קיימים בטבלת היעד, או שהם מפרים כללי תקינות התייחסות עבור מערכת יחסים המוגדרת בין טבלאות.
האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 22 @ 1 @ 922 @ 1
10015 שינוי בסוג נתונים זה מחייב הסרת המפתח הראשי. @ האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@@ 2
10016 חלק מהנתונים עשויים להיות lost. @ הגודל של שדה אחד או יותר שונה לגודל קצר יותר. אם הנתונים הם lost, עלול להפר כללי אימות כתוצאה מכך.
האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 20 @@@ 2
10017 במחשב שלך אין שטח דיסק. @ לא תוכל לבטל את הוספת הדבק הזה. האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@@ 2
10018 Microsoft Access לא הצליחה להוסיף את כל הנתונים לטבלה. @ תוכן השדות ב | רשומה אחת נמחקו, ו- | 1 רשומות היו Lost עקב הפרות מפתח.
* אם נתונים נמחקו, הנתונים שהדבקת או ייבאת אינם תואמים את סוגי נתוני השדה או את המאפיין FieldSize בטבלת היעד.
* אם הרשומות היו lost, הרשומות שהדבקת מכילות ערכי מפתח עיקריים שכבר קיימים בטבלת היעד, או שהם מפרים כללי תקינות התייחסות עבור מערכת יחסים המוגדרת בין טבלאות. @@ 2 @ 1 @ 922 @ 1
10019 Microsoft Access לא מצליח למצוא את מסד הנתונים המכיל את הטבלה המקושרת'|1.'@ המאפיינים שהוגדרו ב- Microsoft Access עבור הטבלה המקושרת יהיו lost.
האם אתה רוצה להמשיך עם ההמרה בכל מקרה? @@ 19 @@@ 2
10020 כללי תקינות הנתונים שונו; ייתכן שהנתונים הקיימים אינם תקפים לכללים החדשים. @ תהליך זה עשוי להימשך זמן רב. האם אתה רוצה שהמידע הקיים ייבדק על פי הכללים החדשים? @@ 13 @@@ 2
10021 נתונים קיימים מפרים את כלל אימות הרשומות החדש. @ האם ברצונך להמשיך לבדוק עם הכלל החדש?
* כדי לשמור על הכלל החדש ולהמשיך בבדיקה, לחץ על כן.
* כדי לחזור לכלל הישן ולהמשיך לבדוק, לחץ על לא.
* כדי להפסיק את הבדיקה לחץ על ביטול. @ @ 13 @@ @ 1
10022 נתונים קיימים מפרים את ההגדרה החדשה עבור המאפיין '| 1' לשדה'|2.'@ האם ברצונך להמשיך ולבדוק עם ההגדרה החדשה?
* כדי לשמור על ההגדרה החדשה ולהמשיך בבדיקה, לחץ על כן.
* כדי לחזור להגדרה הישנה ולהמשיך בבדיקה, לחץ על לא.
* כדי להפסיק את הבדיקה לחץ על ביטול. @ @ 13 @@ @ 2
10023 Microsoft Access מחק | אינדקסים 1 בשדות שהומרו. @ חלק מהנתונים לא הומרו כהלכה. @@ 1 @@@ 1
10024 עליך לשמור תחילה את הטבלה. @ Microsoft Access אינה יכולה לבדוק את הנתונים שלך עד שתשמור את שינויי העיצוב שביצעת.
האם אתה רוצה לשמור את השולחן עכשיו? @@ 19 @@@ 2
10025 פעולה זו תבדוק את כללי האימות של הרשומות והשדות, כמו גם את המאפיינים הנדרשים ו- AllowZeroLength, עבור כל הנתונים בטבלה. @ תהליך זה עשוי להימשך זמן רב.
האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@@ 2
10026 כל הנתונים היו תקפים לכל הכללים. @@@ 1 @@@ 1
10027 נתונים קיימים מפרים את כלל אימות הרשומות החדש. @ האם ברצונך להמשיך לבדוק נתונים עם הכלל החדש הזה?
* להמשך בדיקת הפרות של כללים חדשים אחרים, לחץ על כן.
* כדי להמשיך ולבדוק רק את כללי האימות הישנים, לחץ על לא.
* כדי להפסיק את הבדיקה לחץ על ביטול. @ @ 13 @@ @ 2
10028 הנתונים הקיימים מפרים את המאפיין '| 1' לשדה'|2.'@ אם תמשיך בבדיקה, Microsoft Access תודיע לך אם הנתונים מפרים הגדרות נכס אחרות בטבלה.
האם תרצה להמשיך בבדיקה? @@ 19 @@@ 2
10030 לא מוגדר מפתח ראשי. @ למרות שמפתח ראשי אינו נדרש, מומלץ מאוד. לטבלה חייבת להיות מפתח ראשי כדי להגדיר קשרים בין טבלה זו לטבלאות אחרות במסד הנתונים.
האם אתה רוצה לחזור לעיצוב הטבלה ולהוסיף מפתח ראשי עכשיו? @@ 13 @@@ 2
10031 תחילה עליך לשמור את הפונקציה. @ האם ברצונך לשמור את הפונקציה כעת? @@ 19 @@@ 1
10032 שדה זה יומר לטקסט רגיל וכל העיצוב בשדה יוסר. @ האם ברצונך להמיר את העמודה לטקסט רגיל? @@ 20 @@@ 2
10033 שדה זה יומר לטקסט עשיר, וכל הנתונים שהוא מכיל יקודדו HTML. @ אם הנתונים שלך כבר מכילים טקסט עשיר של HTML, אתה יכול להסיר כל קידוד HTML נוסף באמצעות פונקציית PlainText בשאילתת עדכון. @ Do ברצונך להמיר את העמודה לטקסט עשיר? @ 20 @@@ 2
10034 אזהרה: שינוי זה יגרום לכל ההיסטוריה בעמודה '|' להיות לost. @ האם אתה רוצה להמשיך? @@ 19 @@@ 2
10035 לאחר שינוי זה, לא תוכל לחזור לסוג הנתונים הנוכחי. @ האם ברצונך להמשיך בשינוי סוג הנתונים הזה? @@ 19 @@@ 1
10250 אינך יכול להדפיס את העמודות הניתנות לגלילה (שלא הוקפאו) בגליון הנתונים. @ העמודות הקפואות רחבות יותר מהדף. האם אתה רוצה להדפיס רק את העמודות הקפואות? @ אם אתה רוצה להדפיס את העמודות שלא הוקפאו, נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* הקטינו את רוחב העמודים והגדילו את גובה השורה של העמודים הקפואים.
* שנה את כיוון הדף לרוחב בתיבת הדו-שיח מאפייני המדפסת.
* הקטן את גודל שולי העמוד השמאלי והימני בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. @ 21 @ 1 @ 9172 @ 2
10251 כותרת העמודה גבוהה מכדי שתוכל להתאים לדף. חלק מהכותרת ינותק. @ האם אתה רוצה להדפיס את הכותרת הלא שלמה? @ כדי למנוע כריתת כותרות, נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* שנה את כיוון הדף לדיוקן בתיבת הדו-שיח מאפייני המדפסת.
* הקטן את גודל השוליים העליונים והתחתונים בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. @ 19 @@@ 2
10252 לפחות עמודה אחת רחבה מכדי שתוכל להתאים לדף. הנתונים בעמודה זו ינותקו. @ האם ברצונך להדפיס את העמודה עם נתונים לא שלמים? @ כדי למנוע ניתוק נתונים, נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* הקטן את רוחב העמודה והגדל את גובה השורה.
* שנה את כיוון הדף לרוחב בתיבת הדו-שיח מאפייני המדפסת.
* הקטן את גודל שולי העמוד השמאלי והימני בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. @ 19 @@@ 2
10253 גובה השורה חורג מהמרווח בין השוליים העליונים לתחתונים. @ האם ברצונך להדפיס את העמודות עם נתונים לא שלמים? @ כדי למנוע את ניתוק הנתונים, נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* הגדל את רוחב העמודה והקטן את גובה השורה.
* שנה את כיוון הדף לדיוקן בתיבת הדו-שיח מאפייני המדפסת.
* הקטן את גודל השוליים העליונים והתחתונים בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. @ 19 @@@ 2
10500 אתה עומד להריץ שאילתת עדכון שתשנה את הנתונים בטבלה שלך. @ האם אתה בטוח שברצונך להריץ שאילתת פעולה מסוג זה?
למידע כיצד למנוע הצגת הודעה זו בכל פעם שאתה מפעיל שאילתת פעולה, לחץ על עזרה. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10501 אתה עומד להריץ שאילתת הוספה שתשנה את הנתונים בטבלה שלך. @ האם אתה בטוח שברצונך להריץ שאילתת פעולה מסוג זה?
למידע על השבתת הודעות אישור למחיקת מסמכים, לחץ על עזרה. @ @ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10502 אתה עומד להריץ שאילתת make-table שתשנה את הנתונים בטבלה שלך. @ האם אתה בטוח שברצונך להריץ שאילתת פעולה מסוג זה?
למידע כיצד למנוע הצגת הודעה זו בכל פעם שאתה מפעיל שאילתת פעולה, לחץ על עזרה. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10503 אתה עומד להריץ שאילתת מחיקה שתשנה את הנתונים בטבלה שלך. @ האם אתה בטוח שברצונך להריץ שאילתת פעולה מסוג זה?
למידע כיצד למנוע הצגת הודעה זו בכל פעם שאתה מפעיל שאילתת פעולה, לחץ על עזרה. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10504 אתה עומד להריץ שאילתת הגדרת נתונים שעשויה לשנות את הנתונים בטבלה שלך. @ האם אתה בטוח שברצונך להריץ סוג זה של שאילתת SQL?
אם לא, לחץ על לא ולאחר מכן שנה את השאילתה או סגור אותה כדי להפעיל אותה מאוחר יותר. @@ 19 @@@ 2
10505 אתה עומד לעדכן | שורות. @ ברגע שתלחץ על כן, אינך יכול להשתמש בפקודה בטל כדי להפוך את השינויים.
האם אתה בטוח שברצונך לעדכן רשומות אלה? @@ 19 @@@ 2
10506 אתה עומד להוסיף | שורות. @ ברגע שתלחץ על כן, אינך יכול להשתמש בפקודה בטל כדי להפוך את השינויים.
האם אתה בטוח שברצונך להוסיף את השורות שנבחרו? @@ 19 @@@ 2
10507 אתה עומד להדביק | שורה (ים) לטבלה חדשה. @ ברגע שתלחץ על כן, אינך יכול להשתמש בפקודה בטל כדי להפוך את השינויים.
האם אתה בטוח שברצונך ליצור טבלה חדשה עם הרשומות שנבחרו? @@ 19 @@@ 2
10508 אתה עומד למחוק | שורות מהטבלה שצוינה. @ לאחר שתלחץ על כן, אינך יכול להשתמש בפקודה בטל כדי להפוך את השינויים.
האם אתה בטוח שברצונך למחוק את הרשומות שנבחרו? @@ 19 @@@ 2
10509 Microsoft Access אינו יכול לעדכן את כל הרשומות בשאילתת העדכון. @ Microsoft Access לא עדכן | שדות 1 עקב כשל בהמרת סוג, | 2 רשומות עקב הפרות מפתח, | 3 רשומות ) עקב הפרות נעילה, ו- | 4 רשומות עקב הפרות של כלל אימות.
האם אתה רוצה להמשיך להריץ שאילתת פעולה מסוג זה בכל מקרה?
כדי להתעלם מהשגיאות ולהפעיל את השאילתה, לחץ על כן.
להסבר על הגורמים להפרות, לחץ על עזרה. @ @ 21 @ 1 @ 10019 @ 2
10510 Microsoft Access אינו יכול לצרף את כל הרשומות בשאילתת התוספת. @ Microsoft Access קבע | שדות 1 לאפסים בגלל כשל בהמרת סוג, והוא לא הוסיף | 2 רשומות לשולחן עקב כשל בהמרת סוג. הפרות מפתח, | 3 רשומות עקב הפרות נעילה, ו- 4 רשומות עקב הפרות של כלל אימות.
האם אתה רוצה להריץ את שאילתת הפעולה בכל מקרה?
כדי להתעלם מהשגיאות ולהפעיל את השאילתה, לחץ על כן.
להסבר על הגורמים להפרות, לחץ על עזרה. @ @ 21 @ 1 @ 10020 @ 2
10511 Microsoft Access אינו יכול להוסיף את כל הרשומות בעדכון או לצרף את שאילתת. @ זה הגדיר שדות 1 לאפסים בגלל כשל בהמרת סוג.
כשל בהמרת סוג נגרם כאשר הנתונים בשדה אחד או יותר אינם תואמים את המאפיין DataType או FieldSize בטבלת היעד. לדוגמא, השארת שדות ריקים בשדה כן / לא או הזנת טקסט בשדה מספרי תגרום לשגיאה זו.
האם אתה רוצה להתעלם מהשגיאות ולהפעיל את העדכון או להוסיף את שאילתת בכל מקרה?
כדי להתעלם מהשגיאות ולהפעיל את השאילתה, לחץ על כן. @@ 19 @ 1 @ 922 @ 2
10512 Microsoft Access אינו יכול למחוק | 2 רשומות בשאילתת המחיקה עקב הפרות מפתח ו- | 3 רשומות עקב הפרות נעילה. @ האם ברצונך להפעיל שאילתת פעולה זו בכל זאת?
כדי להתעלם מהשגיאות ולהפעיל את השאילתה, לחץ על כן.
להסבר על הגורמים להפרות, לחץ על עזרה. @ @ 21 @ 1 @ 10016 @ 2
10513 הקיים | יימחק לפני שתפעיל את השאילתה. @ האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 20 @@@ 2
10514 לא תוכל לבטל את השינויים ששאילתת פעולה זו עומדת לבצע בנתונים בטבלה או בטבלאות מקושרות. @ האם אתה רוצה להפעיל שאילתת פעולה זו בכל זאת? @@ 19 @@@ 2
10515 Microsoft Access לא הצליחה לעדכן את כל הרשומות בשאילתת העדכון. @ Microsoft Access לא עדכן | שדות 1 בגלל כשל בהמרת סוג, | 2 רשומות בגלל הפרות מפתח, | 3 רשומות ) עקב הפרות נעילה, ו- | 4 רשומות עקב הפרות של כלל אימות.
להסבר על הגורמים להפרות, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 1 @ 10019 @ 1
10516 Microsoft Access אינו יכול לצרף את כל הרשומות לטבלה. @ Microsoft Access מגדיר | שדה אחד (ים) ל- Null עקב כשל בהמרת סוג, והוא לא הוסיף | 1 רשומות עקב הפרות מפתח, | 2 רשומות עקב הפרות נעילה, ו- 3 רשומות עקב הפרות של כלל אימות.
להסבר על הגורמים להפרות, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 1 @ 10020 @ 1
10517 Microsoft Access לא יכול להוסיף את כל הרשומות בשאילתת ה- make-table. @ זה הגדיר | שדות 1) לאפס עקב כשל בהמרת סוג.
כשל בהמרת סוג נגרם כאשר הנתונים בשדה אחד או יותר אינם תואמים את המאפיין DataType או FieldSize בטבלת היעד. לדוגמה, השארת שדות ריקים בשדה כן / לא או הוספת טקסט בשדה המספרי תגרום לשגיאה זו. @@ 1 @ 1 @ 922 @ 1
10518 Microsoft Access אינו יכול למחוק את כל הרשומות בשאילתת המחיקה. @ Microsoft Access לא מחק | 2 רשומות עקב הפרות מפתח ו- 3 רשומות עקב הפרות נעילה.
להסבר על הגורמים להפרה, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 1 @ 10016 @ 1
10519 אין מספיק שטח דיסק או זיכרון כדי לבטל את שינויי הנתונים שאילתת פעולה זו עומדת לבצע. @ האם אתה רוצה להריץ שאילתת פעולה זו בכל זאת?
לקבלת מידע על פינוי מקום בדיסק או על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'שטח דיסק, פינוי' או 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 19 @@@ 2
10520 האם ברצונך לשמור את השינויים שבוצעו בהצהרת SQL ולעדכן את המאפיין? @ המאפיין RecordSource או RowSource הכיל משפט SQL בעת הפעלת בונה השאילתות, כך שמשפט ה- SQL המקורי שונה. @ כדי לסגור את בונה השאילתות מבלי לשנות הצהרת SQL המקורית, לחץ על מס '@ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
10521 האם ברצונך לשמור את השינויים שבוצעו בשאילתה ולעדכן את הנכס? @ המאפיין RecordSource או RowSource הכיל את שם השאילתה בעת הפעלת בונה השאילתות, כך שהשאילתה המקורית שונתה. @ לסגירת בונה השאילתות מבלי לשנות בשאילתה המקורית, לחץ על No. @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
10522 הפעלת את בונה השאילתות על שולחן. @ האם ברצונך ליצור שאילתה על סמך הטבלה? @@ 19 @@@ 2
10523 אתה עומד להריץ שאילתת מעבר שעשויה לשנות את הנתונים בטבלה שלך. @ האם אתה בטוח שברצונך להפעיל סוג זה של שאילתת SQL?
לקבלת מידע כיצד למנוע הצגת הודעה זו בכל פעם שאתה מפעיל שאילתת SQL, לחץ על עזרה. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10524 | עמודות הפלט בשאילתה היו ללא שם ולא יציגו נתונים. @@@ 1 @@@ 1
10526 האם ברצונך לשמור את השינויים שבוצעו בהצהרת SQL ולעדכן את עורך הטקסט? @ נוהל או הפונקציה המאוחסנים הכילו משפט SQL בעת הפעלת בונה השאילתות, כך ששונה משפט ה- SQL המקורי. @ כדי לסגור את בונה השאילתות מבלי שינוי הצהרת SQL המקורית, לחץ על מס '@ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
10600 האם אתה בטוח שברצונך למחוק לצמיתות את הקשר שנבחר ממסד הנתונים שלך? @@@ 19 @@@ 2
10601 מערכת יחסים כבר קיימת. @ האם אתה רוצה לערוך את הקשר הקיים? כדי ליצור מערכת יחסים חדשה, לחץ על לא. @ @ 13 @@ @ 2
10602 שם השדה חסר בשורה |. @ לא בחרת שדה תואם עבור הקשר הזה בכל שורה של הרשת. @ בחר שדות כך שלרשת יהיה מספר זהה של שדות בצד שמאל וימין ואז נסה ליצור את הקשר שוב. @ 1 @@@ 1
10603 קשר אחר השתנה או נמחק על ידי משתמש אחר מאז שפתחת את חלון היחסים. @ האם ברצונך לערוך את הקשר ולדרוס את השינויים של המשתמש האחר? כדי לעדכן את חלון היחסים שלך כך שיכלול את השינויים של המשתמש האחר, לחץ על לא @ @ 19 @@@ 2
10604 קשר אחר כבר נמחק על ידי משתמש אחר. @ לעדכון התצוגה שלך לחץ על אישור. @@ 1 @@@ 1
10605 הפריסה של חלון היחסים תנקה. @ האם ברצונך להמשיך? @@ 19 @@@ 2
10606 לא ניתן להציג שאילתות או טבלאות מקושרות בחלון היחסים עבור מסד נתונים זה. @ מסד הנתונים '| 1' נוצר בגירסה קודמת של Microsoft Access.
כדי להמיר מסד נתונים זה לגרסה הנוכחית של Microsoft Access, לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על המר. @@ 1 @@@ 0
10607 הקשר נוצר כקשר של אחד לרבים מכיוון שיש ערכים כפולים בשדה הקשור. @ ניסית ליצור קשר של אחד לאחד, אך הנתונים בטבלאות מצביעים על כך ש- to-one יחסים רבים מתאימים יותר. @@ 2 @ 1 @ 11617 @ 1
10608 כדי ליצור קשר, השתמש בעכבר כדי לגרור שדה מטבלה אחת לשנייה. @@@ 1 @@@ 1
10700 מסמך זה עוצב בעבר עבור המדפסת | 1 על | 2, אך מדפסת זו אינה זמינה. האם ברצונך להשתמש במדפסת ברירת המחדל | 3? @@@ 19 @@@ 1
10701 מסמך זה עוצב בעבר עבור המדפסת '| 1 על | 2', אך מדפסת זו אינה זמינה. הגדרות העמודים המוצגות בתיבת הדו-שיח הגדרת הדפסה מיועדות למדפסת ברירת המחדל הנוכחית '| 3'. @ האם ברצונך להמשיך? @@ 19 @@@ 1
10702 תצוגה מקדימה או הדפסה של תצוגת PivotTable זו עשויה להימשך זמן רב מכיוון שהיא מציגה כמות גדולה של נתוני פירוט. ייתכן ש- Microsoft Access לא מגיבה למשך זמן מה. @ האם ברצונך להמשיך? @ * כדי להפחית את משך הזמן הנדרש, הסתר את most או את כל נתוני הפירוט בתצוגה.
* למידע נוסף, עיין במאמר מאגר הידע Microsoft Knowledge Q282315. @ 3 @@@ 1
10750 עליך לשמור את המאקרו לפני שתפעיל אותו. @ האם ברצונך לשמור את המאקרו כעת?
* כדי לשמור את המאקרו ולאחר מכן להפעיל אותו, לחץ על כן.
* כדי לחזור לחלון המאקרו עבור מאקרו זה או לחלון שממנו ביצעת את הפקודה הפעל מאקרו, לחץ על לא. @ @ 19 @@@ 2
10751 לא ניתן לבצע חלק מפעולות המאקרו שאתה מנסה לשמור ב- Access 97. פעולות אלה יימחקו לצמיתות מהמאקרו בגרסת Access 97 של מסד הנתונים שלך. @@@ 1 @@@ 1
10800 Microsoft Access סיימה להוסיף את האינדקס'|1.'@ הוסף אינדקס נוסף מתיבת הדו-שיח בחר קבצי אינדקס, או לחץ על סגור. @@ 1 @@@ 1
10801 קובץ מידע האינדקס של Microsoft Access (.inf) עבור '| 1' כבר קיים. @ האם ברצונך להחליף את קובץ ה- inf הקיים של Microsoft Access עבור הקובץ dBASE או Microsoft FoxPro שאתה מקשר? @ * כדי ליצור חדש. קובץ inf, לחץ על כן.
* כדי להשתמש בקובץ הקיים, לחץ על לא.
אם קובץ ה- INF מכיל מידע לא חוקי או מיושן, עליך ללחוץ על כן כדי ליצור קובץ INF חדש לפני שתוכל לקשר את הטבלה. @ 17 @ 1 @ 9186 @ 2
10803 האובייקט '|' כבר קיים. @ האם ברצונך להחליף את האובייקט הקיים בזה שאתה מייצא?
אם ברצונך לייצא אובייקט זה מבלי להחליף את האובייקט הקיים, לחץ על לא. לאחר מכן תוכל לבחור שם חדש בתיבת הדו-שיח ייצוא. @@ 20 @@@ 2
10804 לא ניתן היה לייבא את כל מפרטי הייבוא ​​עקב עימותים בשמות. התנגשויות היו ב- | של המפרט. @ שנה את שם מפרטי הייבוא ​​המתנגשים, ונסה שוב את פעולת הייבוא. @@ 1 @@@ 1
10806 נתונים קשורים אינם נתמכים באמצעות אפשרות הנתונים החיים.
10807 אנא ציין מיקום ייצוא XML.
10808 השיא הנוכחי לא היה ייחודי. כל הרשומות הזהות יוצאו.
10892 לטופס עם פקד ActiveX מאוגד או אובייקט מוטבע שקשור למקור נתונים, לא ניתן להגדיר את מאפיין DefaultView שלו כ- Forms Forms. @ ניסית להוסיף פקד ActiveX מאוגד לטופס בתצוגת Design.
Microsoft Access יאפס את מאפיין DefaultView לטופס יחיד. @@ 1 @@@ 1
10896 בחרת למחוק לצמיתות את הקישור לדף הגישה לנתונים .? למחוק ולקשר? בטל @@@ 27 @@@
10897 | @ יש בעיה בהגדרות הרישום של Internet Explorer. @ אנא התקן מחדש את Internet Explorer. @ 1 @@@ 1
10898 ניתן להציג דפי גישה לנתונים של Microsoft Access רק ב- Windows Internet Explorer, אך הוא אינו דפדפן ברירת המחדל שלך. @ האם ברצונך לפתוח את Internet Explorer כדי להציג דף זה? @@ 19 @@@
10899 לא ניתן ליצור קישור לדף גישה לנתונים זה מכיוון הנתונים והמידע. אובייקטים לא נבדקו. @@@ 1 @@@ 1
10950 האם אתה בטוח שברצונך למחוק חשבון זה? @ אינך יכול לבטל את המחיקה של משתמש או חשבון קבוצתי. כדי לשחזר חשבון משתמש או קבוצה שנמחק, עליך ליצור מחדש את החשבון באמצעות אותו שם ומזהה אישי (PID). @@ 20 @@@ 2
10951 אין לך הרשאה לשנות את'|.'@ כדי לשנות אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת שינוי עיצוב עבורו. אם האובייקט הוא טבלה, עליך להחזיק גם הרשאות מחיקת נתונים ועדכון נתונים.
האם ברצונך לשמור עותק של האובייקט כאובייקט חדש? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 1
10952 אין לך הרשאה להציג מאקרו זה. @ כדי להציג מאקרו, אתה חייב שיהיה לך הרשאת עיצוב קריאה.
האם אתה רוצה להמשיך ולהפעיל את המאקרו? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 2
10953 אין לך הרשאה לשנות את'|.'@ כדי לשנות אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת שינוי עיצוב עבורו. אם האובייקט הוא טבלה, עליך להחזיק גם הרשאות מחיקת נתונים ועדכון נתונים.
האם אתה רוצה לפתוח אותו כקריאה בלבד? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 1
10954 שינית את ההרשאות של '| 1' עבור'|2.'@ האם ברצונך להקצות הרשאות אלה כעת? @@ 19 @@@ 2
10955 אין לך הרשאה לפתוח את '| 1' לשימוש בלעדי. @ Microsoft Access פותח את מסד הנתונים לגישה משותפת.
כדי לפתוח מסד נתונים לגישה בלעדית, עליך להיות בעל הרשאת Open Exclusive. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
10956 ; LCID = 0x0409
10957 לא הזנת מזהה של קבוצת עבודה. כדי להבטיח שקובץ המידע של קבוצת העבודה שלך הוא ייחודי, הזן מזהה קבוצת עבודה ייחודי של עד 20 ספרות או אותיות. להמשיך ללא תעודת זהות של קבוצת עבודה? @@@ 20 @@@ 1
10958 הקובץ '|' כבר קיים. להחליף את הקובץ הקיים? @@@ 20 @@@ 1
10959 קבצי קבוצות עבודה (* .mdw)
10960 בחר קובץ מידע על קבוצות עבודה
10961 להרחיב
10962 יצרת בהצלחה את קובץ המידע של קבוצת העבודה '|.' @@@ 1 @@@ 4
10964 הצטרפת בהצלחה לקבוצת העבודה שהוגדרה על ידי קובץ המידע של קבוצת העבודה '|' @@@ 1 @@@ 2
10968 Microsoft Access אינו יכול להוסיף חתימה דיגיטלית לקובץ שלך מכיוון ש- Access אינו יכול לקבל גישה בלעדית לקובץ. @ וודא שלאף אדם או תוכנית אחרת יש את הקובץ פתוח ונסה להוסיף שוב את החתימה הדיגיטלית. @@ 1 @@@ 2
10974 שינויים במסד הנתונים או בפרויקט ביטלו את החתימה הדיגיטלית המשויכת. @ זה עשוי לדרוש ממך לקבל החלטת אמון בפעם הבאה שתפתח את מסד הנתונים או הפרויקט. @@ 2 @ 1 @ 553714150 @ 1
13000 החלפת שדות תאבד שינויים בחוקים שלא הוחלו .? להמשיך ולמחוק שינויים? להמשיך ולהחיל שינויים? בטל @@@ 28 @@@ 1
13001 פרסום יישום יבטל את הצפנת הנתונים שלך ויסיר את סיסמת מסד הנתונים. האם אתה רוצה להמשיך?
13002 לא ניתן ליצור או לשלוח דוא"ל לאיסוף נתונים. Outlook אינו מוגדר לאיסוף נתונים באמצעות דואר אלקטרוני; אנא פנה למנהל המערכת שלך.
13003 גישה אינה יכולה לבצע את פעולת הייצוא. ודא שבטבלת הייצוא ובטבלאות הקשורות יש מפתחות ראשיים מספריים.
13004 לא ניתן לשנות את המאפיין בכוח עמוד חדש בדוחות אינטרנט המכילים מספר עמודות.
13005 Microsoft Access אינו יכול לקשר לרשימה '| 1'. הרשימה אינה רשימת SharePoint רגילה. @@@ 1 @@@ 3
13006 Microsoft Access לא הצליחה להתחבר ליישום האינטרנט מכיוון שהגדרות האינטרנט שלך מוגדרות לעבודה במצב לא מקוון.
13007 האתר '|' לא נמצא.
13008 השרת תפוס. נסה שוב מאוחר יותר.
13009 שאילתות אינטרנט תומכות רק בסוג השאילתה בחר.
13010 לשאילתות אינטרנט חייבים להיות קשרים בין כל הטבלאות. הוסף קשרים או הסר את הטבלאות שאינך זקוק להן.
13011 שם הכינוי שצוין אינו תקף לשאילתות אינטרנט. אנא ודא שהשם אינו מכיל תווים מיוחדים ואורכו לא יעלה על 64 תווים.
13012 שאילתות אינטרנט אינן יכולות למיין או לסנן בעמודות נתונים מורכבות.
13013 Microsoft Access לא הצליחה לפרסם את מסד הנתונים מכיוון שהגדרות האינטרנט שלך מוגדרות לעבודה במצב לא מקוון.
13014 הפעולה SetOrderBy לא יכולה למיין לפי '|' שדה.
13015 שמות משתנים מקומיים חייבים להיות באורך של 64 תווים או שווים, וייתכן שלא הם start עם סימן שווה או רווח, וייתכן שלא יכיל אף אחת מהתווים הבאים כולל CR, LF או TAB:.! [] /: *? "" <> | # {}% ~ &.
13016 '|' אינו מופיע ברשימת האתרים שהמנהל שלך התיר לפרסם או לסנכרן יישומי Access Services.
13017 ביטוי זה שונה לאחרונה באמצעות סביבת עיצוב אחרת ומכיל פונקציה שאינה נתמכת. לא ניתן לשנות את הביטוי כאן.
13018 אירעה שגיאה בניסיון לשמור את מסד הנתונים כתבנית מכיוון שלא ניתן היה לייצא את הטבלה '| 1' לפורמט תואם אינטרנט. הפעל את בודק התאימות, תקן את הבעיות המדווחות ונסה שוב.
13019 פסי נתונים נתמכים רק בטבלאות ובשאילתות בעלות שם.
13020 פעולה זו תמחק את התבנית מהכונן הקשיח. האם אתה רוצה להמשיך?
13021 התבנית שלך נשמרה בהצלחה בתור '|'
13022 מסד נתונים זה נוצר עם גירסת 64 סיביות של Microsoft Access. אנא פתח אותו עם גירסת 64 סיביות של Microsoft Access.
13023 מסד נתונים זה נוצר עם גירסת 32 סיביות של Microsoft Access. אנא פתח אותו עם גירסת 32 סיביות של Microsoft Access.
13024 קישוריות הרשת הייתה L.ost תוך כדי שינוי מצב שמירה. ייתכן שטבלאות מסוימות לא שינו מצבים. תתבקש לשנות מצבים בפעם הבאה שמסד הנתונים ייסגר ונפתח.
13025 כל השינויים בנתונים שבוצעו בטבלאות מנותקות יימחקו לצמיתות. @ אם תשליך את השינויים שלך, תחובר אוטומטית לאתר SharePoint אם קיים חיבור. @ האם ברצונך להמשיך? @ 3 @@@ 1
13026 נראה כי מאקרו זה השתנה בגרסה ישנה יותר של Access. האם ברצונך להמיר את המאקרו לפורמט התואם את Access 2013? אתה עלול לאבד את העיצוב הנוכחי של המאקרו. אם ברצונך לשמור על העיצוב ועלול לאבד את השינויים שבוצעו בגרסה הישנה בחר 'לא'.
13027 בטופס אינטרנט, אם המאפיין בירושה רשימת ערכים הוא שקר, אז גם המאפיין אפשר עריכת רשימת ערכים חייב להיות שקר.
13028 פעולת המאקרו SetProperty אינה יכולה להגדיר את מאפיין Value בתווית '|' לִשְׁלוֹט.
13029 פעולת המאקרו SetProperty אינה יכולה להגדיר את המאפיין Value מכיוון שהפתרון מכיל קישורים לנתונים חיצוניים ומסד הנתונים אינו מהימן.
13030 פעולת המאקרו RunDataMacro נכשלה מכיוון שהפתרון מכיל קישורים לנתונים חיצוניים ומסד הנתונים אינו מהימן.
13031 שדה החיפוש לא נוצר. מנוע מסד הנתונים לא יכול היה לנעול את הטבלה '| 1' מכיוון שהיא כבר בשימוש על ידי אדם או תהליך אחר. ודא כי הטבלה '| 1' והטפסים, השאילתות והדוחות המשתמשים בה סגורים לפני יצירת שדה בדיקה זה.
13032 השינוי שלך לשלמות הנתונים לא נשמר. מנוע מסד הנתונים לא יכול היה לנעול את הטבלה '| 1' מכיוון שהיא כבר בשימוש על ידי אדם או תהליך אחר. ודא שהטבלה '| 1' והטפסים, השאילתות והדוחות המשתמשים בה סגורים לפני ביצוע שינוי זה.
13033 ה'| ' קישור משמש את Microsoft Access לשמירה על יישום האינטרנט שלך. לא ניתן למחוק אותו או לשנות את שמו.
13034 יצר עותק מקומי של '| 2' ב- '| 1'.
13035 השליטה '|' לא ניתן להשתמש בדוחות אינטרנט משום שהוא משתמש בריפוד.
13036 מיקום האינטרנט או שם היישום שהוזנו לא היו תקפים.
13037 המבצע לא הצליח. לא ניתן לשמור חלק ממאפייני הטבלה ומאקרו הנתונים מכיוון שאין חיבור לאתר SharePoint. כדי להבטיח שהמאפיינים והמקרו נשמרים, שחזר את החיבור לאתר SharePoint. ניתן להעתיק פקודות מאקרו נתונים ללוח ולהדביק אותם בחזרה למעצב המאקרו עם חידוש החיבור.
13038 רק אובייקטים של טופס, דוח או שאילתה יכולים להישמר כאובייקטים של לקוח.
13039 ניתן להכין רק קבצי ACCDB שעדיין אינם מאגרי אינטרנט לפרסום באינטרנט.
13040 Microsoft Access נתקל בשגיאה בבדיקת מסד הנתונים '|' לתאימות אינטרנט. @ ההמרה נכשלה. @@ 1 @@@ 1
13041 כל שינויים בנתונים שנעשו בזמן ניתוק היישום שלך מהשרת יימחקו כאשר מסד הנתונים נסגר. כדי לשמור שינויים אלה, לחץ על כפתור הביטול והתחבר מחדש לשרת. האם ברצונך להמשיך לסגור את מסד הנתונים ולמחוק את הנתונים שלך?
13042 השרת השיב תגובה ש- Microsoft Access לא הצליחה להבין. אנא פנה למנהל השרת שלך.
13043 השולחן '|' נמצא בשימוש ולא ניתן להמיר אותו לטבלה מקומית. סגור אובייקטים פתוחים שעשויים להיות תלויים בטבלה זו וודא שאף משתמש אחר אינו פתוח.
13044 לא ניתן היה ליצור את משימת Outlook.
13045 המספר המרבי של רמות הקינון הושג.
13046 ערך הארגומנט '| 1' אינו תקף לפעולת המאקרו '| 2'. @ מאקרו עם פרמטרים לא יכול להיות מטפל בשגיאות. @@ 1 @@@ 1
13047 לא ניתן לשנות מאפיין זה מכיוון שאחד או יותר מעמודי הכרטיסיות מכילים תמונה משותפת או מקושרת.
13048 לא ניתן היה להגדיר את המאפיין ייחודי בטבלה מכיוון שקיימים ערכים כפולים בשדה. הסר את הערכים הכפולים ונסה שוב.
13049 Microsoft Access אינו יכול לייצא את האובייקט למסד הנתונים שבחרת. אנא בחר מסד נתונים אחר או אובייקט אחר לייצוא.
13050 Microsoft Access אינו יכול לייבא את האובייקטים שנבחרו למסד הנתונים הנוכחי מכיוון שאחד או יותר מהם אינם תואמים את האינטרנט. תקן את שגיאות התאימות ונסה שוב, או בחר אובייקטים שונים לייבוא.
13051 Microsoft Access אינו יכול לייצא את האובייקטים למסד הנתונים שנבחר מכיוון שאחד או יותר מהם אינם תואמים לאינטרנט. @ טבלת יומן המכילה את השגיאות ניתן למצוא במסד הנתונים שאליו ניסה לייצא. @ תקן את שגיאות התאימות ונסה שוב. , או בחר אובייקטים שונים לייצוא. @ 1 @@@ 1
13052 האובייקט חייב להיות פתוח.
13053 אובייקט לא נמצא.
13054 האובייקט לא נתמך.
13055 הערך של מאפיין טופס תצוגה לא היה חוקי ולא נשמר.
13056 שאילתות אינטרנט עשויות לא לכלול יותר מצירוף אחד בין שתי הטבלאות. יש להסיר @ צירופים נוספים משאילתה זו. @ שינויים בצירופים בשאילתה לא ישפיעו על קשרי הטבלה. @ 1 @@@ 1
13057 אינך יכול למחוק את השדה '| 1'. שדה זה משמש לזיהוי ואחסון השורות בטבלה שלך.
13058 מאקרו הנתונים לא פעל כי הטבלה אינה בשרת. סנכרן את היישום עם השרת ואז הפעל את מאקרו הנתונים.
13059 שדה החיפוש לא נוצר. יש צורך בערך אחד לפחות עבור רשימת ערכים.
13060 ניתן לפרסם רק מאגרי מידע ברשת בשירותי Access. הפעל תחילה "" התכונן לאינטרנט "" על בסיס נתונים זה.
13061 מיקום האינטרנט שציינת אינו תומך בשירותי Access.
13062 לא ניתן לשנות את סוג הנתונים בשדה שנוסף לאינדקס. שקול להגדיר את מאפיין האינדקס כ- false לפני שינוי סוג הנתונים.
13063 סובמקרו עם אותו שם כבר קיים. הזן שם אחר.
13064 לא ניתן להמיר את הביטוי '|' לשימוש באינטרנט.
13065 הטבלה גדולה מכדי שניתן יהיה לשמור את השינוי הזה.
13066 לא ניתן לשמור את השינוי בשרת.
13067 פסק זמן מנע מהשינוי בשרת.
13068 לא ניתן להשתמש בשדות מסוג תזכיר, בינארי וחיפוש בכללי אימות לטבלאות אינטרנט.
13069 שינוי שם הטבלה נכשל מכיוון שאין חיבור לאתר SharePoint. שחזר את החיבור לאתר SharePoint, סנכרן את היישום עם השרת ונסה שוב את פעולת השם.
13070 הביטוי שהזנת אינו תקף לערכי ברירת מחדל תואמי אינטרנט.
13071 הביטוי שהזנת אינו תקף לכללי אימות טבלאות תואמי רשת.
13072 הביטוי שהזנת אינו תקף לכללי אימות שדה תואמי רשת.
13073 הביטוי שהזנת אינו תקף לטפסים תואמי אינטרנט.
13074 הביטוי שהזנת אינו תקף לדוחות תואמי אינטרנט.
13075 הביטוי שהזנת אינו תקף עבור פקודות מאקרו תואמות אינטרנט.
13076 הביטוי שהזנת אינו תקף עבור מסדי נתונים תואמי אינטרנט.
13077 הביטוי שהזנת אינו תקף עבור פקודות מאקרו נתונים תואמות אינטרנט.
13078 הביטוי שהזנת אינו תקף בעמודות מחושבות התואמות את האינטרנט.
13079 תבנית זו מכילה מידע לקוח בלבד ולא ניתן לייבא אותה למסד נתונים באינטרנט.
13080 LoadFromAXL אינו זמין כאשר ניתקת את הטבלאות. אנא חבר מחדש את כל הטבלאות שלך לפני שתנסה להשתמש ב- LoadFromAXL.
13081 מסד הנתונים | 2 לא סונכרן מכיוון שהאתר '| 1' אינו זמין.
13082 העדכון לשדה לא הושלם מכיוון שטופס, שאילתה או דוח תלויים פתוחים. סנכרן עם השרת כדי להשלים את העדכון.
13083 השרת '|' אינו תומך בשירותי Access.
13084 פרויקט VBA מוגן באמצעות סיסמה.
13085 אינך יכול למחוק את הטבלה '|'; היא משתתפת באחת או יותר מערכות יחסים. @ אם ברצונך למחוק טבלה זו, ראשית מחק את כל החיפושים בטבלה זו או שמפנה לטבלה זו.
13086 שדה חיפוש '| 1' מכיל ערכים שאינם קיימים בטבלה הקשורה '| 2'.
13087 פעולת RunDataMacro לא הצליחה להפעיל מאקרו נתונים בשרת. אנא בדוק את הקישוריות שלך לשרת.
13088 לא ניתן להכניס שליטה. הפקד שנבחר אינו תקף בדוחות האינטרנט.
13089 לא ניתן לייבא את האובייקט מכיוון שמסד הנתונים הוא לקריאה בלבד.
13090 השולחן '|' לא ניתן להמיר לטבלה מקומית מכיוון שהיא אינה תואמת את האינטרנט. תקן את שגיאות התאימות ונסה שוב.
13091 השרת דורש אינדקס של שדות בדיקה עם שלמות נתונים.
13092 סגור את הטבלה ופתח אותה מחדש כדי לראות את השינויים.
13093 נמצאה אחת או יותר בעיות תאימות לאינטרנט. הנושאים מפורטים בטבלה '| 1'.
13094 אירעה שגיאה בהערכת תאימות האינטרנט. כל בעיות תאימות שנמצאו לפני השגיאה מופיעות בטבלה '| 1'.
13095 אובייקטים של תבנית זו נשמרים בפורמט שאינו נתמך עוד על ידי Access 2013. פתח את התבנית בגרסה ישנה יותר כדי להציג את תוכנה.
13096 אובייקטים של תבנית זו נשמרים בפורמט הדורש גרסה חדשה יותר של Access.
13097 '|' לא מגיב. או שהשרת אינו קיים, שירותי Microsoft Access אינם מופעלים בשרת או שהשרת משתמש בגרסה לא תואמת של שירותי Microsoft Access.
13098 הגרסה של שירותי Microsoft Access המותקנת בשרת '|' היא גרסה חדשה יותר שאינה תואמת לגירסת Microsoft Access בה אתה משתמש. עליך לשדרג את Microsoft Access כדי לפרסם אותה.
13099 היישום שלך לא שודרג לגרסה הנוכחית של Microsoft Access. נסה שוב על ידי בחירת כפתור השדרוג.
13100 בטבלה זו כבר יש את המספר המרבי של שדות עם אותו סוג נתונים כמו '|'. למטרות חישוב זה, מספר ומטבע נחשבים לאותו סוג נתונים.
13101 Microsoft Access לא הצליחה לסגור אובייקטים של מסדי נתונים. @ סגור את כל אובייקטי מסד הנתונים שנפתחו לפני שתנסה שוב. @@ 1 @@@ 1
13102 Microsoft Access אינו יכול לחבר מחדש אחת או יותר מהטבלאות המנותקות. אנא בדוק קישוריות רשת וזמינות שרתים.
13103 כלל האימות מכיל שגיאת תחביר ולא ניתן לשמור אותו. שדה או פונקציה עשויים להיות שגויים או חסרים.
13104 לא ניתן להכניס שליטה. הפקד שנבחר אינו תקף בדוחות.
13105 הזיכרון לטופס או לדוח נגמר. לא ניתן להוסיף מאקרו חדש לאובייקט. אנא המירו את המאקרו המשובצים באובייקט למקרואים עצמאיים וקראו להם מהמקרו המוטמע באמצעות פעולת המאקרו RunMacro.
13106 לא ניתן לשמור מאפייני טבלה ומאקרו נתונים מכיוון שהיישום השתנה בשרת. @ סנכרן עם השרת לפני ביצוע שינויים. @ כדי לשמור את הנתונים הנוכחיים שלך, העתק והדבק את השורה האחרונה שהזנת בקובץ אחר. ניתן להעתיק פקודות מאקרו של נתונים ללוח ולהדביק אותם בחזרה למעצב המאקרו לאחר שסינכרנתם. @ 1 @@@ 1
13107 אירעה שגיאה במאקרו נתונים של AfterDelete. המחיקה שהפעילה את האירוע הושלמה בהצלחה. אנא עיין בטבלת USysApplicationLog לפרטים נוספים. @@@ 1 @@@ 1
13108 תבנית זו רוצה להריץ טופס לאחר הייבוא. האם אתה סומך על הקוד בצורה זו?
13109 פעולת המאקרו OpenReport אינה תומכת בהעברת פרמטרי שאילתה לדוח כאשר הארגומנט View מוגדר כ- Print.
13110 פעולה זו אינה נתמכת עבור מיקרוסופט SQL Server 2008 ואילך.
13111 לא ניתן לאכוף את שלמות ההפניה בין טבלאות מקושרות לטבלאות מקומיות. @ אכיפת שלמות ההפניות תישמט בכל הקשרים בין טבלאות שהומרו למקומיות וטבלאות שנותרו כקישורים. @ @ 5 @ 1 @ 6013 @ 1
13112 שגיאות תאימות לאינטרנט מנעו מהשדרוג להצליח. @ היישום שלך הוחזר למצבו שלפני השדרוג. @ כדי להשלים את השדרוג, עליך ליצור עותק מקומי של היישום שלך, לפתור את שגיאות התאימות ולפרסם מחדש את היישום שלך לאחר אתר. @ 1 @@@ 1
13113 פעולת השדרוג בוטלה. @ היישום שלך הוחזר למצבו שלפני השדרוג ויישאר לקריאה בלבד. שמור עותק מקומי של בקשתך לביצוע שינויים. @@ 1 @@@ 1
13114 היישום שלך לא שודרג לגרסה הנוכחית של Microsoft Access. @ היישום שלך שוחזר למצב שלפני השדרוג ויישאר לקריאה בלבד. @ תוכל לנסות שוב על ידי לחיצה על כפתור השדרוג, או לשמור עותק מקומי של בקשה להמשיך לעבוד איתה. @ 1 @@@ 1
13115 היישום שלך שודרג בהצלחה לגרסה הנוכחית של Microsoft Access. @ עותק גיבוי מקומי של היישום שלך נשמר ב '| 1'. @@ 1 @@@ 1
13116 היישום שלך שודרג בהצלחה לגרסה הנוכחית של Microsoft Access.
13117 Microsoft Access לא הצליחה לאחזר נתונים עבור טבלה אחת או יותר בשרת. ייתכן שחלק מהנתונים חסרים או לא מעודכנים.
13118 לא ניתן לשנות או למחוק את העמודה '| 1' מכיוון ששדה מחושב או כלל אימות רשומות תלוי בו.
13119 לא ניתן היה לשמור את שינויי המאקרו בנתונים מכיוון שמישהו אחר שינה את פקודות המאקרו של הנתונים בטבלה זו. @ כדי לשמור את השינויים ולדרוס את השינויים של המשתמש האחר, לחץ על "" החלף "". @ אם תלחץ על ביטול, תוכל להזין מחדש. מעצב המאקרו והעתק את השינויים שלך ללוח, ואז סנכרן עם השרת, היכנס שוב למעצב המאקרו והדבק את השינויים בחזרה ב .?&Overwrite?Cancel@36@@@2
13120 ה'| ' פעולה דורשת שם בקרה חוקי המתאים לתבנית משנה. @@@ 1 @@@ 1
13121 האירוע | 1 אינו זמין לבקרות בטפסי האינטרנט של גליון הנתונים.
13122 טופס או דוח זה מכילים שינויים שאינם תואמים לפורמט מסד הנתונים הנוכחי. הטופס או הדוח לא נשמרו. @ על מנת לשמור את השינויים שלך, עליך להסיר פריסות הכוללות תאים ריקים ו / או להגדיר את המאפיין HasModule עבור הטופס או הדוח כ- @ @ 1 @@@ 1
13123 האורך צריך להיות גדול מ- 0 וקטן או שווה ל 4000. @@@ 1 @@@ 2
13124 לא ניתן להוסיף לאינדקס את השדה אם אורכו גדול מ -220 תווים. @@@ 1 @@@ 2
13125 על הטבלה לכלול מפתח ראשי. @@@ 1 @@@ 2
13126 לא ניתן לשנות או להסיר שדה זה. @@@ 1 @@@ 2
13127 רק שאילתות מסוג בחר נתמכות.
13128 יש ליצור קשר בין השאילתות בין כל הטבלאות. הוסף קשרים או הסר את הטבלאות שאינך זקוק להן.
13129 שם הכינוי שצוין אינו חוקי. אנא ודא שהשם אינו מכיל תווים מיוחדים ואורכו לא יעלה על 64 תווים.
13130 האם ברצונך למחוק לצמיתות את כל האובייקטים שנבחרו? @ אם תלחץ על כן, לא תוכל לבטל את המחיקה. @@ 20 @@@ 2
13131 הערך עבור הכותרת נדרש.
13132 לא ניתן לפתוח יישום זה מכיוון שהוא מכיל מידע שאינו בפורמט מוכר. אנא פנה למנהל המערכת שלך.
13133 הביטוי שהזנת משתמש בפונקציה שאינה תקפה בהקשר הנתון.
13134 לא ניתן לערוך את המאפיין | 1.
13135 פרויקטים של נתוני גישה אינם נתמכים עוד בגרסה זו של Access.
13136 לא ניתן לשמור '| 1' מכיוון שמישהו אחר ביצע בו שינויים .? שמור בשם ...? מחק שינויים @@@ 27 @@@
13137 לא ניתן לשנות את שם '1' מכיוון שמישהו אחר ביצע בו שינויים.
13138 לא ניתן למחוק את '| 1' מכיוון שמישהו אחר ביצע בה שינויים.
13139 לא ניתן לשמור את השדה המחושב '| 1' ללא ביטוי חוקי.
13140 היישום שודרג לגרסה חדשה יותר בשרת. @ לא תוכל לשנות את היישום עד שתטען אותו מחדש. @ האם תרצה לטעון מחדש את היישום עכשיו? @ 20 @@@ 2
13141 מסד נתונים זה נוצר עם גרסת ה- ARM של Microsoft Access. אנא פתח אותו עם גרסת ה- ARM של Microsoft Access.
13142 אין תמיכה בייצוא לאפליקציית Microsoft Access שנבחרה. אם אתה מנסה לייצא נתונים מטבלאות או שאילתות, פתח את אפליקציית Microsoft Access והשתמש בייבוא.
13143 Microsoft Access נכשל בשינוי הנושא ל- | 1. @ | 2 @ נסה שוב, או פנה למנהל המערכת שלך אם השגיאה נמשכת. @ 1 @@@ 2
13144 המפתח הראשי יכול לכלול שדה אחד בלבד. @ אנא מחק את השדות הנוספים או ציין שם אינדקס ליצירת אינדקס חדש. @@ 1 @@@ 2
13145 הגדרת הטבלה אינה בפורמט המוכר על ידי Microsoft Access. @ לא תוכל ליצור טבלה זו. @@ 1 @@@ 2
13146 סליחה, תקלה לא צפויה ארעה. אנא צא ושובtart Microsoft Access. @ אם ביצעת שינויים בעיצוב לאחרונה, שמור את עבודתך לפני שתצא. @@ 3 @@@ 1
13147 שדה זה חייב להיות בעל ערך ברירת מחדל.
13148 ישנם שינויים ממתינים בטבלה הפתוחה. סגירת טבלה זו עשויה לבטל שינויים אלה. @@@ 3 @@@ 1
13149 יש לציין סוג נתונים עבור פרמטרים. @ אנא בחר סוג נתונים חוקי עבור כל פרמטר. @@ 1 @@@ 2
13150 אירעה שגיאה בניסיון להתחבר לשרת '| 1' או שהשרת לקח יותר מדי זמן להגיב. @ נסה שוב את הפעולה או פנה למנהל המערכת שלך או לתמיכה הטכנית. @ קוד מצב HTTP: '| 2'. @ 1 @@@ 2
13151 אירעה שגיאה בעת ניסיון להתחבר לשרת '| 1'. @ בדוק את האיות של שם השרת. אם זה נכון, אנא פנה למנהל המערכת שלך או לתמיכה הטכנית. @ קוד מצב HTTP: '| 2'. @ 1 @@@ 2
13152 אירעה שגיאה בעת ניסיון להתחבר לשרת '| 1'. @ בדוק את האיות של שם השרת. אם הקלדת מיקום אינטרנט starting עם http :, נסה https: במקום זאת. אם הכל נראה תקין, אנא פנה למנהל המערכת שלך או לתמיכה הטכנית. @ HTTP קוד מצב: '| 2'. @ 1 @@@ 2
13153 אירעה שגיאה בלקוח בעת ניסיון לתקשר עם השרת '| 1'. @ אנא פנה למנהל המערכת שלך או לתמיכה הטכנית. @@ 1 @@@ 2
13154 אירעה שגיאה במהלך התקשורת עם השרת '| 1'. @ אנא פנה למנהל המערכת שלך או לתמיכה הטכנית. @ קוד מצב HTTP: '| 2'. @ 1 @@@ 2
13155 כדי להשלים פעולה זו, על Microsoft Access לשנות את המאפיין RecordSource של התצוגה הנוכחית. @ Microsoft Access תיצור שאילתה חדשה ותטמיע אותה ישירות במאפיין RecordSource של התצוגה. התצוגה לא תתבסס עוד על הסימן '|' שאילתה. @ האם ברצונך לקבל שינוי זה? @ 19 @@@ 2
13156 מצטערים, איננו יכולים לייבא את הנתונים שלך בדרך זו. אנא בחר נתונים אחרים (ODBC) במקום זאת.
13157 אינך יכול למחוק את הטבלה '| 1'. יש בדיקות בטבלאות הבאות המתייחסות אליו. תחילה יש לשנות או למחוק את החיפושים האלה.
|2
13158 מצטערים, Microsoft Access אינו יכול לפתוח יישום אינטרנט זה במצב זמן ריצה.
13159 השרת '| 1' אינו תומך בתכונה זו. זה נתמך בגרסת שרת חדשה יותר.
13160 הערך לגרסה נדרש.
13161 השם '| 1' שמור למאקרו On Deploy ולא יכול לשמש כשם לאובייקטים אחרים. @ אנא בחר שם אחר. @@ 1 @@@ 1
29000 אין מספיק זיכרון ליצירת אזור קלט. @ סגור תוכניות לא נחוצות. ואז נסה ליצור את אזור הקלט שוב.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@@ 1
29001 Microsoft Access לא הצליח לשמור את המודול'|1.'@ המחשב שלך עשוי להיות חסר שטח דיסק.
למידע על פינוי זיכרון או שטח דיסק, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות' או 'שטח דיסק, שחרור'. @@ 1 @@@ 3
29002 Microsoft Access נכשלה ביצירת מודול Visual Basic'|1.'@ אם מסד הנתונים שלך נמצא בכונן רשת, בדוק את חיבור הרשת שלך ואז נסה שוב. @@ 1 @@@ 1
29003 Microsoft Access לא הצליח להמיר או להפעיל את מודולי הקוד שלך. @ ייתכן כי המחשב שלך חסר שטח דיסק או זיכרון. @@ 1 @@@ 1
29004 שם ההליך החדש שסיפקת אינו חוקי. @@@ 2 @ 1 @ 11738 @ 1
29005 הנוהל '|' כבר קיים. @ בחר שם הליך אחר. @@ 1 @@@ 1
29006 Microsoft Access לא הצליחה ליצור סרגל כלים של חלון ניקוי באגים. @ המערכת עשויה להיות ללא זיכרון המשאבים. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב.
למידע נוסף על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @ 1 @@@ 1
29007 במהלך פעולת ההדבקה או הייבוא, Microsoft Access לא הצליחה להמיר את מודול '| 1' מגרסה קודמת של מסד נתונים של Microsoft Access. @ המחשב שלך עשוי להיות חסר שטח דיסק או זיכרון. @@ 1 @@@ 1
29008 Microsoft Access לא הצליח ליצור שטח אחסון עבור מודול Visual Basic. @ אם מסד הנתונים שלך נמצא בכונן רשת, בדוק את חיבור הרשת שלך ונסה שוב. @@ 1 @@@ 3
29009 Microsoft Access לא הצליח לפתוח את שטח האחסון עבור מודול Visual Basic. @ ייתכן כי המחשב שלך חסר שטח דיסק.
למידע על פינוי זיכרון או שטח דיסק, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות' או 'שטח דיסק, שחרור'. @@ 1 @@@ 3
29010 שם הפונקציה ארוך מדי. @ Microsoft Access יקצר את שם הפונקציה ל -255 תווים. @@ 1 @ 1 @ 11738 @ 1
29011 שמירת מסד הנתונים של Microsoft Access נכשלה. ייתכן כי המחשב שלך חסר מקום בדיסק.
למידע על פינוי זיכרון או שטח דיסק, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות' או 'שטח דיסק, שחרור'. @@ 1 @@@ 3
29013 פעולה זו תאפס את הקוד הנוכחי במצב הפסקה. @ האם ברצונך לעצור את הקוד הפועל? @ * כדי לעצור את ביצוע התוכנית כך שניתן יהיה לסגור את חלון המודול, בחר כן.
* כדי להשאיר את הקוד במצב הנוכחי, בחר No. @ 20 @@@ 1
29014 אינך יכול להוסיף הפניה לקבוצת עבודה של Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 13780 @ 1
29015 אינך יכול להסיר הפניה זו. @ Microsoft Access זקוקה להפניה זו על מנת שתוכל לעבוד כראוי. @@ 1 @@@ 1
29016 אינך יכול להוסיף הפניה למסד הנתונים הפתוח. @@@ 1 @@@ 1
29017 מסד הנתונים | 1 נוצר בגירסה קודמת של Microsoft Access. @ המרת מסד נתונים זה לגירסה הנוכחית של Microsoft Access באמצעות הפקודה Convert Database בתפריט Tools (תפריט המשנה Utilities Database). @@ 1 @@@ 1
29018 אינך יכול להשתמש במודול רגיל לפעולה זו. @@@ 1 @@@ 1
29019 שם המודול '|' אינו חוקי. @ * שם המודול עשוי להיותtart עם הקידומת Form_ או Report_.
* לא ניתן לקרוא למודול טפסים, דוחות, מודולים, יישום, מסך, עוזר, פקודות פיקוד, הפניות או DoCmd.
* שם המודול יכול להכיל יותר מדי תווים. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
29020 משתמש אחר שינה את מסד הנתונים הזה. @ כדי לראות את הגרסה הנוכחית, סגור את מסד הנתונים ופתח אותו שוב. @@ 1 @@@ 1
29021 פעולה זו אינה זמינה כאשר יש מודול במצב הפסקה. @ אפס את קוד ההפעלה ונסה שוב את הפעולה. @@ 1 @@@ 1
29022 היו שגיאות אוסף במהלך המרה או הפעלה של מסד נתונים זה. @ מסד הנתונים לא נשמר במצב הידור. הביצועים של מסד נתונים זה ייפגעו מכיוון ש- Microsoft Access תצטרך לקמפל מחדש את מסד הנתונים עבור כל הפעלה.
למידע על שיפור הביצועים לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29023 יש שיחות לליב קישור דינמי של 16 סיביותraries (.dll) במודולים במסד נתונים זה. @ אלה לא יעבדו תחת Microsoft Windows 95 או Microsoft Windows NT. @ שנה את הקוד שלך כדי לקרוא lib שווה ערך של 32 סיביות לקישור דינמיraries (.dll). @ 2 @ 1 @ 11961 @ 1
29024 לחשבון המשתמש הנוכחי אין הרשאה להמיר או להפעיל מסד נתונים זה. @ כדי להמיר או לאפשר מסד נתונים, ודא את הדברים הבאים:
* עליך להצטרף לקבוצת העבודה המגדירה את חשבונות המשתמש המשמשים לגישה למסד הנתונים.
* על חשבון המשתמש שלך להיות בעל הרשאות פתיחה / הפעלה ופתיחה בלעדיות עבור אובייקט מסד הנתונים.
* על חשבון המשתמש שלך להיות בעל הרשאות שינוי עיצוב או לנהל את כל הטבלאות במסד הנתונים, או שהוא חייב להיות הבעלים של כל הטבלאות במסד הנתונים.
* על חשבון המשתמש שלך להיות בעל הרשאת עיצוב קריאה לכל האובייקטים במסד הנתונים.
* בקש ממשתמשים אחרים לסגור את מסד הנתונים. @@ 2 @ 2 @ 77316 @
29025 יש שיחות לליב קישור דינמי של 16 סיביותraries (.dll) במודולים במסד נתונים זה. @ אלה לא יעבדו תחת Microsoft Windows 95 או Microsoft Windows NT. @ תרגם את השיחות הללו לליב המקביל של קישור דינמי של 32 סיביותraries. @ 2 @ 1 @ 11961 @
29026 מסד הנתונים שאתה מנסה לפתוח או להמיר נמצא כעת בשימוש, או שאין לך הרשאה לפתוח אותו באופן בלעדי. @ כאשר אתה ממיר מסד נתונים, או בפעם הראשונה שאתה פותח מסד נתונים של גירסאות קודמות, משתמש אחר לא יכול לקבל מסד הנתונים פתוח. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* בקש שמשתמשים אחרים יסגרו את מסד הנתונים.
* בעזרת הגרסה של Microsoft Access בה כתוב מסד הנתונים, יש למנהל קבוצת העבודה שלך להעניק לך הרשאה לפתוח את מסד הנתונים באופן בלעדי.
משתמשים מרובים יכולים לשתף את מסד הנתונים לאחר המרתו, או לאחר פתיחתו בפעם הראשונה. @ 1 @ 1 @ 9027 @ 1
29027 Microsoft Access לא הצליחה לשמור את הפרויקט. @ משתמש אחר שומר את הפרויקט כעת.
האם אתה רוצה לנסות שוב? @@ 23 @@@ 1
29028 פעולת השמירה נכשלה. @@@ 1 @@@ 1
29029 אתה מנסה לפתוח מסד נתונים לקריאה בלבד. @ בפעם הראשונה שאתה פותח מסד נתונים של גרסאות קודמות, עליך להיות מסוגל לכתוב שינויים במסד הנתונים.
* ניתן להגדיר את התכונה לקריאה בלבד של קובץ מסד הנתונים; נקה תכונה זו.
* יתכן ובחרת בפקודה פתח קריאה בלבד בתיבת הדו-שיח פתח. אל תבחר בפקודה זו בפעם הראשונה שתפתח את מסד הנתונים.
* יתכן שתוקף הרישיון שלך לשימוש ביישום זה פג. @@ 1 @@@ 1
29030 Microsoft Access אינו יכול ליצור התייחסות למסד הנתונים שצוין. @ לא ניתן למצוא את מסד הנתונים המוזכר, או שהוא נעול אך ורק על ידי משתמש אחר, כך שלא ניתן לפתוח אותו. @ שחזר את מסד הנתונים המוזכר מעותק גיבוי או שאל את משתמש שמסד הנתונים נעול כדי לפתוח את מסד הנתונים במצב לא בלעדי. @ 1 @@@ 1
29031 Microsoft Access אינו יכול ליצור או לפתוח את מסד הנתונים המבוקש כעת. @ ייתכן שמסד הנתונים יינעל אך ורק על ידי משתמש אחר. @@ 1 @@@ 1
29032 מודול '| 1' פתוח; Microsoft Access אינו יכול להגדיר את ההרשאות במודול פתוח. @@@ 1 @@@ 1
29033 Microsoft Access אינו יכול להוסיף הפניות למסד נתונים משוכפל; לא יתעלם מהשינויים. @@@ 1 @@@ 1
29034 Microsoft Access לא מצליחה לייבא את המודול מעותק העתק. @ סנכרן את מסד הנתונים של המקור. @@ 1 @@@ 1
29040 כרגע Microsoft Access אינו יכול לשנות את שם הטופס, הדוח או המודול ל- '| 1'. @ סגור את מסד הנתונים, פתח אותו מחדש ולאחר מכן נסה שוב את פעולת השם. @@ 1 @@@ 1
29041 טופס או דוח אחד או יותר מכילים פקד ActiveX שלא ניתן היה לטעון אותו. @ פקדים אלה לא יפעלו כראוי עד שתירשם, תפתח את הטפסים או הדוחות בתצוגת Design ותשמור את הטפסים או הדוחות. @@ 1 @@@ 1
29042 טופס או דוח אחד או יותר מכילים פקד ActiveX שלא ניתן היה לטעון אותו. @ פקדים אלה לא יפעלו כראוי עד שתירשם, תפתח את הטפסים או הדוחות בתצוגת Design ותשמור את הטפסים או הדוחות. @@ 1 @@@ 1
29043 Microsoft Access המירה את הקוד ב- '| 1' לגרסה הנוכחית שלך של Visual Basic. @ כדי לשפר את הביצועים של מסד נתונים זה, בצע את הפעולות הבאות:
1. פתח כל מודול במאגר זה בתצוגת העיצוב.
2. בתפריט ניקוי באגים, לחץ על הידור ושמור את כל המודולים. @@ 1 @@@ 1
29044 גרסת DAO 3.0 אינה תואמת לגרסה זו של Microsoft Access. @ צור הפניה ל- DAO גרסה 3.5. למידע על הגדרת הפניות, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 1 @ 13780 @ 1
29045 אינך יכול לייבא, לייצא, ליצור, לשנות או לשנות שם של טפסים, דוחות, עמודים או מודולים כלשהם במסד נתונים ACCDE, MDE או ADE. @@@ 1 @@@ 1
29046 אינך יכול ליצור מודול לטופס או לדוח אם הוא לקריאה בלבד, או אם מסד הנתונים הוא לקריאה בלבד. @@@ 1 @@@ 1
29047 Microsoft Access לא הצליחה לפתוח את פרוייקט Visual Basic עבור מסד נתונים זה. @ משתמש אחר שומר את הפרויקט כעת. האם אתה רוצה לנסות שוב? @@ 23 @@@ 1
29048 מסדי נתונים של MDE אינם יכולים להתייחס למסדי נתונים של MDB. @ מאגרי MDE יכולים להפנות רק למסדי נתונים אחרים של MDE או להקליד libraries. @@ 1 @@@ 1
29049 כדי להוסיף מודול קוד לטופס או לדוח, עליך לעבור לתצוגת Design ולהגדיר את המאפיין HasModule של הטופס או הדוח ל- Yes. @@@ 1 @@@ 1
29050 Microsoft Access לא הצליח לקמפל מסד נתונים זה מכיוון שלא ניתן היה לפתור הפניה אחת או יותר. @ מסד הנתונים לא נשמר במצב הידור. הביצועים של מסד נתונים זה יהיו איטיים יותר מכיוון ש- Microsoft Access תצטרך לקמפל מחדש את מסד הנתונים עבור כל הפעלה. @ למידע על שיפור הביצועים, לחץ על עזרה. @ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29051 לחשבון המשתמש הנוכחי אין הרשאה ליצור קובץ MDE ממסד נתונים זה. @ כדי ליצור קובץ MDE, בצע את הפעולות הבאות:
* הצטרף לקבוצת העבודה המגדירה את חשבונות המשתמש המשמשים לגישה למסד הנתונים.
* וודא כי לחשבון המשתמש יש הרשאות פתיחה / הפעלה ופתיחה בלעדיות עבור אובייקט מסד הנתונים.
* וודא כי לחשבון המשתמש יש הרשאות שינוי עיצוב או ניהול עבור הטבלה MSysModules2 במסד הנתונים.
* בקש ממשתמשים אחרים לסגור את מסד הנתונים. @@ 1 @@@ 1
29052 פרויקט Visual Basic ליישומים בבסיס הנתונים '|' לא ניתן להמיר לתבנית Visual Basic הנוכחית. @ אם מסד הנתונים הוא MDE, יהיה עליך לבנות מחדש את ה- MDE ממקור ה- MDB. אם אין לך את המקור MDB, תצטרך להשיג גרסה חדשה של ה- MDE שתואמת לגרסה הנוכחית של Visual Basic. @@ 1 @@@ 1
29053 Microsoft Access אינו יכול ליצור פקדים נוספים בטופס או בדוח זה. @ אם מחקת בעבר פקדים מטופס או דוח זה, ייתכן שתוכל לשנות את שם הטופס או הדוח ואז להוסיף פקדים נוספים אליו. @@ 1 @@@ 1
29054 Microsoft Access אינו יכול להוסיף, לשנות שם או למחוק את הפקדים שביקשת. @@@ 1 @@@ 1
29055 לטופס או לדוח '| 1' יש יותר מדי פקדים. @ צמצם את מספר הפקדים בטופס או בדוח לפני השימוש בו בגירסה זו של Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
29056 מישהו אחר משתמש ב'| ' ופרויקט Visual Basic for Applications אינו תואם את גרסתך Visual Basic. @ עליך לפתוח את מסד הנתונים באופן בלעדי על מנת לשדרג את פרויקט Visual Basic for Applications במסד נתונים זה. @@ 1 @@@ 1
29057 מאגר המידע '|' הוא לקריאה בלבד ופרויקט Visual Basic ליישומים אינו תואם את גרסתך Visual Basic. @ עליך לפתוח את מסד הקריאה והכתיבה של מסד הנתונים על מנת לשדרג את פרויקט Visual Basic ליישומים במסד נתונים זה. @@ 1 @@@ 1
29058 אינך יכול ליצור מודול לטופס או לדוח כאשר מופע של הטופס או הדוח נמצא במצב עיון. @@@ 1 @@@ 1
29059 Microsoft Access לא הצליחה להציג את המודול. @@@ 1 @@@ 1
29060 הקובץ לא נמצא. @@@ 1 @@@ 1
29061 היו שגיאות אוסף במהלך ההמרה או ההפעלה של מסד נתונים זה. @ זה יכול להיות בגלל תחביר DAO ישן שאינו נתמך עוד.
לדוגמא כיצד לתקן את הקוד, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29062 שם המודול '|' מאוית שגוי או מתייחס למודול שלא קיים. @ אם שם המודול הלא חוקי נמצא במאקרו, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו ואת הארגומנטים של המאקרו לאחר שתלחץ על אישור. פתח את חלון המאקרו והזן את שם המודול הנכון. @@ 1 @@@ 1
29063 פרויקט Visual Basic ליישומים במסד הנתונים פגום.
29064 כרגע אין לך גישה בלעדית למסד הנתונים. אם תמשיך לבצע שינויים, ייתכן שלא תוכל לשמור אותם מאוחר יותר.
29065 Microsoft Access אינו יכול לשמור שינויי עיצוב או לשמור באובייקט מסד נתונים חדש מכיוון שמשתמש אחר פותח את הקובץ. כדי לשמור את שינויי העיצוב שלך או לשמור באובייקט חדש, עליך להיות בעל גישה בלעדית לקובץ.
29066 אין לך גישה בלעדית למסד הנתונים. לא ניתן לשמור את שינויי העיצוב שלך כרגע. האם ברצונך לסגור מבלי לשמור את השינויים שלך?
29067 אין לך גישה בלעדית למסד הנתונים. אינך יכול להמיר מסד נתונים זה כרגע.
29068 Microsoft Access אינו יכול להשלים פעולה זו. עליך להפסיק את הקוד ולנסות שוב.
29069 Microsoft Access אינו יכול לשמור את החתימה הדיגיטלית כרגע. @ * יתכן שאתה נמצא במסד נתונים תחת בקרת קוד המקור.
* יתכן שאתה נמצא במסד נתונים הקורא בלבד.
* מסד הנתונים משתמש בסיומת שם הקובץ * .accdb או * .accde. כדי לחתום על מסד נתונים כזה, לחץ על הכרטיסיה קובץ, הצבע על תפריט פרסום ולאחר מכן לחץ על חבילה וחתום. @@ 1 @@@ 0
29070 מסד הנתונים או הפרויקט של Microsoft Access מכילים התייחסות חסרה או שבורה לקובץ '| 1' | 2 @ * כדי להבטיח שמסד הנתונים או הפרויקט שלך פועלים כראוי, עליך לתקן את ההפניה הזו. @@ 1 @ 2 @ 5043 @ 1
29071 התייחסות VBE חסרה או שבורה לקובץ '| 1'.
29072 Microsoft Access זיהה שחיתות בקובץ זה. כדי לנסות לתקן את השחיתות, ראשית צור עותק גיבוי של הקובץ. לחץ על הכרטיסייה קובץ, הצבע על ניהול ואז לחץ על מסד נתונים קומפקטי ותיקון. אם אתה מנסה כרגע לתקן את השחיתות הזו, עליך ליצור מחדש את הקובץ הזה או לשחזר אותו מגיבוי קודם. @@@ 2 @ 1 @ 553714192 @ 1
29073 אין לך גישה בלעדית למסד הנתונים. אינך יכול להמשיך עם הפקודה בקרת קוד המקור.
29074 Microsoft Access לא הצליח ליצור את מודול Visual Basic. @ אם מסד הנתונים שלך נמצא בכונן רשת, בדוק את חיבור הרשת שלך ונסה שוב. @@ 1 @@@ 1
29075 Access אינו יכול להוסיף חתימה דיגיטלית לקובץ שנוצר ב- Access 97 ואילך. @ המרת הקובץ לפורמט הקובץ Access 2000 ואילך ולאחר מכן הוסף חתימה דיגיטלית. @@ 1 @@@ 1
29076 הייתה בעיה בתעודה הדיגיטלית. לא ניתן היה לחתום על פרויקט VBA. החתימה תימחק. @@@ 1 @@@ 1
29079 Microsoft Access אינו מסוגל לקרוא את מודולי ה- VBA במסד נתונים זה ואינו יכול לשחזר את המודולים מכיוון שהקובץ הוא לקריאה בלבד. כדי לשחזר את מודולי VBA, סגור את מסד הנתונים וצור עותק גיבוי של מסד הנתונים. ואז פתח את מסד הנתונים עם הרשאת קריאה / כתיבה. @@@ 2 @ 2 @ 553713744 @ 1
29080 נראה שמודולי VBA במסד נתונים זה נשמרו עם שגיאות. גישה יכולה לשחזר את המודולים, אך תחילה עליך לגבות את מסד הנתונים. לביטול כדי שתוכל ליצור עותק גיבוי של מסד הנתונים, לחץ על ביטול. לאחר מכן צור עותק גיבוי של מסד הנתונים. @ אם יש לך עותק גיבוי של מסד הנתונים, לחץ על אישור. כאשר מסד הנתונים נפתח, בדוק את המודולים כדי לראות שהם נכונים. אם הם לא, עליך לחזור לגיבוי לאחרונה. @@ 6 @ 2 @ 553713744 @ 1
29081 לא ניתן לפתוח את מסד הנתונים מכיוון שלא ניתן לקרוא את פרויקט ה- VBA הכלול בו. ניתן לפתוח את מסד הנתונים רק אם פרויקט VBA נמחק לראשונה. מחיקת פרויקט VBA מסירה את כל הקוד ממודולים, טפסים ודוחות. עליך לגבות את מסד הנתונים לפני שתנסה לפתוח את מסד הנתונים ולמחוק את פרויקט VBA. @ כדי ליצור עותק גיבוי, לחץ על ביטול ואז צור עותק גיבוי של מסד הנתונים שלך. כדי לפתוח את מסד הנתונים ולמחוק את פרויקט VBA מבלי ליצור עותק גיבוי, לחץ על אישור. @@ 6 @ 2 @ 553713744 @ 1
29082 לא ניתן לזהות את גרסת Access המשמשת לשמירת מסד נתונים זה. לא ניתן לתקן בעיה זו מכיוון שמסד הנתונים הוא לקריאה בלבד. לחץ על אישור ולאחר סגירת מסד הנתונים, צור עותק גיבוי של מסד הנתונים. ואז פתח את מסד הנתונים עם הרשאת קריאה / כתיבה. @@@ 2 @ 2 @ 553713744 @ 1
29083 לא ניתן היה לייבא את האובייקט '| 1' מכיוון שהוא מכיל אלמנטים ממרחב השמות '| 2', שאינו נתמך עוד. השתמש בגרסה ישנה יותר של Access כדי לייבא את האובייקט.
29084 לא ניתן היה לייבא את האובייקט '| 1' מכיוון שהוא מכיל אלמנטים ממרחב השמות '| 2', שהוא מגרסה חדשה יותר של Access. השתמש בגרסה חדשה יותר של Access כדי לייבא את האובייקט.
29085 לא ניתן היה לייבא את האובייקט '| 1' מכיוון שהוא מכיל אלמנטים ממרחב השמות '| 2', ש- Access אינו מבין.
29086 לא ניתן היה לייבא את האובייקט '| 1' מהקובץ '| 2'. ודא שהקובץ קיים בפורמט הנכון.
30000 Microsoft Access לא הצליח למצוא את SQL Server ציין. ודא ששם השרת נכון.
30001 Microsoft Access לא הצליחה למצוא את מסד הנתונים בשרת. ודא ששם מסד הנתונים נכון.
30002 Microsoft Access לא הצליחה להיכנס לשרת. ודא שמידע הכניסה נכון.
30004 הגדרת ברירת המחדל של רשומות מקסימום חייבת להיות בין 0 ל -2147483647.
30005 חסר פקודת SQL
30006 Access לא הצליחה לבצע פעולה זו מכיוון שהפרויקט אינו מחובר ל- a SQL Server מאגר מידע.
30007 לא ניתן למיין בשדה אחד או יותר שצוין במאפיין 'סדר לפי' או בתיבת הדו-שיח מיון / קיבוץ.
30008 השרת שאליו אתה מנסה לגשת הוא תלוי רישיות. אובייקטים באותו שם אך במקרה שונה אינם נתמכים. שימוש באובייקטים אלה עלול לגרום לאובדן נתונים.
30009 משתמש או יישום אחר מחקו רשומה זו או שינו את ערך המפתח הראשי שלה.
30010 לא ניתן להחיל מסנן על שדה אחד או יותר שצוין במאפיין המסנן.
30011 לא ניתן לקבל מידע בעמודות עבור אובייקט מסד הנתונים שעליו גולשים.
30012 לא ניתן להחיל מסנן שרת על נוהל מקור רשומה. המסנן לא הוחל.
30013 אינך יכול לעדכן את הרשומה מכיוון שמשתמש או יישום אחר מחקו אותה או שינו את ערך המפתח הראשי שלה.
30014 הנתונים נוספו למסד הנתונים, אך הנתונים לא יוצגו בצורה מכיוון שהם אינם עומדים בקריטריונים במקור הרשומה הבסיסי.
30015 מקור הרשומה שצוין מכיל שמות כפולים עבור שדות פלט מסוימים. השתמש בכינויים במשפט SELECT שלך כדי לתת לכל שדה שם ייחודי.
30016 השדה '|' נקרא בלבד.
30017 מאגר זה אינו זמין לפרסום.
30018 לא ניתן ליצור אובייקטים מסוג '|' כנגד backend הנוכחי של SQL. אנא בדוק את ההרשאות והגדרת השרת שלך.
30019 Microsoft Access אינו יכול להעתיק טבלה עם שם ארוך מ- 64 תווים.
30020 לא ניתן למצוא את העמודה '|'.
30021 לא ניתן להשתמש בפונקציות תחום בהליכים מאוחסנים.
30022 לא ניתן היה לפתוח את פרויקט Access. יתכן שלא יהיו לך הרשאות מספקות, או שהפרויקט יכול להיות לקריאה בלבד.
30023 לא ניתן להשתמש בפונקציות תחום בפונקציות סקלריות.
30024 הסיסמה שלך לא תוצפן לפני שהיא נשמרת בקובץ. @ משתמשים שצופים בתוכן המקור של הקובץ יוכלו לראות את שם המשתמש והסיסמה של החשבון .?& שמור סיסמה? בטל @@ 36 @ 1 @ 553714179 @
30025 הצהרת SQL לא חוקית. בדוק את מסנן השרת במקור רשומת הטופס
30026 ל- Access אין אפשרות להתחבר למסד נתונים '| 1' בשרת '| 2'. וודא כי מסד הנתונים עדיין קיים ושהשרת פועל.
30027 הערך שהזנת אינו תואם את סוג הנתונים או את אורך העמודה.
30028 שם מסד הנתונים של קובץ מסד הנתונים המצורף ריק. הזן שם למסד הנתונים שלך.
30029 גרסה זו של Microsoft Access אינה תומכת בשינויי עיצוב בגירסת Microsoft SQL Server שאליו מחובר פרויקט ה- Access שלך. עיין באתר האינטרנט של Microsoft Office Update לקבלת המידע וההורדות העדכניים ביותר. שינויי העיצוב שלך לא יישמרו.
31000 עליך לציין קריטריונים לכל הפורמטים המותנים.
31001 ביטוי בפורמט מותנה לא יכול להיות ארוך מ- 435 תווים. @@@ 1 @@@ 1
31002 Microsoft Access לא יכול לשנות את הפורמטים המותנים של הפקד כרגע. @ התוכנית שלך ניסתה לשנות את הפורמט המותנה של פקד בזמן שהפורמט המותנה נבדק. @@ 1 @@@ 1
31003 ההגדרה עבור נכס זה ארוכה מדי. @ ניתן להזין עד 255 או 2,048 תווים עבור מאפיין זה, תלוי בסוג הנתונים. @@ 1 @@@ 1
31004 לא ניתן לאחזר את הערך של שדה (מספר אוטומטי) לפני שמירתו.

אנא שמור את הרשומה שמכילה את השדה (מספר אוטומטי) לפני ביצוע פעולה זו. @@@ 1 @@@ 1

31005 גישה לא הצליחה להעריך ביטוי אחד או יותר מכיוון ש'| ' הוזכר בביטוי. @ רק פונקציות ותכונות הנחשבות לבטוחות מותרות בביטויים כאשר Access פועל במצב ארגז חול. @ למידע נוסף על מצב ארגז חול, חפש "" מצב ארגז חול "בעזרה של Access. @ 1 @@@ 1
31006 שיטה זו אינה נתמכת עבור פקדי קבצים מצורפים בפורמט הקובץ הנוכחי של מסד הנתונים.
31007 פעולה זו אינה נתמכת עבור פקדי דפדפן אינטרנט בפורמט הקובץ הנוכחי של מסד הנתונים.
31008 שיטה זו אינה נתמכת עבור פקדי תאים ריקים בפורמט הקובץ הנוכחי של מסד הנתונים.
31009 שיטה זו אינה נתמכת ליצירת פקדי תאים ריקים.
31010 פעולה זו אינה נתמכת עבור פקדי ניווט בפורמט הקובץ הנוכחי של מסד הנתונים.
31011 הביטוי שהזנת אינו תקף לשאילתות תואמות אינטרנט. @@@ 1 @ 1 @ 11732 @ 1
31012 יש לך שגיאה בביטוי שלך או שניסית להשתמש בפרמטר שלא הוכרז. @ בדוק אם יש שגיאות בביטוי או הזן את הפרמטר '|' בתיבת הדו-שיח Query Parameters. @@ 2 @ 1 @ 11805 @ 1
31500 Microsoft Access לא יכול לשלוח פורמט זה בהודעת דואר. @ כדי לשלוח פורמט זה בהודעת דואר, לחץ על ייצא בתפריט קובץ, או השתמש בשיטת OutputTo כדי ליצור את הקבצים ולצרף אותם להודעת דואר. @@ 1 @@@ 1
31501 קובץ הטרנספורמציה שנבחר '|' לא נמצא. אנא בחר טרנספורמציה אחרת.
31502 Microsoft Access לא מצליחה למצוא את ה- lib הקישור הדינמי הבינלאומי של Microsoft Officerary (DLL). @ התקן מחדש את Microsoft Office. @@ 1 @@@
31503 השינוי שצוין לא המיר את הנתונים בהצלחה. בחר טרנספורמציה אחרת.
31504 הנתונים הופכו בפורמט שלא ניתן לייבא.
31505 האם אתה בטוח שברצונך להסיר את '|' מרשימת השינויים הזמינים?

זה למעשה לא ימחק את קובץ הטרנספורמציה.

31506 לא ניתן למצוא את קובץ הטרנספורמציה שנבחר. בחר טרנספורמציה אחרת או הסר את השינוי. ואז נסה לייצא שוב.
31507 סוג נתוני שדה לא חוקי.
31508 לא ניתן לטעון את רכיבי האינטרנט של Office @ Access הייתה בעיה בטעינת רכיבי האינטרנט של Office גרסה 9.0. נסה לעבור דרך ההתקנה כדי להתקין אותם מחדש @@ 1 @@@ 3
31509 לא ניתן לטעון את רכיבי האינטרנט של Office @ Access הייתה בעיה בטעינת רכיבי האינטרנט של Office גרסה 10.0. נסה לעבור דרך ההתקנה כדי להתקין אותם מחדש @@ 1 @@@ 3
31510 Microsoft Access אינו יכול לטעון את lib-link הקישור הדינמיrary | 1. עליכם לפתור את הכישלון ואת התנאיםtart גישה שוב. @@ 1 @@@ 3
31511 בחרת לשנות את המצב שבו תחביר SQL יתפרש במסד נתונים זה. פירוש הדבר: @ * שאילתות קיימות עשויות להחזיר תוצאות שונות או שלא לרוץ כלל.
* טווח סוגי הנתונים והמילים השמורות ישתנה.
* ישתמשו בכרטי בר שונים. מומלץ @ ליצור עותק גיבוי של מסד נתונים זה לפני שתמשיך. אם אתה מסכים להמשיך, Access יסגור את מסד הנתונים הזה, יתדחס אותו ויפתח מחדש במצב החדש. בחר אישור כדי להמשיך. @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31512 Microsoft Access אינו יכול לפתוח את הפעלת הדואר. @ יתכן שלא הגדרת לקוח דואר אלקטרוני במחשב זה. ודא שתוכנת הדואר האלקטרוני שלך הותקנה והוגדרה כהלכה. @@ 1 @@@ 1
31513 יש לסגור את כל האובייקטים הפתוחים לפני שתמשיך בפעולה זו. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Access תסגור את האובייקטים? @@ 19 @@@ 2
31514 Microsoft Access אינו יכול להמיר מסד נתונים זה לגרסה אחרת מכיוון שאובייקט אחד או יותר פתוחים. @ סגור את כל האובייקטים ונסה שוב. @@ 1 @@@ 3
31515 מסד הנתונים שלך משתמש SQL Server תחביר תואם (ANSI 92) שעבור Access 2000 יש תמיכה מוגבלת. המשמעות היא: @ * משתמשי Access 2000 לא יוכלו לראות שאילתות מסוימות.
* שאילתות קיימות עשויות להחזיר תוצאות שונות או שלא לרוץ כלל.
* טווח סוגי הנתונים והמילים השמורות ישתנה.
* ישתמשו בכרטי בר שונים. @ מומלץ לשנות את SQL Server הגדרת תחביר תואם (ANSI 92) לפני המרת מסד נתונים זה לפורמט הקובץ Access 2000. בחר בטל כדי לבטל את תהליך ההמרה ולשנות את SQL Server הגדרת תחביר תואם (ANSI 92). @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31516 Microsoft Access אינו יכול להמיר מסד נתונים זה לגרסה המבוקשת מכיוון שהוא 'הופעל' לעבוד עם גרסאות חדשות יותר של Microsoft Access מכפי שנוצר במקור. @ באפשרותך להמיר מסד נתונים זה לפורמט חדש יותר ולאחר מכן לנסות שוב על פעולה זו עם מסד הנתונים שהומר לאחרונה. @@ 1 @@@ 1
31517 Microsoft Access אינו יכול להמיר מסד נתונים זה לגרסה המבוקשת מכיוון שהוא מגרסה ישנה יותר של Microsoft Access. @ באפשרותך להמיר מסד נתונים זה לפורמט חדש יותר ולאחר מכן לנסות שוב לפעולה זו עם מסד הנתונים החדש שהומר. @@ 1 @@ @ 1
31518 הפקדים הבאים מכילים ביטויים שלא ניתן לייצג בפרוייקט PivotTable או PivotChart של Microsoft Access: | 1. @ האם אתה עדיין רוצה לעבור לתצוגת PivotTable או PivotChart? @@ 19 @@@ 2
31519 אינך יכול לייבא קובץ זה. @ אינך יכול לייבא קובץ טקסט אלא אם יש לו אחת מהסיומות הבאות: |. @@ 1 @@@ 1
31520 אינך יכול לייבא קובץ זה. @ אינך יכול לייבא קובץ טקסט המכיל אחת מהסיומות הבאות: |. @@ 1 @@@ 1
31521 לא ניתן ליצור חיבור לשרת. @ @ @ 1 @@ @ 1
31522 מיקרוסופט SQL Server מנוע שולחן העבודה חייב להיות במכונה שמריצה את Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
31523 Microsoft Access לא הצליחה לפתוח את הקובץ '| 1'. ייתכן שהקובץ אינו קובץ Access, הנתיב או שם הקובץ שצוינו עשויים להיות שגויים, או שלא ניתן לפתוח את הקובץ באופן בלעדי. כדי לתקן את הקובץ באופן ידני, בתפריט קובץ, הצבע על ניהול מסד נתונים ולאחר מכן לחץ על מסד נתונים קומפקטי ותיקון. @@@ 1 @@@ 1
31524 Microsoft Access אינו יכול להעביר את הפונקציה '| 1' המוגדרת על ידי המשתמש. ניתן להעביר פונקציות המוגדרות על ידי המשתמש רק בין מיקרוסופט SQL Serverגרסאות 8.0 ומעלה. @@@ 1 @@@ 1
31525 באפשרותך להעתיק ולהדביק אובייקט זה רק אם לפחות מיקרוסופט SQL Server 2000 מותקן בשרתי המקור וגם בשרתי היעד. @@@ 1 @@@ 1
31526 אין באפשרותך ליצור קובץ Microsoft Access ADE או MDE ממסד נתונים שנשמר בפורמט Microsoft Access 2000. @ המרת מסד הנתונים לגירסה הנוכחית של Microsoft Access. ואז צור את קובץ ADE או MDE. @@ 1 @@@ 1
31527 הנתיב לא נמצא: |. @@@ 1 @@@ 1
31528 טבלה '|' בשימוש. אנא סגור את הטבלה ונסה לייבא שוב. @@@ 1 @@@ 1
31529 לצפיה ב-'|' בשימוש. אנא סגור את התצוגה ונסה לייבא שוב. @@@ 1 @@@ 1
31530 נוהל '|' בשימוש. אנא סגור את ההליך ונסה שוב לייבא. @@@ 1 @@@ 1
31531 Microsoft Access אינו יכול ליצור טבלאות באמצעות המידע הכלול במסמכים שאתה מנסה לייבא. @@@ 1 @@@ 1
31532 Microsoft Access לא הצליחה לייצא את הנתונים. @@@ 1 @@@ 1
31533 שם קובץ לא חוקי. @@@ 1 @@@ 1
31534 מסד הנתונים שלך משתמש SQL Server תחביר תואם (ANSI 92) שעבור Access 97 יש תמיכה מוגבלת. פירוש הדבר: @ * שאילתות קיימות עשויות להחזיר תוצאות שונות או לא לרוץ כלל.
* טווח סוגי הנתונים והמילים השמורות ישתנה.
* ישתמשו בכרטי בר שונים. @ מומלץ לשנות את SQL Server הגדרת תחביר תואם (ANSI 92) לפני המרת מסד נתונים זה לפורמט הקובץ Access 97. בחר בטל כדי לבטל את תהליך ההמרה ולשנות את SQL Server הגדרת תחביר תואם (ANSI 92). @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31535 פרמטרים לא חוקיים עבור ExportXML. @ לחץ על עזרה למידע נוסף. @@ 2 @ 2 @ 5170 @ 1
31536 מאפייני סכמת ה- XML ​​אינם תואמים את מבני הטבלה הקיימים. @ להחליף מבנים קיימים? @@ 19 @@@ 1
31537 יש כבר אובייקט בשם '|' במסד הנתונים. @@@ 1 @@@ 1
31538 Microsoft Access אינו יכול ליצור קובץ זה. כדי ליצור את הקובץ, עליכם לתת לקובץ שם ייחודי, לספק מחרוזת חיבור תקפה ומזהה משתמש, ועליכם לקבל את ההרשאות הנדרשות לחיבור וליצירת קבצים. @ @ @ 1 @
31539 אירעה שגיאה בטעינת קובץ הטרנספורמציה XSL '| 1'. אנא ודא שהקובץ הוא קובץ XSL מעוצב כהלכה והוא הקובץ הנכון לשימוש עבור הנתונים המסופקים. | 2
31540 אירעה שגיאה בטעינת קובץ הנתונים XML '| 1'. אנא ודא שהקובץ הוא קובץ XML מעוצב כהלכה. | 2
31541 Microsoft Access אינו יכול לפתוח קובץ זה. @ קובץ זה ממוקם מחוץ לאינטרא-נט שלך או באתר לא מהימן. Microsoft Access לא יפתח את הקובץ עקב בעיות אבטחה אפשריות. @ כדי לפתוח את הקובץ, העתק אותו למחשב שלך או למיקום רשת נגיש. @ 2 @@@ 1
31542 שלtarייתכן שפעולת tup המשויכת לקובץ זה אינה בטוחה. האם ברצונך לבצע את ה- starפעולת tup בזמן שאתה פותח את הקובץ? @@@ 22 @@@ 1
31543 שלtarייתכן שפעולת tup המשויכת לקובץ זה אינה בטוחה. אם תבחר שלא לבצע את ה- starפעולת tup, Microsoft Access לא יפתח את הקובץ. האם ברצונך לבצע את ה- starפעולת tup ופתח את הקובץ? @@@ 22 @@@ 1
31544 Microsoft Access אינו יכול לפתוח קובץ זה. @ המחבר של קובץ זה קבע שהוא ייפתח רק כ-tarפעולת tup מבוצעת, וכעת Microsoft Access מוגדר להשבית את starפעולות tup. @ כדי לטפל בבעיה זו, פנה למחבר הקובץ או למנהל המערכת שלך. @ 2 @@@ 1
31545 Microsoft Access אינו יכול לפתוח קובץ זה. @ מנהל אזור האבטחה באינטרנט חסר או שאינו מותקן כהלכה ולכן לא ניתן לאמת את בטיחותו של קובץ זה. @ כדי לטפל בבעיה זו, התקן מחדש את Windows Internet Explorer או את חבילת Office System המתאימה. @ 2 @ @@ 1
31546 מסד נתונים זה הוא מאסטר העיצוב של Microsoft Access 7.0 / 8.0 / 9.0. @ אם תלחץ על אישור, שמם של מסד הנתונים שבחרת ישנה את שמו ל | 1 ואז יומר ל- | 2. כל מי שמשתמש בהעתק של מסד נתונים זה יצטרך לשדרג ל- Microsoft Access 2002 לאחר הסנכרון הבא. @@ 4 @@@ 2
31547 Microsoft Access אינו יכול לייצא אובייקט זה ל- XML ​​כאשר הוא פתוח בתצוגה מקדימה של הדפסה. סגור את האובייקט ונסה שוב. @@@ 1 @@@ 1
31548 Microsoft Access אינו יכול לייצא טבלה ל- XML ​​כאשר היא פתוחה בעיצוב. סגור את האובייקט ונסה שוב. @@@ 1 @@@ 1
31549 מסמך הייבוא ​​הסתיים '|'.
31550 לא כל הנתונים שלך יובאו בהצלחה. תיאורי שגיאות עם מספר שורות משויך של רשומות גרועות ניתן למצוא בטבלת Microsoft Access '| 1'.
31551 ניתן לייצא רק קבצי XML לכתובת אינטרנט (http: //, ftp: //). הזן נתיב המצביע על מיקום במחשב שלך או ברשת. @@@ 1 @@@ 1
31552 המסמכים שאתה מייבא מכילים מידע על סכימת XML (XSD) שנוצר מחוץ ל- Microsoft Access. מידע על סכימת XML שנוצר מחוץ ל- Microsoft Access אינו נתמך. אם תמשיך, Microsoft Access יבוא רק את הנתונים ויתעלם מסכמת ה- XML. @ האם תרצה להמשיך? @ 19 @@@ 1
31553 ערך המאפיין תג תג לא יכול לחרוג מ -1024 תווים.
31554 אתה מנסה להחיל יותר מדי תגי פעולה. @ בטל את הסימון של חלק מהתגים שנבחרו. @@ 1 @@@ 1
31555 השינוי שצוין לא המיר את הנתונים בהצלחה.

האם ברצונך לשמור עותק של הנתונים לייצוא ב '|' לפתרון בעיות?

31556 כדי להציג תלות באובייקטים או לשנות את האפשרות מידע על תיקון אוטומטי של שם הרצועה, על Microsoft Access לסגור את כל האובייקטים ולעדכן את פרטי התלות. @ זה עשוי לארוך מספר דקות. האם אתה רוצה להמשיך? @@ 21 @ 1 @ 553713744 @ 1
31557 Microsoft Access אינו יכול לעדכן את פרטי התלות מכיוון שאובייקט אחד או יותר פתוחים. @ סגור את כל האובייקטים ונסה שוב. @@ 1 @@@ 3
31558 האפשרות מידע על תיקון אוטומטי של מסלול מייצרת מפות שמות לאובייקטים במסד הנתונים. פעולה זו עשויה לארוך מספר דקות. @ האם ברצונך להשאיר אפשרות זו מופעלת? @@ 3 @@@ 1
31559 Microsoft Access לא הצליח להתחבר לאתר שציינת. אמת את כתובת האתר או פנה למנהל האתר שלך.
31560 האתר שציינת אינו תומך בקישור למסד נתונים של Microsoft Access. האתר חייב להפעיל את Microsoft SharePoint Foundation.
31561 האתר שציינת אינו תומך בייבוא ​​נתונים למסד נתונים של Microsoft Access. האתר חייב להריץ את Microsoft SharePoint Foundation.
31562 האתר שציינת אינו מכיל רשימות. אמת את כתובת האתר, או פנה למנהל האתר שלך.
31563 Microsoft Access לא הצליח להפעיל את השם תיקון אוטומטי עבור אובייקט אחד או יותר מכיוון ש- Access לא הצליח לפתוח ולשמור את האובייקטים. פעולת פתיחה או שמירה עלולה הייתה להיכשל בגלל אחת או יותר מהסיבות הבאות - האובייקט כבר פתוח, אין לך הרשאות לפתוח את האובייקט בתצוגת העיצוב, מסד הנתונים הוא לקריאה בלבד או מקורו של לא ניתן היה למצוא טבלה מקושרת. @@@ 2 @ 1 @ 553713743 @ 1
31564 כדי ליצור תלות באובייקטים, יש להפעיל את האפשרות שם מסלול מידע על תיקון אוטומטי. @ הפעל את השם תיקון אוטומטי והמשך? @@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31565 יש לעדכן את פרטי התלות לפני שתוכל לראות תלות באובייקטים. זה יכול לקחת מספר דקות. @ האם אתה רוצה להמשיך? @@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31566 תכונת תלות האובייקטים אינה מופעלת עבור מסד נתונים זה מכיוון שיש לעדכן את פרטי התלות. @@@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31567 האובייקט שבחרת בחלונית תלות אובייקטים כבר לא קיים במסד הנתונים. @@@ 1 @@@ 1
31568 אין לך את ההרשאות הדרושות ליצירת מידע תלות עבור האובייקט שנבחר. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31569 כדי להציג מידע על תלות, עליך לבחור טבלה, שאילתה, טופס או דוח. @@@ 1 @ 1 @ 553713742 @ 1
31570 לא ניתן ליצור מידע תלות מכיוון שמפות שמות חסרות או מיושנות. הפעל את האפשרות שם מסלול תיקון אוטומטי של מידע, וודא שיש לך הרשאות מספיקות לפתיחת אובייקט בתצוגת העיצוב וודא שמאגר המידע אינו לקריאה בלבד. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31571 לא ניתן ליצור מידע על תלות מכיוון שמפות שמות מיושנות ומסד הנתונים הוא לקריאה בלבד. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31572 Microsoft Access אינו יכול ליצור מידע תלות עבור אובייקט חדש שלא נשמר. שמור את האובייקט החדש ואז בדוק אם יש תלות באובייקט. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31573 Microsoft Access אינו יכול ליצור מידע תלות עבור אובייקטים בפרויקט. @@@ 1 @@@ 1
31574 Microsoft Access אינו יכול לייצא טפסים או דוחות לא מאוגדים כמסמכי XML.
31575 יש לסגור את כל האובייקטים הפתוחים לפני גיבוי מסד הנתונים או הפרויקט. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Access תסגור את האובייקטים? @@ 19 @@@ 2
31576 Microsoft Access אינו יכול לגבות מסד נתונים או פרויקט זה מכיוון שאובייקט אחד או יותר פתוחים. @ סגור את כל האובייקטים ונסה שוב. @@ 1 @@@ 3
31577 Microsoft Access לא הצליח להתחבר לאתר שציינת. אמת את כתובת האתר או פנה למנהל האתר שלך.
31579 לא ניתן היה לייצא את הטבלה מכיוון שאין לך הרשאות מספיקות. אנא פנה למנהל האתר שלך.
31580 רשימה עם השם שצוין כבר קיימת. הקלד שם אחר ונסה שוב.
31581 שם הרשימה לא יכול להכיל אף אחת מהתווים הבאים: /: *? "" <> |. הקלד שם אחר ונסה שוב.
31582 Microsoft Access אינו יכול ליצור מידע תלות עבור אובייקטים במסד נתונים משוכפל. @@@ 1 @@@ 1
31583 הייבוא ​​הסתיים מ- '|'.
31584 הקישור הסתיים ל '|'.
31585 הייצוא הסתיים '| 1' אל '| 2'.
31586 האתר שציינת אינו תומך בייבוא ​​נתונים ממסד נתונים של Microsoft Access. האתר חייב להריץ את Microsoft SharePoint Foundation.
31587 Microsoft Access אינו יכול ליצור מידע תלות מכיוון שהאפשרות מידע על תיקון אוטומטי של שם המסלול אינה פעילה. לא ניתן להפעיל אפשרות זו מכיוון שמסד הנתונים הוא לקריאה בלבד או שאין לך הרשאות מספיקות. @@@ 1 @@@ 1
31588 שגיאה בייצוא קובץ התמונה '| 1' לנתיב שצוין '| 2'.
31589 טרנספורמציה שצוינה נכשלה בהצלחה בהפיכת הנתונים שלך. |
31590 רשימה בשם '|' כבר קיים. עליך להשתמש בשם אחר או לעבור לאתר ולמחוק את הרשימה.
31591 Microsoft Access לא מצליחה לייצא את '| 1' ל- Microsoft SharePoint Foundation בגלל מגבלות על מספר הפעמים שכל סוג נתונים יכול להופיע ברשימת Microsoft SharePoint Foundation. @ עיין בעזרה כדי לגלות בדיוק מה המגבלות ולפרטים על האופן שבו ליצור שאילתה שתגדיר את רשימת Microsoft SharePoint Foundation שתרצה ליצור. @@ 2 @ 1 @ 553714173 @ 1
31592 לא ניתן למצוא את קובץ הסכימה שצוין '|'. הסר או עדכן את הפניה לקובץ, ונסה שוב לייבא. @@@ 1 @@@ 1
31593 Microsoft Access נתקל בשגיאה בעיבוד סכמת ה- XML ​​בקובץ '| 1'.

| 2 @@@ 1 @@@ 1

31594 Microsoft Access לא הצליחה לייצא נתוני XML אל '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
31595 מסד נתונים זה נשמר ב- Microsoft Access | פורמט קובץ. @ לקבלת מידע אודות ייבוא ​​נתונים ממסד נתונים זה לקובץ חדש, לחץ על Office.com ב- Getting Starמשוייך לדף Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
31596 לא ניתן לטעון את המפרט '|'. נסה ליצור מחדש את המפרט. @@@ 1 @@@ 1
31597 מפרט ה- XML ​​נכשל בתוקף כנגד הסכימה. יש שגיאה בשורה הבאה של מסמך ה- XML: |. @@@ 1 @@@ 1
31598 מפרט ה- XML ​​נכשל בתוקף כנגד הסכימה. יש שגיאה במחרוזת ה- XML ​​של המפרט הבא: | 1 ערך אפשרי יכול להיות אחד מהבאים '| 2'. @@@ 1 @@@ 1
31599 לא ניתן להגדיר את השם שצוין '| 1' בגלל אחת מהסיבות הבאות:
? השם שצוין אינו ייחודי.
? השם שצוין ריק.
? השם שצוין אינו עומד בכללי שמות האובייקטים של Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
31600 התיאור שצוין '|' ארוך מדי. התיאור לא יכול לכלול 255 תווים. @@@ 1 @@@ 1
31601 המפרט אינו מכיל תיאור. '|'. @@@ 1 @@@ 1
31602 המפרט עם האינדקס שצוין אינו קיים. ציין אינדקס אחר. '|'. @@@ 1 @@@ 1
31603 השם '|' כבר בשימוש. הזן שם אחר או לחץ על כפתור ניהול משימות נתונים כדי לשנות את שם המפרט הקיים. @@@ 1 @@@ 1
31604 האלמנט הנדרש חסר תחת ו לפורמט רוחב קבוע. @@@ 1 @@@ 1
31605 המאפיין רוחב נדרש לכולם אלמנטים תחת or לפורמט רוחב קבוע. @@@ 1 @@@ 1
31606 לא ניתן לפתוח את מסד הנתונים של היעד. אם מסד הנתונים פתוח, סגור אותו ואז נסה שוב. @@@ 1 @@@ 1
31607 מאפיין Path נדרש לכל הפורמטים למעט ImportWSS, ImportOutlook ו- ExportXML.
31608 ציין שם למפרט הייבוא ​​בתיבה שמירה בשם.
31609 ציין שם למפרט הייצוא בתיבה שמירה בשם.
31610 האם ברצונך למחוק את '|'?
31611 ציין את שם המקור או קובץ היעד בתיבה שם הקובץ.
31612 המפרט נכשל. נסה ליצור מחדש את המפרט.
31613 בחרת "" טבלאות ותצוגות קשורות "" כדרך לקבץ אובייקטים במסד הנתונים. Access צריך לעדכן מידע על תלות אובייקטים כדי ליצור את הקבוצות. זה ייקח קצת זמן עבור מסדי נתונים גדולים. @ האם אתה רוצה להמשיך? @@ 3 @@@ 1
31614 האם אתה בטוח שברצונך למחוק את הפריט '|' מרשימת הקטגוריות? @ שימו לב שהקבוצות הבודדות וקיצורי הדרך לאובייקטים במסד הנתונים יימחקו, אך האובייקטים עצמם לא יימחקו. @@ 3 @@@ 1
31615 האם אתה בטוח שברצונך למחוק את הקבוצה? @ שים לב שרק קיצורי הדרך ולא האובייקטים בפועל יימחקו. @@ 3 @@@ 1
31616 שכפול שם פריט @ פריט עם השם | כבר קיים ברשימת הקטגוריות. ציין שם אחר עבור הפריט. @@ 1 @@@ 1
31617 שכפול שם קבוצה @ קבוצה בשם | כבר קיים. ציין שם אחר לקבוצה. @@ 1 @@@ 1
31618 שם פריט ריק @ לא ציינת שם לפריט שהוספת לרשימת הקטגוריות. @@ 1 @@@ 1
31619 שם קבוצה ריק @ לא ציינת שם לקבוצה. @@ 1 @@@ 1
31620 זה ינקה את כל התוכן בטבלאות המערכת של MSysNavPaneXXX. @ האם אתה רוצה להמשיך? @@ 3 @@@ 1
31621 יש כבר קיצור דרך בשם '| 1' לאובייקט '| 2' בקבוצה זו. @@@ 1 @@@ 1
31622 לא ניתן לשנות את תיאור הטבלה עבור טבלה מקושרת
31623 Microsoft Access ייבאה 'מועדפים' וקבוצות אחרות למסד הנתונים שהומר. אם תשנה את הקבוצות המיובאות ב- Access 2007 ואילך, לא תראה שינויים אלה אם תפתח את מסד הנתונים בגרסה ישנה יותר של Access. כמו כן, אם תשנה את הקבוצות המיובאות באמצעות גרסה ישנה יותר של Access, לא תראה שינויים אלה אם תפתח את מסד הנתונים ב- Access 2007 ואילך. @@@ 1 @@@ 1
31624 הזן תאריך תקף. @@@ 1 @@@ 1
31625 הזן ערך תקף. @@@ 1 @@@ 1
31626 | נמצאו בעיות שעלולות לגרום להתנהגות לא רצויה או חסרים נתונים. @ האם ברצונך לבטל את האשף ולבדוק את הבעיות? @ לחץ על לא כדי להתעלם מהבעיות ולהמשיך בהעברה.
31627 עותק של מסד הנתונים עבר ל |. להמשיך לפתוח את הקובץ הנוכחי?
31628 העברה ל- SharePoint אינה נתמכת עבור מסדי נתונים שהמאפיין AllowBypassKey מושבת.
31629 לא ניתן היה ליצור את התבנית '| 1'. @ | 2 @@@@@ 3
31630 הגדרת מאפיין מסד הנתונים '|' נכשל.
31631 שם האובייקט '|' לא ניתן היה להשתמש בו מכיוון שהוא אינו פועל לפי כללי שמות האובייקטים.
31632 הטעינה של '| 1' נכשלה ל- '| 2'.
31633 '|' אינו סוג AccessObject נתמך.
31634 יצירת הקשר '|' נכשלה.
31635 Manifest.xml אינו תואם את הסכימה שהוגדרה. |
31636 Tables.xml לא קיים.
31637 לא ניתן להשתמש בתבנית זו מכיוון שהיא דורשת גרסה מאוחרת יותר של Microsoft Access.

ראה את Office.com לקבלת התבניות העדכניות ביותר שבהן אתה יכול להשתמש בגירסת Microsoft Access הנוכחית שלך.

31638 אירעה שגיאות בעת טעינת Tables.xml.
31639 Manifest.xml לא קיים.
31640 Relationships.xml אינו תואם את הסכימה הנדרשת.
31641 אירעה שגיאה לא צפויה בעת פתיחת התבנית.
31642 NavPane.xml אינו תואם את הסכימה הנדרשת.
31643 '|' אינה תבנית חוקית.
31644 נכשלה יצירת מסד נתונים עם CollatingOrder שצוין.
31645 ההגדרה | 1 על | 2 '| 3' נכשלה.
31646 טעינת NavPane.xml נכשלה.
31647 אירעה שגיאה בהתהפכות | 1 '| 2' מימין לשמאל.
31648 אירעה שגיאה בביצוע תיקון אוטומטי של השם.
31649 אירעה שגיאה בתיקון התוויות על | 1 '| 2'.
31650 קובץ המקור '| 1' עבור | 2 '| 3' אינו קיים.
31651 שם האובייקט '|' לא ניתן היה להשתמש משום שכבר קיים אובייקט אחר עם אותו שם.
31652 אין לך גישה בלעדית למסד הנתונים. לא ניתן לקחת את רשימות SharePoint שלך במצב לא מקוון או לשמירה במטמון כרגע. נסה שוב מאוחר יותר.
31653 Microsoft Access אינו יכול לקחת את הרשימות שלך במצב לא מקוון. התגלה קשר מעגלי.
31654 גישה נדחתה. אין לך הרשאות לשרת SharePoint. אמת את ההרשאות ונסה שוב פעולה זו.
31655 Microsoft Outlook לא יכול להיות starטד. ודא ש- Outlook מותקן ומוגדר כהלכה במחשב שלך.
31656 עליך להפעיל את Microsoft Office Outlook 2007 ואילך במחשב זה כדי להפעיל תכונה זו.
31657 אינך יכול להגדיר איסוף נתונים באמצעות משימת דואר אלקטרוני מכיוון שמסד הנתונים שלך הגיע למגבלת הגודל המרבית שלו. פנו מעט מקום בדיסק ונסו שוב.
31658 בטבלה או בשאילתה שנבחרו אין שדות התומכים באיסוף נתונים באמצעות דואר אלקטרוני.
31659 | הוא לקריאה בלבד. אינך יכול להשתמש בהודעות דואר אלקטרוני כדי לאסוף או לעדכן נתונים על אובייקט זה.
31660 אינך יכול לאסוף נתונים לשאילתות פעולה, שאילתות ספציפיות ל- SQL ושאילתות פרמטרים באמצעות הודעות דואר אלקטרוני.
31661 שדה כתובת הדואר האלקטרוני שציינת אינו מכיל כתובות חוקיות. ציין שדה אחר.
31662 הערך שהזנת אינו תקף למספר התשובות המרבי.
31663 הערך שהזנת אינו תקף להפסקת התאריך והשעה.
31664 התאריך והשעה להפסקת עיבוד התשובות צריכים להיות גדולים מהתאריך והשעה הנוכחיים.
31665 |
31666 בשיטת UpdateDependencyInfo לא הייתה אפשרות לעדכן אובייקט אחד או יותר. Microsoft Access יצרה טבלה בשם תיקון אוטומטי של שמירת כשלים במסד הנתונים הנוכחי עם מידע נוסף על האובייקטים הכושלים. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31667 האם ברצונך למחוק את כל האובייקטים שנבחרו? מחיקת אובייקטים אלה תסיר אותם מכל הקבוצות. @ אינך יכול לבטל מחיקה של טפסים, דוחות ומודולים. @@ 20 @@@ 2
31668 Microsoft Access אינו תומך בפתיחת דפי HTML. @@@ 2 @@ 4294967294 @ 1
31669 שינויים בעיצוב אינם נתמכים בדפי גישה לנתונים. @ כדי לשנות את העיצוב של דף גישה לנתונים, השתמש ב- Microsoft Access 2003 ואילך. @@ 2 @@ 4294967294 @ 1
31670 Microsoft Access אינו תומך בפעולה זו עבור דפי גישה לנתונים. כדי לבצע פעולה זו, השתמש ב- Microsoft Access 2003 ואילך. @@@ 1 @@@ 1
31671 |
31672 | 1 | 2
31673

פרטים טכניים

מזהה מתאם: | 1
תאריך ושעה: | 2

31674 פעולה זו אינה נתמכת בטבלאות מקושרות של SharePoint. כדי לנהל טבלאות מקושרות של SharePoint, הצבע על קבל נתונים חיצוניים בתפריט נתונים ולאחר מכן לחץ על רשימת SharePoint.
31675 שינויים בוצעו במסד נתונים זה על ידי גרסה ישנה יותר של Access או על ידי מקור חיצוני. על מנת להשתמש בקבוצת טבלאות ותצוגות קשורות בחלונית הניווט יש לבנות מחדש את עץ התלות. זה עשוי לקחת מספר רגעים. @ האם אתה רוצה להמשיך? @@ 3 @@@ 1
31676 האם ברצונך למחוק את כל האובייקטים שנבחרו? מחיקת אובייקטים אלה תסיר אותם מכל הקבוצות. @@@ 20 @@@ 2
31677 אינך יכול ליצור קובץ .accde או .mde ממסד נתונים מושבת (שאינו מהימן). אם אתה סומך על המקור של מסד נתונים זה, תוכל להפעיל אותו באמצעות סרגל ההודעות. @@@ 1 @@@ 1
32000 פעולת המאקרו '| 1' אינה יכולה לפעול עם הארגומנט '| 2' שצוין, גם במצב במצב מושבת וגם כאשר הוא נקרא ממאקרו מוטבע. @@@ 1 @@@ 1
32001 ה'| ' לא ניתן להפעיל את RunCommand במצב מושבת. @@@ 1 @@@ 1
32002 לא ניתן לפתוח או להפעיל מאקרו '|' מכיוון שהוא אינו תקף. @@@ 1 @@@ 1
32003 ה'| ' פעולה דורשת שם בקרה חוקי שמתאים לתבנית משנה או לדוח משנה. @@@ 1 @@@ 1
32004 שם הבקרה '|' מאוית שגוי או מתייחס לפקד שאינו קיים. @ אם שם הפקד הלא חוקי נמצא במאקרו, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו ואת טיעוני המאקרו לאחר שתלחץ על אישור. פתח את חלון המאקרו והזן את שם הבקרה הנכון. @@ 1 @@@ 1
32005 פעולה אחת או יותר אינן ידועות ולא ניתן להדביק אותן. @@@ 1 @@@ 1
32006 Microsoft Access לא הצליח להבין את פורמט המאקרו.
32007 פעולת המאקרו '| 1' זקוקה לערך עבור הארגומנט '| 2'. @@@ 1 @@@ 1
32008 לפעולת המאקרו '| 1' יש ערך לא חוקי עבור הארגומנט '| 2'. @@@ 1 @@@ 1
32009 ה- SubMacro זקוק לטיעון שם חוקי
32010 הטקסט שהזנת אינו פריט ברשימה.
32011 Microsoft Access אינו יכול לנתח את הביטוי: '| 1'.
32012 הפעולה ApplyOrderBy מחייבת שם בקרה חוקי המתאים לטופס משנה או לדוח משנה. @@@ 1 @@@ 1
32013 אירעה שגיאה לא ידועה במאקרו נתונים. @@@ 1 @@@ 1
32014 האם אתה בטוח שברצונך למחוק לצמיתות | 1 מהטבלה שלך? אם הטבלה פתוחה, השינוי לא יבוצע עד לשמירת הטבלה.
32015 המחיקה נכשלה עבור '| 1'.
32016 שינוי שם נכשל עבור '| 1'.
32017 משפט SQL אינו חוקי.
32018 ייתכן שהשינויים לא נשמרו.
32019 שגיאת פסק זמן. עיבוד השרת נכשל.
32020 אירעה שגיאה בבדיקת הסטטוס של מאקרו נתונים. @ כדי להציג את השגיאה, חפש את ה- DataMacroInstanceID '| 1' בטבלה USysApplicationLog. @@ 1 @@@ 1
32021 התנאים של If ו- Else If נדרשים.
32022 לא ניתן לייבא את המאקרו מכיוון שהוא אינו חוקי.
32023 פעולת '| 1' אינה תקפה להקשר הנוכחי.
32024 מאקרו הנתונים אינו יכול לתמוך בפרמטרים נוספים.
32500 הקבוצה '|' שהזנת אינו חוקי. @@@ 1 @@@ 1
32501 הקטגוריה '|' שהזנת אינו חוקי. @@@ 1 @@@ 1
32502 הערך שהזנת אינו חוקי עבור השדה '|'. @ לדוגמה, ייתכן שהזנת טקסט בשדה מספרי או מספר שגדול יותר מההגדרה FieldSize מאפשרת. @@ 1 @@@ 1
32503 תמיכה בייצוא ל.PDF או .XPS אינו מותקן במחשב זה. @@@ 1 @@@ 1
32504 הטקסט שהזנת אינו פריט ברשימה. @ האם ברצונך לערוך את הפריטים ברשימה? @@ 20 @@@ 4
32505 Microsoft Access שוחזר מסד נתונים זה. בחן את מסד הנתונים כדי לוודא שלא חסרים אובייקטים של מסדי נתונים. @@@ 1 @@@ 1
32506 Microsoft Access שוחזר מסד נתונים זה, אך טבלה אחת או יותר נמצאו כמכילות שחיתות בנתונים ונמחקו. טבלאות שנמחקו נרשמו בטבלה MSysRecoveryErrors. טבלה זו מוצגת כעת בגליון הנתונים. @@@ 1 @@@ 1
32507 Microsoft Access שוחזר מסד נתונים זה, אך טבלה אחת או יותר נמצאו כמכילות שחיתות בנתונים ונמחקו. טבלאות שנמחקו נרשמו בטבלה MSysRecoveryErrors. @@@ 1 @@@ 1
32508 הפקודה 'שמור כאיש קשר של Outlook' נכשלה. @@@ 1 @@@ 1
32509 הפקודה 'הוסף מ- Outlook' נכשלה. @@@ 1 @@@ 1
32510 Microsoft Access לא הצליחה למצוא שדות התואמים את השדות באיש קשר של Microsoft Outlook. @@@ 1 @@@ 1
32511 נוסף בהצלחה | איש קשר (ים). @@@ 1 @@@ 1
32512 אינך יכול לשמור מסד נתונים זה בפורמט גרסה מוקדם יותר מכיוון שהוא משתמש בתכונות הדורשות פורמט הקובץ הנוכחי. @ תכונות אלה כוללות קבצים מצורפים, שדות מרובי ערכים, נתונים לא מקוונים, פקודות מאקרו של נתונים, עמודות מחושבות, קישורים לקבצים חיצוניים שאינם נתמכים, מיון חדש יותר. הזמנות, סוגי הצפנה חדשים יותר ובקרות ניווט. @@ 1 @@@ 1
32513 יש לסגור את כל האובייקטים הפתוחים לפני שמירת בסיס הנתונים. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Access יסגור את כל האובייקטים הפתוחים? @@ 19 @@@ 2
32514 Microsoft Access אינו יכול לשמור מסד נתונים זה בגרסה אחרת מכיוון שאובייקט אחד או יותר פתוחים. @ סגור את כל האובייקטים, ואז נסה שוב. @@ 1 @@@ 3
32515 אתה עומד למחוק את הרשימה ואת כל הנתונים שלה מאתר SharePoint. האם אתה רוצה להמשיך?
32516 מחרוזת המסנן שהזנת אינה חוקית או שלא ניתן להחיל מסנן בשלב זה.
32517 רשימת SharePoint זו או אחת מהרשימות הקשורות אינה קיימת באתר SharePoint.
32518 השגיאות הבאות התרחשו:

32519 הערך שצוין עבור הפרמטר Type אינו חוקי. ציין אחת מהאפשרויות הבאות: דוח, טופס, שאילתה או טבלה.
32520 פעולת התיקון בוטלה. כדי לתקן את הקובץ באופן ידני, בתפריט קובץ, הצבע על ניהול מסד נתונים ולאחר מכן לחץ על מסד נתונים קומפקטי ותיקון.
32521 אינך יכול לשנות את הערך של נכס זה באירוע OnPaint. @@@ 1 @@@ 1
32522 לא יובאו אנשי קשר. לאף אחד מהשדות אין את הצורך '|' נכס שצוין. @@@ 1 @@@ 1
32523 מאקרו מותאם אישית בדוח זה לא הצליח להפעיל, ומונע את הצגת הדו"ח. @@@ 1 @@@ 1
32524 גישה לא הצליחה ליצור '| 1'. @ | 2 @ וודא ששם הקובץ (והמיקום, אם מסופק) הם בפורמט הנכון, כגון c: locationfile name. @ 1 @@@ 1
32525 גישה לא הצליחה להוריד את התבנית מ- Office.com.
32526 ניסית ליצור קובץ .mdb באתר SharePoint. באפשרותך ליצור רק קבצי מסד נתונים של Access 2007 - 2013 (.accdb) באתרי SharePoint. או שנה את סוג הקובץ או בחר מיקום אחר.
32527 ניסית ליצור קובץ .adp באתר SharePoint. באפשרותך ליצור רק קבצי מסד נתונים של Access 2007 - 2013 (.accdb) באתרי SharePoint. או שנה את סוג הקובץ או בחר מיקום אחר.
32528 היישום מושבת וייתכן שלא ניתן ליצור בסיסי נתונים.
32529 פעולה זו אינה נתמכת בשאילתות פרמטריות או אובייקטים המבוססים על שאילתות עם פרמטרים. @@@ 1 @@@ 1
32530 השיתוף עם Microsoft SharePoint Foundation מחייב שמסד הנתונים יהיה בפורמט Access 2007 ומעלה.
32531 Microsoft Access נכשלה ביצירת רשימת SharePoint. זה יכול להיות בגלל שאין לך את ההרשאות הדרושות.
32532 לא ניתן להמיר את הפרויקט לפורמט זה. ניתן להמיר את הפרויקט רק לפורמט Access 2000 או בפורמט חדש יותר.
32533 יצירת השדה '| 1' בטבלה '| 2' נכשלה
32534 מחיקת השדה שהוגדר מראש '| 1' בטבלה '| 2' נכשלה
32535 שינוי שם השדה '| 1' ברשימת SharePoint '| 2' נכשל
32536 הפקודה שצוינה (OutputTo) אינה זמינה כעת. סגור אובייקטים פתוחים בתצוגת עיצוב או בתצוגת פריסה ונסה שוב. @@@ 1 @@@ 1
32537 ניתן ליצור רק 256 TempVars. הקפד להסיר TempVars שאינם נחוצים.
32538 TempVars יכולים לאחסן נתונים בלבד. הם לא יכולים לאחסן חפצים.
32539 TempVars יכולים לאחסן מחרוזות רק עם עד 65,356 תווים.
32540 שמו של TempVar זה ארוך מדי. שמות TempVar חייבים להכיל 256 תווים או פחות. השתמש בשם קצר יותר.
32541 עליך לציין שם כדי להגדיר או להסיר קצבrarמשתנה y.
32542 עליך לציין ערך כדי להגדיר את הקצבrarמשתנה y ל-.
32543 האם אתה רוצה להתחבר לקיים SQL Server מסד נתונים? @ בחר לא כדי ליצור חדש SQL Server מסד נתונים. @@ 16 @@@ 4
32544 אתה מנסה להמיר מסד נתונים מקודד. פענח את מסד הנתונים ונסה שוב.

כדי להגן על מסד הנתונים שהומר, השתמש בפקודה Encrypt with Password.

32545 אתה מנסה להמיר בסיס נתונים מוגן בסיסמה. הסר את הסיסמה ונסה שוב.

כדי להגן על מסד הנתונים שהומר, השתמש בפקודה Encrypt with Password.

32546 אתה מנסה להמיר מסד נתונים מקודד המשתמש בסיסמה. פענח את מסד הנתונים, הסר את הסיסמה ולאחר מכן נסה שוב.

כדי להגן על מסד הנתונים שהומר, השתמש בפקודה Encrypt with Password.

32547 אתה מנסה להמיר מסד נתונים שמוצפן באמצעות סיסמה. הסר את הסיסמה ונסה שוב.

כדי להגן על מסד הנתונים שהומר, השתמש בפקודה הגדר סיסמת מסד נתונים.

32548 אירעה שגיאה בהצגת הודעת הדואר. וודא שאין דיאלוגים פתוחים ב- Outlook ונסה שוב.
32549 '|' מכיל מעל 10,000 שורות. העיבוד עשוי להימשך מספר רגעים. תרצה להמשיך?
32550 '|' הוא שדה בדיקה ריק. לא תוכל לאסוף נתונים עבור שדה זה. כדי להמשיך, הסר את שדה החיפוש הריק מרשימת השדות שיש לכלול בהודעת דואר אלקטרוני זו.
32551 אירעה שגיאה בהצגת המשימה. וודא שאין דיאלוגים פתוחים ב- Outlook ונסה שוב.
32552 פקודה זו אינה זמינה כאשר מסד הנתונים נפתח משרת האינטרנט. האם ברצונך לשמור עותק מקומי של מסד הנתונים?
32553 כדי לחתום ולפרוס מסד נתונים, עליך להשתמש במסד נתונים שנוצר באמצעות Microsoft Office Access 2007 ואילך. המר את מסד הנתונים לפורמט Access 2007 ו- starלא שוב את תהליך החתימה.
32554 Microsoft Access לא הצליחה ליצור חבילת פריסה עם מסד הנתונים הנוכחי. בדוק את הנתיב לקובץ. @@@ 1 @@@ 1
32555 Microsoft Access לא הצליח לחתום על מסד הנתונים הנוכחי. וודא כי האישור הדיגיטלי המשמש לחתימת מסד הנתונים תקף. @@@ 1 @@@ 1
32556 Microsoft Access לא הצליחה לחלץ את מסד הנתונים. בדוק את שם הקובץ ואת הנתיב לקובץ. @@@ 1 @@@ 1
32557 Microsoft Access לא הצליחה להוריד את מסד הנתונים הארוז. בעיות ברשת או בעיות באתר האינטרנט אולי מנעו את ההורדה. סtarלא הורד שוב או דפדף לאתר וודא שהוא פועל. @@@ 1 @@@ 1
32558 ביקשת קובץ לא חוקי. ייתכן שהקובץ פגום. צרו קשר עם מי שיצר את הקובץ ובקשו העתק חדש. @@@ 1 @@@ 1
32559 התבנית בפורמט לא ידוע ולא ניתן לפתוח אותה.
32560 התבנית שצוינה לא קיימת.
32561 '|' אינה תבנית מסד נתונים חוקית.
32562 לא ניתן ליצור את התבנית שצוינה בפורמט הקובץ שצוין. ציין פורמט קובץ אחר עבור מסד הנתונים החדש.
32563 אינך יכול להשתמש בקובץ תבנית ליצירת מסד נתונים ישירות באתר SharePoint.
32564 נראה שזה לא קובץ תבנית. ייתכן שהקובץ פגום, או שתבנית החבילה עשויה להכיל שגיאה.
32565 לא ניתן היה לקרוא את | 0 '| 1' מקובץ התבנית. האובייקט עשוי להיות בפורמט לא מזוהה או להכיל נתונים לא חוקיים.
32566 לא ניתן לשייך את הטבלה '| 0' בתבנית לרשימת SharePoint עם מזהה | 1.
32567 לא ניתן לטעון את | 0 '| 1' בתבנית בגלל טקסט ניתוח.

|2

32568 לא ניתן היה לשנות את שם הטבלה | 0 או אחד משדותיה.
32569 הוספת הפניה ל- VBA | 0 נכשלה
32570 לא ניתן להמיר מאסטר או העתק לתבנית קובץ Access 2007. @@@ 1 @@@ 1
32571 לא ניתן לשנות את תוכן חלונית הניווט בזמן שהיא נעולה.
32572 פרויקטים של גישה אינם תומכים בקבוצות מותאמות אישית בחלונית הניווט. אינך רשאי לייבא או לייצא קבוצות מותאמות אישית מפרוייקט Access.
32573 Microsoft Access אינו יכול לבצע את פעולת הייצוא.
32575 הפקודה acCmdExport עבור RunCommand הוצאה משימוש. השתמש בפעולה OutputTo או באחת הפקודות הפשוטות יותר של RunCommands, כגון acCmdExportExcel, acCmdExportRTF ו- acCmdExportText.
32576 הפקודה acCmdImport עבור RunCommand הוצאה משימוש. השתמש באחת הפונקציות הספציפיות יותר של RunCommands, כגון acCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel ו- acCmdImportAttachText.
32577 הפקודה acCmdLinkTables עבור RunCommand הוצאה משימוש. השתמש באחת הפונקציות הספציפיות יותר של RunCommands, כגון acCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel ו- acCmdImportAttachText.
32578 Microsoft Access לא הצליח לטעון את מנוע מסד הנתונים של Access. הפעל את ההתקנה שוב ושובtarלא את הבקשה. @@@ 1 @@@ 1
32579 אין לך הרשאות לכתוב לאתר SharePoint זה. פנה למנהל האתר שלך לקבלת סיוע.
32580 לא ניתן לפרסם את הקובץ כיוון שהקובץ נבדק או נעול לעריכה על ידי משתמש אחר.
32581 אובייקטים ניהוליים מבוזרים של SQL (SQL-DMO) חייבים להיות במחשב בו פועלת Microsoft Access.
32582 לא ניתן היה להשתמש בשם הקובץ שצוין ליצירת מסד נתונים. ציין שם מסד נתונים אחר.
32583 אירעה שגיאה בניסיון ליצור את מסד הנתונים.
32584 במאגר הנוכחי לא קיים שום אובייקט עם השם והסוג הנתון.
32585 תכונה זו זמינה רק ב- ADP. @@@ 1 @@@ 1
32586 לא ניתן לשמור אובייקט מסד נתונים זה כדוח. @@@ 1 @@@ 1
32587 ערך המקור שציינת אינו תקף. @@@ 1 @@@ 1
32588 הטבלה שאתה מנסה לצרף אליה פתוחה כרגע ויש לסגור אותה לפני שתמשיך. האם ברצונך לשמור את השינויים ולסגור את הטבלה? @@@ 20 @@@ 2
32589 Microsoft Access נתקל בשגיאה בניסיון לסגור את הטבלה. @@@ 1 @@@ 1
32590 אינך יכול לקשר למסד נתונים המאוחסן במיקום אינטרנט. תחילה עליך לשמור את מסד הנתונים במיקום המשתמש בכינוס אוניברסלי למתן שמות (UNC), כגון שיתוף שרת, ואז לקשר אליו. @@@ 1 @@@ 1
32591 נתיב הקובץ שציינת אינו חוקי. אנא ציין נתיב קבצים מלא. @@@ 1 @@@ 1
32592 סיומת שם הקובץ של '|' אינו תקף לפורמט שאליו אתה מנסה לייצא. פעולה זו עלולה להיות לא בטוחה. האם אתה רוצה להמשיך? @@@ 20 @@@ 2
32593 החלף על הטבלה או השאילתה הקיימת '|'? @@@ 20 @@@ 2
32594 הפקודה הצג היסטוריית עמודות אינה זמינה בזמן שאתה עובד עם רשימת SharePoint במצב לא מקוון. התחבר מחדש לרשימה ונסה שוב. @@@ 1 @@@ 1
32595 Microsoft Access אינו יכול למחוק את רשימת SharePoint מכיוון שאין לך את ההרשאות הדרושות למחיקת הרשימה או שהרשימה שמה או שהיא כבר לא קיימת.
32596 התוספת של Microsoft Access Outlook מושבתת ב- Microsoft Outlook. כדי לאסוף נתונים באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ב- Microsoft Access, ודא שהתוספת הזו מותקנת ומופעלת מתוך Microsoft Outlook.
32597 מסד נתונים זה מכיל קישורים לרשימות באתר SharePoint שנבחר.

האם ברצונך להוסיף קיצורי דרך לתפריט תצוגה של כל רשימה? זה יאפשר לאנשים אחרים לפתוח טפסים ודוחות מדף האינטרנט של SharePoint.

32598 השם '|' כבר בשימוש. הזן שם אחר. @@@ 1 @@@ 1
32599 ניתן לייבא רק קבצי XML מכתובת אינטרנט (http: //, ftp: //). הזן נתיב המצביע על מיקום במחשב שלך או ברשת. @@@ 1 @@@ 1
32600 הרשימה | 1 כבר בשימוש בטבלת הקישורים | 2. בחר רשימה אחרת.
32601 אתה עומד לשנות אתרים. כל שינוי שביצעת בטבלאות קישור יימחק. האם אתה רוצה להמשיך מבלי לשמור את השינויים האלה?
32602 הפעולה או השיטה של ​​SetProperty נכשלה מכיוון שלא היה שום טופס או הקשר של דוח. @ כדי לקבוע את ההקשר הנכון עבור SetProperty, התקשרו ל- OpenForm או ל- OpenReport לפני שתקראו ל- SetProperty, או התקשרו ל- SetProperty מאירוע בטופס או בדוח. @@ 1 @@@ 1
32603 נתוני רשימת SharePoint יישמרו במטמון במסד נתונים זה. אם מסד נתונים זה משותף, משתמשים שאין להם הרשאות להציג נתונים אלה יוכלו לראות אותם.
32604 אירעה שגיאה בפרסום מסד הנתונים שלך. אמת את כתובת האתר שלך ואת ההרשאות שלך ונסה שוב.
32605 מקור הנתונים שלך מכיל יותר מ- 255 שדות (עמודות). גישה תייבא רק את 255 השדות הראשונים.
32606 סוגי שדות מסוימים, כגון שדות קבצים מצורפים ושדות מחושבים, אינם נתמכים במסד הנתונים MDB או ADP. האם אתה רוצה להמשיך?
32607 סוגי שדות כגון שדות קבצים מצורפים ושדות מחושבים אינם נתמכים בפורמטי מסד הנתונים MDB או ADP. אם קיימים סוגי שדות שאינם נתמכים בטבלאות מסדי המקור, שדות אלה לא ייובאו. האם אתה רוצה להמשיך?
32608 לא ניתן להמיר קובץ מסד נתונים זה מכיוון שהוא מכיל טבלאות מקושרות המתייחסות לקובץ אחד או יותר שלא ניתן למצוא. כדי להמשיך, מחק טבלאות מקושרות אלה או תיקן את הקישורים. @@@ 1 @@@ 1
32609 | 1 לא יכול לטעון התאמה אישית '| 2'. שם ההתאמה האישית כבר נטען.
32610 התצורה האוטומטית של הגרסה הנוכחית של Microsoft Access נכשלה. ייתכן שמאגר המידע שלך אינו פועל כהלכה. זה יכול להתרחש אם אין לך את ההרשאות הדרושות להתקנת Microsoft Access במחשב זה. @@@ 1 @@@ 1
32611 הקובץ '|' כבר קיים. @ האם ברצונך לעדכן את הקובץ הקיים? @@ 20 @@@ 2
32612 Microsoft Access אינו יכול לפתוח קובץ זה.
קובץ זה הומר למצב זמן ריצה על ידי שינוי סיומת שם הקובץ שלו ל- .accdr. קובץ זה ייפתח רק כאשר Access במצב זמן ריצה.
כדי לפתוח את הקובץ, לחץ עליו פעמיים בסייר Windows, פתח אותו באמצעות קיצור דרך או השתמש במתג שורת הפקודה / runtime.
כדי לשנות את העיצוב של מסד נתונים זה, שנה את שמו עם סיומת שם קובץ .accdb ואז פתח אותו ב- Access.
32613 מאפיין זה מחייב להתקין את תוכנית Microsoft Access 2013 במחשב שלך.

היישום שאתה מפעיל מופעל על ידי זמן הריצה של Microsoft Access 2013. למידע על ההבדלים בין תוכנית Microsoft Access לזמן ההפעלה של Microsoft Access, בשורת המצב לחץ על מופעל על ידי Microsoft Access.

32614 Microsoft Access אינו יכול לקרוא את הנתונים ב | 1.
הגרסה המינימלית הנדרשת לקריאת הנתונים היא | 2.
32615 Microsoft Access אינו יכול לעדכן את הנתונים | 1.
הגרסה המינימלית הנדרשת לעדכון הנתונים היא | 2.
32616 Microsoft Access אינו יכול לשנות את העיצוב של | 1.
הגרסה המינימלית הנדרשת לשינוי העיצוב היא | 2.
32617 מסד הנתונים שאתה מנסה לפתוח דורש גרסה חדשה יותר של Microsoft Access.
32618 לחץ כאן למידע נוסף על שגיאה זו.
32619 0,0
32620 מסד נתונים בפורמט Access 2007 (.accdb) חייב להיות פתוח לפני שתשתמש בפקודה זו.
32621 לא ניתן ליצור את הקובץ '| 1'.

ודא שיש לך את ההרשאות הנכונות ושהקובץ אינו נעול או לקריאה בלבד, ואז נסה שוב.

32622 אירעה שגיאה בניסיון לשמור את מסד הנתונים כתבנית מכיוון שלא ניתן היה לייצא את האובייקט | 1: [| 2].
32623 אירעה שגיאה בניסיון לשמור את מסד הנתונים כתבנית מכיוון שלא ניתן לשמור את תמונת התצוגה המקדימה.
32624 אירעה שגיאה בניסיון לשמור את מסד הנתונים כתבנית מכיוון שלא ניתן היה לשמור את הסמל.
32625 אירעה שגיאה בניסיון לשמור את מסד הנתונים כתבנית מכיוון שיחסים נכשלו בייצוא.
32626 אירעה שגיאה בניסיון לשמור את מסד הנתונים כתבנית מכיוון שחלונית הניווט נכשלה בייצוא.
32627 הערך לשם נדרש.
32628 הערך לקטגוריה נדרש.
32629 התווית של העמוד לחיפוש נדרשת.
32630 על מסד הנתונים להיות במצב מקוון כדי להשלים פעולה זו. @ האם ברצונך לעבור למצב מקוון כעת? @@ 20 @@@ 4
32631 יישום האינטרנט '| 1 / | 2' כבר קיים.
בחר אתר או שם של יישום אינטרנט אחר ונסה שוב.
32632 גישה אל '|' נדחה. אנא פנה למנהל השרת כדי לבקש הרשאות לפרסם מאגרי מידע של Access Services.
32633 בעת ניסיון לפרסם את מסד הנתונים שלך, השרת דיווח על השגיאה הבאה:
|
32634 אירעה שגיאה לא ידועה במהלך התקשורת עם השרת. אנא ודא שאתה מחובר לרשת, כתובת האתר המלאה לאתר שאתה יוצר נכונה ושהשרת זמין.
32635 Microsoft Access לא הצליחה לפתוח את יישום האינטרנט מ- 1. אנא ודא שהשרת זמין.
32636 השרת לא הגיב. אנא ודא שאתה מחובר לרשת ושהשרת זמין.
32637 השרת שצוין אינו תומך בפרסום יישומי Access Services.
32638 עליך לציין שם כדי להגדיר או להסיר משתנה מקומי.
32639 עליך לציין ערך כדי להגדיר אליו את המשתנה המקומי.
32640 אובייקט מסד הנתונים '|' יש לסגור על מנת לבצע שינוי זה. @ אנא סגור את האובייקט ונסה שוב. @@ 1 @@@ 1
32641 אינך יכול לפתוח את אובייקט מסד הנתונים '|' במצב עיצוב עם ההגדרות הנוכחיות.
32642 פעולת שמירה בשם אינה זמינה עבור אובייקטים ברשת.
32643 עליך לציין אובייקט לפתיחת ה- BrowseTo.
32644 חלק מהרשימות שנבחרו לייבוא ​​יהיו זמינות רק כאשר יישום מסד הנתונים נפתח ב- Microsoft Access. האם אתה רוצה להמשיך?
32645 שם האובייקט לא יעלה על | דמויות. אנא ציין שם קצר יותר.
32646 אין אובייקטים חוקיים לארוז בתבנית. לא נוצר קובץ תבנית.
32647 אינך יכול להפעיל את ביטויי האינטרנט במסד נתונים שאינו מהימן. אם אתה סומך על המקור של מסד נתונים זה, תוכל להפעיל אותו באמצעות סרגל ההודעות.
32648 פעולה זו מותרת רק בקבוצות מותאמות אישית.
32649 פעולה זו מותרת רק בקטגוריות מותאמות אישית.
32650 פעולה זו מותרת רק בקיצורי דרך של אובייקטים בקבוצות מותאמות אישית.
32651 קבוצה זו אינה מאפשרת התאמה אישית מסוג זה.
32652 קטגוריה זו אינה מאפשרת התאמה אישית מסוג זה.
32653 מיקום לא חוקי.
32654 לא ניתן לשנות את מיקום הפריטים בחלונית הניווט.
32655 לא ניתן לשמור אובייקט זה כדוח מכיוון שהוא מכיל בקרת ניווט. @@@ 1 @@@ 1
32656 Microsoft Access זיהתה שמאגר מידע זה מכיל קישורים תואמים ל- Microsoft Access 2007 וגם קישורים תואמים ל- Access. @ האם ברצונך להמיר את כל הקישורים לשימוש במטמון משופר של Access 2013? פירוש הדבר שלא ניתן לפתוח את הקישורים ב- Microsoft Access 2013. @@ 2007 @@@ 13
32657 פעולת הקומפקט והתיקון בוטלה. יתכן ואין לך הרשאות נאותות לתיקיה בה נמצא בסיס הנתונים. אתה זקוק להרשאות מלאות לספרייה שמאגר המידע נמצא כדי לדחוס ולתקן. פנה למנהל המערכת שלך למידע נוסף. @@@ 1 @@@ 1
32658 אירעה שגיאה בעת אתחול מסד הנתונים של Access Services.
32659 הכנסת תבנית סוג נתונים נתמכת רק בטבלה פתוחה עם בחירה נוכחית.
32660 Microsoft Access אינו תומך בפעולה זו עבור דפי גישה לנתונים. כדי לבצע פעולה זו, השתמש ב- Microsoft Office Access 2007 ואילך. @@@ 1 @@@ 1
32661 המאפיין ReplicationConflictFunction אינו מוגדר כראוי לפתרון סכסוכים. @ פנה למחבר יישום מסד נתונים זה או עבור אל http://support.microsoft.com/kb/158930 כדי לראות כיצד ליצור פונקציה כזו. @@ 1 @@@ 3
32662 לא ניתן לשמור את הטופס כדוח מכיוון שהוא מכיל פקד דפדפן אינטרנט.
32663 אנא ספק מקור נתונים לדוח.
32664 אירעה שגיאה בפתיחת הקובץ '|'.
32665 האובייקט "" | 1 ″ "(| 2) לא נמצא ביישום האינטרנט הנוכחי.
32666 שם טבלה לא חוקי.
32667 Access לא הצליחה לשחזר אוטומטית את מסד הגיבוי שלך. למאגר הגיבוי ניתן לגשת כאן: |
32668 יש לסגור את כל האובייקטים הפתוחים לפני שתתקין את חלק היישום הזה. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Access יסגור את כל האובייקטים הפתוחים? @@ 19 @@@ 2
32669 Microsoft Access נתקל בשגיאה בעת בדיקת האובייקט '|' לתאימות אינטרנט. @ ההמרה נכשלה. @@ 1 @@@ 1
32670 Access 2013 אינו יכול ליצור קשר עם השרת. בדוק את חיבור הרשת שלך או פנה למנהל השרת.
32671 קישוריות רשת lost בזמן עדכון קישורים. יתכן שטבלאות מסוימות לא שינו מצבים. תתבקש לשנות מצבים בפעם הבאה שמסד הנתונים ייסגר ונפתח.
32672 Microsoft Access לא הצליחה ליצור את הטבלה המקושרת '| 1' עם פרטי החיבור שצוינו. אנא שנה את שם הקישור ובדוק שמקור הנתונים זמין.
32673 ל- Microsoft Access אין הגדרות חיבור לשירותי אינטרנט.
32674 שם המשאב '|' כבר בשימוש.
32675 Microsoft Access לא הצליחה להוסיף '| 1' לגלריית התמונות שלך. @ | 1 אינו קובץ תמונה, או נשמר בתבנית תמונה לא מוכרת. @@ 1 @@@ 1
32676 Microsoft Access לא הצליחה להוסיף את המשאב המבוקש לאוסף המשאבים. ודא שהקובץ קיים בפורמט חוקי.
32677 משאב עם השם והסוג שצוינו כבר קיים באוסף המשאבים. רק משאב אחד יכול להתקיים עבור כל שילוב של שם וסוג.
32678 אירעה שגיאה בהוספת תמונה מהקובץ '| 1'. ניתן להוסיף רק קבצים גרפיים הנתמכים על ידי Microsoft Access.
32679 לא ניתן היה לפתוח את הקובץ '| 1'. אנא ודא שהקובץ קיים ונסה שוב.
32680 שם המשאב '| 1' אינו חוקי. שמות המשאבים חייבים להיות באורך של 1 עד 64 תווים, והם עשויים לא להכיל most פיסוק.
32681 אינך יכול למחוק ערכות נושא ישירות. עיצובים נמחקים אוטומטית כאשר אין אובייקטים המשתמשים בהם.
32682 מסד הנתונים הנוכחי אינו תומך באוספי משאבים. אוספי משאבים אינם נתמכים בפרויקטים של Access (ADP) או מסדי נתונים של Access בפורמט MDB.