קוד שגיאה תאור הטעות
5 שיחת הליך או ויכוח לא חוקיים
6 הצפה
7 מתוך זיכרון
9 מנוי מחוץ לטווח
10 מערך זה קבוע או קצבrarנעול
11 חלוקה באפס
13 הקלד אי התאמה
14 מחוץ למיתר המיתרים
16 ביטוי מורכב מדי
17 לא ניתן לבצע את הפעולה המבוקשת
18 הפרעה למשתמש התרחשה
28 אזל שטח הערימה
47 יותר מדי לקוחות יישומי DLL
48 שגיאה בטעינת DLL
49 רע DL קורא האמנה
51 שגיאה פנימית
52 שם קובץ או מספר רע
53 הקובץ לא נמצא
54 מצב קבצים גרוע
55 הקובץ כבר פתוח
57 שגיאת קלט / פלט במכשיר
58 קובץ כבר קיים
59 אורך שיא גרוע
61 כונן מלא
62 קלט את סוף הקובץ
63 מספר שיא גרוע
67 יותר מדי קבצים
68 המכשיר אינו זמין
70 הרשאה נדחתה
71 הדיסק לא מוכן
74 לא ניתן לשנות את השם באמצעות כונן אחר
75 שגיאת גישה לנתיב / לקובץ
76 הנתיב לא נמצא
93 מחרוזת תבנית לא חוקית
96 לא ניתן לשקוע אירועי אובייקט מכיוון שהאובייקט כבר מפעיל אירועים למספר המרבי של מקבלי האירועים שהוא תומך בו
97 לא יכול להתקשר לפונקציה של חבר באובייקט שאינו מופע של הגדרת הכיתה
98 שיחת מאפיין או שיטה לא יכולה לכלול הפניה לאובייקט פרטי, לא כארגומנט או כערך החזרה
321 פורמט קובץ לא חוקי
322 לא ניתן ליצור קצב הכרחיrarקובץ y
325 פורמט לא חוקי בקובץ המשאבים
380 ערך נכס לא חוקי
381 אינדקס מערכי נכסים לא חוקי
382 ההגדרה אינה נתמכת בזמן הריצה
383 ההגדרה אינה נתמכת (מאפיין לקריאה בלבד)
385 זקוק לאינדקס מערך נכסים
387 ההגדרה אינה מותרת
393 לא לקבל תמיכה בזמן הריצה
394 לא נתמך (נכס לכתיבה בלבד)
422 הנכס לא נמצא
423 נכס או שיטה לא נמצאו
424 חפץ חובה
429 רכיב ActiveX אינו יכול ליצור אובייקט
430 מחלקה אינה תומכת באוטומציה או אינה תומכת בממשק צפוי
432 שם הקובץ או שם המחלקה לא נמצאו במהלך פעולת האוטומציה
438 האובייקט אינו תומך במאפיין או בשיטה זו
440 שגיאת אוטומציה
442 חיבור לסוג library או lib library עבור תהליך מרוחק היה lost. לחץ על אישור לתיבת הדו-שיח להסרת הפניה.
443 לאובייקט אוטומציה אין ערך ברירת מחדל
445 האובייקט אינו תומך בפעולה זו
446 האובייקט אינו תומך בטיעונים בשם
447 האובייקט אינו תומך בהגדרת המקום הנוכחי
448 טיעון בשם לא נמצא
449 הוויכוח לא אופציונלי
450 מספר שגוי של טיעונים או הקצאת נכסים לא חוקית
451 הליך נכס לא הוגדר והליך קבלת נכס לא החזיר אובייקט
452 סידור לא חוקי
453 פונקציית DLL שצוינה לא נמצאה
454 לא נמצא מקור קוד
455 שגיאת נעילת משאבי קוד
457 מפתח זה כבר משויך לאלמנט באוסף זה
458 משתנה משתמש בסוג אוטומציה שאינו נתמך ב- Visual Basic
459 אובייקט או מחלקה אינם תומכים במערך האירועים
460 פורמט הלוח לא חוקי
461 השיטה או חבר הנתונים לא נמצאו
462 מכונת השרת המרוחקת לא קיימת או שאינה זמינה
463 הכיתה אינה רשומה במכונה מקומית
481 תמונה לא חוקית
482 שגיאת מדפסת
735 לא ניתן לשמור את הקובץ ב- TEMP
744 טקסט החיפוש לא נמצא
746 החלפות ארוכות מדי
2001 ביטלת את הפעולה הקודמת. @@@ 1 @ 5738 @ 1
2002 ניסית לבצע פעולה הכוללת פונקציה או תכונה שלא הותקנו בגירסה זו של Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2004 אין מספיק זיכרון לביצוע פעולה זו. סגור תוכניות לא נחוצות ונסה את הפעולה שוב.
2005 אין מספיק זיכרון פנוי ל- start Microsoft Office Access. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב.
למידע על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@ 3
2006 שם האובייקט '|' שהזנת אינו פועל לפי כללי שמות האובייקטים של Microsoft Office Access. @ למידע נוסף אודות שמות לאובייקטים, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 553714184 @ 1
2007 כבר יש לך אובייקט מסד נתונים פתוח בשם'|.'@ השתמש בשם אחר לכל אובייקט מסד נתונים מאותו סוג.
אם ברצונך שאובייקט זה יחליף את האובייקט המקורי, סגור את האובייקט המקורי ולאחר מכן שמור אובייקט זה באותו שם.
למידע נוסף על שינוי שם של אובייקט מסד נתונים, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 209043 @ 1
2008 אינך יכול למחוק את אובייקט מסד הנתונים '|' בזמן שהוא פתוח. @ סגור את אובייקט מסד הנתונים ואז מחק אותו. @@ 1 @@ 1
2009 אינך יכול לשנות את שם אובייקט מסד הנתונים '|' בזמן שהוא פתוח. @ סגור את אובייקט מסד הנתונים ואז שם אותו. @@ 1 @@ 1
2010 אינך יכול למחוק את אובייקט מסד הנתונים '|' בזמן שהוא פתוח. @ סגור את אובייקט מסד הנתונים ואז מחק אותו. @@ 1 @@ 1
2011 הסיסמה שהזנת שגויה.
2014 נתת לזה | 1 שם זהה לזה שקיים | 2 במסד הנתונים שלך. @ אינך יכול לתת לטבלה ולשאילתה את אותו השם. @ תן לאובייקט זה שם שעדיין לא נעשה בו שימוש בטבלה או בשאילתה אחרת. . @ 1 @@ 1
2015 אין אשפים רשומים מסוג זה. @ הפעל מחדש את Microsoft Office Access או את הגדרת Microsoft Office כדי להתקין מחדש את האשפים. אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההתאמה האישית שלך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Microsoft Office Access.
למידע נוסף על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @@ 1 @@ 1
2016 אינך יכול לשנות את התכונות של טבלאות מערכת.
2017 מיקרוסופט מסייעת בהגנה על Visual Basic עבור יישומי פרויקט באמצעות סיסמה. עליך לספק את הסיסמה בעורך Visual Basic לפני שתוכל לבצע פעולה זו. @@@ 1 @@ 1
2018 שם דף הגישה לנתונים '|' שהזנת איות שגוי או מתייחס לדף גישה לנתונים שאינו פתוח או שאינו קיים. @@@ 1 @@ 1
2019 המספר בו השתמשת כדי להפנות לדף הגישה לנתונים אינו חוקי. @ השתמש במאפיין ספירה כדי לספור את דפי הגישה לנתונים הפתוחים וודא שמספר הדף אינו גדול ממספר דפי הגישה לנתונים פתוחים מינוס אחד. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2020 שם הנושא של דף הגישה לנתונים '|' שהזנת איות שגוי או מתייחס לשם נושא שאינו קיים. @@@ 1 @@ 1
2021 מפעיל אחד או יותר בביטוי המסנן אינו חוקי. @ לרשימה חוקית של מפעילים עיין בקובץ העזרה @@ 1 @@ 1
2022 הזנת ביטוי שדורש דף גישה לנתונים כדי להיות החלון הפעיל. @@@ 1 @ 5601 @ 1
2023 שם הקובץ שציינת עבור דף הגישה לנתונים כבר קיים. @@@ 1 @ 5601 @ 1
2024 תמונת המצב של הדוח לא נוצרה מכיוון שאין לך מספיק מקום פנוי בדיסק לקצבrary קבצי עבודה. @ כדי לתקן זאת, פנה מקום בדיסק (למשל, ריק את סל המיחזור או מחק קבצים מיותרים). @@ 1 @@ 1
2025 הקובץ אינו בפורמט הנכון עבור פרויקט Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2026 במחשב שלך חסר לפחות אחד מאובייקט האובייקטים Microsoft Access 97rarמסד הנתונים המומר שלך לא יעבוד עד שתפתח מסד נתונים זה באמצעות Access 97 ותקן את כל ההפניות החסרות. @ לחץ על אישור כדי להמשיך לשמור את מסד הנתונים הזה בפורמט Access 97 עם אסמכתאות חסרות, או לחץ על ביטול אם אינך מעוניין עוד לשמור מסד נתונים זה.
2027 פעולה זו אינה נתמכת עבור מסדי נתונים של Microsoft Office Access 1.X. @@@ 1 @@ 1
2028 Microsoft Office Access לא הצליח לסגור את אובייקט מסד הנתונים.
2029 יישומי Microsoft Office אינם יכולים להשעות בזמן שפתוחים מסמכים ממיקום רשת. צא מהיישומים או סגור את המסמכים הפתוחים ונסה שוב.
2030 פרויקט Microsoft Office Access '|' ייפתח לקריאה בלבד מכיוון שאחת מהפעולות הבאות התרחשה: @ הקובץ נעול לעריכה על ידי משתמש אחר, או שהקובץ (או התיקיה בה הוא נמצא) מסומן כקריאה בלבד, או שציינת שאתה רצה לפתוח קובץ זה לקריאה בלבד. @@ 1 @@ 1
2031 אינך יכול להמיר או להפעיל קובץ MDE. @@@ 1 @@ 1
2032 כמה שגיאות התרחשו במהלך ההמרה. לא נוצר מסד נתונים שהומר. @@@ 1 @@ 1
2033 שם מתנגש עם מודול, פרויקט או אובייקט lib קיימיםrary. @@@ 1 @@ 1
2034 לא ניתן לקמפל פרויקט. @@@ 1 @@ 1
2035 לא ניתן לטעון פרויקט של גרסה שגויה. @@@ 1 @@ 1
2036 Microsoft Office Access אינו תומך בשימוש ב- ADP Projects בעת הפעלה במצב זמן ריצה. @@@ 1 @@ 1
2037 Microsoft Office Access לא הצליחה לבצע את השם תיקון אוטומטי במהלך פעולה זו. האפשרות 'שם יומן תיקון אוטומטי' הוגדרה, אלא את הנתונים והשונות. אובייקטים לא נבדקו. @@@ 1 @@ 3
2038 הקובץ '|' לא ניתן לפתוח מכיוון שהוא ננעל על ידי משתמש אחר.
2039 אינך יכול להמיר קובץ קבוצת עבודה מ- Microsoft Access2000 ל- Access 97. עליך ליצור הגדרות אבטחה חדשות ב- Access 97.
2040 Microsoft Office Access אינו יכול לפעול. @@@ 1 @@ 3
2041 Microsoft Office Access לא מצא את הקובץ '|'. קובץ זה נדרש ל- starאַיִל.
2042 אירעה שגיאת מערכת, או שאין מספיק זיכרון פנוי ל- start Microsoft Office Access. סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב.
2043 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את קובץ מסד הנתונים'|.'@ וודא שהזנת את הנתיב ואת שם הקובץ הנכונים. @@ 1 @@ 1
2044 אינך יכול לצאת מ- Microsoft Office Access כעת. @ אם אתה מפעיל מודול Visual Basic המשתמש ב- OLE או DDE, ייתכן שיהיה עליך להפריע למודול. @@ 1 @@ 1
2045 שורת הפקודה בה היית start Microsoft Office Access מכיל אפשרות ש- Microsoft Office Access אינה מזהה. @ יציאה ושניתtart Microsoft Office Access באמצעות אפשרויות שורת פקודה תקפות. @@ 1 @@ 1
2046 הפקודה או הפעולה '|' אינו זמין כעת. @ * יתכן שאתה נמצא במסד נתונים לקריאה בלבד או במסד נתונים שלא הומר מגרסה קודמת של Microsoft Office Access.
* סוג האובייקט שהפעולה חלה עליו אינו נבחר או אינו נמצא בתצוגה הפעילה. @ השתמש רק בפקודות ובפעולות המאקרו הזמינות כעת למסד נתונים זה. @ 1 @@ 1
2048 אין מספיק זיכרון פנוי לפתיחת הקובץ'|.'@ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@ 1
2049 הגופן של Tahoma אינו קיים. כדי לשחזר אותו, אנא הפעל איתור ותיקון מתפריט העזרה.
2050 הזן הגדרת פסק זמן של OLE / DDE בין 0 ל -300 שניות. @@@ 1 @@ 1
2051 שם האובייקט '| 1' לא יכול להיות ארוך מ- | 2 תווים על פי כללי שמות האובייקטים של Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2052 אין מספיק זיכרון פנוי לעדכון התצוגה. סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב.
2053 שם הפקודה לא יכול להיות ריק. @ אנא בחר שם. @@ 1 @@ 1
2054 Microsoft Office Access אינו מצליח לטעון את הקישור הדינמי של Visual Basic for Applicationsrary (DLL) Vbe6. @ הפעל מחדש את תוכנית ההתקנה של Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 3
2055 הביטוי '|' שהזנת אינו חוקי. @@@ 1 @ 311732 @ 1
2056 Microsoft Office Access אינו יכול לספק עזרה תלויית הקשר. @@@ 1 @@ 1
2057 לא נותר מספיק זיכרון מחסנית לביצוע הפעולה. @ הפעולה מסובכת מדי. נסה לפשט את הפעולה. @@ 1 @@ 3
2058 הקובץ '|' אינו תואם. יש להתקין מחדש את Microsoft Office Access. @ הפעל את ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access. אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההתאמה האישית שלך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Microsoft Office Access.
למידע נוסף על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @@ 1 @@ 3
2059 Microsoft Office Access אינו יכול למצוא את האובייקט '|'. @ וודא שהאובייקט קיים ושאתה מאיית נכון את שמו. @@ 1 @@ 1
2060 אינך יכול ליצור רשימת שדות המבוססת על שאילתת הפעולה'|.'@ לשאילתות פעולה אין שדות. טופס או דוח חייבים להיות מבוססים על טבלה, או על שאילתת select או crosstab. @ שנה את המאפיין RecordSource עבור הטופס או הדוח, או פתח את שאילתת הפעולה ושנה אותה לשאילתת בחר. @ 1 @ 209232 @ 1
2061 הזן מספר אפס או גדול מאפס עבור אפשרות זו. @@@ 1 @@ 1
2062 שם הפקודה חייב להיות קצר מ- 255 תווים. @ אנא בחר שם. @@ 1 @@ 1
2063 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור, לפתוח או לכתוב לקובץ האינדקס '|'; קובץ המידע (.inf) שהוא משתמש בו כדי לעקוב אחר אינדקסי dBASE. @ קובץ האינדקס עלול להיפגע, או שאולי אין לך הרשאת קריאה / כתיבה עבור כונן הרשת שאליו אתה מנסה לקשר. את קובץ ה- dBASE מבלי לציין אינדקסי dBASE כלשהם, אך האינדקסים הקיימים לא ישמשו עם הטבלה המקושרת. @ 1 @@ 1
2064 ערך שורת התפריטים '|' לא חוקי. @ סיפקת טיעון לשיטת DoMenuItem שמתייחס לשורת תפריטים שאינה חוקית. @ השתמש בערך קבוע או מספרי פנימי שמתייחס לערך שורת תפריט חוקי, כגון acFormbar. @ 1 @ 611895 @ 1
2065 השם של התפריט, הפקודה או פקודת המשנה שהזנת אינו חוקי. @ סיפקת טיעון לשיטת DoMenuItem המתייחס לשם תפריט, פקודה או פקודת משנה שאינם תקפים. @ השתמש בערך קבוע או מספרי פנימי שמתייחס ל תפריט, פקודה או ערך פקודה משנה תקפים, כגון acRecordsMenu. @ 1 @ 611895 @ 1
2066 יש צורך ברזולוציית מתאם וידאו של לפחות 640 x 480 פיקסלים להפעלת Microsoft Office Access.
2067 ניתן להפעיל מאקרו של שורת תפריטים רק אם שם המאקרו של שורת התפריטים הוא ההגדרה המשמשת מאפיינים או אפשרויות מסוימים. @ ניסית להפעיל מאקרו של שורת תפריטים המכיל את הפעולה AddMenu.
הגדר אחד מהמאפיינים או האפשרויות הבאים לשם המאקרו של שורת התפריטים:
* המאפיין MenuBar של טופס או דוח.
* המאפיין ShortcutMenuBar של טופס, דוח או פקד.
* שורת התפריטים או שורת התפריטים קיצור דרך ב- Starתיבת דו-שיח.
שגיאה זו מתרחשת גם אם Microsoft Office Access מנסה להפעיל מאקרו של שורת תפריטים המכיל פעולה AddMenu העוקבת אחר פעולה שהופכת אובייקט אחר לאובייקט הפעיל. לדוגמא, פעולת OpenForm. @@ 2 @ 603704 @ 1
2068 הפריט שנבחר מותאם אישית ואין לו עזרה תלוית הקשר. @ למידע נוסף על יצירת עזרה מותאמת אישית לטופס, דוח או בקרה, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 110930 @ 1
2069 שילוב המקשים או המקשים | 1 ב | 2 מכיל תחביר לא חוקי או שאינו מותר. @ השתמש בתחביר SendKeys כדי לציין את שילובי המקשים או המקשים.
לשילובי המקשים או המקשים המותרים, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 610144 @ 1
2070 כבר הקצאת את מקש או צירוף המקשים | 1 ב | 2 למקרו אחר. @ רק המקש או שילוב המקשים הראשון ישמש. @@ 2 @ 610144 @ 1
2071 בשלב זה לא ניתן להגדיר את המאפיין עגינה ל- '| 1'. @ אם ברצונך להגדיר את מאפיין העגינה ל- '| 2', העבר את סרגל הכלים ממצבו הנוכחי ונסה שוב. @@ 1 @@ 1
2072 ייבוא ​​בהצלחה '|'.
2073 ייצא בהצלחה '|'.
2074 פעולה זו אינה נתמכת במסגרת עסקאות. @@@ 1 @@ 1
2075 פעולה זו מחייבת מסד נתונים פתוח. @@@ 1 @@ 1
2076 קושר בהצלחה '|'.
2077 ערכת התקליטים הזו אינה ניתנת לעדכון
2078 עזרה אינה זמינה בגלל חוסר זיכרון או התקנה לא נכונה של Microsoft Windows או Microsoft Office Access. @ למידע נוסף על פתרון בעיות בעיית זיכרון נמוכה, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @ אם אתה צריך התקן מחדש את Microsoft Office Access, ייתכן שתרצה לשמור על הגדרות האבטחה או ההגדרות המותאמות אישית שלך. לשם כך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Microsoft Office Access.
למידע נוסף על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @ 1 @@ 3
2079 הטופס הוא לקריאה בלבד מכיוון שהמאפיין Unique Table אינו מוגדר.
2080 סרגל הכלים או התפריט | כבר קיים. @ האם ברצונך להחליף את סרגל הכלים או התפריט הקיימים? @@ 19 @@ 2
2081 הפקודה Create From Macro פועלת רק כאשר נבחר מאקרו בחלון מסד הנתונים. @@@ 1 @@ 1
2082 ניתן לערוך רק שדות מהטבלה הייחודית.
2083 מאגר המידע '|' הוא לקריאה בלבד. @ אינך יכול לשמור שינויים שבוצעו בנתונים או בהגדרות אובייקט במסד נתונים זה. @@ 1 @@ 1
2084 שדה '|' מבוסס על ביטוי ולא ניתן לערוך אותו
2085 הגדרת מרווח הרענון של ODBC חייבת להיות בין 1 ל -32,766 שניות. @@@ 1 @@ 1
2086 מערכת התקליטים דורשת טופס להיות ניתן לעדכון.
2087 Microsoft Office Access אינו יכול להציג את תפריט המשנה תוספות. @ ביטוי תפריט המשנה תוספות '|' שהזנת חורג ממגבלת 256 התווים. @ קצר את הביטוי של מקרון או שם פונקציה במפתח תוספות התפריט של הגדרת הרישום של Windows ואז לחץ שובtart Microsoft Office Access.
למידע נוסף על התאמה אישית של הגדרות Microsoft Office Access ברישום Windows, לחץ על עזרה. @ 2 @ 109015 @ 3
2088 Microsoft Office Access אינו יכול להציג את תפריט המשנה תוספות | מכיוון שבהגדרה שהזנת ברישום Windows חסר שם מאקרו או ביטוי לשם פונקציה. @@ ספק את הביטוי החסר במפתח תוספות התפריט של הרישום של Windows, ואז המשךtart Microsoft Office Access.
למידע נוסף על התאמה אישית של הגדרות Microsoft Office Access ברישום Windows, לחץ על עזרה. @ 2 @ 109015 @ 3
2089 Microsoft Office Access לא יכול להציג את אותו תפריט יותר מפעם אחת בשורת התפריטים. @@@ 1 @ 603704 @ 1
2090 פעולה בקבוצת המאקרו של התפריט הגלובלי הנוכחי אינה יכולה לשנות את שורת התפריטים הגלובלית. @ Microsoft Office Access אינו יכול להציג את שורת התפריטים הגלובלית מכיוון שהמקרו שנקרא בעת הגדרת התפריט הגלובלי כולל פעולה נוספת המנסה לאפס את הגלובלי menu. @ בדוק את מקרו של שורת התפריטים וודא שאתה מגדיר את שורת התפריטים הגלובלית פעם אחת בלבד. @ 1 @@ 1
2091 '|' הוא שם לא חוקי. @@@ 1 @@ 1
2092 הערך שציינת עבור ארגומנט ההגדרה בשיטת SetOption אינו הסוג הנכון של משתנה עבור אפשרות זו. @ ציינת מחרוזת כאשר Microsoft Office Access ציפה למספר. @ בדוק בתיבת הדו-שיח אפשרויות (תפריט כלים) כדי לראות מה סוג הנתונים נדרש כדי להגדיר אפשרות מסוימת זו. לדוגמה, ההגדרה של אפשרות ברירת המחדל של תיקיית מסדי נתונים חייבת להיות מחרוזת. כדי לראות איזה סוג של וריאנט העברת לשיטת SetOption, השתמש בפונקציה VarType.
למידע נוסף, חפש באינדקס העזרה 'סוג נתונים משתנה' ו'פונקציית VarType '. @ 1 @@ 1
2093 הערך המספרי עבור ארגומנט ההגדרה בשיטת SetOption אינו תואם שום תיבת רשימה או הגדרות קבוצת אפשרויות בתיבת הדו-שיח אפשרויות. @ הגדרות תקפות הן 0 (הפריט הראשון ברשימה) דרך | (הפריט האחרון ברשימה). @@ 1 @ 606210 @ 1
2094 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את סרגל הכלים'|.'@ ניסית להריץ מאקרו הכולל פעולת ShowToolbar או הליך Visual Basic הכולל שיטת ShowToolbar.
* שם סרגל הכלים עשוי להיות מאוית שגוי.
* פעולה זו עשויה להתייחס לסרגל כלים מותאם אישית שנמחק או שונה שם במסד הנתונים הנוכחי.
* פעולה זו עשויה להתייחס לסרגל כלים מותאם אישית הקיים במסד נתונים אחר. @@ 1 @ 606458 @ 1
2095 Microsoft Office Access לא יכול לעבור ל.. @ יישום Microsoft שניסית לפתוח לא נמצא או שלא הותקן במחשב שלך. @@ 1 @@ 3
2096 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את יישום Microsoft Office מכיוון שאינו יכול למצוא את lib-link-linkrary Mstool32. @ הפעל את ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access. אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההתאמה האישית שלך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Microsoft Office Access.
למידע נוסף על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @@ 1 @@ 3
2097 הטבלה שניסית ליצור מפרט ייבוא ​​/ ייצוא עבורה נוצרה בגירסה קודמת של Microsoft Office Access. @ המרת מסד נתונים זה לגירסה הנוכחית של Microsoft Office Access באמצעות הפקודה Convert Database (תפריט כלים, תפריט משנה של מסדי נתונים). @@ 1 @@ 1
2098 לא ניתן היה להשלים את הפעולה מכיוון שהתג החכם '|' המערכת אינה מזהה אותה
2100 פקד הבקרה או צורת המשנה גדול מדי עבור מיקום זה. @ המספר שהזנת עבור המאפיין שמאל, עליון, גובה או רוחב גדול מדי או שהוא מספר שלילי. @ צמצם את גודל הפקד או פקד משנה, או הזן מספר חיובי. @ 1 @@ 1
2101 ההגדרה שהזנת אינה חוקית עבור נכס זה. @ כדי לראות את ההגדרות החוקיות עבור נכס זה, חפש את שם הנכס באינדקס העזרה. @@ 1 @@ 1
2102 שם הטופס '|' מאוית שגוי או מתייחס לטופס שאינו קיים. @ אם שם הטופס הלא חוקי נמצא במאקרו, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו ואת הטיעונים של המאקרו לאחר שתלחץ על אישור. פתח את חלון המאקרו והזן את שם הטופס הנכון. @@ 1 @@ 1
2103 שם הדוח '|' הזנת בגיליון המאפיינים או במאקרו מאוית שגוי או מתייחס לדוח שאינו קיים. @ אם שם הדוח הלא חוקי נמצא במאקרו, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו ואת טיעוני המאקרו לאחר לחיצה בסדר. פתח את חלון המאקרו והזן את שם הדוח הנכון. @@ 1 @@ 1
2104 הזנת את שם הבקרה '|', שכבר נמצא בשימוש. @ כבר יש לך שליטה על הטופס עם שם זה, או של פקד קיים שמו ממופה לשם זה עבור Visual Basic.
Visual Basic ממפה רווחים בשמות בקרה לקו תחתון. לדוגמא, השליטה שלי ו- My_Control מטופלים כשמות כפולים. @@ 1 @ 611734 @ 1
2105 אינך יכול לעבור לרשומה שצוינה. @ יתכן שאתה נמצא בסוף ערכת רשומות. @@ 1 @@ 1
2106 | אירעו שגיאות בעת טעינת הטופס או הדוח. @ טענת טופס או דוח המכיל פקדים או מאפיינים ש- Microsoft Office Access אינו מזהה ומתעלם מהם. @@ 1 @@ 1
2107 הערך שהזנת אינו עומד בכללי האימות שהוגדרו עבור השדה או הפקד. @ כדי לראות את כלל האימות, לחץ על תצוגת עיצוב, לחץ על השדה המתאים ואז, אם גיליון המאפיינים אינו פתוח, לחץ על כפתור המאפיינים בסרגל הכלים. לאחר מכן לחץ על הכרטיסייה נתונים. @ כדי לפתור בעיה זו, הזן ערך העומד בכלל האימות, או לחץ על ESC כדי לבטל את השינויים שלך. @ 1 @ 211730 @ 1
2108 עליך לשמור את השדה לפני שתבצע את פעולת GoToControl, שיטת GoToControl או שיטת SetFocus. @ ניסית להעביר את המיקוד לפקד אחר בשיטת SetFocus, GoToControl או בשיטת GoToControl. @ הגדר את המאקרו או השיטה. למאפיין AfterUpdate במקום למאפיין BeforeUpdate כך שהוא שומר את השדה לפני שינוי המיקוד. @ 1 @ 606314 @ 1
2109 אין שדה בשם '|' ברשומה הנוכחית. @@@ 1 @@ 1
2110 Microsoft Office Access אינו יכול להעביר את המיקוד לפקד |. @ * הפקד עשוי להיות סוג שאינו יכול לקבל את המיקוד, כגון תווית.
* ניתן להגדיר את המאפיין הגלוי של השליטה לא.
* ניתן להגדיר את המאפיין מופעל של הפקד למספר @ @ 1 @ 603016 @ 1
2111 לא ניתן לשמור את השינויים שביצעת. ייתכן שפעולת השמירה נכשלה בגלל הקצבrary נעילת הרשומות על ידי משתמש אחר.
* לחץ על אישור כדי לנסות שוב. יתכן שתצטרך ללחוץ על OK מספר פעמים (או להמתין עד שהמשתמש האחר יסגור את הטבלה).
* לחץ על ביטול אם ניסיונות חוזרים ונשנים לשמור את השינויים נכשלים. @@ 3 @@ 1
2112 לא ניתן להדביק את הפריט בלוח בלוח הבקרה הזה. @@@ 1 @@ 1
2113 הערך שהזנת אינו חוקי עבור שדה זה. @ לדוגמא, ייתכן שהזנת טקסט בשדה מספרי או מספר שגדול יותר מההגדרה FieldSize מאפשרת. @@ 1 @@ 1
2114 Microsoft Office Access אינו תומך בתבנית הקובץ '|' או שהקובץ גדול מדי. נסה להמיר את הקובץ לפורמט BMP או GIF. @@@ 1 @@ 1
2115 המאקרו או הפונקציה שהוגדרו למאפיין BeforeUpdate או ValidationRule עבור שדה זה מונעים מ- Microsoft Office Access לשמור את הנתונים בשדה. @ * אם זה מאקרו, פתח את המאקרו בחלון המאקרו והסר את הפעולה שמכריחה שמירה (למשל, GoToControl).
* אם המאקרו כולל פעולת SetValue, הגדר את המאקרו למאפיין AfterUpdate של הפקד במקום זאת.
* אם זו פונקציה, הגדר מחדש את הפונקציה בחלון המודול. @@ 1 @@ 1
2116 הערך בשדה או ברשומה מפר את כלל האימות עבור הרשומה או השדה. @ לדוגמא, ייתכן ששינית כלל אימות מבלי לוודא אם הנתונים הקיימים תואמים לכלל האימות החדש. @ לחץ על בטל בתפריט עריכה כדי לשחזר את ערך קודם, או הזן ערך חדש העונה על כלל האימות של השדה. @ 2 @ 209121 @ 1
2117 Microsoft Office Access ביטל את פעולת ההדבקה. @ הטקסט בלוח ארוך מכדי להדביק בטופס. לדוגמה, ייתכן שהדבקת יותר מדי טקסט בתווית או הזנת יותר מדי טקסט במאפיין ColumnWidths. @ הדבק חלקים קטנים יותר. עבור תוויות, עליך להדביק פחות מ -2,048 תווים. @ 1 @@ 1
2118 עליך לשמור את השדה הנוכחי לפני שתפעיל את הפעולה דרישה. @ * אם אתה מפעיל מאקרו מחלון מסד הנתונים, שמור תחילה את השדה ולאחר מכן הפעל את המאקרו.
* אם שם המאקרו הוא ההגדרה של המאפיין BeforeUpdate בפונקציה Visual Basic, הגדר את המאפיין AfterUpdate לשם המאקרו במקום. @ @ 1 @ 603033 @ 1
2119 לא ניתן להשתמש בפעולה דרישה בבקרה'|.'@ פקדים מסוימים, כגון תוויות ומלבנים, אינם יכולים לקבל את המיקוד; לכן, אינך יכול להחיל עליהם פעולת דרישה. @@ 1 @ 603033 @ 1
2120 כדי ליצור טופס, דוח או דף גישה לנתונים באמצעות אשף זה, תחילה עליך לבחור את הטבלה או השאילתה שעליהם יתבסס דף הטופס, הדוח או גישה לנתונים.
2121 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את הטופס'|.'@ הוא מכיל נתונים ש- Microsoft Office Access אינו מזהה.
צור מחדש את הטופס או, אם אתה שומר על עותקי גיבוי של מסד הנתונים שלך, אחזר עותק של הטופס. @@ 1 @@ 1
2122 אינך יכול להציג טופס כטופס רציף אם הוא מכיל טופס משנה, פקד ActiveX או תרשים מאוגד. @ הגדר את מאפיין DefaultView של הטופס כטופס יחיד, גליון נתונים, טבלת צירים או ציר תרשים. @@ 1 @@ 1
2123 שם הבקרה שהזנת אינו עומד בכללי שמות האובייקטים של Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 611734 @ 1
2124 שם הטופס שהזנת אינו עומד בכללי שמות האובייקטים של Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 611734 @ 1
2125 ההגדרה עבור מאפיין FontSize חייבת להיות בין 1 ל 127. @@@ 1 @ 612551 @ 1
2126 ההגדרה עבור מאפיין ColumnCount חייבת להיות בין 1 ל -255. @@@ 1 @ 600936 @ 1
2127 ההגדרה של המאפיין BoundColumn לא יכולה להיות גדולה יותר מההגדרה של המאפיין ColumnCount. @@@ 1 @ 600839 @ 1
2128 Microsoft Office Access נתקל בשגיאות בעת הייבוא ​​| 1. @ למידע שגיאה מפורט יותר, עיין בקובץ '| 2'. @@ 1 @@ 1
2129 ההגדרה עבור מאפיין DefaultEditing חייבת להיות עריכה עריכה, קריאה בלבד, הזנת נתונים או לא ניתן להוסיף רשומות. @ הזן 1, 2, 3 או 4 למאפיין DefaultEditing. @@ 1 @@ 1
2130 ההגדרות עבור המאפיינים GridX ו- GridY חייבות להיות בין 1 ל -64. @@@ 1 @@ 1
2131 ביטוי לא יכול לכלול 2,048 תווים. @@@ 1 @@ 1
2132 ההגדרה של המאפיין DecimalPlaces חייבת להיות בין 0 ל -15, או 255 עבור Auto (ברירת מחדל). @@@ 1 @@ 1
2133 אינך יכול להציב טופס (או דוח) בתוכו. @ בחר או הזן טופס או דוח אחר כדי לשמש כטופס המשנה או כדו"ח המשנה. @@ 1 @@ 1
2134 ההגדרה של מאפיין Width חייבת להיות בין 0 עד 22 אינץ '(55.87 ס"מ). @@@ 1 @@ 1
2135 נכס זה הוא לקריאה בלבד ולא ניתן להגדיר אותו. @@@ 1 @@ 1
2136 להגדרת נכס זה, פתח את הטופס או הדוח בתצוגת העיצוב. @ למידע נוסף על נכס זה, חפש את שם הנכס באינדקס העזרה. @@ 1 @@ 1
2137 אינך יכול להשתמש באיתור או החלף כעת. @ לא ניתן לחפש את השדות בגלל אחד מהדברים הבאים:
* השדות הם פקדים (כגון כפתורים או אובייקטים של OLE).
* בשדות אין נתונים.
* אין שדות לחיפוש. @ @ 1 @@ 1
2138 אינך יכול לחפש בשדה את הערך שצוין. @ פתור את השגיאה שניתנה בהודעת השגיאה הקודמת לפני שתנסה לחפש שוב. @@ 1 @@ 1
2139 אינך יכול להחליף את הערך הנוכחי של השדה בטקסט החלופי. @ פתור שגיאות לפני שתבצע החלפות נוספות. @@ 1 @@ 1
2140 Microsoft Office Access אינו יכול לשמור את השינוי שביצעת ברשומה בפעולה החלף מהסיבה שניתנה בהודעת השגיאה הקודמת. @ לחץ על בטל רשומה נוכחית בתפריט עריכה, או הזן ערך חדש בשדה. @@ 1 @@ 1
2141 Microsoft Office Access אינו יכול למצוא את הטקסט שציינת בתיבה מצא מה. @@@ 1 @@ 1
2142 הפעולה FindRecord דורשת ארגומנט Find What. @ ניסית להריץ ערכת מאקרו לאחד ממאפייני השדה הנוכחי, אך השארת את הארגומנט Find What ריק. @ כאשר תלחץ על אישור, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו. והטיעונים של המאקרו. בחלון המאקרו, הזן טקסט או ביטוי עבור הארגומנט מצא מה, ונסה שוב את פעולת החיפוש. @ 1 @ 603015 @ 1
2143 לא ציינת קריטריוני חיפוש עם פעולת FindRecord. @ בחלון המאקרו, הוסף פעולת FindRecord לפני פעולת FindNext. @@ 1 @ 603015 @ 1
2144 ההגדרה של מאפיין ListRows חייבת להיות בין 1 ל -255. @@@ 1 @ 604055 @ 1
2145 הגדרת המאפיין ColumnWidths חייבת להיות בערך בין 0 ל -22 אינץ '(55.87 ס"מ) לכל עמודה בתיבת רשימה או בתיבה משולבת. @ אם יש יותר מעמודה אחת, הפרד את המספרים באמצעות נקודה-פסיק או עם תו המפריד בין הרשימה. . תווי מפרידי רשימות מוגדרים בקטע הגדרות אזוריות בלוח הבקרה של Windows. @@ 1 @ 600847 @ 1
2146 Microsoft Office Access אינו יכול לשמור את השינוי האחרון מהסיבה שניתנה בהודעת השגיאה הקודמת. @ לדוגמה, ייתכן שהזנת ערך כפול בשדה עם אינדקס האוסר על ערכים כפולים. @ לחץ על בטל בתפריט עריכה, או הזן ערך חדש בשדה. @ 1 @@ 1
2147 עליך להיות בתצוגת העיצוב כדי ליצור או למחוק פקדים. @@@ 1 @ 5054 @ 1
2148 המספר בו השתמשת להתייחס לטופס או לקטע הדוח אינו חוקי. @ וודא שהמספר קטן ממספר החלקים בטופס או בדוח. @@ 1 @@ 1
2149 הקבוע שהזנת עבור סוג הבקרה אינו חוקי. @ לרשימת קבועים חוקיים שבהם תוכל להשתמש כדי ליצור פקד, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 610905 @ 1
2150 סוג זה של בקרה אינו יכול להכיל בקרות אחרות. @@@ 1 @@ 1
2151 פקד האב אינו יכול להכיל את סוג הפקד שבחרת. @ לדוגמה, השתמשת בפונקציה CreateControl כדי לייעד קבוצת אפשרויות כהורה של תיבת טקסט. @@ 1 @@ 1
2152 ניתן להגדיר רמות קבוצתיות לדוחות בלבד, ולא לטפסים. @@@ 1 @@ 1
2153 אינך יכול לציין יותר מ -10 רמות קבוצתיות. @@@ 1 @@ 1
2154 אינך יכול להתקשר לפונקציה זו כאשר תיבת המיון והקיבוץ פתוחה. @@@ 1 @@ 1
2155 Microsoft Office Access נתקל בשגיאה בעריכת קוד Visual Basic. @ אין לך הרשאה לערוך קוד; יידע מישהו שיש לו הרשאה לגבי שגיאה זו. @@ 1 @@ 1
2156 Microsoft Office Access נתקל בשגיאה בהרכבת קוד Visual Basic. @ האם ברצונך להציג את השגיאה בהקשר שלה? @@ 19 @@ 2
2157 סכום השוליים העליונים, השוליים התחתונים, גובה כותרת העמוד וגובה כותרת התחתונה של הדף גדול מאורך הדף עליו אתה מדפיס. @@@ 1 @@ 1
2158 ניתן להשתמש בשיטת ההדפסה ובשיטות הגרפיות של הדוחות (Circle, Line, PSet, and Scale) רק בהליך אירוע או מאקרו שהוגדר ל- OnPrint, OnFormat או מאפיין האירוע OnPage. @@@ 1 @ 210129 @ 1
2159 אין מספיק זיכרון כדי לאתחל את שיטת ההדפסה או את אחת משיטות הגרפיקה של הדוחות (Circle, Line, PSet, Scale). @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב להדפיס או להציג תצוגה מקדימה של הדוח.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@ 1
2160 Microsoft Office Access לא הצליח ליצור את הגרפיקה או הטקסט. @ אירעה שגיאה בעת אתחול שיטת ההדפסה או אחת משיטות הגרפיקה של הדוחות (Circle, Line, PSet, Scale). @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב להדפיס או להציג תצוגה מקדימה של להגיש תלונה.
למידע על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @ 1 @@ 1
2161 הטקסט או הביטוי שהזנת אינם תואמים לסוג הנתונים שאתה מחפש. @ הגדר מחדש את הטקסט או הביטוי, או חפש בשדה אחר. @@ 1 @@ 1
2162 מאקרו שהוגדר לאחד ממאפייני השדה הנוכחי נכשל בגלל שגיאה בארגומנט הפעולה של FindRecord. @ בחלון המאקרו, שנה את הארגומנט חפש כפי מעוצב לכן. אם ברצונך שהגדרת הארגומנט תישאר לא, בצע את כל הפעולות הבאות:
* בחר לא עבור ארגומנט התאמת מקרה.
* בחר כן עבור הארגומנט השדה הנוכחי היחיד.
* וודא שאתה מחפש בפקד מאוגד. @@ 2 @ 603015 @ 1
2163 מספר העמוד בו השתמשת כארגומנט לפעולה או לשיטה GoToPage אינו קיים בצורה זו. @@@ 1 @ 603017 @ 1
2164 אינך יכול להשבית שליטה בזמן שמוקד זה. @@@ 1 @ 5250 @ 1
2165 אינך יכול להסתיר שליטה שיש לה את המוקד. @@@ 1 @@ 1
2166 אינך יכול לנעול פקד בזמן שיש בו שינויים שלא נשמרו. @@@ 1 @@ 1
2167 נכס זה הוא לקריאה בלבד ולא ניתן לשנות אותו. @@@ 1 @@ 1
2169 אינך יכול לשמור רשומה זו בשלב זה. ייתכן ש- Microsoft Office Access נתקל בשגיאה בעת ניסיון לשמור רשומה.
אם תסגור אובייקט זה כעת, שינויי הנתונים שביצעת יהיו lost.
האם אתה רוצה לסגור את אובייקט מסד הנתונים בכל מקרה? @@ 20 @@ 2
2170 אין מספיק זיכרון כדי לאחזר נתונים עבור תיבת הרשימה. @ סגור תוכניות לא נחוצות. לאחר מכן סגור את הטופס הפעיל ופתח אותו מחדש ולחץ שוב על תיבת הרשימה.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@ 1
2171 לא ניתן להכיל יותר משבע צורות משנה מקוננות בצורה ראשית. @ הסר את טופס המשנה המקונן השמיני. @@ 1 @@ 1
2172 אינך יכול להשתמש בשאילתת מעבר או בשאילתת מעבר קבוצה שאינה קבועה כמקור רשומה עבור טופס משנה או תת-דואר. @ לפני שאתה קושר את טופס המשנה או דוח המשנה לשאילתת מעבר, הגדר את המאפיין ColumnHeadings של השאילתה. @@ 2 @ 209979 @ 1
2173 השליטה '|' לא ניתן לחפש במאקרו שמנסה לחפש. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* הוסף פעולת GoToControl לפני פעולת FindRecord.
* עבור פעולת FindRecord, שנה את טיעון הפעולה השדה הנוכחי היחיד מ- Yes ל- No.
* שנה את המיקוד לבקרה הניתנת לחיפוש. @@ 2 @ 603015 @ 1
2174 בשלב זה אינך יכול לעבור לתצוגה שונה. @ Code בוצע כשניסית להחליף תצוגה. @ אם אתה מבצע ניפוי באגים בקוד, עליך לסיים את פעולת ניפוי הבאגים לפני שתחלף תצוגה. @ 1 @@ 1
2175 אין מספיק זיכרון פנוי כדי להמשיך בפעולת החיפוש. @ סגור תוכניות לא נחוצות. ואז נסה שוב את פעולת החיפוש.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@ 3
2176 ההגדרה עבור נכס זה ארוכה מדי. @ ניתן להזין עד 255 או 2,048 תווים עבור מאפיין זה, תלוי בסוג הנתונים. @@ 1 @@ 1
2177 אינך יכול להכניס דוח לטופס. @ ניתן להוסיף דוח לדוח בלבד. @@ 1 @@ 1
2178 אינך יכול להוסיף קטע נוסף כעת. @ הגובה המקסימלי הכולל עבור כל החלקים בדוח, כולל כותרות החלקים, הוא 200 אינץ '(508 ס"מ). @ הסר או הקטן את הגובה של קטע אחד לפחות, ואז הוסף את קטע חדש. @ 1 @@ 1
2181 לא ניתן למיין בשדה מחושב בצורה. @ ניתן למיין בשדה מחושב רק בשאילתה. @ ליצור שדה מחושב בשאילתה, למיין את השדה ואז לבסס את הטופס על השאילתה.
מכיוון שהשאילתה חייבת להתבצע לפני פתיחת הטופס, הטופס ייפתח לאט יותר. @ 1 @@ 1
2182 אינך יכול למיין בשדה זה. @@@ 1 @@ 1
2183 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור אובייקט מהסוג המבוקש. @ אתה מנסה ליצור טופס מתוך דוח שנשמר כטקסט, או ליצור דוח מטופס שמור. @@ 1 @@ 1
2184 הערך בו השתמשת עבור המאפיין TabIndex אינו חוקי. הערכים הנכונים הם מ- 0 עד |. @@@ 2 @ 606348 @ 1
2185 אינך יכול להתייחס למאפיין או לשיטה לבקרה אלא אם כן יש לפוקוס את הפוקוס. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* העבר את המוקד לפקד לפני שאתה מפנה למאפיין. בקוד Visual Basic השתמש בשיטת SetFocus. במאקרו, השתמש בפעולת GoToControl.
* הפנה או הגדר את המאפיין מתהליך מאקרו או אירוע הפועל כאשר אירוע GotFocus עבור הפקד מתרחש. @ @ 2 @ 606215 @ 1
2186 נכס זה אינו זמין בתצוגת העיצוב. @ עברו לתצוגת טופס כדי לגשת לנכס זה, או הסירו את הפניה לנכס. @@ 1 @@ 1
2187 נכס זה זמין רק בתצוגת העיצוב. @@@ 1 @@ 1
2188 לאובייקט שניסית לטעון מהטקסט יש ערך לא חוקי עבור הנכס '| 1' ב- | 2. @@@ 1 @@ 1
2189 הקוד שלך מכיל שגיאת תחביר, או שפונקציה Microsoft Office Access שאתה זקוק לה אינה זמינה. @ אם התחביר נכון, בדוק את מפתח המשנה אשפי הבקרה או את Librarמפתח ies במקטע Microsoft Office Access ברישום Windows כדי לוודא שהערכים שאתה זקוק להם רשומים וזמינים. @ אם הערכים נכונים, עליך לתקן את התוסף Microsoft Office Access Utility או את הקובץ acWzlib או אשף זה. בוטל. כדי להפעיל מחדש את האשף הזה, לחץ על אודות Microsoft Office Access בתפריט העזרה ואז לחץ על הלחצן פריטים מושבתים כדי להציג רשימת תוספים שתוכל להפעיל. הפעל מחדש את Microsoft Office Access או את Microsoft Office Setup כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access. לפני שתתקין מחדש, מחק את מפתחות הרישום של Windows עבור התוסף Microsoft Office Access Utility ו- acWzlib. @ 1 @@ 1
2190 נכס זה הוחלף בנכס חדש; השתמש במקום זאת בנכס החדש. @@@ 1 @@ 1
2191 אינך יכול להגדיר את | מאפיין בתצוגה מקדימה של הדפסה או לאחר ההדפסה יש started. @ נסה להגדיר נכס זה באירוע OnOpen. @@ 1 @@ 1
2192 מפת הסיביות שציינת אינה בתבנית מפת סיביות (.dib) ללא תלות במכשיר. @ ניסית להגדיר את המאפיין PictureData של טופס, דוח, כפתור או בקרת תמונה. @@ 1 @@ 1
2193 השוליים השמאליים, השוליים הימניים או שני השוליים גדולים יותר מגודל הנייר שצוין בתיבת הדו-שיח הגדרת הדפסה. @@@ 1 @@ 1
2194 אינך יכול להגדיר את המאפיין PictureData בתצוגת גליון נתונים. @ כדי לראות את ההגדרות החוקיות עבור מאפיין זה, חפש באינדקס העזרה 'מאפיין PictureData'. @@ 1 @@ 1
2195 שם הסעיף שהזנת אינו עומד בכללי שמות האובייקטים של Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 611734 @ 1
2196 Microsoft Office Access אינו יכול לאחזר את הערך של מאפיין זה. @ המאפיין אינו זמין מהתצוגה שבה אתה מריץ את המאקרו או את קוד Visual Basic, או ש- Microsoft Office Access נתקל בשגיאה בעת אחזור ערך הנכס. .
כדי לראות את ההגדרות החוקיות עבור נכס זה, חפש את שם הנכס באינדקס העזרה. @@ 1 @@ 1
2197 לא ניתן להגדיר את המאפיין SourceObject של פקד משנה למחרוזת באורך אפס אם אתה מציג את הטופס הראשי בתצוגת טופס. @ תוכל להגדיר מאפיין זה למחרוזת באורך אפס מתצוגת עיצוב, תצוגת גליון נתונים או תצוגה מקדימה של הדפסה. . @@ 1 @@ 1
2200 המספר שהזנת אינו חוקי. @@@ 1 @@ 1
2201 הייתה בעיה באחזור פרטי המדפסת עבור | 1 על | 2. ייתכן שהאובייקט נשלח למדפסת שאינה זמינה. @@@@@
2202 עליך להתקין מדפסת לפני שתדפיס. @ להתקנת מדפסת, הצבע על הגדרות ב- Windows Starבתפריט t, לחץ על מדפסות ואז לחץ פעמיים על הוסף מדפסת. עקוב אחר ההוראות באשף. @@ 1 @@ 1
2203 הקישור הדינמי library Commdlg נכשל: קוד השגיאה '0x |'. @ ייתכן שמנהל המדפסת של המדפסת שנבחרה הותקן בצורה שגויה.
למידע על בחירת מדפסת אחרת או התקנה מחדש של מדפסת זו ממיקרוסופט Windows, חפש באינדקס העזרה של Windows אחר 'הגדרת מדפסת'. @@ 1 @@ 1
2204 מנהל התקן המדפסת המוגדר כברירת מחדל אינו מוגדר כהלכה. @ למידע על הגדרת מדפסת ברירת מחדל, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'מדפסת ברירת מחדל, הגדרה'. @@ 1 @@ 1
2205 מנהל התקן המדפסת המוגדר כברירת מחדל אינו מוגדר כהלכה. @ למידע על הגדרת מדפסת ברירת מחדל, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'מדפסת ברירת מחדל, הגדרה'. @@ 1 @@ 1
2206 מספר העמוד שהזנת אינו חוקי. @ למשל, זה יכול להיות מספר שלילי או טווח לא חוקי, כגון 6 עד 3. @@ 1 @@ 1
2207 Microsoft Office Access אינו יכול להדפיס פקודות מאקרו. @ ניסית להשתמש בפעולת PrintOut או בשיטה, אך האובייקט הפעיל הוא מאקרו. @ אם ברצונך להדפיס אובייקט שאינו מאקרו, השתמש בפעולה או בשיטה SelectObject כדי לבחור האובייקט הרצוי לפני שתפעיל את פעולת PrintOut. @ 1 @ 603041 @ 1
2210 Microsoft Office Access אינו יכול להדפיס או להציג תצוגה מקדימה של הדף מכיוון שגודל העמוד שבחרת גדול מ- 22.75 אינץ '. @@@ 1 @@ 1
2211 Microsoft Office Access אינו יכול להדפיס או להציג תצוגה מקדימה של חלון הבאגים. @@@ 1 @@ 1
2212 Microsoft Office Access לא הצליח להדפיס את האובייקט שלך. @ ודא שהמדפסת שצוינה זמינה.
למידע על הגדרת מדפסת ברירת מחדל, חפש באינדקס העזרה של Windows אחר 'מדפסת ברירת מחדל, הגדרה'. @@ 1 @@ 1
2213 הייתה בעיה באחזור פרטי המדפסת לאובייקט זה. ייתכן שהאובייקט נשלח למדפסת שאינה זמינה. @@@ 1 @@ 1
2214 הייתה בעיה באחזור מידע מהמדפסת. מדפסת חדשה לא הוגדרה. @@@ 1 @@ 1
2215 Microsoft Office Access אינו יכול להדפיס את PivotTable זה מכיוון שהוא | 1 עולה על 22.75 אינץ '. @ צמצם את | 1 על ידי ביצוע שינויים בעיצוב או נתונים כלולים של תצוגת PivotTable, ואז נסה להדפיס שוב. @@ 1 @@ 1
2220 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את הקובץ '|'. @@@ 1 @@ 1
2221 הטקסט ארוך מדי לעריכה. @@@ 1 @@ 1
2222 שליטה זו היא לקריאה בלבד ולא ניתן לשנות אותה. @@@ 1 @@ 1
2223 שם הקובץ '|' ארוך מדי. @ הזן שם קובץ באורך של 256 תווים או פחות. @@ 1 @@ 1
2225 Microsoft Office Access לא הצליח לפתוח את הלוח. @ הלוח לא מגיב, כנראה בגלל שאפליקציה אחרת משתמשת בו. סגור את כל היישומים האחרים ונסה את הפעולה שוב. @@ 1 @@ 1
2226 הלוח לא מגיב, כך ש- Microsoft Office Access אינו יכול להדביק את תוכן הלוח. @ * יישום אחר עשוי להשתמש בלוח.
* יתכן שלא יהיה מספיק זיכרון פנוי לפעולת ההדבקה.
סגור את כל היישומים האחרים, ואז העתק והדבק שוב. @@ 1 @@ 1
2227 הנתונים בלוח ניזוקו, כך ש- Microsoft Office Access לא יכול להדביק אותם. @ ייתכן שיש שגיאה בלוח, או שלא יהיה מספיק זיכרון פנוי. נסה את הפעולה שוב. @@ 1 @@ 1
2229 Microsoft Office Access אינו יכולtart שרת ה- OLE. @ ניסית להשתמש בטופס, בדוח או בגליון נתונים המכיל אובייקט OLE, אך ייתכן ששרת OLE (היישום המשמש ליצירת האובייקט) אינו רשום כהלכה. התקן מחדש את שרת ה- OLE כדי לרשום אותו כהלכה. @@ 1 @@ 1
2234 Microsoft Office Access אינו יכול להדביק את אובייקט OLE. @@@ 1 @@ 1
2237 הטקסט שהזנת אינו פריט ברשימה. @ בחר פריט מהרשימה, או הזן טקסט התואם לאחד הפריטים הרשומים. @@ 1 @@ 1
2239 מאגר המידע '|' צריך לתקן או שאינו קובץ מסד נתונים של Microsoft Office Access. @ יתכן שהפסקת את Microsoft Office Access באופן בלתי צפוי כאשר מסד הנתונים פתוח. @ כדי לתקן את מסד הנתונים, לחץ על הפקודה תיקון מסד נתונים בתפריט כלים (תפריט המשנה כלי עזר למאגר נתונים).
אם לא ניתן לתקן את מסד הנתונים, הקובץ .mdb אינו שמיש. שחזר את מסד הנתונים מעותק גיבוי או צור מסד נתונים חדש. @ 1 @@ 1
2243 לא ניתן לזהות את הנתונים בלוח; Microsoft Office Access אינו יכול להדביק את אובייקט OLE. @@@ 1 @@ 1
2244 לא ניתן לקרוא את שם הקובץ שציינת במאפיין Picture עבור לחצן פקודה או לחצן החלפה. @ * הקובץ שציינת עלול להיות פגום. שחזר את הקובץ מעותק גיבוי או צור מחדש את הקובץ.
* הדיסק בו נמצא הקובץ עשוי להיות בלתי קריא. @@ 1 @@ 1
2245 הקובץ שציינת אינו מכיל נתוני סמל חוקיים. @ ציין קובץ סמל חוקי. @@ 1 @ 600829 @ 1
2246 Microsoft Office Access אינו יכול להריץ את השאילתה; ערכי הפרמטר גדולים מדי. @ האורך הכולל של כל הערכים שהוזנו לפרמטרים לא יכול לחרוג מ -1,024 תווים. @@ 1 @@ 1
2260 אירעה שגיאה בעת שליחת נתונים לשרת OLE (היישום המשמש ליצירת האובייקט). @ * יתכן שניסית לשלוח יותר מדי נתונים. אם אתה יוצר תרשים והתרשים מבוסס על שאילתה, שנה את השאילתה כך שתבחר פחות נתונים. אם התרשים מבוסס על טבלה, שקול לבסס אותה במקום זאת על שאילתה כדי שתוכל להגביל את הנתונים.
* ייתכן שאתה משתמש בשרת OLE שאינו מקבל את פורמט הלוח.
* יתכן שלא תוכל לעשות זאתtart שרת ה- OLE מכיוון שהוא אינו רשום כהלכה. התקן אותו מחדש כדי לרשום אותו.
* ייתכן כי המחשב שלך חסר זיכרון. סגור חלונות יישומים אחרים כדי לפנות זיכרון. @@ 1 @ 208951 @ 1
2262 ערך זה חייב להיות מספר. @@@ 1 @@ 1
2263 המספר גדול מדי. @@@ 1 @@ 1
2264 Microsoft Office Access לא זיהה את יחידת המדידה. @ הקלד יחידה תקפה, כגון אינץ '(אינץ') או סנטימטרים (ס"מ). @@ 1 @@ 1
2265 עליך לציין יחידת מידה, כגון אינץ '(אינץ') או סנטימטרים (ס"מ). @@@ 1 @@ 1
2266 '|' יכול להיות שלא תהיה הגדרה חוקית עבור המאפיין RowSourceType, או שהייתה שגיאת הידור בפונקציה. @ למידע על הגדרות חוקיות עבור המאפיין RowSourceType, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 603853 @ 1
2267 אין מספיק מקום בדיסק כדי ליצור קצבrary קובץ חיץ להדפסה. @ פנה מקום בדיסק כדי לפנות מקום לקצבrarקובץ חיץ y. @@ 1 @@ 1
2269 קצת librarלא ניתן היה לטעון מאגרי מידע מכיוון שצוינו רבים מדי. @ לשינוי library הפניות למסד נתונים, לחץ על הפניות בתפריט כלים. @@ 1 @ 209017 @ 1
2272 ההגדרה עבור מרווח ניסיון העדכון מחדש חייבת להיות בין 0 ל -1,000 אלפיות השנייה. @@@ 1 @@ 1
2273 ההגדרה עבור עדכוני ניסיון חוזר חייבת להיות בין 0 ל -10. @@@ 1 @@ 1
2274 מאגר המידע '|' כבר פתוח כ- librarמסד נתונים y. @@@ 1 @@ 1
2275 המחרוזת שהוחזר על ידי הבונה הייתה ארוכה מדי. @ התוצאה תחתוך. @@ 1 @@ 1
2276 הבנאי המותאם אישית שבו אתה משתמש גרם לשגיאה על ידי שינוי המיקוד לחלון אחר בזמן השימוש בו. @ הזן ערך מבלי להשתמש בבונה המותאם אישית. @@ 1 @@ 1
2277 הייתה שגיאת אתחול גופן. @@@ 1 @@ 1
2278 Microsoft Office Access לא יכול לשמור את השינויים שלך באובייקט OLE מאוגד זה. @ או שאין לך הרשאה לכתוב לרשומה בה מאוחסן האובייקט, או שהרשומה נעולה על ידי משתמש אחר.
העתק את האובייקט ללוח (בחר את האובייקט ולחץ על העתק בתפריט עריכה) ולחץ על בטל רשומה נוכחית בתפריט עריכה. ואז פתח את היישום שבו השתמשת ליצירת האובייקט, הדבק את האובייקט מלוח ושמור אותו. @@ 1 @ 410222 @ 1
2279 הערך שהזנת אינו מתאים למסכת הקלט '|' צוין עבור שדה זה. @@@ 2 @ 509118 @ 1
2280 הוספת פורמטי פלט רבים יותר לרישום Windows ממה ש- Microsoft Office Access יכול לבצע אתחול. @ פורמטי פלט מסוימים לא יהיו זמינים. הסר את הפורמטים שאתה משתמש בהם לעתים קרובות או פחות. @@ 1 @@ 1
2281 הפורמטים המאפשרים לך להפיק נתונים כ- Microsoft Excel, פורמט טקסט עשיר, טקסט MS-DOS או קובץ HTML חסרים או רשומים באופן שגוי ברישום Windows. @ הפעל את ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access, או אם אתה מכיר את ההגדרות ברישום, נסה לתקן אותן בעצמך. למידע נוסף על הרישום, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 109015 @ 1
2282 הפורמט שבו אתה מנסה להפיק את האובייקט הנוכחי אינו זמין. @ או שאתה מנסה להוציא את האובייקט הנוכחי לפורמט שאינו תקף לסוג האובייקט שלו, או לפורמטים המאפשרים לך להפיק נתונים כמיקרוסופט. Excel, פורמט טקסט עשיר, טקסט MS-DOS או קובץ HTML חסרים ברישום Windows. הפעל את תוכנית ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access, או אם אתה מכיר את ההגדרות ברישום, נסה לתקן אותן בעצמך. למידע נוסף על הרישום לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 109015 @ 1
2283 מפרט הפורמט עבור '|' לא חוקי. @ לא ניתן לשמור נתוני פלט לקובץ בתבנית זו עד שתתקן את ההגדרה לפורמט ברישום Windows. הפעל את תוכנית ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access, או אם אתה מכיר את ההגדרות ברישום, נסה לתקן אותן בעצמך. למידע נוסף על הרישום לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 109015 @ 1
2284 Microsoft Office Access אינו יכול לכתוב לקובץ. @ * ייתכן שהרשת אינה פועלת. המתן עד שהרשת פועלת ואז נסה שוב.
* יתכן ואין לך זיכרון. סגור חלון אחד או יותר של Microsoft Office Access, סגור יישומים אחרים ואז נסה שוב. @@ 1 @@ 1
2285 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור את קובץ הפלט. @ * יתכן שנגמר לך שטח דיסק בכונן היעד.
* ייתכן שהרשת לא עובדת. המתן עד שהרשת פועלת ואז נסה שוב.
* יתכן ואין לך זיכרון. סגור חלון אחד או יותר של Microsoft Office Access, סגור יישומים אחרים ואז נסה שוב. @@ 1 @@ 1
2286 Microsoft Office Access אינו יכול לסגור את הקובץ. @ * ייתכן שהרשת אינה פועלת. המתן עד שהרשת פועלת ואז נסה שוב.
* יתכן ואין לך זיכרון. סגור חלון אחד או יותר של Microsoft Office Access, סגור יישומים אחרים ואז נסה שוב. @@ 1 @@ 1
2287 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את הפעלת הדואר. @ בדוק את יישום הדואר שלך כדי לוודא שהוא פועל כהלכה. @@ 1 @@ 1
2288 Microsoft Office Access אינו יכול לטעון את '|' פורמט. @ ההגדרה לפורמט זה ברישום Windows אינה נכונה. אינך יכול לשמור את נתוני הפלט לקובץ בתבנית זו עד שתתקן את ההגדרה ברישום. @ הפעל את ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access או אם אתה מכיר את ההגדרות ברישום, נסה לתקן אותן בעצמך. . למידע נוסף על הרישום, לחץ על עזרה. @ 2 @ 109015 @ 1
2289 Microsoft Office Access אינו יכול להפיק את המודול בפורמט המבוקש. @@@ 1 @@ 1
2290 היו יותר מדי מקבלי הודעות; ההודעה לא נשלחה. @@@ 1 @@ 1
2291 יש יותר מדי קבצים מצורפים להודעות; ההודעה לא נשלחה. @@@ 1 @@ 1
2292 טקסט ההודעה ארוך מדי, ולכן הוא לא נשלח. @@@ 1 @@ 1
2293 Microsoft Office Access אינו יכול לשלוח הודעת דואר אלקטרוני זו. @ לפני שתנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני ממיקרוסופט אופיס אקסס, פתר את הבעיה שזוהתה בהודעה הקודמת, או הגדר את מחשבך לשליחת וקבלת הודעות דואר אלקטרוני. @@ 1 @@ 1
2294 Microsoft Office Access אינו יכול לצרף את האובייקט; ההודעה לא נשלחה. @ * ייתכן שהרשת לא עובדת. המתן עד שהרשת פועלת ואז נסה שוב.
* יתכן ואין לך זיכרון. סגור חלון אחד או יותר של Microsoft Office Access, סגור יישומים אחרים ואז נסה שוב. @@ 1 @@ 1
2295 מקבלי הודעות לא ידועים; ההודעה לא נשלחה. @@@ 1 @@ 1
2296 הסיסמה אינה חוקית; ההודעה לא נשלחה. @@@ 1 @@ 1
2297 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את הפעלת הדואר. @ ייתכן שהזיכרון חסר לך. סגור חלון אחד או יותר של Microsoft Office Access, סגור יישומים אחרים ולאחר מכן נסה שוב. ייתכן שתרצה לבדוק את יישום הדואר שלך כדי לוודא שהוא פועל כהלכה. @@ 1 @@ 1
2298 Microsoft Office Access אינו יכולtarלא האשף, הבונה או התוסף. @ * הספריהrarלא ניתן להתקין מסד נתונים המכיל את האשף, הבנאי או התוסף. הצבע על תוספות בתפריט כלים ולאחר מכן לחץ על מנהל התוספות כדי לראות אם ה- librarמסד הנתונים y מותקן.
* ייתכן שלא יתבצע קומפילציה של האשף, הבנאי או קוד התוספת, ו- Microsoft Office Access אינו יכול לקמפל אותו. ייתכן שקיימת שגיאת תחביר בקוד.
* המפתח עבור התוספת בקובץ הרישום של Windows עשוי להיות שגוי. @@ 2 @ 109015 @ 1
2299 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את תיבת הזום. @ התוסף Microsoft Office Access Utility חסר או שונה. הפעל מחדש את Microsoft Office Access או את Microsoft Office Setup כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access ואת התוסף Microsoft Office Access. @@ 1 @ 212620 @ 1
2300 Microsoft Office Access אינו יכול להפיק כיוון שנבחרו יותר מדי פקדים עם סגנונות שונים, כגון צבע וגופן. @ בחר פחות פקדים ואז נסה שוב. @@ 1 @@ 1
2301 אין מספיק משאבי מערכת להפקת הנתונים. @ סגור חלון אחד או יותר של Microsoft Office Access וסגור יישומים אחרים. ואז נסה להעביר את הנתונים שוב. @@ 1 @@ 1
2302 Microsoft Office Access אינו יכול לשמור את נתוני הפלט לקובץ שבחרת. @ * ייתכן שהקובץ פתוח. אם כן, סגור אותו ושמור שוב את נתוני הפלט בקובץ.
* אם אתה משתמש בתבנית, בדוק כדי לוודא שהתבנית קיימת.
* אם הקובץ אינו פתוח, ודא שיש לך מספיק מקום פנוי בדיסק.
* וודא שהקובץ קיים בנתיב שצוין.
* בדוק כדי לוודא שיש לך הרשאה לכתוב לתיקייה שצוינה. @@ 1 @@ 1
2303 Microsoft Office Access אינו יכול להפיק נתונים כעת. @ * ייתכן שהרשת אינה פועלת. המתן עד שהרשת פועלת ואז נסה שוב.
* יתכן שנגמר לך שטח דיסק. פנה מקום בדיסק ונסה שוב. @@ 1 @@ 1
2304 Microsoft Office Access אינו יכול לשמור נתוני פלט לקובץ שצוין. @ ודא שיש לך מספיק מקום פנוי בדיסק בכונן היעד שלך. @@ 1 @@ 1
2305 יש יותר מדי עמודות להפלט, בהתבסס על המגבלה שצוינה בתבנית הפלט או על ידי Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2306 יש יותר מדי שורות להפלט, בהתבסס על המגבלה שצוינה על ידי פורמט הפלט או על ידי Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2307 לא בחרת שום נתונים, או שהאובייקט שבחרת ריק. @@@ 1 @@ 1
2308 הקובץ '|' כבר קיים. @ האם ברצונך להחליף את הקובץ הקיים? @@ 20 @@ 2
2309 יש ערך תוסף לא חוקי עבור'|.'@ קיימת שגיאה ברישום Windows עבור תוסף זה. תקן את ההגדרה ואת המיקוםtart Microsoft Office Access. למידע על הרישום, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 109015 @ 1
2311 אין מספיק זיכרון להפעלת הליך האירוע NotInList. @@@ 1 @@ 1
2312 קיצור הדרך '|' יש ליצור מחדש. @ ייתכן שהקובץ חסר, פגום או בפורמט ישן יותר שאינו ניתן לקריאה. @@ 1 @@ 1
2313 Microsoft Office Access אינו יכול למצוא את מסדי הנתונים של קיצורי הדרך '| 1' או'|2.'@ צור מחדש את קיצור הדרך עם המיקומים הנכונים של מסדי הנתונים. @@ 2 @ 209032 @ 1
2314 Microsoft Office Access אינו יכול למצוא את מסד הקיצור'|.'@Re- צור את קיצור הדרך עם המיקום הנכון של מסד הנתונים. @@ 2 @ 209032 @ 1
2315 מחרוזת הקלט ארוכה מדי. @@@ 1 @@ 1
2316 לא ניתן לפתוח את הטבלה או השאילתה הזו מכיוון שאין בה שדות גלויים. @ זה יכול להיווצר אם הטבלה או השאילתה מכילים רק שדות מערכת, והאפשרות הצג אובייקטים של המערכת אינה פעילה. @ להפעלת האפשרות הצג אובייקטים מערכתיים, לחץ אפשרויות בתפריט כלים, לחץ על הכרטיסיה תצוגה ובחר בתיבת הסימון אובייקטים מערכתיים. @ 1 @@ 1
2317 מאגר המידע '|' לא ניתן לתקן או שאינו קובץ מסד נתונים של Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2319 Microsoft Office Access אינו יכול לייבא את האובייקט '|' בזמן שהוא פתוח. @@@ 1 @@ 3
2320 Microsoft Office Access אינו יכול להציג את השדה שלשמו הזנת איפה בשורה סה"כ. @ נקה את תיבת הסימון הצג עבור שדה זה. אם ברצונך ששדה זה יופיע בתוצאות השאילתה, הוסף אותו לרשת העיצוב פעמיים. עבור השדה שיופיע בתוצאות השאילתה, אל תציין היכן בשורה הכוללת וודא שתיבת הסימון הצג מסומנת . @@ 1 @@ 1
2321 אינך יכול להגדיר קריטריונים לפני הוספת שדה או ביטוי לשורת השדה. @ הוסף שדה מרשימת השדות לעמודה והזן ביטוי או מחק את הקריטריונים. @@ 1 @@ 1
2322 אינך יכול למיין בכוכבית (*). @ מכיוון שכוכבית מייצגת את כל השדות בטבלה או בשאילתה הבסיסית, אינך יכול למיין עליה. @ הוסף את הכוכבית לרשת עיצוב השאילתות, יחד עם השדות הספציפיים שאתה רוצה למיין הלאה. נקה את תיבת הסימון הצג עבור שדות המיון, ואז ציין סדר מיון. @ 1 @@ 1
2323 אינך יכול לציין קריטריונים לכוכבית (*). @ מכיוון שכוכבית מייצגת את כל השדות בטבלה או בשאילתה הבסיסית, אינך יכול לציין קריטריונים עבורה. @ הוסף את הכוכבית לרשת עיצוב השאילתה, יחד עם שדות שברצונך להגדיר קריטריונים ולאחר מכן הזן קריטריונים עבור השדות הספציפיים. ברשת עיצוב השאילתות, נקה את תיבת הסימון הצג עבור שדות הקריטריונים לפני שתפעיל את השאילתה. @ 1 @@ 1
2324 אינך יכול לחשב את הסיכומים בכוכבית (*). @ מכיוון שהכוכבית מייצגת את כל השדות בטבלה, אינך יכול לחשב את הסיכומים עליה. הוסף את השדות שבהם ברצונך להשתמש לרשת העיצוב, ואז בחר את הסכום שברצונך לחשב עבור שדות ספציפיים. @ 1 @ 11202 @ 1
2325 שם השדה שהזנת חורג ממגבלת 64 התווים של המאפיין LinkMasterFields. @ כאשר אתה משתמש בפקודה Relationships (תפריט כלים) כדי להגדיר קשר בין הטבלאות העומדות בבסיס טופס ותבנית משנה, Microsoft Office Access מקשר את הטופס ותת הטופס באופן אוטומטי ומגדיר את נכסי LinkChildFields ו- LinkMasterFields. @@ 1 @ 603990 @ 1
2326 אינך יכול לציין קבוצה לפי, ביטוי או היכן בשורה סה"כ בעמודה זו. @ ציין פונקציה מצטברת, כגון סכום או ספירה, עבור השדה או הביטוי שאתה מגדיר כערך בשאילתת הצלבה.
למידע נוסף על פונקציות מצטברות, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 209980 @ 1
2327 עליך להזין קבוצה לפי בשורה סה"כ עבור שדה שמכיל כותרת עמודות בשורה הצולבת. @ הערכים הנגזרים מהשדה או הביטוי שאתה מגדיר ככותרת עמודות משמשים לקיבוץ נתונים בשאילתת הצלבים. @@ 1 @ 209980 @ 1
2328 אינך יכול להריץ שאילתת עדכון בכוכבית (*). @ מכיוון שכוכבית מייצגת את כל השדות בטבלה, אינך יכול לעדכן אותה. @ הסר את הכוכבית מרשת עיצוב השאילתות. הוסף את השדות שברצונך לעדכן לרשת העיצוב. @ 1 @ 210001 @ 1
2329 כדי ליצור שאילתת הצלבה, עליך לציין אפשרות אחת או יותר של כותרות שורה, אפשרות כותרת עמודות אחת ואפשרות ערך אחת. @@@ 1 @ 209980 @ 1
2330 Microsoft Office Access אינו יכול לייצג את ביטוי ההצטרפות | בתצוגת עיצוב. @ * שדה אחד או יותר אולי נמחקו או שמם שונה.
* השם של שדה או טבלה אחד או יותר שצוינו בביטוי ההצטרפות עשוי להיות מאוית שגוי.
* ההצטרפות עשויה להשתמש במפעיל שאינו נתמך בתצוגת העיצוב, כגון> או <. @@ 1 @@ 1
2331 עליך להזין קבוצה לפי בשורה הכוללת לפחות אחת מאפשרויות כותרת השורה שתזין בשורת הצלבים. @@@ 1 @ 209980 @ 1
2332 Microsoft Office Access אינו יכול להתאים את השדות שהוספת באמצעות הכוכבית (*) בשאילתת התוספת. @ מכיוון שהכוכבית מייצגת את כל השדות בטבלה או בשאילתה הבסיסית, אינך יכול לצרף כוכבית לשדה או ביטוי אחד, ואתה לא יכול להוסיף שדה או ביטוי אחד לכוכבית. @ הוסף כוכבית לכוכבית (למשל, טבלה לטבלה), או צרף שדות ספציפיים. @ 1 @ 209999 @ 1
2333 עליך להזין את שם הטבלה שאליה אתה יוצר או לצרף רשומות. @ ניסית להגדיר טבלת make או להוסיף שאילתה מבלי לציין טבלת יעד. @@ 1 @@ 1
2334 Microsoft Office Access אינו יכול להדפיס '|' מכיוון שזו שאילתת פעולה. @ מכיוון ששאלות פעולה אינן מייצרות ערכת רשומות, אינך יכול להדפיס תצוגת גליון נתונים עליהן.
שים לב שנקודת קריאה (!) שהצטרפה לסמל שאילתה בחלון מסד הנתונים מסמנת שאילתת פעולה. @ כדי להדפיס תצוגת גליון נתונים של הרשומות שייבחרו על ידי השאילתה, הצג את השאילתה בתצוגת עיצוב, לחץ על כפתור גליון הנתונים ולאחר מכן לחץ על לחצן ההדפסה. @ 1 @@ 1
2335 עליך להשתמש באותו מספר שדות כאשר אתה מגדיר את המאפיינים LinkChildFields ו- LinkMasterFields. @ הזנת מספר שדות שונה עבור נכס אחד ממה שעשית עבור השני.
אם אתה משתמש בפקודה Relationships (תפריט כלים) כדי להגדיר קשר בין הטבלאות העומדות בבסיס הטופס ותבנית המשנה, Microsoft Office Access יקשר את הטופס ותצורת המשנה באופן אוטומטי ואז יגדיר את המאפיינים LinkChildFields ו- LinkMasterFields. @@ 1 @ 209086 @ 1
2337 אינך יכול לציין קריטריונים באותו שדה שעבורו הזנת ערך בשורה Crosstab. @ ניסית להציג שאילתת צלצול לאחר שהזנת ערך בשורת Crosstab וקריטריונים בשורת קריטריונים. @ אם אתה רוצה ששדה זה יספק את הערכים המוצלחים בטבלה בשאילתת הצלבים, מחק את הערך בשורה קריטריונים. אם אתה רוצה שזה יהיה שדה קריטריונים, השאר את השורה Crosstab ריקה. @ 1 @ 209980 @ 1
2338 Microsoft Office Access קטע את הביטוי שהזנת. @ הביטוי '|' חורג ממגבלת 1,024 התווים לרשת עיצוב השאילתות. @@ 1 @@ 1
2339 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור קצבrarקישור y. @ הגעת למגבלה של מספר הקישורים במסד הנתונים שלך. Microsoft Office Access צריך ליצור קצבrarקישור y על מנת לייבא את טבלת ה- ODBC שלך. @ הסר את כל הקישורים או הטבלאות שאינם נחוצים. @ 1 @@ 1
2340 הביטוי שהזנת חורג ממגבלת 1,024 התווים לרשת עיצוב השאילתות. @@@ 1 @@ 1
2342 פעולת RunSQL דורשת טיעון המורכב מהצהרת SQL. @ לדוגמא, שאילתת פעולה המוסיפה רשומות starts עם INSERT INTO. שאילתת הגדרת נתונים היוצרת טבלה starts עם CREATE TABLE. @@ 1 @ 603698 @ 1
2343 הערך שהזנת חורג ממגבלת 64 התווים של נכס Alias. @@@ 1 @ 606146 @ 1
2344 עבור המאפיין TopValues ​​בגליון המאפיינים של השאילתה, עליך להזין מספר שלם גדול מאפס. @@@ 1 @@ 1
2345 עבור המאפיין TopValues ​​בגליון המאפיינים של השאילתה, עליך להזין אחוז מ -1 עד 100. @@@ 1 @@ 1
2346 עבור המאפיין TopValues ​​בגליון המאפיינים של השאילתה, עליך להזין מספר גדול מאפס. @@@ 1 @@ 1
2347 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את שם הקובץ שהזנת עבור המאפיין DestinationDB בגיליון המאפיינים של שאילתת פעולה. @ יתכן שאיית שגיאה באיות שם קובץ מסד הנתונים, או שהקובץ נמחק או שונה שם. @@ 1 @ 606183 @ 1
2348 אינך יכול להשאיר את נכס הכינוי ריק. @@@ 1 @ 606146 @ 1
2349 עבור המאפיין TopValues ​​בגליון המאפיינים של השאילתה, עליך להזין מספר קטן מ -2,147,483,647. @@@ 1 @@ 1
2350 Microsoft Office Access אינו יכול לשמור את השאילתה. @ * השאילתה היא שאילתת מעבר ולא ניתן לייצג אותה כמחרוזת SQL פשוטה. שמור את השאילתה כשאילתה בשם מבונה השאילתות. כאשר אתה סוגר את בונה השאילתות, Microsoft Office Access ימלא את המאפיין RecordSource או RowSource בשם השאילתה השמור.
* וודא שאין לשאילתה שגיאת תחביר SQL. @@ 1 @ 604309 @ 1
2351 Microsoft Office Access אינו יכול לייצג סעיף VALUES משתמע ברשת עיצוב השאילתות. @ ערוך זאת בתצוגת SQL. @@ 1 @@ 1
2352 אינך יכול לשנות שאילתה זו מכיוון שהיא נמחקה או שמה שונה על ידי משתמש אחר. @@@ 1 @@ 1
2353 פרמטר שאילתה שגוי '|'. @@@ 1 @@ 1
2360 חסר שם שדה. @ הגדרת סוג נתונים או תיאור לשדה מבלי לציין את שם השדה. @ הזן שם לשדה, או מחק את השורה. @ 1 @@ 1
2361 Microsoft Office Access אינו יכול לשמור טבלה זו. @ אין טבלה זו שדות. @ הגדר שדה אחד לפחות על ידי הזנת שם שדה ובחירת סוג נתונים. @ 1 @@ 1
2362 כבר יש לך שדה בשם '|.' @@@ 1 @@ 1
2363 Microsoft Office Access מאפשר רק שדה מספר אוטומטי אחד לכל טבלה. @ השתמש בסוג נתוני המספר עבור שדות דומים. @@ 1 @@ 1
2364 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את הטבלה בתצוגת גליון הנתונים. @@@ 1 @@ 1
2366 Microsoft Office Access לא הצליח לשמור את הזמנת השדה. כל שאר השינויים נשמרו בהצלחה. @ סגור מסד נתונים זה ובחר את הפקודה Repair Database בתפריט Tools (תפריט המשנה Utilities Database). @@ 1 @@ 1
2370 הסרת או שינוי האינדקס עבור שדה זה תדרוש הסרת המפתח הראשי. @ אם ברצונך למחוק את המפתח הראשי, בחר שדה זה ולחץ על כפתור המפתח הראשי. @@ 1 @@ 1
2371 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור מפתח ראשי. השינויים שלך לא נשמרו. @@@ 1 @@ 1
2372 שם השדה אינו חוקי. @ וודא כי השם אינו מכיל נקודה (.), סימן קריאה (!), סוגריים ([]), רווח מוביל או תו שאינו ניתן להדפסה, כגון החזרת כרכרה. הדבקת את השם מיישום אחר, נסה להקיש על ESC והקלד את השם שוב. @@ 2 @ 613793 @ 1
2373 ההגדרה עבור מאפיין FieldSize חייבת להיות בין 0 ל -255. @@@ 1 @@ 1
2374 אינך יכול ליצור אינדקס או מפתח ראשי ביותר מ -10 שדות. @@@ 1 @@ 1
2375 אינך יכול להדביק מעבר לקצה הטבלה. @ ניסית להדביק שדות מעבר לשורה 255 בטבלה בתצוגת העיצוב. @@ 1 @@ 1
2376 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור מפתח ראשי. @ בחרת יותר מדי שדות עבור מפתח ראשי מרובה שדות. @@ 1 @@ 1
2377 לאחר שתזין נתונים בטבלה, אינך יכול לשנות את סוג הנתונים של שדה כלשהו למספר אוטומטי, גם אם טרם הוספת נתונים לשדה זה. @ הוסף שדה חדש לטבלה והגדר את סוג הנתונים שלו כ מספר אוטומטי. Microsoft Office Access ואז מזין נתונים באופן אוטומטי בשדה המספר האוטומטי, ומספור את הרשומות ברצףtarting עם 1. @@ 1 @@ 1
2378 טבלה זו לקריאה בלבד. @ השתמש בשם אחר בתיבת הדו-שיח שמירה בשם כדי לשמור את השינויים שלך. @@ 1 @@ 1
2379 אינך יכול ליצור מפתח ראשי בשדה מסוג נתונים זה. @ אינך יכול להגדיר מפתח ראשי בשדות עם סוג נתונים של אובייקט OLE. @@ 1 @@ 1
2380 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור מפתח ראשי מכיוון שלא נבחרו שדות. @ בחרת שורה ללא הגדרת שדות. @ הצב את נקודת ההכנסה איפשהו בשורת השדה שברצונך להגדיר כמפתח הראשי. @ 1 @@ 1
2381 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור מפתח ראשי מכיוון שלשדה אין שם. @ תן שם לשדה ולאחר מכן הגדיר אותו כשדה מפתח ראשי. @@ 1 @@ 1
2382 אינך יכול לעבור לתצוגת גליון נתונים ואינך יכול לחזור לתצוגת העיצוב. @ משתמש אחר פתח טבלה זו או שאילתה, טופס או דוח שקשורים לטבלה זו. @@ 1 @@ 1
2383 Microsoft Office Access אינו יכול לשנות את סוג הנתונים. @ אין מספיק שטח דיסק או זיכרון. @@ 1 @@ 1
2384 אינך יכול לשנות שדה אחד מסוג נתונים של מספר אוטומטי ולהוסיף שדה מספר מסוים אוטומטי במקביל. @ בצע את הפעולות הבאות:
1. מחק את שדה המספר האוטומטי שהוספת ולחץ על שמור בתפריט קובץ.
2. הוסף את השדה המספר האוטומטי החדש ושמור את הטבלה שוב. @@ 1 @@ 1
2385 אירעה שגיאות במהלך פעולת השמירה. | @@@ 1 @@ 1
2386 Microsoft Office Access לא הצליח ליצור את הטבלה. @@@ 1 @@ 1
2387 אינך יכול למחוק את הטבלה '|'; היא משתתפת באחת או יותר מערכות יחסים. @ אם ברצונך למחוק טבלה זו, מחק תחילה את מערכות היחסים שלה בחלון היחסים. @@ 1 @@ 1
2388 אינך יכול לשנות את המפתח הראשי. @ טבלה זו היא הטבלה הראשית במערכת יחסים אחת או יותר. @ אם ברצונך לשנות או להסיר את המפתח הראשי, מחק תחילה את הקשר בחלון היחסים. @ 1 @@ 1
2389 אינך יכול למחוק את השדה'|.'@ זה חלק ממערכת יחסים אחת או יותר. @ אם ברצונך למחוק שדה זה, תחילה מחק את קשריו בחלון היחסים. @ 1 @@ 1
2390 אינך יכול לשנות את סוג הנתונים או את גודל השדה של שדה זה; זה חלק ממערכת יחסים אחת או יותר. @ אם ברצונך לשנות את סוג הנתונים של שדה זה, מחק תחילה את קשריו בחלון היחסים. @@ 1 @@ 1
2391 שדה '| 1' אינו קיים בטבלת היעד'|2.'@ Microsoft Office Access לא הצליחה להשלים את פעולת הוספת. טבלת היעד חייבת להכיל את אותם שדות כמו הטבלה שממנה אתה מדביק. @@ 1 @@ 1
2392 אינך יכול להגדיר את המאפיין הייחודי של מפתח ראשי למספר. @ מפתח ראשי, בהגדרה, מכיל רק ערכים ייחודיים. @ אם ברצונך לאפשר ערכים לא ייחודיים בשדה זה, הסר את הגדרת המפתח הראשי על ידי הגדרת המאפיין הראשי. למס '@ 1 @@ 1
2393 אינך יכול להגדיר את המאפיין IgnoreNulls של מפתח ראשי ל- Yes. @ מפתח ראשי, בהגדרה, אינו יכול לאפשר ערכי null. @ אם ברצונך לערכי null בשדה זה, הסר את הגדרת המפתח הראשי על ידי הגדרת המאפיין Primary. למס '@ 1 @@ 1
2394 שם האינדקס אינו חוקי. @ שם האינדקס עשוי להיות ארוך מדי (מעל 64 תווים) או להכיל תווים לא חוקיים. @@ 1 @@ 1
2395 לאינדקסים חייבים להיות שמות. @@@ 1 @@ 1
2396 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור אינדקס או מפתח ראשי. @ שמות שדה אחד או יותר חסרים. @ הזן או בחר שדה אחד לפחות בעמודה שם שדה עבור כל אינדקס שאתה שם. @ 1 @@ 1
2397 כבר יש לך אינדקס בשם '|.' @@@ 1 @@ 1
2398 המפתח הראשי השתנה. @ טבלה זו היא הטבלה הראשית במערכת יחסים אחת או יותר. שינויים במפתח הראשי לא יישמרו. @@ 1 @@ 1
2399 ההגדרה עבור מאפיין FieldSize חייבת להיות בין 1 ל -8000. @@@ 1 @@ 1
2400 השורה שהכנסת לרשת חורגת מהמגבלה של 255 שורות (שדות) לטבלה או 1,000 שורות (פעולות) למאקרו. @@@ 1 @@ 1
2420 לביטוי שהזנת יש מספר לא חוקי. @@@ 2 @ 611732 @ 1
2421 לביטוי שהזנת יש ערך תאריך לא חוקי. @@@ 2 @ 611729 @ 1
2422 הביטוי שהזנת מכיל מחרוזת לא חוקית. @ מחרוזת יכולה להיות באורך של עד 2048 תווים, כולל מרכאות פתיחה וסגירה. @@ 1 @@ 1
2423 הביטוי שהזנת לא חוקי. (נקודה) או! אופרטור או סוגריים לא חוקיים. @ ייתכן שהזנת מזהה לא חוקי או סוגריים שהוקלדת בעקבות קבוע האפס. @@ 2 @ 611736 @ 1
2424 לביטוי שהזנת יש שדה, בקרה או שם מאפיין שלא ניתן למצוא ב- Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2425 לביטוי שהזנת יש שם פונקציה שלא ניתן למצוא ב- Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2426 לא ניתן להשתמש בפונקציה שהזנת בביטוי זה. @ * ייתכן שהשתמשת בפונקציה DoEvents, LBound, UBound, Spc או Tab בביטוי.
* ייתכן שהשתמשת בפונקציה מצטברת, כגון ספירה, ברשת עיצוב או בפקד או בשדה מחושב. @@ 1 @@ 1
2427 הזנת ביטוי שאין לו ערך. @ הביטוי עשוי להתייחס לאובייקט שאין לו ערך, כגון טופס, דוח או פקד תווית. @@ 1 @@ 1
2428 הזנת ארגומנט לא חוקי בפונקציה צבירה של דומיין. @ * שדה בביטוי המחרוזת לא יכול להיות בתחום.
* שדה שצוין בביטוי הקריטריונים לא יכול להיות בתחום. @@ 2 @ 610931 @ 1
2429 מפעיל ה- In שהזנת מחייב סוגריים. @@@ 1 @@ 1
2430 לא הזנת את מילת המפתח ובמפתח בין ... ו. התחביר הנכון הוא כדלקמן:
ביטוי [לא] בין ערך 1 וערך 2 @@ 1 @@ 1
2431 הביטוי שהזנת מכיל תחביר לא חוקי. @ ייתכן שהזנת פסיק ללא ערך או מזהה קודמים. @@ 1 @@ 1
2432 הביטוי שהזנת מכיל תחביר לא חוקי, או שעליך לצרף את נתוני הטקסט שלך במרכאות. @ ייתכן שהזנת פסיק לא חוקי או השמטת מרכאות.
לדוגמא, אם המאפיין ערך ברירת מחדל של שדה טקסט הוא "יואי, לואי ודיואי", עליו להיות כלוא במרכאות אם אתה מתכוון אליו כמחרוזת טקסט מילולית. זה מונע את הבלבול עם הביטוי "Huey Louie" ו- "Dewey". @@ 1 @@ 1
2433 הביטוי שהזנת מכיל תחביר לא חוקי. @ ייתכן שהזנת מפעיל, כגון המפעיל +, בביטוי ללא אופרנד מקביל. @@ 1 @@ 1
2434 הביטוי שהזנת מכיל תחביר לא חוקי. @ ייתכן שהזנת אופרנד ללא מפעיל. @@ 1 @@ 1
2435 לביטוי שהזנת יש יותר מדי סוגריים סוגרים. @@@ 1 @@ 1
2436 בביטוי שהזנת חסר סוגריים סוגריים, סוגריים (]) או פס אנכי (|). @@@ 1 @@ 1
2437 לביטוי שהזנת יש פסים אנכיים לא חוקיים (|). @@@ 1 @@ 1
2438 הביטוי שהזנת מכיל תחביר לא חוקי. @ השמטת אופרנד או אופרטור, הזנת תו או פסיק לא חוקיים, או שהזנת טקסט מבלי להקיף אותו במרכאות. @@ 2 @ 611732 @ 1
2439 לביטוי שהזנת יש פונקציה המכילה מספר שגוי של ארגומנטים. @@@ 1 @@ 1
2440 עליך לצרף ארגומנטים של פונקציות IIf בסוגריים. @@@ 1 @ 1012957 @ 1
2442 לביטוי שהזנת יש סוגריים לא חוקיים. @ ייתכן שהשתמשת בתחביר הסוגריים עבור מזהה בשאילתה. השתמש בתחביר המזהה הסטנדרטי:
טפסים! [טופס]! [Control]. @@ 1 @ 411729 @ 1
2443 ניתן להשתמש באופרטור Is רק בביטוי עם Null או Not Null. @@@ 1 @ 1008950 @ 1
2445 הביטוי שהזנת מורכב מדי. @@@ 2 @ 611732 @ 1
2446 אין מספיק זיכרון זמין לביצוע חישוב זה. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@ 1
2447 יש שימוש לא חוקי ב-. (נקודה) או! אופרטור או סוגריים לא חוקיים. @ ייתכן שהזנת מזהה לא חוקי או הקלדת סוגריים בעקבות קבוע האפס. @@ 2 @ 611736 @ 1
2448 אינך יכול להקצות ערך לאובייקט זה. @ * האובייקט עשוי להיות פקד בצורה לקריאה בלבד.
* האובייקט עשוי להיות בטופס הפתוח בתצוגת העיצוב.
* הערך עשוי להיות גדול מדי עבור שדה זה. @@ 1 @ 209424 @ 1
2449 יש ביטוי לא חוקי. @ לדוגמא, אולי ניסית להשתמש בשיטת ההדפסה עם אובייקט שאינו דוח או ניפוי באגים. @@ 2 @ 2015551 @ 1
2450 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את הטופס '|' המכונה בביטוי מאקרו או בקוד Visual Basic. @ * הטופס אליו הפנית עשוי להיות סגור או לא קיים במסד נתונים זה.
* ייתכן ש- Microsoft Office Access נתקל בשגיאת הידור במודול Visual Basic עבור הטופס. @@ 1 @ 211735 @ 1
2451 שם הדוח '|' שהזנת איות שגוי או מתייחס לדיווח שאינו פתוח או שאינו קיים. @@@ 1 @@ 1
2452 לביטוי שהזנת יש התייחסות לא חוקית למאפיין ההורה. @ לדוגמה, ייתכן שאתה משתמש במאפיין האב עם פקד בטופס ראשי או בדוח ולא עם פקד בטופס משנה או בדוח משנה. @@ 2 @ 604852 @ 1
2453 שם הבקרה '|' שהזנת בביטוי שלך מאוית שגוי או מתייחס לפקד בטופס או בדוח שאינם פתוחים או שאינם קיימים. @@@ 1 @ 411730 @ 1
2454 שם האובייקט '|' נכנסת בעקבות ה-! המפעיל בביטוי אינו חוקי. @ לדוגמא, ייתכן שניסית להזין מזהה עם שני שמות בקרה המופרדים על ידי ה-! מפעיל. @@ 2 @ 611736 @ 1
2455 הזנת ביטוי שיש לו התייחסות לא חוקית לנכס |. @ ייתכן שהנכס לא קיים או שהוא לא חל על האובייקט שציינת. @@ 2 @ 2015567 @ 1
2456 המספר בו השתמשת להפניה לטופס אינו חוקי. @ השתמש במאפיין ספירה כדי לספור את הטפסים הפתוחים וודא שמספר הטופס אינו גדול ממספר הטפסים הפתוחים מינוס אחד. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2457 המספר בו השתמשת להפניה לדוח אינו חוקי. @ השתמש במאפיין ספירה כדי לספור את הדוחות הפתוחים וודא שמספר הדוח אינו גדול ממספר הדוחות הפתוחים. @ @ 1 @ 2019460 @ 1
2458 מספר הבקרה שציינת גדול ממספר הפקדים. @ השתמש במאפיין ספירה כדי לספור את הפקדים בטופס או בדוח ואז בדוק שמספר הבקרה שאתה מציין נמצא בטווח הפקדים הקיימים. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2459 אינך יכול להתייחס למאפיין ההורה של טופס או דוח כאשר אחד מהם פתוח בתצוגת העיצוב. @@@ 1 @@ 1
2460 אינך יכול להתייחס למאפיין RecordsetClone של טופס פתוח בתצוגת Design. @@@ 1 @ 607393 @ 1
2461 השתמש במספר קטע, ולא במחרוזת, כדי להתייחס לטופס או לקטע דוחות. @@@ 1 @@ 1
2462 מספר המדור שהזנת אינו חוקי. @@@ 1 @@ 1
2463 השתמש במספר, ולא במחרוזת, להתייחסות לרמה קבוצתית. @@@ 2 @ 606361 @ 1
2464 לא הוגדר שדה מיון או קיבוץ מוגדר עבור מספר רמת הקבוצה בה השתמשת. @ מספר חוקי של רמת קבוצה יכול להיות בין 0 (עבור השדה או הביטוי הראשון שאתה ממיין או מקבץ עליו) עד 9 (עבור העשירי). ספר את רמות הקבוצה בדוחותtarting with zero. @@ 1 @@ 1
2465 Microsoft Office Access אינו יכול למצוא את השדה '|' המכונה בביטוי שלך. @ יתכן ששגית את שדה השם, או ששמו של השדה או שנמחק. @@ 1 @ 411730 @ 1
2466 לביטוי שהזנת יש התייחסות לא חוקית למאפיין Dynaset. @ לדוגמה, ייתכן שהשתמשת במאפיין Dynaset עם טופס שאינו מבוסס על טבלה או שאילתה. @@ 1 @@ 1
2467 הביטוי שהזנת מתייחס לאובייקט שנסגר או שאינו קיים. @ לדוגמה, ייתכן שהקצית טופס למשתנה של אובייקט טופס, סגרת את הטופס ואז הפנית למשתנה האובייקט. @@ 1 @@ 1
2468 הערך שהזנת עבור ארגומנט המרווח, המספר או התאריך בפונקציה אינו חוקי. @ בדוק את הארגומנט כדי לוודא שהזנת אותו כהלכה.
למידע נוסף על ערכי ארגומנטים תקפים, חפש באינדקס העזרה 'פונקציית DatePart', 'פונקציית DateAdd' או 'פונקציית DateDiff'. @@ 1 @@ 1
2469 הביטוי | 2 שהזנת במאפיין ValidationRule של בקרת הטופס מכיל את השגיאה | 1. @ Microsoft Office Access אינו יכול לנתח את הביטוי ValidationRule שהזנת. לדוגמה, אם תזין את הביטוי = MyFunction () במאפיין ValidationRule, ו הפונקציה MyFunction אינה קיימת, Microsoft Office Access מציג את ההודעה הבאה:
שם פונקציה לא ידוע בכללי אימות: 'MyFunction'. @ כדי לעזור לך ליצור ביטויים כארגומנטים ב- Visual Basic, השתמש בבונה הביטוי. למידע נוסף, חפש באינדקס העזרה 'בונה ביטויים'. @ 1 @ 111805 @ 1
2470 יש (n) '|' במאפיין ValidationRule של בקרת הטופס. @ כדי לעזור לך ליצור ביטויים כארגומנטים ב- Visual Basic, השתמש בבונה הביטוי. למידע נוסף, חפש באינדקס העזרה 'בונה ביטויים'. @@ 1 @ 111805 @ 1
2471 הביטוי שהזנת כפרמטר שאילתה יצר שגיאה זו: '|' @@@ 2 @ 611805 @ 1
2472 הגדרת המאפיין LinkMasterFields הביאה לשגיאה זו: '|' @@@ 2 @ 603990 @ 1
2473 הביטוי | 2 שהזנת כהגדרת מאפיין האירוע הניב את השגיאה הבאה: | 1. @ * הביטוי לא יכול לגרום לשם של מאקרו, לשם של פונקציה שהוגדרה על ידי המשתמש או [נוהל אירוע].
* ייתכן שהייתה שגיאה בהערכת הפונקציה, האירוע או המאקרו. @@ 1 @@ 1
2474 הביטוי שהזנת מחייב את השליטה בחלון הפעיל. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* פתח או בחר טופס או דוח המכיל את הפקד.
* צור פקד חדש בחלון הפעיל ונסה שוב את הפעולה. @ @ 1 @ @ 1
2475 הזנת ביטוי שדורש טופס להיות החלון הפעיל. @@@ 1 @ 5601 @ 1
2476 הזנת ביטוי שדורש שדוח יהיה החלון הפעיל. @@@ 1 @ 5603 @ 1
2477 הזנת ערך סוג אובייקט לא חוקי '|' באובייקט If TypeOf הוא מצב מסוג אובייקט של אם ... ואז ... הצהרה אחרת. @ סוג האובייקט יכול להיות אחד מהבאים: BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, Label, Line, ListBox, UnboundObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, PageBreak, מלבן, צורת משנה, דו"ח משנה, TextBox, ToggleButton, ImageControl או OLEControl. @@ 1 @@ 1
2478 Microsoft Office Access אינו מאפשר לך להשתמש בשיטה זו בתצוגה הנוכחית. @ Most לא ניתן להשתמש בשיטות, כולל שיטות SetFocus ו- Requery, בצורה או בתצוגת עיצוב בדוח. @ @ 2 @ 2015551 @ 1
2479 נוהל האירוע '|' לא יכול להיות הליך פונקציה; זה חייב להיות הליך משנה. @ אם ברצונך להפעיל הליך פונקציה כאשר אירוע מתרחש, נסה אחת מהפעולות הבאות:
* הגדר את מאפיין האירוע לשם של מאקרו המכיל פעולת RunCode המפעילה את הליך ה- Function.
* הגדר את מאפיין האירוע ל- = FunctionName (). @@ 1 @@ 1
2480 הפנית לנכס על ידי טיעון מספרי שאינו ממספרי הנכסים באוסף. @ בדוק את מספרי הנכסים באוסף. @@ 1 @@ 1
2481 אינך יכול להגדיר ערך בזמן שמסמך נמצא בתצוגה מקדימה של הדפסה. @@@ 1 @@ 1
2482 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את השם '|' הזנת בביטוי. @ יכול להיות שציינת פקד שלא היה על האובייקט הנוכחי מבלי לציין את הטופס הנכון או את הקשר הדו"ח. @ כדי להתייחס לפקד בטופס או בדוח אחר, הקדם את שם הבקרה עם שם אוסף, בדרך כלל טפסים או דוחות, ושם הטופס או הדוח שאליו שייך הפקד.
לדוגמה, טפסים! [מוצרים]! [יחידות במלאי]. @ 1 @@ 1
2483 אינך יכול לעבור לפקד קודם כאשר רק פקד אחד היה במוקד. @ השתמש במאפיין PreviousControl רק לאחר שהעברת את המיקוד לפקד שני. @@ 1 @ 607144 @ 1
2484 אין גיליון נתונים פעיל. @@@ 1 @@ 1
2485 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את המאקרו'|.'@ המקרו (או קבוצת המאקרו שלו) לא קיים, או שהמקרו חדש אך לא נשמר.
שים לב שכאשר אתה מזין את התחביר macrogroupname.macroname בארגומנט, עליך לציין את השם שקבוצת המאקרו של המאקרו נשמרה לאחרונה תחת. @ @ 1 @ 210183 @ 1
2486 אינך יכול לבצע פעולה זו כרגע. @ ניסית להפעיל מאקרו או השתמשת באובייקט DoCmd ב- Visual Basic כדי לבצע פעולה. עם זאת, Microsoft Office Access מבצעת פעילות נוספת המונעת לבצע את הפעולה הזו כעת.
לדוגמא, לא ניתן לבצע פעולות בטופס בזמן ש- Microsoft Office Access מצייר מחדש פקד או מחשב ביטוי. @ בצע את הפעולה מאוחר יותר. @ 1 @@ 1
2487 הארגומנט מסוג אובייקט לפעולה או לשיטה ריק או לא חוקי. @ * לפעולה סגורה, GoToRecord או RepaintObject, הזן ערכים עבור שני הארגומנטים, או השאר את שניהם ריקים כדי לבצע את הפעולה באובייקט הפעיל.
* לפעולה של DeleteObject, Rename או CopyObject, הזן ערכים עבור שני הארגומנטים, או השאר את שניהם ריקים כדי לבצע את הפעולה על האובייקט שנבחר כעת בחלון מסד הנתונים.
* לפעולה SendObject או OutputTo, הזן ערכים עבור שני הארגומנטים, או השאר את הארגומנט שם אובייקט ריק אם ברצונך לבצע את הפעולה באובייקט הפעיל מסוג האובייקט שצוין.
* אם אתה משתמש בשיטה עם אובייקט DoCmd, השתמש בקבוע מהותי שמשווה לסוג אובייקט חוקי או לערך המספרי המתאים לשם הארגומנט. @@ 1 @ 612276 @ 1
2488 אינך יכול להשתמש בפעולת ApplyFilter בחלון זה. @ * ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה ApplyFilter, אך לא החלת את המסנן על טבלה, שאילתה, טופס או דוח.
* ייתכן שהחלת את המסנן על טופס, אך הטופס לא היה פתוח בתצוגת טופס או גליון נתונים.
* ייתכן שהחלת את המסנן על דוח אך לא השתמשת בפעולת ApplyFilter במאקרו שצוין על ידי הגדרת המאפיין OnOpen. @ השתמש בפעולה או בשיטה SelectObject כדי לבחור את הטבלה, השאילתה, הטופס או הדוח לפני החלת המסנן . @ 1 @ 603041 @ 1
2489 האובייקט '|' לא פתוח. @ * המאקרו שאתה מפעיל (באופן ישיר או עקיף) מכיל פעולת GoToRecord, RepaintObject או SelectObject, אך הארגומנט שם האובייקט שם לאובייקט שנסגר.
* הארגומנט שם האובייקט בשיטת GoToRecord, RepaintObject או SelectObject שם לאובייקט שנסגר. @ השתמש באחת מהפעולות או השיטות הפתיחות כדי לפתוח את האובייקט כך שתוכל לבצע את הפעולה הרצויה. @ 1 @@ 1
2491 הפעולה או השיטה אינם חוקיים מכיוון שהטופס או הדוח אינם קשורים לטבלה או לשאילתה. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה ApplyFilter. עם זאת, הטופס או הדוח שהחלתם עליו את המסנן אינם מבוססים על טבלה או שאילתה, כך שלטופס או לדוח אין רשומות להחיל עליהם מסנן. @ השתמשו בפעולה או בשיטה SelectObject לבחירת הטופס הרצוי או דווח לפני שתפעיל את הפעולה ApplyFilter.
כדי לבסס טופס או דוח על טבלה או שאילתה, פתח את הטופס או הדוח בתצוגת Design והזן את הטבלה או שם השאילתה במאפיין RecordSource. @ 1 @ 603041 @ 1
2492 Microsoft Office Access לא מצליח למצוא את המאקרו '| 2' בקבוצת המאקרו'|1.'@ השתמשת בתחביר macrogroupname.macroname כדי לציין מאקרו. לאחר מכן ניסית להפעיל את המאקרו (באופן ישיר או עקיף), או שהשתמשת בשיטת RunMacro להפעלת המאקרו. עם זאת, המאקרו שציינת אינו בקבוצת מאקרו זו. @ צור את המאקרו בקבוצת המאקרו, ציין את קבוצת המאקרו הנכונה או ציין את שם המאקרו הנכון. @ 1 @ 611313 @ 1
2493 פעולה זו מחייבת טיעון של שם אובייקט. @@@ 1 @@ 1
2494 הפעולה או השיטה דורשים טיעון שם טופס. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenForm, אך השארת את הארגומנט שם טופס ריק. @ בארגומנט שם טופס, הזן את שם הטופס במסד הנתונים הנוכחי. @ 1 @ 611313 @ 1
2495 הפעולה או השיטה דורשים ארגומנט של שם טבלה. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenTable, TransferSpreads, או TransferText, אך השארת את הארגומנט שם טבלה ריק. @ בארגומנט שם טבלה, הזן את שם הטבלה שהיא במסד הנתונים הנוכחי. @ 1 @@ 1
2496 הפעולה או השיטה דורשים ארגומנט שם שאילתה. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenQuery, אך השארת את הארגומנט שם שאילתה ריק. @ בארגומנט שם שאילתה, הזן שם שאילתה. @ 1 @@ 1
2497 הפעולה או השיטה מחייבים ארגומנט שם דוח. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenReport, אך השארת את הארגומנט שם דוח ריק. @ בארגומנט שם הדוח, הזן את שם הדוח. @ 1 @@ 1
2498 ביטוי שהזנת הוא סוג הנתונים השגוי של אחד מהארגומנטים. @ ניסית להפעיל מאקרו או להשתמש בשיטה לביצוע פעולה, אך ביטוי הוערך לסוג הנתונים הלא נכון.
לדוגמא, בשיטת הסגירה ציינת מחרוזת עבור הארגומנט סוג אובייקט, אך ניתן להגדיר ארגומנט זה רק לקבועים פנימיים מסוימים או לשווי המקביל המספרי שלהם. @@ 1 @@ 1
2499 אינך יכול להשתמש בפעולה או בשיטה GoToRecord באובייקט בתצוגת Design. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* עבור לתצוגת טופס או גליון נתונים לטופס.
* עבור לתצוגת גליון נתונים עבור שאילתה או טבלה.
* אם אתה מפעיל מאקרו או הליך Visual Basic המכיל פעולה הפותחת את האובייקט, הגדר את הארגומנט View לתצוגה הנכונה לפני שתבצע את הפעולה GoToRecord. @@ 2 @ 603018 @ 1
2500 עליך להזין מספר גדול מאפס עבור ארגומנט ספירת חזרה. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה RunMacro, אך הזנת ערך פחות מאפס (או ביטוי המוערך פחות מאפס) בארגומנט ספירת החזרה. @ כדי להפעיל את המאקרו פעם אחת, השאר את הטיעון הזה ריק. @ 1 @@ 1
2501 ה הפעולה בוטלה. @ השתמשת בשיטה של ​​אובייקט DoCmd לביצוע פעולה ב- Visual Basic, ואז לחצת על ביטול בתיבת דו-שיח.
לדוגמה, השתמשת בשיטת הסגירה לסגירת טופס שהשתנה, ואז לחצת על ביטול בתיבת הדו-שיח ששואלת אם ברצונך לשמור את השינויים שביצעת בטופס. @@ 1 @@ 1
2502 הפעולה או השיטה דורשים ארגומנט של שם מקרו. @ * ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה RunMacro, אך השארת את ארגומנט Macro Name ריק.
* Microsoft Office Access ניסה ליצור שורת תפריטים מותאמת אישית לטופס או לדוח, אך הארגומנט תפריט שם ​​מאקרו של הפעולה AddMenu ריק. @ בארגומנט תפריט שם ​​מאקרו, הזן את השם של מאקרו או קבוצת מאקרו שנמצאת ב- מסד הנתונים הנוכחי. @ 1 @@ 1
2503 אינך יכול להשתמש בפעולה זו עם האובייקט DoCmd. @ לרשימת הפעולות שהאובייקט DoCmd אינו תומך בהן וכמה חלופות לשימוש בפעולות אלה, לחץ על עזרה.
ניתן להשתמש בכל הפעולות שאינן ברשימה זו עם האובייקט DoCmd. @@ 2 @ 611313 @ 1
2504 הפעולה או השיטה דורשים לפחות | ארגומנט (ים). @ ניסית להפעיל מאקרו המכיל פעולה או השתמשת בשיטה או פעולה עם האובייקט DoCmd, אך לא הגדרת את מספר הארגומנטים הנדרש.
לדוגמה, אם אתה משתמש בפעולה MoveSize, עליך להגדיר לפחות אחד מארבעת הארגומנטים. @@ 1 @ 611313 @ 1
2505 ביטוי בויכוח | יש ערך לא חוקי. @ ניסית להפעיל מאקרו או השתמשת באובייקט DoCmd ב- Visual Basic. מספר הארגומנט לעיל הוא המיקום של הארגומנט כפי שהוא מופיע בחלון המאקרו, בתיבת הדו-שיח פעולה נכשלה או בדפדפן האובייקטים (אם אתה משתמש באובייקט DoCmd). @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* בחר הגדרה מתיבת הרשימה הנפתחת בכל ארגומנט.
* השתמש בקבוע מהותי המשווה לסוג אובייקט חוקי.
* החלף את הביטוי המתאים הנכון. @ 1 @ 611895 @ 1
2506 ערך שהזנת עבור הארגומנט סוג העברה אינו חוקי. @ ביטוי בארגומנט סוג העברה אינו מוערך לערך מספרי חוקי. @ ערכים תקפים עבור הארגומנט סוג העברה הם כדלקמן:
* 0, 1 ו -2 לפעולת TransferDatabase.
* 0, 1 ו -2 לפעולת גיליון ההעברה.
* 0 עד 6 לפעולת TransferText. @ 1 @ 611313 @ 1
2507 ה סוג אינו סוג מסד נתונים מותקן או שאינו תומך בפעולה שבחרת. @ השתמשת בשיטת TransferDatabase, אך ביטוי בארגומנט databasetype אינו מעריך לסוג מסד נתונים חוקי לייבוא, ייצוא או קישור.
למידע על סוגי מסדי נתונים תקפים, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 604780 @ 1
2508 ערך שהזנת עבור הארגומנט spreadheettype אינו חוקי. @ השתמשת בשיטת TransferSpreadsheet, וביטוי בארגומנט spreadheettype אינו מוערך לערך מספרי חוקי. @ ערכים תקפים הם 0, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ו- 8. שים לב ש -1 הוא ערך לא חוקי; אינך יכול לייבא או לייצא לקובץ בפורמט Lotus .wks. @ 1 @ 604781 @ 1
2509 ההגדרה עבור הארגומנט Range לא יכולה להיות ארוכה מ- 255 תווים. @@@ 1 @ 604781 @ 1
2510 הביטוי שהזנת בארגומנט Specification Name חורג ממגבלת 64 התווים. @ בחר אחד משמות המפרט הקיימים מתיבת רשימת הארגומנטים כאשר אתה משתמש בפעולת TransferText במאקרו, או הזן שם ב- Visual Basic העוקב אחרי Microsoft Office גישה לכללים למתן שמות אובייקטים. @@ 2 @ 611734 @ 1
2511 הפעולה או השיטה דורשים ארגומנט Specification Name. @ ניסית להשתמש בפעולת TransferText או בשיטה וציינת ארגומנט Type Transfer אך השארת את הארגומנט Specification Name ריק. @ בארגומנט Specification Name, הזן שם מפרט קיים מהארגומנט תיבת רשימות. @ 1 @ 611313 @ 1
2512 Microsoft Office Access אינו יכול לנתח את הביטוי: '|'. @ לחץ על אישור כדי לחזור לארגומנט הפעולה או לביטוי המותנה שבו מופיע ביטוי זה, ואז לתקן את התחביר. @@ 1 @@ 1
2513 הארגומנט שם מאקרו לא יכול להיות ארוך מ- 64 תווים על פי כללי שמות האובייקטים של Microsoft Office Access. @@@ 1 @ 411734 @ 1
2514 הפעולה או השיטה מחייבים טיעון שם בקרה. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה של ​​GoToControl, אך השארת את שם הבקרה ריק. @ בארגומנט שם הבקרה, הזן שם שליטה או שדה מהטופס הפעיל או מגליון הנתונים. @ 1 @ 611313 @ 1
2515 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את המאקרו '|' מכיוון שהוא נשמר באמצעות גרסה אחרת של Microsoft Office Access. @ צור מחדש את המאקרו בגירסה הנוכחית של Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
2516 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את המודול'|.'@ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenModule, אך Microsoft Office Access אינו יכול למצוא את המודול שציינת בארגומנט שם המודול. @ הזן שם חוקי חוקי מה- מסד נתונים נוכחי. @ 1 @@ 1
2517 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את ההליך'|.'@* יתכן שהשתמשת בשיטת ההפעלה ב- Visual Basic אך הזנת שם הליך לא חוקי, או שהשתמשת בשיטת ההפעלה מבלי לפתוח תחילה מסד נתונים.
* ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenModule, אך השתמשת בשם הליך לא חוקי. @@ 1 @@ 1
2519 על בסיס הנתונים להיות פתוח כדי שהשיטה SelectObject תפעל. @ ניסית להפעיל פונקציה ב- librarמסד הנתונים y, והפונקציה מכילה את שיטת SelectObject. @@ 1 @@ 1
2520 הפעולה או השיטה דורשים ארגומנט של מודול או שם פרוצדורה. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenModule, אך לא הזנת שם בשם לא מודול או בארגומנט שם פרוצדורה בחלון המאקרו. @ הזן שם חוקי שם באחד מהטיעונים האלה. @ 1 @@ 1
2521 ציינת סוג העברה שאינו תומך בארגומנט שם טבלת HTML. @ השאר את הארגומנט שם טבלת HTML ריק, אלא אם כן אתה משתמש בייבוא ​​HTML או קישור סוגי העברת HTML. @@ 1 @@ 1
2522 הפעולה או השיטה מחייבים ארגומנט של שם קובץ. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה TransferSpreadsheet או TransferText. @ בארגומנט שם הקובץ, הזן שם קובץ. @ 1 @ 611313 @ 1
2523 הערך שהזנת עבור ארגומנט המופע אינו חוקי. @ השתמשת בשיטת ShowToolbar. @ ערכים תקפים עבור ארגומנט זה הם acToolbarYes, acToolbarWhereApprop ו- acToolbarNo, או הערכים המספריים המתאימים 0, 1 ו- 2. @ 1 @ 612446 @ 1
2524 Microsoft Office Access אינו יכול להפעיל את היישום באמצעות פעולת RunApp. @ הנתיב ליישום אינו חוקי, או חסר רכיב ביישום. @ בדוק את הנתיב בסייר Windows או מנהל הקבצים. @ 1 @@ 1
2525 מאקרו יכול לקרוא לעצמו 20 פעמים לכל היותר. @ המאקרו שלך מכיל פעולת RunMacro שקוראת לאותו מאקרו יותר מ -20 פעמים. @ השתמש בתנאי כדי לעצור את המאקרו לאחר שהוא הופעל 20 פעמים, או התקשר למאקרו אחר עם פעולה RunMacro. @ 1 @@ 1
2526 פעולת SendKeys מחייבת טעינת התוספת של Microsoft Office Access Utility. @ הפעל מחדש את Microsoft Office Access או את Microsoft Office Setup כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access ואת התוסף Microsoft Office Access Utility. @@ 1 @@ 1
2527 תבניות הקובץ של Lotus .wks אינן נתמכות בגירסה הנוכחית של Microsoft Office Access. @ המרת קובץ .wks לפורמט עדכני יותר, כגון .wk1. @@ 1 @@ 1
2528 הארגומנט של פעולת המאקרו RunCommand חסר, או שהזנת מזהה פקודה לא חוקי עבור שיטת RunCommand. @@@ 1 @@ 1
2529 הארגומנט של סרגל הכלים לא יכול להיות ארוך מ- 64 תווים. @@@ 1 @@ 1
2530 לא ניתן להשתמש בשיטת SelectObject בדוח שמודפס כעת. @@@ 1 @@ 1
2531 קובץ ה- HTML שלך אינו מכיל נתונים טבלאיים ש- Microsoft Office Access יכול לייבא. @. @@ 1 @@ 1
2532 Microsoft Office Access אינו יכול למצוא את ההליך המאקרו או המשנה'|.'@ המאקרו, קבוצת המאקרו או נוהל המשנה שצוינו אינם קיימים. @
שים לב שכאשר אתה מזין את התחביר macrogroupname.macroname בארגומנט, עליך לציין את השם שקבוצת המאקרו של המאקרו נשמרה לאחרונה תחתו. כמו כן, וודא כי המאקרו שהוזכר נשמר, או שתהליך המשנה להפניה מצפה ל- 0 ארגומנטים. @ 1 @@ 1
2533 הפעולה ApplyFilter מחייבת שהארגומנט שם המסנן או איפה תנאי מוגדר. @ ניסית להפעיל מאקרו המכיל פעולת ApplyFilter, אך לא הגדרת את הארגומנטים הנדרשים. @@ 1 @ 611313 @ 1
2534 הפעולה או השיטה מחייבים ארגומנט שם לדף גישה לנתונים. @ ניסית להשתמש בפעולה או בשיטה OpenDataAccessPage, אך השארת את ארגומנט השם של דף הגישה לנתונים ריק. @ בארגומנט השם של דף הגישה לנתונים, הזן את שם גישה לנתונים דף במסד הנתונים הנוכחי. @ 1 @ 611313 @ 1
2535 הפעולה ApplyFilter מכילה שם מסנן שאינו ניתן להחלה. @ שם המסנן אינו ארגומנט חוקי בפעולה ApplyFilter בשרת הלקוחות. @@ 1 @ 611313 @ 1
2536 מאקרו מושבתים במסד נתונים זה. @@@ 1 @@ 1
2540 הקובץ '|' ניסית להחליף הוא קובץ מערכת של Microsoft Office Access שנמצא בשימוש ולא ניתן להחליף אותו או למחוק אותו. @@@ 1 @@ 1
2541 תוכן הלוח נמחק ולא ניתן להדביק אותו. @ יישומים מסוימים אינם שמים אובייקטים גדולים על הלוח. במקום זאת הם הניחו מצביע על האובייקט בלוח. המצביע עשוי להיעלם לפני שהדבק מתרחש. @@ 1 @@ 1
2542 ציין את שם מסד הנתונים בשורת הפקודה, כך ש- Microsoft Office Access יוכל למצוא את המאקרו. @@@ 1 @@ 1
2543 אינך יכול להדביק לעצמו אובייקט מסד נתונים. @@@ 1 @@ 1
2544 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את | שהפנית אליך בארגומנט שם האובייקט. @ המאקרו שניסית להריץ כולל פעולה SelectObject עם שם לא חוקי עבור הארגומנט שם האובייקט. @ בחלון מסד הנתונים, ודא את שם האובייקט שברצונך שהמאקרו יבחר. ואז פתח את המאקרו בחלון המאקרו והזן את השם הנכון עבור הארגומנט Object Object. @ 2 @ 603041 @ 1
2545 פעולת CopyObject מחייבת שתציין מסד נתונים יעד אחר או שם חדש להעתקה ממסד הנתונים הנוכחי. @ המאקרו שאתה מפעיל כולל פעולת CopyObject. @ פתח את המאקרו בחלון המאקרו ובחר את פעולת CopyObject. הזן מסד נתונים של יעד או שם חדש בתיבת הארגומנט המתאימה. @ 1 @ 603009 @ 1
2546 בחר אובייקט מסד נתונים בחלון מסד הנתונים לפני שתפעיל את המאקרו המכיל את | פעולה. @@@ 2 @ 603009 @ 1
2547 מאגר המידע '|' ניסית למחוק ולהחליף הוא לקריאה בלבד ולא ניתן למחוק או להחליף אותו. @ הזן שם אחר למסד הנתונים החדש. @@ 1 @@ 1
2548 Microsoft Office Access אינו יכול להפעיל את אשף האבטחה מכיוון שמסד נתונים זה פתוח במצב בלעדי. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Office Access יפתח את מסד הנתונים במצב משותף ויפעיל את אשף האבטחה? @@ 19 @@ 2
2549 Microsoft Office Access אינו יכול למחוק | 1 לאחר דחיסתו. מסד הנתונים הדחוס נקרא | 2. @ אם אתה דוחס מסד נתונים באותו שם, Microsoft Office Access יוצר מסד נתונים דחוס חדש ואז מוחק את מסד הנתונים המקורי.
אולם במקרה זה מסד הנתונים המקורי לא נמחק מכיוון שהוא לקריאה בלבד. @ אם אתה יכול, הסר את הסטטוס לקריאה בלבד, מחק את מסד הנתונים המקורי ולאחר מכן שנה את שם מסד הנתונים החדש באמצעות השם המקורי.
אם אינך יכול להסיר את הסטטוס לקריאה בלבד, הודיע ​​על כך למנהל קבוצת העבודה שלך. @ 1 @ 310299 @ 1
2550 Microsoft Office Access אינו יכול למחוק | 1 לאחר קידודו. מסד הנתונים המקודד קיבל את השם | 2. @ אם אתה מקודד מסד נתונים באותו שם, Microsoft Office Access יוצר מסד נתונים מקודד חדש ואז מוחק את מסד הנתונים המקורי.
אולם במקרה זה לא ניתן למחוק את מסד הנתונים המקורי מכיוון שהוא לקריאה בלבד. @ אם אתה יכול, הסר את המצב לקריאה בלבד, מחק את מסד הנתונים המקורי ולאחר מכן שנה את שם מסד הנתונים החדש באמצעות השם המקורי.
אם אינך יכול להסיר את הסטטוס לקריאה בלבד, הודיע ​​על כך למנהל קבוצת העבודה שלך. @ 1 @ 310299 @ 1
2551 Microsoft Office Access אינו יכול למחוק | 1 לאחר פענוחו. מסד הנתונים המפוענח נקרא | 2. @ אם אתה מפענח מסד נתונים באותו שם, Microsoft Office Access יוצר מסד נתונים מפוענח חדש ואז מוחק את מסד הנתונים המקורי.
אולם במקרה זה לא ניתן למחוק את מסד הנתונים המקורי מכיוון שהוא לקריאה בלבד. @ אם אתה יכול, הסר את המצב לקריאה בלבד, מחק את מסד הנתונים המקורי ולאחר מכן שנה את שם מסד הנתונים החדש באמצעות השם המקורי.
אם אינך יכול להסיר את הסטטוס לקריאה בלבד, הודיע ​​על כך למנהל קבוצת העבודה שלך. @ 1 @ 310299 @ 1
2552 אינך יכול לקודד מסד נתונים שלא יצרת או שלא בבעלותך. @ ראה את הבעלים של מסד הנתונים או את מנהל קבוצת העבודה שלך. @@ 1 @@ 1
2553 אינך יכול לפענח מסד נתונים שלא יצרת או שלא בבעלותך. @ ראה את הבעלים של מסד הנתונים או את מנהל קבוצת העבודה שלך. @@ 1 @@ 1
2554 לא מצליחים למצוא את מסד הנתונים שציינת, או שלא ציינת מסד נתונים בכלל. @ ציין שם מסד נתונים חוקי בשורת הפקודה, והכלל נתיב במידת הצורך. @ @ 1 @ 110283 @ 1
2556 Microsoft Office Access אינו יכול להפעיל את אשף האבטחה מכיוון שבסיס הנתונים הוגדרה סיסמה. @ יהיה עליך לבטל את הגדרת סיסמת מסד הנתונים על ידי בחירה בכלים | אבטחה | ביטול סיסמת מסד הנתונים. @@ 1 @@ 1
2557 מסד הנתונים שניסית להמיר נוצר ב- או כבר הומר לגרסה המבוקשת של Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2559 Microsoft Office Access לא הצליחה לרענן את הטבלה המקושרת '| 1' במסד הנתונים '| 2' במהלך ההמרה. נסה לרענן את הקישורים באופן ידני באמצעות מנהל הטבלה המקושרת (תפריט כלים, תפריט משנה של מסדי נתונים).
2560 Microsoft Office Access אינו מצליח לטעון את מאפייני מסד הנתונים. @@@ 1 @@ 3
2561 Microsoft Office Access אינו יכול להציג את תיבת הדו-שיח מאפייני מסדי נתונים. @@@ 1 @@ 1
2562 Microsoft Office Access אינו יכול לשמור את מאפייני מסד הנתונים. @@@ 1 @@ 1
2563 Microsoft Office Access אינו יכול לטעון lib-קישור דינמיrary. @ הפעל את ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access. אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההתאמה האישית שלך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Microsoft Office Access.
למידע על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @@ 1 @@ 3
2564 אינך יכול להסתיר את המסמך '|' בזמן שהוא פתוח. @ סגור תחילה את אובייקט מסד הנתונים ואז הסתר אותו. @@ 1 @@ 1
2565 אינך יכול לבטל הסתרה של אובייקט מסד הנתונים '|' בזמן שהוא פתוח. @ סגור תחילה את אובייקט מסד הנתונים ואז בטל את הסתרתו. @@ 1 @@ 1
2566 Microsoft Office Access אינו מצליח להגדיר את סמל היישום לקובץ '|'. @ ודא שהקובץ הוא קובץ סמל חוקי (.ico). אם אתה משתמש ב- Microsoft Windows, תוכל גם להשתמש בקבצי .bmp. @@ 1 @@ 1
2567 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח או להמיר את מסד הנתונים של גירסה קודמת זו. @ מסד הנתונים נוצר בגירסה קודמת של Microsoft Office Access. אין לך הרשאות אבטחה מתאימות לפתיחה או להמרה של מסדי נתונים שנוצרו בגרסאות קודמות. @@ 1 @@ 1
2568 Microsoft Office Access לא יכול לבטל פעולה זו. @ אובייקט באותו שם כבר קיים. משתמש אחר אולי יצר אובייקט בשם '|' לאחר שביצעת פעולה זו באובייקט עם אותו שם. @@ 1 @@ 1
2569 Microsoft Office Access אינו יכול למחוק | 1 לאחר הפעלתו. מסד הנתונים המאופשר קיבל את השם | 2. @ אם אתה מפעיל מסד נתונים עם אותו שם, Microsoft Office Access יוצר מסד נתונים מופעל חדש ואז מוחק את מסד הנתונים המקורי.
אולם במקרה זה מסד הנתונים המקורי לא נמחק מכיוון שהוא לקריאה בלבד. @ אם אתה יכול, הסר את הסטטוס לקריאה בלבד, מחק את מסד הנתונים המקורי ולאחר מכן שנה את שם מסד הנתונים החדש באמצעות השם המקורי.
אם אינך יכול להסיר את הסטטוס לקריאה בלבד, הודיע ​​על כך למנהל קבוצת העבודה שלך. @ 1 @@ 1
2571 אינך יכול לשנות אובייקטים שנוצרו באמצעות גרסה קודמת של Microsoft Office Access. @ כדי להמיר מסד נתונים זה לגירסה הנוכחית של Microsoft Office Access, סגור את מסד הנתונים, הצבע על כלי עזר למסד נתונים בתפריט כלים ולאחר מכן לחץ על המר מסד נתונים. @ @ 1 @@ 1
2572 מסד נתונים זה נמצא במצב לא צפוי; Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח אותו. @ מסד נתונים זה הומר מגרסה קודמת של Microsoft Office Access באמצעות שיטת ה- DAO CompactDatabase במקום הפקודה Convert Database בתפריט Tools (תפריט המשנה Utilities Database). זה הותיר את מסד הנתונים במצב המרה חלקית. @ אם ברשותך עותק של מסד הנתונים בפורמט המקורי שלו, השתמש בפקודה המר מסד נתונים בתפריט כלים (תפריט משנה כלי עזר למאגר נתונים) כדי להמיר אותו. אם מסד הנתונים המקורי כבר אינו זמין, צור מסד נתונים חדש וייבא את הטבלאות והשאילתות שלך כדי לשמור על הנתונים שלך. לא ניתן לשחזר את אובייקטי מסד הנתונים האחרים שלך. @ 1 @@ 1
2573 מסד נתונים זה הוא העתק שנוצר בגרסה אחרת של Access. @You יכול להמיר העתק זה רק על ידי סנכרון עם מאסטר העיצוב שלו. @ המירו את מאסטר העיצוב של קבוצת העתקים זו ואז סנכרנו את ההעתק עם מאסטר העיצוב. @ 1 @@ 1
2574 אינך יכול ליצור מסד נתונים נוסף של Microsoft Office Access עם אותו שם ומיקום כמו מסד נתונים קיים. @ ביצעת את הפקודה Make MDE File, אך ניסית לתת למסד הנתונים החדש את אותה סיומת כמו הישן. @ קבל את ברירת המחדל סיומת .mde עבור מסד הנתונים MDE החדש שלך. @ 1 @@ 1
2575 אינך יכול ליצור מסד נתונים MDE של Microsoft Office Access מעותק מסד נתונים. @@@ 1 @@ 1
2576 מסד נתונים זה הוא מאסטר / העתק של Microsoft Office Access 7.0 / 8.0 / 9.0. @ אם תלחץ על אישור, שמם של מסד הנתונים שבחרת יוחלף ל- | 1 ואז יומר ל- | 2. כל מי שמשתמש בהעתק של מסד נתונים זה יצטרך לשדרג ל- Microsoft Access 2000 לאחר הסנכרון הבא. @@ 4 @@ 2
2577 המאגר | כבר פתוח. @ סגור את מסד הנתונים לפני ביצוע הפקודה Make MDE File. @@ 1 @@ 1
2578 Microsoft Office Access לא הצליחה ליצור מסד נתונים של MDE. @@@ 1 @@ 1
2579 טפסים, דוחות מקרו, ומודולים מקומיים בהעתק זה לא יומרו. @ כדי לשמור על האובייקטים הללו, אנא דאגו לייבא אותם אל ה- Master Design מהעתק המקורי. @@ 1 @@ 1
2580 מקור השיא '|' שצוין בטופס או בדוח זה אינו קיים. @ שגיאת האיות שגויה של השם, או שהוא נמחק או שונה שם במסד הנתונים הנוכחי, או שהוא קיים במסד נתונים אחר. @ בתצוגת העיצוב של הטופס או הדוח, הצג את גיליון המאפיינים על ידי לחיצה על כפתור המאפיינים והגדר את המאפיין RecordSource לטבלה או שאילתה קיימים. @ 1 @@ 1
2581 עליך להגדיר שדה מיון או ביטוי לכותרת העליונה או התחתונה של הקבוצה בדוח שניסית להציג או להדפיס. @@@ 1 @ 208753 @ 1
2582 לא ניתן להגדיר את המאפיין GroupInterval לאפס כאשר המאפיין GroupOn מוגדר למרווח. @ לחץ על מיון וקיבוץ בתפריט תצוגה ונסה אחת מהפעולות הבאות:
* שנה את הגדרת המאפיין GroupInterval למספר הגבוה מאפס.
* שנה את הגדרת המאפיין GroupOn לכל ערך. @@ 1 @@ 1
2583 ניתן לבצע את הפעולה או השיטה ApplyFilter רק מתוך מאקרו פתוח או הליך אירוע פתוח. @ * יתכן שניסית להפעיל מאקרו או הליך המכיל את הפעולה או השיטה ApplyFilter ממאפיין דוח שאינו המאפיין OnOpen.
* יתכן וניסית להפעיל מאקרו או הליך אירוע בדוח שכבר פתוח. @ כדי להשתמש בפעולת ApplyFilter בדוח, הגדר את המאפיין OnOpen לשם המאקרו, סגור את הדוח ואז פתח אותו מחדש. @ 1 @ 603004 @ 1
2584 אינך יכול להשתמש בפונקציות מצטברות בכותרת עליונה או תחתונה. @ כותרת העמוד או כותרת התחתונה של הדוח שניסית להציג תצוגה מקדימה מכילה פקד מחושב עם פונקציה מצטברת בביטוי. @ אם ברצונך להציג את התוצאה של מצבור פונקציה בכותרת עליונה או תחתונה של הדף, צור פקד מחושב מוסתר בקטע המתאים בדוח. לאחר מכן צור תיבת טקסט לא מאוגדת בכותרת הדף או תחתונה.
אם אתה מפעיל מאקרו, השתמש בפעולה SetValue כדי להגדיר את ערך תיבת הטקסט הלא מאוגד לערך בפקד הנסתר. @ 1 @ 411839 @ 1
2585 לא ניתן לבצע פעולה זו בעת עיבוד טופס או אירוע דוח. @ מאקרו שצוין כהגדרת המאפיין OnOpen, OnClose, OnFormat, OnRetreat, OnPage או OnPrint מכיל פעולה לא חוקית עבור הנכס. @ כאשר תלחץ על אישור, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו שנכשל ואת הטיעונים שלו. @ 1 @ 611909 @ 1
2586 Microsoft Office Access שינתה את המאפיינים MoveLayout ו- NextRecord ל- True from False. @ הפונקציה מאקרו או Visual Basic המופעלת על ידי המאפיין OnFormat של אחד החלקים של הדוח הגדירה את המאפיינים MoveLayout וגם NextRecord כ- False. אם שני המאפיינים מוגדרים כ- False יכולים הדוחות להדפיס ברציפות. @ שנה את המאקרו או הפונקציה כך שהוא מגדיר מאפיינים אלה לערכים הרצויים. @ 1 @ 604656 @ 1
2587 Microsoft Office Access אינו יכול להשלים את פעולת הפלט. @ קוד Visual Basic שהזנת מכיל שגיאת תחביר או שתהליכי הפלט אינם זמינים. @ ודא שאין שגיאת תחביר בקוד שלך. אם התחביר נכון, הפעל את תוכנית ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access. אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההתאמה האישית שלך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Microsoft Office Access.
למידע על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @ 1 @@ 1
2588 עליכם לבחור טופס לשמירה כדוח. @@@ 1 @@ 1
2589 הביטוי '|' אינו חוקי. פונקציות @ מצטברות מותרות רק בשדות הפלט של מקור הרשומה. @@ 1 @@ 1
2590 פונקציות הצבירה Var ו- VarP אינן נתמכות בפרויקט Access. @@@ 1 @@ 1
2591 אינך יכול לשנות את מאפייני המדפסת באירוע OnOpen של דוח. @@@ 1 @@ 1
2592 אתה לא יכול לקשור חיrarדוח טכני ל- DAO Recordset. @@@ 1 @@ 1
2593 תכונה זו אינה זמינה ב- MDB. @@@ 1 @@ 1
2594 אינך יכול לסנן לפי טופס כאשר מקור רשומת הטופס הוא אובייקט ערכת רשומות. @@@ 1 @@ 1
2595 Microsoft Office Access אינו יכול להגדיר מאפיין זה כאשר מאפיין DefaultSize מוגדר כ- True. @@@ 1 @@ 1
2596 אובייקט המדפסת אינו זמין בתצורות משנה ודיווחי משנה. @@@ 1 @@ 1
2597 לא ניתן לקשור את הדוח לערכת הרשומות שצוינה מכיוון שהצורה אינה תואמת את המיון והקיבוץ שצוינו בדוח. @@@ 1 @@ 1
2598 מאפיין ערכת רשומות אינו זמין לדוחות מקושרים בקבצי MDB. @@@ 1 @@ 1
2600 אמת את הסיסמה החדשה על ידי הקלדה חוזרת בתיבה אמת ולחץ על אישור. @@@ 1 @@ 1
2601 אין לך הרשאה לקרוא את'|.'@ כדי לקרוא את האובייקט הזה, עליך להיות בעל הרשאת קריאת עיצוב עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 410222 @ 1
2602 אין לך הרשאה לשנות את'|.'@ כדי לשנות אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת שינוי עיצוב עבורו. אם האובייקט הוא טבלה, עליך להחזיק גם הרשאות מחיקת נתונים ועדכון נתונים.
למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 410222 @ 1
2603 אין לך הרשאה להריץ'|.'@ כדי להריץ אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת פתיחה / הפעלה עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 410222 @ 1
2604 אינך יכול להציג את ההרשאות של אובייקט זה. @ כדי להציג או לשנות הרשאות עבור אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת ניהול עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 410222 @ 1
2605 אינך יכול להסיר חשבון משתמש זה מקבוצה'|.'@* יתכן שניסית להסיר חשבון משתמש מקבוצת המשתמשים המוגדרת כברירת מחדל. Microsoft Office Access מוסיף באופן אוטומטי את כל המשתמשים לקבוצת המשתמשים המוגדרת כברירת מחדל. כדי להסיר חשבון משתמש מקבוצת המשתמשים, תחילה עליך למחוק את החשבון.
* יתכן וניסית להסיר את כל המשתמשים מקבוצת המנהלים. חייב להיות לפחות משתמש אחד בקבוצת המנהלים. @@ 1 @ 210212 @ 1
2606 סוג האובייקט אינו חוקי. @@@ 1 @@ 1
2607 אין לך הרשאה לחתוך את'|.'@ כדי לחתוך את האובייקט הזה, עליך להיות בעל הרשאת שינוי עיצוב עבורו. אם האובייקט הוא טבלה, עליך להיות בעל הרשאת מחיקת נתונים עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 410222 @ 1
2608 אין לך הרשאה להעתיק'|.'@ כדי להעתיק אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת קריאת עיצוב עבורו. אם האובייקט הוא טבלה, עליך להיות בעל הרשאת נתוני קריאה עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 410222 @ 1
2609 אין לך הרשאה למחוק את'|.'@ כדי למחוק אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת שינוי עיצוב עבורו. אם האובייקט הוא טבלה, עליך להיות בעל הרשאת מחיקת נתונים עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 410222 @ 1
2610 עליך להזין מזהה אישי (PID) המורכב מ -4 לפחות ולא יותר מ -20 תווים וספרות. @ Microsoft Office Access משתמש בשילוב של שם המשתמש או הקבוצה ו- PID לזיהוי המשתמש או הקבוצה.
שים לב ש- Microsoft Office Access מסתיר את ה- PID לאחר יצירתו, לכן הקפד לרשום את שם חשבון המשתמש או הקבוצה המדויק ואת ערכי ה- PID. אם אי פעם תצטרך ליצור מחדש את החשבון, עליך לספק את אותו שם וערכי PID. @@ 1 @@ 1
2611 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את קובץ קבוצת העבודה '|.' האם ברצונך להשתמש בקובץ ברירת המחדל של קבוצת העבודה? @@@ 20 @@ 1
2612 שם החשבון אינו חוקי. @ למידע על מוסכמות למתן שמות, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 210213 @ 1
2613 אין לך הרשאה לשנות את שם'|.'@ כדי לשנות את שם אובייקט מסד הנתונים, עליך להיות בעל הרשאת שינוי עיצוב עבור האובייקט. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 410222 @ 1
2614 אין לך הרשאה להכניס טופס זה לטופס אחר. @ כדי להכניס טופס לטופס אחר כטופס משנה, עליך להיות בעל הרשאת עיצוב קריאה כדי להוסיף את הטופס. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 410222 @ 1
2615 אין לך הרשאה לשנות את הבעלים של'|.'@ כדי לשנות את הבעלים של אובייקט מסד נתונים, עליך להיות בעל הרשאת ניהול עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 5 @ 410222 @ 1
2616 אינך יכול לשנות הרשאות עבור'|.'@ כדי לשנות הרשאות עבור אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת ניהול עבורו. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 5 @ 410222 @ 1
2617 אין לך הרשאה לייבא, לייצא או לקשר אל'|.'@ כדי לייבא, לייצא או לקשר לאובייקט זה, עליך לקבל הרשאות לעיצוב קריאה ולקריאת נתונים. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 410222 @ 1
2618 עליך לפתוח את מסד הנתונים לשימוש בלעדי כדי להגדיר או לבטל את הגדרת סיסמת מסד הנתונים. @ כדי לפתוח את מסד הנתונים באופן בלעדי, סגור את מסד הנתונים ואז פתח אותו מחדש באמצעות הפקודה פתח בתפריט קובץ. בתיבת הדו-שיח פתיחה, לחץ על החץ מימין ללחצן פתח ולאחר מכן בחר פתח בלעדי. @@ 1 @@ 1
2619 אינך יכול לשנות הרשאות עבור '|' בהעתק. @ ניתן לשנות הרשאות ב- Master Design עבור קבוצת העותקים המשוכפלים. @@ 3 @@ 1
2620 הסיסמה שהזנת בתיבה סיסמה ישנה שגויה. @ אנא הזן את הסיסמה הנכונה עבור חשבון זה. @@ 1 @@ 1
2621 סיסמה זו אינה חוקית. @ ייתכן שהשתמשת בנקודה-פסיק. @@ 1 @@ 1
2622 אתה לא יכול לשמור '|' מכיוון שהוא לקריאה בלבד. @ כדי לשמור, עבור לתצוגת העיצוב ובחר שמור בשם מתפריט קובץ. @@ 3 @@ 1
2623 שמירת מסד הנתונים בגירסה הקודמת של Access תיצור מסד נתונים חדש שאינו מכיל את כל פרטי האבטחה שהגדרת. האם אתה בטוח שברצונך להמשיך?
2624 אירעה שגיאה במהלך שינוי מסד הנתונים של קבוצות העבודה. @@@ 1 @@ 1
2625 מנהל קבוצות העבודה לא יכול היה ליצור את קובץ המידע של קבוצת העבודה. וודא שציינת נתיב ושם קובץ חוקיים, שיש לך הרשאות מתאימות ליצירת הקובץ ושיש לך מספיק שטח דיסק בכונן היעד. (|) @@@ 1 @@ 1
2626 שגיאה שמורה (|); אין הודעה לשגיאה זו. @@@ 1 @@ 1
2627 אין מספיק מקום בדיסק. @@@ 1 @@ 1
2628 אחד הפרמטרים שלך אינו חוקי. @@@ 1 @@ 1
2629 לא ניתן היה לפתוח את קובץ קבוצת העבודה. זו ספריה. @@@ 1 @@ 1
2630 הנתיב שצוין אינו חוקי. @@@ 1 @@ 1
2631 הנתיב שצוין ארוך מדי. @@@ 1 @@ 1
2632 שינוי קבוצת עבודה אינו יכול להמשיך ללא שמך, PIN והנתיב לקובץ המידע החדש של קבוצת העבודה.
2633 Microsoft Office Access אינו יכול לשנות את הסיסמה עבור חשבון הכניסה '|' מכיוון שהחיבור הנוכחי משתמש באבטחה משולבת של Microsoft Windows NT. @@@ 1 @@ 1
2634 הסיסמה החדשה אינה תואמת לערך הסיסמה המאמת. @@@ 1 @@ 1
2635 Microsoft Office Access אינו יכול לשנות את הסיסמה מכיוון שהסיסמה הישנה אינה תואמת את הסיסמה של המשתמש המחובר כעת.
2636 קובץ קבוצת העבודה כבר קיים.
2637 לא ניתן לעשות זאתtart SQL Server שירות. למילואיםtarה SQL Server שירות, לחץ פעמיים על SQL Server סמל מנהל המערכת במגש המערכת ולחץ על Start / המשך. @ ברגע שהשירות הוא started, הצבע על Connection בתפריט File בקישור Access ולחץ על OK @ @ 19 @@ 2
2638 לא ניתן לעשות זאתtart SQL Server שירות. למילואיםtarה SQL Server שירות, לחץ פעמיים על SQL Server סמל מנהל המערכת במגש המערכת ולחץ על Start / המשך. אם השירות נכשלtart, עבור למסוף השירותים וודא שמידע הכניסה לשירות MSSQLServer נכון. @ ברגע שהשירות הוא started, הצבע על Connection בתפריט File בקישור Access ולחץ על OK @ @ 19 @@ 2
2639 לא ניתן לפתוח את Microsoft Office Access | בגלל מגבלות אבטחה. @ הגדרות אבטחה מגבילות את הגישה לקובץ מכיוון שהוא לא חתום דיגיטלית. @@ 2 @ 553714138 @ 2
2646 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור קשר זה ולאכוף את שלמות ההפניה. @ נתונים בטבלה '|' מפר כללי יושר הפניה.
לדוגמא, ייתכן שיש רשומות המתייחסות לעובד בטבלה הקשורה, אך אין רשומה עבור העובד בטבלה הראשית. @ ערוך את הנתונים כך שרשומות בטבלה הראשית קיימות עבור כל הרשומות הקשורות.
אם ברצונך ליצור את הקשר מבלי לעקוב אחר כללי שלמות ההפניה, נקה את תיבת הסימון אכוף את שלמות ההפניה. @ 1 @ 209086 @ 1
2648 Microsoft Office Access יצר קשר אחד לאחד במקום קשר אחד לרבים מכיוון שקיים אינדקס ייחודי בשדות או בשדות שצוינו לטבלה הקשורה. @ אם ברצונך להגדיר אחד לרבים בין טבלאות אלה, נסה אחת מהפעולות הבאות:
מחק את מערכת היחסים של אחד לאחד, ואז שנה את הגדרת המאפיין האינדקס עבור שדה המפתח הזר מ- No Duplicates ל- Duplicates OK.
* בחר שדות תואמים שונים. @@ 1 @@ 1
2649 Microsoft Office Access אינו יכול לאכוף את שלמות ההפניה למערכת יחסים זו. @ ודא שהשדות שאתה גורר הם שדות מפתח עיקריים או בעלי אינדקס ייחודי ושהאינדקס או המפתח הראשי מוגדרים כהלכה.
אם ברצונך ליצור את הקשר מבלי לעקוב אחר כללי תקינות ההפניה, נקה את תיבת הסימון אכוף את שלמות ההפניה. @@ 1 @ 209086 @ 1
2650 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור קשר זה ולאכוף את שלמות ההפניה. @ * השדות שבחרת עשויים להכיל סוגי נתונים שונים.
* השדות עשויים להכיל את סוג הנתונים מספר אך לא אותה הגדרת מאפיין שדה גודל. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* בחר שדות עם אותו סוג נתונים.
* פתח את הטבלאות בתצוגת העיצוב ושנה את סוגי הנתונים וגדלי השדות כך שהשדות יתאימו.
אם ברצונך ליצור את הקשר מבלי לעקוב אחר כללי שלמות ההפניה, נקה את תיבת הסימון אכוף את שלמות ההפניה. @ 2 @ 209086 @ 1
2651 אינך יכול ליצור קשר בין שדות עם סוג הנתונים Memo, OLE, Yes / No או Hyperlink. @ ניסית לאכוף את שלמות ההפניה למערכת יחסים, אך לאחד או יותר מהשדות שבחרת יש את Memo, OLE סוג נתונים אובייקט, כן / לא או היפר-קישור. @ בחר שדות ברשת שאין להם סוגי נתונים אלה, או פתח את הטבלאות בתצוגת עיצוב ושנה סוגי נתונים. @ 1 @@ 1
2652 אינך יכול למחוק קשר שעבר בירושה ממסד נתונים מקושר. @@@ 1 @@ 1
2680 הטופס או הדוח כוללים יותר אובייקטים של OLE ממה ש- Microsoft Office Access יכול להציג בבת אחת. @ מחק חלק ממסגרות האובייקטים המאוגדות או הלא מאוגדות.
2683 אין אובייקט בשליטה זו. @@@ 1 @@ 1
2684 אובייקט ה- OLE ריק. @ אין אפשרות לערוך מסגרת אובייקט מאוגדת אם השדה בטבלה הבסיסית אינו מכיל אובייקט OLE. @ הטמע או לקשר אובייקט OLE למסגרת האובייקט המאוגד באמצעות הפקודה Object על הכנס תפריט. @ 1 @ 109360 @ 1
2685 לאובייקט אין סוג נתוני אובייקט OLE. @ מסגרת האובייקט המאוגד המכילה את האובייקט שניסית לערוך אינה קשורה לשדה עם סוג הנתונים OLE אובייקט. @ אם ברצונך להציג אובייקט OLE, הגדר את מאפיין ControlSource עבור מסגרת האובייקט המאוגדת לשדה עם סוג הנתונים של אובייקט OLE. או השתמש בפקד אחר, כגון תיבת טקסט, כדי להציג את הנתונים. @ 1 @ 109360 @ 1
2686 Microsoft Office Access אינו יכול לשמור את | אובייקט. @ אזל הדיסק במחשב שלך אזל בזמן ש- Microsoft Office Access שמר את אובייקט OLE.
למידע על פינוי שטח דיסק, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'שטח דיסק, פינוי'. @@ 1 @@ 1
2687 הייתה בעיה לקרוא את | חפץ. @@@ 1 @@ 1
2690 משאב מערכת הכרחי להצגת | האובייקט אינו זמין. @ ייתכן שהמחשב חסר זיכרון. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב את הפעולה.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @ 1 @@ 1
2691 Microsoft Office Access אינו יכול לתקשר עם שרת ה- OLE. ייתכן ששרת ה- OLE אינו רשום. @ כדי לרשום את שרת ה- OLE, התקן אותו מחדש. @ 1 @@ 1
2694 הלוח אינו זמין. @ הלוח עשוי להיות בשימוש על ידי יישום אחר, או שמא במחשב שלך חסר זיכרון. @ אם במחשב שלך חסר זיכרון, סגור תוכניות לא נחוצות ולאחר מכן נסה את הפעולה שוב.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @ 1 @@ 1
2695 Microsoft Office Access אינו יכול להציג את המומר | עצה. @ מחק את האובייקט במסגרת האובייקט המאוגד, ואז צור אותו מחדש. @@ 1 @@ 1
2696 Microsoft Office Access אינו יכול לקרוא את אובייקט OLE. @ מחק את האובייקט במסגרת האובייקט המאוגד, ואז צור אותו מחדש. @@ 1 @@ 1
2697 הייתה בעיה בטעינת ה- אובייקט. @ האובייקט שניסית ליצור או לערוך אינו אובייקט OLE חוקי. @ צור מחדש את האובייקט ואז הטמע אותו או הקשר אותו שוב. @ 1 @ 109360 @ 1
2698 ה האובייקט שניסית ליצור או לערוך גדול מכדי לשמור. @ * ייתכן שמאגר המידע שלך לא מכיל מספיק מקום לאובייקט.
* ייתכן כי המחשב שלך חסר שטח דיסק.
למידע על פינוי שטח דיסק, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'שטח דיסק, פינוי'. @@ 1 @@ 1
2699 החיבור לשרת OLE היה lost, או שרת OLE נתקל בשגיאה בזמן השימוש בה. @ Restarאל שרת ה- OLE ולאחר מכן נסה את הפעולה שוב. @@ 1 @@ 1
2700 Microsoft Office Access לא יכול למצוא שרת OLE או lib-link דינמיrary (DLL) נדרש לפעולת OLE. @ שרת ה- OLE או ה- DLL עשויים שלא להיות רשומים. @ כדי לרשום את שרת ה- OLE או ה- DLL, התקן אותו מחדש. @ 1 @@ 1
2701 שרת ה- OLE עבור אובייקט ה- OLE שניסית ליצור כבר פתוח. @ עבור לחלון שרת ה- OLE וסגור אותו. ואז נסה ליצור או לערוך את אובייקט OLE שוב. @@ 1 @@ 1
2702 ה האובייקט אינו רשום. @ האובייקט עשוי להתקשר ליישום שאינו מותקן. @ כדי לרשום את היישום, התקן אותו מחדש. @ 1 @@ 1
2703 Microsoft Office Access אינו יכול לקרוא את | אובייקט מכיוון שהתקשורת הופסקה. @ אם יישום שרת ה- OLE ממוקם בשרת רשת, וודא שהמחשב שלך מחובר אליו. @@ 1 @@ 1
2704 ה לאובייקט שניסית לערוך אין מידע הניתן לתצוגה. @@@ 2 @ 109360 @ 1
2707 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את הקובץ המכיל את אובייקט OLE. @ * ייתכן שציינת שם קובץ לא חוקי או יחידת נתונים לא חוקית (כגון טווח תאים מגליון עבודה) בתוך הקובץ עבור אובייקט OLE.
* ייתכן שהקובץ שציינת לא יהיה זמין מכיוון שהוא נעול על ידי משתמש אחר או שאין לך הרשאה להשתמש בו. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* וודא שהקובץ זמין ושימוש בשם הקובץ הנכון.
* בדוק בתיעוד של שרת ה- OLE מידע אודות התחביר לשימוש בעת ציון נתוני אובייקט OLE. @ 1 @ 109360 @ 1
2711 הארגומנט של שם הקובץ בפונקציה GetObject בהליך Visual Basic שהפעלת אינו חוקי. @ * יתכן שלא הזנת את שם הקובץ, או ייתכן שאיית שגיאה.
* ייתכן שיחידת הנתונים (כגון טווח תאים מגליון עבודה) אינה חוקית. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* ודא שהקובץ מותקן במחשב שלך ושימוש בשם הקובץ הנכון.
* בדוק בתיעוד של שרת ה- OLE מידע אודות התחביר לשימוש בעת ציון נתוני אובייקט OLE. @ 1 @ 1010959 @ 1
2713 בעיה התרחשה כאשר Microsoft Office Access ניסה לגשת ל- | @ * יתכן שציינת שם קובץ לא חוקי או יחידת נתונים לא חוקית (כגון טווח תאים מגליון עבודה) בקובץ עבור אובייקט OLE.
* ייתכן שהקובץ שציינת לא יהיה זמין מכיוון שהוא נעול על ידי משתמש אחר או שאין לך הרשאה להשתמש בו. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* וודא שהקובץ מותקן במחשב שלך ושימוש בשם הקובץ הנכון.
* בדוק בתיעוד של שרת ה- OLE מידע אודות התחביר לשימוש בעת ציון נתוני אובייקט OLE. @ 1 @ 109360 @ 1
2714 ה אובייקט אינו תומך בפעלים שניתן לבצע באובייקט OLE, כגון הפעלה או עריכה. @ עיין בתיעוד של שרת ה- OLE למידע על הפעלים שאובייקט OLE תומך בו, או השתמש במאפיין ObjectVerbs או במאפיין ObjectVerbsCount כדי למצוא את הפעלים נתמך על ידי אובייקט OLE. @@ 1 @ 606970 @ 1
2715 אינדקס הפעולה או מאפיין הפועל עבור | האובייקט אינו חוקי. @ ההגדרה שהזנת עשויה להיות מספר שלילי או גדולה מדי. @@ 1 @ 606967 @ 1
2717 ה לאובייקט אין מידע הניתן לתצוגה. @ ניסית לבצע פעולה במסגרת של אובייקט מאוגד או לא מאוגד המכיל אובייקט OLE, אך אובייקט OLE ריק. @ השתמש בפקודה Object בתפריט Insert כדי ליצור אובייקט OLE או להטמיע או להטמיע לקשר אובייקט OLE מקובץ שאינו ריק. @ 1 @ 109360 @ 1
2719 אירעה בעיה במהלך הגישה ל- | @ * ייתכן ששרת OLE אינו זמין מכיוון שהוא נמצא בשרת רשת ואתהost החיבור. נסה ליצור מחדש את החיבור.
* אובייקט OLE עשוי להיות מאוחסן בקובץ מקושר, אך הקובץ אינו זמין. הפעל את שרת ה- OLE מחוץ ל- Microsoft Office Access, ואז פתח את הקובץ המכיל את אובייקט ה- OLE כדי לוודא שהוא עדיין קיים וניתן לגשת אליו. @@ 1 @@ 1
2723 ה אובייקט אינו תומך בניסיון הפעולה. @ אובייקט OLE הוחלף לתמונה, או שהקישור לאובייקט נשבר. @ אם ברצונך לבצע את הפעולה, מחק את אובייקט OLE ואז הטמע אותו או קשר אותו שוב. @ 1 @ 109360 @ 1
2724 Lib או קישור דינמי אחד או יותרrarהדרושות לשימוש באובייקטים של OLE היא גרסה שגויה. @ הפעל את ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access. אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההתאמה האישית שלך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Microsoft Office Access.
למידע על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @@ 1 @@ 1
2725 שרת ה- OLE אינו רשום. @ כדי לרשום את שרת ה- OLE, התקן אותו מחדש. @@ 1 @@ 1
2726 Microsoft Office Access אינו יכול לבצע את פעולת ה- OLE מכיוון שלא הצליח לקרוא את הרישום של Windows שבו רשום שרת ה- OLE. @ התקן מחדש את שרת ה- OLE ולאחר מכן נסה את הפעולה שוב. אם הבעיות נמשכות, התקן מחדש את Microsoft Windows ואת היישומים האחרים במחשב שלך.
אם תתקין מחדש את Microsoft Office Access, ייתכן שתרצה לגבות את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Microsoft Office Access תחילה כדי לשמור על הגדרות מותאמות אישית. למידע על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'.
למידע על הרישום של Windows, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'registry'. @@ 1 @@ 1
2727 Microsoft Office Access אינו יכול לבצע את פעולת ה- OLE מכיוון שהיא לא הצליחה לכתוב לרישום Windows בו רשום שרת ה- OLE. @ התקן מחדש את שרת ה- OLE ולאחר מכן נסה את הפעולה שוב. אם הבעיות נמשכות, התקן מחדש את Microsoft Windows ואת היישומים האחרים במחשב שלך.
אם תתקין מחדש את Microsoft Office Access, ייתכן שתרצה לגבות את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Microsoft Office Access תחילה כדי לשמור על הגדרות מותאמות אישית. למידע על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'.
למידע על הרישום של Windows, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'registry'. @@ 1 @@ 1
2729 אובייקט ה- OLE שניסית לערוך תפוס. @ נסה שוב מאוחר יותר. @@ 1 @@ 1
2730 הייתה תקשורת עם שרת OLE. @ נסה שוב מאוחר יותר. אם עדיין אינך מצליח לגשת לאובייקט, נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* פנו את זיכרון המערכת. למידע על שחרור זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'.
* התקן מחדש את שרת ה- OLE כדי לוודא שהוא רשום.
* עיין בתיעוד של שרת ה- OLE למידע על התחביר לשימוש בעת ציון נתוני אובייקט OLE. @@ 1 @@ 1
2731 אירעה שגיאה בגישה לשרת OLE. @ ייתכן ששרת OLE אינו רשום. @ כדי לרשום את שרת OLE, התקן אותו מחדש. @ 1 @@ 1
2732 Microsoft Office Access אינו יכול לקרוא את אובייקט. @ התקשורת בין Microsoft Office Access לשרת OLE הופרעה. @ וודא שהמחשב שלך מחובר לשרת הרשת עליו ממוקם שרת OLE. @ 1 @@ 1
2733 לא ניתן לגשת לאובייקט OLE שניסית לערוך. @ אין לך הרשאה לשנות את האובייקט, או שמשתמש אחר פתח ונעל את האובייקט. @@ 1 @@ 1
2734 אינך יכול לשמור את | אובייקט עכשיו. @ שרת OLE מפעיל פעולה, או שמשתמש אחר פתח ונעל את האובייקט. @ נסה לשמור שוב את האובייקט מאוחר יותר. @ 1 @@ 1
2735 דיסק זה מוגן מפני כתיבה. אתה לא יכול לשמור את | התנגד לכך. @@@ 1 @@ 1
2737 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את הקובץ המכיל את אובייקט ה- OLE המקושר שניסית לעדכן באמצעות הפקודה OLE / DDE Links. ייתכן שייתכן שאיית שגיאת שם הקובץ או שהקובץ נמחק או שונה שם. @ אם לקובץ הועבר למיקום אחר, השתמש בפקודה OLE / DDE Links כדי לשנות את המקור. או מחק את האובייקט וצור אובייקט מקושר חדש. @ 1 @@ 1
2738 אין מספיק זיכרון להשלמת הפעולה. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב את הפעולה.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@ 1
2739 אירעה שגיאה במהלך הפעולה עם אובייקט OLE. @ האובייקט נמצא בשימוש. @@ 1 @@ 1
2741 נגמר מקום הדיסק במחשב שלך בזמן ש- Microsoft Office Access שמר את השינויים שביצעת ב- | אובייקט. @ למידע על פינוי מקום בדיסק, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'שטח דיסק, פינוי'. @@ 1 @@ 1
2742 Microsoft Office Access לא הצליח ליצור קבצים נוספים. @ ייתכן כי המחשב שלך חסר שטח זיכרון או שטח דיסק. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב את הפעולה.
לקבלת מידע על פינוי זיכרון או שטח דיסק, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות' או 'שטח דיסק, פינוי'. @ 1 @@ 1
2743 ה האובייקט מאוחסן בפורמט שאינו תואם לגרסת OLE במחשב שלך. @@@ 1 @@ 1
2744 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את שרת ה- OLE. @ ההגדרה של המאפיין SourceDoc עשויה להיות לא חוקית, או שהקובץ נמחק, שונה שם או הועבר. @@ 1 @ 606973 @ 1
2745 Share.exe או Vshare.386 חסרים במחשב שלך; תמיכת OLE זקוקה לקבצים אלה כדי לעבוד כהלכה. @ הפעל מחדש את Microsoft Office Access או את Microsoft Office Setup כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access, את תוכנית השיתוף ו- Vshare.386. @ אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההתאמה האישית שלך, גבה את Microsoft Office. גישה לקובץ המידע של קבוצת העבודה. ואז שחזר את הקובץ למיקומו המקורי. למידע על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @ 1 @@ 3
2746 אינך יכול לעבור לתצוגת עיצוב מכיוון שהטופס שלך מכיל יותר מדי אובייקטים של OLE. @ סגור יישומים אחרים, סגור את הטופס ואז פתח את הטופס שוב בתצוגת העיצוב. לאחר מכן מחק חלק מאובייקטים OLE או העבר אותם לטופס אחר. @@ 1 @@ 1
2747 שרת OLE אינו יכול להציג את | אובייקט. @ יש בעיה בקובץ המכיל את אובייקט OLE, או שאין מספיק זיכרון זמין. @ פתח את שרת ה- OLE מחוץ ל- Microsoft Office Access, ואז פתח את קובץ האובייקט OLE.
אם אתה יכול לעשות זאת, ייתכן שהמחשב שלך חסר זיכרון. סגור תוכניות אחרות ולאחר מכן נסה את הפעולה שוב.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @ 1 @@ 1
2748 פעולת האובייקט אוטומציה אינה זמינה עבור | אובייקט. @ בדוק בתיעוד הרכיב למידע על הפעולות הזמינות עבור אובייקט אוטומציה. @@ 1 @@ 1
2749 אין מספיק זיכרון להשלמת פעולת האובייקט אוטומציה ב- | אובייקט. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב את הפעולה.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@ 1
2750 המבצע על | האובייקט נכשל. @ ייתכן ששרת OLE אינו רשום. @ כדי לרשום את שרת ה- OLE, התקן אותו מחדש. @ 1 @@ 1
2751 פעולת היציאה או העדכון נכשלה. @ לחצת על מקש ESC (או על מקש אחר ששימש בשרת OLE כדי לעצור פעולה) בזמן ש- Microsoft Office Access שמר את השינויים שביצעת באובייקט OLE בצורה או בדוח. @ נסה צא או עדכן שוב. @ 1 @@ 1
2753 אירעה בעיה בזמן ש- Microsoft Office Access התקשר עם שרת OLE או עם בקרת ActiveX. @ סגור את שרת ה- OLE ושובtart זה מחוץ ל- Microsoft Office Access. לאחר מכן נסה את הפעולה המקורית שוב ב- Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
2754 אירעה בעיה בזמן שהתקשר עם שרת ה- OLE של Microsoft Office Access. @ נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* וודא שאתה מחובר לשרת הרשת שבו נמצא יישום שרת ה- OLE.
* סגור את שרת ה- OLE ומילויtart זה מחוץ ל- Microsoft Office Access. לאחר מכן נסה שוב את הפעולה המקורית מתוך Microsoft Office Access.
* התקן מחדש את שרת ה- OLE כדי לוודא שהוא רשום. @@ 1 @@ 1
2755 הייתה בעיה בהפניה למאפיין או לשיטה של ​​האובייקט. @ ניסית להריץ הליך Visual Basic המפנה למאפיין או לשיטת אובייקט. @ נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* וודא שהרכיב רשום כהלכה.
* וודא שהמחשב שלך מחובר לשרת הרשת שבו נמצא הרכיב.
* סגור את הרכיב ומילויtart זה מחוץ ל- Microsoft Office Access. ואז נסה להפעיל את ההליך ב- Microsoft Office Access. @ 1 @@ 1
2756 בעיה התרחשה כאשר Microsoft Office Access ניסה לגשת לאובייקט OLE. @ סגור את הטופס או דוח Microsoft Office Access המציג את אובייקט OLE וסגור את שרת ה- OLE. ואז פתח מחדש את הטופס או דווח כדי לראות אם הוא יכול להציג את אובייקט OLE. @@ 1 @@ 1
2757 הייתה בעיה בגישה למאפיין או לשיטה של ​​אובייקט OLE. @ נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* ודא כי שרת ה- OLE רשום כהלכה על ידי התקנתו מחדש.
* וודא שהמחשב שלך מחובר לשרת שעליו שוכן יישום שרת ה- OLE.
* סגור את שרת ה- OLE ומילויtart זה מחוץ ל- Microsoft Office Access. לאחר מכן נסה את הפעולה המקורית שוב מתוך Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
2758 הייתה בעיה באתחול lib-link-linkrary Msole20 כשניסית לבצע את פעולת ה- OLE. @ * יתכן ופתוחות יותר מדי יישומי מיקרוסופט. סגור יישומי Windows שאינם Microsoft Office Access ונסה שוב את פעולת ה- OLE.
* במחשב שלך עשויה להיות גרסה ישנה יותר של lib-link-linkrary Msole20, ובמקרה זה תצטרך להפעיל את ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access.
אם אתה צריך להתקין מחדש את Microsoft Office Access, ייתכן שתרצה לשמור על הגדרות האבטחה או ההתאמה האישית שלך על ידי גיבוי לקובץ המידע של Microsoft Office Access.
למידע על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @@ 1 @@ 1
2759 השיטה שניסית להפעיל על אובייקט נכשלה. @ * יתכן שציינת יותר מדי או מעט מדי ארגומנטים עבור מאפיין או שיטה של ​​אובייקט. עיין בתיעוד של הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה.
* יתכן שלא יהיה מספיק זיכרון להפעלת ההליך. סגור תוכניות לא נחוצות ונסה להפעיל את ההליך שוב.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@ 1
2760 אירעה שגיאה במהלך הפניה לאובייקט. @ ניסית להפעיל הליך Visual Basic שמתייחס בצורה לא נכונה למאפיין או לשיטה של ​​אובייקט. @@ 1 @@ 1
2761 הייתה בעיה בהפניה למאפיין או לשיטה של ​​אובייקט. @ עיין בתיעוד הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @@ 1 @@ 1
2762 | החזיר שגיאה בעת הפניה למאפיין של אובייקט. @ עיין בתיעוד הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @@ 1 @@ 1
2763 | 1 החזיר את השגיאה: | 2. @ בדוק בתיעוד הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @@ 1 @@ 1
2764 לא ניתן להגדיר את המאפיין או השיטה של ​​האובייקט. @ ניסית להפעיל הליך Visual Basic כדי להגדיר מאפיין או להחיל שיטה על אובייקט. עם זאת, המאפיין או השיטה אינם תומכים בארגומנטים בשם. @ בדוק בתיעוד הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @ 1 @@ 1
2765 Visual Basic אינו יכול להמיר את סוג הנתונים של אחד מהארגומנטים שהזנת. @ ניסית להריץ הליך Visual Basic שמבצע שיטה או מגדיר מאפיין של אובייקט. @ עיין בתיעוד הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות. הוא זמין לפעולות אוטומציה. @ 1 @@ 1
2766 האובייקט אינו מכיל את אובייקט האוטומציה'|.'@ ניסית להריץ הליך Visual Basic כדי להגדיר מאפיין או שיטה לאובייקט. עם זאת, הרכיב אינו הופך את המאפיין או השיטה לזמינים עבור פעולות אוטומציה. @ עיין בתיעוד של הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @ 1 @@ 1
2767 האובייקט אינו תומך באנגלית אמריקאית; הוא פותח בשפה אחרת. @ השתמש בגרסת האובייקט שפותחה ב- Visual Basic שתומכת בשפה בה אתה משתמש. @@ 1 @@ 1
2768 המספר בו השתמשת להפניית אלמנט במערך נמצא מחוץ לתחום המערך. @ לדוגמא, המערך הוא בין 0 ל -10, והזנת -1 או 11. @ עיין בתיעוד הרכיב למידע על מאפיינים ושיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @ 1 @@ 1
2769 מאפיין של אובייקט האוטומציה דורש או מחזיר סוג נתונים שאינו נתמך על ידי Visual Basic. @ ניסית להפעיל הליך Visual Basic המפנה למאפיין של אובייקט אוטומציה. עם זאת, ערך הנכס אינו נתמך על ידי Visual Basic. @ עיין בתיעוד הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @ 1 @@ 1
2770 האובייקט שהזכרת בהליך Visual Basic כאובייקט OLE אינו אובייקט OLE. @@@ 1 @@ 1
2771 מסגרת האובייקט המאוגדת או הלא מאוגדת שניסית לערוך אינה מכילה אובייקט OLE. @ השתמש בפקודה Object בתפריט הוספה כדי להוסיף אובייקט OLE למסגרת האובייקט המאוגדת או הלא מאוגדת. @@ 1 @ 109360 @ 1
2774 הרכיב אינו תומך באוטומציה. @ ניסית להפעיל הליך Visual Basic המפנה לאובייקט אוטומציה. @ עיין בתיעוד של הרכיב למידע האם הוא תומך באוטומציה. @ 1 @@ 1
2775 ציינת יותר מדי ארגומנטים בהליך Visual Basic, או שאין מספיק זיכרון להפעלת ההליך. @ ציין פחות ארגומנטים, או סגור תוכניות לא נחוצות, ואז נסה להפעיל את ההליך שוב.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@ 1
2777 ארגומנט הכיתה בפונקציה CreateObject בהליך Visual Basic שאתה מנסה להפעיל אינו חוקי. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* ודא שהקובץ מותקן במחשב שלך ושימוש בשם הקובץ הנכון.
* בדוק בתיעוד של שרת ה- OLE מידע אודות התחביר לשימוש בעת ציון נתוני אובייקט OLE. @@ 1 @ 1010851 @ 1
2778 Microsoft Office Access ניסה ליצור קישור OLE, אך לא היה שום מסמך מקור לאובייקט זה. @@@ 1 @@ 1
2782 עליך לציין מאפיין או שיטה עבור האובייקט. @ ניסית להריץ הליך Visual Basic שמפנה ומגדיר מאפיין או שיטה עבור האובייקט. @ הזן מאפיין או שיטה עבור האובייקט. @ 1 @ 606968 @ 1
2783 הזנת הגדרה לא חוקית עבור מאפיין הפעולה. @ השתמש באחד מהקבועים הפנימיים של Microsoft Office Access עבור מאפיין הפעולה.
לרשימת הגדרות חוקיות בהן תוכלו להשתמש עם מאפיין הפעולה לחצו על עזרה. @ @ 2 @ 606967 @ 1
2784 הנתיב שהזנת עבור הגדרת המאפיין SourceDoc עבור אובייקט OLE מקושר ארוך מדי. @ העבר את הקובץ למיקום עם נתיב קצר יותר. @@ 1 @ 606973 @ 1
2785 שרת ה- OLE לא הצליח לפתוח את האובייקט. @ * יתכן שלא ניתן להתקין את שרת ה- OLE.
* יתכן וציינת הגדרה לא חוקית עבור המאפיין SourceDoc או SourceItem בגיליון מאפיינים, מאקרו או הליך Visual Basic. @ כדי לראות את ההגדרות החוקיות עבור אחד מהמאפיינים הללו, חפש את נושא המאפיין באינדקס העזרה. @ 1 @ 606973 @ 1
2786 שרת OLE אינו תומך בקישור. @ ניסית להריץ הליך Visual Basic באמצעות מאפיין Action. עם זאת, מסרת מידע לא מספיק בכדי ליצור קישור. @@ 1 @@ 1
2788 ה אובייקט אינו אובייקט מקושר. @ המאפיין שניסית להגדיר ב- Visual Basic חל רק על אובייקטים מקושרים. @@ 1 @@ 1
2790 אינך יכול להטמיע אובייקט OLE במסגרת אובייקט מאוגדת או לא מאוגדת אם המאפיין OLETypeAllowed עבור מסגרת האובייקט המאוגד או הלא מאוגד מוגדר כ- Linked. @ הכנס אובייקט מקושר, או הגדר את המאפיין OLETypeAllowed ל- Embedded או או, ואז הטמע האובייקט. @@ 1 @ 606439 @ 1
2791 Microsoft Office Access אינו יכול לקשר את אובייקט OLE או את מסגרת האובייקט המאוגד או הלא מאוגד. @ המאפיין OLETypeAllowed עבור מסגרת האובייקט המאוגד או הלא מאוגד מוגדר כ- Embedded. @ הטמע את האובייקט, או הגדר את המאפיין OLETypeAllowed לקישור או לאחד, וכן ואז קשר את האובייקט. @ 1 @ 606439 @ 1
2792 אינך יכול לשמור אובייקט OLE נעול. @@@ 1 @@ 1
2793 Microsoft Office Access אינו יכול לבצע את הפעולה שצוינה במאפיין הפעולה של ההליך Visual Basic שאתה מנסה להריץ. @ ייתכן שמסגרת האובייקט תהיה נעולה או מושבתת. @ הגדר את המאפיין הנעול כלא ולא את המאפיין מופעל כן. @ 1 @@ 1
2794 פקד ה- ActiveX שניסית להכניס אינו רשום. @ למידע על רישום פקד ActiveX לחץ על עזרה. @@ 2 @ 212639 @ 1
2797 אובייקט OLE זה נוצר בגרסה קודמת של OLE כך שלא ניתן להציגו כסמל. @ לקבלת אפקט הדומה להצגת אובייקט כסמל, הוסף פקד תמונה לטופס שלך והוסף את הסמל ליישום לבקרת התמונה. לאחר מכן הגדר את המאפיין OnDblClick של בקרת התמונה להליך Visual Basic הפותח את האובייקט OLE. @@ 1 @@ 1
2798 אינך יכול להשתמש במאפיין Action למחיקת אובייקט OLE מאוגד מהטבלה או השאילתה הבסיסית. @ ניסית להריץ הליך Visual Basic שמוחק את האובייקט במסגרת אובייקט מאוגד על ידי הגדרת מאפיין Action ל- acOLEDelete. @ מחק את אובייקט בצורה אחרת, כמו למשל בשיטת DAO Delete ב- Visual Basic. @ 1 @ 613790 @ 1
2799 לא ניתן להפעיל את אובייקט OLE עם קבלת המיקוד. @ אם בחרת באובייקט OLE או תרשים, והמאפיין AutoActivate עבור הפקד הזה מוגדר ל- GetFocus, יש להפעיל את האובייקט OLE או התרשים באופן אוטומטי כאשר הוא מקבל את המיקוד . עם זאת, רכיב ה- ActiveX אינו תומך בפעולה זו. @ עיין בתיעוד הרכיב למידע על המאפיינים והשיטות שהוא מעמיד לרשות פעולות אוטומציה. @ 1 @@ 1
2800 האובייקט נעול, ולכן כל השינויים שתבצע יימחקו עם סגירת הטופס. @ לחץ על שמור בשם בתפריט קובץ ושמור את האובייקט תחת שם אחר. @@ 1 @@ 1
2801 אובייקט ה- OLE לא נטען מכיוון שבקרת ה- ActiveX הלא מאוגדת לא אותחל. @@@ 1 @ 109015 @ 1
2802 אינך יכול להוסיף פקד ActiveX במסגרת אובייקט מאוגדת או לא מאוגדת. @ פקדי ActiveX כלולים אוטומטית במסגרות הבקרה של ActiveX. @@ 1 @@ 1
2803 אין לך את הרישיון הנדרש לשימוש בפקד ActiveX זה. @ ניסית לפתוח טופס המכיל אובייקט OLE או פקד ActiveX או שניסית ליצור פקד ActiveX. @ לקבלת הרישיון המתאים, פנה לחברה המספקת אובייקט ה- OLE המורשה או בקרת ActiveX. @ 1 @@ 1
2804 לא ניתן ליצור פקד ActiveX במסגרת אובייקט לא מאוגדת. @ פקדי ActiveX כלולים אוטומטית במסגרות הפקד של ActiveX. @@ 1 @ 211711 @ 1
2805 אירעה שגיאה בטעינת פקד ActiveX באחד הטפסים או הדוחות שלך. @ ודא שכל הפקדים שבהם אתה משתמש רשומים כהלכה. למידע על רישום פקד ActiveX לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 212639 @ 1
2806 Microsoft Office Access אינו תומך בבקרת ActiveX זו. @@@ 1 @@ 1
2807 אינך יכול להדביק אובייקט זה כסוג שציינת. @ בחר סוג אובייקט אחר. @@ 1 @@ 1
2808 Microsoft Office Access אינו יכול למצוא את lib liblink קישור דינמי פעילrary (DLL) OleAcc. @ הפעל מחדש את תוכנית ההתקנה של Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 3
2811 Microsoft Office Access אינו מצליח ליצור את דף הגישה לנתונים.
2812 | @ הנתיב שצוין לא היה חוקי, או יכול להיות ארוך מדי. @ אנא בדוק את הנתיב וודא שהוא נכון. @ 1 @@ 1
2813 | @ לא ניתן היה לפתוח את הקובץ. כרגע הוא נמצא בשימוש. @@ 1 @@ 1
2814 | @ לא ניתן לשמור את הקובץ. @@ 1 @@ 1
2815 | @ לא ניתן לשמור את הקובץ במיקום חלופי. @@ 1 @@ 1
2816 | @ לא ניתן לסגור את הקובץ. @@ 1 @@ 1
2817 Microsoft Office Access אינו יכול לשמור (או לשלוח) את דף הגישה לנתונים.
2818 Microsoft Office Access אינו מצליח לאחזר את הקובץ: |. @ או שהקובץ אינו זמין, או שאין לך מספיק מקום בדיסק כדי להעתיק את הקובץ. @@ 1 @@
2819 Microsoft Office Access אינו מצליח לפתוח את דף הגישה לנתונים.
2820 Microsoft Office Access אינו יכול לשנות את ה- BASE HREF עבור המסמך שלך.
2821 קובץ בשימוש
2822 Microsoft Office Access נתקל בשגיאה לא צפויה בעת ניסיון להתאושש משמירה נכשלה (או שליחה). @ ייתכן שדף הגישה לנתונים שלך אינו במצב שמיש. נסה לשמור במקום אחר. @@ 1 @@
2823 שם דף הגישה לנתוני Microsoft Office Access '|' מאוית שגוי או מתייחס לדף שאינו קיים. @ אם שם הדף הלא חוקי נמצא במאקרו, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו ואת טיעוני המאקרו לאחר שתלחץ על אישור. פתח את חלון המאקרו והזן את שם הדף הנכון. @@ 1 @@ 1
2824 | @ אין לך הרשאות קבצים מספקות. @@ 1 @@ 1
2825 | @ הקובץ לא קיים, או שאין לך גישה לקריאה לקובץ. @@ 1 @@ 1
2827 | @ שגיאת קריאה בקובץ. @@ 1 @@ 1
2828 | @ שגיאת כתיבת קבצים. @ הדיסק עשוי להיות מלא. @ 1 @@ 1
2832 | @ בדוק הרשאות קבצים ומחק אותם ממיקומם במערכת הקבצים של המחשב שלך. @@ 1 @@ 1
2833 | @ אירעה שגיאה בלתי צפויה. @@ 1 @@ 1
2835 | @ הניסיון ליצור קובץ זה נכשל. @ אנא בחר מיקום אחר ונסה שוב את הפעולה. @ 1 @@ 1
2837 | @ לא היה מספיק זיכרון. @ אנא סגור יישומים אחרים ונסה שוב את הפעולה. @ 1 @@ 1
2838 Microsoft Office Access אינו יכול להציג תצוגה מקדימה של הנושא שנבחר.
2839 | @ ניסיון ליצור קצבrarהקובץ y נכשל. @ אנא אשר שיש לך שטח דיסק מספיק בכונן המערכת שלך ונסה שוב את הפעולה. @ 1 @@ 1
2840 | @ לא ניתן לקרוא את רשימת הקבצים התומכים מדף הגישה לנתונים. @@ 1 @@ 1
2842 Microsoft Office Access נתקל בשגיאה לאחר שמירת (או שליחת) דף הגישה לנתונים שלך.
2845 Microsoft Office Access אינו מצליח לפתוח את דף הגישה לנתונים ממעטפת הדואר.
2846 | @ היעד לשמירה מלא. @ אנא נקה מקום ביעד או שמור במיקום אחר. @ 1 @@ 1
2847 | @ לא ניתן ליצור תיקיה עבור הקבצים התומכים. @ יתכן שלא יהיו לך הרשאות מספקות ביעד השמירה. @ 1 @@ 1
2848 | @ אורך הנתיב המקסימלי עבר. @ אנא ציין שם קובץ קצר יותר, או השתמש בתיקייה שקרובה יותר לשורש. @ 1 @@ 1
2849 | @ יש יותר מדי קבצים תומכים במסמך שלך. @ אנא הסר מספר קבצים תומכים מהמסמך שלך, ונסה שוב. @ 1 @@ 1
2850 | @ אין לך הרשאת כתיבה ביעד השמירה. @@ 1 @@ 1
2851 | @ אתה שומר בשרת שאינו תומך בשמות קבצים ארוכים ואין לך הרשאה ליצור תיקיה. @ עליך להיות בעל הרשאה ליצור תיקיה ביעד השמירה כדי להשלים פעולה זו. @ 1 @@ 1
2854 Microsoft Office Access לא הצליחה לנתח את מאפייני המסמך עבור דף גישה לנתונים זה. @ הם עשויים להיות פגומים. @@ 1 @@ 1
2855 Microsoft Office Access לא הצליח למחוק קובץ אחד או יותר שקשורים לדף.
2859 גישה לא הצליחה לטעון את מעטפת הדואר האלקטרוני. זה יכול להיגרם בגלל בעיית חיבור רשת או בעיה בהתקנת Office שלך. @@@ 1 @@ 1
2860 אינך יכול להוסיף שדה מאוגד לכיתוב או לקטע ניווט רשומות.
2861 Microsoft Office Access אינו יכול להציג תצוגה מקדימה של דף האינטרנט שנבחר.
2862 | @ הקובץ שניסיתם לטעון לא זוהה כ- HTML. @ יתכן ובחרתם את הקובץ הלא נכון או ניסיתם לפתוח קובץ מסד נתונים משרת אינטרנט. @ 1 @@ 1
2863 | @ לא ניתן ליצור או לטעון קובץ בגלל בעיות הרשאות גישה או גישה. @ @ 1 @@ 1
2864 | @ קובץ זה (או קובץ תומך) כבר נמצא בשימוש, או שמא מוגדרת המאפיין לקריאה בלבד. @@ 1 @@ 1
2865 | @ הדיסק מוגן מפני כתיבה. @@ 1 @@ 1
2866 | @ כישלון שחיתות נתונים לא צפוי. @@ 1 @@ 1
2867 | @ כישלון / פלט של נתונים לא צפויים. @@ 1 @@ 1
2868 | @ אתה לא יכול לשמור את דף הגישה לנתונים זה מעצמו מכיוון שהוא לקריאה בלבד. @ אנא בחר קובץ אחר לשמירה. @ 1 @@ 1
2869 | @ הקובץ לא קיים. @ אין לך הרשאה מספקת לשנות את קישור דף הגישה לנתונים כדי להצביע על קובץ חוקי. אנא פנה למנהל מסד הנתונים. @ 1 @@ 1
2870 Microsoft Office Access נתקל בשגיאה בסנכרון ה- HTML מעורך הסקריפטים של Microsoft. @ בדוק אם קיימים שגיאות תחביר ב- HTML ונסה שוב. @@ 1 @@ 1
2871 Microsoft Office Access לא מצליח ליצור דף גישה לנתונים באמצעות דף הקוד שנבחר באפשרויות האינטרנט. @ ייתכן שלא ניתן להתקין את דף הקוד במערכת שלך. @ אנא התקן את דף הקוד או בחר דף אחר באפשרויות האינטרנט. @ 1 @@ 1
2873 | @ שם הקובץ שצוין הוא שם קובץ ארוך, אך אפשרות האינטרנט 'השתמש בשמות קבצים ארוכים' מושבתת. @ אנא ציין שם קובץ שמשתמש בשמונה תווים לכל היותר עבור השם ושלושה תווים עבור סיומת הקובץ. @ 1 @@ 1
2874 לא ניתן להזיז או להדביק את שדה הקיבוץ '|' לחלק ברמה קבוצתית גבוהה יותר
2875 | @ לא ניתן להשלים את השמירה. @ ייתכן שהכונן או חיבור הרשת שניסית לשמור אליו כבר לא יהיו זמינים. @ 1 @@ 1
2876 הגדרת הנתונים של דף גישה לנתונים זו נפגמה ולא ניתן לתקן אותה. עליך ליצור מחדש את הדף. השמירה הושבתה.
2877 במסד נתונים של Microsoft Office Access (.mdb), אינך יכול לקבץ על פקד המאוגד לשדה שמכיל סוג נתונים מסוג Memo או OLE. בפרויקט Microsoft Office Access (.adp), אינך יכול לקבץ על פקד הקשור לשדה בעל סוג הנתונים Imageor Text.
2878 אינך יכול להוסיף שדה מאוגד לכיתוב או לקטע ניווט רשומות.
2879 קטעי ניווט של כיתוב ורשומות לא יכולים להכיל שדות מאוגדים.
2880 לא ניתן לערוך דפים המכילים ערכות מסגרות.
2881 דף אינטרנט זה מכיל מרחבי שמות XML שעלולים להתנגש עם מרחבי שמות Access. עליך לערוך את מקור ה- HTML כדי להבטיח שלכל מרחבי השמות תהיה קידומת ייחודית.
2882 | @ התיקיה שדף אינטרנט זה ישמש לארגון קבצים תומכים כבר שמורה לשימוש במיקום הנוכחי. @ בחר שם או מיקום אחר עבור דף אינטרנט זה. @ 1 @@ 1
2883 נתיב קבצים תומך עבור דף גישה לנתונים זה השתנה מחוץ ל- Access. @ אנא שמור דף זה במיקום אחר וודא שכל הקבצים התומכים נשמרים. @@ 1 @@ 1
2884 לא מצליח למצוא את מסד הנתונים או כמה אובייקטים של מסד נתונים שאליו עמוד זה מתייחס. עדכן את פרטי החיבור של הדף, או תקן את ההפניות לאובייקטים החסרים של מסד הנתונים.
2885 דף זה משתמש במסד נתונים שאינו נתמך. לא תוכל לבצע שינויים בנתונים עד שתתחבר למסד נתונים נתמך
2886 רכיבים הדרושים לדפי גישה לנתונים אינם מותקנים.
2887 | @ הנתיב שצוין אינו נתיב או כתובת אתר מוחלטים (לא קרובים). @ אנא הכנס נתיב חוקי. @ 1 @@ 1
2888 Microsoft Office Access מזהה כמה אלמנטים HTML בין הבאנר לבין החלק של דף הגישה לנתונים שלך. שמירת דף זה ב- Access תפגום אותו. סגור את הדף מבלי לשמור אותו ולאחר מכן ערוך את הדף בעורך HTML אחר כדי להסיר אלמנטים אלה.
2889 לא ניתן למחוק את החלק הזה.
2890 אינך יכול לערוך דף זה מכיוון שהוא מכיל מסגרות. @ מעצב עמודי הגישה לנתונים אינו יכול לערוך דפים עם מסגרות. @@ 1 @@ 1
2892 אינך יכול להעביר את פקד המסנן הקבוצתי למקטע אחר. מחק את פקד המסנן הקבוצתי מהקטע הנוכחי וצור אותו בקטע אחר.
2893 לא ניתן היה ליצור קישור לדף גישה לנתונים זה מכיוון שלא ניתן לנעול את מסד הנתונים באופן בלעדי. @ כדי ליצור את הקישור מאוחר יותר, פתח את הדף על ידי בחירה באפשרות 'ערוך דף אינטרנט שכבר קיים', ואז שמור. @@ 1 @@ 1
2894 לא ניתן היה לעדכן את הקישור לדף הגישה לנתונים שצוין כיוון שלא ניתן לנעול את מסד הנתונים באופן בלעדי. @ לעדכון הקישור, פתח דף זה שוב כאשר אתה האדם היחיד שמשתמש במסד הנתונים. @@ 1 @@ 1
2895 דף זה תוכנן עם גרסה של רכיבי האינטרנט של Microsoft Office שאינה מותקנת כעת במחשב זה. אם לא התבקשת להתקין רכיבים אלה בעמוד זה, אנא פנה למחבר הדף לקבלת מיקום ההתקנה.
2896 הפעולה תקפה רק בדף גישה לנתונים שנפתח בתצוגת Design. @ אנא העבירו את הדף לתצוגת Design ונסו את הפעולה שוב. @@ 1 @@ 1
2897 פתחת דף ששונה לאחרונה באמצעות Access 2000. כדי שתוכל לערוך את הדף, עליך לשמור אותו באמצעות גרסה עדכנית יותר של רכיבי האינטרנט של Microsoft Office.
האם אתה רוצה ש- Access ימיר דף זה על ידי שמירתו באמצעות גרסה עדכנית יותר של רכיבי האינטרנט של Microsoft Office?
2898 Microsoft Office Access יצר עותק גיבוי של הדף המקורי שלך. ניתן להשתמש בדף זה אם ברצונך לחזור לרכיבי האינטרנט של Office 2000.

שם דף הגיבוי הוא: '|'

2899 Microsoft Office Access לא הצליח ליצור עותק גיבוי של הדף המקורי שלך. לא ניתן לפתוח דף זה.
2900 Microsoft Office Access לא הצליח לשדרג את רכיבי האינטרנט של Office בדף שלך. לא ניתן לפתוח דף זה.
2901 שגיאה בטעינת פקד ActiveX '| 1' בטופס או בדוח '| 2'.
2902 גישה אינה מצליחה לשמור את | אובייקט מכיוון שהוא אינו תומך בהתמדה, או יתכן שנגמר מקום הדיסק במחשב שלך.
2903 האם ברצונך להגדיר תיקיה זו כמיקום ברירת המחדל עבור דפי גישה לנתונים? @ @ @ @ 19 @@ 1
2904 עליכם להתאים כל שדה משמאל לשדה מימין. @@@@@ 1
2905 עליך לבחור שדה קישור לכל פרמטר. @@@@@ 1
2906 '|' לא מכיל שדות שיכולים להשתתף במערכת יחסים. @@@@@ 1
2907 האם ברצונך לחזור אל '|' שנשמר? @@@ 19 @@ 1
2908 מזהה הבקרה '|' כבר בשימוש. ציין מזהה אחר לבקרה. @@@@@ 1
2909 קשר זה אינו תקף מכיוון שהשדות בטבלה הראשונה אינם תואמים את השדות בטבלה השנייה. @ לתיקון הקשר, בחר לפחות שדה אחד מכל טבלה. @@@@ 1
2910 קובץ חיבור זה מתייחס לספק שאינו נתמך בדפי גישה לנתונים. @ אנא בחר קובץ חיבור אחר. @@@@ 1
2911 אינך יכול לשנות את נתיב דף הגישה לנתונים בזמן שהוא נפתח. @ אנא סגור את הדף ונסה שוב. @@@@ 1
2912 אם אתה יוצר דף גישה לנתונים בגירסה זו של Access, אינך יכול לפתוח אותו בתצוגת Design ב- Access 2000. אם התקנת את רכיבי האינטרנט של Microsoft Office XP, עם זאת, תוכל לפתוח דף זה בתצוגת עמוד ב- Access 2000. @ & אל תציג אזהרה זו שוב @@ 3 @@ 1
2913 לא ניתן לשמור בכתובת URL עם סימניה. @ אנא ציין נתיב חוקי. @@@@ 1
2914 Microsoft Office Access לא הצליח לקשר לקובץ חיבור. @ מחרוזת חיבור תוטמע בדף. @@@@ 1
2915 Microsoft Office Access לא מצליח להתחבר למקור הנתונים שצוין במחרוזת החיבור של דף זה. @ ייתכן שהשרת לא קיים ברשת, או שיש שגיאה במידע על מחרוזת החיבור עבור דף זה. 1
2916 אינך יכול לערוך דפי HTML שנוצרו באמצעות PowerPoint ב- Microsoft Office Access.
2917 ערך צבע HTML לא חוקי.
2918 לא ניתן לפתוח או לקרוא את קובץ החיבור הזה. @ או שהקובץ ניזוק או שפורמט הקובץ אינו תקף. @@@@ 1
2919 אינך יכול למקם שליטה זו בקטע שציינת. @@@@@ 1
2920 Microsoft Office Access לא מצליח לטעון את סכימת מסד הנתונים. השמירה הושבתה.תקן או התקן מחדש את Microsoft Office.
2921 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח דף זה מכיוון שהוא נוצר באמצעות גרסה חדשה יותר של Access. נסה לפתוח את הדף באמצעות גרסה חדשה יותר של Microsoft Office Access.
2922 Microsoft Office Access יצר עותק גיבוי של הדף המקורי שלך. ניתן להשתמש בדף זה אם ברצונך לחזור לרכיבי האינטרנט של Office XP.

שם דף הגיבוי הוא: '|'

3000 שגיאה שמורה (|); אין הודעה לשגיאה זו. @@@ 2 @ 5363 @ 1
3001 טיעון לא חוקי.
3002 לא יכול היה starמפגש.
3003 לא יכול היה starעסקה; יותר מדי עסקאות שכבר קיננו.
3004 **********
3005 '|' אינו שם מסד נתונים חוקי.
3006 מסד נתונים '|' נעול באופן בלעדי.
3007 לא ניתן לפתוח את librarמסד הנתונים y '|'.
3008 השולחן '|' כבר נפתח באופן בלעדי על ידי משתמש אחר, או שהוא כבר פתוח דרך ממשק המשתמש ולא ניתן לתפעל אותו באופן תכנותי.
3009 ניסית לנעול שולחן '|' בזמן פתיחתו, אך לא ניתן לנעול את השולחן מכיוון שהוא נמצא כעת בשימוש. המתן רגע ולאחר מכן נסה את הפעולה שוב.
3010 טבלה '|' כבר קיים.
3011 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Jet לא מצא את האובייקט '|'. וודא שהאובייקט קיים ושאיית נכון את שמו ואת שם הנתיב.
3012 אובייקט '|' כבר קיים.
3013 לא ניתן היה לשנות את שם קובץ ISAM הניתן להתקנה.
3014 לא ניתן לפתוח טבלאות נוספות.
3015 אינדקס לא נמצא.
3016 שדה לא יתאים לרשומה.
3017 גודל השדה ארוך מדי.
3018 לא ניתן היה למצוא שדה.
3019 הפעולה לא חוקית ללא אינדקס נוכחי.
3020 עדכן או בטל עדכן ללא AddNew או Edit.
3021 אין שיא עדכני.
3022 השינויים שביקשת בטבלה לא צלחו מכיוון שהם ייצרו ערכים כפולים באינדקס, במפתח הראשי או בקשר. שנה את הנתונים בשדה או בשדות המכילים נתונים כפולים, הסר את האינדקס או הגדר מחדש את האינדקס כדי לאפשר שכפול ערכים ונסה שוב.
3023 AddNew או Edit כבר בשימוש.
3024 לא ניתן למצוא את הקובץ '|'.
3025 לא ניתן לפתוח קבצים נוספים.
3026 אין מספיק מקום בדיסק.
3027 לא ניתן לעדכן. בסיס הנתונים או האובייקט הם לקריאה בלבד.
3028 לא יכול starלא את הבקשה שלך. קובץ המידע של קבוצת העבודה חסר או נפתח אך ורק על ידי משתמש אחר.
3029 לא שם חשבון או סיסמה חוקיים.
3030 '|' אינו שם חשבון חוקי.
3031 לא סיסמה חוקית.
3032 לא ניתן לבצע פעולה זו.
3033 אין לך את ההרשאות הדרושות לשימוש ב'| ' הורה למנהל המערכת שלך או לאדם שיצר אובייקט זה לקבוע את ההרשאות המתאימות עבורך.
3034 ניסית לבצע או להחזיר עסקה מבלי להתחיל תחילה בעסקה.
3035 משאבת המערכת חרגה.
3036 מסד הנתונים הגיע לגודל מרבי.
3037 לא ניתן לפתוח טבלאות או שאילתות נוספות.
3038 משאבת המערכת חרגה.
3039 לא ניתן היה ליצור אינדקס; יותר מדי אינדקסים כבר מוגדרים.
3040 שגיאת קלט / פלט בדיסק במהלך הקריאה.
3041 לא ניתן לפתוח מסד נתונים שנוצר עם גרסה קודמת של היישום שלך.
3042 מתוך ידיות קבצים של MS-DOS.
3043 שגיאת דיסק או רשת.
3044 '|' אינו נתיב חוקי. וודא כי שם הנתיב מאוית כהלכה ושהוא מחובר לשרת עליו שוכן הקובץ.
3045 לא ניתן היה להשתמש ב- '|'; הקובץ כבר בשימוש.
3046 לא ניתן היה לשמור; נעול כעת על ידי משתמש אחר.
3047 השיא גדול מדי.
3048 לא ניתן לפתוח מאגרי מידע נוספים.
3049 לא ניתן לפתוח את מסד הנתונים '|'. יתכן שלא מדובר במסד נתונים שהיישום שלך מזהה, או שהקובץ עלול להיות פגום.
3050 לא ניתן היה לנעול את הקובץ.
3051 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Jet אינו יכול לפתוח את הקובץ '|'. הוא כבר נפתח באופן בלעדי על ידי משתמש אחר, או שאתה זקוק להרשאה כדי להציג את הנתונים שלו.
3052 ספירת נעילת שיתוף הקבצים חרגה. הגדל את ערך הרישום של MaxLocksPerFile.
3053 יותר מדי משימות לקוח.
3054 יותר מדי שדות תזכיר, OLE או היפר-קישור.
3055 לא שם קובץ חוקי.
3056 לא ניתן היה לתקן מסד נתונים זה.
3057 הפעולה אינה נתמכת בטבלאות מקושרות.
3058 אינדקס או מפתח ראשי אינם יכולים להכיל ערך Null.
3059 הפעולה בוטלה על ידי המשתמש.
3060 סוג נתונים שגוי עבור הפרמטר '|'.
3061 מעט מדי פרמטרים. צפוי |.
3062 כינוי פלט כפול '|'.
3063 יעד פלט כפול '|'.
3064 לא ניתן לפתוח שאילתת פעולה '|'.
3065 לא ניתן לבצע שאילתה נבחרת.
3066 על השאילתה לכלול לפחות שדה יעד אחד.
3067 קלט שאילתה חייב להכיל לפחות טבלה או שאילתה אחת.
3068 לא שם כינוי חוקי.
3069 שאילתת הפעולה '|' לא יכול לשמש כמקור שורה.
3070 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Jet אינו מזהה את '|' כשם שדה או ביטוי חוקי.
3071 ביטוי זה הוקלד באופן שגוי, או שהוא מורכב מכדי להעריך. לדוגמה, ביטוי מספרי עשוי להכיל יותר מדי אלמנטים מסובכים. נסה לפשט את הביטוי על ידי הקצאת חלקים מהביטוי למשתנים.
3072 |
3073 על הפעולה להשתמש בשאילתה הניתנת לעדכון.
3074 לא ניתן לחזור על שם הטבלה '|' בסעיף FROM.
3075 | 1 בביטוי השאילתה '| 2'.
3076 | בביטוי קריטריונים.
3077 | בביטוי.
3078 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Jet לא יכול למצוא את טבלת הקלט או את שאילתת '|'. וודא שהיא קיימת ושמה מאוית כהלכה.
3079 השדה שצוין '|' יכול להתייחס ליותר מטבלה אחת המפורטת בסעיף FROM בהצהרת ה- SQL שלך.
3080 שולחן הצטרף '|' לא מופיע בסעיף FROM.
3081 לא ניתן להצטרף ליותר משולחן אחד עם אותו שם (|).
3082 הצטרף למבצע '|' מתייחס לשדה שאינו נמצא באחת הטבלאות המצורפות.
3083 לא ניתן להשתמש בשאילתת דוחות פנימית.
3084 לא ניתן להוסיף נתונים עם שאילתת הפעולה.
3085 פונקציה לא מוגדרת '|' בביטוי.
3086 לא ניתן למחוק מהטבלאות שצוינו.
3087 ביטויים רבים מדי בסעיף GROUP BY.
3088 ביטויים רבים מדי בסעיף ORDER BY.
3089 יותר מדי ביטויים בפלט DISTINCT.
3090 לטבלה המתקבלת אסור להכיל יותר משדה מספר אוטומטי אחד.
3091 יש סעיף (|) ללא קיבוץ או צבירה.
3092 לא ניתן להשתמש בסעיף HAVING בהצהרת TRANSFORM.
3093 סעיף ORDER BY (|) מתנגש עם DISTINCT.
3094 סעיף ORDER BY (|) מתנגש עם סעיף GROUP BY.
3095 לא יכולה להיות פונקציה מצטברת בביטוי (|).
3096 לא יכולה להיות פונקציה מצטברת בסעיף WHERE (|).
3097 לא יכולה להיות פונקציה מצטברת בסעיף ORDER BY (|).
3098 לא יכולה להיות פונקציה מצטברת בסעיף GROUP BY (|).
3099 לא יכולה להיות פונקציה מצטברת בפעולה JOIN (|).
3100 לא ניתן להגדיר שדה '|' במפתח ההצטרפות לנול.
3101 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Jet לא יכול למצוא רשומה בטבלה '| 2' עם שדות / התאמות מפתח '| 1'.
3102 הפניה מעגלית הנגרמת על ידי '|'.
3103 התייחסות מעגלית הנגרמת על ידי כינוי '|' ברשימת ה- SELECT של הגדרת השאילתה.
3104 לא ניתן לציין כותרת עמודה קבועה '|' בשאילתת הצלבה יותר מפעם אחת.
3105 חסר שם שדה יעד בהצהרת SELECT INTO (|).
3106 חסר שם שדה יעד בהצהרת UPDATE (|).
3107 לא ניתן להוסיף רשומה; אין הכנסת הרשאה ל'| '.
3108 לא ניתן לערוך רשומות; אין הרשאת עדכון ב- '|'.
3109 לא ניתן למחוק רשומות; אין הרשאת מחיקה ב- '|'.
3110 לא יכול היה לקרוא הגדרות; אין הרשאת הגדרות קריאה לטבלה או לשאילתה '|'.
3111 לא ניתן היה ליצור; אין לשנות הרשאת תכנון לטבלה או לשאילתה '|'.
3112 לא ניתן לקרוא רשומות; אין אישור קריאה ב- '|'.
3113 לא ניתן לעדכן את '|'; השדה לא ניתן לעדכון.
3114 לא ניתן לכלול אובייקט תזכיר, OLE או היפר-קישור כשבוחרים ערכים ייחודיים (|).
3115 לא יכול להיות שדות תזכיר, OLE או אובייקט היפר-קישור בארגומנט המצרפי (|).
3116 לא יכול להכיל שדות תזכיר, OLE או היפר-קישור בקריטריונים (|) לפונקציה מצטברת.
3117 לא ניתן למיין באובייקט תזכיר, OLE או היפר-קישור (|).
3118 לא ניתן להצטרף לאובייקט Memo, OLE או Hyperlink (|).
3119 לא ניתן לקבץ באובייקט תזכיר, OLE או היפר-קישור (|).
3120 לא ניתן לקבץ בשדות שנבחרו עם '*' (|).
3121 לא ניתן לקבץ בשדות שנבחרו עם '*'.
3122 ניסית לבצע שאילתה שאינה כוללת את הביטוי שצוין '|' כחלק מפונקציה מצטברת.
3123 לא ניתן להשתמש ב- '*' בשאילתת הצלבים.
3124 לא ניתן להזין משאילתת דוחות פנימית (|).
3125 '|' אינו שם חוקי. ודא שהוא אינו כולל תווים או פיסוק לא חוקיים ושהוא לא ארוך מדי.
3126 סוגריים לא חוקיים של השם '|'.
3127 משפט INSERT INTO מכיל את שם השדה הלא ידוע הבא: '|'. ודא שהקלדת את השם כהלכה ונסה שוב את הפעולה.
3128 ציין את הטבלה המכילה את הרשומות שברצונך למחוק.
3129 משפט SQL לא חוקי; צפוי 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT' או 'UPDATE'.
3130 שגיאת תחביר בהצהרת DELETE.
3131 שגיאת תחביר בסעיף FROM.
3132 שגיאת תחביר בסעיף GROUP BY.
3133 שגיאת תחביר בסעיף HAVING.
3134 שגיאת תחביר בהצהרת INSERT INTO.
3135 שגיאת תחביר בפעולת JOIN.
3136 סעיף ה- LEVEL כולל מילה או טיעון שמורים שאויו שגוי או חסר, או שהפיסוק אינו נכון.
3137 חסר נקודה-פסיק (;) בסוף משפט SQL.
3138 שגיאת תחביר בסעיף ORDER BY.
3139 שגיאת תחביר בסעיף PARAMETER.
3140 שגיאת תחביר בסעיף PROCEDURE.
3141 משפט SELECT כולל מילה שמורה או שם ארגומנט שגוי או חסר, או שהפיסוק אינו נכון.
3142 תווים שנמצאו לאחר סיום הצהרת SQL.
3143 שגיאת תחביר בהצהרת TRANSFORM.
3144 שגיאת תחביר בהצהרת UPDATE.
3145 שגיאת תחביר בסעיף WHERE.
3146 שיחת ODBC נכשלה.
3151 חיבור ODBC אל '|' נִכשָׁל.
3154 ODBC – לא מצא את ה- DLL '|'.
3155 ODBC – הכנס לשולחן מקושר '|' נִכשָׁל.
3156 ODBC – מחק בטבלה מקושרת '|' נִכשָׁל.
3157 ODBC –עדכון בטבלה מקושרת '|' נִכשָׁל.
3158 לא ניתן היה לשמור את הרשומה; נעול כעת על ידי משתמש אחר.
3159 לא סימניה חוקית.
3160 השולחן אינו פתוח.
3161 לא ניתן היה לפענח את הקובץ.
3162 ניסית להקצות את הערך Null למשתנה שאינו מסוג נתוני Variant.
3163 השדה קטן מכדי לקבל את כמות הנתונים שניסית להוסיף. נסה להוסיף או להדביק פחות נתונים.
3164 לא ניתן לעדכן את השדה.
3165 לא ניתן היה לפתוח את קובץ ה- inf.
3166 לא ניתן לאתר את קובץ התזכורת המבוקש של Xbase.
3167 הרשומה נמחקה.
3168 קובץ .inf לא חוקי.
3169 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Jet לא יכול היה לבצע את הצהרת SQL מכיוון שהיא מכילה שדה שיש לו סוג נתונים לא חוקי.
3170 לא ניתן למצוא את ISAM הניתן להתקנה.
3171 לא ניתן למצוא את נתיב הרשת או את שם המשתמש.
3172 לא ניתן היה לפתוח את Paradox.net.
3173 לא ניתן לפתוח את הטבלה 'MSysAccounts' בקובץ המידע של קבוצת העבודה.
3174 לא ניתן לפתוח את הטבלה 'MSysGroups' בקובץ המידע של קבוצת העבודה.
3175 התאריך הוא מחוץ לטווח או בפורמט לא חוקי.
3176 לא ניתן היה לפתוח את הקובץ '|'.
3177 לא שם טבלה חוקי.
3179 נתקל בסוף הקובץ הבלתי צפוי.
3180 לא ניתן היה לכתוב לקובץ '|'.
3181 טווח לא חוקי.
3182 פורמט קובץ לא חוקי.
3183 אין מספיק מקום בקצבrarדיסק y.
3184 לא ניתן היה לבצע שאילתה; לא מצא טבלה מקושרת.
3185 בחר ב- במסד נתונים מרוחק ניסה לייצר יותר מדי שדות.
3186 לא ניתן היה לשמור; נעול כעת על ידי המשתמש '| 2' במכונה '| 1'.
3187 לא יכול היה לקרוא; נעול כעת על ידי המשתמש '| 2' במכונה '| 1'.
3188 לא ניתן היה לעדכן; נעול כעת על ידי הפעלה אחרת במכונה זו.
3189 הטבלה '| 1' נעולה אך ורק על ידי המשתמש '| 3' במכונה '| 2'.
3190 מוגדרים יותר מדי שדות.
3191 לא ניתן להגדיר שדה יותר מפעם אחת.
3192 לא ניתן למצוא את טבלת הפלט '|'.
3193 (לא ידוע)
3194 (לא ידוע)
3195 (ביטוי)
3196 מאגר המידע '|' כבר בשימוש על ידי אדם אחר או תהליך אחר. כאשר מסד הנתונים זמין, נסה את הפעולה שוב.
3197 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Jet עצר את התהליך מכיוון שאתה ומשתמש אחר מנסים לשנות את אותם נתונים בו זמנית.
3198 לא יכול היה starהפעלה. יותר מדי הפעלות כבר פעילות.
3199 לא ניתן היה למצוא הפניה.
3200 לא ניתן למחוק או לשנות את הרשומה מכיוון שהטבלה '|' כולל רשומות קשורות.
3201 אינך יכול להוסיף או לשנות רשומה מכיוון שנדרש רשומה קשורה בטבלה '|'.
3202 לא ניתן היה לשמור; נעול כעת על ידי משתמש אחר.
3203 לא ניתן להשתמש בשאילתות משנה בביטוי (|).
3204 מסד נתונים כבר קיים.
3205 יותר מדי כותרות עמודות צולבות (|).
3206 לא יכול ליצור קשר בין שדה לבין עצמו.
3207 פעולה לא נתמכת על שולחן פרדוקס ללא מפתח ראשי.
3208 הגדרה לא חוקית נמחקה במפתח Xbase של הרישום של Windows.
3209 **********
3210 מחרוזת החיבור ארוכה מדי.
3211 מנוע מסד הנתונים לא הצליח לנעול את הטבלה '|' מכיוון שהוא כבר בשימוש על ידי אדם או תהליך אחר.
3212 לא ניתן היה לנעול את השולחן '| 1'; נמצא כעת בשימוש על ידי המשתמש '| 3' במכונה '| 2'.
3213 הגדרת תאריך לא חוקית במפתח Xbase של הרישום של Windows.
3214 הגדרת סימן לא חוקית במפתח Xbase של הרישום של Windows.
3215 יותר מדי משימות Btrieve.
3216 פרמטר '|' צוין היכן נדרש שם טבלה.
3217 פרמטר '|' צוין היכן נדרש שם מסד נתונים.
3218 לא ניתן היה לעדכן; כרגע נעול.
3219 פעולה לא חוקית.
3220 רצף איסוף שגוי.
3221 הגדרות לא חוקיות במפתח Btrieve של הרישום של Windows.
3222 שאילתה לא יכולה להכיל פרמטר מסד נתונים.
3223 '|' אינו חוקי מכיוון שהוא ארוך מדי, או מכיל תווים לא חוקיים.
3224 לא ניתן לקרוא את מילון הנתונים של Btrieve.
3225 נתקל במבוי נעילה של שיא בעת ביצוע פעולת Btrieve.
3226 שגיאות שנתקלו במהלך השימוש ב- DLL של Btrieve.
3227 הגדרת Century לא חוקית במפתח Xbase של הרישום של Windows.
3228 רצף האיסוף שנבחר אינו נתמך על ידי מערכת ההפעלה.
3229 Btrieve – לא יכול לשנות שדה.
3230 קובץ נעילת פרדוקס לא מעודכן.
3231 שדה ODBC יהיה ארוך מדי; נתונים קטומים.
3232 ODBC - לא הצליח ליצור טבלה.
3234 פג הזמן הקצוב לשאילתות ODBC – מרחוק.
3235 סוג נתוני ODBC אינו נתמך בשרת.
3238 נתוני ODBC מחוץ לטווח.
3239 יותר מדי משתמשים פעילים.
3240 מנוע Btrieve - מנוע Btrieve חסר.
3241 הוצא משאבים מחוץ.
3242 הפניה לא חוקית בהצהרת SELECT.
3243 אף אחד משמות שדות הייבוא ​​אינו תואם לשדות בטבלה המצורפת.
3244 לא ניתן לייבא גיליון אלקטרוני המוגן באמצעות סיסמה.
3245 לא ניתן לנתח שמות שדות מהשורה הראשונה בטבלת הייבוא.
3246 פעולה לא נתמכת בעסקאות.
3247 הגדרת הטבלה המקושרת ל- ODBC השתנתה.
3248 הגדרת NetworkAccess לא חוקית ברישום Windows.
3249 הגדרת PageTimeout לא חוקית ברישום Windows.
3250 לא ניתן היה לבנות מפתח.
3251 פעולה זו אינה נתמכת עבור אובייקט מסוג זה.
3252 לא ניתן לפתוח טופס שהשאילתה הבסיסית שלו מכילה פונקציה המוגדרת על ידי המשתמש המנסה להגדיר או לקבל את המאפיין RecordsetClone של הטופס.
3254 ODBC - לא ניתן לנעול את כל הרשומות.
3256 קובץ האינדקס לא נמצא.
3257 שגיאת תחביר ב- הצהרת אפשרות עם OWNERACCESS.
3258 לא ניתן היה לבצע את משפט ה- SQL מכיוון שהוא מכיל צירופים חיצוניים דו-משמעיים. כדי לאלץ את אחד הצירופים לבצע קודם, צור שאילתה נפרדת שמבצעת את ההצטרפות הראשונה ואז כלול את השאילתה הזו בהצהרת ה- SQL שלך.
3259 סוג נתוני שדה לא חוקי.
3260 לא ניתן היה לעדכן; נעול כעת על ידי המשתמש '| 2' במכונה '| 1'.
3261 טבלה '|' נעול אך ורק על ידי המשתמש '| 2' במכונה '| 1'.
3262 לא ניתן היה לנעול את השולחן
3263 אובייקט מסד נתונים לא חוקי.
3264 אין שדה מוגדר - אינו יכול להוסיף את TableDef או את Index.
3265 פריט לא נמצא באוסף זה.
3266 לא ניתן להוסיף שדה שהוא כבר חלק מאוסף שדות.
3267 ניתן להגדיר נכס רק כאשר השדה הוא חלק מאוסף השדות של אובייקט Recordset.
3268 לא ניתן להגדיר מאפיין זה לאחר שהאובייקט הוא חלק מאוסף.
3269 לא ניתן להוסיף אינדקס שכבר חלק מאוסף אינדקסים.
3270 הנכס לא נמצא.
3271 ערך נכס לא חוקי.
3272 אובייקט אינו אוסף.
3273 השיטה אינה מיושמתcable לאובייקט זה.
3274 טבלה חיצונית אינה במתכונת הצפויה.
3275 שגיאה לא צפויה ממנהל נתונים של מסד נתונים חיצוני (|).
3276 הפניה לא חוקית של אובייקט מסד נתונים.
3277 לא יכול להכיל יותר מ -10 שדות באינדקס.
3278 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Jet לא אותחל.
3279 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Jet כבר מאותחל.
3280 לא ניתן למחוק שדה שהוא חלק מהאינדקס או שהוא נחוץ למערכת.
3281 לא ניתן למחוק אינדקס או טבלה זו. זהו האינדקס הנוכחי או משמש בקשר.
3282 פעולה לא נתמכת בטבלה שמכילה נתונים.
3283 המפתח הראשי כבר קיים.
3284 אינדקס כבר קיים.
3285 הגדרת אינדקס לא חוקית.
3286 הפורמט של קובץ התזכיר אינו תואם לפורמט מסד הנתונים החיצוני שצוין.
3287 לא ניתן ליצור אינדקס בשדה הנתון.
3288 מדד הפרדוקס אינו ראשוני.
3289 שגיאת תחביר בסעיף CONSTRAINT.
3290 שגיאת תחביר בהצהרת CREATE TABLE.
3291 שגיאת תחביר בהצהרת CREATE INDEX.
3292 שגיאת תחביר בהגדרת השדה.
3293 שגיאת תחביר בהצהרת ALTER TABLE.
3294 שגיאת תחביר בהצהרת DROP INDEX.
3295 שגיאת תחביר ב- DROP TABLE או DROP INDEX.
3296 הצטרפות לביטוי אינה נתמכת.
3297 לא ניתן היה לייבא טבלה או שאילתה. לא נמצאו רשומות, או שכל הרשומות מכילות שגיאות.
3298 ישנן מספר טבלאות בשם זה. אנא ציין בעלים בתבנית 'בעלים.טבלה'.
3299 שגיאת תאימות מפרט ODBC (|). דווח על שגיאה זו למפתח היישום שלכם.
3300 לא ניתן ליצור קשר.
3301 לא ניתן לבצע פעולה זו; תכונות בגירסה זו אינן זמינות במאגרי מידע עם פורמטים ישנים יותר.
3302 לא ניתן לשנות כלל בזמן שהכללים לטבלה זו נמצאים בשימוש.
3303 לא ניתן למחוק שדה זה. זה חלק ממערכת יחסים אחת או יותר.
3304 עליך להזין מזהה אישי (PID) המורכב מ -4 לפחות ולא יותר מ -20 תווים וספרות.
3305 מחרוזת חיבור לא חוקית בשאילתת המעבר.
3306 כתבת שאילתת משנה שיכולה להחזיר יותר משדה אחד מבלי להשתמש במילה שמורה EXISTS בסעיף FROM של השאילתה הראשית. שנה את משפט SELECT של שאילתת המשנה כדי לבקש רק שדה אחד.
3307 מספר העמודות בשתי הטבלאות או השאילתות שנבחרו של שאילתת איחוד אינם תואמים.
3308 ארגומנט TOP לא חוקי בשאילתת בחר.
3309 ערך הנכס גדול מדי.
3310 מאפיין זה אינו נתמך עבור מקורות נתונים חיצוניים או עבור מסדי נתונים שנוצרו עם גרסה קודמת של Microsoft Jet.
3311 הנכס שצוין כבר קיים.
3312 לא ניתן להציב כללי אימות וערכי ברירת מחדל בטבלאות מערכת או מקושרות.
3313 לא ניתן למקם ביטוי אימות זה בשדה זה.
3314 השדה '|' לא יכול להכיל ערך Null מכיוון שהמאפיין הנדרש עבור שדה זה מוגדר כ- True. הזן ערך בשדה זה.
3315 שדה '|' לא יכול להיות מחרוזת באורך אפס.
3316 |
3317 ערך אחד או יותר אסורים על ידי כלל האימות '| 2' שנקבע עבור '| 1'. הזן ערך שהביטוי עבור שדה זה יכול לקבל.
3318 ערכים שצוינו בסעיף TOP אינם מורשים במחיקת שאילתות או דוחות.
3319 שגיאת תחביר בשאילתת האיחוד.
3320 | בביטוי אימות ברמת הטבלה.
3321 לא צוין מסד נתונים במחרוזת החיבור או בסעיף IN.
3322 שאילתת הצלבה מכילה כותרת עמודה קבועה אחת או יותר.
3323 לא ניתן להשתמש בשאילתה כמקור בשורה.
3324 השאילתה היא שאילתת DDL ולא ניתן להשתמש בה כמקור שורה.
3325 שאילתת מעבר עם המאפיין ReturnsRecords שהוגדר כ- True לא החזירה שום רשומה.
3326 ערכת התקליטים הזו אינה ניתנת לעדכון.
3327 שדה '|' מבוסס על ביטוי ולא ניתן לערוך אותו.
3328 טבלה '| 2' מוגדרת לקריאה בלבד.
3329 רשום בטבלה '|' נמחק על ידי משתמש אחר.
3330 רשום בטבלה '|' נעול על ידי משתמש אחר.
3331 כדי לבצע שינויים בשדה זה, שמור תחילה את הרשומה.
3332 לא ניתן להזין ערך לשדה ריק בצד 'אחד' של החיבור החיצוני.
3333 רשומות בטבלה '|' לא יהיה שום שיא בצד 'האחד'.
3334 יכול להיות נוכח רק בפורמט גרסה 1.0.
3335 מחק נקרא רק עם cbData שאינו אפס.
3336 Btrieve: אפשרות IndexDDF לא חוקית בהגדרת האתחול.
3337 אפשרות DataCodePage לא חוקית בהגדרת האתחול.
3338 Btrieve: אפשרויות Xtrieve אינן נכונות בהגדרת האתחול.
3339 Btrieve: אפשרות IndexDeleteRenumber לא חוקית בהגדרת האתחול.
3340 שאילתה '|' מושחת.
3341 השדה הנוכחי חייב להתאים למפתח ההצטרפות '|' בטבלה המשמשת כצד אחד של קשר אחד לרבים. הזן רשומה בטבלת הצד האחת עם ערך המקש הרצוי, ואז הזן את המקש עם מקש ההצטרפות הרצוי ב'רב- רק 'שולחן.
3342 אובייקט תזכיר, OLE או היפר-קישור לא חוקי בשאילתת המשנה '|'.
3343 פורמט מסד נתונים לא מזוהה '|'.
3344 מנוע מסד הנתונים אינו מזהה את השדה '| 1' בביטוי אימות, או את ערך ברירת המחדל בטבלה '| 2'.
3345 התייחסות שדה לא ידועה או לא חוקית '|'.
3346 מספר ערכי השאילתה ושדות היעד אינם זהים.
3347 לא ניתן להוסיף רשומות; המפתח העיקרי לטבלה '|' לא בערכת תקליטים.
3348 לא ניתן להוסיף רשומות; הצטרף למפתח הטבלה '|' לא בערכת תקליטים.
3349 הצפת שדה מספרית.
3350 האובייקט אינו חוקי לפעולה.
3351 הביטוי ORDER BY (|) כולל שדות שלא נבחרו על ידי השאילתה. רק שדות אלה המבוקשים בשאילתה הראשונה יכולים להיכלל בביטוי ORDER BY.
3352 אין שם שדה יעד בהצהרת INSERT INTO (|).
3353 Btrieve: לא ניתן למצוא את הקובץ Field.ddf.
3354 ב מost שאילתת משנה זו יכולה להחזיר רשומה אחת.
3355 שגיאת תחביר בערך ברירת המחדל.
3356 ניסית לפתוח מסד נתונים שכבר נפתח באופן בלעדי על ידי המשתמש '| 2' במכונה '| 1'. נסה שוב כאשר מסד הנתונים זמין.
3357 שאילתה זו אינה שאילתת הגדרת נתונים כהלכה.
3358 לא ניתן לפתוח את קובץ המידע של קבוצת העבודה של מנוע Microsoft Jet.
3359 שאילתת המעבר חייבת להכיל תו אחד לפחות.
3360 השאילתה מורכבת מדי.
3361 אסור לאיגודים בשאילתת משנה.
3362 עדכון / מחיקה של שורה אחת השפיע על יותר משורה אחת בטבלה מקושרת. אינדקס ייחודי מכיל ערכים כפולים.
3363 לא ניתן להוסיף רשומה; אין שום שיא מקביל בצד 'האחד'.
3364 לא ניתן להשתמש בשדה Memo, OLE או Hyperlink Object '|' בסעיף SELECT של שאילתת איגוד.
3365 ערך המאפיין אינו תקף עבור אובייקטים REMOTE.
3366 לא ניתן להוסיף קשר ללא הגדרת שדות.
3367 לא ניתן להוסיף. אובייקט בשם זה כבר קיים באוסף.
3368 הקשר צריך להיות באותו מספר שדות עם אותם סוגי נתונים.
3369 **********
3370 לא ניתן לשנות את העיצוב של הטבלה '|'. זה נמצא במסד נתונים לקריאה בלבד.
3371 לא ניתן למצוא טבלה או אילוץ.
3372 אין אינדקס כזה '| 2' על השולחן '| 1'.
3373 לא ניתן ליצור קשר. טבלה שהוזכרה '|' אין מפתח ראשי.
3374 השדות שצוינו אינם מאוחסנים באופן ייחודי בטבלה '|'.
3375 בטבלה '| 1' כבר יש אינדקס בשם '| 2'.
3376 טבלה '|' לא קיים.
3377 אין קשר כזה '| 2' על השולחן '| 1'.
3378 יש כבר מערכת יחסים בשם '|' במסד הנתונים הנוכחי.
3379 לא ניתן ליצור קשרים לאכיפת שלמות הפניה. נתונים קיימים בטבלה '| 2' מפרים את כללי השלמות הפניה בטבלה '| 1'.
3380 שדה '| 2' כבר קיים בטבלה '| 1'.
3381 אין שדה בשם '| 2' בטבלה '| 1'.
3382 גודל השדה '|' ארוך מדי.
3383 לא ניתן למחוק את השדה '|'. זה חלק ממערכת יחסים אחת או יותר.
3384 לא ניתן למחוק נכס מובנה.
3385 מאפיינים שהוגדרו על ידי המשתמש אינם תומכים בערך Null.
3386 נכס '|' יש להגדיר לפני השימוש בשיטה זו.
3387 לא ניתן למצוא את ספריית TEMP.
3388 פונקציה לא ידועה '| 2' בביטוי אימות או ערך ברירת מחדל ב- '| 1'.
3389 תמיכת שאילתות אינה זמינה.
3390 שם החשבון כבר קיים.
3391 אירעה שגיאה. הנכסים לא נשמרו.
3392 **********
3393 לא ניתן לבצע הגבלת הצטרפות, קבוצה, מיון או אינדקס. ערך שמחפשים או ממיינים עליו ארוך מדי.
3394 לא ניתן לשמור רכוש; נכס הוא נכס סכמה.
3395 **********
3396 לא ניתן לבצע פעולות מדורגים. מכיוון שרשומות קשורות קיימות בטבלה '|', כללי תקינות התייחסות יופרו.
3397 לא ניתן לבצע פעולות מדורגים. חייבת להיות רשומה קשורה בטבלה '|'.
3398 לא ניתן לבצע פעולות מדורגים. זה יביא למפתח null בטבלה '|'.
3399 לא ניתן לבצע פעולות מדורגים. זה יביא למפתח כפול בטבלה '|'.
3400 לא ניתן לבצע פעולות מדורגים. זה יביא לשני עדכונים לשדה '| 2' בטבלה '| 1'.
3401 לא ניתן לבצע פעולות מדורגות. זה יגרום לשדה '|' להיות אפס, דבר שאינו מותר.
3402 לא ניתן לבצע פעולות מדורגים. זה יגרום לשדה '|' להפוך למחרוזת באורך אפס, שאינה מותרת.
3403 לא ניתן לבצע פעולות מדורגות: '|'.
3404 לא ניתן לבצע פעולות מדורגות. הערך שהוזן אסור על ידי כלל האימות '| 2' שהוגדר עבור '| 1'.
3405 שגיאה '|' בכלל אימות.
3406 הביטוי שאתה מנסה להשתמש במאפיין DefaultValue אינו חוקי מכיוון '|'. השתמש בביטוי חוקי להגדרת מאפיין זה.
3407 טבלת MSysConf של השרת קיימת, אך היא בפורמט שגוי. פנה למנהל המערכת שלך.
3408 הופעלו יותר מדי מושבי FastFind.
3409 הגדרת שדה לא חוקית '|' בהגדרת אינדקס או קשר.
3411 ערך לא חוקי. לא יכול לבצע פעולות מדורגים בטבלה '| 1' מכיוון שהערך שהוזן גדול מדי לשדה '| 2'.
3412 לא ניתן לבצע עדכון מדורגים על השולחן מכיוון שהוא נמצא כעת בשימוש על ידי משתמש אחר.
3413 לא ניתן לבצע פעולות מדורגים בטבלה '| 1' מכיוון שהיא נמצאת כעת בשימוש על ידי המשתמש '| 3' במכונה '| 2'.
3414 לא ניתן לבצע פעולות מדורגים בטבלה '| 1' מכיוון שהיא נמצאת כעת בשימוש.
3415 מחרוזת באורך אפס תקפה רק בשדה טקסט או תזכיר.
3416 |
3417 לא ניתן להשתמש בשאילתת פעולה כמקור שורה.
3418 לא ניתן לפתוח את '|'. למשתמש אחר טבלה פתוחה באמצעות קובץ בקרת רשת שונה או סגנון נעילה.
3419 לא ניתן לפתוח את הטבלה הזו של Paradox 4.x או 5.x מכיוון ש- ParadoxNetStyle מוגדר כ- 3.x ברישום Windows.
3420 האובייקט אינו חוקי או שאינו מוגדר עוד.
3421 שגיאת המרה מסוג נתונים.
3422 לא ניתן לשנות את מבנה הטבלה. משתמש אחר פותח את הטבלה.
3423 אינך יכול להשתמש ב- ODBC כדי לייבא, לייצא או לקשר טבלת מסדי נתונים חיצונית של Microsoft Jet או ISAM למסד הנתונים שלך.
3424 לא ניתן ליצור מסד נתונים מכיוון שהמקום אינו חוקי.
3425 שיטה או מאפיין זה אינם זמינים כעת בערכת רשומות זו.
3426 פעולה זו בוטלה על ידי אובייקט משויך.
3427 שגיאה באוטומציה של DAO.
3428 אירעה בעיה במסד הנתונים שלך. תקן את הבעיה על ידי תיקון ודחיסת מסד הנתונים.
3429 גרסה לא תואמת של ISAM הניתן להתקנה.
3430 בעת טעינת ה- ISAM המותקן של Microsoft Excel, OLE לא הצליחה לבצע אתחול.
3431 זה לא קובץ Microsoft Excel 5.0.
3432 שגיאה בפתיחת קובץ Microsoft Excel 5.0.
3433 הגדרה לא חוקית במפתח Excel במקטע מנועים ברישום Windows.
3434 לא ניתן להרחיב את הטווח שמו.
3435 לא ניתן למחוק תאי גיליון אלקטרוני.
3436 כשל ביצירת קובץ.
3437 הגיליון האלקטרוני מלא.
3438 הנתונים המיוצאים אינם תואמים לפורמט המתואר בקובץ Schema.ini.
3439 ניסית לקשר או לייבא קובץ מיזוג דואר של Microsoft Word. למרות שאתה יכול לייצא קבצים כאלה, אתה לא יכול לקשר או לייבא אותם.
3440 נעשה ניסיון לייבא או לקשר קובץ טקסט ריק. כדי לייבא או לקשר קובץ טקסט, הקובץ חייב להכיל נתונים.
3441 מפריד שדות מפרט קובץ טקסט תואם למפריד עשרוני או לתחום טקסט.
3442 במפרט קובץ הטקסט '| 1', האפשרות | 2 אינה חוקית.
3443 מפרט הרוחב הקבוע '| 1' אינו מכיל רוחב עמודות.
3444 במפרט הרוחב הקבוע '| 1', העמודה '| 2' אינה מציינת רוחב.
3445 גרסה שגויה של קובץ ה- DLL '|' נמצא.
3446 קובץ Jet VBA (VBAJET.dll לגרסאות 16 סיביות או VBAJET32.dll לגירסאות 32 סיביות) חסר. נסה להתקין מחדש את היישום שהחזיר את השגיאה.
3447 קובץ Jet VBA (VBAJET.dll עבור גרסאות 16 סיביות או VBAJET32.dll עבור גרסאות 32 סיביות) נכשל באתחול בעת קריאתו. נסה להתקין מחדש את היישום שהחזיר את השגיאה.
3448 שיחה לפונקציית מערכת OLE לא הצליחה. נסה להתקין מחדש את היישום שהחזיר את השגיאה.
3449 לא נמצא קוד מדינה במחרוזת החיבור לטבלה מקושרת.
3450 שגיאת תחביר בשאילתה. סעיף שאילתה שלם.
3451 התייחסות לא חוקית בשאילתה.
3452 אינך יכול לבצע שינויים בעיצוב מסד הנתונים בשכפול זה.
3453 אינך יכול ליצור או לשמור על קשר מאולץ בין טבלה משוכפלת לטבלה מקומית.
3455 לא ניתן לבצע תגובה של מסד הנתוניםcabאותם.
3456 לא ניתן ליצור את האובייקט | 2 בתגובה מיכל אחתcabאותם.
3457 אינך יכול להגדיר את המאפיין KeepLocal עבור אובייקט שכבר משוכפל.
3458 לא ניתן להגדיר את המאפיין KeepLocal במסד נתונים; ניתן להגדיר אותו רק על האובייקטים במסד נתונים.
3459 לאחר שכפול מסד נתונים, אינך יכול להסיר את תכונות השכפול ממסד הנתונים.
3460 הפעולה שניסית מתנגשת עם פעולה קיימת בה מעורב חבר זה בקבוצת ההעתקים.
3461 מאפיין השכפול שאתה מנסה להגדיר או למחוק הוא לקריאה בלבד ולא ניתן לשנותו.
3462 כישלון טעינת קובץ DLL.
3463 לא ניתן למצוא את ה- .dll '| 2'.
3464 אי - התאמה בסוג נתונים בביטוי קריטריונים.
3465 כונן הדיסק שאליו אתה מנסה לגשת אינו קריא.
3468 הגישה נדחתה בעת גישה לתיקיית dropbox '| 2'.
3469 הדיסק עבור תיקיית dropbox '| 2' מלא.
3470 כשל בדיסק בגישה לתיקיית dropbox '| 2'.
3471 אי כתיבה לקובץ יומן הסנכרון.
3472 הדיסק מלא בשביל '| 1'.
3473 כשל בדיסק בעת גישה לקובץ יומן הרישום '| 1'.
3474 לא ניתן לפתוח את קובץ יומן הרישום '| 1' לכתיבה.
3475 הפרת שיתוף בעת ניסיון לפתוח את קובץ יומן הרישום '| 1' במצב הכחשת כתיבה.
3476 נתיב dropbox לא חוקי '| 2'.
3477 כתובת Dropbox '| 2' אינה חוקית מבחינה תחבירית.
3478 ההעתק אינו העתק חלקי.
3479 לא ניתן לייעד העתק חלקי כ- Master Design עבור ערכת ההעתקים.
3480 מערכת היחסים '|' בביטוי המסנן החלקי אינו חוקי.
3481 שם הטבלה '|' בביטוי המסנן החלקי אינו חוקי.
3482 ביטוי המסנן עבור ההעתק החלקי אינו חוקי.
3483 הסיסמה שסופקה לתיקיית dropbox '| 2' אינה חוקית.
3484 הסיסמה המשמשת את Synchronizer לכתיבה לתיקיית Dropbox יעד אינה חוקית.
3485 לא ניתן לשכפל את האובייקט מכיוון שמסד הנתונים אינו משוכפל.
3486 אינך יכול להוסיף שדה מספר זיהוי שכפול נוסף למספר אוטומטי לטבלה.
3487 לא ניתן להמיר את מסד הנתונים שאתה מנסה לשכפל.
3488 הערך שצוין אינו ReplicaID עבור אף חבר בקבוצת ההעתקים.
3489 לא ניתן לשכפל את האובייקט שצוין מכיוון שחסר בו משאב הכרחי.
3490 לא ניתן ליצור העתק חדש מכיוון שלא ניתן היה לשכפל את האובייקט '| 2' במיכל '| 1'.
3491 יש לפתוח את מסד הנתונים במצב בלעדי לפני שניתן לשכפל אותו.
3492 הסנכרון נכשל מכיוון שלא ניתן היה להחיל שינוי בעיצוב על אחת מהעתקים.
3493 לא ניתן להגדיר את פרמטר הרישום שצוין עבור Synchronizer.
3494 לא ניתן לאחזר את פרמטר הרישום שצוין עבור הסנכרון.
3495 אין סנכרון מתוזמן בין שני הסנכרונים.
3496 מנהל שכפול אינו יכול למצוא את ExchangeID בטבלת MSysExchangeLog.
3497 לא ניתן להגדיר לוח זמנים לסינכרון.
3499 לא ניתן לאחזר את נתיב הנתיב המלא עבור חבר בערכת ההעתקים.
3500 אינך יכול לציין שני סינכרונים שונים לניהול אותו העתק.
3502 ה- Master Master או העתק אינם מנוהלים על ידי Synchronizer.
3503 הרישום של Synchronizer לא נקבע ערך עבור המפתח ששאלת.
3504 מזהה הסנכרון אינו תואם מזהה קיים בטבלה MSysTranspAddress.
3505 ניסית למחוק או לקבל מידע על מסנן חלקי שאינו קיים ב- MSysFilters.
3506 Synchronizer אינו מצליח לפתוח את יומן Synchronizer.
3507 כשל בכתיבת יומן הסנכרון.
3508 אין תחבורה פעילה עבור המסנכרן.
3509 לא ניתן למצוא תחבורה חוקית עבור סינכרון זה.
3510 חבר בערכת ההעתקים שאתה מנסה לסנכרן נמצא בשימוש כרגע בסנכרון אחר.
3512 קריאת תיקיית ה- dropbox נכשלה.
3513 הכתיבה לתיקיית ה- dropbox נכשלה.
3514 Synchronizer לא הצליח למצוא סנכרון מתוזמן או לפי דרישה לעיבוד.
3515 מנוע מסד הנתונים של Microsoft Jet לא הצליח לקרוא את שעון המערכת במחשב שלך.
3516 סינכרון היעד אינו מוגדר לתמוך בסנכרון עקיף, והעתק היעד אינו זמין לסנכרון ישיר.
3517 Synchronizer לא הצליח למצוא הודעות לעיבוד.
3518 לא ניתן למצוא את Synchronizer בטבלה MSysTranspAddress.
3519 שליחת ההודעה נכשלה.
3520 שם ההעתק או המזהה אינם תואמים לחבר המנוהל כעת בערכת ההעתק.
3521 לא ניתן לסנכרן שני חברים בקבוצת ההעתקים מכיוון שאין נקודה משותפת ל- starלא הסינכרון.
3522 Synchronizer לא יכול למצוא את הרשומה של סנכרון ספציפי בטבלה MSysExchangeLog.
3523 Synchronizer לא יכול למצוא מספר גרסה ספציפי בטבלה MSysSchChange.
3524 ההיסטוריה של שינויי העיצוב ברפליקה אינה תואמת את ההיסטוריה במאסטר דיזיין.
3525 Synchronizer לא הצליח לגשת למסד הנתונים של ההודעות.
3526 השם שנבחר עבור אובייקט המערכת כבר נמצא בשימוש.
3527 Synchronizer או Replication Manager לא הצליחו למצוא את אובייקט המערכת.
3528 אין נתונים חדשים בזיכרון המשותף לקריאת Synchronizer או Replication Manager.
3529 מנהל הסנכרון או שכפול מצא נתונים שלא נקראו בזיכרון המשותף. הנתונים הקיימים יוחלפו.
3530 המסנכרן כבר משרת לקוח.
3531 תם הזמן הקצוב לאירוע.
3532 לא ניתן היה לאתחל את הסנכרון.
3533 אובייקט המערכת המשמש את התהליך עדיין קיים לאחר הפסקת התהליך.
3534 Synchronizer חיפש אירוע מערכת אך לא מצא אחד שידווח ללקוח.
3535 הלקוח ביקש מהסנכרון לסיים את הפעולה.
3536 Synchronizer קיבל הודעה לא חוקית עבור חבר בערכת ההעתקים שהוא מנהל.
3537 לקוח ה- Synchronizer כבר לא נמצא ולא ניתן להודיע ​​לו.
3538 לא ניתן לאתחל את Synchronizer מכיוון שיש יותר מדי יישומים הפועלים.
3539 אירעה שגיאת מערכת או שקובץ ההחלפה שלך הגיע למגבלה.
3540 קובץ ההחלפה שלך הגיע למגבלה או פגום.
3541 לא ניתן היה לכבות את הסנכרון כהלכה והוא עדיין פעיל.
3542 התהליך הופסק בעת ניסיון לסיים את לקוח הסנכרון.
3543 סנכרון לא הוגדר.
3544 Synchronizer כבר פועל.
3545 שני ההעתקים שאתה מנסה לסנכרן הם מקבוצות העתק שונות.
3546 סוג הסינכרון שאתה מנסה אינו תקף.
3547 Synchronizer לא הצליח למצוא העתק מהמערכת הנכונה להשלמת הסנכרון.
3548 GUIDs אינם תואמים או שה GUID המבוקש לא נמצא.
3549 שם הקובץ שסיפקת ארוך מדי.
3550 אין אינדקס בעמודה GUID.
3551 לא ניתן למחוק את פרמטר הרישום שצוין עבור Synchronizer.
3552 גודלו של פרמטר הרישום עולה על המקסימום המותר.
3553 לא ניתן ליצור את ה- GUID.
3555 כל הכינויים החוקיים עבור העתקים כבר נמצאים בשימוש.
3556 נתיב לא חוקי לתיקיית Dropbox היעד.
3557 כתובת לא חוקית לתיקיית Dropbox היעד.
3558 שגיאת קלט / פלט בדיסק בתיקיית dropbox היעד.
3559 כשל בכתיבה מכיוון שדיסק היעד מלא.
3560 שני חברי ערכת ההעתקים שאתה מנסה לסנכרן הם בעלי אותו ReplicaID.
3561 שני חברי ערכת ההעתקים שאתה מנסה לסנכרן שניהם מאסטרים בעיצוב.
3562 הגישה נדחתה בתיקיית Dropbox היעד.
3563 שגיאה אנושה בגישה לתיקיית Dropbox מקומית.
3564 Synchronizer לא יכול למצוא את קובץ המקור להודעות.
3565 קיימת הפרת שיתוף בתיקיית dropbox המקור מכיוון שמסד הנתונים של ההודעות פתוח ביישום אחר.
3566 שגיאת קלט / פלט ברשת.
3567 הודעה בתיקיית dropbox שייכת לסנכרון הלא נכון.
3568 Synchronizer לא הצליח למחוק קובץ.
3569 חבר זה בקבוצת ההעתקים הוסר באופן הגיוני מהקבוצה ואינו זמין עוד.
3570 המסננים המגדירים העתק חלקי שונו. יש לאכלס מחדש את ההעתק החלקי.
3571 העדכון לקבוע עמודה בהעתק חלקי הפר הכלל המסדיר העתקים חלקיים.
3572 שגיאת קלט / פלט בדיסק התרחשה במהלך קריאה או כתיבה לספריית TEMP.
3573 הספריה ששאלת עבור רשימת העתקים אינה ספרייה מנוהלת.
3574 ה- ReplicaID עבור חבר זה בקבוצת העתקים הוקצה מחדש במהלך הליך העברה או העתקה.
3575 כונן הדיסק אליו אתה מנסה לכתוב מלא.
3576 מסד הנתונים שאתה מנסה לפתוח כבר נמצא בשימוש על ידי יישום אחר.
3577 לא ניתן לעדכן את עמודת מערכת השכפול.
3578 כישלון מסד הנתונים; לא יכול לקבוע אם מסד הנתונים פתוח במצב בלעדי.
3579 לא ניתן היה ליצור טבלאות מערכת שכפול הדרושות להפיכת מסד הנתונים למענהcabאותם.
3580 לא ניתן להוסיף שורות הדרושות להפיכת מסד הנתונים למענהcabאותם.
3581 לא ניתן לפתוח את טבלת מערכת השכפול '|' מכיוון שהטבלה כבר בשימוש.
3582 לא ניתן ליצור העתק חדש מכיוון שלא ניתן היה להפוך את האובייקט | 2 במכולה 1 לתשובהcabאותם.
3583 לא ניתן ליצור את האובייקט | 2 בתגובה מיכל אחתcabאותם.
3584 אין מספיק זיכרון להשלמת הפעולה.
3585 לא ניתן לשכפל את הטבלה; מספר העמודות עולה על המקסימום המותר.
3586 שגיאת תחביר בביטוי מסנן חלקי בטבלה | 1.
3587 ביטוי לא חוקי במאפיין ReplicaFilter.
3588 שגיאה בעת הערכת הביטוי המסנן החלקי.
3589 הביטוי המסנן החלקי מכיל פונקציה לא ידועה.
3590 מפר את הכללים להעתקים חלקיים.
3591 נתיב קובץ היומן '| 1' אינו חוקי.
3592 אינך יכול לשכפל מסד נתונים מוגן בסיסמה או להגדיר הגנה על סיסמה במסד נתונים משוכפל.
3593 אינך יכול לשנות את מאפיין מאסטר הנתונים עבור קבוצת העותקים המשוכפלים.
3594 אינך יכול לשנות את מאפיין מאסטר הנתונים עבור מערך ההעתקים. הוא מאפשר שינויים בנתונים רק במאסטר העיצוב.
3595 טבלאות המערכת בהעתק שלך אינן מהימנות עוד ואין להשתמש בהעתק.
3600 ביטויי צבירה אינם יכולים להשתמש ב- GUID.
3605 אין אפשרות לסנכרן עם מסד נתונים שאינו משוכפל. ה'| ' מסד נתונים אינו מאסטר עיצוב או העתק.
3607 מאפיין השכפול שאתה מנסה למחוק הוא לקריאה בלבד ולא ניתן להסירו.
3608 אורך השיא ארוך מדי לטבלת פרדוקס באינדקס.
3609 לא נמצא אינדקס ייחודי עבור השדה המוזכר בטבלה הראשית.
3610 אותה טבלה '|' התייחסות כמקור וגם ליעד בשאילתת make-table.
3611 לא ניתן לבצע הצהרות הגדרת נתונים על מקורות נתונים מקושרים.
3612 סעיף GROUP BY רב-מפלסי אינו מורשה בשאילתת משנה.
3613 לא ניתן ליצור קשר בטבלאות ODBC מקושרות.
3614 GUID אסור בביטוי קריטריונים של שיטת מצא.
3615 הקלד חוסר התאמה בביטוי.
3616 עדכון הנתונים בטבלה מקושרת אינו נתמך על ידי ISAM זה.
3617 מחיקת נתונים בטבלה מקושרת אינה נתמכת על ידי ISAM זה.
3618 לא ניתן היה ליצור טבלת חריגים בייבוא ​​/ יצוא.
3619 לא ניתן היה להוסיף רשומות לטבלת החריגים.
3620 החיבור לצפייה בגליון העבודה המקושר של Microsoft Excel היה lost.
3621 לא ניתן לשנות סיסמה במסד נתונים פתוח משותף.
3622 עליך להשתמש באפשרות dbSeeChanges עם OpenRecordset בעת גישה ל- SQL Server טבלה עם עמודת IDENTITY.
3623 אין אפשרות לגשת למגבלת FoxPro 3.0 DBF קובץ '|'.
3624 לא יכול היה לקרוא את הרשומה; נעול כעת על ידי משתמש אחר.
3625 מפרט קובץ הטקסט '|' אינך קיים. אינך יכול לייבא, לייצא או לקשר באמצעות המפרט.
3626 הפעולה נכשלה. יש יותר מדי אינדקסים על השולחן '|'. מחק חלק מהאינדקסים על השולחן ונסה שוב את הפעולה.
3627 לא ניתן למצוא את קובץ ההפעלה של הסנכרון (mstran40.exe).
3628 העתק השותף אינו מנוהל על ידי מסנכרן.
3629 המסנכרן '| 1' משתמש גם באותה דרופבוקס של מערכת הקבצים '| 2'.
3630 המסנכרן '| 1' משתמש גם באותה דרופבוקס של מערכת הקבצים '| 2'.
3631 שם טבלה לא חוקי במסנן
3632 הובלה באינטרנט אינה מופעלת במסנכרן המרוחק.
3633 לא ניתן לטעון את ה- DLL: '|'
3634 לא ניתן ליצור העתק באמצעות העתק חלקי.
3635 לא ניתן ליצור העתק חלקי של מסד נתונים של המערכת.
3636 לא ניתן לאכלס את העתק או לשנות את מסנן ההעתק מכיוון שלעתק יש התנגשויות או שגיאות נתונים.
3637 לא ניתן להשתמש במקלדת הצלבים של עמודה שאינה קבועה כשאילתת משנה.
3638 לא ניתן לבצע מסד נתונים נשלט על ידי מקורcabאותם.
3639 לא ניתן ליצור העתק של מסד נתונים של המערכת.
3640 חיץ האחזור היה קטן מדי מכמות הנתונים שביקשת.
3641 נותרו פחות רשומות בערכת התקליטים ממה שביקשת.
3642 בוצעה ביטול בניתוח.
3643 אחד הרשומות בערכת התקליטים נמחק על ידי תהליך אחר.
3645 אחד הפרמטרים המחייבים אינו נכון.
3646 אורך השורה שצוין קצר מסכום אורכי העמודות.
3647 טור המבוקש אינו מוחזר לערכת התקליטים.
3648 לא ניתן לסנכרן העתק חלקי עם העתק חלקי אחר.
3649 דף הקוד הספציפי לשפה לא צוין או לא נמצא.
3650 או שהאינטרנט איטי מאוד או שיש בעיה כלשהי בהגדרת מנהל השכפול במחשב שרת האינטרנט.
3651 כתובת אינטרנט לא חוקית.
3652 כשל בכניסה לאינטרנט.
3653 האינטרנט לא מוגדר.
3654 כשל פנימי באינטרנט.
3655 לא ניתן לטעון או לאתחל את wininet.dll.
3656 שגיאה בהערכת ביטוי חלקי
3657 שגיאה בהערכת ביטוי המסנן הבוליאני לטבלה '| 1'.
3658 טור בינארי '|' לא ניתן להשתמש במסנן בוליאני.
3659 הקשר '| 1' אינו נאכף. יש לאכוף קשר בביטוי פילטר חלקי.
3660 ההחלפה המבוקשת נכשלה בגלל '| 1'.
3661 ההחלפה המבוקשת נכשלה מכיוון '| 1'
3663 פעולה זו דורשת lib סמן אחרrary.
3664 שיחת OpenConnection אסינכרונית עדיין לא הושלמה; אינך יכול עדיין להפנות לאובייקט החיבור שהוחזר עד להשלמתו.
3665 אינך יכול לשנות את אובייקט מערכת השכפול '|'.
3666 אינך יכול לשנות את אובייקט מערכת השכפול '|'.
3667 פעולה אחרת מונעת ביצוע פעולה זו.
3668 לא ניתן לבצע פעולה זו מכיוון שאין חיבור פעיל.
3669 הביצוע בוטל.
3670 הסמן אינו תקף.
3671 לא ניתן למצוא טבלה לעדכון.
3672 טעינת RDOCURS.DLL נכשלה.
3673 טבלה זו מכילה תאים הנמצאים מחוץ לטווח התאים המוגדר בגיליון אלקטרוני זה.
3674 לא ניתן היה למצוא או לטעון את ה- dll באינטרנט (wininet.dll).
3675 אי קריאה מידית אינטרנט. נסה את הפעולה שוב.
3676 אי כתיבה לידית אינטרנט. נסה את הפעולה שוב.
3677 כישלון ביצוע בקשת ה- HTTP ל- starלא מסנכרן אינטרנט בשרת האינטרנט. השתמש במנהל שכפול כדי להגדיר את סנכרון האינטרנט בשרת האינטרנט.
3678 אי התחברות לשירות ה- FTP בשרת האינטרנט. וודא ששירות ה- FTP פועל כהלכה בשרת ותומך בחיבורים אנונימיים.
3679 אי ביצוע קובץ פתוח באמצעות שירות FTP. וודא כי ל- FTP dropbox יש הרשאות קריאה.
3680 כישלון בקבלת קובץ מהשרת באמצעות FTP. וודא כי ל- FTP dropbox יש הרשאות קריאה.
3681 כישלון בהצבת קובץ לשרת באמצעות FTP. וודא כי ל- Dropbox FTP יש הרשאות כתיבה.
3682 כישלון במחיקת קובץ בשרת באמצעות FTP. וודא כי ל- Dropbox FTP יש הרשאות קריאה וכתיבה.
3683 מסנכרן האינטרנט יצא במפתיע בשרת. עיין בהיסטוריית חילופי העתקים של השותפים בשרת האינטרנט כדי להבין את הבעיה.
3684 אין העתק מתאים איתו ניתן להחליף.
3685 כתובת HTTP לא חוקית.
3686 נתיב או שם העתק לא חוקיים.
3687 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: אפשרות.
3688 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: עבור.
3689 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: הרשאות.
3690 תחביר SQL לא חוקי - צפוי זכות / הרשאת טבלה.
3691 תחביר SQL לא חוקי - צפוי שם אובייקט.
3692 אסימונים לא חוקיים הקשורים לתחביר SQL לא התאימו. Jet ציפה ש- GRANT ... TO, REVOKE ... FROM, ADD ... TO, או DROP ... FROM.
3693 תחביר SQL לא חוקי - שם משתמש או קבוצה צפוי.
3694 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: מענק.
3695 תחביר SQL לא חוקי - שגיאת תחביר של GRANT / REVOKE.
3696 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: משתמש (או) קבוצה.
3697 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: סיסמה.
3698 תחביר SQL לא חוקי - סיסמה צפויה.
3699 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: משתמש.
3700 דיוק לא חוקי לסוג נתונים עשרוני.
3701 קנה מידה לא חוקי לסוג נתונים עשרוני.
3702 הרוחב של עמודת הטקסט של Unicode חייב להיות מספר זוגי של בתים.
3703 הפעולה אינה נתמכת בתגובהcabמאגרי מידע שלא הומרו לגרסה הנוכחית.
3704 ניסית לפתוח מסד נתונים שכבר נפתח על ידי המשתמש '| 2' במכונה '| 1'. נסה שוב כאשר מסד הנתונים זמין.
3705 לא ניתן לבצע את התגובה לשולחן | 2cable - יותר מדי עמודות.
3706 לא ניתן לבצע את התגובה לשולחן | 2cable - יותר מדי אינדקסים.
3707 האפשרויות המדורגות להתייחסות החדשה מתנגשות עם ההתייחסות הקיימת '|'.
3708 שגיאת תחביר בהצהרת העסקה. TRANSACTION צפוי, עבודה או כלום.
3709 מפתח החיפוש לא נמצא בשום רשומה.
3710 תיקיית MAPI או פנקס הכתובות לא נמצאו.
3711 תגובה משוחזרתcable data. שורה זו התאוששה מתגובה פגומהcabמסד הנתונים. ודא שתוכן הרשומה תקין ואז הכנס מחדש את הרשומה, או מחק רשומת התנגשות זו.
3712 אַחֵר. רשומה זו נדחתה עקב בעיית סכסוכי שכפול לא מוגדרת.
3713 עדכון / עדכון קונפליקט. העתק אחר גם עדכן רשומה זו. רשומה זו lost הגש מחדש את העדכון שלך או מחק את רשומת הסכסוך הזו.
3714 שולחן נעול. לא ניתן היה ליישם רשומה זו במהלך הסנכרון מכיוון שהטבלה ננעלה על ידי משתמש אחר. שלח רשומת התנגשות זו.
3715 הפרת מפתח ייחודית. לרשומה זו ערך מפתח זהה לזה של רשומה אחרת, בעוד שרק ערכים ייחודיים מותרים. שנה את ערך המפתח ברשומת הסכסוך הזו או ברשומה הזוכה ואז שלח רשומה זו מחדש או מחק רשומת התנגשות זו.
3716 הפרת TLV. רשומה זו מכילה ערך שדה שאינו עומד במגבלת האימות של רמת הטבלה. עדכן את ערך השדה שמפר את כלל האימות ואז שלח מחדש את רשומת ההתנגשות הזו, או מחק את רשומת ההתנגשות הזו.
3717 מחק / התנגשות RI. רשומת המפתחות הראשית נמחקה על ידי עותק משוכפל אחר, ולכן רשומת התייחסות זו נדחתה. או צור רשומת מפתח ראשית חדשה שתואמת את מגבלת תקינות ההפניה ואז הגש מחדש את העדכון שלך, או מחק רשומת התנגשות זו.
3718 עדכון / התנגשות RI. רשומת המפתח הראשית עודכנה על ידי עותק משוכפל אחר, ולכן רשומת התייחסות זו נדחתה. או שתיצור רשומת מפתח ראשית חדשה שתואמת את מגבלת תקינות ההפניה, שנה את ערך המפתח הזר ברשומת התנגשות זו כדי להתאים לערך מפתח ראשי חוקי ואז שלח מחדש את העדכון שלך, או מחק את רשומת ההתנגשות הזו.
3719 הפרת מפתח זר שנגרם מרשומת מפתח ראשי לא חוקית שהייתה מעורבת בסכסוך שכפול. או צור רשומת מפתח ראשית חדשה שתואמת את מגבלת תקינות ההתייחסות, שנה את ערך המפתח הזר ברשומת התנגשות זו כדי להתאים לערך מפתח ראשי תקף ואז שלח מחדש רשומת סכסוך זו, או מחק רשומת סכסוך זו.
3720 לא ניתן לשנות שדה '|'. זה חלק ממערכת יחסים אחת או יותר.
3721 תחביר SQL לא חוקי - שם אילוץ צפוי.
3722 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: DEFAULT.
3723 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: COMPRESSION לעקוב אחר.
3724 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: UPDATE או DELETE.
3725 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: CASCADE, SET NULL או NO ACTION.
3726 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: NULL.
3727 תחביר SQL לא חוקי - מותר רק כלל עדכון אחד ו / או כלל מחיקה אחד.
3728 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: AS.
3729 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: SELECT.
3730 VIEW לא יכול להכיל פרמטר.
3731 מספר הכינויים שצוינו יהיה זהה למספר עמודות הפלט.
3732 שם השאילתה הצפוי לאחר EXECUTE.
3733 מסד הנתונים הוכנס למצב על ידי משתמש לא ידוע המונע פתיחה או נעילה.
3734 מסד הנתונים הוכנס למצב על ידי המשתמש '| 2' במכונה '| 1' המונע פתיחה או נעילה.
3735 יותר מדי עמודות באינדקס הפוך.
3736 עדכן / מחק סכסוך. רשומה מעודכנת זו נמחקה בהעתק אחר. או הכנס מחדש את רשומת הסכסוך או מחק אותה.
3737 לא ניתן ליצור העתק מסוג זה מעותק המקור הנתון.
3738 העתקים מקומיים או אנונימיים חייבים להסתנכרן רק עם העתק הרכזת המיועד שלהם.
3739 העתק ה- proxy הוסר.
3740 לא ניתן להוסיף עמודה חדשה לטבלת הקונפליקט '|'. מחק עמודות מיושנות ודחס את מסד הנתונים.
3741 מסנכרן שותפים לא חוקי. העתק מקומי או אנונימי חייב להסתנכרן עם העתק רכזת ייעודי.
3742 פג תוקף של פונקציית אינטרנט.
3743 העתק לא סונכרן בתוך תקופת השמירה של קבוצת העותקים.
3744 עמודות נגד בתגובהcabלא ניתן לשנות את הטבלאות.
3745 האורך המשולב של שם שרת האינטרנט, שם השיתוף של HTTP ושם כינוי ה- FTP לא יעלה על 252 תווים.
3746 שגיאת תחביר בסעיף הפרמטרים. ודא שהפרמטר קיים ושהקלדת נכון את ערכו.
3747 לפרמטר אין ערך ברירת מחדל.
3748 פרמטר | אין ערך ברירת מחדל.
3749 האובייקט אינו הליך מאוחסן.
3750 אובייקט | אינו הליך מאוחסן.
3751 נעילת שורות מתבקשת, אך DB נמצא במצב נעילת עמודים.
3752 נעילת עמוד מבוקשת, אך DB נמצא במצב נעילת שורות.
3753 לא ניתן ליצור העתק של העתק Jet SQL.
3754 לא ניתן למחוק מהעתק מניעת מחיקה.
3755 אילוץ בדיקה '|' לא קיים.
3756 אילוץ בדיקה '|' כבר קיים.
3757 לא ניתן היה לטעון כראוי את קבצי ה- DLL למיון Jet.
3758 קנה המידה של הערך העשרוני הביא לקטיעת נתונים.
3759 קנה המידה של הערך העשרוני הביא לקטיעת נתונים.
3760 קנה המידה של הערך העשרוני הביא להצפת נתונים.
3761 הדיוק של השדה העשרוני קטן מכדי לקבל את המספר שניסית להוסיף.
3762 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: ACTION.
3763 שינויים בסכימה בו זמנית גרמו לכישלון פעולת העתק היצירה. נסה שוב.
3764 היצירה מחדש של אינדקס אחד או יותר נכשלה.
3765 שגיאת תחביר בסעיף האילוץ.
3766 רק שאילתות SELECT פשוטות מותרות ב- VIEWS.
3767 טבלה '|' לא ניתן היה להשיבcable כי לא ניתן היה לפתוח אותו באופן בלעדי.
3768 FastFind לא יכול לחפש אחר הפניות שאינן עמודות.
3769 לא ניתן לשנות את שם טבלאות הסכסוך.
3770 הגדרת מונה אינה בתחום חוקי.
3771 לא ניתן להפוך העתקים מקומיים או אנונימיים למאסטר בעיצוב.
3772 ללא הרשאת מנהל, עדיפות העתק חייבת להיות בטווח 0 - |.
3773 לא ניתן למחוק אובייקט אחד או יותר:.
3774 ערך הסיכה אינו חוקי.
3775 לא ניתן לטעון את Jet SQL Server מתאם - MSRPJT40.dll.
3776 לא ניתן להחליף בין שני Jet SQL Server העתקים.
3777 פעולה לא חוקית שבוצעה על גבי סילון SQL Server הֶעתֵק מְדוּיָק.
3778 מסד הנתונים של Jet שגוי או חסר עבור קבוצת העתקים זו של SQL / Jet.
3779 לא ניתן לשנות מאפיין מעקב ברמת העמודה באובייקטים שכבר הם Replicabאותם.
3780 תחביר SQL לא חוקי - צפוי שם תצוגה.
3781 תחביר SQL לא חוקי - צפוי שם פרוצדורה.
3782 תחביר SQL לא חוקי - כרגע רק אילוץ CHECK אחד ברמת העמודה מותר.
3783 תחביר SQL לא חוקי - אינו יכול להשתמש במספר עמודות במגבלת CHECK ברמת העמודה.
3784 מסד הנתונים כבר נשלחcabאותם.
3785 תחביר SQL לא חוקי - אסימון צפוי: מסד נתונים.
3786 תחביר SQL לא חוקי - צפויה הרשאת מסד נתונים, כגון CREATEDB או CONNECT.
3787 פעולה זו אינה מותרת בשאילתות משנה.
3788 לא ניתן ליצור אינדקס בתיקיה / פנקס כתובות MAPI זה.
3789 אילוץ ברמה העמודה לא חוקי.
3790 אובייקט זה דורש גרסה חדשה יותר של מנוע מסד הנתונים של Microsoft Jet.
3791 אינדקס זה מחייב מנוע מסד נתונים של Microsoft Jet |.
3792 האינדקס '| 2' מחייב מנוע מסד נתונים של Microsoft Jet | 1.
3793 העמודה '| 2' מחייבת מנוע מסד נתונים של Microsoft Jet | 1.
3794 לטבלה זו נדרש מנוע מסד נתונים של Microsoft Jet |.
3795 הטבלה '| 2' מחייבת מנוע מסד נתונים של Microsoft Jet | 1.
3796 הגרסה של MSRECR40.DLL שנטענה הייתה ישנה מדי. הפעל את ההתקנה שוב כדי לקבל את הגרסה הנכונה של קובץ זה.
3797 חילופי SQL / Jet נכשלו, חפש בהיסטוריה של SQLServer Agent.
3798 אין אפשרות להגביל את אילוצי ה- CHECKcabמאגרי מידע.
3799 לא ניתן למצוא את השדה '|'.
3800 '|' אינו אינדקס בטבלה זו.
3801 לא ניתן להשתמש באובייקט (|) בסעיף אילוץ CHECK.
3802 שגיאה בהערכת | אילוץ לבדוק. |
3803 לא ניתן להשלים DDL בטבלה זו מכיוון שהיא מופנית על ידי אילוץ | על השולחן |.
3804 אין לקוחות MAPI המותקנים במחשב זה. התקן לקוח MAPI (כמו Outlook) במחשב זה.
3805 אילוצי בדיקה על השולחן לא יועברו לטבלה זו. ניתן ליצור אילוצי CHECK רק באמצעות הצהרות SQL DDL.
3806 לא ניתן להגדיר מספר מאפייני NULL, NOT NULL.
3807 שאילתה | מכיל שם עמודה דו-משמעי המתנגש עם שם המתאם (alias) |. זכאי לחלוטין את שם העמודה או שנה את שם המתאם (alias).
6000 אירעו שגיאות במהלך פעולת השמירה. @@@ 1 @@ 1
6001 טופס או דוח לא יכולים להיות גליון הנתונים של טבלה או שאילתה. @ רק טבלה או שאילתה יכולים להיות מוכנסים לטבלה או שאילתה אחרת. @@ 1 @@ 1
6002 Microsoft Office Access אינו יכול להרחיב את גיליון המשנה הזה מכיוון שכל הרשומות נעולות. @ המאפיין RecordLocks של הטופס או הדוח או אפשרות ברירת המחדל לנעילת רשומות בכרטיסיה מתקדם בתיבת הדו-שיח אפשרויות (תפריט כלים) מוגדר כ- All Records. אפס את הערך ל- No Locks או לערוך רשומה לפי הצורך. @ 1 @@ 1
6003 ההגדרה של הנכס Precision חייבת להיות בין התאריכים 1 עד 28. @@@ 1 @@ 1
6004 ההגדרה עבור מאפיין Scale חייבת להיות בין 0 ל -28. @@@ 1 @@ 1
6005 שם הטבלה או השאילתה '|' שהזנת בגיליון המאפיינים או במאקרו מאוית שגוי או מתייחס לטבלה או לשאילתה שלא קיימים. @ אם השם הלא חוקי נמצא במאקרו, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו ואת הארגומנטים של המאקרו אחריך לחץ על אישור. פתח את חלון המאקרו והזן את השם הנכון. @@ 1 @@ 1
6006 סינון לפי בחירה של ערך חלקי נתמך רק בשדות המכילים נתוני תווים. @@@ 1 @@ 1
6007 לא ניתן לפתוח טופס הקשור להליך מאוחסן במסנן שרת לפי מצב טופס. @@@ 1 @@ 1
6008 Microsoft Office Access נתקל בשגיאה בסגירת החיבור שלך. @ סגור את כל חלונות היישום שלך לפני שתנסה שוב. @@ 1 @@ 1
6009 מחרוזת חיבור לא חוקית. @ יתכן שתצטרך לציין מחרוזת חיבור חוקית ולנסות אותה שוב. @@ 1 @@ 1
6010 שימוש לא חוקי בשיטת העברה. @ שיטת העברה אינה חלהcable לצורות משנה או לדוחות משנה. @@ 1 @@ 1
6011 האם ברצונך לשמור את שינויי הנתונים בטופס '|'? @@@ 13 @@ 4
6012 Microsoft Office Access אינו יכול להגדיר מאפיין זה ל- No כרגע. @ אין באפשרותך להגדיר את תצוגת טופס הרשאה, אפשר תצוגת גליון נתונים, אפשר תצוגת PivotTable, ואפשר מאפייני תצוגת PivotChart ל- No בו זמנית. @ הגדר אחד מהמאפיינים האחרים. ל- Yes לפני שתשנה את זה למס '@ 1 @@ 1
6013 לא ניתן להסיר את הפריט. '|' לא נמצא ברשימה. @@@ 1 @@ 1
6014 יש להגדיר את המאפיין RowSourceType ל'רשימת ערך 'כדי להשתמש בשיטה זו. @@@ 1 @@ 1
6015 לא ניתן להוסיף פריט זה. האינדקס גדול מדי. @@@ 1 @@ 1
6016 Microsoft Office Access אינו יכול לעבור לתצוגת PivotTable או PivotChart כרגע. @ עליך להגדיר את המאפיין Source Record של הטופס לפני שתנסה לתצוגת PivotTable או PivotChart. @@ 1 @@ 1
6017 Microsoft Office Access אינו תומך במאפיין המבוקש עבור אובייקט מסד נתונים מסוג זה. @ המאפיינים DateCreated ו- DateModified אינם נתמכים לטבלאות, שאילתות, נהלים מאוחסנים, דיאגרמות מסד נתונים ופונקציות במסד נתונים של שרת לקוח. @@ 1 @@ 1
6018 הטופס או תבנית הדוח פתוחים בתצוגת העיצוב. לפני יצירת טופס או דוח חדשים, סגור את התבנית המתאימה. @@@ 1 @@ 1
6019 עליך לשמור אובייקטים חדשים או מלוכלכים במסד הנתונים לפני שתוכל לשמור אותם בפורמט חיצוני זה. @@@ 1 @@ 1
6020 פורמט זה אינו תומך באובייקטים בשם '|'. שנה את שם האובייקט ונסה שוב. @@@ 1 @@ 1
6021 אינך יכול ליצור טופס באמצעות AutoForm או דוח באמצעות AutoReport באמצעות פונקציה סקלרית; אתה יכול להשתמש בטבלה, תצוגה, נוהל מאוחסן, פונקציה מוטבעת או פונקציית טבלה. @@@ 1 @@ 1
6022 לא ניתן לשנות אפשרות זו בקובץ Access Project. @@@ 1 @@ 1
6023 ההגדרה מקסימום ספירת רשומות לא יכולה להיות מספר שלילי. @@@ 1 @@ 1
6024 ההגדרה מקסימלית של ספירת רשומות לא יכולה להכיל טקסט - הזן מספר. @@@ 1 @@ 1
6025 לא ניתן להשתמש בפעולה דרישה בבקרה המאוגדת בערכת רשומות. @@@ 1 @@ 1
6026 על מנת להשתמש בשיטה זו יש להגדיר את המאפיין RowSourceType כ'טבלה / שאילתה '. @@@ 1 @@ 1
6027 לא ניתן לשמור או לבטל את הרשומה בשלב זה. המאפיין BatchUpdates של הטופס מוגדר כן, אך הטופס אינו מחויב למקור רשומה. הגדר את המאפיין BatchUpdates של הטופס ל- No, או קשר את הטופס למקור רשומה על ידי הגדרת ערך במאפיין RecordSource. @@@ 1 @@ 1
6028 אובייקט ה- OLE לא הצליח להתמיד בעצמו. לא תוכל לבטל פעולה זו. @@@ 1 @@ 1
7700 Microsoft Office Access לא מצליח להשלים את הפעולה. @ נסה את הפעולה שוב. אם השגיאה נמשכת, המשךtart Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
7701 Microsoft Office Access אינו יכול לסנכרן עם Synchronizer'|1.'@ סיבה אפשרית לכישלון הסינכרון עם '| 1' היא שגם ה- Synchronizer וגם Microsoft Office Access ניסו לכתוב למסד הנתונים הנוכחי במקביל.
נסה לסנכרן שוב עם '| 1'. @ האם ברצונך להמשיך לסנכרן עם יתר הסנכרונים? @ 19 @@ 2
7702 הפונקציה המסופקת על ידי המשתמש בשם '|', התוכנית שתסייע לך בפתרון סכסוכים, לא נמצאה. @ פנה למחבר יישום מסד הנתונים המותאם אישית הזה. @ @ 1 @@ 3
7703 אין התנגשויות סינכרון לפתור. @@@ 1 @@ 1
7704 אינך יכול לשנות את העיצוב של '|' בשכפול. @ שינויים בעיצוב לאובייקטים משוכפלים יכולים להתבצע רק ב- Master Design.
האם ברצונך לפתוח אותו כקריאה בלבד? @@ 19 @@ 2
7705 לחבר זה בקבוצת ההעתקים יש התנגשויות מסנכרון שינויים עם חברים אחרים. @ האם ברצונך לפתור עימותים אלה כעת? @@ 19 @@ 2
7706 לחבר זה בקבוצת ההעתקים יש שגיאות מסנכרון שינויים עם חבר אחר. @ האם אתה רוצה לראות את השגיאות עכשיו? @@ 19 @@ 2
7707 לחבר זה של ערכת ההעתקים יש גם שגיאות וגם התנגשויות מסנכרון שינויים עם חבר אחר. @ האם אתה רוצה לראות את השגיאות ולפתור את ההתנגשויות עכשיו? @@ 19 @@ 2
7708 '| 1' היה מאסטר העיצוב האחרון המיועד לערכת ההעתקים. האם '| 2' הועבר, שונה שם, נמחק או הושחת? @ לעולם לא אמור להיות לך יותר ממורה לעיצוב אחד לכל קבוצת העתקים. קיום של יותר ממנהל עיצוב אחד בקבוצת העתקים מונע מאנשי הסט להסתנכרן כהלכה. @ השתמש בסייר Windows כדי לקבוע אם הקובץ הועבר או נמחק. פתח את הקובץ כדי לקבוע אם הוא פגום. @ 13 @@ 2
7709 כדי להפוך את ההעתק הזה למאסטר העיצוב עבור ערכת ההעתקים, הצבע על שכפול בתפריט כלים, לחץ על סנכרן עכשיו, הזן את הנתיב אל '|' (המאסטר הנוכחי לעיצוב) ובחר את תיבת הסימון הפוך ... את מאסטר העיצוב. @@@ 1 @@ 1
7710 כדי להפוך את ההעתק הזה למנהל העיצוב עבור ערכת ההעתקים, ראשית סנכרן את ההעתק הזה עם כל העותקים האחרים שבסט.
אם כבר סנכרנת העתק זה, האם ברצונך להפוך אותו למנהל העיצוב? @@ 19 @@ 2
7711 חבר זה בקבוצת ההעתקים הוא כעת ה- Master Master. כעת Microsoft Office Access יסגור ויפתח מחדש את מסד הנתונים על מנת שהשינויים ייכנסו לתוקף. @@@ 1 @@ 1
7712 חבר זה בקבוצת ההעתקים חרג ממספר הימים המרבי המותר בין סנכרונים ולא ניתן לסנכרן אותו עם אף חבר אחר בקבוצת ההעתקים. @ מחק את חבר קבוצת העותקים המשוכפל הזה וצור העתק חדש. @@ 1 @@ 1
7713 חבר זה בערכת העתק יפוג בתאריך | ימים מכיוון שהוא לא סונכרן עם חבר אחר בקבוצת ההעתקים. @ אם החבר רשאי לפוג, לא ניתן עוד לסנכרן אותו עם אף חבר אחר בקבוצת ההעתקים. @ לסנכרן עם חבר אחר בהקדם כדי לסנכרן, הצבע על שכפול בתפריט כלים ולחץ על סנכרן כעת. @ 1 @@ 1
7714 Microsoft Office Access אינו יכול לסגור את מסד הנתונים בשלב זה. @ ודא שאין קוד Visual Basic המבוצע במסד הנתונים הנוכחי. יתכן שתצטרך להפעיל את ההתקנה שוב כדי להתקין כראוי את שכפול המזוודה. @@ 1 @@ 1
7715 Microsoft Office Access אינו יכול להשלים פעולה זו מכיוון שהיא לא מצליחה למצוא או לאתחל את lib-link-linkrary Msrclr40. @ הפעל שוב את Microsoft Office Access או את הגדרת Microsoft Office כדי להתקין מחדש את שכפול המזוודה. במהלך ההתקנה, לחץ על הוסף / הסר ובחר שכפול מזוודות של מיקרוסופט.
אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההתאמה האישית שלך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Microsoft Office Access.
למידע על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @@ 1 @@ 3
7716 יש לסגור את מסד הנתונים לפני הסנכרון. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Office Access יסגור את מסד הנתונים ויסנכרן עם '|'? @@ 19 @@ 2
7717 יש לסגור את כל האובייקטים הפתוחים לפני הסנכרון. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Office Access יסגור את האובייקטים? @@ 19 @@ 2
7718 Microsoft Office Access אינו יכול לסנכרן חבר זה בקבוצת ההעתקים מכיוון שאובייקט אחד או יותר פתוחים. @ מכיוון שסינכרון עשוי להיות כרוך בעדכון הנתונים בעיצוב מסד הנתונים, על כל האובייקטים להיות סגורים לפני שתסנכרן. @ סגור את כל האובייקטים נסה שוב. @ 1 @@ 1
7719 אינך יכול לשמור שינויי עיצוב ב- '|' בשכפול. @ שינויים בעיצוב לאובייקטים משוכפלים ניתן לבצע רק במנהל העיצוב. @@ 1 @@ 1
7720 אינך יכול לשמור שינויים בתכנון ב- '| 1' ברפליקה. ניתן לבצע שינויים בעיצוב לאובייקטים משוכפלים ב- Master Design.
האם ברצונך לשמור אותו כאובייקט חדש ומקומי? @@ 19 @@ 2
7721 אינך יכול למחוק או לשנות את שם '|' בשכפול. @ לא ניתן לבצע פעולות אלה בשכפול. ניתן לבצע אותם רק במנהל העיצוב. @@ 1 @@ 1
7722 יש לסגור את כל האובייקטים הפתוחים לפני יצירת העתק. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Office Access יסגור את האובייקטים? @@ 19 @@ 2
7723 Microsoft Office Access לא הצליח לסגור אובייקט אחד או יותר. @ סגור את כל האובייקטים באופן ידני ונסה שוב. @@ 1 @@ 1
7724 Microsoft Office Access המיר את '| 1' ל- Master Design עבור ערכת ההעתקים. @ רק ה- Master Design יכול לקבל שינויים במבנה מסד הנתונים; עם זאת, ניתן לבצע שינויים בנתונים ב- Master Design או בכל העתק. @@ 1 @@ 1
7725 Microsoft Office Access המיר את '| 1' ל- Master Design עבור ערכת ההעתקים ויצר העתק ב- '| 2'. @ רק Master Design יכול לקבל שינויים במבנה מסד הנתונים; עם זאת, ניתן לבצע שינויים בנתונים ב- Master Design או בכל העתק. @@ 1 @@ 1
7726 Microsoft Office Access יצר עותק משוכפל בכתובת '| 2'. @@@ 1 @@ 1
7727 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור העתק מכיוון שמסד נתונים זה כבר פתוח במצב בלעדי. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Office Access יסגור את מסד הנתונים? @@ 19 @@ 2
7728 Microsoft Office Access אינו יכול להחליף את '|': לא ניתן ליצור את ההעתק במיקום זה. @ הקובץ שאתה מנסה להחליף עשוי להיות פתוח. @ סגור יישומים אחרים העשויים להשתמש בקובץ זה. @ 1 @@ 1
7729 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור העתק חדש בכתובת '|' מכיוון שלמקור יש את אותו נתיב ושם קובץ. @ בחר נתיב או שם קובץ אחר עבור ההעתק החדש. @@ 1 @@ 1
7730 הסנכרון הושלם בהצלחה. @@@ 1 @@ 1
7731 Microsoft Office Access אינו יכול לסנכרן חבר זה בערכת ההעתקים מכיוון שהוא פתוח במצב בלעדי. @ כדי לפתוח את מסד הנתונים במצב משותף, סגור את מסד הנתונים, לחץ על פתח מסד נתונים בתפריט קובץ וסמן את תיבת הסימון בלעדית. לאחר מכן בחר את מסד הנתונים. @@ 1 @@ 1
7732 '|' נשמר כטבלה מקומית. שינויים שנעשו בו לא יישלחו לעותקים המשוכפלים בערכה. @ כדי להפוך טבלה זו לזמינה לחברים אחרים בערכת ההעתקים, סגור את הטבלה, בחר אותה בחלון מסד הנתונים, לחץ על מאפיינים בתפריט תצוגה ואז בחר בתיבת הסימון משוכפל. @@ 1 @@ 1
7733 בקשת הסנכרון התקבלה, והמסנכרן ישלים את התהליך עם הזמינות של המשאבים. @ וודא שהסנכרון עבור חבר זה בערכת ההעתקים פועל. עשויות לחלוף מספר דקות עד שהסינכרון יתרחש. @@ 1 @@ 1
7734 Microsoft Office Access שמר את העיצוב של הטבלה '|', אך היא לא תיעשה בתשובהcable עד סגירת חלון השולחן. @@@ 1 @@ 1
7735 שינויים באובייקט זה יכולים להתבצע רק במנהל העיצוב. @ כל שינוי שתבצע יימחק כאשר הטופס נסגר. @ כדי לשמור את השינויים שלך, לחץ על שמור בשם בתפריט קובץ ושמור את האובייקט תחת שם אחר. @ 1 @@ 1
7736 Microsoft Office Access מחק את '|' והסר אותו מערכת ההעתקים. @ שינוי זה לא משתקף עד סגירת בסיס הנתונים ונפתח מחדש. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Office Access יסגור ויפתח מחדש את מסד הנתונים עכשיו? @ 19 @@ 2
7737 Microsoft Office Access המיר את '| 1' למאסטר העיצוב עבור ערכת ההעתקים ויצר העתק בשעה '| 2'. @ העתק החדש לא יופיע ברשימת שותפי הסינכרון הפוטנציאליים עד שמסד נתונים זה ייסגר ונפתח מחדש. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Office Access יסגור ויפתח מחדש את מסד הנתונים כעת? @ 19 @@ 2
7738 Microsoft Office Access יצר בהצלחה העתק ב- '| 2'. @ עם זאת, ההעתק החדש לא יופיע ברשימת שותפי הסינכרון הפוטנציאליים עד שמסד נתונים זה ייסגר ונפתח מחדש. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Office Access יסגור ויפתח מחדש את מסד נתונים עכשיו? @ 19 @@ 2
7739 Microsoft Office Access מחק את '|' והסר אותו מערכת ההעתקים. @ שינוי זה לא משתקף עד שמסד הנתונים נסגר ונפתח מחדש. @ אנא סגור ופתח מחדש את מסד הנתונים כשתסיים לסנכרן עותקים.
7740 Microsoft Office Access אינו יכול לסנכרן עם מסד נתונים מגרסה קודמת. @ המרת מסד הנתונים שאיתו אתה מנסה לסנכרן, לפני הסנכרון. @@ 1 @@ 1
7741 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור העתק חדש בכתובת '|' מכיוון שהערך שהוזן בעדיפות הוא מחוץ לטווח. @ העדיפות לעותקים משוכפלים חדשים צריכה להיות בטווח 0-100. @@ 1 @@ 1
7742 Microsoft Office Access אינו יכול לבצע תגובה למסד נתונים המוגן באמצעות סיסמהcable
7743 פעולות גיבוי, שחזור ושחרור של מסדי נתונים זמינות רק עבור מיקרוסופט SQL Server גירסה 7.0 ואילך המופעלת במחשב המקומי שלך.
7744 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור העתק חדש בכתובת '|' מכיוון שהערך שהוזן עבור עדיפות הוא מחוץ לטווח. @ העדיפות עבור העתקים אנונימיים צריכה להיות 0. @@ 1 @@ 1
7745 אינך יכול להעתיק אובייקטים מקומיים ברפליקה. ניתן לבצע שינויים בעיצוב לאובייקטים משוכפלים רק במאסטר דיזיין.
7746 הרכיבים הניהוליים של מסד הנתונים נכשלו בטעינה או אתחול. וודא שהרכיבים מותקנים ורשומים באופן מקומי.
7747 לא ניתן להמיר העתקות מסדי נתונים לגירסאות קודמות של Microsoft Office Access.
7748 שלב זה של תהליך ההמרה הסתיים. להשלמת תהליך ההמרה, סנכרן העתק זה למנהל העיצוב (המומר).
7749 פתח את מאסטר העיצוב וסנכרן להעתק זה לפני הפתיחה.
7750 בתצוגת גליון נתונים, אינך יכול להגדיר מאפיין שליטה אם הפקד הוא חלק מקבוצת אפשרויות. @@@ 1 @@ 1
7751 בתצוגת העיצוב, אינך יכול לאחזר את הערך של המאפיין ObjectPalette עבור אובייקט OLE הכלול במסגרת אובייקט מאוגדת. @ Microsoft Office Access אינו מציג את אובייקט OLE במסגרת האובייקט בתצוגת העיצוב. @ הסר את ההפניה ל את המאפיין ObjectPalette, או עברו לתצוגת טופס לפני שאתם מריצים את המאקרו או קוד Visual Basic שמפנה למאפיין ObjectPalette. @ 1 @@ 1
7752 Microsoft Office Access לא יכול להחיל את המסנן מכיוון שכל הרשומות נעולות. @ המאפיין RecordLocks של הטופס או הדוח או אפשרות ברירת המחדל לנעילת רשומות בכרטיסייה מתקדם בתיבת הדו-שיח אפשרויות (תפריט כלים) מוגדר כ- All Records. @ אפס את הערך ל- No Locks או לערוך רשומה לפי הצורך. @ 1 @ 600472 @ 1
7753 | @@@ 1 @ 7236 @ 1
7754 אינך יכול להעביר עמודות בין שתי עמודות קפואות בגליון נתונים. @ כדי לבטל את הקפאת כל העמודות, לחץ על בטל את הקפאת כל העמודות בתפריט עיצוב. @@ 1 @ 209174 @ 1
7755 Microsoft Office Access אינו יכולtarלא אשף התרשים. @ ייתכן שהאשף לא הותקן, או אשף זה הושבת. @ להתקנת אשף התרשים, הפעל מחדש את תוכנית הגדרת Microsoft Office או תוכנית ההתקנה של Microsoft Office, לחץ על הוספה / הסרה ואז בחר בתיבת הסימון אשפים. . כדי להפעיל מחדש את האשף הזה, לחץ על אודות Microsoft Office Access בתפריט העזרה ואז לחץ על הלחצן פריטים מושבתים כדי להציג רשימת תוספים שתוכל להפעיל. @ 1 @@ 3
7756 הטופס לא יכול להציג את הלחצן מה זה אם כפתור המזער או כפתור המקסימום מוצג. @ הגדר את המאפיין WhatsThisButton לא, או הגדר את המאפיין MinMaxButtons כלא. @@ 1 @@ 1
7757 הטופס לא יכול להציג את כפתור המזער או את כפתור המקסימום אם כפתור מה זה מוצג. @@@ 1 @@ 1
7758 פקד ActiveX זה אינו מופעל בתצוגת טופס. @ אין באפשרותך להגדיר את המאפיינים מופעלים או TabStop כ- True. @@ 1 @@ 1
7759 פקד ActiveX זה אינו גלוי בתצוגת הטופס. @ אין באפשרותך להגדיר את המאפיינים גלויים או TabStop כ- True. @@ 1 @@ 1
7760 נכס זה נעול ולא ניתן לשנות אותו. @@@ 1 @@ 1
7761 אירעה שגיאה כששינית את השליטה. @@@ 1 @@ 1
7762 מחרוזת התבנית אינה חוקית. @@@ 2 @ 210109 @ 1
7763 תכונה זו לא הותקנה או הושבתה. @ להתקנת תכונה זו, הפעל מחדש את תוכנית Microsoft Office Access או תוכנית ההתקנה של Microsoft Office, או אם אתה משתמש בתוסף של צד שלישי, התקן מחדש את התוסף. כדי להפעיל מחדש את האשף הזה, לחץ על אודות Microsoft Office Access בתפריט העזרה ואז לחץ על הלחצן פריטים מושבתים כדי להציג רשימת תוספים שתוכל להפעיל. @@ 1 @@ 3
7764 תכונה זו לא הותקנה או הושבתה. @ להתקנת תכונה זו, הפעל מחדש את תוכנית Microsoft Office Access או תוכנית ההתקנה של Microsoft Office, לחץ על הוסף / הסר ואז בחר בתיבת הסימון אשפים. כדי להפעיל מחדש את האשף הזה, לחץ על אודות Microsoft Office Access בתפריט העזרה ואז לחץ על הלחצן פריטים מושבתים כדי להציג רשימה של תוספים שתוכל להפעיל. @@ 1 @@ 3
7765 תכונה זו לא הותקנה או הושבתה. @ להתקנת תכונה זו, הפעל מחדש את תוכנית Microsoft Office Access או תוכנית ההתקנה של Microsoft Office, לחץ על הוסף / הסר ואז לחץ על תיבת הסימון אשפים נוספים. כדי להפעיל מחדש את האשף הזה, לחץ על אודות Microsoft Office Access בתפריט העזרה ואז לחץ על הלחצן פריטים מושבתים כדי להציג רשימה של תוספים שתוכל להפעיל. @@ 1 @@ 3
7766 לא ניתן לשנות בקרה זו לסוג שביקשת. @@@ 1 @@ 1
7767 אירעה שגיאה בזמן יצירת Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
7768 על מנת לשנות נתונים באמצעות טופס זה, המיקוד חייב להיות בשדה מאוגד שניתן לשנות. @@@ 1 @@ 1
7769 פעולת הסינון בוטלה. המסנן יהיה ארוך מדי. @@@ 1 @@ 1
7770 Microsoft Office Access לא החיל את המסנן. @ Microsoft Office Access לא תוכל להחיל את המסנן אם הזנת סוג נתונים לא חוקי באחד השדות.
האם אתה רוצה לסגור את המסנן בכל זאת? @ אם תלחץ על כן, Microsoft Office Access יבנה את המסנן, אך לא יחיל אותו על ערכת הרשומות. ואז הוא יסגור את החלון סינון לפי טופס. @ 19 @@ 2
7771 אינך יכול להגדיר את המאפיין ColumnOrder כאשר אתה נמצא בתצוגת טופס או בתצוגה מקדימה של הדפסה. @@@ 1 @@ 1
7773 Microsoft Office Access אינו יכול להגדיר את המאפיין LimitToList ל- No כרגע. @ העמודה הגלויה הראשונה, אשר נקבעת על ידי המאפיין ColumnWidths, אינה שווה לעמודה המאוגדת. @ התאם תחילה את המאפיין ColumnWidths ולאחר מכן הגדר את LimitToList נכס. @ 1 @ 600929 @ 1
7774 אינך יכול להגדיר את המאפיין MenuBar כאשר אובייקט OLE פעיל במקום. @@@ 1 @@ 1
7775 יש יותר מדי פקדים בטופס כדי לאפשר סינון לפי טופס. @@@ 1 @@ 1
7777 השתמשת במאפיין ListIndex באופן שגוי. @@@ 2 @ 606997 @ 1
7778 אינך יכול לשמור אובייקט כאשר אתה נמצא בחלון 'סינון לפי טופס'. @ עבור לתצוגת טופס ולאחר מכן לשמור את האובייקט. @@ 1 @@ 1
7779 אינך יכול להגדיר מאפיין MenuBar של טופס ממאקרו של שורת התפריטים. @ לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן בורר הטפסים (הממוקם משמאל לסרגל האופקי) על הטופס בתצוגת העיצוב. לחץ על מאפיינים, לחץ על הכרטיסייה אחר ואז הגדר את המאפיין MenuBar. @@ 1 @@ 1
7780 אתה מנסה להכניס לקטע שלא יכול לגדול מספיק לשליטה שאתה מנסה להוסיף. @ הגובה הכולל המרבי של כל הקטעים בדוח, כולל כותרות החלקים, הוא 200 אינץ '(508 ס"מ). הסר, או הקטן את הגובה של קטע אחד לפחות. ואז נסה להוסיף שוב את הפקד. @ 1 @@ 1
7782 אינך יכול ליצור מופע חדש של טופס זה או לדווח כשהוא בתצוגת העיצוב. @@@ 1 @@ 1
7784 טופס או דוח זה כבר מתוכננים כצורת משנה או כתת-משנה. כדי לפתוח טופס זה בתצוגת עיצוב, בחר בתבנית המשנה או בדוח המשנה ולחץ על טופס משנה בחלון חדש בתפריט תצוגה.
7785 Microsoft Office Access לא בנה את המסנן. @ יש שגיאה בשדה הנוכחי.
האם אתה רוצה לסגור את המסנן בכל זאת? @ אם תלחץ על כן, Microsoft Office Access יבטל את השינויים במסנן ולאחר מכן יסגור את החלון סינון לפי טופס. @ 19 @@ 2
7788 שגיאת הידור. @@@ 1 @@ 1
7789 אי התאמה בין סוגים. @@@ 1 @@ 1
7790 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור את | 1. @ או הייתה שגיאה בקבלת מידע מהטבלה או השאילתה שבחרת, או שלא ניתן היה ליצור | 2 חדש. @@ 1 @@ 1
7791 אירעה שגיאה ביצירת | 1. @ יתכן שדילוגים על חלק מהשדות עקב שגיאה בקבלת מידע עליהם או מכיוון שהם לא התאימו ל- | 2. @@ 1 @@ 1
7792 אינך יכול לפתוח טופס משנה כאשר הוא פתוח גם בתצוגת העיצוב. @@@ 1 @@ 1
7793 עליך לשמור את הטופס '|' לפני שתוכל להטמיע אותו. @@@ 1 @@ 1
7794 Microsoft Office Access לא מצא את סרגל הכלים '|'. @@@ 1 @@ 1
7795 סרגל הכלים המותאם אישית '|' הוא הסוג הלא נכון (תפריט, תפריט קיצור דרך או סרגל כלים) עבור הנכס בו הוא משמש. @@@ 1 @@ 1
7796 התהליך נכשל מכיוון שלא מותקנת מדפסת. @ מכיוון ש- Microsoft Office Access שומר את הגדרות המדפסת בכל טופס או דוח, יש צורך במדפסת כדי להמיר, לאפשר, להעתיק ולהדביק, לייבא או לייצא את הטפסים או הדוחות שלך. להתקנת מדפסת, הצבע על הגדרות ב- Windows Starבתפריט t, לחץ על מדפסות ואז לחץ פעמיים על הוסף מדפסת. עקוב אחר ההוראות באשף. @@ 1 @@ 1
7797 עליך לשמור אובייקטים חדשים במסד הנתונים לפני שתוכל לשמור אותם בפורמט חיצוני זה. @@@ 1 @@ 1
7798 אתה יכול לשמור רק שאילתות בחירה, הצלבה, ואיחוד בפורמט זה. @@@ 1 @@ 1
7799 טופס או דוח זה מבוססים על שאילתה החורגת ממגבלת הנתונים ברשומה אחת. @ אל תכלול שדות מיותרים מהשאילתה, או שנה חלק מסוגי השדות ל'זכר 'בטבלאות המקור. @@ 1 @@ 1
7800 לא ניתן ליצור מסד נתונים של Microsoft Office Access MDE ממסד נתונים בפורמט ישן. @ סגור את מסד הנתונים והמיר אותו לגרסה הנוכחית של Microsoft Office Access. לאחר מכן צור את מסד הנתונים של MDE. @@ 1 @@ 1
7801 מסד נתונים זה הוא בפורמט לא מזוהה. @ ייתכן שמסד הנתונים נוצר עם גירסה מאוחרת יותר של Microsoft Office Access מאשר זו בה אתה משתמש. שדרג את הגירסה של Microsoft Office Access לגרסה הנוכחית, ואז פתח את מסד הנתונים הזה. @@ 1 @@ 1
7802 פקודה זו אינה זמינה במסד נתונים MDE / ADE. @@@ 1 @@ 1
7803 לא ניתן לשנות את שם Microsoft Office Access | 1 ל- | 2. פעולת ההמרה נכשלה. @@@ 1 @@ 1
7805 זהו כבר מסד נתונים של MDE. @@@ 1 @@ 1
7806 למסד נתונים זה אין פרויקט Visual Basic, ולכן לא ניתן להפוך אותו לקובץ MDE. @ פתח את מסד הנתונים ב- Microsoft Office Access ליצירת פרויקט Visual Basic. @@ 1 @@ 1
7807 אינך יכול להפוך את מסד הנתונים הפתוח לקובץ MDE תוך כדי הפעלת מאקרו או קוד Visual Basic. @ במקום להשתמש במאקרו או בקוד, בתפריט כלים, הצבע על כלי עזר למסדי נתונים ואז לחץ על צור קובץ MDE. @@ 1 @@ 1
7808 Microsoft Office Access אינו יכול להחליף קובץ קיים כתוצאה מהמרת מסד הנתונים של Microsoft Office Access. עליך לבחור שם קובץ חדש. @@@ 1 @@ 1
7809 אינך יכול לשנות שם ל אובייקט בגרסת הלקוח / השרת של Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
7810 אינך יכול לדחוס את מסד הנתונים הפתוח בזמן הפעלת מאקרו או קוד Visual Basic. @ במקום להשתמש במאקרו או קוד, בתפריט כלים, הצבע על כלי עזר למסדי נתונים ולאחר מכן לחץ על מסד נתונים קומפקטי / תיקון. @@ 1 @@ 1
7811 Microsoft Office Access מחייב את מיקרוסופט SQL Server 6.5 ואילך עבור פרויקטים של Access. עליך לשדרג את מסד הנתונים של SQL שנבחר ל- Microsoft SQL Server 6.5 ואילך. @@@ 1 @@ 1
7812 ניתן לחבר פרויקטים של Microsoft Office Access רק למיקרוסופט SQL Server
7813 שחזור מסד נתונים מחייב שאף אחד לא משתמש כרגע במסד הנתונים. @ האם ברצונך לסגור את כל האובייקטים, לבחור קובץ גיבוי ולשחזר את מסד הנתונים מגיבוי? @@ 1 @@ 1
7814 הטלת מסד נתונים מחייבת שאף אחד לא משתמש כרגע במסד הנתונים. @ האם ברצונך לסגור את כל האובייקטים הפתוחים ולשחרר את מסד הנתונים? @@ 1 @@ 1
7815 Microsoft Office Access לא הצליחה ליצור מסד נתונים של ADE. @@@ 1 @@ 1
7816 Microsoft Office Access מחייב את מיקרוסופט זו SQL Server 6.5 ההתקנה תשודרג ל- Service Pack 5 על מנת להתחבר בהצלחה לשרת זה. @@@ 1 @@ 1
7817 קובץ מסד הנתונים '|' כבר פתוח. אינך יכול לקודד לקובץ פתוח. @@@ 1 @@ 1
7818 Microsoft Office Access לא הצליחה ליצור את חלון מסד הנתונים. @ אנא שדרג לגרסה חדשה יותר של Microsoft Internet Explorer. @@ 1 @@ 1
7819 בחרת בקובץ תבנית מסד נתונים שאינו נתמך בגירסה הנוכחית של Microsoft Office Access. @ ליצירת מסד נתונים באמצעות אשף מסד הנתונים, לחץ על הכרטיסייה מסדי נתונים בתיבת הדו-שיח חדש ואז לחץ פעמיים על סמל מסד נתונים. @@ 1 @@ 1
7820 Microsoft Office Access כבר לא תומך בדפים כ- starמסמכי טפ.
7821 משתנה הסביבה TEMP אינו מוגדר. Microsoft Office Access אינו יכול למצוא את הקצבrarספריית קבצים y. @@@ 1 @@ 1
7822 Microsoft Office Access אינו יכול לאתחל את אובייקט ההעברה. ודא שיש לך את Microsoft SQL Server או את מיקרוסופט SQL Server מנוע שולחן העבודה מותקן במכונה המקומית. @@@ 1 @@ 1
7823 שם מסד הנתונים של המקור או היעד חסר. פעולת ההעברה לא יכולה להמשיך. @@@ 1 @@ 1
7824 שם שרת המקור או היעד חסר. פעולת ההעברה לא יכולה להמשיך. @@@ 1 @@ 1
7825 Microsoft Office Access אינו יכול למצוא את השרת '|'. @@@ 1 @@ 1
7826 סוג אובייקט מסד הנתונים אינו נתמך על ידי פעולת ההעברה של Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
7827 למסד הנתונים הנוכחי '| 1' יש | 2 חיבורים פעילים. על Microsoft Office Access לנתק את כל היישומים לפני שתוכל להעתיק את קובץ מסד הנתונים. מה ברצונך לעשות לכל החיבורים הפעילים ?? & להתנתק? בטל @@@ 35 @@
7828 האובייקט '|' אינו מיקרוסופט תקף SQL Server אובייקט מסד נתונים. Microsoft Office Access אינו יכול להעביר אובייקט זה. @@@ 1 @@ 1
7829 סקריפט SQL המשמש ליצירת אובייקטים של מסד נתונים פגום. Microsoft Office Access אינו יכול ליצור את האובייקטים החדשים. @@@ 1 @@ 1
7830 סקריפט SQL המשמש ליצירת אובייקט מסד נתונים '|' אינו תקין. Microsoft Office Access אינו יכול ליצור את האובייקט החדש. @@@ 1 @@ 1
7831 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור את הקובץ '|'. @@@ 1 @@ 1
7832 המאגר הנוכחי '|' משוכפל ולא ניתן להעתיק אותו עד שתשבית את השכפול. השתמש במיקרוסופט SQL Server מנהל ארגוני להסרת פרסומים ומנויים לפני העתקת קובץ מסד הנתונים. @@@ 1 @@ 1
7833 המאגר הנוכחי '|' מכיל יותר מקובץ נתונים אחד ולא ניתן להעתיק אותו. @@@ 1 @@ 1
7834 אשף מאגר ההעברות לא סיפק מספיק מידע לביצוע פעולת ההעברה. @@@ 1 @@ 1
7835 Microsoft Office Access אינו יכול להעתיק את קובץ מסד הנתונים מכיוון שאובייקט אחד או יותר פתוחים. האם אתה רוצה לסגור את כל האובייקטים? @@@ 1 @@ 1
7836 Microsoft Office Access אינו יכול להעתיק את קובץ מסד הנתונים מכיוון שאובייקט אחד או יותר פתוחים. סגור את כל האובייקטים ונסה שוב. @@@ 1 @@ 1
7837 טיעון לא חוקי בתסריט. @@@ 1 @@ 1
7838 היו שגיאות במהלך פעולת העברת מסד הנתונים. פתח את קובץ יומן ההעברה לקבלת פרטים. @@@ 1 @@ 1
7839 אירעו שגיאות במהלך פעולת העברת מסד הנתונים. @@@ 1 @@ 1
7840 פעולת העברת מסד הנתונים נכשלה. מאגר היעד '|' נוצר ונמצא במצב לא ידוע. מה תרצה לעשות עם מסד נתונים היעד ?? & שמור? & מחק @@@ 35 @@
7841 קובץ היעד '|' כבר קיים. הגדר את דגל החלפה ל- TRUE אם ברצונך להחליף את הקובץ הקיים. @@@ 1 @@ 1
7842 פעולה זו מחייבת את מיקרוסופט SQL Server גירסה 7.0 ואילך במחשב המקומי שלך. אתה יכול להתקין את מיקרוסופט SQL Server 2000 Desktop Engine מתיקיית MSDE2000 בתקליטור Microsoft Office. @@@ 1 @@ 1
7843 באפשרותך להעתיק את קובץ מסד הנתונים רק כאשר מסד הנתונים הנוכחי נמצא במחשב המקומי שלך. אם ברצונך ליצור עותק של מסד נתונים בשרת מרוחק, הצבע אל כלי מסד הנתונים בתפריט כלים ולאחר מכן לחץ על העבר מסד נתונים. @@@ 1 @@ 1
7844 Microsoft Office Access אינו יכול להעתיק את קובץ מסד הנתונים מכיוון שקיימים חיבורים פעילים למסד הנתונים הנוכחי. @@@ 1 @@ 1
7845 | @@@ 1 @@ 1
7846 Microsoft Office Access אינו יכול לדחוס ולתקן את מסד הנתונים הנוכחי. @@@ 1 @@ 1
7847 '|' Microsoft Office Access חייב ליצור גיבוי של הקובץ שלך לפני ביצוע פעולת התיקון. הזן שם לקובץ הגיבוי. @@@ 1 @@ 1
7848 פעולת ההעברה בוטלה. מאגר היעד '|' נוצר ונמצא במצב לא ידוע. מה תרצה לעשות עם מסד נתונים היעד ?? & שמור? & מחק @@@ 35 @@
7849 פעולת התיקון בוטלה מכיוון ש- Microsoft Office Access לא הצליח ליצור גיבוי של הקובץ. ייתכן שאין לך הרשאות מספיקות או מספיק שטח דיסק כדי ליצור את קובץ הגיבוי. כדי לתקן את הקובץ באופן ידני, הצבע על כלי עזר למסדי נתונים בתפריט כלים ואז לחץ על מסד נתונים קומפקטי ותיקון. @@@ 1 @@ 1
7850 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את האשף או שהאשף לא הותקן, או שקיימת שגיאת תחביר בקטע הצהרות במודול Visual Basic. @
ייתכן שהאשף שאתה זקוק לו חסר ב- Librarמפתח של החלק של Microsoft Office Access ברישום של Windows, או שהאשף הושבת. @ כדי לוודא שהאשף נמצא ברישום של Windows, הפעל את ההתקנה כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access ולאחר מכן הידור את כל המודולים של Visual Basic ב מאגר מידע. כדי להפעיל מחדש את האשף הזה, לחץ על אודות Microsoft Office Access בתפריט העזרה ואז לחץ על הלחצן פריטים מושבתים כדי להציג רשימת תוספים שתוכל להפעיל. @ 1 @@ 3
7851 שם סרגל הכלים '|' שהזנת כבר קיים. @ הזן שם ייחודי לסרגל הכלים הזה. @@ 1 @@ 1
7852 שם סרגל הכלים '|' שהזנת אינו מציית לכללי שמות האובייקטים של Microsoft Office Access. @ למידע נוסף אודות שמות לאובייקטים, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 611734 @ 1
7853 רוחב העמודות המוגדר כברירת מחדל חייב להיות 0.1 אינץ 'לפחות. @@@ 1 @@ 1
7854 אינך יכול לייצא אובייקטים של מסדי נתונים (למעט טבלאות) מהגירסה הנוכחית של Microsoft Office Access לגירסאות קודמות של Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
7855 עליך ליצור מסד נתונים פתוח כדי ליצור סרגלי כלים מותאמים אישית, ולא ניתן לקרוא את מסד הנתונים בלבד. @@@ 1 @@ 1
7856 '|' לא ניתן לייבא, לייצא או להעתיק לקבצי פרויקט Access. @@@ 1 @@ 1
7858 הגדרת רוחב הכרטיסייה בתיבת הדו-שיח אפשרויות (תפריט כלים) עבור חלון המודול או הבאגים חייבת להיות בין 1 ל -32. @@@ 1 @@ 1
7859 Microsoft Office Access אינו יכולtarמכיוון שאין רישיון לכך במכונה זו.
7860 הפרופיל '|' שציינת בשורת הפקודה אינו קיים ברישום Windows. @@@ 1 @@ 1
7861 '|' לא ניתן לייבא, לייצא או להעתיק לקבצי מסד הנתונים של Access. @@@ 1 @@ 1
7862 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את האשף. אשף זה לא הותקן, או שקיימת הגדרה שגויה ברישום Windows, או שאשף זה הושבת. @ כדי להפעיל מחדש את האשף הזה, לחץ על אודות Microsoft Office Access בתפריט העזרה ואז לחץ על הלחצן פריטים מושבתים כדי להציג רשימה של תוספים שתוכל להפעיל. הפעל מחדש את Microsoft Office Access או את הגדרת Microsoft Office כדי להתקין מחדש את האשפים. אם האשף החסר אינו אשף Microsoft Office Access, התקן אותו מחדש באמצעות מנהל התוספות. @@ 1 @@ 3
7863 ניתן ליצור קישורים רק בין קבצי מסד הנתונים של Microsoft Office Access.
7864 Microsoft Office Access אינו מאפשר מחרוזות ריקות. @@@ 1 @@ 1
7865 יש כבר מסד נתונים קיים עם השם שהזנת. תן למסד הנתונים החדש שם ייחודי.
7866 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את מסד הנתונים מכיוון שהוא חסר, או נפתח אך ורק על ידי משתמש אחר.
7867 מסד הנתונים כבר פתוח.
7868 אינך יכול להשתמש בפעולת מאקרו SetMenuItem בתפריט ברירת מחדל. @ SetMenuItem מיועד לתפריטים מותאמים אישית בלבד. @@ 1 @@ 1
7869 לפעולת SetMenuItem אין מספיק מידע לביצוע. @ טיעון אינו חוקי, או שאין מספיק טיעונים. @@ 1 @@ 1
7870 Microsoft Office Access אינו יכול למצוא את מסד הנתונים'|.'@ בדוק את שם מסד הנתונים (והנתיב, אם צוין) כדי לוודא שהזנת אותו כהלכה. @@ 1 @@ 1
7871 שם הטבלה שהזנת אינו עומד בכללי שמות האובייקטים של Microsoft Office Access. @ למידע נוסף אודות שמות לאובייקטים, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 611734 @ 1
7872 ערכת רשומות זו אינה ניתנת לעדכון.
7873 '|' לא ניתן לייבא, לייצא או להעתיק למסד נתונים אחר או לקובץ פרוייקט אחר. @@@ 1 @@ 1
7874 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את האובייקט'|.'@* איות שגוי של שם האובייקט. בדוק אם חסרים קו תחתון (_) או פיסוק אחר וודא שלא נכנסת למרחבים מובילים.
* ניסית לפתוח טבלה מקושרת, אך הקובץ המכיל את הטבלה אינו נמצא בנתיב שציינת. השתמש במנהל השולחן המקושר כדי לעדכן את הקישור ולהצביע על הנתיב הנכון. @@ 1 @@ 1
7875 השולחן '|' כבר קיים. @ יצרת או שינית שם של טבלה ואז ניסית לשמור אותה. לפני ש- Microsoft Office Access יכול היה לשמור את הטבלה, משתמש אחר יצר או שינה שם אחד באותו שם. @@ 1 @@ 1
7876 אין מספיק קצבrary שטח דיסק כדי להשלים את הפעולה. @ שטח דיסק פנוי ואז נסה את הפעולה שוב.
למידע נוסף על קצב הקמהrary שטח שטח, חפש באינדקס העזרה של Microsoft עבור 'שטח דיסק, פנוי'.
למידע על דחיסת מסד נתונים לפינוי מקום פנוי, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 209009 @ 3
7877 Microsoft Office Access לא יכול למיין את התזכיר, אובייקט OLE או היפר-קישור '|'. @ סעיף ORDER BY של משפט SQL אינו יכול לכלול שום שדה תזכיר, אובייקט OLE או היפר-קישור. @@ 1 @@ 1
7878 הנתונים שונו. @ משתמש אחר ערך את הרשומה הזו ושמר את השינויים לפני שניסית לשמור את השינויים שלך. @ ערוך מחדש את הרשומה. @ 1 @@ 1
7879 IDA לא חוקי הועבר לטיפול בשגיאות ב- Microsoft Office Access. @ אנא דווח על שגיאה זו ועל השלבים שגרמו לה. @@ 1 @@ 1
7880 הערך שהזנת הוא סוג נתונים שגוי עבור שדה זה. @ הזן מספר שלם. @@ 1 @@ 1
7881 אשף המרת המאקרו לא יכול להיות star@ אשף זה לא יכול להיות מותקן או שהאשף הזה הושבת. @ להפעלת אשף זה מחדש, לחץ על אודות Microsoft Office Access בתפריט העזרה ואז לחץ על הלחצן פריטים מושבתים כדי להציג רשימה של תוספים שתוכל להפעיל . הפעל מחדש את Microsoft Office Access או את הגדרת Microsoft Office כדי להתקין מחדש את האשף הזה. אם ברצונך לשמור על הגדרות האבטחה או ההתאמה האישית שלך, גבה את קובץ המידע של קבוצת העבודה של Microsoft Office Access.
למידע נוסף על גיבוי קבצים, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'גיבוי קבצים'. @ 1 @@ 3
7882 אינך יכול להמיר, להפעיל או לקודד קובץ Access Project. @@@ 1 @@ 1
7883 אינך יכול להגדיר את המאפיין MenuBar אלא אם מסד נתונים פתוח. @@@ 1 @@ 1
7884 אינך יכול לייצא אובייקט לעצמו. @ בחר מסד נתונים אחר לייצוא אליו, או לתת לאובייקט שם חדש. @@ 1 @@ 1
7885 למאגר המקורות אין מפרט ייבוא ​​/ יצוא להעתקה. @@@ 1 @@ 1
7886 Microsoft Office Access אינו יכול למצוא את הקישור הדינמיrary (DLL) Mso. @ הפעל מחדש את תוכנית Microsoft Office Access או תוכנית ההתקנה של Microsoft Office. @@ 1 @@ 3
7887 מזהה רשומה ייחודי אינו יכול להכיל יותר מעשרה שדות. @@@ 10 @@ 1
7888 עליך להגדיר את גודל הגופן המוגדר כברירת מחדל למספר בין | 1 עד | 2. @ למידע נוסף על מאפיין FontSize לחץ על עזרה. @@ 2 @ 5477 @ 1
7889 הקובץ '|' לא קיים. @@@ 1 @@ 1
7890 הקובץ '|' אינו מכיל נתונים. @ אינך יכול לייבא גיליון אלקטרוני ריק או לקשר אליו. @@ 1 @@ 1
7891 מסד נתונים זה הוא לקריאה בלבד. @ לא ניתן לשמור את האפשרות של טיעון האוסף המותנה. @@ 1 @@ 1
7892 אירעה שגיאה בעת שמירת אפשרויות המודול. @ ייתכן שאתה מריץ את Visual Basic במצב הפסקה. @ אפס את קוד הריצה לפני שתשנה את אפשרויות המודול. @ 1 @@ 1
7893 אין באפשרותך לייבא אובייקטים למסד נתונים שנוצר בגירסה קודמת של Microsoft Office Access. @ המרת מסד הנתונים לגירסה הנוכחית של Microsoft Office Access באמצעות הפקודה המר מסד נתונים (תפריט כלים, תפריט משנה כלי עזר למסדי נתונים). @@ 1 @ 209029 @ 1
7895 Microsoft Office Access לא הצליח ליצור חלון. @ חסרה במשאבים או בזיכרון. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @ 1 @@ 3
7896 שגיאה '|' בכלל האימות. @@@ 2 @ 600687 @ 1
7897 שגיאה '|' בערך ברירת המחדל. @@@ 2 @ 602264 @ 1
7898 הביצוע של יישום זה הופסק בגלל שגיאת זמן ריצה. @ היישום לא יכול להמשיך והוא ייסגר. @@ 1 @@ 3
7899 Microsoft Office Access אינו יכול להיותtarted. @ Microsoft Office Access לא הצליחה לאתחל את הרישום של Windows. @ הפעל מחדש את Microsoft Office Access או את הגדרת Microsoft Office כדי להתקין מחדש את Microsoft Office Access. @ 1 @@ 3
7900 Microsoft Office Access אינו יכול להמיר את מסד הנתונים מכיוון שהוא אינו יכול ליצור טבלת שגיאות. @@@ 1 @@ 1
7901 Microsoft Office Access אינו יכול להמיר את מסד הנתונים מכיוון שהוא אינו יכול לכתוב לטבלת השגיאות. @@@ 1 @@ 1
7902 אירעו שגיאות בהמרה | כללי אימות וערכי ברירת מחדל. 1 ראה רשימת שגיאות בטבלת השגיאות '| 2'. @@ 1 @@ 1
7903 Microsoft Office Access אינו יכול להוסיף שדה זה. @ הטבלה כוללת יותר מדי שדות. המגבלה היא 255. @@ 1 @@ 1
7904 אירעה שגיאה בבונה השדות. @ החלפת או שינית את בונה השדה המוגדר כברירת מחדל, ו- Microsoft Office Access אינו יכול להריץ את הגרסה החדשה. התקן מחדש את Microsoft Office Access כדי לתקן את השגיאה. @@ 1 @@ 1
7905 Microsoft Office Access אינו יכול לשנות את סוגי נתוני השדה האלה. @ נתונים מסוימים בטבלה זו מפרים את כלל אימות הרשומות. @ לפני שניתן לשנות סוגי נתונים כלשהם, הסר את כלל אימות הרשומות או תקן את הנתונים. @ 1 @@ 1
7906 Microsoft Office Access לא הצליח להפעיל את אשף החיפוש, או שאשף זה הושבת. @ הפעל מחדש את תוכנית Microsoft Office Access או תוכנית ההתקנה של Microsoft Office, לחץ על הוסף / הסר ובחר את תיבת הסימון אשפים. כדי להפעיל מחדש את האשף הזה, לחץ על אודות Microsoft Office Access בתפריט העזרה ואז לחץ על הלחצן פריטים מושבתים כדי להציג רשימת תוספים שתוכל להפעיל. @@ 1 @@ 1
7907 אין לך הרשאה לשנות את העיצוב של הטבלה הזו. @ למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 410222 @ 1
7908 אינך יכול לשנות טבלה זו כעת מכיוון שמישהו אחר משתמש בה. @@@ 1 @@ 1
7909 Microsoft Office Access אינו יכול להוסיף עמודה נוספת לטבלה זו. @ אתה יכול להכיל עד 255 עמודות בטבלה שלך. @@ 1 @@ 1
7910 Microsoft Office Access לא יכול למחוק עמודה זו. @ על הטבלאות לכלול עמודה אחת לפחות. @@ 1 @@ 1
7911 Microsoft Office Access אינו יכול למחוק אינדקס זה. @ טבלה זו משתתפת בקשר אחד או יותר. @ מחק תחילה את קשריו בחלון היחסים. @ 1 @@ 1
7912 לאחר שתשמור את השינוי בסוג הנתונים של עמודה זו, לא תוכל לחזור לסוג הנתונים הקודם. @ האם אתה בטוח שברצונך לשנות את סוג הנתונים? @@ 20 @@ 2
7913 לא ניתן לשנות שדה מספר אוטומטי בעל ערך אקראי לשדה מספר אוטומטי מצטבר. @ הערכים של שדות מספר אוטומטי בעל ערך אקראי אינם רציפים. @@ 1 @@ 1
7914 אינך יכול להמיר ערכי ReplicationID לסוגי נתונים אחרים. @@@ 1 @@ 1
7915 אינך יכול למחוק את השדה '|'; זהו שדה של מערכת שכפול. @ השתמש בשאילתת make-table כדי ליצור טבלה חדשה המכילה את כל השדות בטבלה פרט לשדות המערכת. למידע על שאילתות בטבלה, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 209993 @ 1
7916 Microsoft Office Access אינו מסוגלtarלא אשף החיפוש. @ אשף החיפוש אינו חל על שדות מסוג נתונים זה. @@ 1 @@ 1
7917 '|' לא ניתן ליצור עקב ניתוק הפרויקט. @ השתמש בפקודה Connection… בתפריט File כדי לחבר את הפרויקט למסד נתונים. @@ 1 @@ 1
7918 הארגומנט שם אובייקט לפעולת המאקרו 'שמור' אינו נתמך בפרויקט Access עבור אובייקטים בטבלה או שאילתה. @ לא ניתן לשמור אובייקטים אלה עם שם חדש בפרויקט Access. @@ 1 @@ 1
7919 סוג הנתונים המוגדר כברירת מחדל שבחרת אינו נתמך בכל הגרסאות של מיקרוסופט SQL Server. @ אם השרת אינו תומך בסוג הנתונים שבחרת, סוג הנתונים varchar ישמש במקומו. @@ 1 @@ 1
7950 אינך יכול להתייחס למאפיין RecordsetClone של טופס כאשר הטופס פתוח בתצוגת העיצוב. @@@ 1 @ 607393 @ 1
7951 הזנת ביטוי שיש לו התייחסות לא חוקית למאפיין RecordsetClone. @ למשל, ייתכן שהשתמשת במאפיין RecordsetClone עם טופס או דוח שאינם מבוססים על טבלה או שאילתה. @@ 1 @ 607393 @ 1
7952 ביצעת שיחת פונקציות לא חוקית. @ בדוק את התחביר של הפונקציה שאתה מנסה להשתמש בה. @@ 1 @@ 1
7953 הערך שהזנת אינו תואם לסוג הנדרש. @ * המשתנה, המאפיין או האובייקט עשויים שלא להיות מהסוג הנכון.
* יכול להיות שהשתמשת בבניית If TypeOf עם משהו אחר שאינו שליטה. @@ 1 @@ 1
7954 הביטוי שהזנת מחייב את השליטה בחלון הפעיל. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* פתח או בחר טופס או דוח המכיל את הפקד.
* צור פקד חדש בחלון הפעיל ונסה שוב את הפעולה. @ @ 1 @ @ 1
7955 אין אובייקט ההקשר הנוכחי של הקוד. @@@ 1 @@ 1
7956 התחביר של שאילתת המשנה בביטוי זה אינו נכון. @ בדוק את התחביר של שאילתת המשנה וסגור את שאילתת המשנה בסוגריים. @ @ 2 @ 209989 @ 1
7957 השתמשת במפעיל לייק עם תבנית שגויה. @ ודא שערך ההשוואה מוקף במרכאות. @ @ 1 @ 1008961 @ 1
7958 מזהה השכפול שהזנת אינו חוקי. @ ודא שמזהה ההעתקה שהזנת מכיל ספרות או אותיות בלבד עבור מספרים הקסדצימליים, שמזהה ההעתקה הוא באורך הנכון וכי הוא נמצא בצורת SQL קנונית. @@ 1 @@ 1
7959 הביטוי מכיל שם דו משמעי. @ ייתכן שיש לך שתי פונקציות או יותר עם אותו שם במודולים שונים. @ שנה את שם הפונקציות כך שלכל אחת מהן יהיה שם ייחודי. @ 1 @@ 1
7960 אירעה שגיאה בהרכבת פונקציה זו. @ המודול Visual Basic מכיל שגיאת תחביר. @ בדוק את הקוד ואז הידור אותו מחדש. @ 1 @@ 1
7961 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את המודול '|' המכונה בביטוי מאקרו או בקוד Visual Basic. @ המודול שהפנית אליו עשוי להיות סגור או לא קיים במסד נתונים זה, או שהשם עשוי להיות מאוית שגוי. @@ 1 @@ 1
7962 מספר האינדקס בו השתמשת להתייחס למודול אינו חוקי. @ השתמש במאפיין ספירה כדי לספור את המודולים הפתוחים וודא שמספר המודול אינו גדול ממספר המודולים הפתוחים מינוס 1. @@ 1 @@ 1
7963 Microsoft Office Access אינו יכול להפעיל את פונקציית המאקרו או הקריאה החזרה '|'. @ ודא שהמקרו או הפונקציה קיימים ולוקחת את הפרמטרים הנכונים. @@ 1 @@ 1
7964 הזנת ביטוי שיש לו התייחסות לא חוקית למאפיין Recordset. @ אתה יכול להשתמש רק בערכת רשומות dynaset או snapshot כדי להגדיר מאפיין זה. @@ 1 @ 607393 @ 1
7965 האובייקט שהזנת אינו מאפיין תקליטי של ערכת רשומות. @ לדוגמה, ייתכן שהשתמשת בערכת רשומות קדימה בלבד או ניסית להגדיר אותה לאפס. @@ 1 @ 607393 @ 1
7966 מספר תנאי הפורמט שציינת גדול ממספר תנאי הפורמט. @ השתמש במאפיין Count כדי לספור את תנאי הפורמט של הפקד ואז בדוק שמספר תנאי הפורמט שאתה מציין נמצא בטווח של תנאי הפורמט הקיימים. @@ 1 @@ 1
7967 חסר ערך מינימום או מקסימום. @@@ 1 @@ 1
7968 סוג תנאי הפורמט שציינת אינו חוקי. @ ערכים תקפים עבור המאפיין Type הם 0 עד 2 עבור התנאי הראשון, ו- 0 עד 1 עבור כל תנאי הפורמט האחרים. @ @ 1 @@ 1
7969 תנאי הפורמט שמפעיל שציינת אינו חוקי. @ ערכים תקפים עבור מאפיין המפעיל הם 0 עד 7. @@ 1 @@ 1
7970 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את הקובץ'|.'@ יתכן שלא מדובר במסד נתונים, או שמא מדובר במסד נתונים שלא תוכל לפתוח. @@ 1 @@ 1
7971 Microsoft Office Access אינו יכול לעקוב אחר ההיפר-קישור ל- '|'. @ אנא אמת את היעד. @@ 1 @@ 1
7972 Microsoft Office Access נתקל בשגיאה בניסיון להציג את תיבת הדו-שיח היפר-קישור. @@@ 1 @@ 1
7973 כתובת ההיפר-קישור או טקסט כתובת המשנה שהזנת היו ארוכים מדי מכדי לאחסן את Microsoft Office Access. @ הטקסט נחתך כדי להתאים למרחב הזמין, כך שהקישור לא יכול לעבוד כצפוי. @@ 1 @@ 1
7974 Microsoft Office Access נכשל בהוספת היפר-קישור במיקום הנוכחי. @@@ 1 @@ 1
7975 בחרת בסוג בקרה לא חוקי לשימוש עם היפר-קישורים. @ אתה יכול להשתמש רק בהיפר-קישורים עם תוויות, תמונות, כפתורי פקודה או תיבות טקסט מאוגדות. @@ 1 @@ 1
7976 אין היפר-קישור מאוחסן בבקרה זו. @@@ 1 @@ 1
7977 Microsoft Office Access אינו מצליח להדביק את הנתונים בלוח כהיפר-קישור. @@@ 1 @@ 1
7978 Microsoft Office Access אינו מצליח להוסיף את ההיפר-קישור הנוכחי לתיקיית המועדפים. @@@ 1 @@ 1
7979 אינך יכול להשתמש בבונה נכסי ההיפר-קישור כאשר נבחר יותר מפקד אחד. @@@ 1 @@ 1
7980 המאפיין HyperlinkAddress או HyperlinkSubAddress הוא לקריאה בלבד עבור היפר-קישור זה. @@@ 1 @@ 1
7981 הערכים עבור 'שם קובץ או דף אינטרנט' ו / או 'טקסט לתצוגה' ארוכים מדי. @ הערכים יחתכו. כדי לשמור על הערכים המקוריים שלך, לחץ על ביטול בתיבת הדו-שיח עריכת היפר-קישור. @@ 1 @@ 1
7983 Microsoft Office Access אינו יכול לעקוב אחר ההיפר-קישור מכיוון שהוא לא יכול ליצור את אובייקט ההיפר-קישור. @@@ 1 @@ 1
7990 הזנת שם פרוייקט לא חוקי. @ ייתכן שמחקת את שם הפרויקט המוגדר כברירת מחדל ושכחת לציין שם חדש. @@ 1 @@ 3
7991 התוספת של בקרת קוד המקור של Microsoft Office Access אינה זמינה; אובייקט זה ייפתח לקריאה בלבד. @@@ 1 @@ 3
7992 התוסף של בקרת קוד המקור של Microsoft Office Access לא יכול להיות started. @@@ 1 @@ 3
7993 האובייקט | כרגע נעשה צ'ק-אין ולכן הוא לקריאה בלבד. @ כדי לשנות את האובייקט, סגור אותו תחילה, בדוק אותו ופתח אותו מחדש. @@ 1 @@ 1
7994 הייתה בעיה בתקשורת עם התוסף בקרת קוד המקור. @@@ 1 @@ 3
7995 התפריטים בטופס או בדוח שלך המבוססים על פקודות מאקרו של Microsoft Office Access לא ייראו בזמן שתיבת הדו-שיח התאמה אישית פתוחה. @ כדי לקבל את מלוא העוצמה של התאמה אישית של תפריט או סרגל כלים, המיר את התפריטים מבוססי המאקרו לתפריטים או לסרגלי כלים. כאשר המאקרו נבחר בחלון מסד הנתונים, הצביעו על מאקרו בתפריט כלים וצרו תפריט, סרגל כלים או תפריט קיצור דרך מאותו מאקרו. @@ 1 @@ 1
7996 Microsoft Office Access לא הצליח ליצור את הנתונים והשונות. אובייקטים מכיוון שהטבלה המקושרת '|' לא נמצא. @ ליצירת הנתונים והשונות. אובייקטים, השתמש במנהל השולחן המקושר (תפריט כלים, תפריט משנה תוספות) כדי לעדכן את הקישור לטבלת המקור או לקובץ, או למחוק את הקישור ממסד הנתונים הנוכחי שלך. @@ 1 @@ 1
7997 אינך יכול לשמור את המודול הסטנדרטי '|' מעל מודול כיתה עם אותו שם. @ שמור את המודול הסטנדרטי בשם אחר, או מחק תחילה את מודול הכיתה. @@ 1 @@ 1
7998 אינך יכול לשמור את מודול הכיתה '|' מעל מודול סטנדרטי עם אותו שם. @ שמור את מודול הכיתה בשם אחר, או מחק תחילה את המודול הסטנדרטי. @@ 1 @@ 1
7999 Microsoft Office Access אינו יכול למחוק קשר זה מכיוון שאין לך את הנתונים והשונות. אובייקטים נבדקו. @ בדוק את הנתונים והשונות. אובייקטים ואז מחק את הקשר. @@ 1 @@ 1
8000 השם שהזנת כבר קיים עבור אובייקט אחר מאותו סוג במאגר זה. @ האם ברצונך להחליף את הקיים |? @@ 20 @@ 2
8001 '|' השתנה מאז הפעם האחרונה שפתחת אותו, על ידי משתמש אחר או בגלל שנפתח מופע אחר שלו במחשב שלך. @ האם ברצונך להחליף את השינויים שביצעת או משתמש אחר? @ * כדי לשמור את most שינויים אחרונים וזורקים את השינויים של המשתמש האחר או את השינויים הקודמים שלך, לחץ על כן.
* כדי לשמור גרסה זו של האובייקט בשם אחר, לחץ על No. @ 19 @@ 2
8002 '|' השתנה מאז הפעם האחרונה שפתחת אותו, על ידי משתמש אחר או בגלל שנפתח מופע אחר שלו במחשב שלך. @ האם ברצונך להחליף את השינויים שביצעת או משתמש אחר? @ * כדי לשמור את most שינויים אחרונים וזורקים את השינויים של המשתמש האחר או את השינויים הקודמים שלך, לחץ על כן.
* לביטול שמירת גרסת אובייקט זו, לחץ על No. @ 19 @@ 2
8003 עליך לשמור טבלה או שאילתה לפני שתוכל ליצור אובייקט חדש על בסיס זה. @ האם ברצונך לשמור ולהשתמש בטבלה או בשאילתה כדי ליצור אובייקט חדש? @@ 13 @@ 2
8004 הפריסה של '|' השתנה מאז הפעם האחרונה שפתחת אותו, על ידי משתמש אחר או בגלל שנפתח מופע אחר שלו במחשב שלך. @ האם ברצונך להחליף את השינויים שביצעת או משתמש אחר? @ * כדי לשמור את most שינויים אחרונים וזורקים את השינויים של המשתמש האחר או את השינויים הקודמים שלך, לחץ על כן.
* לביטול שמירת גרסת אובייקט זו, לחץ על No. @ 19 @@ 2
8005 אתה לא יכול לשמור אובייקט זה. @ עליך להיות בעל הרשאת ניהול לאובייקט מסד הנתונים על מנת לשמור מודולים, טפסים או דוחות במאסטר דיזיין. @@ 1 @@ 1
8006 השם שהזנת קיים כבר לאובייקט אחר מאותו סוג במאגר זה. @ האם ברצונך להחליף את הקיים |? לא תוכל לבטל פעולה זו. @@ 20 @@ 2
8007 אינך יכול להיכנס למצב בלעדי כרגע מכיוון שמסד נתונים זה נפתח על ידי משתמשים אחרים או משום שאין לך הרשאות לפתוח באופן בלעדי. @@@ 1 @@ 1
8008 ההליך המאוחסן בוצע בהצלחה אך לא החזיר רשומות.
8050 האם ברצונך לשמור שינויים בעיצוב |? @@@ 13 @@ 2
8051 האם ברצונך לשמור שינויים ב- |? @@@ 19 @@ 2
8052 האם אתה רוצה למחוק את | ולרוקן את הלוח? @ ניסית למחוק אובייקט מסד נתונים שנמצא כרגע בלוח הגישה של Microsoft Office. אם תמחק אותו ממסד הנתונים שלך, לא תוכל להדביק אותו מאוחר יותר. @@ 20 @@ 2
8053 האם ברצונך למחוק את |? @ למידע נוסף על אופן מניעת הצגת הודעה זו בכל פעם שאתה מוחק אובייקט, לחץ על עזרה. @@ 21 @ 209058 @ 2
8054 האם ברצונך לצאת מ- Microsoft Office Access ולרוקן את הלוח? @@@ 19 @@ 2
8055 Microsoft Office Access אינו יכול לשנות את ספריית העבודה ל-'|.'@ ודא שהכונן תקף והנתיב באורך של 260 תווים או פחות. @@ 1 @@ 1
8057 |
8058 האם ברצונך לשמור שינויים בפריסה של |? @@@ 13 @@ 2
8059 האם ברצונך להסיר את הקישור אל |? @ אם אתה מוחק את הקישור, אתה מוחק רק את המידע שמשתמשים ב- Microsoft Office Access כדי לפתוח את הטבלה, ולא את הטבלה עצמה. @ @ 19 @@ 2
8060 סרגל הכלים '|' אינו קריא בחלקו. @ Microsoft Office Access אינו יכול להציג את כל כפתורי סרגל הכלים. סרגל הכלים שצוין עשוי להיות בתבנית שונה מזו של סרגלי הכלים בגירסה הנוכחית של Microsoft Office Access. @ לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ולאחר מכן הוסף את הכפתורים החסרים בסרגל הכלים. Microsoft Office Access תעדכן את סרגל הכלים לפורמט העדכני ביותר. @ 1 @ 210064 @ 1
8061 האם אתה בטוח שברצונך לשחזר את הגדרות ברירת המחדל לסרגל הכלים או לסרגל התפריטים המובנה |? @ אם התאמת בעבר, עברת, שינית את החשיפה או שינית אחרת את סרגל הכלים או שורת התפריטים, או כל אחד מהתפריטים הנמצאים זה, Microsoft Office Access מסיר את השינויים שלך, מחזיר את הכפתורים המקוריים לסדר המקורי שלהם, ומציג או מסתיר את סרגל הכלים בהתבסס על ההגדרה המקורית.
כדי להחזיר את סרגל הכלים או שורת התפריטים המובנים למצבם המקורי, לחץ על כן. @@ 19 @@ 2
8063 יישום המקור אינו מגיב. האם ברצונך להמשיך ולהמתין? @ ערוץ DDE הוקם, אך חילופי הנתונים לא הושלמו בפרק הזמן שצוין בהגדרת הזמן הקצוב ל- OLE / DDE בתיבת הדו-שיח אפשרויות (תפריט כלים). @ * להמשך המתנה להשלמת חילופי הנתונים, לחץ על כן.
* כדי לבטל את חילופי הנתונים ולנסות שוב מאוחר יותר, לחץ על לא. @ 20 @@ 2
8064 לטבלה המקושרת הזו יש אינדקסים המשתמשים בסדר מיון שאינו נתמך. @ אם תשנה טבלה זו, מנוע מסד הנתונים של Microsoft Jet אינו יכול לשמור נכון על אינדקסי הטבלה. כתוצאה מכך, הנתונים שלך עשויים להופיע בסדר הלא נכון, ופונקציות המשתמשות באינדקסים של הטבלה עשויות לגרום לתוצאות בלתי צפויות. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* בטל פעולה זו. השתמש ביישום שבו נוצרה הטבלה כדי ליצור מחדש את האינדקסים וודא שאתה מציין סדר ASCII או סדר מיון בינלאומי. ואז נסה שוב לקשר את הטבלאות.
* השתמש בטבלה זו על בסיס קריאה בלבד. @ 1 @ 209057 @ 1
8065 אינך יכול למחוק את הטבלה '|' עד שנמחקו קשריו לטבלאות אחרות. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Office Access ימחק את הקשרים כעת? @@ 19 @@ 2
8067 האם ברצונך למחוק לצמיתות את |? @ אם תלחץ על כן, לא תוכל לבטל את המחיקה. @@ 19 @@ 2
8069 Microsoft Office Access לא הצליח ליצור את סרגל הכלים המותאם אישית '|.' @@@ 1 @@ 3
8071 האם ברצונך להסיר את מסד הנתונים הדחוס מבקרת קוד המקור? @@@ 19 @@ 2
8072 על Microsoft Office Access לסגור את | על מנת להשלים פעולה זו. @ האם תרצה ש- Microsoft Office Access יסגור אותה כעת? @@ 19 @@ 1
8073 אין לך את | לא נבדק. @ Microsoft Office Access לא יכול לבדוק אובייקט בזמן שהוא פתוח, ואינך יכול לבצע שינויים בעיצוב עד שתבדוק אותו. @ אם ברצונך לבצע שינויים עיצוביים באובייקט זה, תחילה סגור אותו, בדוק הוצא אותו ואז פתח אותו מחדש. @ 1 @@ 1
8074 Microsoft Office Access חייב לשמור את | על מנת להשלים פעולה זו. @ האם תרצה ש- Microsoft Office Access ישמור אותה כעת? @@ 19 @@ 1
8075 אין לך את הנתונים והשונות. אובייקטים נבדקו. אינך יכול ליצור טבלה חדשה או לשמור שינויים בדף גישה לנתונים. @@@ 1 @@ 1
8076 כדי לייבא טבלאות, קשרים, תפריטים, סרגלי כלים, מפרט ייבוא ​​/ ייצוא או דפי גישה לנתונים עליך להיות בעל הנתונים והשונות. חפצים נבדקו. @@@ 1 @@ 2
8077 האם אתה בטוח שברצונך לחתוך את |? @@@ 19 @@ 2
8078 אובייקט זה יוסר ממסד הנתונים המקומי שלך, אך לא מבקרת קוד המקור. @ בפעם הבאה שתקבל מסד נתונים זה מבקרת קוד המקור, האובייקט יופיע שוב. האם אתה בטוח שברצונך למחוק את האובייקט המקומי? @@ 20 @@ 2
8079 Microsoft Office Access לא הצליח להוסיף הפניה לסוג library עבור בקרה זו כי נתונים ושונים. אובייקטים לא נבדקו. @ בדוק את הנתונים והשונות. אובייקטים והוסף הפניה ל library '|'. @@ 1 @@ 1
8080 אירעה שגיאה בעת ניסיון ליצור את הטבלה המקושרת '|'. @ בדוק כדי לוודא שטבלת המקור או הקובץ זמינים, ואז נסה שוב לבצע את הפעולה ב- Data and Misc. אובייקטים. @@ 1 @@ 1
8081 הגדרת את המאפיין Type של | 1 ל- Popup, שמשנה את סרגל הכלים לתפריט קיצור. @ תפריט הקיצור נעלם מכיוון ש- Microsoft Office Access מוסיף | 2 לסרגל הכלים של תפריטי הקיצור. להשלמת תפריט הקיצור, סגור את הגיליון 'מאפייני סרגל הכלים', הצג את סרגל הכלים 'תפריטי קיצור דרך', לחץ על הקטגוריה המותאמת אישית ואז הוסף את הפקודות הרצויות. @@ 1 @@ 1
8082 Microsoft Office Access חייב לשמור את | למסד הנתונים הנוכחי על מנת להשלים פעולה זו. @ האם תרצה ש- Microsoft Office Access ישמור אותה כעת? @@ 19 @@ 2
8086 אירעה שגיאה בניסיון להוסיף הפניה אחת או יותר מפרויקט בקרת קוד המקור. @ The librarלא יכול להיות שרשום y במחשב שלך. בדוק את הפניות הפרוייקט שלך והוסף הפניות חסרות לאחר רישום הרכיבים החסרים שמאגר נתונים זה דורש. @@ 1 @@ 1
8087 שחזור מסד נתונים מחייב שאף אחד לא משתמש כרגע במסד הנתונים. @ האם ברצונך לסגור את כל האובייקטים, לבחור קובץ גיבוי ולשחזר את מסד הנתונים מגיבוי? @@ 19 @@ 2
8088 הטלת מסד נתונים מחייבת שאף אחד לא משתמש כרגע במסד הנתונים. @ האם ברצונך לסגור את כל האובייקטים הפתוחים ולשחרר את מסד הנתונים? @@ 19 @@ 2
8090 האם אתה בטוח שברצונך למחוק את טבלת הקונפליקט |? @ לא תוכל לבטל פעולה זו. @@ 19 @@ 2
8091 מאגר זה מופעל לפרסום. @ האם ברצונך למחוק פרסומים קיימים ולשחרר את מסד הנתונים? @@ 19 @@ 2
8092 גישה לא הצליחה לשמור את הפרויקט שלך. @ האם ברצונך לבטל את פעולת הסגירה?
* לביטול פעולת הסגירה לחץ על כן.
* לסגירה מבלי לשמור, לחץ על לא.
@@ 19 @@ 2
8093 שלח מצביע לדף הגישה לנתונים? @ כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני המכילה מצביע לדף הגישה לנתונים שלך, לחץ על שלח מצביע. זו השיטה המומלצת. על מקבל הדואר האלקטרוני לקבל גישה לשרת או לשיתוף הציבורי כדי להציג את הדף. כדי לשלוח עותק של הדף, לחץ על שלח עותק. לביטול שליחת הדף, לחץ על ביטול. למידע נוסף לחץ על עזרה .? שלח מצביע? שלח העתק? ביטול @@ 28 @ 613792 @ 4
8094 לשלוח עותק של דף הגישה לנתונים? @ תוכן הדף יועתק לגוף הודעת הדואר האלקטרוני, אולם הדף יתחבר למקור הנתונים כאשר הנמען יראה את ההודעה. אם זה נכון, לחץ על אישור. אחרת, לחץ על ביטול, שמור את הדף בשרת או בשיתוף ציבורי ושלח שוב מצביע לדף. בדרך כלל בטוח יותר לשלוח מצביע לדף מאשר לשלוח עותק של הדף. למידע נוסף לחץ על עזרה. @@ 6 @ 613791 @ 4
8095 ניסית ליצור מסנן קבוצתי המבוסס על סוג עמודה שלא ניתן להשתמש בו במסנן.
8096 Microsoft Office Access אינו יכול לשנות את ספריית העבודה ל-'|.'@ אנא הזן מיקום שאינו אינטרנט. @@ 1 @@ 1
8097 מחרוזת החיבור של דף זה מציינת נתיב מוחלט. ייתכן שהדף לא יוכל להתחבר לנתונים דרך הרשת. כדי להתחבר דרך רשת, ערוך את מחרוזת החיבור כדי לציין נתיב רשת (UNC). @ & אל תציג זאת אזהרה שוב @ 553714119 @@@ 1
8098 המחשב שלך התחיל לפעול לאחר מצב השעיה קריטית. כל השינויים שלא נשמרו היו אולי lost. כדי להבטיח פעולה תקינה, סגור את הקבצים ופתח אותם מחדשtarמומלץ להשתמש ב- Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
8100 הדוח עדיין רחב יותר מדף אחד. @ כדי להתאים את הדוח לעמוד אחד הקטן את רוחב הדוח או הגדל את רוחב הדף. @ תוכל להקטין את רוחב הדוח על ידי בחירת כל פקד שנמצא הכי רחוק ימינה, והעבר אותו אל שמאל, והסרת שטח הדיווח הנוסף. יתכן שתצטרך לחזור על כך מספר פעמים.
תוכל להגדיל את רוחב העמוד על ידי התאמת אפשרויות הגדרת העמוד. @ 1 @@ 1
8101 הדוח עדיין רחב יותר מדף אחד. @ כדי להתאים את הדוח לעמוד אחד הקטן את רוחב הדוח או הגדל את רוחב העמוד. @ תוכל להקטין את רוחב הדוח על ידי בחירת כל פקד שנמצא הכי רחוק משמאל, והעבר אותו אל מימין, והסרת שטח הדיווח הנוסף. יתכן שתצטרך לחזור על כך מספר פעמים.
תוכל להגדיל את רוחב העמוד על ידי התאמת אפשרויות הגדרת העמוד. @ 1 @@ 1
8400 מאגר המידע '|' הוא לקריאה בלבד. @ לא תוכל לשמור שינויים שבוצעו בנתונים או בהגדרות אובייקט במסד נתונים זה. @@ 1 @ 209033 @ 1
8401 לא ניתן לבצע שינויים באובייקטים של מסד הנתונים במסד הנתונים'|.'@ מסד נתונים זה נוצר בגירסה קודמת של Microsoft Office Access. @ כדי להמיר מסד נתונים זה לגרסה הנוכחית של Microsoft Office Access, סגור את מסד הנתונים, הצבע אל כלי מסד נתונים בתפריט כלים ולאחר מכן לחץ על המר מסד נתונים. @ 1 @ 209029 @ 1
8402 הקובץ '|' כבר קיים. @ האם ברצונך להחליף את הקובץ הקיים?
אם ברצונך לדחוס או להמיר לשם קובץ אחר, לחץ על לא. הזן את שם הקובץ החדש אחרי האפשרות / compact או / convert בשורת הפקודה, והפעל את הפקודה שוב. @@ 20 @@ 2
8403 ההגדרה שהזנת אינה חוקית. לא ניתן לעדכן את סדר המיון של מסד הנתונים.
ההגדרה שהזנת באפשרות סדר מיון מסד נתונים חדש בתיבת הדו-שיח אפשרויות (תפריט כלים) אינה סדר מיון תקף לגרסת מסד הנתונים שאתה דוחס. @@ 1 @@ 1
8404 אתה לא יכול לפתוח '|' לשימוש בלעדי מכיוון שמשתמש אחר פתוח במסד הנתונים או מכיוון שאין לך הרשאות לפתוח באופן בלעדי. @ Microsoft Office Access יפתח את מסד הנתונים לגישה משותפת. @@ 1 @@ 1
8405 אינך יכול לבצע שינויים באובייקטים של מסד הנתונים במסד הנתונים'|.'@ מאגר זה נוצר בגירסה קודמת של Microsoft Office Access. @ כדי להמיר מסד נתונים זה לגירסה הנוכחית של Microsoft Office Access, סגור את מסד הנתונים, הצבע לכלי עזר למסד נתונים בתפריט כלים ולאחר מכן לחץ על המר מסד נתונים. @ 1 @@ 1
8406 האם השורה הראשונה בנתונים שלך מכילה כותרות עמודות? @@@ 20 @@ 1
8407 מסד נתונים זה הוא העתק שנוצר בגירסה קודמת של Microsoft Office Access. @ באפשרותך להציג אובייקטים במסד נתונים זה, אך אינך יכול לשנות את עיצובם. אם ברצונך לשנות אובייקטים במסד נתונים זה, המיר את ה- Master Design עבור קבוצת העתקים זו לגרסה הנוכחית של Microsoft Office Access וסנכרן העתק זה. @ האם אתה רוצה לפתוח את מסד הנתונים בכל מקרה? @ 19 @@ 1
8408 השם שהזנת קיים כבר לקבוצה מותאמת אישית אחרת במסד נתונים זה. @ האם ברצונך להחליף את הקבוצה המותאמת אישית הקיימת |? לא תוכל לבטל פעולה זו. @@ 20 @@ 2
8409 Microsoft Office Access גיבתה את מסד הנתונים | 1 בשעה | 2. הערה: רק אובייקטים הקשורים לשרת גובו. כדי לגבות את הפרויקט שלך, לחץ על גבה פרויקט בתפריט קובץ
8410 Microsoft Office Access שוחזר בהצלחה מסד נתונים | 1 מהגיבוי שלו ב- | 2
8411 האם ברצונך למחוק לצמיתות את הקבוצה המותאמת אישית '|'? @ אם תלחץ על כן, כל קיצורי הדרך בקבוצה המותאמת אישית יימחקו וגם לא תוכל לבטל את המחיקה. @@ 20 @@ 2
8412 השם שהזנת קיים כבר קיצור דרך אחר בקבוצה זו. @ האם ברצונך להחליף את קיצור הדרך הקיים '|?' @@ 20 @@ 2
8413 הפרויקט '|' הוא לקריאה בלבד. @ לא תוכל לשמור שינויים שבוצעו בהגדרות אובייקט בפרויקט זה. @@ 1 @ 209033 @ 1
8414 Microsoft Office Access נתקל בשגיאה אחת או יותר במהלך ההמרה. כדי להציג סיכום של שגיאות אלה, פתח את הסמל '|' שולחן. @@@ 2 @ 553714191 @ 1
8415 קובץ ה- HTML המשויך לקישור זה הועבר, שונה שם או נמחק. @ File: '|'? & Update Link…? ביטול @@ 35 @@ 2
8416 שינוי שם של פונקציה זו המוגדרת על ידי המשתמש מסיר את ההרשאות הקיימות והמאפיינים המורחבים. @ האם ברצונך להשלים את פעולת השם? @@ 20 @@ 2
8500 לטופס עם אובייקט טופס משנה לא ניתן להגדיר את מאפיין DefaultView שלו לטפסים רציפים. @ ניסית להוסיף טופס משנה לטופס בתצוגת העיצוב.
Microsoft Office Access יאפס את הנכס לטופס יחיד. @@ 1 @@ 1
8501 אינך יכול לשנות שדה זה מכיוון שהוא לקריאה בלבד. @ שדות מסוימים, כגון שדה מחושב, הם לקריאה בלבד לפי עיצוב. עם זאת, כל שדה ניתן לקריאה בלבד אם המאפיין הנעול שלו מוגדר כן. @@ 1 @ 600865 @ 1
8502 Microsoft Office Access הגיע לסוף הרשומות. @ האם ברצונך להמשיך בחיפוש מההתחלה? @@ 19 @@ 2
8503 Microsoft Office Access הגיע לתחילת הרשומות. @ האם ברצונך להמשיך לחפש מהסוף? @@ 19 @@ 2
8504 Microsoft Office Access סיימה לחפש את הרשומות. פריט החיפוש לא נמצא. @@@ 1 @@ 1
8505 האם אתה רוצה להמשיך לחפש או להחליף? @@@ 19 @@ 2
8506 אין מספיק זיכרון כדי לשמור את המסנן הנוכחי. @ סגור תוכניות לא נחוצות. חזור לטופס או לגליון הנתונים ואז הגדר מחדש את המסנן והחל אותו מחדש.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@ 3
8507 אין מספיק זיכרון להפעלת המאקרו שמעדכן את המסנן הפעיל. @ Microsoft Office Access סוגר את חלון המסנן.
סגור תוכניות לא נחוצות. ואז נסה שוב לפתוח את חלון המסנן.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@ 3
8508 Microsoft Office Access אינו יכול למצוא'|.'@ את מחרוזת הטקסט שהזנת בתיבה מצא מה לא ניתן להעריך מול השדה הנוכחי. @ הזן מחדש את מחרוזת הטקסט כך שתתאים לסוג הנתונים של השדה. @ 1 @@ 1
8509 לא תוכל לבטל את פעולת ה- Replace הזו. @ אין מספיק זיכרון פנוי לשימוש בפקודה Undo.
האם אתה רוצה להמשיך? @@ 19 @@ 2
8510 Microsoft Office Access אינו יכול לשמור את הרשומה הנוכחית. @ האם ברצונך לבטל את השינויים ברשומה ולהמשיך בפעולת ההדבקה? @@ 19 @@ 2
8511 רשומות ש- Microsoft Office Access לא הצליח להדביק הוכנסו לטבלה חדשה בשם'|.'@ בחלון מסד הנתונים, פתח את הטבלה החדשה כדי לראות את הרשומות שלא נשלחו.
לאחר שתתקן את הבעיות שהביאו לשגיאות ההדבקה, העתק והדבק את הרשומות מהטבלה החדשה. @@ 1 @@ 1
8512 אף אחד משמות השדות שהדבקת על הלוח לא תואם את שמות השדות בטופס. @ Microsoft Office Access מתייחס לנתונים בשורה הראשונה בלוח כשמות שדות. אם העתקת את הנתונים מיישום אחר, ייתכן ששורת הנתונים הראשונה תפסה את מקומם של שמות השדות.
האם ברצונך להדביק את שמות השדות בסדר שהגדרת באמצעות הפקודה Tab Order? @@ 21 @ 311022 @ 2
8513 חלק משמות השדות עבור הנתונים שניסית להדביק אינם תואמים לשמות שדות בטופס. @ Microsoft Office Access מתייחס לנתונים בשורה הראשונה בלוח כשמות שדות. במקרה זה, חלק משמות השדות הללו אינם תואמים את שמות השדות בטופס.
האם ברצונך להדביק רק את הנתונים ששמם תואם את שמות השדות בלוח? @@ 19 @ 311022 @ 2
8514 האם ברצונך לדכא הודעות שגיאה נוספות המודיעות לך מדוע לא ניתן להדביק רשומות? @ אם תלחץ על לא, תופיע הודעה לכל רשומה שלא ניתן להדביק. @@ 13 @@ 2
8515 העתקת כמות גדולה של נתונים ללוח. @ כאשר אתה מעתיק נתונים ללוח, רק ההפניה לאובייקט מועתקת. עם זאת, אם תסגור את מסמך המקור, על Microsoft Office Access להדביק את כל הנתונים ממקורו. בהתאם לכמות הנתונים, זה יכול לקחת זמן מה.
האם ברצונך לשמור נתונים אלה בלוח? @@ 19 @@ 2
8516 בחרת יותר רשומות ממה שניתן להעתיק ללוח בו זמנית. @ חלק את הרשומות לשתי קבוצות או יותר ואז העתק והדבק קבוצה אחת בכל פעם.
המספר המרבי של רשומות שתוכלו להדביק בו זמנית הוא כ- 65,000. @@ 1 @@ 1
8517 האם ברצונך לדכא הודעות שגיאה נוספות המודיעות לך מדוע לא ניתן למחוק רשומות? @ אם תלחץ על לא, תופיע הודעה לכל רשומה שלא ניתן למחוק אותה. @@ 13 @@ 2
8518 לא תוכל לבטל את פעולת ההחלפה הזו. @ האם ברצונך להמשיך? @@ 19 @@ 2
8519 אתה עומד למחוק | רשומות. @ אם תלחץ על כן, לא תוכל לבטל פעולת מחיקה זו.
האם אתה בטוח שברצונך למחוק את הרשומות האלה? @@ 19 @@ 2
8520 אתה עומד להדביק | רשומות. @ האם אתה בטוח שברצונך להדביק רשומות אלה? @@ 19 @@ 2
8521 לא תוכל לבטל פעולת מחיקה זו. @ הפקודה בטל לא תהיה זמינה מכיוון שפעולה זו גדולה מדי או שאין מספיק זיכרון פנוי.
האם אתה רוצה למחוק את הפריטים האלה? @@ 19 @@ 2
8522 כל הטיימרים נמצאים בשימוש. @ הגדר את המאפיין TimerInterval לאפס כך שתוכלו starלא טיימר אחר. @@ 2 @ 606342 @ 1
8523 האם ברצונך למחוק את המידע על לוח הצבעים המותאם אישית מטופס זה או לדווח ולחזור לפלטת ברירת המחדל? @@@ 20 @@ 2
8524 האם אתה רוצה למחוק את הגרפיקה מכפתור זה? @@@ 20 @@ 2
8525 הנתונים המרוחקים אינם נגישים. @ ניסית לפתוח טופס או דוח הכוללים פונקציה DDE או DDESend בפקד מחושב שמציין יישום שרת OLE.
האם אתה רוצהtarלא הבקשה |? @@ 19 @@ 2
8526 Microsoft Office Access נתקל בבעיה בניסיון להחליף תצוגה וחייב לסגור חלון זה. @@@ 1 @@ 1
8527 האם ברצונך למחוק את החלק הקבוצתי של אובייקט מסד הנתונים '|' ותכניו? לא תוכל לבטל פעולה זו. @ כותרת הקבוצה או כותרת התחתונה שברצונך למחוק מכילה פקדים ויימחקו יחד עם הקטע. @@ 20 @@ 2
8528 מחיקת חלקים אלה תמחק גם את כל הפקדים שבהם. לא תוכל לבטל פעולה זו. @ האם ברצונך למחוק קטעים אלה בכל זאת? @@ 20 @@ 2
8529 האם ברצונך למחוק את רמות / קבוצות הקבוצה שנבחרו ואת כל החלקים המשויכים ואת הפקדים שלהם? @ בשדה או בביטוי שאתה מוחק מתיבת המיון והקיבוץ יש קטע משויך (כותרת עליונה או תחתונה) המכיל פקדים שיהיו נמחק יחד עם החלק. @@ 20 @@ 2
8530 מערכות יחסים המציינות מחיקות מדורגות עומדות לגרום | רשומות בטבלה זו ובטבלאות קשורות למחיקה. @ האם אתה בטוח שברצונך למחוק רשומות אלה? @@ 21 @ 409096 @ 2
8531 רוחב החלקים גדול מרוחב העמוד, ואין פריטים במרחב הנוסף, ולכן חלק מהדפים עשויים להיות ריקים. @ לדוגמא, רוחב הדוח עשוי להיות רחב יותר מרוחב העמוד. @@ 3 @@ 1
8532 האם ברצונך להסיר תמונה זו מהטופס? @@@ 20 @@ 2
8533 ייתכן שחלק מהנתונים לא יוצגו. @ אין מספיק מקום אופקי בדף למספר העמודות ומרווחי העמודות שציינת. @ לחץ על הגדרת עמוד בתפריט קובץ, לחץ על הכרטיסייה עמודות ואז צמצם את מספר העמודות או גודל העמודות. @ 3 @@ 1
8534 כשאתה שומר טופס או דוח זה, כל קוד שמאחוריו יימחק. @ הגדרת את המאפיין HasModule ל- No, ויוצר טופס או דוח שנפתח מהר יותר. כל פקודות מאקרו הקשורות לטופס או לדוח זה לא יושפעו, ולא יקודדו במודולים נפרדים הנקראים מגליון המאפיינים הזה. @ האם אתה בטוח שברצונך לעשות זאת? @ 20 @@ 2
8538 אתה עומד למחוק את החלק הזה. @ אם תלחץ על כן, הפקדים שהצבת בחלק זה יימחקו.
האם אתה בטוח שברצונך למחוק את הפקדים האלה? @@ 20 @@ 2
8539 קשרים שמציינים מחיקות מדורגות עומדים לגרום למחיקת רשומות בטבלה זו ובטבלאות קשורות. @ האם אתה בטוח שברצונך למחוק רשומות אלה? @@ 21 @ 409096 @ 2
8540 אתה עומד למחוק רשומה אחת או יותר. @ אם תלחץ על כן, לא תוכל לבטל פעולת מחיקה זו.
האם אתה בטוח שברצונך למחוק את הרשומות האלה? @@ 19 @@ 2
8541 Microsoft Office Access לא הצליח לבצע את פעולת המחיקה. אירעה שגיאה במהלך פעולת המחיקה, לא נמחקו רשומות.
8542 Microsoft Office Access לא זיהה קשר בין השדות שבחרת. @ האם ברצונך ליצור קשר עבורך כעת? @@ 19 @@ 3
8543 אתה עומד למחוק את החלק הזה ואת כל החלקים הקשורים. @ אם תלחץ על כן, הפקדים שהצבת בחלקים אלה יימחקו.
האם אתה בטוח שברצונך למחוק את הפקדים האלה? @@ 20 @@ 2
8544 לא תוכל לבטל את פעולת ההדבקה הזו. @ האם ברצונך להמשיך? @@ 19 @@ 2
8545 Microsoft Office Access אינו יכול לשמור את קריטריוני המסנן שהזנת בתיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור. וודא שדף הגישה לנתונים מאוגד למקור רשומה לפני שתגדיר את קריטריוני הסינון. ודא גם שהקריטריונים הם בצורה של סעיף WHERE; לדוגמה, EmployeeID = [EmployeeID].
8546 תחילה יש לשמור את האובייקט הנוכחי לפני ייצוא נתונים ל- XML. @ האם תרצה לשמור '|' ואז להמשיך? @@ 19 @@ 2
9502 Microsoft Office Access לא יוכל לבטל פעולה זו או פעולות שלאחר מכן. כדי להפוך משאבים נוספים לזמינים כדי ש- Access יוכל להקליט פעולות עיצוב נוספות, סגור את החלון הזה ופתח אותו מחדש. @ האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@ 2
9504 הקובץ '|' אינו קריא על ידי JET. @ אם אתה חושב שיש לך קובץ JET חוקי אז זה most ככל הנראה בגלל השינוי האחרון בפורמט הקובץ. האם ברצונך לנסות לשדרג את פורמט מסד הנתונים? @@ 19 @@ 2
9505 מאגר המידע '|' צריך לתקן או שאינו קובץ מסד נתונים. ייתכן שאתה או משתמש אחר עזבת באופן בלתי צפוי את Microsoft Office Access בזמן שמסד הנתונים של Microsoft Office Access היה פתוח.
האם אתה רוצה ש- Microsoft Office Access ינסה לתקן את מסד הנתונים? @@ 19 @ 209010 @ 2
9507 Microsoft Office Access לא הצליח לטעון את כל ה- librarמודולים y. @@@ 1 @@ 1
9508 Microsoft Office Access לא יכול היה לסגור את מסד הנתונים'|.'@ ייתכן שהשינוי האחרון שלך לא נשמר מכיוון שמאגר פנימי ננעל על ידי משתמש אחר (ששמו ניתן בהודעה הקודמת).
כדי להימנע מאיבוד נתונים, המתן עד שהמשתמש האחר יסיים את השימוש ברשומה ואז לחץ שוב על אישור.
אם תלחץ על ביטול, אתה עלול לאבד שינויים שלא נשמרו. @@ 3 @@ 2
9509 אינך יכול לבטל פקודה זו, ולאחר השלמתה, לא תוכל לערוך אובייקט זה. @ האם ברצונך להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@ 2
9510 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את הקובץ '|'. @@@ 1 @@ 1
9511 | @@@ 1 @@ 1
9512 תוקן בהצלחה את '|' מסד נתונים. @@@ 1 @@ 1
9513 Microsoft Office Access לא הצליחה לתקן לחלוטין את '|' מחק ערכי שדה תזכיר, אובייקט OLE או היפר-קישור. @ כדי לשחזר את הנתונים, שחזר מעותק הגיבוי של מסד הנתונים.
שים לב שהנתונים בשדה שנמחק עשויים להיפגע ממגזר לא טוב בדיסק הקשיח שלך. למידע נוסף על בדיקת שגיאות במשטח הדיסק, בקבצים ובתיקיות, חפש באינדקס העזרה של Windows אחר 'בדיקת שגיאות בדיסק'. @@ 1 @@ 1
9514 לא ניתן היה לשחזר רשומה אחת או יותר ונמחקו מהסימן '|' שולחן. @@@ 1 @@ 1
9515 ה'| ' השולחן נחתך; הנתונים היו lost. @@@ 1 @@ 1
9516 אינדקס אחד או יותר מה' | ' לא ניתן היה לתקן את הטבלה ונמחק. @@@ 1 @@ 1
9517 הפקודה 'שמור בשם' אינה יכולה לעבד שום טופס משנה הכלול בדו"ח שלך. @ האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@ 2
9518 אירעה שגיאה בהוספת מילה זו למילון המותאם אישית. @ * קובץ המילון עשוי להיות לקריאה בלבד.
* עשויה להיות שגיאת דיסק. @@ 1 @@ 1
9519 אירעה שגיאה בהוספת מילה זו לרשימה שנה הכל. @ ייתכן שהמילון מלא. @@ 1 @@ 1
9520 אירעה שגיאה בהוספת המילה לרשימת התעלם מהכל. @ ייתכן שהמילון מלא. @@ 1 @@ 1
9521 המילה שצוינה גדולה מדי. @ מילים לא יכולות לכלול 64 תווים. @@ 1 @@ 1
9523 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את '|' מילון מותאם אישית. @@@ 1 @@ 1
9524 Microsoft Office Access אינו יכולtarלא בודק את האיות מכיוון שהוא לא מותקן. @@@ 1 @@ 1
9525 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את קובץ המילון הראשי. @ ודא שקובץ זה הותקן כהלכה. @@ 1 @@ 1
9526 בודק האיות פועל רק בשדות טקסט המכילים נתוני טקסט. @ אתה מנסה לבדוק שדה עם סוג נתונים שאינו טקסט או תזכיר. @@ 1 @@ 1
9527 בודק האיות אינו יכול להמשיך; תחילה עליך לבחור נתונים מטבלה, שאילתה, תצוגה, נוהל מאוחסן או טופס. @@@ 1 @@ 1
9529 בודק האיות אינו יכול להמשיך; נתוני הטופס אינם ניתנים לעדכון. @ הטופס עשוי להיות מבוסס על שאילתה שאינה ניתנת לעדכון או ניתן לעדכן רק חלקית. למידע על מתי ניתן לעדכן את השאילתה, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 409932 @ 1
9530 אירעה שגיאה בניסיון לשנות את תוכן השדה'|.'@ השדה עשוי להיות נעול או לקריאה בלבד, או שאין לך הרשאות לשנות אותו. למידע על הרשאות אבטחה ומי יכול לשנות אותן, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 410222 @ 1
9531 אירעה שגיאה בניסיון לשמור את העדפות האיות. @@@ 1 @@ 1
9532 ה'| ' לא ניתן לשנות את השדה מכיוון שהוא שדה לקריאה בלבד. @@@ 1 @@ 1
9533 אירעה שגיאה בניסיון להוסיף את צמד המילים לרשימת התיקון האוטומטי. @@@ 1 @@ 1
9534 הבחירה הנוכחית אינה מכילה שדות הניתנים לבדיקת שגיאות כתיב. @ ניתן לבדוק את האיות של פקדי תיבות הטקסט בעזרת סוגי נתונים טקסט או תזכורת. @ @ 1 @@ 1
9535 הזנת למילון ראשי לא חוקי. @ אנא בחר ערך חוקי. @@ 1 @@ 1
9536 בדיקת האיות הושלמה. @@@ 1 @@ 1
9537 עליך למלאtarלא בודק האיות כדי ששינוי המילון ייכנס לתוקף. @@@ 1 @@ 1
9538 ה'| ' מילון מותאם אישית אינו קיים. @ האם ברצונך ליצור אותו? @@ 20 @@ 1
9539 ציינת מילה שלא מצויה במילון הראשי או המותאם אישית. @ האם ברצונך להשתמש במילה זו ולהמשיך לבדוק? @@ 20 @@ 1
9540 לא ניתן להשתמש במילון הראשי שבחרת. @ הוא לא הותקן כהלכה. @@ 1 @@ 1
9541 בודק האיות לא יכול לבטל את השינוי האחרון שלך. @ הנתונים בשדה '|' שונה על ידי משתמש אחר. לחידוש בדיקת האיות, לחץ על אישור. @@ 1 @@ 1
9542 יש לסגור את מסד הנתונים הזה לפני שתוכל ליצור העתק. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Office Access יסגור את מסד הנתונים הזה וייצור את העתק?
אם תמשיך, Microsoft Office Access יסגור את מסד הנתונים שלך וימיר אותו ל- Master Design. מסד הנתונים עשוי לגדול. @@ 19 @@ 2
9543 ממיר Hangul Hanja אינו יכול להמשיך. אין להמיר נתוני Hangul או Hanja. @@@ 1 @@ 1
9544 Microsoft Office Access אינו יכול לרשום את '|' מילון מותאם אישית. @@@ 1 @@ 1
9545 לאחר שהמרת קובץ זה לפורמט הקובץ Access 2002 - 2003, לא ניתן לשתף את הקובץ החדש עם משתמשי Access 2000 או משתמשי Access 97. @ למידע נוסף אודות המרה, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 553714162 @ 1
9546 דף גישה לנתונים זה נוצר בגרסה קודמת של Microsoft Office Access. כדי לפתוח דף זה בתצוגת העיצוב, עליך להמיר אותו לגרסה הנוכחית של Access. לאחר שהמרת דף זה, אינך יכול לפתוח אותו בתצוגת העיצוב בגירסה קודמת של Access .?Con&vert?Cancel@@@35@@
9547 לאחר שהמרת קובץ זה לפורמט הקבצים Access 2000, לא ניתן לשתף את הקובץ החדש עם משתמשי Access 97. @ כל פונקציונליות ספציפית ל- Access 2002 ואילך לא תהיה זמינה ב- Access 2000. @ למידע נוסף אודות המרה, לחץ על עזרה. @ 2 @ 553714162 @ 1
9548 לאחר שהמרת קובץ זה לפורמט קובץ Access 97, כל פונקציונליות ספציפית ל- Access 2000 ואילך תהיה lost. @ למידע נוסף על המרה, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 553714162 @ 1
10000 תחילה עליך לשמור את הטבלה. @ האם ברצונך לשמור את הטבלה כעת? @@ 19 @@ 1
10001 תחילה עליך לשמור את התצוגה. @ האם ברצונך לשמור את התצוגה כעת? @@ 19 @@ 1
10002 תחילה עליך לשמור את ההליך המאוחסן. @ האם ברצונך לשמור את ההליך המאוחסן כעת? @@ 19 @@ 1
10003 תחילה עליך לשמור את השאילתה. @ האם ברצונך לשמור את השאילתה כעת? @@ 19 @@ 1
10004 האם ברצונך למחוק לצמיתות את השדות שנבחרו ואת כל הנתונים בשדות (ים)? @ למחיקת שדות (ים) לצמיתות, לחץ על כן. @@ 19 @@ 2
10005 לא מוגדר מפתח ראשי. @ למרות שמפתח ראשי אינו נדרש, מומלץ מאוד. לטבלה חייבת להיות מפתח ראשי כדי להגדיר קשר בין טבלה זו לטבלאות אחרות במסד הנתונים.
האם אתה רוצה ליצור מפתח ראשי עכשיו? @@ 13 @@ 2
10006 שינוי בסוג נתונים זה מחייב הסרת אינדקס אחד או יותר. @ אינך יכול להשתמש באינדקסים בשדות עם סוג נתונים מסוג Memo, OLE או Hyperlink. אם תלחץ על כן, Microsoft Office Access ימחק את האינדקסים הכוללים שדה זה.
האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 20 @@ 2
10007 מוחק שדה '|' מחייב את Microsoft Office Access למחוק את המפתח הראשי. @ האם אתה רוצה למחוק שדה זה בכל זאת? @@ 19 @@ 2
10008 מוחק שדה '|' מחייב את Microsoft Office Access למחוק אינדקס אחד או יותר. @ אם תלחץ על כן, Microsoft Office Access ימחק את השדה ואת כל האינדקסים שלו.
האם אתה רוצה למחוק שדה זה בכל זאת? @@ 19 @@ 2
10009 אינך יכול לפתוח את השולחן '|' לשינוי. @ שאילתה או טופס הקשור לטבלה פתוחים, יתכן שלא תהיה לך הרשאה לפתוח טבלה זו בתצוגת העיצוב, או שמשתמש אחר פתח את הטבלה.
האם ברצונך לפתוח טבלה זו לקריאה בלבד? @ אם פתחת שאילתה או טופס הקשור לטבלה זו, סגור אותה ואז נסה שוב לפתוח את הטבלה בתצוגת Design. @ 19 @@ 2
10010 טבלה '|' היא טבלה מקושרת עם כמה מאפיינים שלא ניתן לשנות. @ האם אתה רוצה לפתוח אותה בכל זאת? @@ 19 @@ 2
10011 Microsoft Office Access נתקל בשגיאות בעת המרת הנתונים. @ תוכן השדות ברשומה אחת נמחק.
האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@ 2
10012 Microsoft Office Access אינו יכול לאחזר מאפייני שדה מטבלאות המערכת. @ את מסד הנתונים יש לתקן. אם תלחץ על כן, Microsoft Office Access יפתח את הטבלה בתצוגת העיצוב. ההגדרות של המאפיינים FieldName, DataType, FieldSize, Indexed ו- Primary יישארו ללא פגע, אך ההגדרות של מאפייני שדה אחרים יהיו lost.
אתה יכול לנסות להגדיר מחדש את ה- lost מאפיינים, אך מומלץ לשחזר את מסד הנתונים מעותק גיבוי, או לסגור אותו ולהשתמש בפקודה תיקון מסד נתונים בתפריט כלים (תפריט משנה כלי עזר למאגר נתונים).
האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 20 @@ 2
10013 Microsoft Office Access אינו יכול לשמור שינויי נכסים עבור טבלאות מקושרות. @ האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@ 2
10014 Microsoft Office Access לא הצליחה לצרף את כל הנתונים לטבלה. @ תוכן השדות ברשומה אחת נרשמו ו- 1 רשומות היוost עקב הפרות מפתח.
* אם נתונים נמחקו, הנתונים שהדבקת או ייבאת אינם תואמים את סוגי נתוני השדה או את המאפיין FieldSize בטבלת היעד.
* אם הרשומות היו lost, או שהרשומות שהדבקת מכילות ערכי מפתח ראשוניים שכבר קיימים בטבלת היעד, או שהם מפרים כללי תקינות התייחסות עבור מערכת יחסים המוגדרת בין טבלאות.
האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 22 @ 600922 @ 1
10015 שינוי בסוג נתונים זה מחייב הסרת המפתח הראשי. @ האם ברצונך להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@ 2
10016 חלק מהנתונים עשויים להיות lost. @ ההגדרה של המאפיין FieldSize של שדה אחד או יותר שונתה לגודל קצר יותר. אם הנתונים הם lost, עלול להפר כללי אימות כתוצאה מכך.
האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 20 @@ 2
10017 המחשב שלך נגמר מקום בדיסק. @ לא תוכל לבטל את התוספת של ההדבקה הזו. האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@ 2
10018 Microsoft Office Access לא הצליחה לצרף את כל הנתונים לטבלה. @ תוכן השדות ברשומה אחת נרשמו ו- 1 רשומות היוost עקב הפרות מפתח.
* אם נתונים נמחקו, הנתונים שהדבקת או ייבאת אינם תואמים את סוגי נתוני השדה או את המאפיין FieldSize בטבלת היעד.
* אם הרשומות היו lost, הרשומות שהדבקת מכילות ערכי מפתח ראשוניים שכבר קיימים בטבלת היעד, או שהם מפרים כללי תקינות התייחסות עבור מערכת יחסים שהוגדרה בין טבלאות. @@ 2 @ 600922 @ 1
10019 Microsoft Office Access לא יכול למצוא את מסד הנתונים המכיל את הטבלה המקושרת'|.'@ המאפיינים שהוגדרו ב- Microsoft Office Access עבור הטבלה המקושרת יהיו lost.
האם אתה רוצה להמשיך עם ההמרה בכל מקרה? @@ 19 @@ 2
10020 כללי תקינות הנתונים שונו; ייתכן שהנתונים הקיימים אינם תקפים לכללים החדשים. @ תהליך זה עשוי להימשך זמן רב. האם ברצונך שהנתונים הקיימים ייבדקו בהתאם לכללים החדשים? @@ 13 @@ 2
10021 נתונים קיימים מפרים את כלל אימות הרשומות החדש. @ האם ברצונך להמשיך לבדוק עם הכלל החדש?
* כדי לשמור על הכלל החדש ולהמשיך בבדיקה, לחץ על כן.
* כדי לחזור לכלל הישן ולהמשיך לבדוק, לחץ על לא.
* כדי להפסיק את הבדיקה לחץ על ביטול. @@ 13 @@ 1
10022 נתונים קיימים מפרים את ההגדרה החדשה עבור המאפיין '| 1' לשדה'|2.'@ האם ברצונך להמשיך ולבדוק עם ההגדרה החדשה?
* כדי לשמור על ההגדרה החדשה ולהמשיך בבדיקה, לחץ על כן.
* כדי לחזור להגדרה הישנה ולהמשיך בבדיקה, לחץ על לא.
* כדי להפסיק את הבדיקה לחץ על ביטול. @@ 13 @@ 2
10023 Access של Microsoft Office נמחק | אינדקסים בשדות שהומרו. @ חלק מהנתונים לא הומרו כהלכה. @@ 1 @@ 1
10024 עליך לשמור תחילה את הטבלה. @ Microsoft Office Access לא יכולה לבדוק את הנתונים שלך עד שתשמור את שינויי העיצוב שביצעת.
האם אתה רוצה לשמור את השולחן עכשיו? @@ 19 @@ 2
10025 פעולה זו תבדוק את כללי האימות של הרשומות והשדות, כמו גם את המאפיינים הנדרשים ו- AllowZeroLength, עבור כל הנתונים בטבלה. @ תהליך זה עשוי להימשך זמן רב.
האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 19 @@ 2
10026 כל הנתונים היו תקפים לכל הכללים. @@@ 1 @@ 1
10027 נתונים קיימים מפרים את כלל אימות הרשומות החדש. @ האם ברצונך להמשיך לבדוק נתונים עם הכלל החדש הזה?
* להמשך בדיקת הפרות של כללים חדשים אחרים, לחץ על כן.
* כדי להמשיך ולבדוק רק את כללי האימות הישנים, לחץ על לא.
* כדי להפסיק את הבדיקה לחץ על ביטול. @@ 13 @@ 2
10028 הנתונים הקיימים מפרים את המאפיין '| 1' לשדה'|2.'@ אם תמשיך בבדיקה, Microsoft Office Access יודיע לך אם הנתונים מפרים הגדרות נכס אחרות בטבלה.
האם ברצונך להמשיך בבדיקה? @@ 19 @@ 2
10029 לא מוגדר מפתח ראשי. @ למרות שמפתח ראשי אינו נדרש, מומלץ מאוד. בטבלה חייבת להיות מפתח ראשי שתוכל להוסיף נתונים לטבלה זו או להגדיר קשרים בין טבלה זו לטבלאות אחרות במסד הנתונים.
האם אתה רוצה לחזור לעיצוב הטבלה ולהוסיף מפתח ראשי עכשיו? @@ 13 @@ 2
10030 לא מוגדר מפתח ראשי. @ למרות שמפתח ראשי אינו נדרש, מומלץ מאוד. בטבלה חייבת להיות מפתח ראשי כדי להגדיר קשרים בין טבלה זו לטבלאות אחרות במסד הנתונים.
האם אתה רוצה לחזור לעיצוב הטבלה ולהוסיף מפתח ראשי עכשיו? @@ 13 @@ 2
10031 תחילה עליך לשמור את הפונקציה. @ האם ברצונך לשמור את הפונקציה כעת? @@ 19 @@ 1
10250 אינך יכול להדפיס את העמודות הניתנות לגלילה (שלא הוקפאו) בגליון הנתונים. @ העמודות הקפואות רחבות יותר מהדף. האם אתה רוצה להדפיס רק את העמודות הקפואות? @ אם אתה רוצה להדפיס את העמודות שלא הוקפאו, נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* הקטינו את רוחב העמודים והגדילו את גובה השורה של העמודים הקפואים.
* שנה את כיוון הדף לרוחב בתיבת הדו-שיח מאפייני המדפסת.
* הקטן את גודל שולי העמוד השמאלי והימני בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. @ 21 @ 209172 @ 2
10251 כותרת העמודה גבוהה מכדי שתוכל להתאים לדף. חלק מהכותרת ינותק. @ האם אתה רוצה להדפיס את הכותרת הלא שלמה? @ כדי למנוע כריתת כותרות, נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* שנה את כיוון הדף לדיוקן בתיבת הדו-שיח מאפייני המדפסת.
* הקטן את גודל שולי העמוד העליון והתחתון בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. @ 19 @@ 2
10252 לפחות עמודה אחת רחבה מכדי שתוכל להתאים לדף. הנתונים בעמודה זו ינותקו. @ האם ברצונך להדפיס את העמודה עם נתונים לא שלמים? @ כדי למנוע ניתוק נתונים, נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* הקטן את רוחב העמודה והגדל את גובה השורה.
* שנה את כיוון הדף לרוחב בתיבת הדו-שיח מאפייני המדפסת.
* הקטן את גודל שולי העמוד השמאלי והימני בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. @ 19 @@ 2
10253 גובה השורה חורג מהמרווח בין השוליים העליונים לתחתונים. @ האם ברצונך להדפיס את העמודות עם נתונים לא שלמים? @ כדי למנוע את ניתוק הנתונים, נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
* הגדל את רוחב העמודה והקטן את גובה השורה.
* שנה את כיוון הדף לדיוקן בתיבת הדו-שיח מאפייני המדפסת.
* הקטן את גודל שולי העמוד העליון והתחתון בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. @ 19 @@ 2
10500 אתה עומד להריץ שאילתת עדכון שתשנה את הנתונים בטבלה שלך. @ האם אתה בטוח שברצונך להריץ שאילתת פעולה מסוג זה?
למידע כיצד למנוע את הצגת הודעה זו בכל פעם שאתה מפעיל שאילתת פעולה, לחץ על עזרה. @@ 21 @ 209058 @ 2
10501 אתה עומד להריץ שאילתת הוספה שתשנה את הנתונים בטבלה שלך. @ האם אתה בטוח שברצונך להריץ שאילתת פעולה מסוג זה?
למידע על השבתת הודעות אישור למחיקת מסמכים, לחץ על עזרה. @ @ 21 @ 209058 @ 2
10502 אתה עומד להריץ שאילתת make-table שתשנה את הנתונים בטבלה שלך. @ האם אתה בטוח שברצונך להריץ שאילתת פעולה מסוג זה?
למידע כיצד למנוע את הצגת הודעה זו בכל פעם שאתה מפעיל שאילתת פעולה, לחץ על עזרה. @@ 21 @ 209058 @ 2
10503 אתה עומד להריץ שאילתת מחיקה שתשנה את הנתונים בטבלה שלך. @ האם אתה בטוח שברצונך להריץ שאילתת פעולה מסוג זה?
למידע כיצד למנוע את הצגת הודעה זו בכל פעם שאתה מפעיל שאילתת פעולה, לחץ על עזרה. @@ 21 @ 209058 @ 2
10504 אתה עומד להריץ שאילתת הגדרת נתונים שעשויה לשנות את הנתונים בטבלה שלך. @ האם אתה בטוח שברצונך להריץ סוג זה של שאילתת SQL?
אם לא, לחץ על לא ולאחר מכן שנה את השאילתה או סגור אותה כדי להפעיל אותה מאוחר יותר. @@ 19 @@ 2
10505 אתה עומד לעדכן | שורות. @ ברגע שתלחץ על כן, אינך יכול להשתמש בפקודה בטל כדי להפוך את השינויים.
האם אתה בטוח שברצונך לעדכן רשומות אלה? @@ 19 @@ 2
10506 אתה עומד להוסיף | שורות. @ ברגע שתלחץ על כן, אינך יכול להשתמש בפקודה בטל כדי להפוך את השינויים.
האם אתה בטוח שברצונך להוסיף את השורות שנבחרו? @@ 19 @@ 2
10507 אתה עומד להדביק | שורה (ים) לטבלה חדשה. @ ברגע שתלחץ על כן, אינך יכול להשתמש בפקודה בטל כדי להפוך את השינויים.
האם אתה בטוח שברצונך ליצור טבלה חדשה עם הרשומות שנבחרו? @@ 19 @@ 2
10508 אתה עומד למחוק | שורות מהטבלה שצוינה. @ לאחר שתלחץ על כן, אינך יכול להשתמש בפקודה בטל כדי להפוך את השינויים.
האם אתה בטוח שברצונך למחוק את הרשומות שנבחרו? @@ 19 @@ 2
10509 Microsoft Office Access אינו יכול לעדכן את כל הרשומות בשאילתת העדכון. @ Microsoft Office Access לא עדכן | שדה אחד (ים) בגלל כשל בהמרת סוג, | 1 רשומות עקב הפרות מפתח, | רשומה 2 עקב הפרות נעילה, | 3 רשומות עקב הפרות של כלל אימות.
האם אתה רוצה להמשיך להריץ שאילתת פעולה מסוג זה בכל מקרה?
כדי להתעלם מהשגיאות ולהפעיל את השאילתה, לחץ על כן.
להסבר על הגורמים להפרות, לחץ על עזרה. @ @ 21 @ 310019 @ 2
10510 Microsoft Office Access אינו יכול לצרף את כל הרשומות בשאילתת התוספת. @ Microsoft Office Access קבע | שדות 1 לאפסים בגלל כשל בהמרת סוג, והוא לא הוסיף | 2 רשומות לשולחן. עקב הפרות מפתח, | 3 רשומות עקב הפרות נעילה, ו- | 4 רשומות עקב הפרות של כלל אימות.
האם אתה רוצה להריץ את שאילתת הפעולה בכל מקרה?
כדי להתעלם מהשגיאות ולהפעיל את השאילתה, לחץ על כן.
להסבר על הגורמים להפרות, לחץ על עזרה. @ @ 21 @ 310020 @ 2
10511 Microsoft Office Access אינו יכול להוסיף את כל הרשומות בעדכון או לצרף את שאילתת. @ זה הגדיר שדות 1 לאפסים בגלל כשל בהמרת סוג.
כשל בהמרת סוג נגרם כאשר הנתונים בשדה אחד או יותר אינם תואמים את המאפיין DataType או FieldSize בטבלת היעד. לדוגמא, השארת שדות ריקים בשדה כן / לא או הזנת טקסט בשדה מספרי תגרום לשגיאה זו.
האם אתה רוצה להתעלם מהשגיאות ולהפעיל את העדכון או להוסיף את שאילתת בכל מקרה?
כדי להתעלם מהשגיאות ולהפעיל את השאילתה, לחץ על כן. @@ 19 @ 600922 @ 2
10512 Microsoft Office Access אינו יכול למחוק | 2 רשומות בשאילתת המחיקה עקב הפרות מפתח ו- 3 רשומות עקב הפרות נעילה. @ האם ברצונך להריץ שאילתת פעולה זו בכל זאת?
כדי להתעלם מהשגיאות ולהפעיל את השאילתה, לחץ על כן.
להסבר על הגורמים להפרות, לחץ על עזרה. @ @ 21 @ 310016 @ 2
10513 הקיים | יימחק לפני שתפעיל את השאילתה. @ האם אתה רוצה להמשיך בכל זאת? @@ 20 @@ 2
10514 לא תוכל לבטל את השינויים ששאילתת פעולה זו עומדת לבצע בנתונים בטבלה או בטבלאות מקושרות. @ האם אתה רוצה להריץ שאילתת פעולה זו בכל זאת? @@ 19 @@ 2
10515 Microsoft Office Access לא הצליחה לעדכן את כל הרשומות בשאילתת העדכון. @ Microsoft Office Access לא עדכן | שדות 1 בגלל כשל בהמרת סוג, | 2 רשומות בגלל הפרות מפתח, | 3 רשומות עקב הפרות נעילה, | 4 רשומות עקב הפרות של כלל אימות.
להסבר על הגורמים להפרות, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 310019 @ 1
10516 Microsoft Office Access אינו יכול לצרף את כל הרשומות לטבלה. @ Microsoft Office Access הגדר | שדות 1 לאפסים בגלל כשל בהמרת סוג, והוא לא הוסיף | 2 רשומות בגלל הפרות מפתח , | 3 רשומות עקב הפרות נעילה, ו- 4 רשומות עקב הפרות של כלל אימות.
להסבר על הגורמים להפרות, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 310020 @ 1
10517 Microsoft Office Access אינו יכול להוסיף את כל הרשומות בשאילתת ה- make-table. @ זה הגדיר | 1 שדות (ים) ל- Null עקב כשל בהמרת סוג.
כשל בהמרת סוג נגרם כאשר הנתונים בשדה אחד או יותר אינם תואמים את המאפיין DataType או FieldSize בטבלת היעד. לדוגמא, השארת שדות ריקים בשדה כן / לא או הוספת טקסט בשדה המספרי תגרום לשגיאה זו. @@ 1 @ 600922 @ 1
10518 Microsoft Office Access אינו יכול למחוק את כל הרשומות בשאילתת המחיקה. @ Microsoft Office Access לא מחק | 2 רשומות עקב הפרות מפתח ו- 3 רשומות עקב הפרות נעילה.
להסבר על הגורמים להפרה, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 310016 @ 1
10519 אין מספיק שטח דיסק או זיכרון כדי לבטל את שינויי הנתונים שאילתת פעולה זו עומדת לבצע. @ האם אתה רוצה להריץ שאילתת פעולה זו בכל זאת?
למידע על פינוי מקום בדיסק או על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'שטח דיסק, פינוי' או 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 19 @@ 2
10520 האם ברצונך לשמור את השינויים שבוצעו בהצהרת SQL ולעדכן את המאפיין? @ המאפיין RecordSource או RowSource הכיל משפט SQL בעת הפעלת ה- Query Builder, כך שמשפט ה- SQL המקורי שונה. @ כדי לסגור את Builder Query מבלי לשנות הצהרת SQL המקורית, לחץ על No. @ 13 @ 604309 @ 2
10521 האם ברצונך לשמור את השינויים שבוצעו בשאילתה ולעדכן את הנכס? @ המאפיין RecordSource או RowSource הכיל את שם השאילתה בעת הפעלת בונה השאילתות, כך שהשאילתה המקורית שונתה. @ כדי לסגור את בונה השאילתות מבלי לשנות בשאילתה המקורית, לחץ על No. @ 13 @ 604309 @ 2
10522 הפעלת את בונה השאילתות על טבלה. @ האם ברצונך ליצור שאילתה על סמך הטבלה? @@ 19 @@ 2
10523 אתה עומד להריץ שאילתת מעבר שעשויה לשנות את הנתונים בטבלה שלך. @ האם אתה בטוח שברצונך להפעיל סוג זה של שאילתת SQL?
לקבלת מידע כיצד למנוע הצגת הודעה זו בכל פעם שאתה מפעיל שאילתת SQL, לחץ על עזרה. @@ 21 @ 209058 @ 2
10524 | עמודות פלט (ים) בשאילתה היו ללא שם ולא יציגו נתונים. @@@ 1 @@ 1
10526 האם ברצונך לשמור את השינויים שבוצעו בהצהרת SQL ולעדכן את עורך הטקסט? @ נוהל או הפונקציה המאוחסנים הכילו משפט SQL בעת הפעלת בונה השאילתות, כך ששונה משפט ה- SQL המקורי. @ כדי לסגור את בונה השאילתות מבלי שינוי הצהרת SQL המקורית, לחץ על No. @ 13 @ 604309 @ 2
10600 האם אתה בטוח שברצונך למחוק לצמיתות את הקשר שנבחר ממסד הנתונים שלך? @@@ 19 @@ 2
10601 מערכת יחסים כבר קיימת. @ האם אתה רוצה לערוך את הקשר הקיים? כדי ליצור קשר חדש, לחץ על לא. @ @ 13 @@ 2
10602 שם השדה חסר בשורה |. @ לא בחרת שדה תואם עבור קשר זה בכל שורה של הרשת. @ בחר שדות כך שלרשת יהיה מספר זהה של שדות בצד שמאל וימין ואז נסה ליצור שוב את הקשר. @ 1 @@ 1
10603 קשר אחר השתנה או נמחק על ידי משתמש אחר מאז שפתחת את חלון היחסים. @ האם ברצונך לערוך את הקשר ולדרוס את השינויים של המשתמש האחר? כדי לעדכן את חלון היחסים שלך כך שיכלול את השינויים של המשתמש האחר, לחץ על לא. @ @ 19 @@ 2
10604 קשר אחר כבר נמחק על ידי משתמש אחר. @ לעדכון התצוגה שלך לחץ על אישור. @@ 1 @@ 1
10605 הפריסה של חלון היחסים תימחק. @ האם ברצונך להמשיך? @@ 19 @@ 2
10606 אינך יכול להציג שאילתות או טבלאות מקושרות בחלון היחסים עבור מסד נתונים זה. @ מסד הנתונים '|' נוצר בגרסה קודמת של Microsoft Office Access.
אם ברצונך להמיר מסד נתונים זה לגירסה הנוכחית של Microsoft Office Access, השתמש בפקודה המר מסד נתונים בתפריט כלים (תפריט המשנה כלי עזר למסדי נתונים). @@ 1 @@ 1
10607 הקשר נוצר כקשר של אחד לרבים מכיוון שיש ערכים כפולים בשדה הקשור. @ ניסית ליצור קשר של אחד לאחד, אך הנתונים בטבלאות מצביעים על כך ש- to-one מערכת יחסים רבים מתאימה יותר. @@ 2 @ 411617 @ 1
10608 כדי ליצור קשר, השתמש בעכבר כדי לגרור שדה מטבלה אחת לשנייה. @@@ 1 @@ 1
10700 מסמך זה עוצב בעבר עבור המדפסת | 1 על | 2, אך מדפסת זו אינה זמינה. האם ברצונך להשתמש במדפסת ברירת המחדל | 3? @@@ 19 @@ 1
10701 מסמך זה עוצב בעבר עבור המדפסת '| 1 על | 2', אך מדפסת זו אינה זמינה. הגדרות העמודים המוצגות בתיבת הדו-שיח הגדרת הדפסה מיועדות למדפסת ברירת המחדל הנוכחית '| 3'. @ האם ברצונך להמשיך? @@ 19 @@ 1
10702 תצוגה מקדימה או הדפסה של תצוגת PivotTable זו עשויה להימשך זמן רב מכיוון שהיא מציגה כמות גדולה של נתוני פירוט. ייתכן ש- Microsoft Office Access לא יגיב למשך זמן מה. @ האם ברצונך להמשיך? @ * כדי להפחית את משך הזמן הנדרש, הסתר most או את כל נתוני הפירוט בתצוגה.
* למידע נוסף, עיין במאמר מאגר הידע Microsoft Knowledge Q282315. @ 3 @@ 1
10750 עליך לשמור את המאקרו לפני שתפעיל אותו. @ האם ברצונך לשמור את המאקרו כעת?
* כדי לשמור את המאקרו ולאחר מכן להפעיל אותו, לחץ על כן.
* כדי לחזור לחלון המאקרו עבור מאקרו זה או לחלון שממנו ביצעת את הפקודה הפעל מאקרו, לחץ על לא. @ @ 19 @@ 2
10751 לא ניתן לבצע חלק מפעולות המאקרו שאתה מנסה לשמור ב- Access 97. פעולות אלה יימחקו לצמיתות מהמאקרו בגרסת Access 97 של מסד הנתונים שלך. @@@ 1 @@ 1
10800 Microsoft Office Access סיימה להוסיף את האינדקס'|.'@ הוסף אינדקס נוסף מתיבת הדו-שיח בחר קבצי אינדקס, או לחץ על סגור. @@ 1 @@ 1
10801 קובץ המידע על האינדקס של Microsoft Office Access (.inf) עבור '|' כבר קיים. @ האם ברצונך להחליף את קובץ ה- inf הקיים של Microsoft Office Access עבור הקובץ dBASE או Microsoft FoxPro שאתה מקשר? @ * ליצירת קובץ .inf חדש, לחץ על כן.
* כדי להשתמש בקובץ הקיים, לחץ על לא.
אם קובץ ה- inf מכיל מידע לא חוקי או מיושן, עליך ללחוץ על כן כדי ליצור קובץ .inf חדש לפני שתוכל לקשר את הטבלה. @ 17 @ 209186 @ 2
10803 אובייקט מסד הנתונים '|' כבר קיים. @ האם ברצונך להחליף את אובייקט מסד הנתונים הקיים בזה שאתה מייצא?
אם ברצונך לייצא אובייקט זה מבלי להחליף את אובייקט מסד הנתונים הקיים, לחץ על לא. לאחר מכן תוכל לייצא את האובייקט שוב ​​ולשנות את שמו בתיבת הדו-שיח ייצוא. @@ 20 @@ 2
10804 לא ניתן היה לייבא את כל מפרטי הייבוא ​​עקב עימותים בשמות. התנגשויות היו ב- | של המפרט. @ שנה את שם מפרטי הייבוא ​​המתנגשים, ונסה שוב את פעולת הייבוא. @@ 1 @@ 1
10805 שם קובץ CDF לא חוקי
10806 נתונים קשורים אינם נתמכים באמצעות אפשרות הנתונים החיים.
10807 אנא ציין מיקום ייצוא XML.
10808 השיא הנוכחי לא היה ייחודי. כל הרשומות הזהות יוצאו.
10892 לטופס עם פקד ActiveX מאוגד או אובייקט מוטבע שקשור למקור נתונים, לא ניתן להגדיר את מאפיין DefaultView שלו כ- Forms Forms. @ ניסית להוסיף פקד ActiveX מאוגד לטופס בתצוגת Design.
Microsoft Office Access יאפס את מאפיין DefaultView לטופס יחיד. @@ 1 @@ 1
10893 או שקובץ דף הגישה לנתונים נפתח על ידי משתמש אחר או שאין לך הרשאת כתיבה לקובץ. אם אתה מבצע שינויים, יהיה עליך לשמור אותם בקובץ אחר.
10894 אירעה שגיאה לא צפויה בעת שמירת מאפייני המסמך בדף הגישה לנתונים.
10895 ניסית להפיל עמוד OLE או עמודות בינאריות לדף הגישה לנתונים שלך. אין שום בקרת HTML הנקשרת כהלכה לסוג העמודה הזה.
10896 בחרת למחוק לצמיתות את דף הגישה לנתונים. @ האם ברצונך למחוק גם את הקישור וגם את קובצי העמודים, או למחוק רק את הקישור ?? ולמחוק קישור וקבצים? מחק וקישור בלבד?
10897 | @ יש בעיה בהגדרות הרישום של Internet Explorer. @ אנא התקן מחדש את Internet Explorer. @ 1 @@ 1
10898 ניתן להציג דפי גישה לנתוני Microsoft Office Access רק ב- Microsoft Internet Explorer, אך הוא אינו דפדפן ברירת המחדל שלך. @ האם ברצונך לפתוח את Internet Explorer כדי להציג דף זה? @@ 19 @@
10899 לא ניתן ליצור קישור לדף גישה לנתונים זה מכיוון הנתונים והמידע. החפצים לא נבדקו. @@@ 1 @@ 1
10900 פעולת השמירה הצליחה. @ נוצרה תיקיה עבור הקבצים התומכים שלך ביעד השמירה. @ ספרייה זו הייתה צריכה להיווצר מכיוון שהשרת אינו תומך בשמות קבצים ארוכים. @ 1 @@ 1
10901 עליך לשמור את דף הגישה לנתונים לפני שתוכל להציג תצוגה מקדימה. @ האם ברצונך לשמור עכשיו? @@ 19 @@
10902 דף הגישה לנתונים נשמר, אך אחד או יותר מהקבצים התומכים (כלומר, קבצי תמונה, סאונד, וידיאו) חסרים. @ ייתכן שיהיה עליך:
* מחק וצור מחדש את אובייקט ה- HTML בדף.
* החל מחדש את הנושא, אם לדף יש נושא. @@ 1 @@ 1
10903 השמירה הושלמה, אך קבצים עבור העיצוב שנבחר חסרים. @ אנא החל ערכת נושא חדשה על דף הגישה לנתונים ושמור שוב. @@ 1 @@ 1
10904 האם אתה רוצה ש- Microsoft Office Access יגדיר את המאפיין DataPageSize ברמה קבוצתית זו לכולם? @@@ 19 @@
10905 פתחת דף שתוכנן באמצעות Access 2000. כדי לערוך את הדף, עליך לשמור אותו באמצעות גרסה עדכנית יותר של רכיבי האינטרנט של Microsoft Office.
האם אתה רוצה ש- Access ימיר דף זה על ידי שמירתו באמצעות גרסה עדכנית יותר של רכיבי האינטרנט של Microsoft Office ?? & Convert? בטל @@@ 35 @@
10950 האם אתה בטוח שברצונך למחוק חשבון זה? @ אינך יכול לבטל את מחיקת משתמש או חשבון קבוצתי. כדי לשחזר חשבון משתמש או קבוצה שנמחק, עליך ליצור מחדש את החשבון באמצעות אותו שם ומזהה אישי (PID). @@ 20 @@ 2
10951 אין לך הרשאה לשנות את'|.'@ כדי לשנות אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת שינוי עיצוב עבורו. אם האובייקט הוא טבלה, עליך להחזיק גם הרשאות מחיקת נתונים ועדכון נתונים.
האם ברצונך לשמור עותק של האובייקט כאובייקט חדש? @@ 21 @ 410222 @ 1
10952 אין לך הרשאה להציג מאקרו זה. @ כדי להציג מאקרו, אתה חייב שיהיה לך הרשאת עיצוב קריאה.
האם אתה רוצה להמשיך ולהפעיל את המאקרו? @@ 21 @ 410222 @ 2
10953 אין לך הרשאה לשנות את'|.'@ כדי לשנות אובייקט זה, עליך להיות בעל הרשאת שינוי עיצוב עבורו. אם האובייקט הוא טבלה, עליך להחזיק גם הרשאות מחיקת נתונים ועדכון נתונים.
האם אתה רוצה לפתוח אותו כקריאה בלבד? @@ 21 @ 410222 @ 1
10954 שינית את ההרשאות של '| 1' עבור'|2.'@ האם ברצונך להקצות הרשאות אלה כעת? @@ 19 @@ 2
10955 אין לך הרשאה לפתוח את '|' לשימוש בלעדי. @ Microsoft Office Access פותח את מסד הנתונים לגישה משותפת.
כדי לפתוח מסד נתונים לגישה בלעדית, עליך להיות בעל הרשאת Open Exclusive. למידע נוסף על הרשאות ומי יכול להגדיר אותן, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 410222 @ 1
10956 ; LCID = 0x0409
10957 לא הזנת מזהה של קבוצת עבודה. כדי להבטיח שקובץ המידע של קבוצת העבודה שלך הוא ייחודי, הזן מזהה קבוצת עבודה ייחודי של עד 20 ספרות או אותיות. להמשיך ללא מזהה של קבוצת עבודה? @@@ 20 @@ 1
10958 הקובץ '|' כבר קיים. להחליף את הקובץ הקיים? @@@ 20 @@ 1
10959 קבצי קבוצות עבודה (* .mdw)
10960 בחר קובץ מידע על קבוצות עבודה
10961 להרחיב
10962 יצרת בהצלחה את קובץ המידע של קבוצת העבודה '|.' @@@ 1 @@ 4
10963 לא נמצא קובץ: '|'
10964 הצטרפת בהצלחה לקבוצת העבודה שהוגדרה על ידי קובץ המידע של קבוצת העבודה '|' @@@ 1 @@ 2
10965 מומלץ מאוד לשנות את סיסמת מנהל המערכת (SA) לאחר השלמת פעולה זו. כדי לשנות את נקודת סיסמת SA ל- אבטחה בתפריט כלים ולאחר מכן לחץ על הגדר סיסמת כניסה.
10966 עליך למלאtarהבקשה לרמת האבטחה החדשה תיכנס לתוקף. @@@ 1 @@ 1
10967 Microsoft Office Access אינו יכול לשנות את הגדרת הרישום השולטת האם חסומים ביטויים לא בטוחים או לא. @ חשבונך אינו מורשה לשנות הגדרת רישום זו. לשינוי הגדרה זו, פנה למנהל המערכת שלך. @@ 2 @ 553714182 @ 2
10968 Microsoft Office Access אינו יכול להוסיף חתימה דיגיטלית לקובץ שלך מכיוון ש- Access אינו יכול לקבל גישה בלעדית לקובץ. @ ודא שאף אדם או תוכנית אחרת לא פתוחים את הקובץ ונסה להוסיף שוב את החתימה הדיגיטלית. @@ 1 @@ 2
10969 כדי שרמות האבטחה המאקרו בינוניות או גבוהות יפעלו כראוי, יש להגדיר את המחשב שלך גם כך שיחסום ביטויים לא בטוחים. @ חסימת ביטויים לא בטוחים משפיעה על כל המשתמשים במחשב זה. @ האם ברצונך לחסום ביטויים לא בטוחים? @ 21 @ 553714182 @ 2
10970 ביטויים לא בטוחים חסומים. אתה יכול להגדיר את התצורה של המחשב שלך כך שיאפשר הערכה של כל הביטויים. @ התרת הערכה של כל הביטויים משפיעה על כל המשתמשים במחשב זה. @ האם אתה רוצה לאפשר הערכה של ביטויים שעלולים להיות לא בטוחים? @ 22 @ 553714182 @ 2
10971 אזהרת אבטחה: ביטויים לא בטוחים אינם חסומים. @ כדי לחסום ביטויים לא בטוחים, יש להתקין את Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 ואילך. כדי לקבל את הגרסה האחרונה של Jet 4.0, עבור אל http: //windowsupdate.microsoft.com.@ '|' לא יכול להיות בטוח לפתיחה אם הוא מכיל ביטויים שנועדו לפגוע במחשב שלך. האם אתה רוצה לפתוח את הקובץ הזה? @ 20 @ 553714182 @ 2
10972 אזהרת אבטחה: ביטויים לא בטוחים אינם חסומים. @ האם ברצונך לחסום ביטויים לא בטוחים? @@ 21 @ 553714182 @ 2
10973 '|' לא ניתן לפתוח כי אתה חייב לשנותtarהבקשה לרמת האבטחה החדשה תיכנס לתוקף. @@@ 1 @ 553714182 @ 1
29000 אין מספיק זיכרון ליצירת אזור קלט. @ סגור תוכניות לא נחוצות. ואז נסה ליצור את אזור הקלט שוב.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @@ 1 @@ 1
29001 Microsoft Office Access לא הצליח לשמור את המודול'|.'@ המחשב שלך עשוי להיות חסר שטח דיסק.
לקבלת מידע על פינוי זיכרון או שטח דיסק, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות' או 'שטח דיסק, שחרור'. @@ 1 @@ 3
29002 Microsoft Office Access לא הצליח ליצור את מודול Visual Basic'|.'@ אם מסד הנתונים שלך נמצא בכונן רשת, בדוק את חיבור הרשת שלך ואז נסה שוב. @@ 1 @@ 1
29003 Microsoft Office Access נכשל בהמרה או הפעלה של מודולי הקוד שלך. @ ייתכן שיש מקום פנוי בדיסק או בזיכרון במחשב שלך. @@ 1 @@ 1
29004 שם ההליך החדש שסיפקת אינו חוקי. @@@ 2 @ 611738 @ 1
29005 הנוהל '|' כבר קיים. @ בחר שם הליך אחר. @@ 1 @@ 1
29006 Microsoft Office Access לא הצליח ליצור סרגל כלים של חלון ניפוי באגים. @ ייתכן שהמערכת חסרה את זיכרון המשאבים. @ סגור תוכניות לא נחוצות ונסה שוב.
למידע נוסף על פינוי זיכרון, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות'. @ 1 @@ 1
29007 במהלך פעולת ההדבקה או הייבוא, Microsoft Office Access לא הצליח להמיר את '|' מודול מגירסה קודמת של מסד נתונים של Microsoft Office Access. @ יכול להיות שיש מעט שטח דיסק או זיכרון במחשב שלך. @@ 1 @@ 1
29008 Microsoft Office Access לא הצליח ליצור שטח אחסון עבור מודול Visual Basic. @ אם מסד הנתונים שלך נמצא בכונן רשת, בדוק את חיבור הרשת שלך ואז נסה שוב. @@ 1 @@ 3
29009 Microsoft Office Access לא הצליח לפתוח את שטח האחסון עבור מודול Visual Basic. @ יכול להיות שיש מקום פנוי בדיסק במחשב שלך.
לקבלת מידע על פינוי זיכרון או שטח דיסק, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות' או 'שטח דיסק, שחרור'. @@ 1 @@ 3
29010 שם הפונקציה ארוך מדי. @ Microsoft Office Access יקצר את שם הפונקציה ל -255 תווים. @@ 1 @ 411738 @ 1
29011 שמירת מסד הנתונים של Microsoft Office Access נכשלה. @ יכול להיות שיש מקום פנוי בדיסק במחשב שלך.
לקבלת מידע על פינוי זיכרון או שטח דיסק, חפש באינדקס העזרה של Microsoft Windows 'זיכרון, פתרון בעיות' או 'שטח דיסק, שחרור'. @@ 1 @@ 3
29013 פעולה זו תאפס את הקוד הנוכחי במצב הפסקה. @ האם ברצונך לעצור את הקוד הפועל? @ * כדי לעצור את ביצוע התוכנית כך שניתן יהיה לסגור את חלון המודול, בחר כן.
* כדי להשאיר את הקוד במצב הנוכחי, בחר No. @ 20 @@ 1
29014 אינך יכול להוסיף הפניה לקבוצת עבודה של Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 613780 @ 1
29015 אינך יכול להסיר הפניה זו. @ Microsoft Office Access זקוק להפניה זו על מנת לעבוד כראוי. @@ 1 @@ 1
29016 אינך יכול להוסיף הפניה למסד הנתונים הפתוח. @@@ 1 @@ 1
29017 המאגר | נוצר בגירסה קודמת של Microsoft Office Access. @ המרת מסד נתונים זה לגירסה הנוכחית של Microsoft Office Access באמצעות הפקודה Convert Database בתפריט Tools (תפריט המשנה Utilities Database). @@ 1 @@ 1
29018 אינך יכול להשתמש במודול רגיל לפעולה זו. @@@ 1 @@ 1
29019 שם המודול '|' אינו חוקי. @ * שם המודול עשוי להיותtart עם הקידומת Form_ או Report_.
* לא ניתן לקרוא למודול טפסים, דוחות, מודולים, יישום, מסך, עוזר, פקודות פיקוד, הפניות או DoCmd.
* שם המודול יכול להכיל יותר מדי תווים. @@ 2 @ 611734 @ 1
29020 משתמש אחר שינה את מסד הנתונים הזה. @ כדי לראות את הגרסה הנוכחית, סגור את מסד הנתונים ופתח אותו שוב. @@ 1 @@ 1
29021 פעולה זו אינה זמינה כשיש מודול במצב הפסקה. @ אפס את קוד הביצוע ונסה שוב את הפעולה. @@ 1 @@ 1
29022 היו שגיאות אוסף במהלך המרה או הפעלה של מסד נתונים זה. @ מסד הנתונים לא נשמר במצב הידור. הביצועים של מסד נתונים זה ייפגעו מכיוון ש- Microsoft Office Access יצטרך לקמפל מחדש את מסד הנתונים עבור כל הפעלה.
למידע על שיפור ביצועים לחץ על עזרה. @@ 2 @ 611705 @ 1
29023 יש שיחות לליב קישור דינמי של 16 סיביותraries (.dll) במודולים במסד נתונים זה. @ אלה לא יעבדו תחת Microsoft Windows 95 או Microsoft Windows NT. @ שנה את הקוד שלך כדי לקרוא lib שווה ערך של 32 סיביות לקישור דינמיraries (.dll). @ 2 @ 611961 @ 1
29024 לחשבון המשתמש הנוכחי אין הרשאה להמיר או להפעיל מסד נתונים זה. @ כדי להמיר או לאפשר מסד נתונים, ודא את הדברים הבאים:
* עליך להצטרף לקבוצת העבודה המגדירה את חשבונות המשתמש המשמשים לגישה למסד הנתונים.
* על חשבון המשתמש שלך להיות בעל הרשאות פתיחה / הפעלה ופתיחה בלעדיות עבור אובייקט מסד הנתונים.
* על חשבון המשתמש שלך להיות בעל הרשאות שינוי עיצוב או לנהל את כל הטבלאות במסד הנתונים, או שהוא חייב להיות הבעלים של כל הטבלאות במסד הנתונים.
* על חשבון המשתמש שלך להיות בעל הרשאת עיצוב קריאה לכל האובייקטים במסד הנתונים.
* בקש ממשתמשים אחרים לסגור את מסד הנתונים. @@ 2 @ 77316 @
29025 יש שיחות לליב קישור דינמי של 16 סיביותraries (.dll) במודולים במסד נתונים זה. @ אלה לא יעבדו תחת Microsoft Windows 95 או Microsoft Windows NT. @ תרגם את השיחות הללו לליב המקביל של קישור דינמי של 32 סיביותraries. @ 2 @ 611961 @
29026 מסד הנתונים שאתה מנסה לפתוח או להמיר נמצא כעת בשימוש, או שאין לך הרשאה לפתוח אותו באופן בלעדי. @ כאשר אתה ממיר מסד נתונים, או בפעם הראשונה שאתה פותח מסד נתונים של גירסאות קודמות, משתמש אחר לא יכול לקבל מסד הנתונים פתוח. @ נסה אחת מהפעולות הבאות:
* בקש שמשתמשים אחרים יסגרו את מסד הנתונים.
* בעזרת הגרסה של Microsoft Office Access בה כתוב מסד הנתונים, יש למנהל קבוצת העבודה שלך להעניק לך הרשאה לפתוח את מסד הנתונים באופן בלעדי.
משתמשים מרובים יכולים לשתף את מסד הנתונים לאחר המרתו, או לאחר פתיחתו בפעם הראשונה. @ 1 @ 109027 @ 1
29027 Microsoft Office Access לא הצליח לשמור את הפרויקט. @ משתמש אחר שומר את הפרויקט כעת.
האם אתה רוצה לנסות שוב? @@ 23 @@ 1
29028 פעולת השמירה נכשלה. @@@ 1 @@ 1
29029 אתה מנסה לפתוח מסד נתונים לקריאה בלבד. @ בפעם הראשונה שאתה פותח מסד נתונים של גרסאות קודמות, עליך להיות מסוגל לכתוב שינויים במסד הנתונים.
* ניתן להגדיר את התכונה לקריאה בלבד של קובץ מסד הנתונים; נקה תכונה זו.
* יתכן ובחרת בפקודה פתח קריאה בלבד בתיבת הדו-שיח פתח. אל תבחר בפקודה זו בפעם הראשונה שתפתח את מסד הנתונים.
* תוקף הרישיון שלך לשימוש ביישום זה פג. @@ 1 @@ 1
29030 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור התייחסות למסד הנתונים שצוין. @ לא ניתן למצוא את מסד הנתונים המוזכר, או שהוא נעול אך ורק על ידי משתמש אחר, כך שלא ניתן לפתוח אותו. @ שחזר את מסד הנתונים המוזכר מהעתק גיבוי או שאל המשתמש שמסד הנתונים נעול כדי לפתוח את מסד הנתונים במצב לא בלעדי. @ 1 @@ 1
29031 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור או לפתוח את מסד הנתונים המבוקש כעת. @ ייתכן שמסד הנתונים יינעל אך ורק על ידי משתמש אחר. @@ 1 @@ 1
29032 ה'| ' המודולים פתוחים; Microsoft Office Access אינו יכול להגדיר את ההרשאות במודול פתוח. @@@ 1 @@ 1
29033 Microsoft Office Access אינו יכול להוסיף הפניות למסד נתונים משוכפל; לא יתעלם מהשינויים. @@@ 1 @@ 1
29034 Microsoft Office Access לא מצליחה לייבא את המודול מעותק העתק. @ סנכרן את מסד הנתונים של המקור. @@ 1 @@ 1
29040 כרגע Microsoft Office Access אינו מצליח לשנות את שם הטופס, הדוח או המודול ל- '|'. @ סגור את מסד הנתונים, פתח אותו מחדש ולאחר מכן נסה שוב את פעולת השם. @@ 1 @@ 1
29041 טופס או דוח אחד או יותר מכילים פקד ActiveX שלא ניתן היה לטעון אותו. @ פקדים אלה לא יפעלו כראוי עד שתירשם, תפתח את הטפסים או הדוחות בתצוגת Design ותשמור את הטפסים או הדוחות. @@ 1 @@ 1
29042 טופס או דוח אחד או יותר מכילים פקד ActiveX שלא ניתן היה לטעון אותו. @ פקדים אלה לא יפעלו כראוי עד שתירשם, תפתח את הטפסים או הדוחות בתצוגת Design ותשמור את הטפסים או הדוחות. @@ 1 @@ 1
29043 Microsoft Office Access המיר את הקוד ב- '|' לגרסה הנוכחית שלך של Visual Basic. @ כדי לשפר את הביצועים של מסד נתונים זה, בצע את הפעולות הבאות:
1. פתח כל מודול במאגר זה בתצוגת העיצוב.
2. בתפריט איתור באגים, לחץ על קומפילציה ושמירה של כל המודולים. @@ 1 @@ 1
29044 גרסת DAO 3.0 אינה תואמת לגרסה זו של Microsoft Office Access. @ צור הפניה ל- DAO גרסה 3.5. למידע על הגדרת הפניות, לחץ על עזרה. @ @ 2 @ 613780 @ 1
29045 אינך יכול לייבא, לייצא, ליצור, לשנות או לשנות שם של טפסים, דוחות, עמודים או מודולים במסד נתונים של MDE. @@@ 1 @@ 1
29046 אינך יכול ליצור מודול לטופס או לדוח אם הוא לקריאה בלבד, או אם מסד הנתונים הוא לקריאה בלבד. @@@ 1 @@ 1
29047 Microsoft Office Access לא הצליח לפתוח את פרוייקט Visual Basic עבור מסד נתונים זה. @ משתמש אחר שומר את הפרויקט כעת. האם אתה רוצה לנסות שוב? @@ 23 @@ 1
29048 מסדי נתונים של MDE אינם יכולים להתייחס למסדי נתונים של MDB. @ מאגרי MDE יכולים להפנות רק למסדי נתונים אחרים של MDE או להקליד libraries. @@ 1 @@ 1
29049 אינך יכול להתייחס לטופס או למודול דוח מתצוגת טופס או תצוגה מקדימה של דוח אם מאפיין HasModule של הטופס או הדוח מוגדר לא. @ עבור לתצוגת עיצוב או הגדר את המאפיין HasModule ל- Yes כדי להתייחס למודול. @ @ 1 @@ 1
29050 Microsoft Office Access לא הצליח לקמפל מסד נתונים זה מכיוון שלא ניתן היה לפתור הפניה אחת או יותר. @ מסד הנתונים לא נשמר במצב הידור. הביצועים של מסד נתונים זה יהיו איטיים יותר מכיוון ש- Microsoft Office Access יצטרך לקמפל מחדש את מסד הנתונים עבור כל הפעלה. @ למידע על שיפור הביצועים, לחץ על עזרה. @ 2 @ 611705 @ 1
29051 לחשבון המשתמש הנוכחי אין הרשאה ליצור קובץ MDE ממסד נתונים זה. @ כדי ליצור קובץ MDE, בצע את הפעולות הבאות:
* הצטרף לקבוצת העבודה המגדירה את חשבונות המשתמש המשמשים לגישה למסד הנתונים.
* וודא כי לחשבון המשתמש יש הרשאות פתיחה / הפעלה ופתיחה בלעדיות עבור אובייקט מסד הנתונים.
* וודא כי לחשבון המשתמש יש הרשאות שינוי עיצוב או ניהול עבור הטבלה MSysModules2 במסד הנתונים.
* בקש ממשתמשים אחרים לסגור את מסד הנתונים. @@ 1 @@ 1
29052 פרויקט Visual Basic ליישומים בבסיס הנתונים '|' לא ניתן להמיר לתבנית Visual Basic הנוכחית. @ אם מסד הנתונים הוא MDE, יהיה עליך לבנות מחדש את ה- MDE ממקור ה- MDB. אם אין לך את המקור MDB, תצטרך להשיג גרסה חדשה של ה- MDE התואמת לגרסה הנוכחית של Visual Basic. @@ 1 @@ 1
29053 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור פקדים נוספים בטופס או בדוח זה. @ אם מחקת בעבר פקדים מטופס או דוח זה, ייתכן שתוכל לשנות את שם הטופס או הדוח ואז להוסיף פקדים נוספים אליו. @ @ 1 @@ 1
29054 Microsoft Office Access אינו יכול להוסיף, לשנות שם או למחוק את הפקדים שביקשת. @@@ 1 @@ 1
29055 הטופס או הדוח '|' יש יותר מדי פקדים. @ צמצם את מספר הפקדים בטופס או בדוח לפני שתשתמש בו בגירסה זו של Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
29056 מישהו אחר משתמש ב'| ' ופרויקט Visual Basic ליישומים אינו תואם את גרסתך ל- Visual Basic. @ עליך לפתוח את מסד הנתונים באופן בלעדי על מנת לשדרג את פרויקט Visual Basic for Applications במסד נתונים זה. @@ 1 @@ 1
29057 מאגר המידע '|' הוא לקריאה בלבד ופרוייקט Visual Basic ליישומים אינו תואם את גרסתך Visual Basic. @ עליך לפתוח את הקריאה-כתיבה של מסד הנתונים כדי לשדרג את פרויקט Visual Basic ליישומים במסד נתונים זה. @@ 1 @@ 1
29058 אינך יכול ליצור מודול לטופס או לדוח כאשר מופע של הטופס או הדוח נמצא במצב גלישה. @@@ 1 @@ 1
29059 Microsoft Office Access לא הצליח להציג את המודול. @@@ 1 @@ 1
29060 הקובץ לא נמצא. @@@ 1 @@ 1
29061 היו שגיאות אוסף במהלך ההמרה או ההפעלה של מסד נתונים זה. @ זה יכול להיות בגלל תחביר DAO ישן שאינו נתמך עוד.
לדוגמא כיצד לתקן את הקוד, לחץ על עזרה. @@ 2 @ 611705 @ 1
29062 שם המודול '|' מאוית שגוי או מתייחס למודול שאינו קיים. @ אם שם המודול הלא חוקי נמצא במאקרו, תיבת דו-שיח פעולה נכשלה תציג את שם המאקרו ואת הארגומנטים של המאקרו לאחר שתלחץ על אישור. פתח את חלון המאקרו והזן את שם המודול הנכון. @@ 1 @@ 1
29063 פרויקט Visual Basic ליישומים במסד הנתונים פגום.
29064 כרגע אין לך גישה בלעדית למסד הנתונים. אם תמשיך לבצע שינויים, ייתכן שלא תוכל לשמור אותם מאוחר יותר.
29065 Microsoft Office Access אינו יכול לשמור שינויי עיצוב או לשמור באובייקט מסד נתונים חדש מכיוון שמשתמש אחר פותח את הקובץ. כדי לשמור את שינויי העיצוב שלך או כדי לשמור באובייקט חדש, עליך להיות בעל גישה בלעדית לקובץ.
29066 אין לך גישה בלעדית למסד הנתונים. לא ניתן לשמור את שינויי העיצוב שלך כרגע. האם ברצונך לסגור מבלי לשמור את השינויים שלך?
29067 אין לך גישה בלעדית למסד הנתונים. אינך יכול להמיר מסד נתונים זה כרגע.
29068 Microsoft Office Access אינו יכול להשלים פעולה זו. עליך להפסיק את הקוד ולנסות שוב.
29069 Microsoft Office Access אינו יכול לשמור את החתימה הדיגיטלית בשלב זה. @ * ייתכן שאתה נמצא במסד נתונים תחת בקרת קוד המקור.
* יתכן שאתה נמצא במאגר קריאה בלבד. @@ 1 @@ 1
29070 מסד הנתונים או הפרויקט של Microsoft Office Access מכילים התייחסות חסרה או שבורה לקובץ '| 1' | 2 @ * כדי להבטיח שמסד הנתונים או הפרויקט שלך פועלים כראוי, עליך לתקן את ההפניה הזו. @@ 1 @ 5043 @ 1
29071 התייחסות VBE חסרה או שבורה לקובץ '| 1'.
29072 Microsoft Office Access זיהה שחיתות בקובץ זה. כדי לנסות לתקן את השחיתות, ראשית צור עותק גיבוי של הקובץ. לאחר מכן, בתפריט כלים, הצבע על כלי עזר למסדי נתונים ולחץ על מסד נתונים קומפקטי ותיקון. אם אתה מנסה כרגע לתקן את השחיתות הזו, יהיה עליך ליצור מחדש את הקובץ הזה או לשחזר אותו מגיבוי קודם. @@@ 2 @ 553714192 @ 1
29073 אין לך גישה בלעדית למסד הנתונים. אינך יכול להמשיך עם הפקודה בקרת קוד המקור.
29074 Microsoft Office Access לא הצליח ליצור את מודול Visual Basic. @ אם מסד הנתונים שלך נמצא בכונן רשת, בדוק את חיבור הרשת שלך ונסה שוב. @@ 1 @@ 1
29075 Access אינו יכול להוסיף חתימה דיגיטלית לקובץ שנוצר ב- Access 97 ואילך. @ המרת הקובץ לפורמט הקובץ Access 2000 ואילך ולאחר מכן הוספת חתימה דיגיטלית. @@ 1 @@ 1
29076 הייתה בעיה בתעודה הדיגיטלית. לא ניתן היה לחתום על פרויקט VBA. החתימה תימחק. @@@ 1 @@ 1
30000 Microsoft Office Access לא הצליח למצוא את SQL Server ציין. ודא ששם השרת נכון.
30001 Microsoft Office Access לא הצליח למצוא את מסד הנתונים בשרת. ודא ששם מסד הנתונים נכון.
30002 Microsoft Office Access לא הצליח להיכנס לשרת. ודא שמידע הכניסה נכון.
30004 הגדרת ברירת המחדל של רשומות מקסימום חייבת להיות בין 0 ל -2147483647.
30005 חסר פקודת SQL
30006 Access לא הצליחה לבצע פעולה זו מכיוון שהפרויקט אינו מחובר ל- a SQL Server מאגר מידע.
30007 לא ניתן למיין בשדה אחד או יותר שצוין במאפיין 'סדר לפי' או בתיבת הדו-שיח מיון / קיבוץ.
30008 השרת שאליו אתה מנסה לגשת הוא תלוי רישיות. אובייקטים באותו שם אך במקרה שונה אינם נתמכים. שימוש באובייקטים אלה עלול לגרום לאובדן נתונים.
30009 משתמש או יישום אחר מחקו רשומה זו או שינו את ערך המפתח הראשי שלה.
30010 לא ניתן להחיל מסנן על שדה אחד או יותר שצוין במאפיין המסנן.
30011 לא ניתן לקבל מידע בעמודות עבור אובייקט מסד הנתונים שעליו גולשים.
30012 לא ניתן להחיל מסנן שרת על נוהל מקור רשומה. המסנן לא הוחל.
30013 אינך יכול לעדכן את הרשומה מכיוון שמשתמש או יישום אחר מחקו אותה או שינו את ערך המפתח הראשי שלה.
30014 הנתונים נוספו למסד הנתונים, אך הנתונים לא יוצגו בצורה מכיוון שהם אינם עומדים בקריטריונים במקור הרשומה הבסיסי.
30015 מקור הרשומה שצוין מכיל שמות כפולים עבור שדות פלט מסוימים. השתמש בכינויים במשפט SELECT שלך כדי לתת לכל שדה שם ייחודי.
30016 השדה '|' נקרא בלבד.
30017 מאגר זה אינו זמין לפרסום.
30018 לא ניתן ליצור אובייקטים מסוג '|' כנגד backend הנוכחי של SQL. אנא בדוק את ההרשאות והגדרת השרת שלך.
30019 Microsoft Office Access אינו יכול להעתיק טבלה עם שם ארוך מ- 64 תווים.
30020 לא ניתן למצוא את העמודה '|'.
30021 לא ניתן להשתמש בפונקציות תחום בהליכים מאוחסנים.
30022 לא ניתן היה לפתוח את פרויקט Access. יתכן שלא יהיו לך הרשאות מספקות, או שהפרויקט יכול להיות לקריאה בלבד.
30023 לא ניתן להשתמש בפונקציות תחום בפונקציות סקלריות.
30024 הסיסמה שלך לא תוצפן לפני שהיא נשמרת בקובץ. @ משתמשים שיצפו בתוכן המקור של הקובץ יוכלו לראות את שם המשתמש והסיסמה של החשבון .?& שמור סיסמה? בטל @@ 36 @ 553714179 @
30025 הצהרת SQL לא חוקית. בדוק את מסנן השרת במקור רשומת הטופס
30026 ל- Access אין אפשרות להתחבר למסד נתונים '| 1' בשרת '| 2'. וודא כי מסד הנתונים עדיין קיים ושהשרת פועל.
30027 הערך שהזנת אינו תואם את סוג הנתונים או את אורך העמודה.
30028 שם מסד הנתונים של קובץ מסד הנתונים המצורף ריק. הזן שם למסד הנתונים שלך.
30029 גרסה זו של Microsoft Office Access אינה תומכת בשינויי עיצוב בגירסת Microsoft SQL Server פרויקט ה- Access שלך מחובר ל-. עיין באתר האינטרנט של Microsoft Office Update לקבלת המידע וההורדות העדכניים ביותר (בתפריט עזרה לחץ על Office באינטרנט). שינויי העיצוב שלך לא יישמרו.
31000 עליך לציין קריטריונים לכל הפורמטים המותנים. @@@ 1 @@ 1
31001 ביטוי בפורמט מותנה לא יכול להיות ארוך מ- 946 תווים. @@@ 1 @@ 1
31002 Microsoft Office Access אינו יכול לשנות את הפורמטים המותנים של הפקד כרגע. @ התוכנית שלך ניסתה לשנות את הפורמט המותנה של פקד בזמן שהפורמט המותנה נבדק. @@ 1 @@ 1
31003 ההגדרה עבור נכס זה ארוכה מדי. @ ניתן להזין עד 255 או 2,048 תווים עבור מאפיין זה, תלוי בסוג הנתונים. @@ 1 @@ 1
31004 לא ניתן לאחזר את הערך של שדה (מספר אוטומטי) לפני שמירתו.

אנא שמור את הרשומה המכילה את השדה (מספר אוטומטי) לפני ביצוע פעולה זו. @@@ 1 @@ 1

31500 Microsoft Office Access אינו יכול לשלוח פורמט זה בהודעת דואר. @ כדי לשלוח פורמט זה בהודעת דואר, לחץ על ייצוא בתפריט קובץ, או השתמש בשיטת OutputTo כדי ליצור את הקבצים ולצרף אותם להודעת דואר. @@ 1 @@ 1
31501 קובץ הטרנספורמציה שנבחר '|' לא נמצא. אנא בחר טרנספורמציה אחרת.
31502 Microsoft Office Access אינו יכול למצוא את ה- lib קישור דינמי בינלאומי של Microsoft Officerary (DLL). @ התקן מחדש את Microsoft Office. @@ 1 @@ 3
31503 השינוי שצוין לא המיר את הנתונים בהצלחה. בחר טרנספורמציה אחרת.
31504 הנתונים הופכו בפורמט שלא ניתן לייבא.
31505 האם אתה בטוח שברצונך להסיר את '|' מרשימת השינויים הזמינים?

זה למעשה לא ימחק את קובץ הטרנספורמציה.

31506 לא ניתן למצוא את קובץ הטרנספורמציה שנבחר. בחר טרנספורמציה אחרת או הסר את השינוי. ואז נסה לייצא שוב.
31507 סוג נתוני שדה לא חוקי.
31508 לא ניתן לטעון את רכיבי האינטרנט של Office @ Access הייתה בעיה בטעינת רכיבי האינטרנט של Office גרסה 9.0. נסה לעבור דרך ההתקנה כדי להתקין אותם מחדש @@ 1 @@ 3
31509 לא ניתן לטעון את רכיבי האינטרנט של Office @ Access הייתה בעיה בטעינת רכיבי האינטרנט של Office גרסה 10.0. נסה לעבור דרך ההתקנה כדי להתקין אותם מחדש @@ 1 @@ 3
31510 Microsoft Office Access אינו יכול לטעון את lib-link הקישור הדינמיrary |. עליכם לפתור את הכישלון ואת התנאיםtart גישה שוב. @@ 1 @@ 3
31511 בחרת לשנות את המצב שבו תחביר SQL יתפרש במסד נתונים זה. פירוש הדבר: @ * שאילתות קיימות עשויות להחזיר תוצאות שונות או שלא לרוץ כלל.
* טווח סוגי הנתונים והמילים השמורות ישתנה.
* ישתמשו בכרטי בר שונים. מומלץ @ ליצור עותק גיבוי של מסד נתונים זה לפני שתמשיך. אם אתה מסכים להמשיך, Access יסגור את מסד הנתונים הזה, יתדחס אותו ויפתח מחדש במצב החדש. בחר בסדר כדי להמשיך. @ 5 @ 324324 @ 1
31512 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח את הפעלת הדואר. @ ייתכן שלא הגדרת לקוח דואר אלקטרוני במחשב זה. ודא שתוכנת הדואר האלקטרוני שלך הותקנה והוגדרה כהלכה. @@ 1 @@ 1
31513 יש לסגור את כל האובייקטים הפתוחים לפני ההמרה לגרסה אחרת. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Office Access יסגור את האובייקטים? @@ 19 @@ 2
31514 Microsoft Office Access אינו יכול להמיר מסד נתונים זה לגרסה אחרת מכיוון שאובייקט אחד או יותר פתוחים. @ סגור את כל האובייקטים ונסה שוב. @@ 1 @@ 3
31515 מסד הנתונים שלך משתמש SQL Server תחביר תואם (ANSI 92) שעבור Access 2000 יש תמיכה מוגבלת. המשמעות היא: @ * משתמשי Access 2000 לא יוכלו לראות שאילתות מסוימות.
* שאילתות קיימות עשויות להחזיר תוצאות שונות או שלא לרוץ כלל.
* טווח סוגי הנתונים והמילים השמורות ישתנה.
* ישתמשו בכרטי בר שונים. @ מומלץ לשנות את SQL Server הגדרת תחביר תואם (ANSI 92) לפני המרת מסד נתונים זה לפורמט הקובץ Access 2000. בחר בטל כדי לבטל את תהליך ההמרה ולשנות את SQL Server הגדרת תחביר תואם (ANSI 92). @ 5 @ 324324 @ 1
31516 Microsoft Office Access אינו יכול להמיר מסד נתונים זה לגרסה המבוקשת מכיוון שהוא 'הופעל' לעבוד עם גרסאות חדשות יותר של Microsoft Office Access מכפי שנוצר במקור. @ באפשרותך להמיר מסד נתונים זה לפורמט חדש יותר ולאחר מכן לנסות שוב. פעולה זו עם מסד הנתונים שהומר לאחרונה. @@ 1 @@ 1
31517 Microsoft Office Access אינו יכול להמיר מסד נתונים זה לגרסה המבוקשת מכיוון שהוא מגרסה ישנה יותר של Microsoft Office Access. @ באפשרותך להמיר מסד נתונים זה לפורמט חדש יותר ולאחר מכן לנסות שוב פעולה זו עם מסד הנתונים החדש שהומר. @@ 1 @@ 1
31518 הפקדים הבאים מכילים ביטויים שלא ניתן לייצג בפרוייקט PivotTable או PivotChart של Microsoft Office Access: |. @ האם אתה עדיין רוצה לעבור לתצוגת PivotTable או PivotChart? @@ 19 @@ 2
31519 אינך יכול לייבא קובץ זה. @ אינך יכול לייבא קובץ טקסט אלא אם יש לו אחת מההרחבות הבאות: |. @@ 1 @@ 1
31520 אינך יכול לייבא קובץ זה. @ אינך יכול לייבא קובץ טקסט המכיל אחת מהסיומות הבאות: |. @@ 1 @@ 1
31521 לא ניתן ליצור חיבור לשרת. @ @ @ 1 @ @ 1
31522 מיקרוסופט SQL Server מנוע שולחן העבודה חייב להיות במכונה שמריצה את Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
31523 Microsoft Office Access לא הצליח לפתוח את הקובץ '|'. ייתכן שהקובץ אינו קובץ Access, הנתיב או שם הקובץ שצוינו עשויים להיות שגויים, או שלא ניתן לפתוח את הקובץ באופן בלעדי. כדי לתקן את הקובץ באופן ידני, בתפריט כלים, הצבע על כלי מסד נתונים ולאחר מכן לחץ על מסד נתונים קומפקטי ותיקון. @@@ 1 @@ 1
31524 Microsoft Office Access אינו יכול להעביר את הפונקציה '|' המוגדרת על ידי המשתמש. ניתן להעביר פונקציות המוגדרות על ידי המשתמש רק בין מיקרוסופט SQL Serverגרסאות 8.0 ומעלה. @@@ 1 @@ 1
31525 לא ניתן להדביק את האובייקט שנבחר כיוון שגירסת המקור או שרת היעד נמוכה מ- 7.0. @ Microsoft Office Access יכול להעתיק ולהדביק אובייקט זה רק אם שניהם Microsoft SQL Serverגרסאות 7.0 ומעלה. @@ 1 @@ 1
31526 לא ניתן ליצור קובץ Microsoft Office Access ADE או MDE ממסד נתונים שנשמר בפורמט Microsoft Office Access 2000. @ המרת מסד הנתונים לגירסה הנוכחית של Microsoft Office Access. ואז צור את קובץ ADE או MDE. @@ 1 @@ 1
31527 הנתיב לא נמצא: |. @@@ 1 @@ 1
31528 טבלה '|' בשימוש. אנא סגור את הטבלה ונסה לייבא שוב. @@@ 1 @@ 1
31529 לצפיה ב-'|' בשימוש. אנא סגור את התצוגה ונסה לייבא שוב. @@@ 1 @@ 1
31530 נוהל '|' בשימוש. אנא סגור את ההליך ונסה לייבא שוב. @@@ 1 @@ 1
31531 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור טבלאות באמצעות המידע הכלול במסמכים שאתה מנסה לייבא. @@@ 1 @@ 1
31532 Microsoft Office Access לא הצליחה לייצא את הנתונים. @@@ 1 @@ 1
31533 שם קובץ לא חוקי. @@@ 1 @@ 1
31534 מסד הנתונים שלך משתמש SQL Server תחביר תואם (ANSI 92) שעבור Access 97 יש תמיכה מוגבלת. פירוש הדבר: @ * שאילתות קיימות עשויות להחזיר תוצאות שונות או לא לרוץ כלל.
* טווח סוגי הנתונים והמילים השמורות ישתנה.
* ישתמשו בכרטי בר שונים. @ מומלץ לשנות את SQL Server הגדרת תחביר תואם (ANSI 92) לפני המרת מסד נתונים זה לפורמט הקובץ Access 97. בחר בטל כדי לבטל את תהליך ההמרה ולשנות את SQL Server הגדרת תחביר תואם (ANSI 92). @ 5 @ 324324 @ 1
31535 פרמטרים לא חוקיים עבור ExportXML. @ לחץ על עזרה למידע נוסף. @@ 2 @ 5170 @ 1
31536 מאפייני סכמת ה- XML ​​אינם תואמים את מבני הטבלה הקיימים. @ להחליף מבנים קיימים? @ @ 19 @@ 1
31537 יש כבר אובייקט בשם '|' במסד הנתונים. @@@ 1 @@ 1
31538 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור קובץ זה. כדי ליצור את הקובץ, עליך לתת לקובץ שם ייחודי, לספק מחרוזת חיבור תקפה ומזהה משתמש, ועליך להיות בעל ההרשאות הדרושות וליצירת קבצים. @@@ 1 @@ 1
31539 אירעה שגיאה בטעינת קובץ הטרנספורמציה XSL '| 1'. אנא ודא שהקובץ הוא קובץ XSL מעוצב כהלכה והוא הקובץ הנכון לשימוש עבור הנתונים המסופקים. | 2
31540 אירעה שגיאה בטעינת קובץ הנתונים XML '| 1'. אנא ודא שהקובץ הוא קובץ XML מעוצב כהלכה. | 2
31541 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח קובץ זה. @ קובץ זה ממוקם מחוץ לאינטרא-נט שלך או באתר לא מהימן. Microsoft Office Access לא יפתח את הקובץ עקב בעיות אבטחה אפשריות. @ כדי לפתוח את הקובץ, העתק אותו למחשב שלך או למיקום רשת נגיש. @ 2 @@ 1
31542 שלtarייתכן שפעולת tup המשויכת לקובץ זה אינה בטוחה. האם ברצונך לבצע את ה- starפעולת tup כשאתה פותח את הקובץ? @@@ 22 @@ 1
31543 שלtarייתכן שפעולת tup המשויכת לקובץ זה אינה בטוחה. אם תבחר שלא לבצע את ה- starפעולת tup, Microsoft Office Access לא יפתח את הקובץ. האם ברצונך לבצע את ה- starפעולת tup ופתח את הקובץ? @@@ 22 @@ 1
31544 Microsoft Office Access אינו יכול לפתוח קובץ זה. @ המחבר של קובץ זה קבע שהוא ייפתח רק כ-tarפעולת tup מבוצעת, וכעת Microsoft Office Access מוגדר להשבית starפעולות tup. @ כדי לטפל בבעיה זו, פנה למחבר הקובץ או למנהל המערכת שלך. @ 2 @@ 1
31545 Microsoft Office Access לא יכול לפתוח קובץ זה. @ מנהל אזור האבטחה באינטרנט חסר או שאינו מותקן כהלכה ולכן לא ניתן לאמת את בטיחותו של קובץ זה. @ כדי לטפל בבעיה זו, התקן מחדש את Microsoft Internet Explorer או את חבילת Office System המתאימה. @ 2 @@ 1
31546 מסד נתונים זה הוא מאסטר העיצוב של Microsoft Office Access 7.0 / 8.0 / 9.0. @ אם תלחץ על אישור, שמם של מסד הנתונים שבחרת יוחלף ל- | 1 ולאחר מכן יומר ל- | 2. כל מי שמשתמש בהעתק של מסד נתונים זה יצטרך לשדרג ל- Microsoft Office Access 2002 לאחר הסנכרון הבא. @@ 4 @@ 2
31547 Microsoft Office Access אינו יכול לייצא אובייקט זה ל- XML ​​כאשר הוא פתוח בתצוגה מקדימה של הדפסה. סגור את האובייקט ונסה שוב. @@@ 1 @@ 1
31548 Microsoft Office Access אינו יכול לייצא טבלה ל- XML ​​כאשר היא פתוחה בעיצוב. סגור את האובייקט ונסה שוב. @@@ 1 @@ 1
31549 מסמך הייבוא ​​הסתיים '|'.
31550 לא כל הנתונים שלך יובאו בהצלחה. תיאורי שגיאות עם מספרי שורות משויכים של רשומות גרועות ניתן למצוא בטבלת Microsoft Office Access '|'.
31551 ניתן לייצא רק קבצי XML לכתובת אינטרנט (http: //, ftp: //). הזן נתיב המצביע על מיקום במחשב שלך או ברשת. @@@ 1 @@ 1
31552 המסמכים שאתה מייבא מכילים מידע על XML Schema (XSD) שנוצר מחוץ ל- Microsoft Office Access. מידע על סכימת XML שנוצר מחוץ ל- Microsoft Office Access אינו נתמך. אם תמשיך, Microsoft Office Access יבוא רק את הנתונים ויתעלם מסכמת ה- XML. @ האם ברצונך להמשיך? @@ 19 @@ 1
31553 ערך הנכס של תג חכם לא יכול לחרוג מ -1024 תווים. @@@ 1 @@ 1
31554 אתה מנסה להחיל עוד תגים חכמים ואז המערכת תוכל לטפל בה. @ בטל את הסימון של חלק מהתגים שנבחרו. @@ 1 @@ 1
31555 השינוי שצוין לא המיר את הנתונים בהצלחה.

האם ברצונך לשמור עותק של הנתונים לייצוא ב '|' לפתרון בעיות?

31556 כדי להציג תלות באובייקטים או לשנות את האפשרות מידע על תיקון אוטומטי של שם הרצועה, על Microsoft Office Access לסגור את כל האובייקטים ולעדכן את פרטי התלות. @ זה עשוי לקחת מספר דקות. האם אתה רוצה להמשיך? @@ 21 @ 553713744 @ 1
31557 Microsoft Office Access אינו יכול לעדכן את פרטי התלות מכיוון שאובייקט אחד או יותר פתוחים. @ סגור את כל האובייקטים ונסה שוב. @@ 1 @@ 3
31558 האפשרות מידע על שם תיקון אוטומטי מייצרת מפות שמות לאובייקטים במסד הנתונים. פעולה זו עשויה לארוך מספר דקות. @ האם ברצונך להשאיר אפשרות זו מופעלת? @@ 3 @@ 1
31559 Microsoft Office Access לא הצליח להתחבר לאתר שציינת. אמת את כתובת האתר או פנה למנהל האתר שלך.
31560 האתר שציינת אינו תומך בקישור למסד נתונים של Microsoft Office Access. האתר חייב להריץ את Windows SharePoint Services ממיקרוסופט
31561 האתר שציינת אינו תומך בייבוא ​​נתונים למסד נתונים של Microsoft Office Access. האתר חייב להריץ את Windows SharePoint Services ממיקרוסופט.
31562 האתר שציינת אינו מכיל רשימות. אמת את כתובת האתר, או פנה למנהל האתר שלך.
31563 Microsoft Office Access לא הצליח להפעיל את השם תיקון אוטומטי עבור אובייקט אחד או יותר מכיוון ש- Access לא יכול היה לפתוח ולשמור את האובייקטים. פעולת פתיחה או שמירה עלולה הייתה להיכשל בגלל אחת או יותר מהסיבות הבאות - האובייקט כבר פתוח, אין לך הרשאות לפתוח את האובייקט בתצוגת העיצוב, מסד הנתונים הוא לקריאה בלבד או מקורו של לא ניתן למצוא טבלה מקושרת. @@@ 2 @ 553713743 @ 1
31564 כדי ליצור תלות באובייקטים, יש להפעיל את האפשרות שם מסלול מידע על תיקון אוטומטי. @ הפעל את השם תיקון אוטומטי והמשך? @@ 5 @ 553713744 @ 1
31565 צריך לעדכן את פרטי התלות לפני שתוכל לראות תלות באובייקטים. זה יכול לקחת מספר דקות. @ האם אתה רוצה להמשיך? @@ 5 @ 553713744 @ 1
31566 תכונת תלות האובייקט אינה מופעלת עבור מסד נתונים זה מכיוון שיש לעדכן את פרטי התלות. @@@ 5 @ 553713744 @ 1
31567 האובייקט שבחרת בחלונית 'תלות אובייקטים' כבר לא קיים במסד הנתונים. @@@ 1 @@ 1
31568 אין לך את ההרשאות הדרושות ליצירת מידע תלות עבור האובייקט שנבחר. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31569 כדי להציג מידע על תלות, עליך לבחור טבלה, שאילתה, טופס או דוח. @@@ 1 @ 553713742 @ 1
31570 לא ניתן ליצור מידע תלות מכיוון שמפות שמות חסרות או מיושנות. הפעל את האפשרות שם מסלול תיקון אוטומטי של מידע, וודא שיש לך הרשאות מספיקות לפתיחת אובייקט בתצוגת העיצוב וודא שמאגר המידע אינו לקריאה בלבד. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31571 לא ניתן ליצור מידע על תלות מכיוון שמפות שמות מיושנות, ומסד הנתונים הוא לקריאה בלבד. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31572 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור מידע תלות עבור אובייקט לא שמור חדש. שמור את האובייקט החדש ואז בדוק אם יש תלות באובייקט. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31573 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור מידע תלות עבור אובייקטים בפרויקט. @@@ 1 @@ 1
31574 Microsoft Office Access אינו יכול לייצא טפסים או דוחות לא מאוגדים כמסמכי XML.
31575 יש לסגור את כל האובייקטים הפתוחים לפני גיבוי מסד הנתונים או הפרויקט שלך. @ האם אתה רוצה ש- Microsoft Office Access יסגור את האובייקטים? @@ 19 @@ 2
31576 Microsoft Office Access אינו יכול לגבות מסד נתונים או פרויקט זה מכיוון שאובייקט אחד או יותר פתוחים. @ סגור את כל האובייקטים ונסה שוב. @@ 1 @@ 3
31577 Microsoft Office Access לא הצליח להתחבר לאתר שציינת. אמת את כתובת האתר או פנה למנהל האתר שלך.
31578 לא ניתן היה לייצא את הטבלה מכיוון שאין לך הרשאות מספיקות. אנא פנה למנהל האתר שלך.
31579 רשימה עם השם שצוין כבר קיימת. הקלד שם אחר ונסה שוב.
31580 שם הרשימה לא יכול להכיל אף אחת מהתווים הבאים: /: *? "" <> |. הקלד שם אחר ונסה שוב.
31581 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור מידע תלות עבור אובייקטים במסד נתונים משוכפל. @@@ 1 @@ 1
31582 הייבוא ​​הסתיים מ- '|'.
31583 הקישור הסתיים ל '|'.
31584 טבלת הייצוא הסתיימה '| 1' אל '| 2'.
31585 האתר שציינת אינו תומך בייבוא ​​נתונים ממסד נתונים של Microsoft Office Access. האתר חייב להפעיל את Windows SharePoint Services ממיקרוסופט.
31586 Microsoft Office Access אינו יכול ליצור מידע תלות מכיוון שאפשרות מידע על תיקון אוטומטי של שם המסלול אינה פעילה. לא ניתן להפעיל אפשרות זו מכיוון שמסד הנתונים הוא לקריאה בלבד או שאין לך הרשאות מספיקות. @@@ 1 @@ 1
31587 שגיאה בייצוא קובץ התמונה '| 1' לנתיב שצוין '| 2'.
31588 טרנספורמציה שצוינה נכשלה בהצלחה בהפיכת הנתונים שלך. |
31589 רשימה בשם '|' כבר קיים. עליך להשתמש בשם אחר או לעבור לאתר ולמחוק את הרשימה.
31590 Microsoft Office Access אינו יכול לייצא את '|' ל- Windows SharePoint Services בגלל מגבלות על מספר הפעמים שכל סוג נתונים יכול להופיע ברשימת Windows SharePoint Services. @ עיין בעזרה כדי לברר בדיוק מה המגבלות ולפרטים כיצד ליצור שאילתה שתגדיר את Windows SharePoint רשימת שירותים שתרצה ליצור. @@ 2 @ 553714173 @ 1
31591 לא ניתן למצוא את קובץ הסכימה שצוין '|'. הסר או עדכן את הפניה לקובץ ונסה לייבא שוב.
31592 Microsoft Office Access נתקל בשגיאה בעיבוד סכמת ה- XML ​​בקובץ '| 1'.

|2

31593 Microsoft Office Access לא הצליח לייצא נתוני XML אל '|'.
31594 עליך להתקין את ממיר Microsoft Access 2.0 כדי להמיר קובץ זה. @ כדי לקבל את ממיר Access 2.0 מאתר האינטרנט של Microsoft Office, לחץ על "" Microsoft Office Online "בתפריט העזרה. @@ 1 @@ 1