קוד שגיאה תאור הטעות
5 שיחת הליך או ויכוח לא חוקיים
6 הצפה
7 מתוך זיכרון
9 מנוי מחוץ לטווח
10 מערך זה קבוע או קצבrarנעול
11 חלוקה באפס
13 הקלד אי התאמה
14 מחוץ למיתר המיתרים
16 ביטוי מורכב מדי
17 לא ניתן לבצע את הפעולה המבוקשת

עמודים:העמוד הבא