Նյութի օգտագործումը մեր կայքում

Այս կայքում պարունակվող տեղեկատվությունը, արվեստի գործը, տեքստը կամ նկարները (միասին ՝ «Նյութեր») պաշտպանված են հեղինակային իրավունքի մասին օրենքներով: Նյութերը կարող եք մուտք գործել և օգտագործել միայն անձնական կամ կրթական նպատակներով: Առանց դրա Դուք չեք կարող փոփոխել կամ օգտագործել Նյութերը որևէ այլ նպատակով DataNumen, Inc. թույլտվություն Բացառությամբ ստորև ներկայացվածի, դուք չեք կարող վերահրատարակել, վերարտադրել էջըost կամ տարածեք որևէ նյութեր այս կայքում:

Դուք կարող եք նյութեր տպել այս կայքում միայն անձնական կամ կրթական նպատակներով, և բոլոր օրինակներում պետք է ներառեք Նյութերի հետ ի սկզբանե ներառված հեղինակային իրավունքի պաշտպանության մասին ցանկացած ծանուցագիր:

Websiteանկացած համակարգչային ծրագիր, որը ներբեռնվում է կամ այլ կերպ հասանելի է այս կայքից, լիցենզավորված է ՝ կախված հայտի պայմաններիցcable արտոնագրի պայմանագիր:

Այս կայքում ներառված նյութերը կազմվել են DataNumen, Inc. տարբեր աղբյուրներից և ենթակա են փոփոխման առանց նախազգուշացման:

Կայքերը կապված են այս կայքից

Այս կայքից կապված կայքերը տակ չեն DataNumen, Inc. հսկողություն և DataNumen, Inc. որևէ պատասխանատվություն կամ պատասխանատվություն չի ստանձնում կապակցված այդպիսի կայքերում հասանելի ցանկացած հաղորդակցության կամ նյութի համար: DataNumen, Inc. մտադիր չէ, որ այս կայքի հղումները լինեն կապակցված անձանց հղումներ կամ հաստատումներ և տրամադրվում են միայն հարմարավետության համար:

Պատասխանատվության և երաշխիքի սահմանափակում

ՀԱUSTԱԽՈՐԴԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆ Է, ՈՐ THEԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐՈՒՄԸ ԲՈԼՈՐ Հաճախորդի սեփական ռիսկի տակ է: DataNumen, Inc. SERԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ «ՈՐՊԵՍ», ԱՌԱՆ ՈՐՊԵՍ ԲԱՆԱԿԻ, ԵՐԿԱ ԲԱԵԼՈՒ, ԿԱՄԱԳՐՎԵԼՈՒ, ԱՌԱՆ ԱՆՀԱՅՏ սահմանափակման ՝ ներառյալ տեղեկատվության, ծառայությունների մատուցվող կամ առաջարկվող արտադրանքով մատուցվող արտադրանք, որը չի առաջարկվում DataNumen, Inc. THEՐԱԳՐԵՐ ԼԻԵՆՎԱ Հաճախորդին և ծառայության արդյունքում ձեռք բերված արդյունքները: ՀԱՏՈՒԿ, DataNumen, Inc. ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ANԱՆԿԱԱ ԵՎ ԲՈԼՈՐ Երաշխիքները, ներառյալ, բայց սահմանափակված չեն ՝
(1) YԱՆԿԱԱ Երաշխիքներ ՝ տեղեկատվության մատչելիության, ճշգրտության կամ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ. ԵՎ (2) ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆԿԱԱ երաշխիքներ:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՅՍ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԻՐԱՌՈՒՄ Է ERԱՆԿԱԱAM ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ, ՍԽԱԼԻ, ՊԱՀԱՆՄԱՆ, LEՐԱ ,ՄԱՆ, ԹԵՐԹԻ, ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՎԻՐՈՒՍԻ, Գողության ԿԱ ORՄԱԿ ORՄԱՆ ԿԱ ORՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱ ORՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱ ORՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱ ORՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱ ORՄԱԿ ORՄԱՆ ԿԱ ORՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱ ORՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՄԱԿԵՐՊՈՒՄ Հաճախորդը, մասնավորապես, ճանաչում է դա DataNumen, Inc. ԱՅԼ Հաճախորդների կամ երրորդ կողմերի զրպարտչական, վիրավորական կամ անօրինական վարքագիծը պատասխանատվություն չի կրում

ԿԱՐՈՂ Է DataNumen, Inc. ՈՉ ՄԵԿ ԻՐ ԳՈՐԱԿԱԼՆԵՐԻ, ԱՆԴԱՄԱԿՈ ORՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՈ PROՆԵՐԻ Մատակարարները ՊԵՏՔ Է ՊԱՐՏԱՎՈՐ ԵՆ DIԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱ ORՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱ ORՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱ ORՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱ ORՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱ ORՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱ ORՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱ ORՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱVՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱVՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՄԱԿԵՐՊՄԱՆ USԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ , ԱՅՍՏԵ Հաճախորդը գիտակցում է, որ այս բաժնի դրույթները պետք է տարածվեն սպասարկման ամբողջ բովանդակության վրա: