Ի՞նչ տարբերություն ցուցադրական տարբերակի և ամբողջական տարբերակի միջև:

Oուցադրական տարբերակը չի թողարկի ֆիքսված ֆայլը կամ ֆիքսված ֆայլում կտեղադրի որոշ ցուցադրական տեքստեր: Մինչ ամբողջական տարբերակը նման սահմանափակում չունի: