Ո՞րն է վերականգնվող կարգավիճակի իմաստը ցուցադրության զեկույցում:

Oուցադրման զեկույցում, եթե ֆայլի վերականգնվող կարգավիճակը «Լիովին վերականգնվող«, Այդ ֆայլի բոլոր տվյալները կարող են ամբողջությամբ վերականգնվել:

Եթե ​​վերականգնվող կարգավիճակը «Մասամբ վերականգնվող«, Այդ ֆայլի տվյալների միակ մասը կարելի է վերականգնել:

Եթե ​​վերականգնվող կարգավիճակը «Վերականգնվող չէ«, Ապա այդ ֆայլի տվյալները հնարավոր չէ վերականգնել: