Adatkezelési tájékoztató

(A) Ez a szabályzat

A jelen Szabályzatot az M. szakaszban megjelölt szervezetek hirdetik ki (együttesen: „DataNumen”, „mi”, „mi” vagy „mieink”). A Szabályzat azon jogalanyunkon kívüli személyeknek szól, akikkel kapcsolatban állunk, ideértve a webhelyeink látogatóit (a továbbiakban: „Webhelyek”), ügyfélkörünket és Szolgáltatásaink minden más felhasználóját (a továbbiakban együttesen „Ön”). A jelen Szabályzatban kifejezetten definiált fogalmakat a jelen Szabályzat (N) szakasza részletesebben ismerteti.

A jelen Szabályzat összefüggései és követelményei szerint DataNumen az Ön személyes adatainak kezelőjeként van kijelölve. A vonatkozó elérhetőségeket a jelen dokumentum (M) szakasza tartalmazza DataNumen olyan jogalany, amely képes megválaszolni az Ön személyes adatainak felhasználásával és feldolgozásával kapcsolatos kérdéseket.

A jelen Szabályzat alkalmanként módosulhat vagy frissíthető annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos gyakorlatunkban bekövetkezett változásokhoz vagy az alkalmazási módok változásaihoz.cable törvények. Nyomatékosan javasoljuk a jelen Szabályzat alapos elolvasását és az oldal rendszeres látogatását, hogy lépést tarthassunk a jelen Szabályzat előírásaival összhangban esetlegesen végrehajtott módosításokkal.

DataNumen a következő márkanév alatt végzi tevékenységét: DataNumen.

 

(B) Személyes adatainak feldolgozása


Személyes adatok gyűjtése: Az alábbi esetekben gyűjthetünk Önről Személyes adatokat:

 • Amikor kapcsolatba lép velünk e-mailben, telefonon vagy más kommunikációs csatornákon keresztül.
 • Az Önnel folytatott szokásos interakciónk során (például a fizetések kezelése során szerzett személyes adatok).
 • Szolgáltatásnyújtás folyamatában.
 • Amikor az Ön Személyes adatait harmadik féltől szerezzük be, például hitelreferencia ügynökségektől vagy bűnüldöző szervektől.
 • Amikor felkeresi valamelyik Webhelyünket, vagy felhasznál a Weboldalainkon vagy azon keresztül elérhető forrásokat vagy funkciókat. Ilyen esetekben az Ön készüléke és böngészője automatikusan felfedhet bizonyos információkat (beleértve az eszköz típusát, az operációs rendszert, a böngésző típusát, a böngésző beállításait, az IP-címet, a nyelvi beállításokat, a webhelyhez való csatlakozás dátumát és időpontját, valamint egyéb technikai kommunikációs információkat), amelyek közül személyes adatnak minősülhet.
 • Amikor elküldi önéletrajzát vagy önéletrajzát munkavállalási mérlegelés céljából.

Személyes adatok létrehozása: Szolgáltatásaink nyújtása során előfordulhat, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat is előállíthatunk, ideértve a velünk való elköteleződését és a tranzakciós előzményeinek részleteit dokumentáló feljegyzéseket.

Vonatkozó személyes adatok: Az Önre vonatkozó, általunk feldolgozható Személyes adatok kategóriái magukban foglalják:

 • Személyes azonosítók: magában foglaló név(ek); nem; születési dátum vagy életkor; állampolgárság; és fényképes ábrázolás.
 • Kommunikációs részletek: mint például a visszaküldési cím (például az eredeti adathordozók és/vagy tárolóeszközök visszaküldéséhez); levelezési cím; telefonszám; email cím; és közösségimédia-profiljainak részleteit.
 • Pénzügyi részletek: beleértve a számlázási címet; bankszámla vagy hitelkártya száma; a kártyabirtokos vagy számlatulajdonos neve; a kártya vagy számla biztonsági adatai; a kártya érvényességi dátuma; és a kártya lejárati dátuma.
 • Felfogások és nézőpontok: bármilyen vélemény és nézet, amelyet úgy dönt, hogy megoszt velünk, vagy úgy dönt, hogy nyilvánosan megosztja velünkost rólunk a közösségi média felületein.
 • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Önre vonatkozó, általunk kezelt Személyes adatok az alábbiakban meghatározott érzékeny személyes adatokat is tartalmazhatnak.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: A jelen Szabályzatban meghatározott célokkal összefüggésben az alábbi jogalapok közül egy vagy több függhet az Ön Személyes adatainak feldolgozásához, a körülményektől függően:

 • Megszereztük az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását a Feldolgozáshoz (ez a jogalap kizárólag a teljes mértékben önkéntes feldolgozáshoz kapcsolódiktary – semmilyen módon nem használják fel olyan Feldolgozásra, amely szükséges vagy kötelező);
 • A Feldolgozás szükséges minden olyan szerződéshez, amelyet Ön velünk köt;
 • A Feldolgozást a mindenkor hatályos törvény írja elő;
 • A Feldolgozás elengedhetetlen bármely egyén létfontosságú érdekeinek védelméhez; vagy
 • Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy a Feldolgozást üzletünk irányítása, működtetése vagy előmozdítása céljából hajtsuk végre, és ezt a jogos érdeket nem váltják felül az Ön érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai.

Érzékeny személyes adatainak feldolgozása: Nem áll szándékunkban összegyűjteni vagy más módon feldolgozni az Ön érzékeny személyes adatait, kivéve, ha:

 • A Feldolgozást az alkalmazás kötelezi vagy engedélyezicabtörvény (pl. sokszínűségi jelentési kötelezettségeink betartása);
 • A Feldolgozás kulcsfontosságú a bűncselekmények felderítéséhez vagy megelőzéséhez (beleértve a csalás, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzését);
 • A feldolgozás a törvényes jogok megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges; vagy
 • Alkalmazásának megfelelőencabtörvény értelmében megkaptuk az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását Érzékeny Személyes Adatainak Feldolgozásához (amint korábban említettük, ez a jogalap kizárólag a teljes mértékben önkéntes adatkezeléssel kapcsolatban érvényesültary – semmilyen módon nem használják fel olyan Feldolgozásra, amely szükséges vagy kötelező).

Ha érzékeny személyes adatokat szolgáltat számunkra (pl. ha olyan hardvert bocsát rendelkezésünkre, amelyről azt szeretné, hogy adatokat gyűjtsünk), meg kell győződnie arról, hogy jogszerű-e az ilyen információkat közölni velünk, beleértve annak biztosítását, hogy az egyik jogi a fent vázolt alapok érvényesekcabaz Érzékeny Személyes Adatok Feldolgozásával kapcsolatban.

Célok, amelyekből az Ön személyes adatait feldolgozhatjuk: Alkalmazandócabtörvény értelmében a személyes adatokat a következő célokra kezelhetjük:

 • Weboldal üzemeltetése: Weboldalaink kezelése és működtetése; tartalom eljuttatása Önnek; hirdetések és egyéb releváns információk megjelenítése az Ön számára a Weboldalainkon tett látogatása során; valamint a Weboldalainkon keresztül Önnel való kommunikáció és interakció.
 • Szolgáltatásnyújtás: Weboldalaink és egyéb Szolgáltatásaink kínálata; Szolgáltatások nyújtása megrendelésekre válaszul; és az ezekkel a Szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció fenntartása.
 • Kommunikáció: különféle médiumokon keresztül kapcsolatba lép Önnel (beleértve e-mailben, telefonon, szöveges üzenetben, közösségi médián, oost vagy személyesen), biztosítva az alkalmazási feltételek betartásátcable törvények.
 • Kommunikáció és IT menedzsment: kommunikációs rendszereink felügyelete; IT biztonsági intézkedések végrehajtása; és IT biztonsági auditok lefolytatása.
 • Egészség és biztonság: egészségügyi és biztonsági értékelések lefolytatása és nyilvántartások vezetése; és a kapcsolódó jogi kötelezettségek betartása.
 • Pénzügyi igazgatás: értékesítés irányítása; pénzügy; Vállalati könyvvizsgálat; és szállítói menedzsment.
 • Felmérések: kapcsolatba lép Önnel, hogy összegyűjtse véleményét Szolgáltatásainkról.
 • Szolgáltatásfejlesztés: a jelenlegi Szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák azonosítása; a meglévő szolgáltatások fejlesztéseinek tervezése; és új Szolgáltatások kidolgozása.
 • Emberi erőforrás menedzsment: szervezetünkön belüli állásajánlatok kezelése.

Voluntary a személyes adatok megadása és a szolgáltatás elmulasztásának következményei: Személyes adatainak velünk való megosztása önkéntestary cselekszik, és ez jellemzően előfeltétele annak, hogy szerződéses megállapodást kezdeményezzünk velünk, és teljesíthessük az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeinket. Nincs arra vonatkozó jogi kötelezettség, hogy személyes adatait megadja nekünk; ha azonban úgy dönt, hogy nem adja meg személyes adatait, akkor nem áll módunkban szerződéses kapcsolatot létesíteni Önnel és teljesíteni az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeinket.

 

(C) Személyes adatok közlése harmadik fél számára


Előfordulhat, hogy az Ön Személyes adatait más szervezetek számára is kiadjuk DataNumen az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében, vagy jogos üzleti okokból (beleértve a Szolgáltatások nyújtását az Ön számára és a Weboldalaink működtetését), a hatályos jogszabályoknak megfelelőencable törvény. Ezen túlmenően az Ön személyes adatait kiadhatjuk:

 • Jogi és szabályozó hatóságok kérésükre, vagy az alkalmazás tényleges vagy feltételezett megsértésének bejelentésérecabtörvény vagy rendelet;
 • Külső szakmai tanácsadók DataNumen, mint például könyvelők, könyvvizsgálók, ügyvédek, akikre szerződésben vagy törvényben meghatározott titoktartási kötelezettség vonatkozik;
 • Harmadik féltől származó feldolgozók (például fizetési szolgáltatók; kézbesítési/futártársaságok; technológiai szolgáltatók, ügyfél-elégedettségi felmérést végzők, „élő chat” szolgáltatások üzemeltetői és feldolgozók, akik megfelelőségi szolgáltatásokat nyújtanak, például ellenőrzik a kormány által kiadott tiltólistákat, például Amerikai Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala), amely bárhol a világon található, az alábbi (C) szakaszban meghatározott követelményeknek megfelelően;
 • Bármely érintett fél, bűnüldöző szerv vagy bíróság, amely a törvényes jogok megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges, vagy bármely érintett fél a bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy üldözése vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából;
 • Bármely releváns harmadik fél felvásárló(k), abban az esetben, ha vállalkozásunk vagy eszközeink egészét vagy bármely releváns részét eladjuk vagy átruházzuk (beleértve az átszervezést, a feloszlást vagy a felszámolást is), de szigorúan az alkalmazási feltételeknek megfelelőencable törvény; és
 • Weboldalaink tartalmazhatnak harmadik féltől származó tartalmat. Ha úgy dönt, hogy kapcsolatba lép az ilyen tartalommal, az Ön Személyes Adatait megoszthatjuk a megfelelő közösségi médiaplatform harmadik fél szolgáltatójával. Javasoljuk, hogy tekintse át az adott harmadik fél adatvédelmi szabályzatát, mielőtt kapcsolatba lépne a tartalmával.

Ha az Ön személyes adatainak feldolgozására harmadik felet jelölünk ki, adatkezelési megállapodást kötünk a kérelmező által.cabtörvényeket az ilyen harmadik fél Adatfeldolgozóval. Következésképpen az Adatfeldolgozóra kötelező erejű szerződéses kötelezettségek vonatkoznak: (i) a Személyes Adatokat kizárólag a korábbi írásos utasításaink szerint dolgozza fel; és (ii) intézkedéseket alkalmaznak a Személyes adatok bizalmasságának és biztonságának védelmére, valamint az alkalmazandó további követelményeket.cable törvény.

A Weboldalak használatával kapcsolatos Személyes adatokat anonimizálhatjuk (például az ilyen adatok összevont formátumban történő dokumentálásával), és megoszthatjuk ezeket az anonimizált adatokat üzleti partnereinkkel (ideértve a harmadik feleket is).

 

D) Személyes adatok nemzetközi továbbítása


Működésünk globális kiterjedése miatt szükségessé válhat Személyes adatainak továbbítása a DataNumen Csoportnak, valamint a fenti (C) szakaszban említett harmadik feleknek, a jelen Szabályzatban meghatározott célokkal összhangban. Következésképpen előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait más országokba továbbítjuk, ahol az EU-tól eltérő adatvédelmi szabványok érvényesek az Ön lakóhelye szerinti országban érvényes jogszabályoktól és adatvédelmi megfelelési követelményektől függően.

Amikor személyes adatait más országokba továbbítjuk, szükség esetén megtesszük (kivéve az EGT-ből vagy Svájcból az Egyesült Államokba történő továbbítást), az Általános Szerződési Kikötések alapján. Az alábbi (M) részben megadott elérhetőségeken kérhet másolatot Általános Szerződési Feltételeinkről.

 

(E) Adatbiztonság


Megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy megvédjük Személyes adatait a véletlen vagy jogellenes megsemmisüléstől, elvesztéstől, módosítástól, jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól, jogosulatlan hozzáféréstől és a Feldolgozás egyéb tiltott vagy jogosulatlan formáitól, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy az Ön által részünkre továbbított személyes adatok biztonságosan történjenek.

 

(F) Adatpontosság


Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak biztosítására, hogy:

 • az általunk kezelt személyes adatai pontosak, és szükség esetén naprakészek; és
 • minden általunk feldolgozott, pontatlannak talált személyes adatot (tekintettel a feldolgozás céljaira) haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

Alkalmanként megkérhetjük Önt, hogy ellenőrizze személyes adatai pontosságát.

 

(G) Adatminimalizálás


Minden körültekintő intézkedést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk kezelt személyes adatok a jelen Szabályzatban meghatározott célokkal összhangban ésszerűen szükséges adatokra korlátozódjanak, beleértve a Szolgáltatások nyújtását is.

 

(H) Adatmegőrzés


Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait csak a jelen Szabályzatban meghatározott célok eléréséhez szükséges minimális ideig kezeljük. Személyes adatainak másolatát olyan formában őrizzük meg, amely csak az azonosítást teszi lehetővé, amíg:

 • Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn Önnel (például ahol igénybe veszi szolgáltatásainkat, vagy ha jogilag a levelezési listánk tagja, és nem iratkozott le); vagy
 • Személyes adataira a jelen Szabályzatban meghatározott jogszerű célokhoz van szükség, amelyekre érvényes jogalapunk van (pl. ha az Ön személyes adatai szerepelnek a munkáltatója által leadott megrendelésben, és jogos érdekünk fűződik a feldolgozáshoz ezeket az adatokat üzletünk működtetése és a szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése céljából).

Ezen túlmenően a személyes adatokat a következő időtartamig őrizzük meg:

 • Bármilyen alkalmazáscabalatti elévülési időcabtörvény (azaz bármely olyan időszak, amely alatt bármely egyén jogi követelést indíthat ellenünk az Ön személyes adataival kapcsolatban, vagy amelyre az Ön személyes adatai vonatkozhatnak); és
 • További két (2) hónapos időszak a kérelem lejártát követőencabelévülési idő (így, ha egy magánszemély az elévülési idő lejártakor keresetet nyújt be, továbbra is ésszerű időt biztosítunk az adott követelés szempontjából releváns Személyes adatok azonosítására),

Abban az esetben, ha bármilyen releváns jogi követelés indul, továbbra is feldolgozhatjuk Személyes adatait az adott követeléssel kapcsolatban szükséges további időtartamokig.

A jogi igényekkel kapcsolatban fent megjelölt időszakokban az Ön Személyes Adatainak Feldolgozását a személyes adatok tárolására és biztonságának fenntartására korlátozzuk, kivéve, ha a Személyes Adatokat a személyes adatokkal összefüggésben meg kell vizsgálni. jogi követelés, vagy a vonatkozó kötelezettségcable törvény.

A fenti időszakok lejártakor mindegyik érvényescable, véglegesen töröljük vagy megsemmisítjük a vonatkozó Személyes adatokat.

 

(I) Az Ön törvényes jogai


Alkalmazás alattcabtörvény értelmében Önt több joga is megilletheti személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, beleértve:

 1. Az általunk kezelt vagy kezelt személyes adataihoz való hozzáférés vagy azokról másolatok kérése, valamint az ilyen személyes adatok típusára, feldolgozására és közzétételére vonatkozó információk.
 2. Jogunk az általunk feldolgozott vagy ellenőrzött személyes adatok pontatlanságának kijavítását kérni.
 3. Jogosultság arra, hogy megalapozottan kérje:
  • Az általunk kezelt vagy kezelt személyes adatok törlése;
  • Vagy az általunk kezelt vagy ellenőrzött Személyes Adatok Feldolgozásának korlátozása.
 4. A személyes adatok általunk vagy a nevünkben történő feldolgozása ellen való jogos indokkal való tiltakozás joga.
 5. Jogunk arra, hogy az általunk feldolgozott vagy ellenőrzött személyes adatait adott esetben egy másik adatkezelőhöz továbbítsukcabazokat.
 6. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga, ha az adatkezelés jogszerűsége a hozzájáruláson alapul.
 7. Panasz benyújtásának joga az adatvédelmi hatósághoz az Ön személyes adatainak általunk vagy a nevünkben történő feldolgozásával kapcsolatban.

Ez nem érinti az Ön törvényes jogait.

E jogok egy vagy több gyakorlásához, vagy kérdés feltevéséhez e jogokkal vagy a jelen Szabályzat bármely más rendelkezésével, vagy az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, használja az alábbi (M) részben megadott elérhetőségeket.

Ha megrendelés alapján nyújtunk Önnek Szolgáltatásokat, akkor az ilyen Szolgáltatásnyújtásra az Ön számára biztosított szerződéses feltételek az irányadók. Az ilyen feltételek és a jelen Szabályzat közötti eltérések esetén a jelen Szabályzat kiegészítésül szolgál.

(J) Cookie-k


A cookie egy kisebb méretű fájlra utal, amely akkor kerül telepítésre az Ön készülékére, amikor Ön egy webhelyre (beleértve a webhelyeinket is) belép. Részleteket tárol az eszközről, a böngészőről, és néha a beállításokról és a böngészési mintákról. Személyes adatait cookie-technológiával dolgozhatjuk fel, ahogyan azt a dokumentumunkban is leírtuk Cookie-k használata.

 

(K) Felhasználási feltételek


Weboldalaink használatát a mi szabályozzuk Használati feltételek.

 

(L) Közvetlen marketing


Alkalmazásának megfelelőencabtörvény szerint, és az Ön kifejezett hozzájárulásától függően, amint azt a törvény megköveteli, vagy amikor hasonló termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló reklám- és marketingkommunikációt osztunk meg, feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait annak érdekében, hogy e-mailben, telefonon, e-mailben vagy egyéb kommunikáción keresztül elérjük Önt. módszerekkel kínálhat olyan információkat vagy szolgáltatásokat, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára. Ha szolgáltatásokat nyújtunk Önnek, akkor az Ön által megadott elérhetőségi adatok segítségével információkat küldhetünk szolgáltatásainkról, a közelgő promóciókról és egyéb releváns tartalmakról, mindig betartva a feltételeket.cable törvény.

Lehetősége van bármikor leiratkozni promóciós e-mailjeinkről vagy hírleveleinkről, egyszerűen kattintson a minden általunk küldött e-mailben vagy hírlevélben található leiratkozási linkre. A leiratkozást követően leállítjuk a további e-mailek küldését, bár szükség esetén továbbra is kommunikálhatunk Önnel az Ön által kért szolgáltatások érdekében.

(M) Elérhetőségek


Ha bármilyen észrevétele, kérdése vagy aggálya van a jelen Szabályzatban szereplő információkkal kapcsolatban, vagy bármilyen más üggyel kapcsolatban DataNumena személyes adatok kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy tegye meg vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

(N) Definíciók


A következő definíciók tisztázzák az irányelvben használt egyes kifejezéseket:

 • 'Vezérlő' arra a jogalanyra vonatkozik, amely meghatározza a Személyes Adatkezelés módját és célját. Számos joghatóságban az Adatkezelő elsősorban az alkalmazás betartásáért felelőscable adatvédelmi előírásokat.
 • "Adatvédelmi Hatóság" olyan autonóm állami szervet jelöl, amely jogilag a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásának felügyeletével van megbízva.
 • "EGT" az Európai Gazdasági Térséget jelöli.
 • 'Személyes adatok' olyan információkat jelent, amelyek bármely egyénre vonatkoznak, vagy amelyek alapján bármely személy azonosítható. Példák az általunk esetleg feldolgozott személyes adatokra a fenti (B) részben találhatók.
 • 'Folyamat', 'Feldolgozás' or 'Feldolgozott' magába foglal minden személyes adattal végzett műveletet, akár automatizált, akár nem, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, módosítás vagy kiigazítás, visszakeresés, tanácsadás, hasznosítás, továbbítással történő közzététel, terjesztés vagy bármilyen más módon elérhetővé tétel, összehangolás vagy kombinálása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.
 • "processzor" jellemez minden olyan magánszemélyt vagy jogi személyt, aki az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel, kivéve az Adatkezelő alkalmazottait.
 • „Szolgáltatások” által nyújtott bármely szolgáltatást jelöl DataNumen.
 • „Érzékeny személyes adatok” faji vagy etnikai származásra, politikai nézetekre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, testi vagy lelki egészségre, szexuális preferenciákra, bármely tényleges vagy feltételezett bűncselekményre vagy szankcióra vonatkozó személyes adatot, nemzeti azonosító számot vagy bármely más minősíthető adatot jelöl. a vonatkozó jogszabályok szerint érzékenynek minősül.