VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

FONTOS – KÉRJÜK, ALAPON ÁTTEKINTÉSE: Ezt DataNumen Végfelhasználói licencszerződés („EULA”) kötelező érvényű jogi szerződést köt Ön, a végfelhasználó között (magánszemély vagy jogi személy)és DataNumen, Inc. ( "DATANUMEN") érintő DATANUMEN szoftver termék, beleértve az általa létrehozott és biztosított kísérő fájlokat, adatokat és anyagokat DATANUMEN ("SZOFTVER"). A SZOFTVER telepítésével, használatával vagy terjesztésével, Ön kifejezetten hozzájárul a jelen EULA rendelkezéseinek betartásához. Ha nem ért egyet a jelen EULA bármely részével, tilos a SZOFTVER telepítése vagy használata.

Ez a végfelhasználói licencszerződés három részre oszlik: az I. rész a SZOFTVER demó licencére vonatkozik, a II. rész a SZOFTVER teljes licencére vonatkozik, a III. rész pedig az alkalmazandó általános rendelkezéseket ismerteti.cable mindkét típusú licencre.

I. rész Demo licenc

Ez nem ingyenes szoftver. Az itt vázolt feltételek mellett a licencet a DATANUMEN a SZOFTVER demóverziójának korlátlan számú példányának használata korlátlan számú számítógépen vagy munkaállomáson, cost, határozatlan ideig a SZOFTVER demóverziójának első telepítését követően bármely számítógépen vagy munkaállomáson.

A jelen Végfelhasználói Licencszerződés (EULA) minden rendelkezésének megfelelően, és a felhasználónak történő fizetés nélkül DATANUMEN, Ön jogosult:

  1. A SZOFTVER demóverziójának pontos másolatainak ingyenes biztosítása bárki számára, a jelen EULA-nak megfelelően, bármilyen típusú fizikai adathordozón vagy elektronikus kézbesítésen keresztül (kivéve a tömeges küldeményeket vagy a kéretlen tömeges e-maileket);
  1. A SZOFTVER demóverziójának pontos másolatainak terjesztése a jelen EULA-nak megfelelően, kizárólag a nyilvános interneten keresztüli letöltések engedélyezésével, kapcsolódó díjak nélkül; és
  1. A fenti 1. és 2. pontban leírtak szerint hozzon létre annyi pontos másolatot a SZOFTVER demóverziójából, amennyit csak kíván.

A jelen megállapodás értelmében a SZOFTVER demóverziójának „pontos másolata” olyan fájlt jelent, amely a sokszorosítás időpontjában megegyezik a termék kezdőlapján elérhető SZOFTVER demóverziójának terjesztési fájljával.

Kifejezetten tilos bármilyen terjesztett példányért díjat felszámítani vagy adományokat kérni, függetlenül a terjesztés módjától, vagy az ilyen másolatokat más termékekkel, akár kereskedelmi, akár nem kereskedelmi célú terjeszteni, a cég előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. DATANUMEN. Továbbá kifejezetten tilos díjat felszámítani vagy adományokat kérni a SZOFTVER demóverziójának másolatainak elektronikus létrehozását vagy terjesztését elősegítő bármely hiperhivatkozáshoz való hozzáférésért cserébe.

DATANUMEN fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, bármikor, bármilyen okból vagy ok nélkül visszavonja a terjesztési engedélyeket vagy az összeset.

II. rész Teljes licenc

A jelen EULA-ban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően, DATANUMEN ezennel minden egyes licencelt példányra korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható licencet biztosít Önnek a SZOFTVER teljes verziójának telepítésére és használatára, kizárólag az Ön belső céljaira.

Egyfelhasználós licenc megvásárlásakor jogosult a SZOFTVER teljes verziójának egy példányának telepítésére és használatára egyetlen számítógépen vagy munkaállomáson, kizárólag a licencet megszerző személy használatára. DATANUMEN. Ha többfelhasználós licencet vásárolt, a SZOFTVER teljes verziójának egy példányát telepítheti és használhatja több számítógépen, a megvásárolt „Licencpéldányok” teljes számáig, az itt meghatározottak szerint. Webhelylicenc vásárlása esetén a SZOFTVER teljes verziójának egy példányát telepítheti és használhatja a licencet megszerző szervezeten belül tetszőleges számú számítógépen.

Abban az esetben, ha a SZOFTVER teljes verzióját az egyik számítógépre („RÉGI SZÁMÍTÓGÉP”) a jelen EULA feltételeinek megfelelően telepítette, a licenc NEM vihető át a RÉGI SZÁMÍTÓGÉPRE egy másik számítógépre, kivéve, ha a RÉGI SZÁMÍTÓGÉP megszűnik. használni a jövőben.

Tilos a SZOFTVER teljes verziójának másolatait akár részben, akár egészben átadni, átruházni vagy eladni ügyfelei(i) vagy bármely harmadik fél számára, és tilos a SZOFTVER teljes verziójának másolatait sem részben, sem egészben. , az Ön által értékesített termékekben vagy azokkal együtt, anélkül, hogy előzetes írásbeli beleegyezését kérné DATANUMEN.

Minden licencelt példány hozzáférhet egy hálózaton keresztül, azzal a feltétellel, hogy megvásároltak egy licencelt példányt minden olyan munkaállomáshoz, amely a hálózaton keresztül hozzáfér a SZOFTVER teljes verziójához. Például, ha 9 különböző munkaállomás éri el a SZOFTVER teljes verzióját a hálózaton, akkor a SZOFTVER teljes verziójának 9 licencelt példányát kell megvásárolni, függetlenül attól, hogy a 9 munkaállomás különböző időpontokban vagy egyidejűleg fogja elérni a SZOFTVER teljes verzióját.

Többfelhasználós licenc vásárlójaként Ön felelős a SZOFTVER teljes verziójának sokszorosításáért és terjesztéséért a jelen EULA feltételeinek megfelelően történő használat érdekében, valamint a szervezete által telepített és használt SZOFTVER teljes verzió példányszámának ellenőrzéséért. . Ön ezennel beleegyezik abba, hogy kérésére DATANUMEN or DATANUMENÖn harminc (30) napon belül átfogó dokumentációt és tanúsítványt nyújt be az Ön által telepített SZOFTVER teljes verziójának példányszámáról. Többfelhasználós licenc alapján a SZOFTVER teljes verziója csak az Ön szervezete által vagy nevében üzemeltetett számítógépekre telepíthető.

III. rész Általános rendelkezések

A SZOFTVERRE VONATKOZÓ minden jog és kiváltság, amelyet a jelen EULA kifejezetten nem ruház fel, teljes mértékben és kizárólagosan fenntartva marad DATANUMEN. A SZOFTVERT nemzeti és nemzetközi szerzői jogi törvények, valamint a SZOFTVER Ön általi használatára vonatkozó további szellemi tulajdonjogok és szerződések védik.

A SZOFTVER Ön általi használatának, telepítésének és terjesztésének szigorúan be kell tartania a jelen EULA-ban meghatározott rendelkezéseket. Tilos a SZOFTVER alapján akár részben, akár teljes egészében bérbe adni, lízingelni, kölcsönadni, továbbengedélyezni, megváltoztatni, lefordítani, visszafejteni, visszafejteni, szétszedni vagy származékos alkotásokat létrehozni, és nem hatalmazhat fel harmadik felet ilyen tevékenység végzésére. tevékenységek. Ezenkívül tilos másoknak hozzáférést biztosítani a SZOFTVERhez szolgáltatóirodával, alkalmazásszolgáltatóval vagy hasonló üzleti tevékenységgel kapcsolatban, és ezt nem engedélyezheti harmadik félnek. A jelen EULA-ban biztosított licenc nem tartalmaz semmilyen jogot vagy követelést a SZOFTVER forráskód-verziójához.

Jótállási nyilatkozatok és felelősségi korlátozások

A SZOFTVER BÁRMELY KAPCSOLÓDÓ SZOFTVERREL, FÁJLOKKAL, ADATOKKAL ÉS ANYAGOKKAL EGYÜTT „AHOGY VAN”, MINDEN GARANCIA MENTES, AKÁR VÉLEMEZTETETT VAGY KIFEJEZETETT ALAPJÁN BEMUTATÁSA ÉS FORGALMAZÁSA. EZ AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁT AZ ELADHATÓSÁGRA VONATKOZÓAN, DE NEM KORLÁTOZOTT EZEKBEN TARTALMAZZA. DATANUMEN, TÁRSULT VÁLLALATAI VAGY LICENCADÓI SEM NEM VÁLTOZNAK, GARANCIÁLNAK, SEM NYILATKOZATOT A MUNKAVÁLLALÁSRA VAGY A SZOFTVER EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓAN. DATANUMEN ÉS KAPCSOLT VÁLLALATAI VAGY LICENCADÓI NEM IGAZÍTJÁK HOGY A SZOFTVER MŰKÖDÉSE SZAKADÁS- VAGY HIBAMENTES LESZ, ÉS NEM GARANTÁLJÁK AZ ADAT-HELYREÁLLÍTÁS HATÉKONYSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS HATÉKONYSÁGÁT ÉS/VAGY FÁJLÉTELT FELTÉTLENÜL. OLLY VAGY RÉSZBEN. ÖN ELISMERI, HOGY A MEGFELELŐ ADATFELDOLGOZÁSI GYAKORLAT SZÜKSÉGES BÁRMILYEN ALKALMAZÁSNAK – BELEÉRTVE A SZOFTVERET is – NEM LÉPTETÉSŰ ADATOK ÁLTAL KAPCSOLATOS TESZTELÉSÉRE, MIELŐTT BÁRMILYEN BIZTOSÍTÁST VESZ EL. ÖN TELJES FELELŐSSÉGET ELFOGAD A JELEN LICENC ALKALMAZÁSÁVAL VONATKOZÓ SZOFTVER ITERÁCIÓJÁNAK ALKALMAZÁSÁÉRT. EZ A GARANCIA-NYILATKOZAT JELEN LICENCSZERZŐDÉS FONTOS ELEMEÉT SZOLGÁLJA.

KIVÉVE, HA A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK KIFEJEZETTEN TILTOSA, DATANUMEN, TÁRSULT VÁLLALATAI VAGY LICENCADÓI NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁROKÉRTTARA SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁRA SZÁRMAZÓ VESZTESÉGEK. BÁRMILYEN FELELŐSSÉG AZ RÉSZÉRŐL DATANUMEN, TÁRSÍTOTT VÁLLALATAI VAGY LICENCADÓI KIZÁRÓLAG A RENDSZERRE BENYÚJTOTT BÁRMILYEN LICENCDÍJ VISSZATÉRÍTÉSÉRE KORLÁTOZOTT DATANUMEN. KIvéve, ha AZ APPLI KIFEJEZETTEN TILJACABLE TÖRVÉNYEK, DATANUMEN, VEZETEI, RÉSZVÉNYESEI, TISZTVISELŐI, ALKALMAZOTTAK, KAPCSOLATOS VÁLLALATOK, ENGEDÉLYADÓK, VÁLLALKOZÓK, LEÁNYVÁLLALATOK VAGY SZÜLŐ SZERVEZETEI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BIZTONSÁGOS, BIZTONSÁGOSAN A SZOFTVER FOGLALKOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN KORRA, VAGY AZ ÖN KAPCSOLATÁBAN DATANUMEN, KAPCSOLT VÁLLALATAI VAGY LICENCADÓI (BEÉLETETETT KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ADATOK VAGY INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT VAGY NYILVÁNTARTÁST, AZ EREDMÉNY, BEVÉTEL ELVESZTÉSÉT, ÜZLETI LEHETŐSÉGEKET, VAGY VERSENYSZEMÉLYEKET, VAGY ÜZLETI VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEKET), AZ INTÉZKEDÉS SZERZŐDÉS KÖTELEZETTSÉGEKEN ALAPUL , GARANCIA, HOGYANSÁG, SZIGORÚ FELELŐSSÉG, HOZZÁJÁRULÁS, KÁRTÉRÍTÉS VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ALAP VAGY AZ INTÉZKEDÉS OKA, MÉG HA AZ ILYEN KÁROK VALÓSZÍNŰSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATJÁK.

RÁADÁSUL, DATANUMEN NEM FELHASZNÁLJA ÖN, VAGY BÁRMELY MÁS SZOFTVER ALKALMAZÁSÁT AZ ALKALMAZÁSOKBAN VAGY RENDSZEREKBEN, AMELYEKBEN A SZOFTVER MŰKÖDÉSI HIBAJA ÉSSZERŰEN VÁRHATÓ, HOGY JELENTŐS SÉRÜLÉSEKET, SÉRÜLÉSEKET VEZETHET. BÁRMILYEN ILYEN HASZNÁLAT TELJESEN SAJÁT FELELŐSSÉGRE TÖRTÉNIK, ÉS ÖN ELFOGADJA, HOGY KÁRTÉRÍTÉST ÉS ÁRTALMATLAN DATANUMEN, KAPCSOLATOS VÁLLALATAI VAGY LICENCADÓI AZ ILYEN ILLETÉKES FELHASZNÁLÁSBÓL EREDŐ MINDEN KÖVETELÉSBŐL VAGY VESZTESÉGBŐL.

általános

A SZOFTVER magában foglalja, de nem kizárólagosan, a kísérő terjeszthető fájlokban, adatokban, anyagokban, aktiválási kódokban, licenckulcsokban, regisztrációs kódokban található információkat, valamint magában a SZOFTVERben megtestesített know-how-t. Mindez bizalmas és üzleti titoknak minősül (a továbbiakban: „Proprietary Információ”), amely vagy a tulajdonában van, vagy a licenccel rendelkezik DATANUMEN, beleértve a kapcsolódó szerzői jogokat és védjegyeket. Ön beleegyezik, hogy fenntartja a Tulajdon legszigorúbb bizalmas kezeléséttary Információk a javára DATANUMEN és annak engedélyezői. Tilos a tulajdont eladni, licencelni, közzétenni, megjeleníteni, terjeszteni, nyilvánosságra hozni vagy más módon elérhetővé tennitary Információk, beleértve az aktiválási kódokat, licenckulcsokat, regisztrációs kódokat vagy regisztrációs fájlokat, bármely harmadik fél számára. Ezenkívül csak a Proprie-t használhatjatary A jelen EULA-nak megfelelő információk. A jelen pontban foglalt kötelezettségek a Licenc megszűnése vagy visszavonása esetén is érvényben maradnak.

Ez a végfelhasználói licencszerződés a felek közötti átfogó megállapodást alkotja a témával kapcsolatban, és felülír minden ezzel kapcsolatos korábbi megállapodást, beszerzési rendelést, megállapodást vagy megállapodást.

Tilos a jelen EULA szerinti jogait, kötelezettségeit vagy kötelezettségeit részben vagy egészben átruházni, továbbengedélyezni, alvállalkozásba adni vagy más módon átruházni anélkül, hogy ehhez előzetesen írásbeli engedélyt kérne. DATANUMEN. A jelen végfelhasználói licencszerződésben foglalt bármely jog vagy kötelezettség átruházása attól függ, hogy a tervezett engedményezett magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen EULA feltételeit, és vállalja az engedményező minden felelősségét és kötelezettségét.

Nincsenek harmadik fél kedvezményezettjei az általa tett ígéretekkel, kötelezettségekkel vagy nyilatkozatokkal kapcsolatban DATANUMEN ezen EULA keretein belül.

által adott felmentés DATANUMEN a jelen EULA Ön általi megsértésére válaszul nem értelmezhető úgy, mint az általa történő lemondás, és nem járul hozzá ahhoz DATANUMEN ugyanazon rendelkezés vagy a jelen EULA bármely más rendelkezésének Ön általi bármely más vagy jövőbeni megsértéséről.

Ha a jelen EULA bármely része bármilyen okból érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül bármely személyre vagy körülményre vonatkozóan, azt elválaszthatónak kell tekinteni. A jelen EULA fennmaradó részének érvényessége, vagy az alkalmazáscabAz ilyen rendelkezések más személyekre vagy körülményekre való vonatkozása nem érinti.