Tablo Sistèm nan SQL Server Mdf ak baz done NDF

In SQL Server Mdf ak NDF baz done, gen anpil tab sistèm itilize nan magazen estrikti ak lòt done meta nan baz done yo.

Anba la a se yon lis tab yo itilize sistèm komen:

Non Tablo Sistèm
sys.allocation_units
sys.objects
sys.assembly_modules
sys.parameters
sys.check_constraints
sys.partitions
sys.columns
sys.procedures
sys.computed_columns
sys.sequences
sys.default_constraints
sys.service_queues
sys.events
sys.sql_dependencies
sys.event_notifications
sys.sql_expression_dependencies
sys.extended_procedures
sys.sql_modules
sys.foreign_key_columns
sys.stats
sys.foreign_keys
sys.stats_columns
sys.function_order_columns
sys.synonym
sys.hash_indexes
sys.table_types
sys.identity_columns
sys.tables
sys.index_columns
sys.trigger_event_types
sys.indexes
sys.trigger_events
sys.key_constraints
sys.triggers
sys.numbered_procedure_parameters
sys.views
sys.numbered_procedures

Referans:

  1. Objè Katalòg Views (Transact-SQL) pou SQL Server 2014
  2. Objè Katalòg Views (Transact-SQL) pou SQL Server 2012
  3. Objè Katalòg Views (Transact-SQL) pou SQL Server 2008 R2
  4. Objè Katalòg Views (Transact-SQL) pou SQL Server 2008
  5. Objè Katalòg Views (Transact-SQL) pou SQL Server 2005