Simptom:

Kada otvarate oštećeni Wordov dokument s verzijama Microsoft Word 2007 ili novije, vidjet ćete sljedeću poruku o pogrešci:

Datoteku xxx.docx nije moguće otvoriti jer postoje problemi sa sadržajem.

(Pojedinosti: Datoteka je oštećena i ne može se otvoriti.)

gdje je 'xxx.docx' oštećena datoteka dokumenta Word.

Ispod je primjer snimke zaslona poruke o pogrešci:

Datoteka xxxx.docx se ne može otvoriti jer postoje problemi sa sadržajem.

Kliknite gumb "U redu", vidjet ćete drugu poruku o pogrešci:

Riječ je pronašla nečitljiv sadržaj u xxx.docx. Želite li oporaviti sadržaj ovog dokumenta? Ako vjerujete izvoru ovog dokumenta, kliknite Da.

gdje je 'xxx.docx' oštećena datoteka dokumenta Word.

Ispod je primjer snimke zaslona poruke o pogrešci:

Riječ je pronašla nečitljiv sadržaj u xxx.docx.

Kliknite gumb "Da" da Word omogući oporavak dokumenta.

Ako Word ne uspije popraviti oštećeni dokument, vidjet ćete treću poruku o pogrešci. Detaljni razlog ovisit će o različitim situacijama korupcije, na primjer:

Datoteku xxx.docx nije moguće otvoriti jer postoje problemi sa sadržajem.

(Pojedinosti: Microsoft Office ne može otvoriti ovu datoteku jer neki dijelovi nedostaju ili su nevaljani.)

or

(Pojedinosti: Datoteka je oštećena i ne može se otvoriti.)

Ispod su primjeri snimki zaslona poruka o pogreškama:

Microsoft Office ne može otvoriti ovu datoteku jer neki dijelovi nedostaju ili su nevaljani.

or

Datoteka je oštećena i ne može se otvoriti

Kliknite gumb "U redu" da biste zatvorili okvir s porukom.

Precizno objašnjenje:

Kad su neki dijelovi Wordova dokumenta oštećeni, dobit ćete gore spomenute poruke o pogrešci. A ako je korupcija ozbiljna i Word je ne može oporaviti, možete koristiti naš proizvod DataNumen Word Repair za popravak Word dokumenta i rješavanje ove pogreške.

Word će ponekad moći oporaviti tekstualni sadržaj iz oštećenog dokumenta, ali neke slike nije moguće oporaviti. U takvom slučaju možete i koristiti DataNumen Word Repair za oporavak slika.

Uzorak datoteke:

Uzorak oštećene datoteke dokumenta Word Datoteku je oporavio DataNumen Word Repair