Ozdraviti SQL Server Podaci s tempdb.mdf

Kada SQL Server je pokrenut, pohranit će sav temporary podaci, uključujući sav temporary tablice i pohranjujte postupke u temporary baza podataka koja se zove tempdb.mdf. Ako se dogodi katastrofa podataka, ako ne možete oporaviti željene podatke iz postojećih mdf i pridruženih ndf datoteka, možda ćete i dalje moći oporaviti podatke iz tempdb.mdf pomoću DataNumen SQL Recovery, kako slijedi:

  1. zaustaviti SQL Server Usluga Data Engine.
  2. Korištenje funkcije pretraživanja sustava Windows za traženje datoteke tempdb.mdf na računalu na kojem se nalazi datoteka SQL Server instanca je instalirana.
  3. Nakon što pronađete tempdb.mdf, možete ga odabrati kao izvornu datoteku za popravak i koristiti DataNumen SQL Recovery da ga popravi.