Stranice u SQL Server MDF i NDF baze podataka

In SQL Server MDF i NDF baze podataka, svi podaci i meta podaci (odnosno podaci koji se koriste za upravljanje ostalim podacima) dodijeljeni su kao stranice od 8 KB, kako slijedi:

Vrsta stranice Opis
Stranica podataka Pohranite podatke zapisa u bazu podataka
Stranica indeksa Pohranite klasterirane i neklasterirane indekse
GAM stranica Pohranite informacije o globalnoj mapi raspodjele (GAM).
Stranica SGAM Pohranite informacije o zajedničkoj globalnoj mapi raspodjele (SGAM).
IAM Stranica Informacije o mapi raspodjele indeksa pohrane (IAM).
PFS Stranica Pohranite podatke o dodjeli PFS-a.