Ozdraviti Outlook Express Podaci iz Temparary Datoteke

Kada Outlook Express komprimira .dbx datoteku, stvorit će temporary .dbt datoteku u istoj mapi kao i .dbx datoteka. Na primjer, ako ste kompaktna datoteka Inbox.dbx, tada temporary datoteka bit će Inbox.dbt.

Kada se tijekom kompaktnog rada dogodi pogreška i više ne možete pristupiti mapi mape, niti možete oporaviti željene podatke iz .dbx datoteke, tada je i dalje moguće oporaviti podatke iz temparary .dbt datoteku, kako slijedi:

  1. Pronađite mapu u kojoj je pohranjena .dbx datoteka.
  2. Provjerite postoji li temporary .dbt datoteku u istoj mapi.
  3. Ako je odgovor da, preimenujte ga u drugu datoteku s nastavkom datoteke .dbx, na primjer, ako se datoteka .dbt naziva Inbox.dbt, tada je možete preimenovati u InboxTemp.dbx.
  4. Koristiti DataNumen Outlook Express Repair za skeniranje datoteke InboxTemp.dbx i oporavak e-pošte iz nje.