Zašto ne mogu pronaći željenu e-poštu ili druge objekte u fiksnoj PST datoteci?

Ponekad se vaše željene e-adrese i drugi objekti obnavljaju, ali njihova se imena mijenjaju ili premještaju u neke posebne mape, poput "Recovered_Groupxxx", zbog oštećenja datoteke. Dakle, da biste provjerili jesu li e-adrese ili drugi objekti oporavljeni, možete ih koristiti za pretraživanje predmeta e-pošte ili drugih svojstava objekta.

Što se tiče mape, ako se još uvijek sjećate nekih e-adresa u toj mapi, tada možete tražiti te e-adrese putem njihovih tema, a zatim na osnovu rezultata pretraživanja pronaći željenu mapu.