Koje je značenje statusa oporavka u demo izvješću?

U demo izvješću, ako je status datoteke koji je moguće oporaviti „Potpuno nadoknadiva“, Svi podaci u toj datoteci mogu se u potpunosti oporaviti.

Ako je status oporavka „Djelomično povratno“, Jedini dio podataka u toj datoteci može se oporaviti.

Ako je status oporavka „Ne može se povratiti“, Tada se podaci u toj datoteci ne mogu oporaviti.