Txog kev txiav txim tshiab, DataNumen yuav muab ib lub hlis pub dawb kev txhawb nqa thiab txij nkawm tom qab koj xaj khoom ntawm peb. Tom qab ntawd, koj yuav tsum sau npe yuav peb Kev Pab Txhawb Txhua Xyoo thiab Kev Npaj Kho lossis them rau txhua qhov kev txhawb nqa thiab txij nkawm tshwm sim.

Rau cov ntawv kho dua tshiab, DataNumen yuav tsis muaj kev txhawb nqa thiab kev saib xyuas dawb, tshwj tsis yog koj tau subscribe peb Kev Pab Txhawb Txhua Xyoo thiab Kev Npaj Kho.

Thov hu rau peb kom paub cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws dua thiab yuav ua li cas kom tiav cov nyiaj them rau cov nyiaj them yug thiab saib xyuas.