Nplooj nyob rau hauv SQL Server Cov ntaub ntawv MDF thiab NDF

In SQL Server Cov chaw khaws ntaub ntawv MDF thiab NDF, tag nrho cov ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv meta (uas yog, cov ntaub ntawv siv los tswj lwm cov ntaub ntawv) tau muab faib ua 8KB nplooj ntawv, raws li hauv qab no:

Nplooj Ntawv Hom Hauj lwm
Cov Ntaub Ntawv Nplooj Ntawv Khaws cov ntaub ntawv khaws cia rau hauv cov ntawv pov thawj
Qhia Nplooj Ntawv Khaws lub thawv uas tsis muaj nws thiab tsis siv
GAM Nplooj Khaws daim ntawv qhia chaw thoob ntiaj teb (GAM) cov ntaub ntawv.
SGAM Nplooj Muab khaws cia sib qhia daim ntawv qhia chaw ntiaj teb (SGAM) cov ntaub ntawv.
IAM Nplooj Khaws cov ntawv qhia cov cim ntsuas (IAM) cov ntaub ntawv.
PFS Nplooj Ntawv Muab cov ntaub ntawv PFS faib rau cov ntaub ntawv.