Vim li cas lo lus zais zoo dua yog qhov txawv ntawm qhov kuv teeb?

Vim tias qhov ntawm encryption algorithm nyob hauv Outlook PST ntawv, rov qab lo lus zais yuav txawv ntawm qhov koj tau teev, tab sis nws tseem muaj peev xwm txiav tau cov ntawv zais PST PST tsis muaj teeb meem dab tsi.