DataNumen Word Repair Comparación competitiva

DataNumen Word Repair 4.2 Función de reparación integrada (Word 2010)  Recuperación para Word 5 Kernel para Word 11.01 Reparación de palabras do Fénix estelar 5.5 Caixa de ferramentas de recuperación para Word 2.5 SysTools Word Recovery 5.1 Recuperación rápida para Microsoft Word 12.X RecoveryFIX para Word 11.4 WordFIX 5.65 Word Repair 1.0 R-Word 2 DocRepair 3.1 Remo Repair Word 2.0 Reparación de Yodot DOC para Windows 1

Taxa de recuperación

Taxa media de recuperación * 92.78% 1.50% 59.11% 67.22% 50.00% 47.22% 3.14% 38.70% 67.78% 3.00% 0.10% 5.00% 1.67% 0.00% 0.00%
Se 1
(Ficheiro doc de 20 KB de Word 2003)
100% 0% 0% 0% 100% 0% 33.30% 33.30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Se 2
(Ficheiro doc de 1 MB de Word 2003)
90% 0% 5% 80% 95% 80% 40% 50% 75% 0% 0% 90% 60% 0% 0%
Se 3
(Ficheiro docx de 500 KB de Word 2007)
100% 0% 70% 80% 30% 50% 0% 40% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Se 4
(1 MB de ficheiro docx de Word 2007)
100% 0% 87% 30% 50% 65% 0% 40% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Se 5
(500 KB ficheiro docx de Word 2010)
100% 0% 75% 85% 30% 50% 0% 50% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Se 6
(1 MB de ficheiro docx de Word 2010)
100% 0% 100% 90% 50% 75% 0% 50% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Se 7
(2 MB de ficheiro docx de Word 2010)
90% 0% 70% 95% 65% 65% 0% 50% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Se 8
(1 MB de ficheiro docx de Word 2013)
100% 0% 100% 100% 50% 50% 0% 40% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Se 9
(5 MB de ficheiro docx de Word 2013)
100% 0% 70% 90% 25% 35% 0% 40% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

soporte OS

si Windows de 32 bits si si si si si si si si si si si Gaña 8 / 8.1 / 10 sen soporte Gaña 8 / 8.1 / 10 sen soporte Gaña 10 sen soporte si
si Windows de 64 bits si si si si si si si si si si si Gaña 8 / 8.1 / 10 sen soporte Gaña 8 / 8.1 / 10 sen soporte Gaña 10 sen soporte si

Soporte de formato de ficheiro

Soporte de formato de ficheiro Word de entrada (doc / docx) si si si si si si si si si si formato docx non compatible formato docx non compatible si si si
Formato de ficheiro Word de saída (doc / docx) formato docx non compatible si formato doc non admitido formato doc non admitido formato docx non compatible doc, formato docx non soportado doc, formato docx non soportado si formato doc non admitido formato doc non admitido formato docx non compatible formato docx non compatible doc, formato docx non soportado formato docx non compatible formato doc non admitido

Capacidades para recuperar obxectos a partir dun documento DOCX

Recuperar textos
(incluídos idiomas asiáticos como o chinés, o xaponés, etc.)
si si si si si si si si si si formato docx non compatible formato docx non compatible si si si
Recuperar estilos de texto
(incluído tamaño, negrita, cor, cursiva, resaltado,
subliñado, trazado, subíndice e superíndice)
si si si si Non Non Non Non si si formato docx non compatible formato docx non compatible Non si si
Recuperar efectos especiais de texto
(efectos de texto, borde de caracteres, sombreado de caracteres)
Non si efectos de texto / borde de caracteres non soportados si Non Non Non Non si si formato docx non compatible formato docx non compatible Non efectos de texto / borde de caracteres / sombreado de caracteres non soportados efectos de texto / borde de caracteres / sombreado de caracteres non soportados
Recuperar táboas
(incluíndo táboa con ancho de columna e altura de fila diferente, contido de celas de táboa con diferentes estilos, celas combinadas horizontais / verticais, táboa con ancho / cor de bordo diferentes, sombreamento de táboa, diferentes aliñamentos horizontais / verticais nas celas)
si si  As táboas non son compatibles si Non Non Non Non si o ancho da columna e a fila de altura non son compatibles formato docx non compatible formato docx non compatible Non si si
Recuperar imaxes
(incluído redimensionar, aliñar)
aliñamento non soportado si aliñamento non soportado si Non Non Non Non si Non formato docx non compatible formato docx non compatible Non si si
Recuperar efectos especiais de imaxe
(incluíndo diferentes fronteiras, efectos especiais)
efectos especiais sen soporte si efectos especiais sen soporte si Non Non Non Non si Non formato docx non compatible formato docx non compatible Non si si
Recuperar índice si si Non si Non Non Non Non si si formato docx non compatible formato docx non compatible Non si si
Recuperar hipervínculos si si Non si Non Non Non Non si si formato docx non compatible formato docx non compatible Non si si
Recuperar cabeceira e pé de páxina si si Non si Non Non Non Non si Non formato docx non compatible formato docx non compatible Non si si

Outros recursos

Soporte para reparar ficheiros de Word en soportes corrompidos, como disquetes, Zip discos, CDROM, etc. si Non si si si si Non si si Non Non Non Non Non si
Soporte para reparar un lote de ficheiros de Word. si Non si si Non Non Non si si Non Non Non Non Non Non
Soporte para atopar e seleccionar os ficheiros de Word para reparar no ordenador local, segundo algúns criterios de busca. si Non si si si si si si si si si si si si si
Admite a integración co Explorador de Windows para que poida reparar facilmente un ficheiro de Word co menú contextual do Explorador de Windows. si Non si si si si si si si si Non Non si si si
Admite a operación de arrastrar e soltar. si Non Non si Non Non Non Non si si Non Non Non Non Non
Admite parámetros da liña de comandos. si Non Non si si si si si si si si si si Non si