Síntoma:

Ao usar DBCC CHECKDB con REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS parámetro para reparar unha base de datos .MDF corrupta, como esta:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

ves a seguinte mensaxe de erro:

Reparación: o índice agrupado reconstruíuse con éxito para o obxecto "syscolpars" na base de datos "Error1".
Reparación: o índice non agrupado reconstruíuse con éxito para o obxecto "syscolpars" na base de datos "Error1".
Resultados de DBCC para "Erro1".
Service Broker Msg 9675, Estado 1: Tipos de mensaxes analizados: 14.
Service Broker Msg 9676, Estado 1: Contratos de servizos analizados: 6.
Service Broker Msg 9667, Estado 1: Servizos analizados: 3.
Service Broker Msg 9668, Estado 1: Filas de servizos analizadas: 3.
Service Broker Msg 9669, Estado 1: Puntos finais de conversa analizados: 0.
Service Broker Msg 9674, Estado 1: Grupos de conversas analizados: 0.
Service Broker Msg 9670, Estado 1: enlaces de servizo remoto analizados: 0.
Service Broker Msg 9605, Estado 1: Prioridades de conversa analizadas: 0.
Msg 8992, nivel 16, estado 1, liña 8
Comprobe Catálogo Msg 3852, Estado 1: Fila (object_id = 69) en sys.objects (type = S) non ten unha fila coincidente (object_id = 69, column_id = 1) en sys.columns.
Msg 8992, nivel 16, estado 1, liña 8
Comprobe Catálogo Msg 3852, Estado 1: Fila (object_id = 71) en sys.objects (type = S) non ten unha fila coincidente (object_id = 71, column_id = 1) en sys.columns.
Msg 8992, nivel 16, estado 1, liña 8
Comprobe Catálogo Msg 3852, Estado 1: Fila (object_id = 72) en sys.objects (type = S) non ten unha fila coincidente (object_id = 72, column_id = 1) en sys.columns.
Msg 8992, nivel 16, estado 1, liña 8
Comprobe Catálogo Msg 3852, Estado 1: Fila (object_id = 73) en sys.objects (type = S) non ten unha fila coincidente (object_id = 73, column_id = 1) en sys.columns.
CHECKDB atopou 0 erros de asignación e 4 erros de consistencia non asociados a ningún obxecto.
Resultados de DBCC para 'sys.sysrscols'.
Hai 1092 filas en 14 páxinas para o obxecto "sys.sysrscols".
Resultados de DBCC para 'sys.sysrowsets'.
Hai 148 filas en 3 páxinas para o obxecto "sys.sysrowsets".
Resultados de DBCC para 'sys.sysclones'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysclones".
Resultados de DBCC para 'sys.sysallocunits'.
Hai 172 filas en 2 páxinas para o obxecto "sys.sysallocunits".
Resultados de DBCC para 'sys.sysfiles1'.
Hai 2 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysfiles1".
Resultados de DBCC para 'sys.sysseobjvalues'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysseobjvalues".
Resultados de DBCC para 'sys.syspriorities'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syspriorities".
Resultados de DBCC para 'sys.sysdbftrapo '.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto “sys.sysdbftrapo ”.
Resultados de DBCC para 'sys.sysfgfrag'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysfgfrag".
Resultados de DBCC para 'sys.sysdbfiles '.
Hai 2 filas en 1 páxinas para o obxecto “sys.sysdbfiles ”.
Resultados de DBCC para 'sys.syspru'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syspru".
Resultados de DBCC para 'sys.sysbrickfiles'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysbrickfiles".
Resultados de DBCC para 'sys.sysphfg'.
Hai 1 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysphfg".
Resultados de DBCC para 'sys.sysprufiles'.
Hai 2 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysprufiles".
Resultados de DBCC para 'sys.sysftinds'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysftinds".
Resultados de DBCC para 'sys.sysowners'.
Hai 14 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysowners".
Resultados de DBCC para 'sys.sysdbreg'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysdbreg".
Resultados de DBCC para 'sys.sysprivs'.
Hai 140 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysprivs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysschobjs'.
Hai 2262 filas en 29 páxinas para o obxecto "sys.sysschobjs".
Resultados de DBCC para 'sys.syscsrowgroups'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syscsrowgroups".
Resultados de DBCC para 'sys.sysexttables'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysexttables".
Resultados de DBCC para 'sys.syscolpars'.
Reparación: o índice agrupado reconstruíuse con éxito para o obxecto "sys.syscolpars" na base de datos "Erro1".
Reparación: a páxina (1:53) foi repartida desde o ID de obxecto 41, ID de índice 1, ID de partición 281474979397632, ID de unidade de asignación 281474979397632 (escriba datos en fila).
Reparación: o índice non agrupado reconstruíuse con éxito para o obxecto "sys.syscolpars, nc" na base de datos "Erro1".
Msg 8945, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 41, o ID do índice 1 reconstruirase.
O erro reparouse.
Msg 8928, nivel 16, estado 1, liña 8
ID do obxecto 41, ID do índice 1, ID da partición 281474979397632, asignar o ID da unidade 281474979397632 (escriba datos en fila): a páxina (1:53) non se puido procesar. Vexa outros erros para máis detalles.
O erro reparouse.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 41, ID do índice 1, ID da partición 281474979397632, ID da unidade de asignación 281474979397632 (escriba datos en fila), páxina (1:53). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
O erro reparouse.
Msg 8976, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 41, ID do índice 1, ID da partición 281474979397632, ID da unidade de asignación 281474979397632 (escriba datos en fila). A páxina (1:53) non se viu na exploración aínda que o seu pai (1: 111) e anterior (1: 113) fan referencia a ela. Comprobe os erros anteriores.
O erro reparouse.
Msg 8978, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 41, ID do índice 1, ID da partición 281474979397632, ID da unidade de asignación 281474979397632 (escriba datos en fila). Á páxina (1:56) fáltalle unha referencia da páxina anterior (1:53). Posible problema de enlace en cadea.
O erro reparouse.
Msg 8945, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 41, o ID do índice 2 reconstruirase.
O erro reparouse.
Hai 845 filas en 15 páxinas para o obxecto "sys.syscolpars".
CHECKDB atopou 0 erros de asignación e 4 erros de consistencia na táboa 'sys.syscolpars' (ID do obxecto 41).
CHECKDB corrixiu 0 erros de asignación e 4 erros de consistencia na táboa 'sys.syscolpars' (ID do obxecto 41).
Resultados de DBCC para 'sys.sysxlgns'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysxlgns".
Resultados de DBCC para 'sys.sysxsrvs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysxsrvs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysnsobjs'.
Hai 1 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysnsobjs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysusermsgs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysusermsgs".
Resultados de DBCC para 'sys.syscerts'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syscerts".
Resultados de DBCC para 'sys.sysrmtlgns'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysrmtlgns".
Resultados de DBCC para 'sys.syslnklgns'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syslnklgns".
Resultados de DBCC para 'sys.sysxprops'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysxprops".
Resultados de DBCC para 'sys.sysscalartypes'.
Hai 34 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysscalartypes".
Resultados de DBCC para 'sys.systypedsubobjs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.systypedsubobjs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysidxstats'.
Hai 207 filas en 5 páxinas para o obxecto "sys.sysidxstats".
Resultados de DBCC para 'sys.sysiscols'.
Hai 399 filas en 2 páxinas para o obxecto "sys.sysiscols".
Resultados de DBCC para 'sys.sysendpts'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysendpts".
Resultados de DBCC para 'sys.syswebmethods'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syswebmethods".
Resultados de DBCC para 'sys.sysbinobjs'.
Hai 23 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysbinobjs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysaudacts'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysaudacts".
Resultados de DBCC para 'sys.sysobjvalues'.
Hai 213 filas en 21 páxinas para o obxecto "sys.sysobjvalues".
Resultados de DBCC para 'sys.syscscolsegments'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syscscolsegments".
Resultados de DBCC para 'sys.syscsdictionaries'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syscsdictionaries".
Resultados de DBCC para 'sys.sysclsobjs'.
Hai 16 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysclsobjs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysrowsetrefs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysrowsetrefs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysremsvcbinds'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysremsvcbinds".
Resultados de DBCC para 'sys.sysmultiobjrefs'.
Hai 107 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysmultiobjrefs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysguidrefs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysguidrefs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysfoqueues'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysfoqueues".
Resultados de DBCC para 'sys.syschildinsts'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syschildinsts".
Resultados de DBCC para 'sys.syscompfragments'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syscompfragments".
Resultados de DBCC para 'sys.sysftsemanticsdb'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysftsemanticsdb".
Resultados de DBCC para 'sys.sysftstops'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysftstops".
Resultados de DBCC para 'sys.sysftproperties'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysftproperties".
Resultados de DBCC para 'sys.sysxmitbody'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysxmitbody".
Resultados de DBCC para 'sys.sysfos'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysfos".
Resultados de DBCC para 'sys.sysqnames'.
Hai 98 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysqnames".
Resultados de DBCC para 'sys.sysxmlcomponent'.
Hai 100 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysxmlcomponent".
Resultados de DBCC para 'sys.sysxmlfacet'.
Hai 112 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysxmlfacet".
Resultados de DBCC para "sys.sysxmlplacement".
Hai 19 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysxmlplacement".
Resultados de DBCC para 'sys.sysobjkeycrypts'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysobjkeycrypts".
Resultados de DBCC para 'sys.sysasymkeys'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysasymkeys".
Resultados de DBCC para 'sys.syssqlguides'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syssqlguides".
Resultados de DBCC para 'sys.sysbinsubobjs'.
Hai 3 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysbinsubobjs".
Resultados de DBCC para 'sys.syssoftobjrefs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syssoftobjrefs".
Resultados de DBCC para 'sys.plan_persist_plan'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.plan_persist_plan".
Resultados de DBCC para 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.plan_persist_runtime_stats".
Resultados de DBCC para 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Resultados de DBCC para 'sys.plan_persist_context_settings'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.plan_persist_context_settings".
Resultados de DBCC para 'sys.sqlagent_jobs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sqlagent_jobs".
Resultados de DBCC para 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sqlagent_jobsteps".
Resultados de DBCC para 'sys.sqlagent_job_history'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sqlagent_job_history".
Resultados de DBCC para 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sqlagent_jobsteps_logs".
Resultados de DBCC para 'TestTable'.
Hai 11000 filas en 110 páxinas para o obxecto "TestTable".
Resultados de DBCC para 'sys.queue_messages_1977058079'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.queue_messages_1977058079".
Resultados de DBCC para 'sys.queue_messages_2009058193'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.queue_messages_2009058193".
Resultados de DBCC para 'sys.queue_messages_2041058307'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.queue_messages_2041058307".
Resultados de DBCC para 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.filestream_tombstone_2073058421".
Resultados de DBCC para 'sys.syscommittab'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syscommittab".
Resultados de DBCC para 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.filetable_updates_2105058535".
Resultados de DBCC para 'sys.plan_persist_query_text'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.plan_persist_query_text".
Resultados de DBCC para 'sys.plan_persist_query'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.plan_persist_query".
CHECKDB atopou 0 erros de asignación e 8 erros de consistencia na base de datos "Erro1".
CHECKDB corrixiu 0 erros de asignación e 4 erros de consistencia na base de datos "Erro1".
Execución DBCC completada. Se DBCC imprimiu mensaxes de erro, contacte co administrador do sistema.
Msg 824, nivel 24, estado 2, liña 8
SQL Server detectou un erro de E / S baseado na consistencia lóxica: suma de verificación incorrecta (esperábase: 0xeddf7c98; real: 0xed637c9c). Ocorreu durante a lectura da páxina (1:53) no ID de base de datos 39 no desprazamento 0x0000000006a000 no ficheiro 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mensaxes adicionais no SQL Server o rexistro de erros ou o rexistro de eventos do sistema poden proporcionar máis detalles. Esta é unha condición de erro grave que ameaza a integridade da base de datos e debe corrixirse inmediatamente. Complete unha comprobación completa de consistencia da base de datos (DBCC CHECKDB). Este erro pode ser causado por moitos factores; para obter máis información, consulte SQL Server Libros en liña.
Msg 824, nivel 24, estado 2, liña 8
SQL Server detectou un erro de E / S baseado na consistencia lóxica: suma de verificación incorrecta (esperábase: 0xeddf7c98; real: 0xed637c9c). Ocorreu durante a lectura da páxina (1:53) no ID de base de datos 39 no desprazamento 0x0000000006a000 no ficheiro 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mensaxes adicionais no SQL Server o rexistro de erros ou o rexistro de eventos do sistema poden proporcionar máis detalles. Esta é unha condición de erro grave que ameaza a integridade da base de datos e debe corrixirse inmediatamente. Complete unha comprobación completa de consistencia da base de datos (DBCC CHECKDB). Este erro pode ser causado por moitos factores; para obter máis información, consulte SQL Server Libros en liña.
Msg 824, nivel 24, estado 2, liña 8
SQL Server detectou un erro de E / S baseado na consistencia lóxica: suma de verificación incorrecta (esperábase: 0xeddf7c98; real: 0xed637c9c). Ocorreu durante a lectura da páxina (1:53) no ID de base de datos 39 no desprazamento 0x0000000006a000 no ficheiro 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mensaxes adicionais no SQL Server o rexistro de erros ou o rexistro de eventos do sistema poden proporcionar máis detalles. Esta é unha condición de erro grave que ameaza a integridade da base de datos e debe corrixirse inmediatamente. Complete unha comprobación completa de consistencia da base de datos (DBCC CHECKDB). Este erro pode ser causado por moitos factores; para obter máis información, consulte SQL Server Libros en liña.
Msg 824, nivel 24, estado 2, liña 8
SQL Server detectou un erro de E / S baseado na consistencia lóxica: suma de verificación incorrecta (esperábase: 0xeddf7c98; real: 0xed637c9c). Ocorreu durante a lectura da páxina (1:53) no ID de base de datos 39 no desprazamento 0x0000000006a000 no ficheiro 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mensaxes adicionais no SQL Server o rexistro de erros ou o rexistro de eventos do sistema poden proporcionar máis detalles. Esta é unha condición de erro grave que ameaza a integridade da base de datos e debe corrixirse inmediatamente. Complete unha comprobación completa de consistencia da base de datos (DBCC CHECKDB). Este erro pode ser causado por moitos factores; para obter máis información, consulte SQL Server Libros en liña.
Msg 824, nivel 24, estado 2, liña 8
SQL Server detectou un erro de E / S baseado na consistencia lóxica: suma de verificación incorrecta (esperábase: 0xeddf7c98; real: 0xed637c9c). Ocorreu durante a lectura da páxina (1:53) no ID de base de datos 39 no desprazamento 0x0000000006a000 no ficheiro 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mensaxes adicionais no SQL Server o rexistro de erros ou o rexistro de eventos do sistema poden proporcionar máis detalles. Esta é unha condición de erro grave que ameaza a integridade da base de datos e debe corrixirse inmediatamente. Complete unha comprobación completa de consistencia da base de datos (DBCC CHECKDB). Este erro pode ser causado por moitos factores; para obter máis información, consulte SQL Server Libros en liña.
Msg 824, nivel 24, estado 2, liña 8
SQL Server detectou un erro de E / S baseado na consistencia lóxica: suma de verificación incorrecta (esperábase: 0xeddf7c98; real: 0xed637c9c). Ocorreu durante a lectura da páxina (1:53) no ID de base de datos 39 no desprazamento 0x0000000006a000 no ficheiro 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mensaxes adicionais no SQL Server o rexistro de erros ou o rexistro de eventos do sistema poden proporcionar máis detalles. Esta é unha condición de erro grave que ameaza a integridade da base de datos e debe corrixirse inmediatamente. Complete unha comprobación completa de consistencia da base de datos (DBCC CHECKDB). Este erro pode ser causado por moitos factores; para obter máis información, consulte SQL Server Libros en liña.

or

Reparación: o índice agrupado reconstruíuse con éxito para o obxecto "syscolpars" na base de datos "Error1".
Reparación: o índice non agrupado reconstruíuse con éxito para o obxecto "syscolpars" na base de datos "Error1".
Resultados de DBCC para "Erro1".
Service Broker Msg 9675, Estado 1: Tipos de mensaxes analizados: 14.
Service Broker Msg 9676, Estado 1: Contratos de servizos analizados: 6.
Service Broker Msg 9667, Estado 1: Servizos analizados: 3.
Service Broker Msg 9668, Estado 1: Filas de servizos analizadas: 3.
Service Broker Msg 9669, Estado 1: Puntos finais de conversa analizados: 0.
Service Broker Msg 9674, Estado 1: Grupos de conversas analizados: 0.
Service Broker Msg 9670, Estado 1: enlaces de servizo remoto analizados: 0.
Service Broker Msg 9605, Estado 1: Prioridades de conversa analizadas: 0.
Msg 8992, nivel 16, estado 1, liña 8
Comprobe Catálogo Msg 3852, Estado 1: Fila (object_id = 23) en sys.objects (type = S) non ten unha fila coincidente (object_id = 23, column_id = 1) en sys.columns.
Msg 8992, nivel 16, estado 1, liña 8
Comprobe Catálogo Msg 3852, Estado 1: Fila (object_id = 24) en sys.objects (type = S) non ten unha fila coincidente (object_id = 24, column_id = 1) en sys.columns.
CHECKDB atopou 0 erros de asignación e 2 erros de consistencia non asociados a ningún obxecto.
Resultados de DBCC para 'sys.sysrscols'.
Hai 1092 filas en 14 páxinas para o obxecto "sys.sysrscols".
Resultados de DBCC para 'sys.sysrowsets'.
Hai 148 filas en 3 páxinas para o obxecto "sys.sysrowsets".
Resultados de DBCC para 'sys.sysclones'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysclones".
Resultados de DBCC para 'sys.sysallocunits'.
Hai 172 filas en 2 páxinas para o obxecto "sys.sysallocunits".
Resultados de DBCC para 'sys.sysfiles1'.
Hai 2 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysfiles1".
Resultados de DBCC para 'sys.sysseobjvalues'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysseobjvalues".
Resultados de DBCC para 'sys.syspriorities'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syspriorities".
Resultados de DBCC para 'sys.sysdbftrapo '.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto “sys.sysdbftrapo ”.
Resultados de DBCC para 'sys.sysfgfrag'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysfgfrag".
Resultados de DBCC para 'sys.sysdbfiles '.
Hai 2 filas en 1 páxinas para o obxecto “sys.sysdbfiles ”.
Resultados de DBCC para 'sys.syspru'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syspru".
Resultados de DBCC para 'sys.sysowners'.
Hai 14 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysowners".
Resultados de DBCC para 'sys.sysdbreg'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysdbreg".
Resultados de DBCC para 'sys.sysprivs'.
Hai 140 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysprivs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysschobjs'.
Hai 2262 filas en 29 páxinas para o obxecto "sys.sysschobjs".
Resultados de DBCC para 'sys.syscsrowgroups'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syscsrowgroups".
Resultados de DBCC para 'sys.sysexttables'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysexttables".
Resultados de DBCC para 'sys.syscolpars'.
Reparación: o índice agrupado reconstruíuse con éxito para o obxecto "sys.syscolpars" na base de datos "Erro1".
Reparación: a páxina (1:59) foi repartida desde o ID de obxecto 41, ID de índice 1, ID de partición 281474979397632, ID de unidade de asignación 281474979397632 (escriba datos en fila).
Reparación: o índice non agrupado reconstruíuse con éxito para o obxecto "sys.syscolpars, nc" na base de datos "Erro1".
Msg 8945, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 41, o ID do índice 1 reconstruirase.
O erro reparouse.
Msg 8928, nivel 16, estado 1, liña 8
ID do obxecto 41, ID do índice 1, ID da partición 281474979397632, asignar o ID da unidade 281474979397632 (escriba datos en fila): a páxina (1:59) non se puido procesar. Vexa outros erros para máis detalles.
O erro reparouse.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 41, ID do índice 1, ID da partición 281474979397632, ID da unidade de asignación 281474979397632 (escriba datos en fila), páxina (1:59). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
O erro reparouse.
Msg 8976, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 41, ID do índice 1, ID da partición 281474979397632, ID da unidade de asignación 281474979397632 (escriba datos en fila). A páxina (1:59) non se viu na exploración aínda que o seu pai (1: 111) e anterior (1: 155) fan referencia a ela. Comprobe os erros anteriores.
O erro reparouse.
Msg 8978, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 41, ID do índice 1, ID da partición 281474979397632, ID da unidade de asignación 281474979397632 (escriba datos en fila). Á páxina (1:112) fáltalle unha referencia da páxina anterior (1:59). Posible problema de enlace en cadea.
O erro reparouse.
Msg 8945, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 41, o ID do índice 2 reconstruirase.
O erro reparouse.
Hai 832 filas en 15 páxinas para o obxecto "sys.syscolpars".
CHECKDB atopou 0 erros de asignación e 4 erros de consistencia na táboa 'sys.syscolpars' (ID do obxecto 41).
CHECKDB corrixiu 0 erros de asignación e 4 erros de consistencia na táboa 'sys.syscolpars' (ID do obxecto 41).
Resultados de DBCC para 'sys.sysxlgns'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysxlgns".
Resultados de DBCC para 'sys.sysxsrvs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysxsrvs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysnsobjs'.
Hai 1 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysnsobjs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysusermsgs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysusermsgs".
Resultados de DBCC para 'sys.syscerts'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syscerts".
Resultados de DBCC para 'sys.sysrmtlgns'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysrmtlgns".
Resultados de DBCC para 'sys.syslnklgns'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syslnklgns".
Resultados de DBCC para 'sys.sysxprops'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysxprops".
Resultados de DBCC para 'sys.sysscalartypes'.
Hai 34 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysscalartypes".
Resultados de DBCC para 'sys.systypedsubobjs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.systypedsubobjs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysidxstats'.
Hai 207 filas en 5 páxinas para o obxecto "sys.sysidxstats".
Resultados de DBCC para 'sys.sysiscols'.
Hai 399 filas en 2 páxinas para o obxecto "sys.sysiscols".
Resultados de DBCC para 'sys.sysendpts'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysendpts".
Resultados de DBCC para 'sys.syswebmethods'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syswebmethods".
Resultados de DBCC para 'sys.sysbinobjs'.
Hai 23 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysbinobjs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysaudacts'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysaudacts".
Resultados de DBCC para 'sys.sysobjvalues'.
Hai 213 filas en 21 páxinas para o obxecto "sys.sysobjvalues".
Resultados de DBCC para 'sys.syscscolsegments'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syscscolsegments".
Resultados de DBCC para 'sys.syscsdictionaries'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syscsdictionaries".
Resultados de DBCC para 'sys.sysclsobjs'.
Hai 16 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysclsobjs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysrowsetrefs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysrowsetrefs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysremsvcbinds'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysremsvcbinds".
Resultados de DBCC para 'sys.sysxmitqueue'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysxmitqueue".
Resultados de DBCC para 'sys.sysrts'.
Hai 1 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysrts".
Resultados de DBCC para 'sys.sysconvgroup'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysconvgroup".
Resultados de DBCC para 'sys.sysdesend'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysdesend".
Resultados de DBCC para 'sys.sysdercv'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysdercv".
Resultados de DBCC para 'sys.syssingleobjrefs'.
Hai 171 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.syssingleobjrefs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysmultiobjrefs'.
Hai 107 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysmultiobjrefs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysguidrefs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysguidrefs".
Resultados de DBCC para 'sys.sysfoqueues'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysfoqueues".
Resultados de DBCC para 'sys.syschildinsts'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syschildinsts".
Resultados de DBCC para 'sys.syscompfragments'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syscompfragments".
Resultados de DBCC para 'sys.sysftsemanticsdb'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysftsemanticsdb".
Resultados de DBCC para 'sys.sysftstops'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysftstops".
Resultados de DBCC para 'sys.sysftproperties'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysftproperties".
Resultados de DBCC para 'sys.sysxmitbody'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysxmitbody".
Resultados de DBCC para 'sys.sysfos'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysfos".
Resultados de DBCC para 'sys.sysqnames'.
Hai 98 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysqnames".
Resultados de DBCC para 'sys.sysxmlcomponent'.
Hai 100 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysxmlcomponent".
Resultados de DBCC para 'sys.sysxmlfacet'.
Hai 112 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysxmlfacet".
Resultados de DBCC para "sys.sysxmlplacement".
Hai 19 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysxmlplacement".
Resultados de DBCC para 'sys.sysobjkeycrypts'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysobjkeycrypts".
Resultados de DBCC para 'sys.sysasymkeys'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sysasymkeys".
Resultados de DBCC para 'sys.syssqlguides'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syssqlguides".
Resultados de DBCC para 'sys.sysbinsubobjs'.
Hai 3 filas en 1 páxinas para o obxecto "sys.sysbinsubobjs".
Resultados de DBCC para 'sys.syssoftobjrefs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syssoftobjrefs".
Resultados de DBCC para 'sys.plan_persist_plan'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.plan_persist_plan".
Resultados de DBCC para 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.plan_persist_runtime_stats".
Resultados de DBCC para 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Resultados de DBCC para 'sys.plan_persist_context_settings'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.plan_persist_context_settings".
Resultados de DBCC para 'sys.sqlagent_jobs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sqlagent_jobs".
Resultados de DBCC para 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sqlagent_jobsteps".
Resultados de DBCC para 'sys.sqlagent_job_history'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sqlagent_job_history".
Resultados de DBCC para 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.sqlagent_jobsteps_logs".
Resultados de DBCC para 'TestTable'.
Hai 11000 filas en 110 páxinas para o obxecto "TestTable".
Resultados de DBCC para 'sys.queue_messages_1977058079'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.queue_messages_1977058079".
Resultados de DBCC para 'sys.queue_messages_2009058193'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.queue_messages_2009058193".
Resultados de DBCC para 'sys.queue_messages_2041058307'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.queue_messages_2041058307".
Resultados de DBCC para 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.filestream_tombstone_2073058421".
Resultados de DBCC para 'sys.syscommittab'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.syscommittab".
Resultados de DBCC para 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.filetable_updates_2105058535".
Resultados de DBCC para 'sys.plan_persist_query_text'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.plan_persist_query_text".
Resultados de DBCC para 'sys.plan_persist_query'.
Hai 0 filas en 0 páxinas para o obxecto "sys.plan_persist_query".
CHECKDB atopou 0 erros de asignación e 6 erros de consistencia na base de datos "Erro1".
CHECKDB corrixiu 0 erros de asignación e 4 erros de consistencia na base de datos "Erro1".
Execución DBCC completada. Se DBCC imprimiu mensaxes de erro, contacte co administrador do sistema.
Msg 824, nivel 24, estado 2, liña 8
SQL Server detectou un erro de E / S baseado na consistencia lóxica: suma de verificación incorrecta (esperábase: 0x9eb87140; real: 0xdeb84c40). Ocorreu durante a lectura da páxina (1:59) no ID de base de datos 39 no desprazamento 0x00000000076000 no ficheiro 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mensaxes adicionais no SQL Server o rexistro de erros ou o rexistro de eventos do sistema poden proporcionar máis detalles. Esta é unha condición de erro grave que ameaza a integridade da base de datos e debe corrixirse inmediatamente. Complete unha comprobación completa de consistencia da base de datos (DBCC CHECKDB). Este erro pode ser causado por moitos factores; para obter máis información, consulte SQL Server Libros en liña.
Msg 824, nivel 24, estado 2, liña 8
SQL Server detectou un erro de E / S baseado na consistencia lóxica: suma de verificación incorrecta (esperábase: 0x9eb87140; real: 0xdeb84c40). Ocorreu durante a lectura da páxina (1:59) no ID de base de datos 39 no desprazamento 0x00000000076000 no ficheiro 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mensaxes adicionais no SQL Server o rexistro de erros ou o rexistro de eventos do sistema poden proporcionar máis detalles. Esta é unha condición de erro grave que ameaza a integridade da base de datos e debe corrixirse inmediatamente. Complete unha comprobación completa de consistencia da base de datos (DBCC CHECKDB). Este erro pode ser causado por moitos factores; para obter máis información, consulte SQL Server Libros en liña.
Msg 824, nivel 24, estado 2, liña 8
SQL Server detectou un erro de E / S baseado na consistencia lóxica: suma de verificación incorrecta (esperábase: 0x9eb87140; real: 0xdeb84c40). Ocorreu durante a lectura da páxina (1:59) no ID de base de datos 39 no desprazamento 0x00000000076000 no ficheiro 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mensaxes adicionais no SQL Server o rexistro de erros ou o rexistro de eventos do sistema poden proporcionar máis detalles. Esta é unha condición de erro grave que ameaza a integridade da base de datos e debe corrixirse inmediatamente. Complete unha comprobación completa de consistencia da base de datos (DBCC CHECKDB). Este erro pode ser causado por moitos factores; para obter máis información, consulte SQL Server Libros en liña.
Msg 824, nivel 24, estado 2, liña 8
SQL Server detectou un erro de E / S baseado na consistencia lóxica: suma de verificación incorrecta (esperábase: 0x9eb87140; real: 0xdeb84c40). Ocorreu durante a lectura da páxina (1:59) no ID de base de datos 39 no desprazamento 0x00000000076000 no ficheiro 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mensaxes adicionais no SQL Server o rexistro de erros ou o rexistro de eventos do sistema poden proporcionar máis detalles. Esta é unha condición de erro grave que ameaza a integridade da base de datos e debe corrixirse inmediatamente. Complete unha comprobación completa de consistencia da base de datos (DBCC CHECKDB). Este erro pode ser causado por moitos factores; para obter máis información, consulte SQL Server Libros en liña.

onde "Erro1" é o nome da base de datos MDF corrupta que se está reparando.

Mensaxe 8992 seguido Mensaxe 3852 o erro é un erro de coherencia.

Captura de pantalla da mensaxe de erro:

or

Explicación precisa:

Nun SQL Server Base de datos MDF, hai moitos táboas do sistema úsase para almacenar a estrutura e os metadatos da base de datos.

Cando CHECKDB descubra que hai inconsistencias entre dúas táboas do sistema, informará da mensaxe de erro Msg 8992 e Msg 3852.

Podes usar o noso produto DataNumen SQL Recovery para recuperar os datos do ficheiro MDF corrupto e resolver este erro.

Ficheiros de mostra:

Mostra ficheiros MDF corruptos que causarán oMsg 8992 e Msg 3852 erro:

SQL Server versión Ficheiro MDF corrupto Arquivo MDF corrixido por DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Erro4_1.mdf Erro4_1_fixed.mdf
SQL Server 2014 Erro4_2.mdf Erro4_2_fixed.mdf

Referencias: