Síntoma:

Ao usar DBCC CHECKDB con REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS parámetro para reparar unha base de datos .MDF corrupta, como esta:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

ves a seguinte mensaxe de erro:

Msg 8921, nivel 16, estado 1, liña 8
Comprobación finalizada. Detectouse un fallo ao recoller feitos. Posiblemente tempdb fóra do espazo ou unha táboa do sistema é inconsistente. Comprobe os erros anteriores.
Msg 8998, nivel 16, estado 2, liña 8
Os erros de páxina nas páxinas GAM, SGAM ou PFS impiden comprobar a integridade da asignación nas páxinas ID de base de datos 39 desde (1: 0) ata (1: 8087). Vexa outros erros sobre a causa.
CHECKDB atopou 1 erros de asignación e 0 erros de consistencia non asociados a ningún obxecto.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 157) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 3, ID de índice 1, ID de partición 196608, ID de unidade de asignación 196608 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
CHECKDB atopou 1 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysrscols' (ID do obxecto 3).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 131) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 5, ID de índice 1, ID de partición 327680, ID de unidade de asignación 327680 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
CHECKDB atopou 1 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysrowsets' (ID do obxecto 5).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 21) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 7, ID de índice 1, ID de partición 458752, ID de unidade de asignación 458752 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 18) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 7, ID de índice 2, ID de partición 562949953880064, ID de unidade de asignación 562949953880064 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
CHECKDB atopou 2 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysallocunits' (ID do obxecto 7).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 12) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 8, ID de índice 0, ID de partición 524288, ID de unidade de asignación 524288 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
CHECKDB atopou 1 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysfiles1' (ID do obxecto 8).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 137) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 20, ID de índice 1, ID de partición 281474978021376, ID de unidade de asignación 281474978021376 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
CHECKDB atopou 1 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysdbfiles '(ID do obxecto 20).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 152) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 23, ID de índice 1, ID de partición 281474978217984, ID de unidade de asignación 281474978217984 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
CHECKDB atopou 1 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysphfg' (ID do obxecto 23).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 154) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 24, ID de índice 1, ID de partición 281474978283520, ID de unidade de asignación 281474978283520 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
CHECKDB atopou 1 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa "sys.sysprufiles" (ID do obxecto 24).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 92) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 27, ID de índice 1, ID de partición 281474978480128, ID de unidade de asignación 281474978480128 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 288) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 27, ID de índice 2, ID de partición 562949955190784, ID de unidade de asignación 562949955190784 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 96) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 27, ID de índice 3, ID de partición 844424931901440, ID de unidade de asignación 844424931901440 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
CHECKDB atopou 3 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa "sys.sysowners" (ID do obxecto 27).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 102) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 29, ID de índice 1, ID de partición 281474978611200, ID de unidade de asignación 281474978611200 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
CHECKDB atopou 1 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysprivs' (ID do obxecto 29).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 117) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 34, ID de índice 1, ID de partición 281474978938880, ID de unidade de asignación 281474978938880 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 295) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 34, ID de índice 2, ID de partición 562949955649536, ID de unidade de asignación 562949955649536 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 368) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 34, ID de índice 3, ID de partición 844424932360192, ID de unidade de asignación 844424932360192 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 123) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 34, ID de índice 4, ID de partición 1125899909070848, ID de unidade de asignación 1125899909070848 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
CHECKDB atopou 4 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysschobjs' (ID do obxecto 34).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 108) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 41, ID de índice 1, ID de partición 281474979397632, ID de unidade de asignación 281474979397632 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 245) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 41, ID de índice 2, ID de partición 562949956108288, ID de unidade de asignación 562949956108288 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
CHECKDB atopou 2 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.syscolpars' (ID do obxecto 41).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 10) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 44, ID de índice 1, ID de partición 281474979594240, ID de unidade de asignación 281474979594240 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 286) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 44, ID de índice 2, ID de partición 562949956304896, ID de unidade de asignación 562949956304896 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
CHECKDB atopou 2 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysnsobjs' (ID do obxecto 44).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 76) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 50, ID de índice 1, ID de partición 281474979987456, ID de unidade de asignación 281474979987456 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 292) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 50, ID de índice 2, ID de partición 562949956698112, ID de unidade de asignación 562949956698112 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 294) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 50, ID de índice 3, ID de partición 844424933408768, ID de unidade de asignación 844424933408768 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
CHECKDB atopou 3 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysscalartypes' (ID do obxecto 50).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 125) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 54, ID de índice 1, ID de partición 281474980249600, ID de unidade de asignación 281474980249600 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 284) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 54, ID de índice 2, ID de partición 562949956960256, ID de unidade de asignación 562949956960256 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
CHECKDB atopou 2 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysidxstats' (ID do obxecto 54).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 141) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 55, ID de índice 1, ID de partición 281474980315136, ID de unidade de asignación 281474980315136 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 55) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 55, ID de índice 2, ID de partición 562949957025792, ID de unidade de asignación 562949957025792 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
CHECKDB atopou 2 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysiscols' (ID do obxecto 55).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 13) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 58, ID de índice 1, ID de partición 281474980511744, ID de unidade de asignación 72057594037993472 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 84) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 58, ID de índice 2, ID de partición 562949957222400, ID de unidade de asignación 72057594038059008 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
CHECKDB atopou 2 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysbinobjs' (ID do obxecto 58).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 129) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 60, ID de índice 1, ID de partición 281474980642816, ID de unidade de asignación 281474980642816 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1:45) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID do obxecto 60, ID do índice 1, ID da partición 281474980642816, ID da unidade de asignación 71776119065149440 (tipo datos LOB) , pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
CHECKDB atopou 2 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysobjvalues' (ID do obxecto 60).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 88) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 64, ID de índice 1, ID de partición 281474980904960, ID de unidade de asignación 281474980904960 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 243) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 64, ID de índice 2, ID de partición 562949957615616, ID de unidade de asignación 562949957615616 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
CHECKDB atopou 2 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysclsobjs' (ID do obxecto 64).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 15) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 69, ID de índice 1, ID de partición 281474981232640, ID de unidade de asignación 72057594039697408 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 39) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 69, ID de índice 2, ID de partición 562949957943296, ID de unidade de asignación 72057594039762944 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 290) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 69, ID de índice 3, ID de partición 844424934653952, ID de unidade de asignación 72057594039828480 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
CHECKDB atopou 3 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysrts' (ID do obxecto 69).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 98) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 74, ID de índice 1, ID de partición 281474981560320, ID de unidade de asignación 281474981560320 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 100) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 74, ID de índice 2, ID de partición 562949958270976, ID de unidade de asignación 562949958270976 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
CHECKDB atopou 2 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.syssingleobjrefs' (ID do obxecto 74).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 104) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 75, ID de índice 1, ID de partición 281474981625856, ID de unidade de asignación 281474981625856 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 106) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 75, ID de índice 2, ID de partición 562949958336512, ID de unidade de asignación 562949958336512 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
CHECKDB atopou 2 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysmultiobjrefs' (ID do obxecto 75).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 33) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 90, ID de índice 1, ID de partición 281474982608896, ID de unidade de asignación 72057594038583296 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 81) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 90, ID de índice 2, ID de partición 562949959319552, ID de unidade de asignación 72057594038648832 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
CHECKDB atopou 2 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysqnames' (ID do obxecto 90).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 49) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 91, ID de índice 1, ID de partición 281474982674432, ID de unidade de asignación 72057594038779904 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 35) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 91, ID de índice 2, ID de partición 562949959385088, ID de unidade de asignación 72057594038845440 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
CHECKDB atopou 2 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysxmlcomponent' (ID do obxecto 91).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 83) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 92, ID de índice 1, ID de partición 281474982739968, ID de unidade de asignación 72057594038976512 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
CHECKDB atopou 1 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysxmlfacet' (ID do obxecto 92).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 130) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 93, ID de índice 1, ID de partición 281474982805504, ID de unidade de asignación 72057594039107584 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 22) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 93, ID de índice 2, ID de partición 562949959516160, ID de unidade de asignación 72057594039173120 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
CHECKDB atopou 2 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysxmlplacement' (ID do obxecto 93).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 114) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 97, ID de índice 1, ID de partición 281474983067648, ID de unidade de asignación 72057594038190080 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 134) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 97, ID de índice 2, ID de partición 562949959778304, ID de unidade de asignación 72057594038255616 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
CHECKDB atopou 2 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa 'sys.sysbinsubobjs' (ID do obxecto 97).
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Non se puido reparar este erro.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Non se puido reparar este erro.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Non se puido reparar este erro.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Non se puido reparar este erro.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Non se puido reparar este erro.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
Msg 8939, nivel 16, estado 98, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 99, ID do índice 0, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 6488064 (tipo Datos de asignación do sistema), páxina (57311: 268369920). Fallou a proba (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Os valores son 2057 e -4.
CHECKDB atopou 5 erros de asignación e 28 erros de consistencia na táboa '(ID do obxecto 99)' (ID do obxecto 99).
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 120) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 245575913, ID de índice 0, ID de partición 72057594040549376, ID de unidade de asignación 72057594045792256 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1:118) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID do obxecto 245575913, ID do índice 0, ID da partición 72057594040549376, ID da unidade de asignación 72057594045857792 (tipo datos LOB) , pero non se detectou na exploración.
Non se puido reparar este erro.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 126) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 245575913, ID de índice 2, ID de partición 72057594040614912, ID de unidade de asignación 72057594045923328 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
Para reparar este erro é necesario corrixir primeiro outros erros.
CHECKDB atopou 3 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa "TestTable" (ID do obxecto 245575913).
CHECKDB atopou 58 erros de asignación e 28 erros de consistencia na base de datos 'xxxx'.

onde 'xxxx' é o nome da base de datos MDF corrupta que se está reparando.

Este é un erro de asignación xa que hai problemas coas páxinas IAM, correspondentes a Mensaxe 2575 erro.

Captura de pantalla da mensaxe de erro:

Explicación precisa:

Os datos do ficheiro MDF almacénanse como páxinas, cada páxina ten 8 KB. A páxina Mapa de asignación de índices (IAM) úsase para asignar as páxinas do ficheiro MDF e están ligadas como unha lista.

Se o comando DBCC CHECKDB considera que a lista ligada das páxinas IAM non é válida e non pode corrixir o problema, comunicará este erro.

Podes usar o noso produto DataNumen SQL Recovery para recuperar os datos do ficheiro MDF corrupto e resolver este erro.

Ficheiros de mostra:

Mostra ficheiros MDF corruptos que causarán o Erro do Mg 2575:

SQL Server versión Ficheiro MDF corrupto Arquivo MDF corrixido por DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Erro2.mdf Erro2_fixed.mdf

 

Referencias:

1. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/errors-events/mssqlserver-2575-database-engine-error?view=sql-server-ver15