Síntoma:

Ao usar DBCC CHECKDB con REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS parámetro para reparar unha base de datos .MDF corrupta, como esta:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

ves a seguinte mensaxe de erro:

Resultados de DBCC para "Erro1".
Reparación: a extensión (1: 296) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, asignar ID de unidade 0 (tipo Descoñecido).
Reparación: a extensión (1: 304) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, asignar ID de unidade 0 (tipo Descoñecido).
Reparación: a extensión (1: 312) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, asignar ID de unidade 0 (tipo Descoñecido).
Reparación: a extensión (1: 328) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, asignar ID de unidade 0 (tipo Descoñecido).
Reparación: a extensión (1: 360) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, asignar ID de unidade 0 (tipo Descoñecido).
Reparación: a extensión (1: 376) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, asignar ID de unidade 0 (tipo Descoñecido).
Reparación: a extensión (1: 384) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, asignar ID de unidade 0 (tipo Descoñecido).
Reparación: a extensión (1: 400) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, asignar ID de unidade 0 (tipo Descoñecido).
Reparación: a páxina (1: 285) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, ID de asignación de 27021597764222976 (tipo Descoñecido).
Reparación: a páxina (1: 287) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, ID de asignación de 27021597764222976 (tipo Descoñecido).
Reparación: a páxina (1: 289) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, ID de asignación de 27021597764222976 (tipo Descoñecido).
Reparación: a páxina (1: 291) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, ID de asignación de 27021597764222976 (tipo Descoñecido).
Reparación: a páxina (1: 293) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, ID de asignación de 27021597764222976 (tipo Descoñecido).
Reparación: a páxina (1: 368) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, ID de asignación de 27021597764222976 (tipo Descoñecido).
Reparación: a páxina (1: 283) foi repartida desde o ID de obxecto 0, ID de índice -1, ID de partición 0, ID de asignación de 27021597770317824 (tipo Descoñecido).
Msg 8948, nivel 16, estado 3, liña 8
Erro na base de datos: a páxina (1: 284) está marcada co tipo incorrecto na páxina PFS (1: 1). Estado PFS 0x70 esperado 0x60.
O erro reparouse.
Msg 8948, nivel 16, estado 3, liña 8
Erro na base de datos: a páxina (1: 286) está marcada co tipo incorrecto na páxina PFS (1: 1). Estado PFS 0x70 esperado 0x60.
O erro reparouse.
Msg 8948, nivel 16, estado 3, liña 8
Erro na base de datos: a páxina (1: 288) está marcada co tipo incorrecto na páxina PFS (1: 1). Estado PFS 0x70 esperado 0x60.
O erro reparouse.
Msg 8948, nivel 16, estado 3, liña 8
Erro na base de datos: a páxina (1: 290) está marcada co tipo incorrecto na páxina PFS (1: 1). Estado PFS 0x70 esperado 0x60.
O erro reparouse.
Msg 8948, nivel 16, estado 3, liña 8
Erro na base de datos: a páxina (1: 292) está marcada co tipo incorrecto na páxina PFS (1: 1). Estado PFS 0x70 esperado 0x60.
O erro reparouse.
Msg 8948, nivel 16, estado 3, liña 8
Erro na base de datos: a páxina (1: 294) está marcada co tipo incorrecto na páxina PFS (1: 1). Estado PFS 0x70 esperado 0x60.
O erro reparouse.
Msg 8948, nivel 16, estado 3, liña 8
Erro na base de datos: a páxina (1: 295) está marcada co tipo incorrecto na páxina PFS (1: 1). Estado PFS 0x70 esperado 0x60.
O erro reparouse.
Msg 8905, nivel 16, estado 1, liña 8
A extensión (1: 296) no ID de base de datos 39 está marcada como asignada no GAM, pero ningún SGAM nin IAM o asignou.
O erro reparouse.
Msg 8905, nivel 16, estado 1, liña 8
A extensión (1: 304) no ID de base de datos 39 está marcada como asignada no GAM, pero ningún SGAM nin IAM o asignou.
O erro reparouse.
Msg 8905, nivel 16, estado 1, liña 8
A extensión (1: 312) no ID de base de datos 39 está marcada como asignada no GAM, pero ningún SGAM nin IAM o asignou.
O erro reparouse.
Msg 8905, nivel 16, estado 1, liña 8
A extensión (1: 328) no ID de base de datos 39 está marcada como asignada no GAM, pero ningún SGAM nin IAM o asignou.
O erro reparouse.
Msg 8905, nivel 16, estado 1, liña 8
A extensión (1: 360) no ID de base de datos 39 está marcada como asignada no GAM, pero ningún SGAM nin IAM o asignou.
O erro reparouse.
Msg 8928, nivel 16, estado 6, liña 8
ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, asignación do ID da unidade 0 (tipo descoñecido): non se puido procesar a páxina (1: 368). Vexa outros erros para máis detalles.
O erro reparouse.
Msg 8905, nivel 16, estado 1, liña 8
A extensión (1: 376) no ID de base de datos 39 está marcada como asignada no GAM, pero ningún SGAM nin IAM o asignou.
O erro reparouse.
Msg 8905, nivel 16, estado 1, liña 8
A extensión (1: 384) no ID de base de datos 39 está marcada como asignada no GAM, pero ningún SGAM nin IAM o asignou.
O erro reparouse.
Msg 8905, nivel 16, estado 1, liña 8
A extensión (1: 400) no ID de base de datos 39 está marcada como asignada no GAM, pero ningún SGAM nin IAM o asignou.
O erro reparouse.
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 281475001417728 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 376) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (70:34).
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 284) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 285) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597764222976 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 285) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (8074:44).
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 286) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 287) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597764222976 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 287) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (7620:27).
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 288) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 289) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597764222976 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 289) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (8053:29).
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 290) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 291) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597764222976 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 291) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (7098:50).
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 292) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 293) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597764222976 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 293) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (7098:50).
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 294) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 295) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597764222976 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 313) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (7220:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597764222976 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 328) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (6846:34).
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 368) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597764222976 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 368) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (6:34).
O erro reparouse.
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597764222976 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 385) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (7074:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597764222976 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 400) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (6818:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597769400320 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 296) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (4044:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597769465856 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 384) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (4076:34).
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 283) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597770317824 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 283) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (3374:54).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597783752704 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 297) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (10:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597783818240 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 298) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (18:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597783883776 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 299) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (42:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597783949312 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 300) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (14:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597784014848 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 301) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (14:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597784080384 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 302) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (32:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597784145920 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 303) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (56:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597784211456 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 304) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (34:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597784276992 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 305) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (30:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597784342528 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 306) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (10:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597784408064 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 307) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (98:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597784473600 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 308) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (34:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597784539136 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 309) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (20:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597784604672 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 310) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (38:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597784670208 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 311) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (30:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597784735744 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 312) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (32:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597787881472 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 360) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (24:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597787947008 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 361) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (6:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597788012544 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 362) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (30:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597788078080 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 363) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (60:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597788143616 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 364) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (36:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597788209152 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 365) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (8:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597788274688 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 366) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (50:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597788864512 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 367) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (24:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597788995584 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 377) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (34:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597789061120 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 378) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (52:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597789126656 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 379) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (90:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597789192192 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 380) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (34:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597789257728 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 381) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (52:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597789323264 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 382) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (76:34).
Msg 8909, nivel 16, estado 1, liña 8
Erro da táboa: ID do obxecto 0, ID do índice -1, ID da partición 0, ID da unidade de asignación 27021597789388800 (tipo descoñecido), o ID da páxina (1: 383) contén un ID de páxina incorrecto na cabeceira da páxina. O ID de páxina na cabeceira da páxina = (16:34).
CHECKDB atopou 31 erros de asignación e 44 erros de consistencia non asociados a ningún obxecto.
CHECKDB corrixiu 31 erros de asignación e 0 erros de consistencia non asociados a ningún obxecto.
Reparación: cadea IAM para ID de obxecto 27, ID de índice 2, ID de partición 562949955190784, ID de unidade de asignación 562949955190784 (escriba datos en fila), truncouse antes da páxina (1: 288) e reconstruirase.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 288) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 27, ID de índice 2, ID de partición 562949955190784, ID de unidade de asignación 562949955190784 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
O erro reparouse.
CHECKDB atopou 1 erros de asignación e 0 erros de consistencia na táboa "sys.sysowners" (ID do obxecto 27).
CHECKDB corrixiu 1 erro de asignación e 0 erros de consistencia na táboa "sys.sysowners" (ID do obxecto 27).
Reparación: a páxina (1:79) asignouse ao ID do obxecto 34, ID do índice 2, ID da partición 562949955649536, ID da unidade de asignación 562949955649536 (escriba datos en fila).
Reparación: cadea IAM para ID de obxecto 34, ID de índice 2, ID de partición 562949955649536, ID de unidade de asignación 562949955649536 (escriba datos en fila), truncouse antes da páxina (1: 295) e reconstruirase.
Reparación: a páxina (1:80) asignouse ao ID do obxecto 34, ID do índice 3, ID da partición 844424932360192, ID da unidade de asignación 844424932360192 (escriba datos en fila).
Reparación: cadea IAM para ID de obxecto 34, ID de índice 3, ID de partición 844424932360192, ID de unidade de asignación 844424932360192 (escriba datos en fila), truncouse antes da páxina (1: 368) e reconstruirase.
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 79) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 295) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 34, ID de índice 2, ID de partición 562949955649536, ID de unidade de asignación 562949955649536 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
O erro reparouse.
Msg 8906, nivel 16, estado 1, liña 8
A páxina (1: 80) na base de datos ID 39 está asignada en SGAM (1: 3) e PFS (1: 1), pero non se asignou en ningún IAM. Bandeiras PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
O erro reparouse.
Msg 2575, nivel 16, estado 1, liña 8
A seguinte páxina do mapa de asignación de índices (IAM) (1: 368) está indicada polo seguinte punteiro da páxina IAM (0: 0) no ID de obxecto 34, ID de índice 3, ID de partición 844424932360192, ID de unidade de asignación 844424932360192 (escriba en fila datos), pero non se detectou na exploración.
O erro reparouse.
Msg 824, nivel 24, estado 2, liña 8
SQL Server detectou un erro de E / S baseado na consistencia lóxica: páxina incorrecto (esperábase 1: 261; 114: 34 real). Ocorreu durante a lectura da páxina (1: 261) no ID de base de datos 39 no desprazamento 0x0000000020a000 no ficheiro 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mensaxes adicionais no SQL Server o rexistro de erros ou o rexistro de eventos do sistema poden proporcionar máis detalles. Esta é unha condición de erro grave que ameaza a integridade da base de datos e debe corrixirse inmediatamente. Complete unha comprobación completa de consistencia da base de datos (DBCC CHECKDB). Este erro pode ser causado por moitos factores; para obter máis información, consulte SQL Server Libros en liña.
Msg 824, nivel 24, estado 2, liña 8
SQL Server detectou un erro de E / S baseado na consistencia lóxica: páxina incorrecta (esperábase 1: 369; real 40:60). Ocorreu durante a lectura da páxina (1: 369) no ID de base de datos 39 no offset 0x000000002e2000 no ficheiro 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mensaxes adicionais no SQL Server o rexistro de erros ou o rexistro de eventos do sistema poden proporcionar máis detalles. Esta é unha condición de erro grave que ameaza a integridade da base de datos e debe corrixirse inmediatamente. Complete unha comprobación completa de consistencia da base de datos (DBCC CHECKDB). Este erro pode ser causado por moitos factores; para obter máis información, consulte SQL Server Libros en liña.

onde "Erro1" é o nome da base de datos MDF corrupta que se está reparando.

Mensaxe 8905 indica que se asignou unha extensión a GAM, pero ningún SGAM nin IAM a asignou. Este é un erro de asignación.

Captura de pantalla da mensaxe de erro:

Explicación precisa:

Na base de datos MDF, os datos almacénanse como páxinas. GAM, SGAM e IAM úsanse para asignacións. E os datos están asignados na unidade de extensión (8 páxinas) en lugar dunha páxina para mellorar o rendemento. Se GAM asigna unha extensión pero non a asigna SGAM ou IAM, CHECKDB informará Mensaxe 8905e, a continuación, intente solucionalo.

Podes usar o noso produto DataNumen SQL Recovery para recuperar os datos do ficheiro MDF corrupto e resolver este erro.

Ficheiro de exemplo 1:

Mostra de ficheiros MDF corruptos nos que CHECKDB REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS atoparás Mensaxe 8905 erro, pero NON se pode recuperar a base de datos, mentres DataNumen SQL Recovery lata

SQL Server versión Ficheiro MDF corrupto Arquivo MDF corrixido por DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Erro11.mdf Erro11_fixed.mdf