Táboas do sistema en SQL Server Bases de datos MDF e NDF

In SQL Server Bases de datos MDF e NDF, hai moitas táboas de sistema usadas para almacenar estrutura e outros metadatos das bases de datos.

Abaixo amósase unha lista das táboas de sistema máis usadas:

Nome da táboa do sistema
sys.allocation_units
sys.objects
sys.assembly_modules
sys.parameters
sys.check_constraints
sys.partitions
sys.columns
sys.procedementos
sys.computed_columns
sys.sequences
sys.default_constraints
sys.service_queues
sys.events
sys.sql_dependencies
sys.event_notifications
sys.sql_expression_dependencies
sys.procedementos_extendidos
sys.sql_modules
sys.foreign_key_columns
sys.stats
sys.foreign_keys
sys.stats_columns
sys.function_order_columns
sinónimos
sys.hash_indexes
sys.table_types
sys.identity_columns
sys.tables
sys.index_columns
sys.trigger_event_types
sys.indexes
sys.trigger_events
sys.key_constraints
sys.triggers
sys.numbered_procedure_parameters
sys.views
sys.numered_procedures

Referencias:

  1. Vistas do catálogo de obxectos (Transact-SQL) para SQL Server 2014
  2. Vistas do catálogo de obxectos (Transact-SQL) para SQL Server 2012
  3. Vistas do catálogo de obxectos (Transact-SQL) para SQL Server 2008 R2
  4. Vistas do catálogo de obxectos (Transact-SQL) para SQL Server 2008
  5. Vistas do catálogo de obxectos (Transact-SQL) para SQL Server 2005