DataNumen BKF Repair Comparación competitiva

DataNumen BKF Repair 2.9 Recuperación do núcleo para BKF 8.5.1 Fénix estelar BKF Software de recuperación 2.0 Recuperación para Backup 3.0 Recuperar datos para MS Backup 1.0 SysTools BKF Reparación 5.2.0.1 Repara a miña copia de seguridade 4.20
prezo+ USD149.95 USD264 USD199 USD248.5 USD199 USD134.5 USD324.93

Taxa de recuperación

Taxa media de recuperación * 99.58% 9.09% 9.09% 99.58% 9.09% 78.27% 9.09%
Se 1
(5 MB corrompido BKF ficheiro)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Se 2
(50 MB corrompido BKF ficheiro)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Se 3
(100 MB corrompido BKF ficheiro)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Se 4
(500 MB corrompido BKF ficheiro)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Se 5
(1 GB corrupto BKF ficheiro)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Se 6
(2 GB corrupto BKF ficheiro)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Se 7
(4 GB corrupto BKF ficheiro)
Parte 1 Parte 2 Parte 3
100% 0% 0% 100% 0% 61.20% 0%
Se 8
(8 GB corrupto BKF ficheiro)
Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5
100% 0% 0% 100% 0% 61.20% 0%
Se 9
(10 GB corrupto BKF ficheiro)
Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6
100% 0% 0% 100% 0% 49.50% 0%
Se 10
(15 GB corrupto BKF ficheiro)
Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 Parte 7 Parte 8
100% 0% 0% 100% 0% 49.50% 0%
Se 11
(4 GB corrupto BKF ficheiro)
Parte 1 Parte 2 Parte 3
99.80% 13.90% 13.90% 99.80% 13.90% 61% 13.90%
Se 12
(4 GB corrupto BKF ficheiro)
Parte 1 Parte 2 Parte 3
95.20% 95.20% 95.20% 95.20% 95.20% 56.80% 95.20%

soporte OS

Todas as versións de Windows de 32 bits si 98 / ME / NT sen soporte 98 / ME / NT / 2000 sen soporte 98 / ME / NT sen soporte 98 / NT / 2000 sen soporte 98 / NT / 2000 sen soporte 98 / ME / NT sen soporte
Todas as versións de Windows de 64 bits si si si si si si si

BKF Soporte de formato

BKF Ficheiro creado por NTBackup para NT4.x / 2000 / XP / Server 2003 si si si si si si si

Soporte para o método de copia de seguridade

Copia de seguridade normal si si si si si si si
Copiar copia de seguridade si si si si si si si
Copia de seguridade incremental si si si si si si si
Copia de seguridade diferencial si si si si si si si
Copia de seguridade diaria si si si si si si si

Soporte de opcións de copia de seguridade

Use o método de copia de seguridade normal e seleccione a opción de copia de seguridade "Engadir esta copia de seguridade ás copias de seguridade existentes". si si si si si si si
Use o método de copia de seguridade normal e seleccione a opción de copia de seguridade "Substituír as copias de seguridade existentes". si si si si si si si

Capacidades para recuperar obxectos

Recuperar conxuntos de datos, volumes, estruturas de cartafoles e ficheiros en BKF arquivo. si Volume, estrutura de cartafoles non admitida Volume, estrutura de cartafoles non admitida Conxunto de datos, volume non compatible Conxunto de datos, volume non compatible Volume non soportado Non se admite a estrutura de cartafoles
Recupera varios datos e varios volumes BKF arquivos. si si si si si si si

Outros recursos

reparación BKF ficheiros en soportes corrompidos, como disquetes, Zip discos, CD-ROM, etc. si Non Non Non Non Non Non
Reparación por lotes si Non Non Non Non Non Non
Non se requiren privilexios de administrador si Non si si si si si
Buscar e seleccionar o BKF arquivos a reparar. si Non si Non Non Non Non
Integración do menú contextual do Explorador de Windows. si Non Non Non Non Non Non
Admite a operación de arrastrar e soltar. si Non Non Non Non Non Non
Parámetros de soporte de liña de comando (indicador DOS). si Non Non si Non Non Non