DataNumen Access Repair Comparación competitiva

DataNumen Access Repair 3.8 Función de reparación integrada en Access 2007 Reparación de acceso ao núcleo 7.06.03 Caixa de ferramentas de recuperación para acceso 1.1.5.11 SysTools Access Recovery 3.2 Stellar Phoenix Access Software de recuperación 4.0 EasyRecovery Professional 6.21 AccessFix 5.68 Recuperación para Access 3.1 Sanmaxi Access File Repair 5.0.1 Recuperación de acceso a DiskInternals 1.3 Ferramenta de recuperación de PDS MS Access 2.0 Recuperar datos para o acceso 1.0

Taxa de recuperación

Taxa media de recuperación * 93.34% 12.50% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.31% 10.00% 10.31% 10.00% 2.19% 2.97%
Se 1
(Base de datos de acceso corrupto de 300 KB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se 2
(Base de datos de acceso corrupto de 3 MB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se 3
(Base de datos de acceso corrupto de 30 MB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se 4
(Base de datos de acceso corrupto de 300 MB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se 5
(Base de datos de acceso corrupto de 500 MB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se 6
(Base de datos de acceso corrupto de 1000 MB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se 7
(Base de datos de acceso corrupto de 1500 MB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se 8
(Base de datos de acceso corrupto de 2000 MB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se 9
(Base de datos de acceso corrupto de 300 KB en formato 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se 10
(Base de datos de acceso corrupto de 3 MB en formato 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se 11
(Base de datos de acceso corrupto de 30 MB en formato 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se 12
(Base de datos de acceso corrupto de 300 MB en formato 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se 13
(Base de datos de acceso corrupto de 500 MB en formato 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se 14
(Base de datos de acceso corrupto de 1000 MB en formato 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Se 15
(Base de datos de acceso corrupto de 30 MB)
94.2% 100.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 65.0% 60.0% 65.0% 60.0% 0.0% 12.5%
Se 16
(Base de datos de acceso corrupto de 30 MB)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 35.0% 35.0%

soporte OS

Todas as versións de Windows de 32 bits si si si si si 98, ME, 2000 sen soporte 98,2000 sen soporte 98, ME, Vista sen soporte 98, ME, Server 2000 non soportado si si si ME sen soporte
Todas as versións de Windows de 64 bits si si si si si si si si si si si si si

Acceso e soporte de formato MDB

Todas as versións de Access si si si si si si si si si si si si si
Acceda ao formato 95/97 si si si Non Non si si si si Non Non Non si
Acceso ao formato 2000 e superior si si si si si si si si si si si si si
O usuario pode seleccionar o ficheiro MDB de saída en formato Access 95/97 ou Access 2000 si Non Non Non Non Non Non Non Non Non si Non Non
Converta o formato Access 95/97 ao formato Access 2000 si si Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
Converta o formato Access 2000 ao formato Access 95/97 si Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
Recuperar a base de datos de acceso cifrado sen o contrasinal si Non si si Non si si si Non Non Non Non si

Capacidades para recuperar obxectos

Recupera a estrutura e os rexistros da táboa si si si si si si si si si si si si si
Recupera campos MEMO, hipervínculo e OLE si si si si si si si si si si si Non Non
Recuperar campos e índices de autonumero si Non Non si Non si O índice non é compatible si si Non Non Non si
Recuperar relacións si Non Non si Non si Non si si Non Non Non Non
Recupere táboas e rexistros eliminados na base de datos de Access si Non Non Non Non Non Non si Non Non Non Non Non

Outros recursos

Recuperar ficheiros mdb Access en soportes corrompidos, como disquetes, Zip discos, CD-ROM, etc. si Non Non Non Non Non Non Non Non Non si Non Non
Recuperar un lote de ficheiros Access mdb si Non Non Non Non Non Non Non Non si si Non si
Busque e seleccione os ficheiros Access mdb que se recuperarán no ordenador local si Non Non Non Non si Non Non Non Non Non Non Non
Soporte menú contextual do Explorador de Windows si si si si si si si si si si si si si
Admite a operación de arrastrar e soltar si Non Non Non Non Non si si Non Non Non Non Non
Parámetros de soporte de liña de comandos (aviso DOS) si Non Non Non Non si Non Non Non Non Non Non Non