هنگامی که از Microsoft Word برای باز کردن یک سند Word خراب استفاده می کنید ، پیام های مختلف خطا را مشاهده می کنید ، که ممکن است برای شما کمی گیج کننده باشد. بنابراین ، در اینجا سعی خواهیم کرد تمام خطاهای احتمالی را که بر اساس فرکانس آنها مرتب شده اند ، لیست کنیم. برای هر خطا ، ما علائم آن را توصیف می کنیم ، دلیل دقیق آن را توضیح می دهیم و یک فایل نمونه و همچنین فایل ثابت شده توسط ابزار بازیابی Word ارائه می دهیم DataNumen Word Repair، تا بتوانید آنها را بهتر درک کنید. در زیر ما از 'filename.docx' برای بیان نام پرونده سند Word خراب شما استفاده خواهیم کرد.