DataNumen Word Repair مقایسه رقابتی

DataNumen Word Repair 4.2 عملکرد تعمیر یکپارچه (Word 2010)  بازیابی برای ورد 5 هسته برای ورد 11.01 Stellar Phoenix Word Repair 5.5 جعبه ابزار بازیابی برای Word 2.5 بازیابی کلمه SysTools 5.1 بازیابی سریع برای Microsoft Word 12.X RecoveryFIX برای ورد 11.4 WordFIX 5.65 Word Repair 1.0 R-Word 2 DocRepair 3.1 Remo Repair Word 2.0 تعمیر Yodot DOC برای ویندوز 1

نرخ بازیابی

میانگین نرخ بازیابی * 92.78٪ 1.50٪ 59.11٪ 67.22٪ 50.00٪ 47.22٪ 3.14٪ 38.70٪ 67.78٪ 3.00٪ 0.10٪ 5.00٪ 1.67٪ 0.00٪ 0.00٪
مورد 1
(پرونده Doc 20KB Word 2003)
100٪ 0% 0% 0% 100٪ 0% 33.30٪ 33.30٪ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
مورد 2
(پرونده Doc 1MB Word 2003)
90٪ 0% 5% 80٪ 95٪ 80٪ 40٪ 50٪ 75٪ 0% 0% 90٪ 60٪ 0% 0%
مورد 3
(فایل docx 500KB Word 2007)
100٪ 0% 70٪ 80٪ 30٪ 50٪ 0% 40٪ 80٪ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
مورد 4
(پرونده Docx 1MB Word 2007)
100٪ 0% 87٪ 30٪ 50٪ 65٪ 0% 40٪ 50٪ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
مورد 5
(500 KB پرونده docx Word)
100٪ 0% 75٪ 85٪ 30٪ 50٪ 0% 50٪ 80٪ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
مورد 6
(1 مگابایت فایل ورد 2010 docx)
100٪ 0% 100٪ 90٪ 50٪ 75٪ 0% 50٪ 90٪ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
مورد 7
(2 مگابایت فایل ورد 2010 docx)
90٪ 0% 70٪ 95٪ 65٪ 65٪ 0% 50٪ 90٪ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
مورد 8
(1 مگابایت فایل ورد 2013 docx)
100٪ 0% 100٪ 100٪ 50٪ 50٪ 0% 40٪ 100٪ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
مورد 9
(5 مگابایت فایل ورد 2013 docx)
100٪ 0% 70٪ 90٪ 25٪ 35٪ 0% 40٪ 90٪ 0% 0% 0% 0% 0% 0%

پشتیبانی سیستم عامل

بله ویندوز 32 بیتی بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله 8 / 8.1 / 10 بدون پشتیبانی 8 / 8.1 / 10 بدون پشتیبانی برنده 10 بدون پشتیبانی بله
بله ویندوز 64 بیتی بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله 8 / 8.1 / 10 بدون پشتیبانی 8 / 8.1 / 10 بدون پشتیبانی برنده 10 بدون پشتیبانی بله

پشتیبانی از فرمت فایل

پشتیبانی از قالب فایل Word Word (doc / docx) بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله قالب docx پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود بله بله بله
قالب فایل خروجی Word (doc / docx) قالب docx پشتیبانی نمی شود بله قالب Doc پشتیبانی نمی شود قالب Doc پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود قالب doc ، docx پشتیبانی نمی شود قالب doc ، docx پشتیبانی نمی شود بله قالب Doc پشتیبانی نمی شود قالب Doc پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود قالب doc ، docx پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود قالب Doc پشتیبانی نمی شود

قابلیت های بازیابی اشیا from از سند DOCX

بازیابی متن ها
(از جمله زبانهای آسیایی مانند چینی ، ژاپنی و غیره)
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله قالب docx پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود بله بله بله
سبک های متن را بازیابی کنید
(شامل اندازه ، پررنگ ، رنگ ، اریب ، برجسته ،
زیرخط ، خط حمله ، زیرنویس و فوق خط)
بله بله بله بله نه نه نه نه بله بله قالب docx پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود نه بله بله
جلوه های ویژه متن را بازیابی کنید
(جلوه های متنی ، حاشیه شخصیت ، سایه شخصیت)
نه بله جلوه های متنی / حاشیه نویسه پشتیبانی نمی شود بله نه نه نه نه بله بله قالب docx پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود نه جلوه های نوشتاری / حاشیه نویسه / سایه نویسه پشتیبانی نمی شود جلوه های نوشتاری / حاشیه نویسه / سایه نویسه پشتیبانی نمی شود
بازیابی جداول
(شامل جدول با عرض ستون و ارتفاع مختلف ردیف ، محتویات سلول جدول با سبک های مختلف ، سلول های ادغام شده افقی / عمودی ، جدول با عرض / رنگ حاشیه مختلف ، سایه میز ، ترازهای مختلف افقی / عمودی در سلول ها)
بله بله  جداول پشتیبانی نمی شوند بله نه نه نه نه بله عرض ستون و ارتفاع ردیف پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود نه بله بله
بازیابی تصاویر
(شامل تغییر اندازه ، تراز بندی)
تراز پشتیبانی نمی شود بله تراز پشتیبانی نمی شود بله نه نه نه نه بله نه قالب docx پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود نه بله بله
جلوه های ویژه تصویر را بازیابی کنید
(شامل مرزهای مختلف ، جلوه های ویژه)
جلوه های ویژه پشتیبانی نمی شود بله جلوه های ویژه پشتیبانی نمی شود بله نه نه نه نه بله نه قالب docx پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود نه بله بله
بازیابی فهرست مطالب بله بله نه بله نه نه نه نه بله بله قالب docx پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود نه بله بله
بازیابی لینک ها بله بله نه بله نه نه نه نه بله بله قالب docx پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود نه بله بله
بازیابی سرصفحه و پاورقی بله بله نه بله نه نه نه نه بله نه قالب docx پشتیبانی نمی شود قالب docx پشتیبانی نمی شود نه بله بله

سایر ویژگی ها

پشتیبانی برای تعمیر پرونده های Word در رسانه های خراب ، مانند فلاپی دیسک ها Zip دیسک ، CDROM و غیره بله نه بله بله بله بله نه بله بله نه نه نه نه نه بله
پشتیبانی برای تعمیر دسته ای از پرونده های Word. بله نه بله بله نه نه نه بله بله نه نه نه نه نه نه
با توجه به برخی از معیارهای جستجو ، برای پیدا کردن و انتخاب فایلهای Word برای تعمیر در رایانه محلی پشتیبانی می شود. بله نه بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
از ادغام با Windows Explorer پشتیبانی کنید ، بنابراین می توانید یک فایل Word را با منوی زمینه Windows Explorer به راحتی تعمیر کنید. بله نه بله بله بله بله بله بله بله بله نه نه بله بله بله
پشتیبانی از عملیات کشیدن و رها کردن. بله نه نه بله نه نه نه نه بله بله نه نه نه نه نه
از پارامترهای خط فرمان پشتیبانی کنید. بله نه نه بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله نه بله