اگر برخی از سوابق را در یک جدول حذف کنید یا برخی از جداول را در پایگاه داده به اشتباه حذف کنید ، می توانید رکوردها یا جداول حذف شده را از طریق DataNumen SQL Recovery، با دنبال کردن گام به گام توسط به گام راهنمای.

برای سوابق حذف نشده ، ممکن است به همان ترتیب قبل از حذف ظاهر نشوند ، بنابراین پس از بازیابی ، ممکن است لازم باشد از عبارات SQL برای یافتن این سوابق حذف نشده استفاده کنید.

برای جداول حذف نشده ، اگر نام آنها قابل بازیابی نباشد ، نام آنها به "Recovery_Table1" ، "Recovery_Table2" و غیره تغییر می یابد ...