بهبود یافتن SQL Server داده ها از tempdb.mdf

چه زمانی SQL Server در حال اجرا است ، تمام سرعت را ذخیره می کندrarداده های y ، از جمله تمام سرعتrarجداول y و روش های ذخیره ، با یک سرعتrarپایگاه داده y به نام tempdb.mdf. هنگامی که فاجعه داده رخ می دهد ، اگر نمی توانید داده های مورد نظر را از پرونده های mdf موجود و پرونده های ndf مرتبط بازیابی کنید ، با استفاده از DataNumen SQL Recovery، به شرح زیر است:

  1. توقف SQL Server سرویس موتور داده
  2. با استفاده از عملکرد جستجوی ویندوز برای جستجوی فایل tempdb.mdf در رایانه که در آن است SQL Server نمونه نصب شده است.
  3. بعد از اینکه tempdb.mdf را پیدا کردید ، می توانید آن را به عنوان فایل مبدا برای تعمیر انتخاب کرده و از آن استفاده کنید DataNumen SQL Recovery برای تعمیر آن