مجموعه بازیابی اطلاعات مجموعه بازیابی اطلاعات یکپارچه

DataNumen Office Repair جعبه عکس

DataNumen Office Repair

مجموعه بازیابی اطلاعات برای برنامه های Microsoft Office ، از جمله Microsoft Access ، Excel ، Word ، Outlook و PowerPoint.

جزئیات
DataNumen Archive Repair جعبه عکس

DataNumen Archive Repair

مجموعه بازیابی اطلاعات را بایگانی کنید ، از جمله ابزارهای بازیابی افراد فاسد Zip و بایگانی های SFX ، RAR بایگانی ، یونیکس TAR بایگانی و مایکروسافت CAB بایگانی

جزئیات
DataNumen Database Recovery جعبه عکس

DataNumen Database Recovery

مجموعه بازیابی پایگاه داده ، از جمله ابزارهای بازیابی برای پایگاه های اطلاعاتی Microsoft Access خراب و DBF پایگاه های داده

جزئیات