بایگانی / پشتیبان گیری بایگانی و نرم افزار بازیابی نسخه پشتیبان

DataNumen Zip Repair جعبه عکس

DataNumen Zip Repair

خراب را ترمیم و بازیابی کنید Zip و خود استخراج پرونده ها (SFX).

جزئیات
DataNumen RAR Repair جعبه عکس

DataNumen RAR Repair

خراب را ترمیم و بازیابی کنید RAR و خود استخراج پرونده ها (SFX).

جزئیات
DataNumen BKF Repair جعبه عکس

DataNumen BKF Repair

تعمیر و بازیابی نسخه پشتیبان تهیه شده Microsoft خراب (BKF) فایل ها.

جزئیات
DataNumen CAB Repair جعبه عکس

DataNumen CAB Repair

خراب را ترمیم و بازیابی کنید CAB بایگانی

جزئیات
DataNumen TAR Repair جعبه عکس

DataNumen TAR Repair

یونیکس خراب را تعمیر و بازیابی کنید TAR بایگانی

جزئیات