چرا بسیاری از قسمتهای تاریخ در پایگاه داده تعمیر شده روی 1900-01-01 تنظیم شده است؟

اگر فیلدهای تاریخ در پایگاه داده اصلی نامعتبر هستند ، DataNumen DBF Repair آنها را به یک مقدار از پیش تعریف شده ، یعنی 1900-01-01 ، تنظیم مجدد می کند. می توانید جلوگیری کنید DataNumen DBF Repair با غیرفعال کردن گزینه "تعمیر فیلد های تاریخ نادرست" در گزینه "گزینه ها" تب.