چگونه مجوز را غیرفعال کنیم؟

می توانید یک مجوز را غیرفعال کنید:

1 سtart نرم افزار
2. به برگه "درباره" بروید.
3. در وسط برگه ، می توانید اطلاعات مجوز خود را مشاهده کنید.
4- لطفاً برای ایجاد یک پرونده درخواست غیرفعال سازی ، روی دکمه "غیرفعال کردن مجوز" کلیک کنید.
5. لطفا پرونده را برای ما ارسال کنید تا بتوانیم مراحل غیرفعال سازی را برای شما انجام دهیم.